€Ang

salitang India ay nagmula sa salitang SINDHU na dating pangalan ng Indus River. €Ito ay isang malaking tangway sa Timog Asya na bahagi ng malaking masa ng lupa na tinatawag na Subkontinente ng India. €Ang bansa ay nahihiwalay sa ibang mga bansa ng Asya ng mga bundok ng Hindu Kush at Himalayas.

€Tatlong

mahahalagang ilog ng India - Indus - Ganges - Bhramaputra €Ang paligid ng mga ilog na ito ay itinuturin g na pinakamasaganang bahagi ng daigdig at ´Pusong Lupain ng Indiaµ €Sa dakong timog, makikita sa bansa ang Deccan Plateau.

€ Pangunahing

produkto ng India

1. Bigas 2. Trigo 3. Tsaa 4. Tubo 5. Bulak € Mayaman ang kahgubatan ng bansa sa mga punungkahoy na ginagamit sa paggawa ng produktong kahoy. € Iron ang pangunahing mineral sa bansa.

€ Matatagpuan

sa hilagang kanluran ng

India. € Bahagi rin ng subkontinenteng India. € Kilala sa Thar Desert at kapatagang Punjab. € Ang salitang Punjab ay nangangahulugang ´Limang Ilogµ dahil dumadaloy dito ang limang sangang ilog ng Indus. € Ang limang ilog ay pinagmumulan ng Hydroelectric Power.

€Karaniwang

magsasaka ang mga

Pakistani. €Bulak,trigo,tabako,prutas at dates ang pangunahing produkto. €Ang bansa ay nagtataglay ng deposito ng mababang uri ng karbon,chromite, sulfur at iron. €Masagana ang pangisdaan ng bansang ito. €Kilala sa mga produktong carpet, balat, seramiks at iba pa.

€ Dating

higit na maliit na teritoryo ng Pakistan. € Ang Chittagong ang natatanging bulubundukin ng bansa. € Mt. Keokradong-pinakamataas na bundok sa bansa. € 80 % ng bansa ay kapatagan na palgiang binabaha dahil sa mababang lugar na kinalalagyan nito.

€Agrikultura

ang pinakamahalagang sektor sa bansa. €Pangunahing produkto ay jute at bigas. €Kilala ang bansa sa pagggawa ng mga tela carpet at ibang gamit sa bahay na gawa s golden fiber. €Ang bansa ay nagtataglay ng masaganang pangisdaan

€Ang

masaganang suplay ng tubig ay sapat na nakatutustos sa kinakailangang hydroelectric power. €Nagtataglay din ang bansa ng malaking reserba ng natural gas. €May mababang uri ng karbon sa Bangladesh.