KLIMA NG ASYA

Ang pagkakaiba ng uri ng pamumuhay ng mga Asyano ay hindi lamang bunga ng pagkakaiba ng topograpiya sa mga bahaging lupain at tubig ng Asya,kundi dahil na rin sa pagkakaiba ng klima sa mga bansang matatagpuan sa iba’t ibang kontinente ng rehiyon.

Klima vs. Panahon
Kalagayan ng atmospera ng isang lupain sa loob ng mahabang panahon.

Kondisyon ng atmospera sa isang pook sa loob ng nakatakdang oras.

Mga Salik na Sanhi ng Pagkakaroon ng Iba’t ibang Klima sa Asya

I. Kinaroroonang Latitud
Latitud- ang distansya mula sa hilga o timog ng ekwador na nasusukat sa digri.

Mataas na latitud- rehiyong nakalatag mula 60 digri latitud hanggang polong hilaga o polong timog.  Gitnang Latitud- rehiyong nakalatag sa pagitan ng 60 digri latitud at 23 latitud pahilga at patimog. Mababang Latitud- ang rehiyong nakalatag sa pagitan ng ekwador (0 digri) at Tropic of Cancer (23 digri) sa hilaga at Tropic of Capricorn (23 digri) sa timog.

 Mataas na latitud

Klimang Polar Sa klimang ito, hindi tumataas ang temperatura kahit na sa pinakamainit na buwan. Palaging nababalot ng yelo ang mga lupain sa latitud na ito.

• Gitnang Latitud
Mahalumigmig o temperate Higit na malamig ang klima sa mga lupain ng gitnang latitud kaysa rehiyong tropiko at mainit-init naman kaysa rehiyong polar. Bunga ito ng palihis na singa ng araw sa loob ng ilang buwana t tuluyang sinag naman dito sa ilang buwan pang natitira.

 Mababang Latitud
Tropical Zone o Torrid Zone Napakainit ng temeperatura sa rehiyong ito. Ito ay bunga ng direktang sinag ng araw, lalo na sa katanghalian.

II. Distansya sa Karagatan at Hanay ng mga Bundok
 Ang mga lupaing malayo sa

karagatan at nagkukubli sa mga nagtataasang hanay ng mga bundok ay nakararanas ng higit na mainit na klima kaysa sa mga lupain na malapit sa karagatan .

III. Pagkalantad

sa Halumigmig at Ekwador
 Ang mga lugar na nakalantad sa

halumigmig at ekwador ay nakararanas ng masaganang ulan at mataas na temperatura.

IV. Direksyon ng Umiiral na Hangin
 Hanging Habagat o basang monsoon

Hanging nagdadala ng malalakas na pag- ulan. Nagaganap sa panahon ng taginit.(Mayo-Setyembre)
 Hanging Amihan o tuyong monsoon

Hanging walang dalang ulan na nagmumula sa Gitnang Asya.(Enero-Agosto)

V. Altitude o taas ng lupain  Ang klima ng isang pook ay naayon din sa taas ng kinalulugaran nito. Higit na lamig ang nararanasan sa matataas na lugar. Mas mainit naman ang temperatura sa mas mababang lupain.

Mga Uri ng Klima sa Asya
 Tropical Rainforest

Karaniwang maulan ang nararanasan ng mga lupaing may ganitong klima. Likas sa klimang ito ang Doldrum Low Pressure System. Ang Doldrums ay tumutukoy sa sonang malapit sa ekwador. ( Singapore, Indonesia etc.)

Tropical Monsoon

Nagdadala ng hanging habagat na karaniwang nagdudulot ng malalakas na pag-ulan.( Jakarta, Indonesia at Bangaldeh)

Tropical Wet o Dry Savanna

Tuyong panahon. Ang ganitong uri ng klima ay nakararanas lamang ng mababa pa sa 60 milimetrong ulan sa buong taon.( Sri Lanka)

Arid at Semi-Arid
 Karaniwan ang mga ito sa

madisyertong lupain. Mas mabilis ang evaporation kaysa precipitation sa mga lugar na nagtatamasa ng ganitong klima.(India at Pakistan)

Disyerto
 Ang mga lupaing nakararanas

ng ganitong klima ay karaniwang tuyo. Ang mga pook na ito ay nakatatanggap lamang ng 10 pulgadang ulan sa loob ng isang panahon.(Saudi Arabia)

Steppe
 Higit na mababa ang

evaporation na nararanasan sa ganitong uri ng klima kaysa diyerto, bunga ng higit na mataas na bahagdan ng ulan nagaganap sa mga lupaing ito.

Temperate
• Karaniwang umaabot ang

temperatura sa klimang ito ng 10 digri Celsius.Nararanasan sa pagitan ng Tropic of Cancer at Arctic Circle at sa pagitan ng Tropic of Capricorn at Antarctic Circle.

Mga uri ng Klimang Temperate
 Mediterranean

Ang tag-init sa mga lupaing ito ay lubhang mainit at tuyo maliban sa mga baybayin kung saan nararanasan ang higit na mahalumigmig na temperatura.  Subhumid Tropical Ang klimang ito ay mahalumigmig dala ng hanging amihan.

 Maritime temperate

Ang tag-init sa klimang ito ay mainit, samantalang ang tag-lamig nito ay katamtaman lamang.  Continental Karaniwan na ang temperaturang 10 digri Celsius sa pinakamainit na buwan samantalang -3 Celsius naman sa pinamalamig na buwan.

Uri ng Klimang Continental
• Taiga

Mahabang panahon ng matindi at nagyeyelong taglamig.(0 digri Celsius) • Continental Severe Winter Higit na matindi ang lamig na nararanasan dito kaysa taiga. • Polar Mas mababa sa 10 digri Celsius • Tundra -60 digri Celsius( pinakamalamig na buwan)