South Korea

y Kilala sa tawag na REPUBLIC OF CHINA. y Matatagpuan sa silangang bahagi ng Asya. Napagigitnaan ng Yellow Sea at Sea of Japan. y Ang bansa ay nagtatamasa ng apat na uri ng panahon.

yAng tagsibol at taglagas ay

nagdudulot ng katamtamang lamig at hindi matinding sinag ng araw. yAng monsoon ay nagbibigay sa bansa ng mahalumigmig na klima na minsan ay may kasamang snowfall.

y70% ng bansa ay bundok. yBigas ,trigo, barley, soybeans

atbp. ang pangunahing produktong agrikultural ng bansa. yNababalutan ang bansa ng pinaghalong deciduous at coniferous forests.

yBakal,zinc, tungsten ang pangunahing mina ng bansa. yAng mga ilog Han-gang at Naktong ang mga pinagkukunan ng suplay ng tubig ng bansa.

North Korea
y Tinatawag na Democratic People s Republic of Korea. y Nakararanas ng klimang temperate. y Ang monsoon ay nagdadala sa lupain ng matinding hangin mula sa Arctic tuwing taglamig at mainit-init na hangin mula sa Dagat Timog Tsina tuwing tag-init.

y 80% ng bansa ay bundok. Ang Mount. Paektusan ang pinakamataas na bundok. y Bigas, mais,patatas at soybeans ang pangunahing produkto ng bansa. y Karbon, lead, tungsten at iba pa ang yamang mineral. y Ang ilog Yalu at Tumen ang pinaggagalingan ng enerhiya at irigasyon sa bansa.

Mongolia
yTinatawag na Mongolian

People s Republic yPinakamalawak na teritoryong naliligiran ng lupain. yIsang buffer state.

yMataas ang kinaroroonan ng

Mongolia. yAng Mount Tavabogdo ang pinakamataas na bundok. yMarahas ang klima sa Mongolia. Mas mahaba ang taglamig sa taginit. yKaraniwang disyerto at steppe ang lupain dito.

Mt. Tavabogdo

yDito matatagpuan ang Gobi Desert

na pinakamalamig na disyerto sadaigdig. yTrigo,barley at patatas ang pangunahing produkto rito. yFlouride,phospate,lead ang mga mineral. yHovsgol Nuur ang pangunahing anyong tubig.