Ang wika'y kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan.

Nagagamit ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao; pang- ekonomiya, pangrelihiyon, pampulitika, pang-edukasyon at panlipunan. Ang wika'y nawawala at namamatay kung nauubos o umuunti ang minoryang pangkat na gumagamit ng nasabing wika ngunit patuloy naman itong lumalaganap, umuunlad at nagbabago kasabay ng pag-unlad ng mayoryang pangkat na gumagamit nito. Masasabing mahigit pa sa isang mirakulo ang pagkakalinang ng wika. Ito'y nagbuhat sa isang dipangkaraniwan, kahanga-hanga at masalimuot na sistemang sumasabay sa tao sa kanyang pag-unlad. Habang umuunlad ang tao, nalilinang ang wikang bumabagay sa kanyang pangangailangan sa buhay. Maraming paraan ng pakikipagtalastasan ngunit pinakamabisa at pinaka- mahalaga ang wika sapagkat buong linaw na naipahahayag ng tao ang lahat ng kanyang nasa isip at nadarama.

Mga katangian at kalikasan ng Wika: 1. Ang wika ay mga tunog na pinili at isinaayos sa pamamaraang pinagkasunduan ng mga taong gumagamit nito. 2. Ang wika ay paraan ng pakikipagtalastasan. Ginagamit ito upang ipahayag ng tao ang kanilang kaisipan, damdamin at pangangailangan. 3. Ang wika ay mga isinatinig na mga tunog. Maraming tunog sa paligid ngunit hindi lahat ng tunog ay maituturing na wika. Ang mga tunog na maituturing na wika ay ang mga tunog na isinatinig sa tulong ng iba't-ibang sangkap ng pagsasalita gaya ng dila, ngalangala, babagtingang - tinig, atbp. 4. Ang wika ay pantao. May mga tunog ding isinatinig ng mga hayop gaya ng kahol ng aso, unga ng kalabaw o tilaok ng manok, atbp. ngunit ang mga ito ay hindi wika. Ang wika ay pantao at magagamit ito sa pagsasalin ng kultura at may sistemang tunog at kahulugan. 5. Ang wika ay hindi maihihiwalay sa kultura. Nakabatay ang wika sa kultura ng taong gumagamit ng wika. Sa pamamagitan ng wika nagkakaugnay ang tradisyon, kaugalian, mithiin, at paniniwala ng mga tao. 6. Walang wikang nakatataas at mababang uri ng wika. Bawat wika ay may kanya-kanyang katangian at kalikasan.

Mga kaantasan ng wika Kolokyal / Pambansa - ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap na kadalasan ay malayang pinagsasama ang Ingles at Wikang Filipino. * Kolokyalismong Karaniwan - Ginagamit na salita na may "Taglish" * Kolokyalismong may Talino - Ginagamit sa loob ng Silid-Aralan / Paaralan * Lalawiganin / Panlalawigan - Wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook. * Pabalbal / Balbal - pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao. ito ay nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. (Salitang Kalye) * Pampanitikan - wikang sumusunod sa batas ng Balarila at Retorika.

Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Kahalagahan Kung wala ang wika, mawawalan ng saysay ang halos lahat ng gawain ng sangkatauhan, sapagkat nagagamit ito sa pakikipag-ugnayan katulad ng sa pakikipagkalakalan, sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan, at pakikipagpalitan ng mga kaalaman sa agham, teknolohiya at industriya. Mahalaga ang wika sa pakikipagtalasan maging sa pagtungo, paghahanapbuhay, at paninirahan sa ibang bansa. Etimolohiya Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon. Mga anyo ng wika

teknolohiya at industriya. 10. mula sa Ingles]) ang wika.Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. Katulad nglanguage . diyalekto. nakabatay sa kultura. nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. 5. sapagkat nagagamit ang dila . Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. at paninirahan sa ibang bansa. 3. 6. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. mawawalan ng saysay ang halos lahat ng gawain ng sangkatauhan. * Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. may balangkas. tunog. may antas. Sa ilang pagkakataon. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo. * Pabalbal/balbal (salitang kalye) . Mga katangian Ito ang mga karaniwang katangian ng wika: 1. Kahalagahan [baguhin] Kung wala ang wika. damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog. at ginagamit araw-araw. Subalit kabilang din rito ang pagsusulat. at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. tinatawag ding dila (piguratibo). mga wikang pasenyas. paghahanapbuhay. ginagamit. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. [1] Mahalaga ang wika sa pakikipagtalasan maging sa pagtungo. may pulitika. at maging ang matematika. [bigkas: ling-gow. * Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. tatlo. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan. Etimolohiya [baguhin] Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. 7.pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao. at pakikipagpalitan ng mga kaalaman sa agham. Sa pamamagitan nito. (Tingnan ang mga sining na pangwika). sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan.ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles at Filipino * Kolokyalismong karaniwan . Mga antas Kabilang ang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika: * Kolokyal/pambansa . "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika. nagkakaugnayan. ito rin ay maaring nabuo sa pag-baliktad ng mga salitang Kolokyal/pambansa. na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.nagmula ang salitanglengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. Mga kagamitan Ito ang pitong kagamitan ng wika: * Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. sapagkat nagagamit ito sa pakikipag-ugnayan katulad ng sa pakikipagkalakalan. at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan. sining ng pagpipinta. 2. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. 8. Kasaysayan at teoriya Hindi lubos na nalalaman kung saan. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito.wikang sumusunod sa batas ng balarila at retorika. 4. arbitraryo. larangan ng musika. pinipili at isinasa-ayos. * Pampanitikan . o lingo (sariling-wika ng isang grupo. na nangangahulugang "dila". Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. binubuo ng makahulugang tunog. kailan.ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan * Lalawiganin/panlalawigan . Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. makapangyarihan 9. pagsasayaw. salita. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan.ginagamit na salitang may "Taglish" * Kolokyalismong may talino .tawag sa wika sa Ingles . kagila-gilagis. 11. Tinatawag ding salita ang wika.wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook.

(Tingnan ang mga sining na pangwika). 3. 5. [1] at may wave teory inembento ito ni Persia Dizon.pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo. tinatawag ding dila(piguratibo). 10. Pabalbal/balbal (salitang kalye) . Mga kagamitan [baguhin] Ito ang pitong kagamitan ng wika: . 9. o lingo (sariling-wika ng isang grupo. nakabatay sa kultura.ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagusap na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles at Filipino     Kolokyalismong karaniwan . ginagamit. pagsasayaw.. samakatuwid ang "wika" . Mga antas [baguhin] Kabilang ang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika:  Kolokyal/pambansa . kailan. may tunog man o wala. mula sa Ingles]) ang wika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika. larangan ng musika. [bigkas: ling-gow. 8. 4.[1] Mga anyo ng wika [baguhin] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. 6. Mga katangian [baguhin] Ito ang mga karaniwang katangian ng wika: 1. pinipili at isinasa-ayos. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan.sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog. mga wikang pasenyas. may pulitika.[2] Kasaysayan at teoriya [baguhin] Hindi lubos na nalalaman kung saan.wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal nasapa. Subalit kabilang din rito ang pagsusulat. at maging ang matematika..ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan Lalawiganin/panlalawigan . arbitraryo. na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan.sa malawak nitong kahulugan ayanumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. may balangkas. ngunit mas kadalasang mayroon. diyalekto. 11.  Pampanitikan . at ginagamit araw-araw.ginagamit na salitang may "Taglish" Kolokyalismong may talino . 2. ito rin ay maaring nabuo sa pag-baliktad ng mga salitang Kolokyal/pambansa. kagila-gilagis.[1] Sa ilang pagkakataon.wikang sumusunod sa batas ng balarila at retorika. at paano nagsimula ang paggamit ng wika. 7. makapangyarihan may antas. binubuo ng makahulugang tunog. salita. sining ng pagpipinta.

Lalawiganin . Inpormal o di-pormal [baguhin] Ang inpormal o di-pormal ay mga salitang karaniwang palasak at madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagusap. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. karaniwan. Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. Balbal . Narito ang mga uri nito: 1. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. Ang pagpapaikli ng isa. Kategorya ng paggamit ng wika [baguhin] Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at inpormal o di-pormal. 2. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. o pamantayan dahil kinikilala. tatlo.mga salitang nahango lamang sa pagbabago o pag-usod ng panahon. 3. mga salitang nabuklat sa lansangan. Ginagamit ito sa mga hindi pormal na usapan. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. dalawa. Pambansa o karaniwan .mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. gayundin sa pamahalaan. . o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika.  Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. o higit pang salita ay mauuri rin sa antas na ito.  Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. at masining. Gamitin ito sa mga partikular na pook o lalawigan lamang. malalalim.mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan.mga salitang ginagamit sa mga pagkakataong inpormal. Pormal [baguhin] Ang pormal ay ang mga salitang istandard. karaniwang matatayog. Pampanitikan o pangretorika . Ginagamit ito sa mga usapang pormal. makulay. Narito ang mga uri nito: 1.mga bokabularyong diyalektal. Kolokyal . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful