1935 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 3 ng Konstitusyon na, ³Ang Konggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang

pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.

1936 Itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang Surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. Tungkulin ng Surian na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Filipinas.

203 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng Talatinigang Tagalog-Ingles at Balarila sa Wikang Pambansa. . 1940 Ipinalabas ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapaganap Blg. Pinasimulan din nito ang pagtuturo ng Wikang Pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa.1937 Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 na nagaatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa.

" . 7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa. ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. Hangga¶t hindi binabago ang batas.1959 Nagpalabas si Kagawaran ng Edukasyon Kalihim Jose Romero ng Kautusang Blg. 1973 Si Pangulong Ferdinand Marcos. nakasaad sa Artikulo 15 Seksiyon 2 at 3 na ³ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino.

J. from http://www. Retrieved June 1. Teodoro. October 31). Samantalang nililinang. 2011. Kasaysayan ng Wikang Filipino.tv/story/171158/kasaysayan-ng-wikang-filipino.gmanews. GMA News online. (2009.1987 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 6 na: ³Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. .

Timeline ng Wikang Filipino .

Teodoro. Tungkulin ng Surian na magsagawa ng pananaliksik. Pinasimulan din nito ang pagtuturo ng Wikang Pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. 1973 Si Pangulong Ferdinand Marcos. Samantalang nililinang. Hangga t hindi binabago ang batas. Retrieved June 1. . 2011. nakasaad sa Artikulo 15 Seksiyon 2 at 3 na ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino. Ang Konggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. GMA News online. ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. October 31). 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. 1937 Kautusang Tagapagpaganap Blg. 1940 Ipinalabas ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapaganap Blg. (2009. 203 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng Talatinigang Tagalog-Ingles at Balarila sa Wikang Pambansa. J. 1959 Nagpalabas si Kagawaran ng Edukasyon Kalihim Jose Romero ng Kautusang Blg. Kasaysayan ng Wikang Filipino.Adrian Valencia Timeline ng Wikang Filipino 1935 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 3 ng Konstitusyon na." 1987 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 6 na: Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.tv/story/171158/kasaysayan-ng-wikang-filipino. from http://www. gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Filipinas. 7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa.gmanews. 1936 Itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang Surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful