KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG PAGBASA

(Sa iba t ibang Pananaw at Pakahulugan)

199) . PagPag-unawa sa wika ng author Paraan ng pagkilala.Pagkilala at pagkuha ng mga kaisipan mula sa mga nakalimbag na sagisag o simbulo. pagpapahalaga at pagtataya sa mga simbulong nakalimba (Austero et al.

paghahaka. May diin sa paghuhula. paghihinuha at paggawa ng predeksyon sa binasa (sa Badayos 2000) . 2001) Ayon kay Goodman ito ay isang Psycholinguistic guessing game na bumubuo ng mga kaisipang panibago mula sa binasa.Bahagi ng pakikipagtalastasan kaugnay sa pakikinig. pagsasalita at pagsulat (Bernales et al.

2.Isang prosesong pangkaisipan ayon kay William Gray (sa Bernales et al. persepsyon-pagtingin sa nakalimbag na persepsyonsimbulo at maging sa pagbigkas. Komprehensyon-pag-unawa sa mga Komprehensyon-pagimpormasyon sa binabasa. . 2000 Kaya ito ay may apat na proseso 1.

paghatol kung tama o hindi ang Reaksyonbinabasa. .pagkaalaman at karanasan sa binasa.pag-uuganay sa mga dating Asimilasyon. Reaksyon. kumento. binasa. 4. Asimilasyon. paghbibigay kumento.3. binabasa.

Ang pagbasa ay isang sikolohikal o extension ng ating utak *kinapapalooban ito ng 3 salik:  Pamilyar sa materyal na binabasa  Antas ng kahirapan ng binabasa  Layunin sa pagbasa * Ayon kay Roldan. may 2 salik sa mabisang pagbasa: ang nakikita (katawan) at di nakikita (pag-iisip) .

Ikalawang antas: pokus kahulugan ng mga salita Unang antas: pokus sa tunog at letra (Tradisyunal itong paraan at ang dulog ay nagsisimula sa texto tungo sa Mambabasa o reader) .MGA TEORYA SA PAGBASA BottomBottom-up Ikatlong Antas: pokus sa malalim na kahulugan ng Pangungusap at istruktura nito.

.TopTop-Down Unang antas Ikalawang antas Ikatlong antas (Pokus sa paggamit ng nakaimbak na kaalaman habang bumabasa (inside-out or Conceptually driven) kasi nagsisimula sa bumabasa tungo sa teksto ang dulog).

Interaktib .pagsasama ng bottom-up at bottomtoptop-down .

bawasan o hindi ang kanyang naunang kaalaman. .Iskima Mahalaga ang dating kaalaman  Para maikumpara sa binabasa  Kung makitang mali ang unang alam. papalitan ng panibago  Kailangan magdesisyon ang mambabasa kung dapat dagdagan .

siyensya at iba pa.ito ay pagbabasa sa mga tekstong teknikal tulad sa sikolohiya. . pantulong na pangungusap.pagtingin sa mga detalye o partikular o tiyak na impormasyon Pagbasa para Mag-aral-pag-uulit-ulit para Mag-aral-pag-uulitmatutuhan Magaan na Pagbasa-paglilibang sa pagbabasa PagbasaSalita-sa-SalitaSalita-sa-Salita.MGA URI NG PAGBASA SkimmingSkimming-pamagat. simula at wakas ng talata ScanningScanning.

MGA KASANAYAN SA PAGBASA Paghihinuha Pagkuha ng tiyak na detalye Pagkuha ng kaisipan Pagtukoy sa layunin ng akda Pagbubuod o lagom Pagtukoy sa katotohanan at opinyon Pagtukoy sa istilo ng may-akda may- .

5 DIMENSYON SA PAGBASA 1. Interpretasyon (ikalawang dimensyon) 3. Literal (unang Dimensyon) 2. Kritikal (ikatlong dimensyon) .

Aplikasyon (ikaapat na dimensyon) 5. Pagpapahalaga (ikalimang dimensyon) .4.

3 YUGTO SA ESTRATEHIYA NG MASINING NA PAGBASA BAGO BUMASA HABANG BUMABASA (Pinatnubayang Pagbasa) PAGKATAPOS BUMASA .

Daghang salamat kaninyong Tanan!!! Maligayang Pagbabasa sa mga susunod na Yugto ng ating pag-aaral!!!!! pag- .Payo: Alamin ang inyong mga Tiyak na layunin sa Pagbabasa para ito matugunan ng angkop na estratehiya.