Mga Relihiyon sa Asya (Hinduismo

)

ANG RELIHIYON AY TUMUTUKOY SA ISANG ORGANISADONG SISTEMANG PANANAMPALATAYA,PAMIMITAGAN , PAGGALANG, KAUGALIAN AT PANANALIG NA NAKASENTRO SA ISA O HIGIT PANG KINIKILALANG DIYOS

Ang kabihasnang Asyano ay hindi maisasalaysay ng makatotohanan ng hindi isinasaalang-alang ang mga relihiyong kinagisnan. Ito ay dahil sa ang bawat bahagi ng buhay ng mga Asyano ay naapektuhan at naiimpluwensyahan ng kanilang relihiyon.

Hinduismo 
Ito ay ang pinakamatandang

relihiyon sa daigdig na nagmula pa sa kabihasnang Vedic.  Pangunahing relihiyon sa India.  Isang hindi organisadong simbahan o institusyon na may maliwanag na patakaran o alituntunin na dapat sundin.

Pinagmulan at Paniniwala 
Pinaniniwalaang nagmula sa mga

Aryan. Walang kinikilalang indibidwala na nagtatag ng relihiyong ito.  Ito ay nakabatay sa pananampalataya sa mga pwersang natural gaya ng Diyos ng Ulan, Diyos ng Kulog, Diyos ng Kasaganaan at iba pa.

Ang mga himno ng Hinduismo ay matatagpuan sa sanskrit Vedas na ang pinakamahalaga ay ang Rig Veda.

Mga Paniniwalang Hindu 
Pantheism

-paniniwala sa iisang ispiritung pangunibersal o iisang tagpaglikha na matatagpuan sa iisang lugar, sa bawat bato, puno o hayop at iba pa. ‡ Caste -naghahati sa mga tao sa iba t-ibang klase at lebel. Pinaniniwalaan ng mga Hindu na inilagay sila ng tagpaglikha sa mga posiyong ito.

Reinkarnasyon 
Paniniwala na hindi kasamang namamatay

ng isang tao ang kanyang kaluluwa. Sa halip, ang kaluluwa nito ay muling nabubuhay at lilipat sa ibang katawan upang mabuhay muli. -KARMAAng susunod na reinkarnasyon ng kaluluwa ng isang namatay ay batay sa kanyang aksyon noong siya ay buhay pa, mabuti man o masama.

Moksha 
Ang kaluluwa na namuhay nang maayos ay may posibilidad na tumaas sa lebel na kabanalan at estado ng kadalisayan at pakikipagunawaan sa ganap na diyos.

Mga Diyos ng Hinduismo

Brahman 

Diyos ng mga Diyos at banal na tagapaglikha na may gawa ng buong kalawakan at siya mismong sanhi ng lahat ng bagay.

Vishnu 

Diyos ng buhay. Siya ay kinikilala rin bilang tagapagpanatili; na siya ang Diyos na sumusuporta t tumutulong sa panahon ng gulo at paghihirap.

Shiva 

Tagapuksa o Diyos ng Pagbabago. Siya ang kinikilallang tagabuo at tagapuksa. Diyos na tagabago sa lahat ng bagay.

Mga Tradisyong Hindu 

Pagiging banal ng baka. Para sa mga Hindu, ang pagpatay ng baka ay aktong pagpaslang at kalapastanganan bunga ng paniniwalang ang kaluluwa ng namamatay na tao ay lumilipat sa hayop partikular sa baka. 

Ritwal ng mga Hindu: 1.Paliligo sa Ganges -pinaniniwalaang ito ay nakalilinis ng kaluluwa at pangangatawan at nakagagaling ng sakit.  Mga Selebrasyong Hindu 1. Holi- maingay at makulay na parada.
2. Divali- Bagong taon ng mga Hindu.