Š Sa

anong yamang likas sagana ang rehiyong ito? Š May kinalaman ba ang naturang yamang likas ng rehiyon sa iba pang bahagi ng Asya o ibang bahagi ng daigdig?

Š

Mayaman sa yamang likas ang rehiyon. Ngunit dahil sa lokasyon nito, tila kakaiba ang klima, topograpiya at yamang likas ng mga bansa sa bahaging ito ng Asya.

Š Sakop

nito ang halos kabuuan ng Arabian Peninsula. Š Itinatag ni Abdul Aziz Ibn Saud. Š Katatagpuan ng Mecca na BANAL NA LUPAIN ng mga Muslim.

Isang malawak na kapatagan na karaniwang madisyerto ang kabuuan ng bansa. Š Bunga ng napakainit na disyerto, kakaunti ang uri ng mga hayop at halaman na nabubuhay dito. Š Sa mga talamapas ng bansa sagana ang agrikultura.
Š

Š Sa

bansa matatagpuan ang pinakamalaking deposito ng langis sa daigdig at pinakamalaking prodyuser ng petrolyo sa mga bansang miyembro ng OPEC.

Š Ang

pagkakatuklas ng langis ang nagpalago sa ekonomiya ng bansa. - Natubigan ang ilang bahagi ng disyerto. - Nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga lungsod.

Tahanan ng pinakamatandang sibilisasyon sa daigdig. Š Nahahati sa tatlong rehiyon: - Madisyertong lupain sa timog kanluran - Masaganang lupain ng Tigris at Euphrates. - Mabundok sa hilagang silangan.
Š

Š

Ang mga kapatagan ng Tigris at Euphrates ay ang sentro ng agrikultura sa bansa. PRODUKTO trigo barley mais millet dates

95% ng kita ng bansa ay nagmumula sa produktong langis na iniluluwas sa ibang bansa, NOON. Š Dahil sa economic sanction, dagliang humina ang ekonomiya ng bansa. Š Upang matugunan ang pangangailangan ng mga Iraqi,ipinayupad ng Oil for Food.
Š

Dating Persia Š Matatagpuan ang bansa sa pagitan ng mga bansang Iraq ,Turkey at Pakistan. Š Malalawak na kapatgan ang matatagpuan sa baybayin ng Caspian Sea.
Š

Semi-arid at subtropical ang klima dito. Kakaunti ang behetasyon kaya kaunti rin ang populasyon. Š Ang malaking bahagi ng populasyon ng bansa ay matatagpuan sa fertile crescent na pinagmumulan ng mga aning tulad ng wheat,bigas at gulay.
Š

Š Maliban

sa agrikultura, nagpapastol din ang mga Iranian.(Nomads) Š Taglay ng Iran ang 10% ng reserba ng langis sabuong daigdig at pangalawa sa Russia sa deposito ng natural gas.