P. 1
Si Malakas at Si Maganda

Si Malakas at Si Maganda

5.0

|Views: 25,077|Likes:
Published by Jr Manipon

More info:

Published by: Jr Manipon on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2015

pdf

text

original

Si Malakas at si Maganda

Si Malakas, Si Maganda, At Ang Pagdami Ng Tao NANGYARI naman na mag-asawa nuon ang hangin dagat at ang hangin lupa, at may anak sila, si kawayan. Isang araw, lumulutang si kawayan sa tabi ng dagat nang nabangga niya ang paa ng lawin. Nagulat, nasaktan at nagalit, pinagtutuka ng lawin ang kawayan hanggang nabiyak ito. Kaginsa-ginsa, lumitaw sa isang piraso ang isang lalaki, si Malakas. Sa kabilang bahagi, lumabas naman ang isang babae, si Maganda. Sila ang 2 Unang Tao sa daigdig.

IPINATAWAG naman ng lindol ang lahat ng ibon at isda upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa 2 tao. Ipinasiya nila na dapat mag-asawa sina Malakas at Maganda. Nangyari nga ito at marami silang naging mga anak, na pinagmulan ng iba¶t ibang tao sa daigdig ngayon.

Pagtagal, nayamot ang mag-asawang Malakas at Maganda sa dami ng kanilang mga tamad at walangpakinabang na mga anak. Nais nilang palayasin lahat subalit hindi nila alam kung saan itatapon ang mga ito kaya nagtiyaga na lamang ang mag-asawa.

Dumami pa uli nang dumami ang mga anak sa paglipas ng panahon at nangyari na hindi na nakaranas ng tahimik sina Malakas at Maganda.

Isang araw, hindi na nakatiis si Malakas at, dampot ang isang bakawan, pinagha-hataw ang mga bata. Takbuhan sa takot ang mga anak at nagtago sa iba¶t ibang lugar. Ang iba ang nagtago sa mga silid ng bahay, ang iba ay sumingit sa mga dingding. Ang iba ay nagkubli sa mga kalan sa cocina. Ang ibang anak ay tumakas sa labas, habang ilan ay tuluyang lumayas sa dagat.

Sa ganitong paraan, nagka-iba-iba ang mga tao na kumalat sa daigdig. Ang mga nagtago sa mga silid ang naging mga pinuno sa mga pulo. Ang mga sumingit sa dingding ang naging mga alipin. Ang mga nagkubli sa mga kalan ay naging mga negro. Ang mga tumakas sa labas ang naging mga malaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga anak ng lumayas sa dagat ay bumalik, at sila ay mga maputing tao, ang mga dayuhan.

