Si Malakas at si Maganda

Si Malakas, Si Maganda, At Ang Pagdami Ng Tao NANGYARI naman na mag-asawa nuon ang hangin dagat at ang hangin lupa, at may anak sila, si kawayan. Isang araw, lumulutang si kawayan sa tabi ng dagat nang nabangga niya ang paa ng lawin. Nagulat, nasaktan at nagalit, pinagtutuka ng lawin ang kawayan hanggang nabiyak ito. Kaginsa-ginsa, lumitaw sa isang piraso ang isang lalaki, si Malakas. Sa kabilang bahagi, lumabas naman ang isang babae, si Maganda. Sila ang 2 Unang Tao sa daigdig.

IPINATAWAG naman ng lindol ang lahat ng ibon at isda upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa 2 tao. Ipinasiya nila na dapat mag-asawa sina Malakas at Maganda. Nangyari nga ito at marami silang naging mga anak, na pinagmulan ng iba¶t ibang tao sa daigdig ngayon.

Pagtagal, nayamot ang mag-asawang Malakas at Maganda sa dami ng kanilang mga tamad at walangpakinabang na mga anak. Nais nilang palayasin lahat subalit hindi nila alam kung saan itatapon ang mga ito kaya nagtiyaga na lamang ang mag-asawa.

Dumami pa uli nang dumami ang mga anak sa paglipas ng panahon at nangyari na hindi na nakaranas ng tahimik sina Malakas at Maganda.

Isang araw, hindi na nakatiis si Malakas at, dampot ang isang bakawan, pinagha-hataw ang mga bata. Takbuhan sa takot ang mga anak at nagtago sa iba¶t ibang lugar. Ang iba ang nagtago sa mga silid ng bahay, ang iba ay sumingit sa mga dingding. Ang iba ay nagkubli sa mga kalan sa cocina. Ang ibang anak ay tumakas sa labas, habang ilan ay tuluyang lumayas sa dagat.

Sa ganitong paraan, nagka-iba-iba ang mga tao na kumalat sa daigdig. Ang mga nagtago sa mga silid ang naging mga pinuno sa mga pulo. Ang mga sumingit sa dingding ang naging mga alipin. Ang mga nagkubli sa mga kalan ay naging mga negro. Ang mga tumakas sa labas ang naging mga malaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga anak ng lumayas sa dagat ay bumalik, at sila ay mga maputing tao, ang mga dayuhan.

´Aray!´ ang sigaw ni Unggoy. Nagalit ang Pagong. Umuwi sila at itinanim ang kanilang mga puno sa kanilang bakuran. ´Humanda ka at ikaw ay aking papatayin.´ ´Aba. Ang Pagong ay nagtago sa ilalim ng isang bao.´ paliwanag ni Pagong.´ ang sabi ni Unggoy. ´Pag nakita ko siya. At umakyat nga si Unggoy. huminto ang bagyo at lumabas ang araw. Isang araw bumagyo nang malakas. ³Aba suwerte tayo´ tawag ni Unggoy kay Pagong. ´Sige. Pinutol nila ang puno. Pagkaraan ng ilang araw. ´Aha! Ikaw pala´ sigaw ni Unggoy. ´Huwag kang malungkot´ sabi ni Unggoy. siya`y aking papatayin. isang puno ng saging! Nakatumba. namatay ang tanim ni Unggoy. Maraming bagay ang nasira sa paligid. akin ang dulo´ sabi ni Pagong. ´Ang aking puno namatay´ ang hikbi ni Unggoy. ako ay mabagal. ngunit hindi niya ito makita. ³Tingnan mo.´ ´Aba ! Hindi maari. Malakas ang ulan at hangin. . Maraming halaman ang nasira. oo para ako ay makatakbo nang mabilis. Sila ay laging magkasama sa pamamasyal. Ako ang unang nakakita. Nilagyan niya ng tinik ang palibot ng puno. puputulin natin sa gitna. Siya`y nagalit kay Pagong.´ sagot ni Pagong. naupo siya sa bao. Si Pagong ay malungkot din.´ ´Hihilahin kita buhat sa bahay mong dala-dala. Subali`t pagdating sa dulo kinain lahat at hindi binigyan ang Pagong. Pagkatapos ng tatlong araw.´ ´Pag dala ko ang aking bahay.ANG UNGGOY AT ANG PAGONG Noong unang panahon ang Unggoy at ang Pagong ay magkaibigan. siya`y nasaktan. ´Doon lumalabas ang bunga ng saging. May butas ang bao at ang kanyang buntot ay napasulot sa butas. Hinanap niya nang hinanap ang Pagong.´ ´Aba.´ sagot ni Unggoy. Kinuha ni Unggoy ang dulo. Sa atin na ito. Hindi sila makapamasyal. Kinagat ng Pagong nang ubod lakas ang buntot ni Unggoy. oo pero iisa ang puno at tayo ay dalawa. Kinuha naman ni Pagong ang puno. Napatalon sa sakit ang Unggoy at ang bao ay tumihaya. Dumating si Unggoy at umiyak. ³Hindi bale. Pagbaba ng Unggoy. ´Ako ang aakyat at pagdating ko sa dulo ay hahagisan kita ng hinog na saging´. Nang mapagod ang Unggoy. Subali`t ang puno ni Pagong ay lumaki at bumunga. Hindi siya kasi marunong umakyat sa puno. Akin ang dulo´ sabi ni Unggoy. Namasyal si Pagong at si Unggoy.

³HA! HA! HA! Kaibigang Unggoy. ´Sige. Alam niya na hindi maglalaon at lilitaw rin ang pagong. Dikdikin mo itong mabuti. Nguni`t hindi siya lubhang makatagal sa tubig. Ibig na ibig niya ng sariwang hangin. Ngayon din ay puputulin ko ang leeg mo. ´At sa wakas bumagsak ka rin sa aking mga kamay!´ wika ng unggoy. Ibig na ibig niyang magbilad sa araw. itatapon na lang kita sa apoy´ ang sa bi ni Unggoy.´ Sumagot ang Pagong na nagmamakaawa.´ ´Aba! Oo para ako`y dumami. ito ang aking tahanan! Hindi nakaimik ang Unggoy. ´A itatapon na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod.´ ang sabi ni Pagong. Lumubog ang Pagong. ´A. Nag-isip ang Unggoy.´ .´Hindi na kita hihilahin. hindi mo baa lam. para ako maging mapula at guwapo´ ang sagot ni Pagong. Pagkatapos.´ ang pagmamakaawa ni Pagong. ´Ito na ang huli mong sandali. Alam niyang hanggang siya ay nasa tubig hindi siya mahuhuli ng unggoy.´ ´Aha! Kung ganoon ikaw ay ibang pagong. Ako ay may ibang gawain.´Maghihiganti ako sa kanya. Dinampot at inihagis ni Unggoy ang Pagong sa ilog. subali`t maya-maya ay dahan-dahan itong lumitaw. tiyak na mamatay ang pagong na iyan sa aking mga kamay. Ano ang gawain mo?´ ´Binabantayan ko ang punong siling ito. Nakita niya ang ilog.´ Samantala ang pagong ay matalas na nakikiramdam sa unggoy.Ang sili ay hitik na hitik ng bunga. Kaya`t ang pagong ay umahon sa pampang kung wala ang unggoy. At kapag nahuli ko siya. ang nagngingitngit na wika ng unggoy. para mo ng awa. Mauubos ang gamot ng aking nanay sa namumulang mata. ´Ako ay ibang pagong. Siya ay nasa lilim ng isang malaki at malagong puno ng sili. itapon mo ako sa apoy. ´Makikita niya´. Baka may kumuha ng bunga nito.´ Bahagyang pinalaki ng pagong ang kanyang boses at nagwika. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. hindi kita itatapon sa apoy´ wika ni Unggoy. Isang araw ang pagong ay lumalanghap ng sariwang hangin. huwag mo akong itapon sa ilog! Hilain mo na ako. ´Huli ka!´ ang wika ng unggoy at agad hinawakan ng mahigpit ang pagong sa leeg. Ang unggoy ay laging nagbabantay sa pampang ng ilog. ´Didikdikin kita nang pinung-pino. ikuskos mo nang mariin sa iyong mata.´ ´Ano? Gamot ang bunga ng sili sa namumulang mata? Paano ito ginagawa? ´Madali lang . dikdikin mo ako! Huwag mo lang akong itapon sa ilog. ´huwag. Hindi mo ba alam? Kunin mo ang pinakamalaki at pinakamapulang bunga.

Hindi ito ang luminlang sa akin. Mauuna ako sa lolo mo. . Patayin mo na ako! Huwag mong kunin ang gamot ng nanay ko!´ Ngunit mabilis na kumuha ng sili ang unggoy. Ito na ang iyong wakas. Ngayon din ay maliligo ako. Pukpukin mo na ng bato ang aking ulo. Humanap siya ng pinakamalaki at pinakamapulang bunga ng sili. ´Ang walang hiya! Ngayon ay hindi na siya makakaligtas sa akin.´ Matiyagang nagbantay ang unggoy. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nakatanim sa magkabilang pampang ng ilog. Huwag mong kunin ang pampaligo ng aking lolo!´ Mabilis na itinulak ng unggoy ang pagong.´ ´Huwag! Huwag! Mawawalan ng pampaligo ang aking lolo. Ang tagal-tagal kong naghihirap sa pamumula ng aking mata. Aahon rin siya. Ako ang maliligo. ´Huwag! HUwag! Para mo ng awa. ´Ano ang gawain mo? ´Hayun.´ Sumagot ang pagong sa matinis at ipit na tinig. ´Ako ay ibang pagong. Mahigit na isang linggong namaga ang aking mga mata. Muntik na akong mabulag. Patayin mo na ako.´ Mabilis na lumundag ang unggoy sa kumukulong tubig.´ ´Iyon pala! Iyon pala ang gamot sa rayuma at pananakit ng likod.´ Dali-daling binitiwan ng unggoy ang pagong. Dinudrog ito nang pinung-pino at ubos diing ikinuskos sa kanyang mga mata.´Ganoon pala. At iyon ang wakas ng unggoy. Nagtiyaga siya sa pagbabantay sa pagong. Nawawala ang kanyang rayuma at pananakit ng kanyang likod pagkatapos niyang maligo. At tiyak na uubusin ko ang tubig. Bigla siyang tumalon sa harap nito. Hanggang ngayon ay mahapdi pa. Isang araw namataan ng unggoy ang pagong na naglalakad sa pampang. babantayan ko ang pampaligo ng aking lolo.´ Ang unggoy ay nagpalakad-lakad sa tabi ng ilog. ´Umalis ka riyan.´ Matamang nag-isip ang unggoy.´ Nguni`t humarang rin ang unggoy sa dinaraanan ng pagong. Mapaghimala ang tubig na yaon. Putulin mo na ang leeg ko. Iba ang aking gawain. ´Makikita ko rin siya. ´Iba nga ang kanyang tinig. Muntik na akong mabulag. Hindi ka na makakaligtas ngayon. ´Saan ka pupunta magaling na pagong? Tingnan mo ang nangyari sa mga mata ko.

Kalakip na ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong bumabalot sa bundok na ito. by:walter jhon sabanal Alamat ni Mariang Makiling Nasa pagitan ng Laguna at Quezon ang bundok Makiling. Isang misteryo si Mariang Makiling.Maria Makiling Sa alamat ng Pilipinas. Ang maraming taong nakakita at nakadaupang palad daw ng dalaga ay nangalilito at hindi na nakababalik pa sa kani-kanilang pinanggalingang tahanan. Takang-taka siya sapagkat parang manipis na hangin lang itong inihip kaya di man lang nahawi ang mga nadaanang halaman. May mga nagpapatunay na pawang nawawala silang parang bula. isang bundok na matatagpuan sa Los Baños. Kung ganda ang pag-uusapan wala na raw tatalo sa kariktan ni Maria. Nang magbalik ay dala na ni Maria ang isang bungkos ng mga puting bulaklak ng talahiban na masaya niyang ipinanhik sa kabundukan. Hindi kumpleto ang bundok Makiling kung ipwepwera si Mariang Makiling sapagkat ang bundok Makiling at si Mariang Makiling ay nagbibigay buhay sa bawat isa. May mga nagpapatunay na ang nabanggit na kabundukan ay kay Mariang Makiling. May isang katulong na nagpapatunay na isang umaga ay nakita niya si Maria na pumasok sa isang talahibang malapit sa paanan ng kabundukan. Sinasabing si Mariang Makiling ay hindi lamang nakikipanirahan sa bundok Makiling. May ilan ding nagpapabulaan sa kwento na nagsasabing kitang-kita ng kanilang mga mata na sa isang dampa lamang na nabububungan ng pinagtagpi-tagping sawali nakatira si Maria. Ang mga ilan-ilang sinuswerteng nakauuwi pa ay nagmimistulang estatwa. Iwinawasiwas niya ang mahabang buhok na sa kaalinsanganan ng hapon ay naghahatid ng mabining hanging nagpapalamig sa kapaligiran at nagpapasaya sa mga hayop sa kabundukan. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kaligatan. Siya ay may balingkinitang pangangatawan. May ilang namamasyal sa kabundukan na nagpapatunay namang kitang-kita nila si Maria na umuupo sa matatarik na gilid ng bundok. Ang mga pinagtagni-tagning kwento ay nagsasaad na si Mariang Makiling daw ay nakatira sa isang nagliliwanag na kaharian na napapalibutan ng mga puno at halamang kung hindi hitik ng bunga ay marangya namang pinamumulaklakan ng mga petalyang kulay dilaw. Na ang dalaga ay nagbabayo ng palay. Pero may nagbibigay diin na si Maria sapagkat may iba-ibang katauhang misteryosa ay maaaring mabuhay na isang diwata o isang mortal na dalaga. ang mga kwentong nagkakaugnay ang pinaniniwalaan larnang na may patotoo at pagpapatunay. hindi makapagsalita at nakatulala. maninipis na mga labi at malamyos na tinig ng . Mayroon din sa ikalawa. Sapagkat ibat-iba ang salaysay. si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng Bundok Makiling. Laguna. namimitas ng mga gulay at nanunungkit ng mga prutas araw-araw. May naniniwala sa una. Nagtataka ang nakasaksi sapagkat parang nakaangat sa lupa ang mga paa ng dalaga. pula o lila. Mabibilang mo sa daliri ang ilang pinagbabalikan ng diwa na kapag nagsalaysay na ay lagi nang misteryosang dalaga ang kwento nila. mabibilog na mga mata. Sa pakiwari niya si Maria ay isa ngang ada.

Maya-maya lang ay nadinig sa kabundukan ang napakalakas na hiyaw ng pagmamakaawa ng pobreng kaluluwa. Usap-usapan ng lahat ang magandang alpa na tinutugtog ni Maria kung kabilugan ang buwan. Lubhang matulungin si Mariang Makiling. Hinabol nila nang hinabol ang isang baboy-damo hanggang sa makaakyat sa bundok. Kapag may bininyagan. Hindi raw kasi nagsasauli ng kagamitan ang marami sa kaniyang pinahihiram. Karaniwang nakikita siyang namamasyal sa paligid ng kabundukan kung umagang kasisikat pa lang ng araw. Kataka-takang ang mga nabanggit na luya ay nagiging ginto raw kapag naiuwi mo na. Sa halip na matunton ang kinaroroonan ni Maria ay napapalayo pa ito sa kaakit-akit na Engkantada. At napakarami na raw ngayong nagiging pangahas na gustong galugarin upang maangkin ang kabundukan. Kahit binawalan na ni Maria ay sumige pa rin sila. May ilang nagpapatunay na kung gabing maalinsangan at natutulog na ang lahat ay naglulunoy daw si Maria sa malamig na bukal. Nang dumidilim na ay takang-taka sila sapagkat ang baboy-damo na hinahabol nila na sumuot sa mga kasukalan ay lumabas kasama ang isang kumpol pa na baboy-damong nanghahaba ang mga pangil at mapupula ang mga mata. Hindi na nakilala ang tunay na anyo nito. Ang sinumang nakaririnig nito at nagbabakasakaling maghanap ay nangalilito raw. Kinaumagahan ay pinagkaguluhan ang bangkay ng matapang na mangangaso. May nagsasabing matapos makapananghalian ay umuupo ang ada sa mga tipak ng bato habang pinanunuod ang marahang agos ng ilog. Minsang papalubog na ang araw ay may nangahas mamaril ng mga baboy-damo sa paanan ng bundok. Naniniwala sila na sa alinmang labanan. Nagalit si Maria sa kapangahasan. Ang mga mag-anak na tinutulungan ay inoobliga niyang maghandog ng isang dumalagang manok bilang kabayaran. kinasal o namatayan ay pinahihiram ni Maria ng mga nakatagong kasuotan at kasangkapan. May nagpapatunay na mahirap kalabanin si Mariang Makiling. Narating kaagad nito ang bayan na takot na takot na humihingal. Marami daw ang hindi nagbibigay ng dumalagang manok na dapat ay handog. Nagbulung-bulungan ang lahat na kinalaban daw siguro ng mangangaso ang kapangyarihan ng Engkantada ng Kabundukan. tiyak ang pagwawagi ni Mariang Makiling na Diyosa ng Katarungan.isang mortal na dalaga at misteryosang Engkantada. Kung noong unang panahon ay nagbabalatkayo si Mariang Makiling upang tumulong sa mga magsasaka. May ilang nagsasabing nag-aanyong magbubukid daw si Maria na nagmumudmod daw ng luya sa lalong pinakamahirap na magsasaka. Ito ang pinagmulan ng alamat ni Mariang Makiling. Natakot sila sa laki ng mga hayop na papalapit sa kanila. Ang higit na matapang na manunudla ay nakapagpaputok pa pero ang naduwag ay nagtatakbo na. . ngayon ay hindi na napagkikita ang Engkantada at ang pagtulong ay nahinto na. Bukas ang mga palad ni Maria sa mga karaniwang mamamayang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Naswertehan ng naduwag na makababa kaagad ng bundok.

delicate grace. She moved close to him and slipped her arm through his. and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name. and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed. but they were not painted. We stood alone on the roadside. Labang's white coat. My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road." she said and placed her hand lightly on my shoulder. curving horns. The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds. She was lovely. Maria. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum. I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now. He did not say Mayang. "Yes." my brother Leon said. . "There is Nagrebcan." Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan.How My Brother Leon Brought Home A Wife She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew. "And this is Labang of whom I have heard so much. Then he was standing beside us. and she turned to him eagerly. She looked up to my brother with a smile." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang. And by and by she was scratching his forehead very daintily. and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her. Noel. and Labang never stopped chewing his cud. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers. "Maria---" my brother Leon said. He did not say Maring. "You are Baldo. he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel. where he stood in front of his horse. And after a while she said quietly. for it was dipping into the bright sea. and her forehead was on a level with his mouth. SHe was tall. don't you." She hesitated and I saw that her eyes were on the long. glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire. "You love Nagrebcan. Her nails were long. Noel?" Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly. I watched Ca Celin. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way. which I had wshed and brushed that morning with coconut husk. thinking Father might not like it. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria. gesturing widely toward the west. The sun was in our eyes.

She sat up straight on the bottom of the cart. He was restless and would not stand still. placing the smaller on top. I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang. "Maria." my brother Leon said. In all the world there is no other bull like him. for he was always like that. I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted." "There is not another like it. but I kept a firm hold on his rope. her eyes were so full of laughter. because her teeth were very white. and in one breath she had swung up into the cart. When he was quiet again. and there was the small dimple high up on her right cheek. "Hitch him to the cart. . sit down on the hay and hold on to anything. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. High up overhead the sky burned with many slow fires. Baldo. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. then she gave her left hand to my brother Leon." My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them. When Labang slowed down. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along. then I made him turn around. "Why does he make that sound?" she asked. and I saw that he had put his arm around her shoulders. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears. and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke. legs bent togther to one side." my brother Leon said. placed a foot on the hub of the wheel. so that my brother Leon had to say "Labang" several times. "I have never heard the like of it. Baldo?" my brother Leon said. the fragrance of her. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away. "What is it you have forgotten now. Baldo. her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible. either I shall fall in love with him or become greatly jealous. "If you continue to talk about him like that." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward. She looked down once at her high-heeled shoes. "I have yet to hear another bull call like Labang. her eyes were on my brother Leon's back. my brother Leon lifted the trunks into the cart.He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. Oh. and away we went---back to where I had unhitched and waited for them." my brother Leon said. and she laughed with him a big uncertainly. "Give me the rope. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer. laughing." She was smiling at him. my brother Leon handed to me the rope. I saw the wind on her hair.

"Baldo. "Maria. my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly: "Who told you to drive through the fields tonight?" His hand was heavy on my shoulder." "The air here is clean. was the star." my brother Leon said. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?" "Yes. why do you think Father should do that. The thick. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily. he turned to her and said. leaning against the trunks. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach." Without waiting for me to answer." Swiftly. Then my brother Leon laughed. but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig. answer me before I lay the rope of Labang on you. Noel." "So it is. "Have you ever seen so many stars before?" I looked back and they were sitting side by side. and laughing still. . drawing a long breath. half to herself. Seemingly." she said. his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean. he told me to follow the Waig tonight. but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait. now?" He laughed and added. Why do you follow the Wait instead of the camino real?" His fingers bit into my shoulder. hands clasped across knees." she said. and even the white of Labang's coat was merely a dim. Very low in the west. "Father. "Look. grayish blur. Noel." she murmured. Maria?" She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face. yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart. free of dust and smoke.When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks. "I have been looking at it. almost touching the ragged edge of the bank. Manong. "Look at it. and he sat back. you fool. the biggest and brightest in the sky. hung the stars. "Making fun of me. Noel. he said: "And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa.

and the people and the noise. though indistinctly. her voice would catch in her throat. and my heart sant.I stopped Labang. but my brother Leon would sing on. "But it is so very wide here. Baldo. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes." "I am asking you." she said. All the laughter seemed to have gone out of her. I am glad they are not here. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side. I answered. and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels. but he was not saying anything. the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side. Noel?" she asked. Baldo." "Noel. don't you?" My brother Leon stopped singing. and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows. Ahead. climbed down. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. until. After the fields is home---Manong. "You miss the houses. she would join him again." With difficulty I turned Labang to the left. He must have taught her the song because she joined him." my brother Leon was explaining." she said. . "Have we far to go yet. And each time the wheels encountered a big rock. Labang quickened his steps. "---you see. He was breathing hard." my brother Leon said. "Yes. "Good boy. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home. and the cars. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. "we have been neglecting him. laughing softly." "So near already." she said. and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one. for the lantern rocked jerkily with the cart. "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. but I knew he was more thirsty than tired. Without looking back. "Ask Baldo. for he wanted to go straight on. picking my words slowly: "Soon we will get out of the Wait and pass into the fields." I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real. Then we were climbing out into the fields. but in a different way. Now the shadows took fright and did not crowd so near." my brother Leon said as I climbed back into the cart. I waited for my brother Leon to say something.

she was not afraid." Mother said. And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. There was no movement. and a star shone directly through it. but Moning did not come to the window. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were: "Father. "No." "I am afraid. "Nobody passes through the Waig at night. I thought we would crash into the camachile tree. I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart. and I said "Hoy!" calling them by name. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run. and Mother stood in the doorway. Maria. He sat in the big armchair by the western window. Father is the mildest-tempered. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard." "Does that worry you still. "His leg is bothering him again.. and I could see her smiling shyly. I met my brother Leon going to bring up the trunks. but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me." I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang." He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair. her face becoming serious." I said."Yes. He was smoking. he might be an ogre. "She is very beautiful. My brother Leon was helping Maria over the wheel. As I passed through the kitchen. Father. but the room seemed to resound with it. Urong and Celin." "On the way---" . but my brother Leon reined in Labang in time. He may not like me. where is he?" "He is in his room upstairs. for all the world. Father.. Maria?" my brother Leon said. there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying. We met the twins. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. "No. There was light downstairs in the kitchen. their answers were lost in the noise of the wheels. so I surmised she must be eating with the rest of her family. all of them. There was no light in Father's room." We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me." "Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice. "Did you meet anybody on the way?" he asked. "From the way you talk. He laid it carefully on the windowsill before speaking. gentlest man I know. Father.

I looked at Maria and she was lovely. Then I went out. ." my father said. She was tall. And Manong Leon sang. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside. and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom. Beside my brother Leon. "It is time you watered him. my son. "Have you watered Labang?" Father spoke to me." "What did he sing?" "---Sky Sown with Stars... she was tall and very still. Father. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. She sang with him."She looked at the stars." He was silent again. There was also the voice of my brother Leon. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. I told him that Labang was resting yet under the barn. and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young. The door opened and my brother Leon and Maria came in.

Awiyao could have been the one with fertility problems. He did not establish though that Lumnay was sterile. each expressing love for the other. resolved to stop the dance and complain against the tribe's culture that permits a man to marry another woman if the first wife couldn't bear him children. blood surging. would Lumnay's love be enough to take him back?On the second point. it would only be after her husband left her. what of the culture now? . But suddenly she stopped and turned back. defeated.Weddind Dance They have been married for seven harvest periods yet Awiyao and Lumnay weren't able to produce children and Awiyao badly need one to affirm his virility and to establish his place among his tribesmen so he decided to leave Lumnay and marry Madulimay. while gangsas beat and women dance to celebrate the union. she would bear children. And what if. no matter how he loved his wife. Awiyao slipped away from the celebration to convince Lumnay to join the dancing women. finding it hard to let go of one another.The story is set in one of the mountainous provinces in the northern Philippines on the eve of Awiyao's wedding to Madulimay. And although the first wife may remarry. in the story presented a clash against a basic human emotion and culture and thus established two important points: that culture transcends love and the bitter truth about the inequality of the sexes. in Lumnay's second marriage.Daguio. Instead. who knows? Awiyao's pride forced him to leave Lumnay. their speeches filled with recollection of precious memories.The climax was reached with Awiyao running. But if he was the one with fertility problems. their culture permits man to leave his wife and take another woman hoping the second wife would bear him children but no such provision for women exists. their conversation turned to a passionate goodbye.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful