1935 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 3 ng Konstitusyon na, ³Ang Konggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang

pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.

1936 Itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang Surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. Tungkulin ng Surian na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Filipinas.

134 na nagaatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. . 203 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng Talatinigang Tagalog-Ingles at Balarila sa Wikang Pambansa. 1940 Ipinalabas ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapaganap Blg. Pinasimulan din nito ang pagtuturo ng Wikang Pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa.1937 Kautusang Tagapagpaganap Blg.

ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. nakasaad sa Artikulo 15 Seksiyon 2 at 3 na ³ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino.1959 Nagpalabas si Kagawaran ng Edukasyon Kalihim Jose Romero ng Kautusang Blg. Hangga¶t hindi binabago ang batas." . 7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa. 1973 Si Pangulong Ferdinand Marcos.

Retrieved June 1. GMA News online. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.tv/story/171158/kasaysayan-ng-wikang-filipino. 2011. (2009. October 31). Samantalang nililinang. Teodoro. from http://www. Kasaysayan ng Wikang Filipino. . J.gmanews.1987 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 6 na: ³Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.

Timeline ng Wikang Filipino .

Adrian Valencia Timeline ng Wikang Filipino 1935 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 3 ng Konstitusyon na. 1973 Si Pangulong Ferdinand Marcos." 1987 Nakasaad sa Artikulo 14 Seksiyon 6 na: Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang. Tungkulin ng Surian na magsagawa ng pananaliksik. Retrieved June 1. 1940 Ipinalabas ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapaganap Blg. nakasaad sa Artikulo 15 Seksiyon 2 at 3 na ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino. 2011. Pinasimulan din nito ang pagtuturo ng Wikang Pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. . Kasaysayan ng Wikang Filipino.gmanews. J. gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Filipinas. ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. 1936 Itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang Surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. 7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa. 1959 Nagpalabas si Kagawaran ng Edukasyon Kalihim Jose Romero ng Kautusang Blg. 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas. Hangga t hindi binabago ang batas. GMA News online. from http://www. October 31). 203 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng Talatinigang Tagalog-Ingles at Balarila sa Wikang Pambansa. 1937 Kautusang Tagapagpaganap Blg. Teodoro. (2009.tv/story/171158/kasaysayan-ng-wikang-filipino. Ang Konggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful