Mga Salik Pangheograpiya ng Asya

PISIKAL NA MAPA NG ASYA

Suriin ang pisikal na mapa sa

itaas. Anu-anong pisikal na detalye ang kapansin-pansin sa kontinente? Paano nakaaapekto ang mga ito sa buhay ng mga Asyano?

Pagsulat o paglalarawan ng katangiang pisikal ng balat ng lupa. ` Pag-aaral ng mga katangiang pisikal ng daigdig,pinagkukunang yaman at klima,at populasyon nito. ` Hango sa salitang Griyego na ³geo´ na nangangahulugang daigdig at ³graphien´ na nangangahulugang pagsulat o paglalarawan.
`

Bakit mahalagang mapagaralan natin ang heograpiya?

Sagot:
Upang maintindihan natin ang mga likas na pangyayari sa ating kapaligiran at kung paano natin ito mapangangalagaan upang umunlad.

Paano hinati ang Asya sa mga Rehiyon?
Noong unang panahon, ang Asya ay hinati ng mga Griyego at Romano sa tatlong rehiyon: 
Middle East Near East Far East

MIDDLE EAST/GITNANG SILANGAN Tinawag na Middle east ang mga lupaing umabot sa Mediterranean Sea.

NEAR EAST/MALAPIT NA SILANGAN Tinawag na Near east ang rehiyong malapit sa Europa.

FAR EAST/MALAYONG SILANGAN

Tinawag na Far east ang mga lupaing malapit sa Pasipiko.

Sa kasalukuyan, ang kontinente ay nahahati sa limang rehiyon: 
Silangang Asya Timog

Silangang Asya Timog Asya Kanlurang Asya Hilagang Asya/Gitnang Asya

Silangang Asya

TIMOG SILANGANG ASYA

Timog Asya

KANLURANG ASYA

HILAGA/GITNANG ASYA

MGA NATATANGING ANYONG LUPA SA ASYA
Matatagpuan

sa Asya ang halos lahat ng uri ng anyong lupa. Ito ay katatagpuan ng mga nagtataasang hanay ng mga bundok, aktibong bulkan, malalawak at nagtataasang talampas, masaganang lambak at kapatagan, naglalakihang tangway at mayayamang kapuluan at pulo.

Sir. George Everest -Unang nakapagtala ng taas at lokasyon ng Mt. Everest

Edmund Hillary at Tenzing Norgay - Unang nakarating sa tuktok ng Mt. Everest noong 1953.

Romeo Garduce,,isa sa mga Pilipinong unang nakaabot sa tuktok ng Everest noong 2006.

Sa Dakong Silangan ng Asya, matatagpuan ang Pacific Ring of Fire na isang sonang binubuo ng mga magkakahanay na aktibong bulkan.Sa sonang ito matatagpuan ang 75% ng mga aktibong bulkan sa daigdig.

Mt. Merapi, Indonesia

Mt. Fuji ,Japan

Mount Pinatubo, Philippines

Talampas

Pinakamataas na talampas sa daigdig«7,358 km.

Kapatagan at Lambak (Tigris at Euphrates)

Tangway

Pulo at Kapuluan

Mga Disyerto

Empty Quarter

Gobi