Maraming bagay ang nasira sa paligid. huminto ang bagyo at lumabas ang araw. ´Aha! Ikaw pala´ sigaw ni Unggoy. Hindi sila makapamasyal.´ ang sabi ni Unggoy. oo para ako ay makatakbo nang mabilis. Siya`y nagalit kay Pagong. Ang Pagong ay nagtago sa ilalim ng isang bao. At umakyat nga si Unggoy. Sila ay laging magkasama sa pamamasyal. Nilagyan niya ng tinik ang palibot ng puno. ³Aba suwerte tayo´ tawag ni Unggoy kay Pagong. Maraming halaman ang nasira. siya`y nasaktan. Hinanap niya nang hinanap ang Pagong. ´Humanda ka at ikaw ay aking papatayin. naupo siya sa bao. ³Tingnan mo.´ ´Aba ! Hindi maari. ´Pag nakita ko siya. ngunit hindi niya ito makita. Hindi siya kasi marunong umakyat sa puno. Pagbaba ng Unggoy. Pagkatapos ng tatlong araw. ´Aray!´ ang sigaw ni Unggoy. Pagkaraan ng ilang araw. Subali`t ang puno ni Pagong ay lumaki at bumunga. Ako ang unang nakakita. May butas ang bao at ang kanyang buntot ay napasulot sa butas. ako ay mabagal. Kinuha naman ni Pagong ang puno. siya`y aking papatayin. Pinutol nila ang puno. Kinagat ng Pagong nang ubod lakas ang buntot ni Unggoy. akin ang dulo´ sabi ni Pagong. . Kinuha ni Unggoy ang dulo. Namasyal si Pagong at si Unggoy. Akin ang dulo´ sabi ni Unggoy. isang puno ng saging! Nakatumba. Nagalit ang Pagong. ´Huwag kang malungkot´ sabi ni Unggoy. Sa atin na ito. Malakas ang ulan at hangin. ³Hindi bale. Isang araw bumagyo nang malakas. oo pero iisa ang puno at tayo ay dalawa.´ ´Pag dala ko ang aking bahay. Subali`t pagdating sa dulo kinain lahat at hindi binigyan ang Pagong. Si Pagong ay malungkot din.´ sagot ni Pagong. namatay ang tanim ni Unggoy. ´Doon lumalabas ang bunga ng saging.ANG UNGGOY AT ANG PAGONG Noong unang panahon ang Unggoy at ang Pagong ay magkaibigan. ´Sige. Nang mapagod ang Unggoy. ´Ako ang aakyat at pagdating ko sa dulo ay hahagisan kita ng hinog na saging´. ´Ang aking puno namatay´ ang hikbi ni Unggoy. Napatalon sa sakit ang Unggoy at ang bao ay tumihaya.´ sagot ni Unggoy.´ paliwanag ni Pagong.´ ´Hihilahin kita buhat sa bahay mong dala-dala. Umuwi sila at itinanim ang kanilang mga puno sa kanilang bakuran. puputulin natin sa gitna.´ ´Aba. Dumating si Unggoy at umiyak.´ ´Aba.

hindi kita itatapon sa apoy´ wika ni Unggoy.´ ang sabi ni Pagong. Ako ay may ibang gawain.´ ´Ano? Gamot ang bunga ng sili sa namumulang mata? Paano ito ginagawa? ´Madali lang . ang nagngingitngit na wika ng unggoy. Nag-isip ang Unggoy. ito ang aking tahanan! Hindi nakaimik ang Unggoy. Hindi mo ba alam? Kunin mo ang pinakamalaki at pinakamapulang bunga.´ ang pagmamakaawa ni Pagong.´ ´Aha! Kung ganoon ikaw ay ibang pagong.´ Samantala ang pagong ay matalas na nakikiramdam sa unggoy. ´Sige. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Alam niyang hanggang siya ay nasa tubig hindi siya mahuhuli ng unggoy. ´A. ´At sa wakas bumagsak ka rin sa aking mga kamay!´ wika ng unggoy. At kapag nahuli ko siya. Nguni`t hindi siya lubhang makatagal sa tubig. ´huwag. ´Huli ka!´ ang wika ng unggoy at agad hinawakan ng mahigpit ang pagong sa leeg. ´Ito na ang huli mong sandali. Isang araw ang pagong ay lumalanghap ng sariwang hangin. Nakita niya ang ilog. Alam niya na hindi maglalaon at lilitaw rin ang pagong.´ Sumagot ang Pagong na nagmamakaawa. Baka may kumuha ng bunga nito. Siya ay nasa lilim ng isang malaki at malagong puno ng sili.´Hindi na kita hihilahin. Kaya`t ang pagong ay umahon sa pampang kung wala ang unggoy. Ano ang gawain mo?´ ´Binabantayan ko ang punong siling ito. Lumubog ang Pagong.´ ´Aba! Oo para ako`y dumami. Dikdikin mo itong mabuti. ³HA! HA! HA! Kaibigang Unggoy. tiyak na mamatay ang pagong na iyan sa aking mga kamay. ´Ako ay ibang pagong. Dinampot at inihagis ni Unggoy ang Pagong sa ilog. para mo ng awa. Ngayon din ay puputulin ko ang leeg mo.´ . ´A itatapon na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod.´ Bahagyang pinalaki ng pagong ang kanyang boses at nagwika. Ibig na ibig niya ng sariwang hangin. itapon mo ako sa apoy. hindi mo baa lam.´Maghihiganti ako sa kanya.Ang sili ay hitik na hitik ng bunga. Mauubos ang gamot ng aking nanay sa namumulang mata. para ako maging mapula at guwapo´ ang sagot ni Pagong. subali`t maya-maya ay dahan-dahan itong lumitaw. itatapon na lang kita sa apoy´ ang sa bi ni Unggoy. ´Makikita niya´. Pagkatapos. ´Didikdikin kita nang pinung-pino. dikdikin mo ako! Huwag mo lang akong itapon sa ilog. ikuskos mo nang mariin sa iyong mata. Ibig na ibig niyang magbilad sa araw. Ang unggoy ay laging nagbabantay sa pampang ng ilog. huwag mo akong itapon sa ilog! Hilain mo na ako.

´ Dali-daling binitiwan ng unggoy ang pagong. Ako ang maliligo. Ngayon din ay maliligo ako.´ Mabilis na lumundag ang unggoy sa kumukulong tubig. At tiyak na uubusin ko ang tubig. ´Ano ang gawain mo? ´Hayun. Ang tagal-tagal kong naghihirap sa pamumula ng aking mata. Nagtiyaga siya sa pagbabantay sa pagong. . Hanggang ngayon ay mahapdi pa. Isang araw namataan ng unggoy ang pagong na naglalakad sa pampang. Patayin mo na ako. Muntik na akong mabulag. Putulin mo na ang leeg ko. ´Ang walang hiya! Ngayon ay hindi na siya makakaligtas sa akin.´ ´Iyon pala! Iyon pala ang gamot sa rayuma at pananakit ng likod. ´Iba nga ang kanyang tinig. Iba ang aking gawain. ´Saan ka pupunta magaling na pagong? Tingnan mo ang nangyari sa mga mata ko.´ ´Huwag! Huwag! Mawawalan ng pampaligo ang aking lolo. ´Umalis ka riyan.´ Ang unggoy ay nagpalakad-lakad sa tabi ng ilog. Mauuna ako sa lolo mo. Pukpukin mo na ng bato ang aking ulo. Nawawala ang kanyang rayuma at pananakit ng kanyang likod pagkatapos niyang maligo. Huwag mong kunin ang pampaligo ng aking lolo!´ Mabilis na itinulak ng unggoy ang pagong. Hindi ito ang luminlang sa akin. Ito na ang iyong wakas.´ Sumagot ang pagong sa matinis at ipit na tinig. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nakatanim sa magkabilang pampang ng ilog. babantayan ko ang pampaligo ng aking lolo. ´Makikita ko rin siya.´ Nguni`t humarang rin ang unggoy sa dinaraanan ng pagong. Muntik na akong mabulag. Bigla siyang tumalon sa harap nito. Hindi ka na makakaligtas ngayon. At iyon ang wakas ng unggoy. Mahigit na isang linggong namaga ang aking mga mata. ´Ako ay ibang pagong.´ Matiyagang nagbantay ang unggoy.´ Matamang nag-isip ang unggoy. Dinudrog ito nang pinung-pino at ubos diing ikinuskos sa kanyang mga mata.´Ganoon pala. Humanap siya ng pinakamalaki at pinakamapulang bunga ng sili. Aahon rin siya. Patayin mo na ako! Huwag mong kunin ang gamot ng nanay ko!´ Ngunit mabilis na kumuha ng sili ang unggoy. ´Huwag! HUwag! Para mo ng awa. Mapaghimala ang tubig na yaon.

ang mga kwentong nagkakaugnay ang pinaniniwalaan larnang na may patotoo at pagpapatunay. Ang maraming taong nakakita at nakadaupang palad daw ng dalaga ay nangalilito at hindi na nakababalik pa sa kani-kanilang pinanggalingang tahanan. May mga nagpapatunay na pawang nawawala silang parang bula. Pero may nagbibigay diin na si Maria sapagkat may iba-ibang katauhang misteryosa ay maaaring mabuhay na isang diwata o isang mortal na dalaga. Na ang dalaga ay nagbabayo ng palay. hindi makapagsalita at nakatulala.Maria Makiling Sa alamat ng Pilipinas. May isang katulong na nagpapatunay na isang umaga ay nakita niya si Maria na pumasok sa isang talahibang malapit sa paanan ng kabundukan. mabibilog na mga mata. Kalakip na ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong bumabalot sa bundok na ito. Laguna. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kaligatan. namimitas ng mga gulay at nanunungkit ng mga prutas araw-araw. May mga nagpapatunay na ang nabanggit na kabundukan ay kay Mariang Makiling. maninipis na mga labi at malamyos na tinig ng . Mabibilang mo sa daliri ang ilang pinagbabalikan ng diwa na kapag nagsalaysay na ay lagi nang misteryosang dalaga ang kwento nila. May naniniwala sa una. Sinasabing si Mariang Makiling ay hindi lamang nakikipanirahan sa bundok Makiling. Kung ganda ang pag-uusapan wala na raw tatalo sa kariktan ni Maria. Takang-taka siya sapagkat parang manipis na hangin lang itong inihip kaya di man lang nahawi ang mga nadaanang halaman. si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng Bundok Makiling. Siya ay may balingkinitang pangangatawan. Hindi kumpleto ang bundok Makiling kung ipwepwera si Mariang Makiling sapagkat ang bundok Makiling at si Mariang Makiling ay nagbibigay buhay sa bawat isa. pula o lila. isang bundok na matatagpuan sa Los Baños. Iwinawasiwas niya ang mahabang buhok na sa kaalinsanganan ng hapon ay naghahatid ng mabining hanging nagpapalamig sa kapaligiran at nagpapasaya sa mga hayop sa kabundukan. Sa pakiwari niya si Maria ay isa ngang ada. Ang mga ilan-ilang sinuswerteng nakauuwi pa ay nagmimistulang estatwa. May ilang namamasyal sa kabundukan na nagpapatunay namang kitang-kita nila si Maria na umuupo sa matatarik na gilid ng bundok. Nang magbalik ay dala na ni Maria ang isang bungkos ng mga puting bulaklak ng talahiban na masaya niyang ipinanhik sa kabundukan. Nagtataka ang nakasaksi sapagkat parang nakaangat sa lupa ang mga paa ng dalaga. May ilan ding nagpapabulaan sa kwento na nagsasabing kitang-kita ng kanilang mga mata na sa isang dampa lamang na nabububungan ng pinagtagpi-tagping sawali nakatira si Maria. Ang mga pinagtagni-tagning kwento ay nagsasaad na si Mariang Makiling daw ay nakatira sa isang nagliliwanag na kaharian na napapalibutan ng mga puno at halamang kung hindi hitik ng bunga ay marangya namang pinamumulaklakan ng mga petalyang kulay dilaw. by:walter jhon sabanal Alamat ni Mariang Makiling Nasa pagitan ng Laguna at Quezon ang bundok Makiling. Sapagkat ibat-iba ang salaysay. Isang misteryo si Mariang Makiling. Mayroon din sa ikalawa.

Kataka-takang ang mga nabanggit na luya ay nagiging ginto raw kapag naiuwi mo na. Ito ang pinagmulan ng alamat ni Mariang Makiling. Natakot sila sa laki ng mga hayop na papalapit sa kanila. Hindi raw kasi nagsasauli ng kagamitan ang marami sa kaniyang pinahihiram. Bukas ang mga palad ni Maria sa mga karaniwang mamamayang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Hinabol nila nang hinabol ang isang baboy-damo hanggang sa makaakyat sa bundok. . Sa halip na matunton ang kinaroroonan ni Maria ay napapalayo pa ito sa kaakit-akit na Engkantada. Nagbulung-bulungan ang lahat na kinalaban daw siguro ng mangangaso ang kapangyarihan ng Engkantada ng Kabundukan. Narating kaagad nito ang bayan na takot na takot na humihingal. May nagsasabing matapos makapananghalian ay umuupo ang ada sa mga tipak ng bato habang pinanunuod ang marahang agos ng ilog. Kinaumagahan ay pinagkaguluhan ang bangkay ng matapang na mangangaso. Marami daw ang hindi nagbibigay ng dumalagang manok na dapat ay handog. At napakarami na raw ngayong nagiging pangahas na gustong galugarin upang maangkin ang kabundukan. Ang sinumang nakaririnig nito at nagbabakasakaling maghanap ay nangalilito raw. Minsang papalubog na ang araw ay may nangahas mamaril ng mga baboy-damo sa paanan ng bundok. Naniniwala sila na sa alinmang labanan. tiyak ang pagwawagi ni Mariang Makiling na Diyosa ng Katarungan. May nagpapatunay na mahirap kalabanin si Mariang Makiling. Karaniwang nakikita siyang namamasyal sa paligid ng kabundukan kung umagang kasisikat pa lang ng araw. Hindi na nakilala ang tunay na anyo nito. May ilang nagsasabing nag-aanyong magbubukid daw si Maria na nagmumudmod daw ng luya sa lalong pinakamahirap na magsasaka. ngayon ay hindi na napagkikita ang Engkantada at ang pagtulong ay nahinto na. Naswertehan ng naduwag na makababa kaagad ng bundok. Usap-usapan ng lahat ang magandang alpa na tinutugtog ni Maria kung kabilugan ang buwan. Kung noong unang panahon ay nagbabalatkayo si Mariang Makiling upang tumulong sa mga magsasaka. kinasal o namatayan ay pinahihiram ni Maria ng mga nakatagong kasuotan at kasangkapan. Maya-maya lang ay nadinig sa kabundukan ang napakalakas na hiyaw ng pagmamakaawa ng pobreng kaluluwa.isang mortal na dalaga at misteryosang Engkantada. Kahit binawalan na ni Maria ay sumige pa rin sila. Nang dumidilim na ay takang-taka sila sapagkat ang baboy-damo na hinahabol nila na sumuot sa mga kasukalan ay lumabas kasama ang isang kumpol pa na baboy-damong nanghahaba ang mga pangil at mapupula ang mga mata. Nagalit si Maria sa kapangahasan. Kapag may bininyagan. Ang higit na matapang na manunudla ay nakapagpaputok pa pero ang naduwag ay nagtatakbo na. Ang mga mag-anak na tinutulungan ay inoobliga niyang maghandog ng isang dumalagang manok bilang kabayaran. Lubhang matulungin si Mariang Makiling. May ilang nagpapatunay na kung gabing maalinsangan at natutulog na ang lahat ay naglulunoy daw si Maria sa malamig na bukal.

thinking Father might not like it. Her nails were long." Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself. and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her. "You are Baldo. "Yes. "There is Nagrebcan. . delicate grace. Then he was standing beside us. for it was dipping into the bright sea. "Maria---" my brother Leon said. Noel?" Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly. She looked up to my brother with a smile.How My Brother Leon Brought Home A Wife She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick. She was lovely. She moved close to him and slipped her arm through his. My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan. curving horns. and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name. he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel." She hesitated and I saw that her eyes were on the long. And after a while she said quietly. Maria. "And this is Labang of whom I have heard so much. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum. SHe was tall. but they were not painted. don't you." she said and placed her hand lightly on my shoulder. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom. gesturing widely toward the west. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way. He did not say Mayang. He did not say Maring. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers. Noel. I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now. where he stood in front of his horse. The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds. and she turned to him eagerly. and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed. Labang's white coat. The sun was in our eyes. and her forehead was on a level with his mouth. And by and by she was scratching his forehead very daintily. "You love Nagrebcan. glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew. We stood alone on the roadside. which I had wshed and brushed that morning with coconut husk. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. I watched Ca Celin." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang." my brother Leon said. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria. and Labang never stopped chewing his cud.

either I shall fall in love with him or become greatly jealous. and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke." My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them. "Give me the rope. her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible. "If you continue to talk about him like that. my brother Leon handed to me the rope." my brother Leon said. my brother Leon lifted the trunks into the cart." She was smiling at him. He was restless and would not stand still. placing the smaller on top. "I have yet to hear another bull call like Labang. Baldo. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away. "What is it you have forgotten now. laughing. Baldo?" my brother Leon said. placed a foot on the hub of the wheel. the fragrance of her. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along. legs bent togther to one side. her eyes were on my brother Leon's back. but I kept a firm hold on his rope. and there was the small dimple high up on her right cheek. "Why does he make that sound?" she asked. When he was quiet again. She sat up straight on the bottom of the cart. and I saw that he had put his arm around her shoulders. sit down on the hay and hold on to anything. In all the world there is no other bull like him." "There is not another like it. I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted. for he was always like that. When Labang slowed down. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. Baldo. I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang. so that my brother Leon had to say "Labang" several times. and she laughed with him a big uncertainly. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer. because her teeth were very white. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears. "Maria." my brother Leon said. "I have never heard the like of it. and in one breath she had swung up into the cart. Oh. I saw the wind on her hair. then she gave her left hand to my brother Leon. her eyes were so full of laughter." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. . She looked down once at her high-heeled shoes. then I made him turn around. High up overhead the sky burned with many slow fires. and away we went---back to where I had unhitched and waited for them.He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. "Hitch him to the cart." my brother Leon said.

"I have been looking at it. Manong. drawing a long breath. Noel. "Have you ever seen so many stars before?" I looked back and they were sitting side by side." she said. Noel. the biggest and brightest in the sky. leaning against the trunks." "The air here is clean. he told me to follow the Waig tonight. "Maria. hands clasped across knees. sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart. . and he sat back. free of dust and smoke. The thick." Swiftly. his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly: "Who told you to drive through the fields tonight?" His hand was heavy on my shoulder. unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean.When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season. grayish blur. Maria?" She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face. Very low in the west. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach. but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily. Noel. almost touching the ragged edge of the bank. answer me before I lay the rope of Labang on you. you fool. yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. now?" He laughed and added." she murmured." "So it is. Then my brother Leon laughed. "Baldo. "Making fun of me. half to herself. why do you think Father should do that. he turned to her and said. Seemingly. and laughing still. he said: "And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa. hung the stars. Why do you follow the Wait instead of the camino real?" His fingers bit into my shoulder. "Father. "Look at it. but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait. and even the white of Labang's coat was merely a dim." Without waiting for me to answer. "Look." my brother Leon said. was the star. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks." she said. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?" "Yes.

" my brother Leon said." I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words. Without looking back. After the fields is home---Manong. And each time the wheels encountered a big rock." With difficulty I turned Labang to the left. Noel?" she asked. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. I answered. though indistinctly. All the laughter seemed to have gone out of her." my brother Leon was explaining. for the lantern rocked jerkily with the cart. she would join him again. but he was not saying anything. but I knew he was more thirsty than tired." she said. but in a different way." my brother Leon said as I climbed back into the cart. He was breathing hard. climbed down." she said. her voice would catch in her throat. He must have taught her the song because she joined him. the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side." she said. "Ask Baldo. "Yes. but my brother Leon would sing on. Ahead. "You miss the houses. and the people and the noise. and my heart sant.I stopped Labang. I am glad they are not here. Labang quickened his steps. picking my words slowly: "Soon we will get out of the Wait and pass into the fields. Baldo." "Noel. and the cars. "But it is so very wide here. Baldo." "So near already. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows. "Have we far to go yet. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes. and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels." "I am asking you. "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. . I waited for my brother Leon to say something. "---you see. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real. Then we were climbing out into the fields. laughing softly. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home. "we have been neglecting him. and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one. Now the shadows took fright and did not crowd so near. don't you?" My brother Leon stopped singing. for he wanted to go straight on. until. "Good boy.

Father is the mildest-tempered. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me. We met the twins. My brother Leon was helping Maria over the wheel. there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying." I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang. "No. where is he?" "He is in his room upstairs.. and I said "Hoy!" calling them by name. "From the way you talk. but Moning did not come to the window."Yes. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were: "Father." "Does that worry you still. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. As I passed through the kitchen. but the room seemed to resound with it. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. He laid it carefully on the windowsill before speaking. There was no movement." I said. her face becoming serious. and a star shone directly through it. Urong and Celin. but my brother Leon reined in Labang in time. he might be an ogre. "She is very beautiful." "I am afraid. but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me. their answers were lost in the noise of the wheels. "No. "His leg is bothering him again. There was light downstairs in the kitchen. Father. for all the world. I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart." "Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice.. He was smoking. Father. "Did you meet anybody on the way?" he asked. There was no light in Father's room." We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly. Maria. "Nobody passes through the Waig at night. He sat in the big armchair by the western window. and Mother stood in the doorway." Mother said. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run." He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair. Maria?" my brother Leon said. And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders. gentlest man I know. He may not like me. I thought we would crash into the camachile tree. Father. and I could see her smiling shyly. all of them. she was not afraid. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him." "On the way---" . I met my brother Leon going to bring up the trunks. so I surmised she must be eating with the rest of her family.

Then I went out. She was tall." my father said. I looked at Maria and she was lovely. Father.. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside. I told him that Labang was resting yet under the barn. "It is time you watered him. my son. and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young. and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom. And Manong Leon sang.. she was tall and very still. "Have you watered Labang?" Father spoke to me." "What did he sing?" "---Sky Sown with Stars. She sang with him. There was also the voice of my brother Leon. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. ." He was silent again."She looked at the stars. Beside my brother Leon. The door opened and my brother Leon and Maria came in.

finding it hard to let go of one another. what of the culture now? . And what if.The story is set in one of the mountainous provinces in the northern Philippines on the eve of Awiyao's wedding to Madulimay. their conversation turned to a passionate goodbye. their speeches filled with recollection of precious memories. But suddenly she stopped and turned back. in the story presented a clash against a basic human emotion and culture and thus established two important points: that culture transcends love and the bitter truth about the inequality of the sexes. Awiyao slipped away from the celebration to convince Lumnay to join the dancing women. while gangsas beat and women dance to celebrate the union. would Lumnay's love be enough to take him back?On the second point. in Lumnay's second marriage. But if he was the one with fertility problems. each expressing love for the other. it would only be after her husband left her.The climax was reached with Awiyao running. blood surging. He did not establish though that Lumnay was sterile. Awiyao could have been the one with fertility problems. And although the first wife may remarry. no matter how he loved his wife. their culture permits man to leave his wife and take another woman hoping the second wife would bear him children but no such provision for women exists. Instead. who knows? Awiyao's pride forced him to leave Lumnay. she would bear children.Daguio.Weddind Dance They have been married for seven harvest periods yet Awiyao and Lumnay weren't able to produce children and Awiyao badly need one to affirm his virility and to establish his place among his tribesmen so he decided to leave Lumnay and marry Madulimay. defeated. resolved to stop the dance and complain against the tribe's culture that permits a man to marry another woman if the first wife couldn't bear him children.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->