1935 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 3 ng Konstitusyon na, ³Ang Konggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang

pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.

1936 Itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang Surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. Tungkulin ng Surian na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Filipinas.

Pinasimulan din nito ang pagtuturo ng Wikang Pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa.1937 Kautusang Tagapagpaganap Blg. . 203 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng Talatinigang Tagalog-Ingles at Balarila sa Wikang Pambansa. 134 na nagaatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. 1940 Ipinalabas ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapaganap Blg.

7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa. Hangga¶t hindi binabago ang batas. 1973 Si Pangulong Ferdinand Marcos. ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. nakasaad sa Artikulo 15 Seksiyon 2 at 3 na ³ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino.1959 Nagpalabas si Kagawaran ng Edukasyon Kalihim Jose Romero ng Kautusang Blg." .

. 2011. Kasaysayan ng Wikang Filipino. October 31). (2009. GMA News online.gmanews. Samantalang nililinang.1987 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 6 na: ³Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. from http://www. J. Retrieved June 1. Teodoro.tv/story/171158/kasaysayan-ng-wikang-filipino.

Timeline ng Wikang Filipino .

ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. Samantalang nililinang. Tungkulin ng Surian na magsagawa ng pananaliksik. from http://www.Adrian Valencia Timeline ng Wikang Filipino 1935 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 3 ng Konstitusyon na. 2011. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Filipinas.tv/story/171158/kasaysayan-ng-wikang-filipino. 1936 Itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang Surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. nakasaad sa Artikulo 15 Seksiyon 2 at 3 na ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino. 1959 Nagpalabas si Kagawaran ng Edukasyon Kalihim Jose Romero ng Kautusang Blg. 1940 Ipinalabas ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapaganap Blg." 1987 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 6 na: Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.gmanews. GMA News online. 1973 Si Pangulong Ferdinand Marcos. Teodoro. Kasaysayan ng Wikang Filipino. Retrieved June 1. Ang Konggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. 7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa. October 31). 203 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng Talatinigang Tagalog-Ingles at Balarila sa Wikang Pambansa. (2009. Hangga t hindi binabago ang batas. Pinasimulan din nito ang pagtuturo ng Wikang Pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. 1937 Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. . J.