Ang wika'y kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan.

Nagagamit ito sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao; pang- ekonomiya, pangrelihiyon, pampulitika, pang-edukasyon at panlipunan. Ang wika'y nawawala at namamatay kung nauubos o umuunti ang minoryang pangkat na gumagamit ng nasabing wika ngunit patuloy naman itong lumalaganap, umuunlad at nagbabago kasabay ng pag-unlad ng mayoryang pangkat na gumagamit nito. Masasabing mahigit pa sa isang mirakulo ang pagkakalinang ng wika. Ito'y nagbuhat sa isang dipangkaraniwan, kahanga-hanga at masalimuot na sistemang sumasabay sa tao sa kanyang pag-unlad. Habang umuunlad ang tao, nalilinang ang wikang bumabagay sa kanyang pangangailangan sa buhay. Maraming paraan ng pakikipagtalastasan ngunit pinakamabisa at pinaka- mahalaga ang wika sapagkat buong linaw na naipahahayag ng tao ang lahat ng kanyang nasa isip at nadarama.

Mga katangian at kalikasan ng Wika: 1. Ang wika ay mga tunog na pinili at isinaayos sa pamamaraang pinagkasunduan ng mga taong gumagamit nito. 2. Ang wika ay paraan ng pakikipagtalastasan. Ginagamit ito upang ipahayag ng tao ang kanilang kaisipan, damdamin at pangangailangan. 3. Ang wika ay mga isinatinig na mga tunog. Maraming tunog sa paligid ngunit hindi lahat ng tunog ay maituturing na wika. Ang mga tunog na maituturing na wika ay ang mga tunog na isinatinig sa tulong ng iba't-ibang sangkap ng pagsasalita gaya ng dila, ngalangala, babagtingang - tinig, atbp. 4. Ang wika ay pantao. May mga tunog ding isinatinig ng mga hayop gaya ng kahol ng aso, unga ng kalabaw o tilaok ng manok, atbp. ngunit ang mga ito ay hindi wika. Ang wika ay pantao at magagamit ito sa pagsasalin ng kultura at may sistemang tunog at kahulugan. 5. Ang wika ay hindi maihihiwalay sa kultura. Nakabatay ang wika sa kultura ng taong gumagamit ng wika. Sa pamamagitan ng wika nagkakaugnay ang tradisyon, kaugalian, mithiin, at paniniwala ng mga tao. 6. Walang wikang nakatataas at mababang uri ng wika. Bawat wika ay may kanya-kanyang katangian at kalikasan.

Mga kaantasan ng wika Kolokyal / Pambansa - ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap na kadalasan ay malayang pinagsasama ang Ingles at Wikang Filipino. * Kolokyalismong Karaniwan - Ginagamit na salita na may "Taglish" * Kolokyalismong may Talino - Ginagamit sa loob ng Silid-Aralan / Paaralan * Lalawiganin / Panlalawigan - Wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook. * Pabalbal / Balbal - pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao. ito ay nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. (Salitang Kalye) * Pampanitikan - wikang sumusunod sa batas ng Balarila at Retorika.

Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Kahalagahan Kung wala ang wika, mawawalan ng saysay ang halos lahat ng gawain ng sangkatauhan, sapagkat nagagamit ito sa pakikipag-ugnayan katulad ng sa pakikipagkalakalan, sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan, at pakikipagpalitan ng mga kaalaman sa agham, teknolohiya at industriya. Mahalaga ang wika sa pakikipagtalasan maging sa pagtungo, paghahanapbuhay, at paninirahan sa ibang bansa. Etimolohiya Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon. Mga anyo ng wika

Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. sa diplomatikong pamamaraan ng bawat pamahalaan. at maging ang matematika. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Sa pamamagitan nito. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. nakabatay sa kultura. mga wikang pasenyas. sapagkat nagagamit ito sa pakikipag-ugnayan katulad ng sa pakikipagkalakalan. [1] Mahalaga ang wika sa pakikipagtalasan maging sa pagtungo. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan. * Pabalbal/balbal (salitang kalye) .ginagamit na salitang may "Taglish" * Kolokyalismong may talino . Kalipunan ito ng mga simbolo. o lingo (sariling-wika ng isang grupo. may pulitika. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. Mga kagamitan Ito ang pitong kagamitan ng wika: * Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. [bigkas: ling-gow. tinatawag ding dila (piguratibo). Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan.ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles at Filipino * Kolokyalismong karaniwan . Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan. ito rin ay maaring nabuo sa pag-baliktad ng mga salitang Kolokyal/pambansa.ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan * Lalawiganin/panlalawigan ." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. at pakikipagpalitan ng mga kaalaman sa agham. 11. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao.tawag sa wika sa Ingles . Kasaysayan at teoriya Hindi lubos na nalalaman kung saan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. teknolohiya at industriya. makapangyarihan 9. mula sa Ingles]) ang wika. tatlo. * Pampanitikan . nagkakaugnayan. at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. 6. sapagkat nagagamit ang dila . ginagamit. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. * Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit kabilang din rito ang pagsusulat. Sa ilang pagkakataon. binubuo ng makahulugang tunog. * Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. salita. pinipili at isinasa-ayos. Mga antas Kabilang ang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika: * Kolokyal/pambansa . Katulad nglanguage . at paninirahan sa ibang bansa. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. pagsasayaw. Mga katangian Ito ang mga karaniwang katangian ng wika: 1. 8.Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita.pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao. paghahanapbuhay. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.wikang sumusunod sa batas ng balarila at retorika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. 4. mawawalan ng saysay ang halos lahat ng gawain ng sangkatauhan. Etimolohiya [baguhin] Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. at ginagamit araw-araw. Kahalagahan [baguhin] Kung wala ang wika.nagmula ang salitanglengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin. (Tingnan ang mga sining na pangwika).wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook. arbitraryo. Tinatawag ding salita ang wika. 2. at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. sining ng pagpipinta. kagila-gilagis. 3. 7. 10. damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog. 5. diyalekto. larangan ng musika. na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. tunog. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo. may antas. may balangkas. kailan. na nangangahulugang "dila".

sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog. larangan ng musika. 10. ginagamit.. pinipili at isinasa-ayos. arbitraryo. kagila-gilagis. may pulitika. salita. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika. 5. nakabatay sa kultura.[1] Sa ilang pagkakataon. at maging ang matematika. pagsasayaw.pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao.ginagamit na salitang may "Taglish" Kolokyalismong may talino . Pabalbal/balbal (salitang kalye) . Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. 8. 2. Mga katangian [baguhin] Ito ang mga karaniwang katangian ng wika: 1. samakatuwid ang "wika" . Mga kagamitan [baguhin] Ito ang pitong kagamitan ng wika: . binubuo ng makahulugang tunog. sining ng pagpipinta. at paano nagsimula ang paggamit ng wika.ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan Lalawiganin/panlalawigan . ito rin ay maaring nabuo sa pag-baliktad ng mga salitang Kolokyal/pambansa.wikang sumusunod sa batas ng balarila at retorika." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal nasapa. tinatawag ding dila(piguratibo). 3. ngunit mas kadalasang mayroon.  Pampanitikan . Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan. mga wikang pasenyas. may tunog man o wala. (Tingnan ang mga sining na pangwika). 7.wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook. Subalit kabilang din rito ang pagsusulat. diyalekto. makapangyarihan may antas. Mga antas [baguhin] Kabilang ang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika:  Kolokyal/pambansa . 9. kailan.ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagusap na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles at Filipino     Kolokyalismong karaniwan . Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo. [1] at may wave teory inembento ito ni Persia Dizon. 6.[1] Mga anyo ng wika [baguhin] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. o lingo (sariling-wika ng isang grupo. at ginagamit araw-araw. [bigkas: ling-gow.sa malawak nitong kahulugan ayanumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon. na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan.[2] Kasaysayan at teoriya [baguhin] Hindi lubos na nalalaman kung saan. 11. may balangkas. 4. mula sa Ingles]) ang wika..

o pamantayan dahil kinikilala. Narito ang mga uri nito: 1. karaniwang matatayog. Ginagamit ito sa mga hindi pormal na usapan. Pambansa o karaniwan . Ang pagpapaikli ng isa. Ginagamit ito sa mga usapang pormal. . Inpormal o di-pormal [baguhin] Ang inpormal o di-pormal ay mga salitang karaniwang palasak at madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagusap. 3. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito.mga salitang nahango lamang sa pagbabago o pag-usod ng panahon. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. Pampanitikan o pangretorika . 2. dalawa. mga salitang nabuklat sa lansangan. o higit pang salita ay mauuri rin sa antas na ito.  Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. malalalim. 2. makulay. Narito ang mga uri nito: 1. Kategorya ng paggamit ng wika [baguhin] Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at inpormal o di-pormal. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan.  Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. Kolokyal . Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. Pormal [baguhin] Ang pormal ay ang mga salitang istandard. Balbal . Lalawiganin . tatlo. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. at masining. karaniwan.mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. gayundin sa pamahalaan. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. Gamitin ito sa mga partikular na pook o lalawigan lamang.mga bokabularyong diyalektal. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan.mga salitang ginagamit sa mga pagkakataong inpormal. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful