Si Malakas at si Maganda

Si Malakas, Si Maganda, At Ang Pagdami Ng Tao NANGYARI naman na mag-asawa nuon ang hangin dagat at ang hangin lupa, at may anak sila, si kawayan. Isang araw, lumulutang si kawayan sa tabi ng dagat nang nabangga niya ang paa ng lawin. Nagulat, nasaktan at nagalit, pinagtutuka ng lawin ang kawayan hanggang nabiyak ito. Kaginsa-ginsa, lumitaw sa isang piraso ang isang lalaki, si Malakas. Sa kabilang bahagi, lumabas naman ang isang babae, si Maganda. Sila ang 2 Unang Tao sa daigdig.

IPINATAWAG naman ng lindol ang lahat ng ibon at isda upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa 2 tao. Ipinasiya nila na dapat mag-asawa sina Malakas at Maganda. Nangyari nga ito at marami silang naging mga anak, na pinagmulan ng iba¶t ibang tao sa daigdig ngayon.

Pagtagal, nayamot ang mag-asawang Malakas at Maganda sa dami ng kanilang mga tamad at walangpakinabang na mga anak. Nais nilang palayasin lahat subalit hindi nila alam kung saan itatapon ang mga ito kaya nagtiyaga na lamang ang mag-asawa.

Dumami pa uli nang dumami ang mga anak sa paglipas ng panahon at nangyari na hindi na nakaranas ng tahimik sina Malakas at Maganda.

Isang araw, hindi na nakatiis si Malakas at, dampot ang isang bakawan, pinagha-hataw ang mga bata. Takbuhan sa takot ang mga anak at nagtago sa iba¶t ibang lugar. Ang iba ang nagtago sa mga silid ng bahay, ang iba ay sumingit sa mga dingding. Ang iba ay nagkubli sa mga kalan sa cocina. Ang ibang anak ay tumakas sa labas, habang ilan ay tuluyang lumayas sa dagat.

Sa ganitong paraan, nagka-iba-iba ang mga tao na kumalat sa daigdig. Ang mga nagtago sa mga silid ang naging mga pinuno sa mga pulo. Ang mga sumingit sa dingding ang naging mga alipin. Ang mga nagkubli sa mga kalan ay naging mga negro. Ang mga tumakas sa labas ang naging mga malaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga anak ng lumayas sa dagat ay bumalik, at sila ay mga maputing tao, ang mga dayuhan.

naupo siya sa bao.ANG UNGGOY AT ANG PAGONG Noong unang panahon ang Unggoy at ang Pagong ay magkaibigan. oo para ako ay makatakbo nang mabilis. Maraming bagay ang nasira sa paligid. Nagalit ang Pagong. ³Tingnan mo.´ sagot ni Pagong. Hinanap niya nang hinanap ang Pagong. ´Doon lumalabas ang bunga ng saging.´ ´Hihilahin kita buhat sa bahay mong dala-dala. Malakas ang ulan at hangin. Sa atin na ito. Nang mapagod ang Unggoy. ngunit hindi niya ito makita. Pagkatapos ng tatlong araw. Sila ay laging magkasama sa pamamasyal. Ako ang unang nakakita. ´Ako ang aakyat at pagdating ko sa dulo ay hahagisan kita ng hinog na saging´. Kinuha naman ni Pagong ang puno.´ sagot ni Unggoy. Akin ang dulo´ sabi ni Unggoy. siya`y aking papatayin. Kinuha ni Unggoy ang dulo. namatay ang tanim ni Unggoy. Kinagat ng Pagong nang ubod lakas ang buntot ni Unggoy. At umakyat nga si Unggoy. Siya`y nagalit kay Pagong. ´Aray!´ ang sigaw ni Unggoy. ´Aha! Ikaw pala´ sigaw ni Unggoy. Si Pagong ay malungkot din. Pinutol nila ang puno. Maraming halaman ang nasira. ³Aba suwerte tayo´ tawag ni Unggoy kay Pagong. ´Sige.´ ang sabi ni Unggoy.´ ´Aba. Napatalon sa sakit ang Unggoy at ang bao ay tumihaya. Umuwi sila at itinanim ang kanilang mga puno sa kanilang bakuran. Subali`t ang puno ni Pagong ay lumaki at bumunga. Namasyal si Pagong at si Unggoy. Pagbaba ng Unggoy. Subali`t pagdating sa dulo kinain lahat at hindi binigyan ang Pagong. ´Humanda ka at ikaw ay aking papatayin. oo pero iisa ang puno at tayo ay dalawa. siya`y nasaktan. Hindi siya kasi marunong umakyat sa puno.´ paliwanag ni Pagong.´ ´Aba. ´Ang aking puno namatay´ ang hikbi ni Unggoy.´ ´Pag dala ko ang aking bahay. ³Hindi bale. . ´Huwag kang malungkot´ sabi ni Unggoy. Nilagyan niya ng tinik ang palibot ng puno. ´Pag nakita ko siya. akin ang dulo´ sabi ni Pagong. Dumating si Unggoy at umiyak. Pagkaraan ng ilang araw. isang puno ng saging! Nakatumba. May butas ang bao at ang kanyang buntot ay napasulot sa butas. Isang araw bumagyo nang malakas. ako ay mabagal. huminto ang bagyo at lumabas ang araw.´ ´Aba ! Hindi maari. Ang Pagong ay nagtago sa ilalim ng isang bao. puputulin natin sa gitna. Hindi sila makapamasyal.

Siya ay nasa lilim ng isang malaki at malagong puno ng sili.´Maghihiganti ako sa kanya. Ibig na ibig niyang magbilad sa araw.´ Samantala ang pagong ay matalas na nakikiramdam sa unggoy.´ ´Aba! Oo para ako`y dumami.´ ´Ano? Gamot ang bunga ng sili sa namumulang mata? Paano ito ginagawa? ´Madali lang . Isang araw ang pagong ay lumalanghap ng sariwang hangin. Ngayon din ay puputulin ko ang leeg mo. Kaya`t ang pagong ay umahon sa pampang kung wala ang unggoy. Alam niyang hanggang siya ay nasa tubig hindi siya mahuhuli ng unggoy.´Hindi na kita hihilahin. tiyak na mamatay ang pagong na iyan sa aking mga kamay. hindi mo baa lam. hindi kita itatapon sa apoy´ wika ni Unggoy. dikdikin mo ako! Huwag mo lang akong itapon sa ilog.´ .´ Sumagot ang Pagong na nagmamakaawa. ³HA! HA! HA! Kaibigang Unggoy. Ako ay may ibang gawain. Nag-isip ang Unggoy.´ Bahagyang pinalaki ng pagong ang kanyang boses at nagwika. ´Makikita niya´. Mauubos ang gamot ng aking nanay sa namumulang mata. ´Huli ka!´ ang wika ng unggoy at agad hinawakan ng mahigpit ang pagong sa leeg. At kapag nahuli ko siya. Alam niya na hindi maglalaon at lilitaw rin ang pagong. Ibig na ibig niya ng sariwang hangin. ´Ito na ang huli mong sandali.Ang sili ay hitik na hitik ng bunga. Ang unggoy ay laging nagbabantay sa pampang ng ilog. ´huwag.´ ang pagmamakaawa ni Pagong.´ ´Aha! Kung ganoon ikaw ay ibang pagong. ito ang aking tahanan! Hindi nakaimik ang Unggoy. Hindi mo ba alam? Kunin mo ang pinakamalaki at pinakamapulang bunga. Nguni`t hindi siya lubhang makatagal sa tubig. itatapon na lang kita sa apoy´ ang sa bi ni Unggoy. para mo ng awa. ´Ako ay ibang pagong. Nakita niya ang ilog. ´At sa wakas bumagsak ka rin sa aking mga kamay!´ wika ng unggoy. ´A itatapon na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod. ikuskos mo nang mariin sa iyong mata. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Baka may kumuha ng bunga nito. ´A. ´Sige. Pagkatapos. ang nagngingitngit na wika ng unggoy. para ako maging mapula at guwapo´ ang sagot ni Pagong. itapon mo ako sa apoy. Dinampot at inihagis ni Unggoy ang Pagong sa ilog. ´Didikdikin kita nang pinung-pino.´ ang sabi ni Pagong. Dikdikin mo itong mabuti. subali`t maya-maya ay dahan-dahan itong lumitaw. huwag mo akong itapon sa ilog! Hilain mo na ako. Ano ang gawain mo?´ ´Binabantayan ko ang punong siling ito. Lumubog ang Pagong.

´ Sumagot ang pagong sa matinis at ipit na tinig. Mahigit na isang linggong namaga ang aking mga mata.´ Nguni`t humarang rin ang unggoy sa dinaraanan ng pagong. Bigla siyang tumalon sa harap nito. Pukpukin mo na ng bato ang aking ulo. ´Ano ang gawain mo? ´Hayun. Ito na ang iyong wakas.´ Matamang nag-isip ang unggoy. Ngayon din ay maliligo ako. Hindi ito ang luminlang sa akin. ´Ako ay ibang pagong. Muntik na akong mabulag. . ´Makikita ko rin siya.´ ´Huwag! Huwag! Mawawalan ng pampaligo ang aking lolo. ´Ang walang hiya! Ngayon ay hindi na siya makakaligtas sa akin. Nawawala ang kanyang rayuma at pananakit ng kanyang likod pagkatapos niyang maligo. ´Iba nga ang kanyang tinig. Humanap siya ng pinakamalaki at pinakamapulang bunga ng sili. Iba ang aking gawain. ´Umalis ka riyan. At tiyak na uubusin ko ang tubig. At iyon ang wakas ng unggoy.´ Ang unggoy ay nagpalakad-lakad sa tabi ng ilog.´ Mabilis na lumundag ang unggoy sa kumukulong tubig.´ Matiyagang nagbantay ang unggoy. Aahon rin siya. Dinudrog ito nang pinung-pino at ubos diing ikinuskos sa kanyang mga mata. ´Saan ka pupunta magaling na pagong? Tingnan mo ang nangyari sa mga mata ko. Mauuna ako sa lolo mo. Putulin mo na ang leeg ko. Patayin mo na ako. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nakatanim sa magkabilang pampang ng ilog. Hanggang ngayon ay mahapdi pa. Nagtiyaga siya sa pagbabantay sa pagong. babantayan ko ang pampaligo ng aking lolo.´Ganoon pala. Hindi ka na makakaligtas ngayon. Huwag mong kunin ang pampaligo ng aking lolo!´ Mabilis na itinulak ng unggoy ang pagong. Isang araw namataan ng unggoy ang pagong na naglalakad sa pampang. Ang tagal-tagal kong naghihirap sa pamumula ng aking mata.´ ´Iyon pala! Iyon pala ang gamot sa rayuma at pananakit ng likod. Ako ang maliligo. Muntik na akong mabulag. Patayin mo na ako! Huwag mong kunin ang gamot ng nanay ko!´ Ngunit mabilis na kumuha ng sili ang unggoy. Mapaghimala ang tubig na yaon. ´Huwag! HUwag! Para mo ng awa.´ Dali-daling binitiwan ng unggoy ang pagong.

Ang maraming taong nakakita at nakadaupang palad daw ng dalaga ay nangalilito at hindi na nakababalik pa sa kani-kanilang pinanggalingang tahanan. Siya ay may balingkinitang pangangatawan. Kung ganda ang pag-uusapan wala na raw tatalo sa kariktan ni Maria. Nang magbalik ay dala na ni Maria ang isang bungkos ng mga puting bulaklak ng talahiban na masaya niyang ipinanhik sa kabundukan. mabibilog na mga mata. May ilan ding nagpapabulaan sa kwento na nagsasabing kitang-kita ng kanilang mga mata na sa isang dampa lamang na nabububungan ng pinagtagpi-tagping sawali nakatira si Maria. si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng Bundok Makiling. Ang mga ilan-ilang sinuswerteng nakauuwi pa ay nagmimistulang estatwa. pula o lila. namimitas ng mga gulay at nanunungkit ng mga prutas araw-araw. Hindi kumpleto ang bundok Makiling kung ipwepwera si Mariang Makiling sapagkat ang bundok Makiling at si Mariang Makiling ay nagbibigay buhay sa bawat isa. Isang misteryo si Mariang Makiling. May mga nagpapatunay na pawang nawawala silang parang bula. Ang mga pinagtagni-tagning kwento ay nagsasaad na si Mariang Makiling daw ay nakatira sa isang nagliliwanag na kaharian na napapalibutan ng mga puno at halamang kung hindi hitik ng bunga ay marangya namang pinamumulaklakan ng mga petalyang kulay dilaw. by:walter jhon sabanal Alamat ni Mariang Makiling Nasa pagitan ng Laguna at Quezon ang bundok Makiling.Maria Makiling Sa alamat ng Pilipinas. Laguna. Nagtataka ang nakasaksi sapagkat parang nakaangat sa lupa ang mga paa ng dalaga. Sapagkat ibat-iba ang salaysay. Iwinawasiwas niya ang mahabang buhok na sa kaalinsanganan ng hapon ay naghahatid ng mabining hanging nagpapalamig sa kapaligiran at nagpapasaya sa mga hayop sa kabundukan. Sinasabing si Mariang Makiling ay hindi lamang nakikipanirahan sa bundok Makiling. May naniniwala sa una. Mabibilang mo sa daliri ang ilang pinagbabalikan ng diwa na kapag nagsalaysay na ay lagi nang misteryosang dalaga ang kwento nila. Pero may nagbibigay diin na si Maria sapagkat may iba-ibang katauhang misteryosa ay maaaring mabuhay na isang diwata o isang mortal na dalaga. ang mga kwentong nagkakaugnay ang pinaniniwalaan larnang na may patotoo at pagpapatunay. Takang-taka siya sapagkat parang manipis na hangin lang itong inihip kaya di man lang nahawi ang mga nadaanang halaman. Mayroon din sa ikalawa. Na ang dalaga ay nagbabayo ng palay. isang bundok na matatagpuan sa Los Baños. hindi makapagsalita at nakatulala. May isang katulong na nagpapatunay na isang umaga ay nakita niya si Maria na pumasok sa isang talahibang malapit sa paanan ng kabundukan. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kaligatan. Sa pakiwari niya si Maria ay isa ngang ada. May mga nagpapatunay na ang nabanggit na kabundukan ay kay Mariang Makiling. May ilang namamasyal sa kabundukan na nagpapatunay namang kitang-kita nila si Maria na umuupo sa matatarik na gilid ng bundok. maninipis na mga labi at malamyos na tinig ng . Kalakip na ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong bumabalot sa bundok na ito.

isang mortal na dalaga at misteryosang Engkantada. Marami daw ang hindi nagbibigay ng dumalagang manok na dapat ay handog. May nagsasabing matapos makapananghalian ay umuupo ang ada sa mga tipak ng bato habang pinanunuod ang marahang agos ng ilog. Ito ang pinagmulan ng alamat ni Mariang Makiling. Hindi na nakilala ang tunay na anyo nito. Karaniwang nakikita siyang namamasyal sa paligid ng kabundukan kung umagang kasisikat pa lang ng araw. Narating kaagad nito ang bayan na takot na takot na humihingal. Kapag may bininyagan. . Maya-maya lang ay nadinig sa kabundukan ang napakalakas na hiyaw ng pagmamakaawa ng pobreng kaluluwa. Naniniwala sila na sa alinmang labanan. Hindi raw kasi nagsasauli ng kagamitan ang marami sa kaniyang pinahihiram. tiyak ang pagwawagi ni Mariang Makiling na Diyosa ng Katarungan. kinasal o namatayan ay pinahihiram ni Maria ng mga nakatagong kasuotan at kasangkapan. May nagpapatunay na mahirap kalabanin si Mariang Makiling. Minsang papalubog na ang araw ay may nangahas mamaril ng mga baboy-damo sa paanan ng bundok. Kataka-takang ang mga nabanggit na luya ay nagiging ginto raw kapag naiuwi mo na. Ang higit na matapang na manunudla ay nakapagpaputok pa pero ang naduwag ay nagtatakbo na. Kung noong unang panahon ay nagbabalatkayo si Mariang Makiling upang tumulong sa mga magsasaka. Ang sinumang nakaririnig nito at nagbabakasakaling maghanap ay nangalilito raw. Sa halip na matunton ang kinaroroonan ni Maria ay napapalayo pa ito sa kaakit-akit na Engkantada. Nagbulung-bulungan ang lahat na kinalaban daw siguro ng mangangaso ang kapangyarihan ng Engkantada ng Kabundukan. ngayon ay hindi na napagkikita ang Engkantada at ang pagtulong ay nahinto na. Naswertehan ng naduwag na makababa kaagad ng bundok. Usap-usapan ng lahat ang magandang alpa na tinutugtog ni Maria kung kabilugan ang buwan. Lubhang matulungin si Mariang Makiling. Natakot sila sa laki ng mga hayop na papalapit sa kanila. At napakarami na raw ngayong nagiging pangahas na gustong galugarin upang maangkin ang kabundukan. May ilang nagsasabing nag-aanyong magbubukid daw si Maria na nagmumudmod daw ng luya sa lalong pinakamahirap na magsasaka. May ilang nagpapatunay na kung gabing maalinsangan at natutulog na ang lahat ay naglulunoy daw si Maria sa malamig na bukal. Kinaumagahan ay pinagkaguluhan ang bangkay ng matapang na mangangaso. Nagalit si Maria sa kapangahasan. Ang mga mag-anak na tinutulungan ay inoobliga niyang maghandog ng isang dumalagang manok bilang kabayaran. Kahit binawalan na ni Maria ay sumige pa rin sila. Bukas ang mga palad ni Maria sa mga karaniwang mamamayang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Nang dumidilim na ay takang-taka sila sapagkat ang baboy-damo na hinahabol nila na sumuot sa mga kasukalan ay lumabas kasama ang isang kumpol pa na baboy-damong nanghahaba ang mga pangil at mapupula ang mga mata. Hinabol nila nang hinabol ang isang baboy-damo hanggang sa makaakyat sa bundok.

He did not say Mayang. SHe was tall. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan. he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel." my brother Leon said. The sun was in our eyes. and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her. "You are Baldo. and Labang never stopped chewing his cud. "Maria---" my brother Leon said. glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire. curving horns. Then he was standing beside us. Noel. The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds. and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name. He did not say Maring." Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. And by and by she was scratching his forehead very daintily. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers. but they were not painted. Labang's white coat. I watched Ca Celin. She looked up to my brother with a smile. "Yes. She was lovely. ." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang. don't you. "There is Nagrebcan. Noel?" Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly.How My Brother Leon Brought Home A Wife She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom. We stood alone on the roadside. She moved close to him and slipped her arm through his. I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now. delicate grace. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. "And this is Labang of whom I have heard so much. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew. for it was dipping into the bright sea." she said and placed her hand lightly on my shoulder. And after a while she said quietly. thinking Father might not like it. and she turned to him eagerly. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum. and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria. gesturing widely toward the west. where he stood in front of his horse. Maria. "You love Nagrebcan." She hesitated and I saw that her eyes were on the long. which I had wshed and brushed that morning with coconut husk. and her forehead was on a level with his mouth. My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road. Her nails were long.

Baldo?" my brother Leon said. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. "Why does he make that sound?" she asked. my brother Leon lifted the trunks into the cart." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward." my brother Leon said. Oh. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer. When Labang slowed down. the fragrance of her. legs bent togther to one side. her eyes were so full of laughter. and in one breath she had swung up into the cart. She looked down once at her high-heeled shoes. and there was the small dimple high up on her right cheek. and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke.He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears. "I have never heard the like of it. and away we went---back to where I had unhitched and waited for them. "Give me the rope. then I made him turn around. so that my brother Leon had to say "Labang" several times. When he was quiet again. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away. and I saw that he had put his arm around her shoulders." "There is not another like it. He was restless and would not stand still." My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them. sit down on the hay and hold on to anything. Baldo. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. then she gave her left hand to my brother Leon. "What is it you have forgotten now. I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted. because her teeth were very white. "Hitch him to the cart. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along. placing the smaller on top. but I kept a firm hold on his rope. laughing. High up overhead the sky burned with many slow fires. Baldo. In all the world there is no other bull like him." She was smiling at him. placed a foot on the hub of the wheel. either I shall fall in love with him or become greatly jealous. my brother Leon handed to me the rope. I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang. and she laughed with him a big uncertainly. "If you continue to talk about him like that. She sat up straight on the bottom of the cart. . her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible." my brother Leon said. I saw the wind on her hair. her eyes were on my brother Leon's back. "I have yet to hear another bull call like Labang. for he was always like that." my brother Leon said. "Maria.

half to herself." she said. Noel. my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly: "Who told you to drive through the fields tonight?" His hand was heavy on my shoulder. Then my brother Leon laughed. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?" "Yes." she murmured. drawing a long breath. Manong. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks. now?" He laughed and added. "I have been looking at it. almost touching the ragged edge of the bank." she said. "Father." "So it is. he said: "And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa. "Have you ever seen so many stars before?" I looked back and they were sitting side by side. hands clasped across knees. and even the white of Labang's coat was merely a dim. but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait. but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig." Swiftly. his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. Very low in the west. . "Look at it." Without waiting for me to answer. leaning against the trunks. "Making fun of me. Noel. free of dust and smoke. unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean. and laughing still. and he sat back. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach. "Look. Noel. grayish blur. he told me to follow the Waig tonight. he turned to her and said. the biggest and brightest in the sky. hung the stars. yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. answer me before I lay the rope of Labang on you. The thick. you fool." "The air here is clean.When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily. "Maria." my brother Leon said. sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart. "Baldo. Seemingly. Why do you follow the Wait instead of the camino real?" His fingers bit into my shoulder. was the star. why do you think Father should do that. Maria?" She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face.

" she said. I am glad they are not here." my brother Leon said. for he wanted to go straight on. and the people and the noise. All the laughter seemed to have gone out of her. Labang quickened his steps. He must have taught her the song because she joined him. Baldo. "Good boy. and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side. until. for the lantern rocked jerkily with the cart. climbed down. but I knew he was more thirsty than tired. laughing softly. but in a different way." my brother Leon said as I climbed back into the cart. and the cars. and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows. Noel?" she asked." I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words." "So near already." With difficulty I turned Labang to the left." she said. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real. but my brother Leon would sing on. Now the shadows took fright and did not crowd so near. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home. Without looking back. "---you see. . "Have we far to go yet. I waited for my brother Leon to say something." "Noel. "we have been neglecting him. though indistinctly. picking my words slowly: "Soon we will get out of the Wait and pass into the fields. Ahead. and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one.I stopped Labang. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes. Then we were climbing out into the fields. "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side. Baldo. "Ask Baldo. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. He was breathing hard. I answered. but he was not saying anything. her voice would catch in her throat. After the fields is home---Manong. and my heart sant. don't you?" My brother Leon stopped singing." she said. And each time the wheels encountered a big rock." "I am asking you." my brother Leon was explaining. she would join him again. "You miss the houses. "But it is so very wide here. "Yes.

and I said "Hoy!" calling them by name. her face becoming serious." I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang. but Moning did not come to the window. where is he?" "He is in his room upstairs." "Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice. Maria. all of them. I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart. but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard. Father is the mildest-tempered.. Father. but my brother Leon reined in Labang in time. and Mother stood in the doorway. "Nobody passes through the Waig at night. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me." "I am afraid."Yes. "She is very beautiful. but the room seemed to resound with it. and I could see her smiling shyly. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him. There was light downstairs in the kitchen." I said. Maria?" my brother Leon said. And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders. There was no light in Father's room. Urong and Celin. "From the way you talk." "On the way---" . He may not like me. Father. We met the twins. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. "No. "No. Father. she was not afraid. As I passed through the kitchen. for all the world. so I surmised she must be eating with the rest of her family. their answers were lost in the noise of the wheels. "His leg is bothering him again. "Did you meet anybody on the way?" he asked. My brother Leon was helping Maria over the wheel. and a star shone directly through it." Mother said. There was no movement. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were: "Father. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. He was smoking. He laid it carefully on the windowsill before speaking." We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run. I met my brother Leon going to bring up the trunks.. he might be an ogre." He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair. gentlest man I know. there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying. He sat in the big armchair by the western window. I thought we would crash into the camachile tree." "Does that worry you still.

Then I went out. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. There was also the voice of my brother Leon." He was silent again." my father said. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside.. she was tall and very still. my son. Father. And Manong Leon sang. She sang with him. The door opened and my brother Leon and Maria came in. I looked at Maria and she was lovely. "Have you watered Labang?" Father spoke to me. . "It is time you watered him. I told him that Labang was resting yet under the barn. and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young. Beside my brother Leon.."She looked at the stars. and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom. She was tall." "What did he sing?" "---Sky Sown with Stars.

But if he was the one with fertility problems. blood surging. Awiyao could have been the one with fertility problems. no matter how he loved his wife. And what if. defeated. in Lumnay's second marriage. their culture permits man to leave his wife and take another woman hoping the second wife would bear him children but no such provision for women exists.Daguio. But suddenly she stopped and turned back. their conversation turned to a passionate goodbye. what of the culture now? .Weddind Dance They have been married for seven harvest periods yet Awiyao and Lumnay weren't able to produce children and Awiyao badly need one to affirm his virility and to establish his place among his tribesmen so he decided to leave Lumnay and marry Madulimay. it would only be after her husband left her.The climax was reached with Awiyao running. their speeches filled with recollection of precious memories. she would bear children. And although the first wife may remarry.The story is set in one of the mountainous provinces in the northern Philippines on the eve of Awiyao's wedding to Madulimay. would Lumnay's love be enough to take him back?On the second point. who knows? Awiyao's pride forced him to leave Lumnay. Awiyao slipped away from the celebration to convince Lumnay to join the dancing women. He did not establish though that Lumnay was sterile. resolved to stop the dance and complain against the tribe's culture that permits a man to marry another woman if the first wife couldn't bear him children. finding it hard to let go of one another. in the story presented a clash against a basic human emotion and culture and thus established two important points: that culture transcends love and the bitter truth about the inequality of the sexes. while gangsas beat and women dance to celebrate the union. each expressing love for the other. Instead.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful