Si Malakas at si Maganda

Si Malakas, Si Maganda, At Ang Pagdami Ng Tao NANGYARI naman na mag-asawa nuon ang hangin dagat at ang hangin lupa, at may anak sila, si kawayan. Isang araw, lumulutang si kawayan sa tabi ng dagat nang nabangga niya ang paa ng lawin. Nagulat, nasaktan at nagalit, pinagtutuka ng lawin ang kawayan hanggang nabiyak ito. Kaginsa-ginsa, lumitaw sa isang piraso ang isang lalaki, si Malakas. Sa kabilang bahagi, lumabas naman ang isang babae, si Maganda. Sila ang 2 Unang Tao sa daigdig.

IPINATAWAG naman ng lindol ang lahat ng ibon at isda upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa 2 tao. Ipinasiya nila na dapat mag-asawa sina Malakas at Maganda. Nangyari nga ito at marami silang naging mga anak, na pinagmulan ng iba¶t ibang tao sa daigdig ngayon.

Pagtagal, nayamot ang mag-asawang Malakas at Maganda sa dami ng kanilang mga tamad at walangpakinabang na mga anak. Nais nilang palayasin lahat subalit hindi nila alam kung saan itatapon ang mga ito kaya nagtiyaga na lamang ang mag-asawa.

Dumami pa uli nang dumami ang mga anak sa paglipas ng panahon at nangyari na hindi na nakaranas ng tahimik sina Malakas at Maganda.

Isang araw, hindi na nakatiis si Malakas at, dampot ang isang bakawan, pinagha-hataw ang mga bata. Takbuhan sa takot ang mga anak at nagtago sa iba¶t ibang lugar. Ang iba ang nagtago sa mga silid ng bahay, ang iba ay sumingit sa mga dingding. Ang iba ay nagkubli sa mga kalan sa cocina. Ang ibang anak ay tumakas sa labas, habang ilan ay tuluyang lumayas sa dagat.

Sa ganitong paraan, nagka-iba-iba ang mga tao na kumalat sa daigdig. Ang mga nagtago sa mga silid ang naging mga pinuno sa mga pulo. Ang mga sumingit sa dingding ang naging mga alipin. Ang mga nagkubli sa mga kalan ay naging mga negro. Ang mga tumakas sa labas ang naging mga malaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga anak ng lumayas sa dagat ay bumalik, at sila ay mga maputing tao, ang mga dayuhan.

ANG UNGGOY AT ANG PAGONG Noong unang panahon ang Unggoy at ang Pagong ay magkaibigan. ako ay mabagal. Hindi sila makapamasyal. ´Ang aking puno namatay´ ang hikbi ni Unggoy. Kinagat ng Pagong nang ubod lakas ang buntot ni Unggoy. naupo siya sa bao. puputulin natin sa gitna.´ sagot ni Unggoy. ´Huwag kang malungkot´ sabi ni Unggoy. Ang Pagong ay nagtago sa ilalim ng isang bao. ³Aba suwerte tayo´ tawag ni Unggoy kay Pagong.´ paliwanag ni Pagong. isang puno ng saging! Nakatumba. Sila ay laging magkasama sa pamamasyal. akin ang dulo´ sabi ni Pagong. Namasyal si Pagong at si Unggoy. huminto ang bagyo at lumabas ang araw. Si Pagong ay malungkot din. Napatalon sa sakit ang Unggoy at ang bao ay tumihaya.´ ´Aba. ngunit hindi niya ito makita.´ ´Hihilahin kita buhat sa bahay mong dala-dala.´ ang sabi ni Unggoy. Subali`t ang puno ni Pagong ay lumaki at bumunga. ´Ako ang aakyat at pagdating ko sa dulo ay hahagisan kita ng hinog na saging´. Nilagyan niya ng tinik ang palibot ng puno. Akin ang dulo´ sabi ni Unggoy. siya`y nasaktan. . Pagkatapos ng tatlong araw. ´Doon lumalabas ang bunga ng saging. Maraming bagay ang nasira sa paligid. Hindi siya kasi marunong umakyat sa puno. ´Pag nakita ko siya. oo para ako ay makatakbo nang mabilis. Dumating si Unggoy at umiyak. Ako ang unang nakakita. oo pero iisa ang puno at tayo ay dalawa. May butas ang bao at ang kanyang buntot ay napasulot sa butas. Kinuha ni Unggoy ang dulo. namatay ang tanim ni Unggoy. Pagkaraan ng ilang araw. Malakas ang ulan at hangin. ³Tingnan mo.´ ´Aba ! Hindi maari. Isang araw bumagyo nang malakas. Nang mapagod ang Unggoy. ³Hindi bale. Pagbaba ng Unggoy. Siya`y nagalit kay Pagong.´ ´Aba. ´Humanda ka at ikaw ay aking papatayin. Sa atin na ito. Pinutol nila ang puno.´ ´Pag dala ko ang aking bahay. ´Aray!´ ang sigaw ni Unggoy. Umuwi sila at itinanim ang kanilang mga puno sa kanilang bakuran. ´Sige.´ sagot ni Pagong. ´Aha! Ikaw pala´ sigaw ni Unggoy. At umakyat nga si Unggoy. siya`y aking papatayin. Nagalit ang Pagong. Kinuha naman ni Pagong ang puno. Hinanap niya nang hinanap ang Pagong. Maraming halaman ang nasira. Subali`t pagdating sa dulo kinain lahat at hindi binigyan ang Pagong.

ang nagngingitngit na wika ng unggoy. itapon mo ako sa apoy.´ Samantala ang pagong ay matalas na nakikiramdam sa unggoy.´Maghihiganti ako sa kanya. Baka may kumuha ng bunga nito. Ibig na ibig niya ng sariwang hangin.´ Bahagyang pinalaki ng pagong ang kanyang boses at nagwika. para mo ng awa. Nakita niya ang ilog. ´Makikita niya´. Nag-isip ang Unggoy. Nguni`t hindi siya lubhang makatagal sa tubig. Ako ay may ibang gawain. Alam niya na hindi maglalaon at lilitaw rin ang pagong.´ ang sabi ni Pagong. ´A. Dinampot at inihagis ni Unggoy ang Pagong sa ilog. hindi kita itatapon sa apoy´ wika ni Unggoy.´ ´Aha! Kung ganoon ikaw ay ibang pagong. ³HA! HA! HA! Kaibigang Unggoy. ´Ito na ang huli mong sandali. Isang araw ang pagong ay lumalanghap ng sariwang hangin. Kaya`t ang pagong ay umahon sa pampang kung wala ang unggoy. ´Sige. Hindi mo ba alam? Kunin mo ang pinakamalaki at pinakamapulang bunga. At kapag nahuli ko siya. itatapon na lang kita sa apoy´ ang sa bi ni Unggoy. Siya ay nasa lilim ng isang malaki at malagong puno ng sili. ´Huli ka!´ ang wika ng unggoy at agad hinawakan ng mahigpit ang pagong sa leeg. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Alam niyang hanggang siya ay nasa tubig hindi siya mahuhuli ng unggoy. subali`t maya-maya ay dahan-dahan itong lumitaw.´Hindi na kita hihilahin. tiyak na mamatay ang pagong na iyan sa aking mga kamay. Ibig na ibig niyang magbilad sa araw.´ Sumagot ang Pagong na nagmamakaawa.´ ´Aba! Oo para ako`y dumami. ´A itatapon na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod. ´Ako ay ibang pagong.´ ´Ano? Gamot ang bunga ng sili sa namumulang mata? Paano ito ginagawa? ´Madali lang . para ako maging mapula at guwapo´ ang sagot ni Pagong. Mauubos ang gamot ng aking nanay sa namumulang mata. Ngayon din ay puputulin ko ang leeg mo. Ang unggoy ay laging nagbabantay sa pampang ng ilog. ´Didikdikin kita nang pinung-pino.Ang sili ay hitik na hitik ng bunga. Pagkatapos. huwag mo akong itapon sa ilog! Hilain mo na ako.´ . Dikdikin mo itong mabuti. ito ang aking tahanan! Hindi nakaimik ang Unggoy. hindi mo baa lam. ´huwag. ´At sa wakas bumagsak ka rin sa aking mga kamay!´ wika ng unggoy. ikuskos mo nang mariin sa iyong mata.´ ang pagmamakaawa ni Pagong. Lumubog ang Pagong. dikdikin mo ako! Huwag mo lang akong itapon sa ilog. Ano ang gawain mo?´ ´Binabantayan ko ang punong siling ito.

Mapaghimala ang tubig na yaon.´ Mabilis na lumundag ang unggoy sa kumukulong tubig. Iba ang aking gawain. Huwag mong kunin ang pampaligo ng aking lolo!´ Mabilis na itinulak ng unggoy ang pagong. At tiyak na uubusin ko ang tubig. Humanap siya ng pinakamalaki at pinakamapulang bunga ng sili. Ang tagal-tagal kong naghihirap sa pamumula ng aking mata. Nawawala ang kanyang rayuma at pananakit ng kanyang likod pagkatapos niyang maligo. Ngayon din ay maliligo ako. Isang araw namataan ng unggoy ang pagong na naglalakad sa pampang. Ako ang maliligo. Patayin mo na ako. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nakatanim sa magkabilang pampang ng ilog. Hindi ka na makakaligtas ngayon. Patayin mo na ako! Huwag mong kunin ang gamot ng nanay ko!´ Ngunit mabilis na kumuha ng sili ang unggoy.´ Nguni`t humarang rin ang unggoy sa dinaraanan ng pagong. Pukpukin mo na ng bato ang aking ulo. ´Ano ang gawain mo? ´Hayun.´ Matiyagang nagbantay ang unggoy. ´Huwag! HUwag! Para mo ng awa. ´Saan ka pupunta magaling na pagong? Tingnan mo ang nangyari sa mga mata ko.´ ´Huwag! Huwag! Mawawalan ng pampaligo ang aking lolo. Muntik na akong mabulag.´ Dali-daling binitiwan ng unggoy ang pagong. Mahigit na isang linggong namaga ang aking mga mata. Dinudrog ito nang pinung-pino at ubos diing ikinuskos sa kanyang mga mata. Ito na ang iyong wakas.´ Matamang nag-isip ang unggoy. ´Iba nga ang kanyang tinig. Hindi ito ang luminlang sa akin.´ ´Iyon pala! Iyon pala ang gamot sa rayuma at pananakit ng likod. At iyon ang wakas ng unggoy. Mauuna ako sa lolo mo. . ´Ang walang hiya! Ngayon ay hindi na siya makakaligtas sa akin. Aahon rin siya.´Ganoon pala. ´Makikita ko rin siya. ´Ako ay ibang pagong. Muntik na akong mabulag. Putulin mo na ang leeg ko.´ Sumagot ang pagong sa matinis at ipit na tinig.´ Ang unggoy ay nagpalakad-lakad sa tabi ng ilog. Bigla siyang tumalon sa harap nito. Nagtiyaga siya sa pagbabantay sa pagong. babantayan ko ang pampaligo ng aking lolo. Hanggang ngayon ay mahapdi pa. ´Umalis ka riyan.

Sinasabing si Mariang Makiling ay hindi lamang nakikipanirahan sa bundok Makiling. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kaligatan. hindi makapagsalita at nakatulala. Sapagkat ibat-iba ang salaysay. May isang katulong na nagpapatunay na isang umaga ay nakita niya si Maria na pumasok sa isang talahibang malapit sa paanan ng kabundukan. Iwinawasiwas niya ang mahabang buhok na sa kaalinsanganan ng hapon ay naghahatid ng mabining hanging nagpapalamig sa kapaligiran at nagpapasaya sa mga hayop sa kabundukan. mabibilog na mga mata. Siya ay may balingkinitang pangangatawan. May ilang namamasyal sa kabundukan na nagpapatunay namang kitang-kita nila si Maria na umuupo sa matatarik na gilid ng bundok. Kalakip na ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong bumabalot sa bundok na ito. Isang misteryo si Mariang Makiling. si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng Bundok Makiling. Ang mga ilan-ilang sinuswerteng nakauuwi pa ay nagmimistulang estatwa. Ang mga pinagtagni-tagning kwento ay nagsasaad na si Mariang Makiling daw ay nakatira sa isang nagliliwanag na kaharian na napapalibutan ng mga puno at halamang kung hindi hitik ng bunga ay marangya namang pinamumulaklakan ng mga petalyang kulay dilaw. Hindi kumpleto ang bundok Makiling kung ipwepwera si Mariang Makiling sapagkat ang bundok Makiling at si Mariang Makiling ay nagbibigay buhay sa bawat isa. isang bundok na matatagpuan sa Los Baños. pula o lila. ang mga kwentong nagkakaugnay ang pinaniniwalaan larnang na may patotoo at pagpapatunay. namimitas ng mga gulay at nanunungkit ng mga prutas araw-araw. Laguna. Nagtataka ang nakasaksi sapagkat parang nakaangat sa lupa ang mga paa ng dalaga. Na ang dalaga ay nagbabayo ng palay. Nang magbalik ay dala na ni Maria ang isang bungkos ng mga puting bulaklak ng talahiban na masaya niyang ipinanhik sa kabundukan. May mga nagpapatunay na pawang nawawala silang parang bula. Pero may nagbibigay diin na si Maria sapagkat may iba-ibang katauhang misteryosa ay maaaring mabuhay na isang diwata o isang mortal na dalaga. May naniniwala sa una.Maria Makiling Sa alamat ng Pilipinas. Mayroon din sa ikalawa. Kung ganda ang pag-uusapan wala na raw tatalo sa kariktan ni Maria. May mga nagpapatunay na ang nabanggit na kabundukan ay kay Mariang Makiling. maninipis na mga labi at malamyos na tinig ng . Mabibilang mo sa daliri ang ilang pinagbabalikan ng diwa na kapag nagsalaysay na ay lagi nang misteryosang dalaga ang kwento nila. Sa pakiwari niya si Maria ay isa ngang ada. May ilan ding nagpapabulaan sa kwento na nagsasabing kitang-kita ng kanilang mga mata na sa isang dampa lamang na nabububungan ng pinagtagpi-tagping sawali nakatira si Maria. Takang-taka siya sapagkat parang manipis na hangin lang itong inihip kaya di man lang nahawi ang mga nadaanang halaman. by:walter jhon sabanal Alamat ni Mariang Makiling Nasa pagitan ng Laguna at Quezon ang bundok Makiling. Ang maraming taong nakakita at nakadaupang palad daw ng dalaga ay nangalilito at hindi na nakababalik pa sa kani-kanilang pinanggalingang tahanan.

Kataka-takang ang mga nabanggit na luya ay nagiging ginto raw kapag naiuwi mo na. Nang dumidilim na ay takang-taka sila sapagkat ang baboy-damo na hinahabol nila na sumuot sa mga kasukalan ay lumabas kasama ang isang kumpol pa na baboy-damong nanghahaba ang mga pangil at mapupula ang mga mata. Ang sinumang nakaririnig nito at nagbabakasakaling maghanap ay nangalilito raw. May ilang nagsasabing nag-aanyong magbubukid daw si Maria na nagmumudmod daw ng luya sa lalong pinakamahirap na magsasaka. Kapag may bininyagan. Ang mga mag-anak na tinutulungan ay inoobliga niyang maghandog ng isang dumalagang manok bilang kabayaran. Bukas ang mga palad ni Maria sa mga karaniwang mamamayang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Ito ang pinagmulan ng alamat ni Mariang Makiling. Lubhang matulungin si Mariang Makiling. Minsang papalubog na ang araw ay may nangahas mamaril ng mga baboy-damo sa paanan ng bundok. Narating kaagad nito ang bayan na takot na takot na humihingal. . May nagpapatunay na mahirap kalabanin si Mariang Makiling. Ang higit na matapang na manunudla ay nakapagpaputok pa pero ang naduwag ay nagtatakbo na. May nagsasabing matapos makapananghalian ay umuupo ang ada sa mga tipak ng bato habang pinanunuod ang marahang agos ng ilog. Hinabol nila nang hinabol ang isang baboy-damo hanggang sa makaakyat sa bundok. Hindi na nakilala ang tunay na anyo nito. Marami daw ang hindi nagbibigay ng dumalagang manok na dapat ay handog.isang mortal na dalaga at misteryosang Engkantada. Kinaumagahan ay pinagkaguluhan ang bangkay ng matapang na mangangaso. Nagbulung-bulungan ang lahat na kinalaban daw siguro ng mangangaso ang kapangyarihan ng Engkantada ng Kabundukan. kinasal o namatayan ay pinahihiram ni Maria ng mga nakatagong kasuotan at kasangkapan. Nagalit si Maria sa kapangahasan. Naswertehan ng naduwag na makababa kaagad ng bundok. Maya-maya lang ay nadinig sa kabundukan ang napakalakas na hiyaw ng pagmamakaawa ng pobreng kaluluwa. Kung noong unang panahon ay nagbabalatkayo si Mariang Makiling upang tumulong sa mga magsasaka. Natakot sila sa laki ng mga hayop na papalapit sa kanila. Hindi raw kasi nagsasauli ng kagamitan ang marami sa kaniyang pinahihiram. Usap-usapan ng lahat ang magandang alpa na tinutugtog ni Maria kung kabilugan ang buwan. Karaniwang nakikita siyang namamasyal sa paligid ng kabundukan kung umagang kasisikat pa lang ng araw. At napakarami na raw ngayong nagiging pangahas na gustong galugarin upang maangkin ang kabundukan. Naniniwala sila na sa alinmang labanan. tiyak ang pagwawagi ni Mariang Makiling na Diyosa ng Katarungan. May ilang nagpapatunay na kung gabing maalinsangan at natutulog na ang lahat ay naglulunoy daw si Maria sa malamig na bukal. Sa halip na matunton ang kinaroroonan ni Maria ay napapalayo pa ito sa kaakit-akit na Engkantada. ngayon ay hindi na napagkikita ang Engkantada at ang pagtulong ay nahinto na. Kahit binawalan na ni Maria ay sumige pa rin sila.

"There is Nagrebcan. She was lovely. We stood alone on the roadside. and her forehead was on a level with his mouth. And by and by she was scratching his forehead very daintily. I watched Ca Celin. The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang. Maria. My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road. "You love Nagrebcan. "You are Baldo. delicate grace. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria. He did not say Mayang. SHe was tall." Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself. don't you. thinking Father might not like it. and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew." She hesitated and I saw that her eyes were on the long. and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her. I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers. She looked up to my brother with a smile.How My Brother Leon Brought Home A Wife She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick. but they were not painted. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way. and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum. gesturing widely toward the west. curving horns. and she turned to him eagerly. where he stood in front of his horse. "Yes. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan. Her nails were long. And after a while she said quietly. Noel?" Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly. for it was dipping into the bright sea." my brother Leon said. . glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire. and Labang never stopped chewing his cud. which I had wshed and brushed that morning with coconut husk. "And this is Labang of whom I have heard so much. The sun was in our eyes." she said and placed her hand lightly on my shoulder. She moved close to him and slipped her arm through his. He did not say Maring. Noel. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. Then he was standing beside us. "Maria---" my brother Leon said. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. Labang's white coat. he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel.

Baldo?" my brother Leon said. I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang. and in one breath she had swung up into the cart. "Give me the rope. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away. "Hitch him to the cart. Baldo." My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them. and I saw that he had put his arm around her shoulders. placing the smaller on top. sit down on the hay and hold on to anything. She looked down once at her high-heeled shoes. Oh. laughing." She was smiling at him. her eyes were on my brother Leon's back. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. her eyes were so full of laughter. then she gave her left hand to my brother Leon. and there was the small dimple high up on her right cheek. so that my brother Leon had to say "Labang" several times. but I kept a firm hold on his rope. and she laughed with him a big uncertainly. "What is it you have forgotten now. "I have yet to hear another bull call like Labang. legs bent togther to one side. her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible." my brother Leon said. In all the world there is no other bull like him. When he was quiet again. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. "Maria. then I made him turn around. High up overhead the sky burned with many slow fires. because her teeth were very white. He was restless and would not stand still.He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. either I shall fall in love with him or become greatly jealous. . "If you continue to talk about him like that. and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer. for he was always like that." "There is not another like it. my brother Leon lifted the trunks into the cart." my brother Leon said. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along. the fragrance of her. When Labang slowed down." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward. She sat up straight on the bottom of the cart. "I have never heard the like of it. I saw the wind on her hair. Baldo. and away we went---back to where I had unhitched and waited for them. placed a foot on the hub of the wheel." my brother Leon said. my brother Leon handed to me the rope. I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted. "Why does he make that sound?" she asked.

" she murmured. "Have you ever seen so many stars before?" I looked back and they were sitting side by side. answer me before I lay the rope of Labang on you. almost touching the ragged edge of the bank. free of dust and smoke." Without waiting for me to answer. "I have been looking at it. half to herself. the biggest and brightest in the sky." she said. he said: "And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa. and laughing still. unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean." "So it is. Seemingly. drawing a long breath. my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly: "Who told you to drive through the fields tonight?" His hand was heavy on my shoulder. and even the white of Labang's coat was merely a dim. yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. why do you think Father should do that. hands clasped across knees. hung the stars. Why do you follow the Wait instead of the camino real?" His fingers bit into my shoulder. "Baldo. Manong. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach. Noel. now?" He laughed and added. leaning against the trunks. The thick." Swiftly. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?" "Yes. was the star. Then my brother Leon laughed." she said. Maria?" She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face. he turned to her and said. "Look. his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. grayish blur. but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig. Noel. Noel. "Making fun of me." "The air here is clean. you fool. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks. . he told me to follow the Waig tonight." my brother Leon said. sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart. "Maria. "Father. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily. and he sat back. but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait. Very low in the west. "Look at it.When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season.

and the people and the noise. I answered. "You miss the houses." she said. "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. "---you see. After the fields is home---Manong." I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words. Baldo. And each time the wheels encountered a big rock. Without looking back. "Ask Baldo. and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows. she would join him again. I waited for my brother Leon to say something. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home. Baldo. the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side. I am glad they are not here." "Noel. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes. until. but he was not saying anything. He must have taught her the song because she joined him. "Good boy. and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels. "we have been neglecting him." my brother Leon said as I climbed back into the cart." With difficulty I turned Labang to the left. for he wanted to go straight on. . picking my words slowly: "Soon we will get out of the Wait and pass into the fields. but I knew he was more thirsty than tired. and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one. "Yes. but my brother Leon would sing on." she said.I stopped Labang. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side. for the lantern rocked jerkily with the cart. Ahead. Labang quickened his steps. Then we were climbing out into the fields. "But it is so very wide here. All the laughter seemed to have gone out of her." "I am asking you." "So near already. though indistinctly." my brother Leon was explaining. don't you?" My brother Leon stopped singing. He was breathing hard." she said. but in a different way. Now the shadows took fright and did not crowd so near. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. Noel?" she asked. and the cars." my brother Leon said. and my heart sant. climbed down. "Have we far to go yet. her voice would catch in her throat. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. laughing softly. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real.

Father. I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart." "Does that worry you still... and I said "Hoy!" calling them by name. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were: "Father. We met the twins. As I passed through the kitchen. He sat in the big armchair by the western window. and Mother stood in the doorway. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard." "Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice. their answers were lost in the noise of the wheels. her face becoming serious. but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me. Urong and Celin. but my brother Leon reined in Labang in time." I said. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. He was smoking. for all the world. Maria?" my brother Leon said. and a star shone directly through it." Mother said. Father. she was not afraid. and I could see her smiling shyly. My brother Leon was helping Maria over the wheel. "No. Father. where is he?" "He is in his room upstairs. he might be an ogre. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run. There was light downstairs in the kitchen. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. "His leg is bothering him again. He may not like me." "On the way---" . "She is very beautiful. There was no movement. "Nobody passes through the Waig at night. He laid it carefully on the windowsill before speaking." We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me." I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang. Father is the mildest-tempered. Maria. there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying. "No. There was no light in Father's room. but the room seemed to resound with it. "From the way you talk. so I surmised she must be eating with the rest of her family. I thought we would crash into the camachile tree. I met my brother Leon going to bring up the trunks. gentlest man I know. And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders. all of them. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him." He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair. but Moning did not come to the window." "I am afraid. "Did you meet anybody on the way?" he asked."Yes.

"She looked at the stars. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside. Father.. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. Beside my brother Leon. and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom. . she was tall and very still. The door opened and my brother Leon and Maria came in.." He was silent again. She was tall. She sang with him. my son." "What did he sing?" "---Sky Sown with Stars. And Manong Leon sang. Then I went out. There was also the voice of my brother Leon. and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young." my father said. "Have you watered Labang?" Father spoke to me. I looked at Maria and she was lovely. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. I told him that Labang was resting yet under the barn. "It is time you watered him.

The story is set in one of the mountainous provinces in the northern Philippines on the eve of Awiyao's wedding to Madulimay. But suddenly she stopped and turned back. each expressing love for the other. finding it hard to let go of one another.Weddind Dance They have been married for seven harvest periods yet Awiyao and Lumnay weren't able to produce children and Awiyao badly need one to affirm his virility and to establish his place among his tribesmen so he decided to leave Lumnay and marry Madulimay. what of the culture now? . their culture permits man to leave his wife and take another woman hoping the second wife would bear him children but no such provision for women exists. she would bear children. no matter how he loved his wife. And although the first wife may remarry. And what if. Instead. while gangsas beat and women dance to celebrate the union. their speeches filled with recollection of precious memories. in Lumnay's second marriage.Daguio. who knows? Awiyao's pride forced him to leave Lumnay. it would only be after her husband left her. He did not establish though that Lumnay was sterile. Awiyao slipped away from the celebration to convince Lumnay to join the dancing women. their conversation turned to a passionate goodbye.The climax was reached with Awiyao running. blood surging. would Lumnay's love be enough to take him back?On the second point. defeated. resolved to stop the dance and complain against the tribe's culture that permits a man to marry another woman if the first wife couldn't bear him children. Awiyao could have been the one with fertility problems. But if he was the one with fertility problems. in the story presented a clash against a basic human emotion and culture and thus established two important points: that culture transcends love and the bitter truth about the inequality of the sexes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful