Si Malakas at si Maganda

Si Malakas, Si Maganda, At Ang Pagdami Ng Tao NANGYARI naman na mag-asawa nuon ang hangin dagat at ang hangin lupa, at may anak sila, si kawayan. Isang araw, lumulutang si kawayan sa tabi ng dagat nang nabangga niya ang paa ng lawin. Nagulat, nasaktan at nagalit, pinagtutuka ng lawin ang kawayan hanggang nabiyak ito. Kaginsa-ginsa, lumitaw sa isang piraso ang isang lalaki, si Malakas. Sa kabilang bahagi, lumabas naman ang isang babae, si Maganda. Sila ang 2 Unang Tao sa daigdig.

IPINATAWAG naman ng lindol ang lahat ng ibon at isda upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa 2 tao. Ipinasiya nila na dapat mag-asawa sina Malakas at Maganda. Nangyari nga ito at marami silang naging mga anak, na pinagmulan ng iba¶t ibang tao sa daigdig ngayon.

Pagtagal, nayamot ang mag-asawang Malakas at Maganda sa dami ng kanilang mga tamad at walangpakinabang na mga anak. Nais nilang palayasin lahat subalit hindi nila alam kung saan itatapon ang mga ito kaya nagtiyaga na lamang ang mag-asawa.

Dumami pa uli nang dumami ang mga anak sa paglipas ng panahon at nangyari na hindi na nakaranas ng tahimik sina Malakas at Maganda.

Isang araw, hindi na nakatiis si Malakas at, dampot ang isang bakawan, pinagha-hataw ang mga bata. Takbuhan sa takot ang mga anak at nagtago sa iba¶t ibang lugar. Ang iba ang nagtago sa mga silid ng bahay, ang iba ay sumingit sa mga dingding. Ang iba ay nagkubli sa mga kalan sa cocina. Ang ibang anak ay tumakas sa labas, habang ilan ay tuluyang lumayas sa dagat.

Sa ganitong paraan, nagka-iba-iba ang mga tao na kumalat sa daigdig. Ang mga nagtago sa mga silid ang naging mga pinuno sa mga pulo. Ang mga sumingit sa dingding ang naging mga alipin. Ang mga nagkubli sa mga kalan ay naging mga negro. Ang mga tumakas sa labas ang naging mga malaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga anak ng lumayas sa dagat ay bumalik, at sila ay mga maputing tao, ang mga dayuhan.

Sa atin na ito. puputulin natin sa gitna. ´Doon lumalabas ang bunga ng saging. Nang mapagod ang Unggoy. Pagkatapos ng tatlong araw. Napatalon sa sakit ang Unggoy at ang bao ay tumihaya.´ ´Aba. Siya`y nagalit kay Pagong. ³Tingnan mo. . isang puno ng saging! Nakatumba. Subali`t ang puno ni Pagong ay lumaki at bumunga. siya`y nasaktan. May butas ang bao at ang kanyang buntot ay napasulot sa butas. Hinanap niya nang hinanap ang Pagong. Subali`t pagdating sa dulo kinain lahat at hindi binigyan ang Pagong. ´Aha! Ikaw pala´ sigaw ni Unggoy. Maraming bagay ang nasira sa paligid. Pinutol nila ang puno. Hindi sila makapamasyal. oo para ako ay makatakbo nang mabilis. Si Pagong ay malungkot din. Akin ang dulo´ sabi ni Unggoy. Kinagat ng Pagong nang ubod lakas ang buntot ni Unggoy. ´Sige.ANG UNGGOY AT ANG PAGONG Noong unang panahon ang Unggoy at ang Pagong ay magkaibigan.´ sagot ni Unggoy. ako ay mabagal. ´Humanda ka at ikaw ay aking papatayin.´ paliwanag ni Pagong. oo pero iisa ang puno at tayo ay dalawa. naupo siya sa bao.´ ´Pag dala ko ang aking bahay. ³Hindi bale. Dumating si Unggoy at umiyak. Malakas ang ulan at hangin. Hindi siya kasi marunong umakyat sa puno. Kinuha naman ni Pagong ang puno. Maraming halaman ang nasira. ´Huwag kang malungkot´ sabi ni Unggoy. ´Ang aking puno namatay´ ang hikbi ni Unggoy. Nilagyan niya ng tinik ang palibot ng puno. Ako ang unang nakakita. akin ang dulo´ sabi ni Pagong.´ ´Aba.´ ang sabi ni Unggoy.´ sagot ni Pagong.´ ´Hihilahin kita buhat sa bahay mong dala-dala. Sila ay laging magkasama sa pamamasyal.´ ´Aba ! Hindi maari. Pagbaba ng Unggoy. Isang araw bumagyo nang malakas. siya`y aking papatayin. ´Pag nakita ko siya. ´Aray!´ ang sigaw ni Unggoy. At umakyat nga si Unggoy. Namasyal si Pagong at si Unggoy. Kinuha ni Unggoy ang dulo. huminto ang bagyo at lumabas ang araw. Pagkaraan ng ilang araw. Nagalit ang Pagong. ngunit hindi niya ito makita. ³Aba suwerte tayo´ tawag ni Unggoy kay Pagong. namatay ang tanim ni Unggoy. ´Ako ang aakyat at pagdating ko sa dulo ay hahagisan kita ng hinog na saging´. Umuwi sila at itinanim ang kanilang mga puno sa kanilang bakuran. Ang Pagong ay nagtago sa ilalim ng isang bao.

´ Samantala ang pagong ay matalas na nakikiramdam sa unggoy. ´Ito na ang huli mong sandali. ³HA! HA! HA! Kaibigang Unggoy.´ ´Ano? Gamot ang bunga ng sili sa namumulang mata? Paano ito ginagawa? ´Madali lang . Pagkatapos.Ang sili ay hitik na hitik ng bunga. huwag mo akong itapon sa ilog! Hilain mo na ako. Dikdikin mo itong mabuti.´ ´Aha! Kung ganoon ikaw ay ibang pagong. Lumubog ang Pagong. Ibig na ibig niya ng sariwang hangin. Ngayon din ay puputulin ko ang leeg mo. ´huwag.´ ´Aba! Oo para ako`y dumami. Ano ang gawain mo?´ ´Binabantayan ko ang punong siling ito. Mauubos ang gamot ng aking nanay sa namumulang mata.´ . hindi mo baa lam. ikuskos mo nang mariin sa iyong mata. dikdikin mo ako! Huwag mo lang akong itapon sa ilog. Hindi mo ba alam? Kunin mo ang pinakamalaki at pinakamapulang bunga. tiyak na mamatay ang pagong na iyan sa aking mga kamay. Ang unggoy ay laging nagbabantay sa pampang ng ilog. ´Didikdikin kita nang pinung-pino.´Hindi na kita hihilahin. para mo ng awa. Dinampot at inihagis ni Unggoy ang Pagong sa ilog. ito ang aking tahanan! Hindi nakaimik ang Unggoy. Alam niya na hindi maglalaon at lilitaw rin ang pagong. ´Makikita niya´. Nguni`t hindi siya lubhang makatagal sa tubig. Ibig na ibig niyang magbilad sa araw. Ako ay may ibang gawain. ´At sa wakas bumagsak ka rin sa aking mga kamay!´ wika ng unggoy. ´A itatapon na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod. para ako maging mapula at guwapo´ ang sagot ni Pagong. Alam niyang hanggang siya ay nasa tubig hindi siya mahuhuli ng unggoy. Nag-isip ang Unggoy. ´Sige. Isang araw ang pagong ay lumalanghap ng sariwang hangin.´ Bahagyang pinalaki ng pagong ang kanyang boses at nagwika.´ Sumagot ang Pagong na nagmamakaawa. Nakita niya ang ilog. At kapag nahuli ko siya. ´Huli ka!´ ang wika ng unggoy at agad hinawakan ng mahigpit ang pagong sa leeg.´ ang sabi ni Pagong. ang nagngingitngit na wika ng unggoy. Siya ay nasa lilim ng isang malaki at malagong puno ng sili.´Maghihiganti ako sa kanya. itapon mo ako sa apoy. Kaya`t ang pagong ay umahon sa pampang kung wala ang unggoy. ´A. Baka may kumuha ng bunga nito. subali`t maya-maya ay dahan-dahan itong lumitaw.´ ang pagmamakaawa ni Pagong. ´Ako ay ibang pagong. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. itatapon na lang kita sa apoy´ ang sa bi ni Unggoy. hindi kita itatapon sa apoy´ wika ni Unggoy.

Mapaghimala ang tubig na yaon.´Ganoon pala. Hanggang ngayon ay mahapdi pa. ´Makikita ko rin siya. Huwag mong kunin ang pampaligo ng aking lolo!´ Mabilis na itinulak ng unggoy ang pagong. Ako ang maliligo. ´Huwag! HUwag! Para mo ng awa. Muntik na akong mabulag. Mahigit na isang linggong namaga ang aking mga mata. Ngayon din ay maliligo ako.´ Ang unggoy ay nagpalakad-lakad sa tabi ng ilog. Ang tagal-tagal kong naghihirap sa pamumula ng aking mata. Nawawala ang kanyang rayuma at pananakit ng kanyang likod pagkatapos niyang maligo. At iyon ang wakas ng unggoy. Ito na ang iyong wakas.´ Matamang nag-isip ang unggoy. Mauuna ako sa lolo mo. ´Ang walang hiya! Ngayon ay hindi na siya makakaligtas sa akin. Putulin mo na ang leeg ko. babantayan ko ang pampaligo ng aking lolo.´ Matiyagang nagbantay ang unggoy. Isang araw namataan ng unggoy ang pagong na naglalakad sa pampang. ´Saan ka pupunta magaling na pagong? Tingnan mo ang nangyari sa mga mata ko. ´Ako ay ibang pagong. Hindi ito ang luminlang sa akin. Patayin mo na ako. Nagtiyaga siya sa pagbabantay sa pagong. Hindi ka na makakaligtas ngayon. Aahon rin siya.´ Dali-daling binitiwan ng unggoy ang pagong.´ ´Iyon pala! Iyon pala ang gamot sa rayuma at pananakit ng likod. ´Ano ang gawain mo? ´Hayun. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nakatanim sa magkabilang pampang ng ilog.´ Sumagot ang pagong sa matinis at ipit na tinig.´ Mabilis na lumundag ang unggoy sa kumukulong tubig. Patayin mo na ako! Huwag mong kunin ang gamot ng nanay ko!´ Ngunit mabilis na kumuha ng sili ang unggoy.´ Nguni`t humarang rin ang unggoy sa dinaraanan ng pagong.´ ´Huwag! Huwag! Mawawalan ng pampaligo ang aking lolo. Pukpukin mo na ng bato ang aking ulo. . ´Iba nga ang kanyang tinig. ´Umalis ka riyan. Humanap siya ng pinakamalaki at pinakamapulang bunga ng sili. Iba ang aking gawain. At tiyak na uubusin ko ang tubig. Dinudrog ito nang pinung-pino at ubos diing ikinuskos sa kanyang mga mata. Muntik na akong mabulag. Bigla siyang tumalon sa harap nito.

Pero may nagbibigay diin na si Maria sapagkat may iba-ibang katauhang misteryosa ay maaaring mabuhay na isang diwata o isang mortal na dalaga. Sapagkat ibat-iba ang salaysay. Nagtataka ang nakasaksi sapagkat parang nakaangat sa lupa ang mga paa ng dalaga. Nang magbalik ay dala na ni Maria ang isang bungkos ng mga puting bulaklak ng talahiban na masaya niyang ipinanhik sa kabundukan. Iwinawasiwas niya ang mahabang buhok na sa kaalinsanganan ng hapon ay naghahatid ng mabining hanging nagpapalamig sa kapaligiran at nagpapasaya sa mga hayop sa kabundukan. Isang misteryo si Mariang Makiling. May ilan ding nagpapabulaan sa kwento na nagsasabing kitang-kita ng kanilang mga mata na sa isang dampa lamang na nabububungan ng pinagtagpi-tagping sawali nakatira si Maria. ang mga kwentong nagkakaugnay ang pinaniniwalaan larnang na may patotoo at pagpapatunay. May mga nagpapatunay na pawang nawawala silang parang bula. by:walter jhon sabanal Alamat ni Mariang Makiling Nasa pagitan ng Laguna at Quezon ang bundok Makiling. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kaligatan. Ang maraming taong nakakita at nakadaupang palad daw ng dalaga ay nangalilito at hindi na nakababalik pa sa kani-kanilang pinanggalingang tahanan. hindi makapagsalita at nakatulala. Na ang dalaga ay nagbabayo ng palay. Siya ay may balingkinitang pangangatawan. namimitas ng mga gulay at nanunungkit ng mga prutas araw-araw. isang bundok na matatagpuan sa Los Baños.Maria Makiling Sa alamat ng Pilipinas. May naniniwala sa una. Ang mga pinagtagni-tagning kwento ay nagsasaad na si Mariang Makiling daw ay nakatira sa isang nagliliwanag na kaharian na napapalibutan ng mga puno at halamang kung hindi hitik ng bunga ay marangya namang pinamumulaklakan ng mga petalyang kulay dilaw. Mayroon din sa ikalawa. maninipis na mga labi at malamyos na tinig ng . Kung ganda ang pag-uusapan wala na raw tatalo sa kariktan ni Maria. Sa pakiwari niya si Maria ay isa ngang ada. Sinasabing si Mariang Makiling ay hindi lamang nakikipanirahan sa bundok Makiling. May isang katulong na nagpapatunay na isang umaga ay nakita niya si Maria na pumasok sa isang talahibang malapit sa paanan ng kabundukan. May ilang namamasyal sa kabundukan na nagpapatunay namang kitang-kita nila si Maria na umuupo sa matatarik na gilid ng bundok. Kalakip na ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong bumabalot sa bundok na ito. si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng Bundok Makiling. Laguna. Mabibilang mo sa daliri ang ilang pinagbabalikan ng diwa na kapag nagsalaysay na ay lagi nang misteryosang dalaga ang kwento nila. May mga nagpapatunay na ang nabanggit na kabundukan ay kay Mariang Makiling. Takang-taka siya sapagkat parang manipis na hangin lang itong inihip kaya di man lang nahawi ang mga nadaanang halaman. mabibilog na mga mata. Hindi kumpleto ang bundok Makiling kung ipwepwera si Mariang Makiling sapagkat ang bundok Makiling at si Mariang Makiling ay nagbibigay buhay sa bawat isa. pula o lila. Ang mga ilan-ilang sinuswerteng nakauuwi pa ay nagmimistulang estatwa.

Marami daw ang hindi nagbibigay ng dumalagang manok na dapat ay handog. Kahit binawalan na ni Maria ay sumige pa rin sila.isang mortal na dalaga at misteryosang Engkantada. Kataka-takang ang mga nabanggit na luya ay nagiging ginto raw kapag naiuwi mo na. Karaniwang nakikita siyang namamasyal sa paligid ng kabundukan kung umagang kasisikat pa lang ng araw. kinasal o namatayan ay pinahihiram ni Maria ng mga nakatagong kasuotan at kasangkapan. Minsang papalubog na ang araw ay may nangahas mamaril ng mga baboy-damo sa paanan ng bundok. Bukas ang mga palad ni Maria sa mga karaniwang mamamayang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Ang sinumang nakaririnig nito at nagbabakasakaling maghanap ay nangalilito raw. tiyak ang pagwawagi ni Mariang Makiling na Diyosa ng Katarungan. Sa halip na matunton ang kinaroroonan ni Maria ay napapalayo pa ito sa kaakit-akit na Engkantada. Kung noong unang panahon ay nagbabalatkayo si Mariang Makiling upang tumulong sa mga magsasaka. Kinaumagahan ay pinagkaguluhan ang bangkay ng matapang na mangangaso. Naniniwala sila na sa alinmang labanan. Hindi na nakilala ang tunay na anyo nito. Narating kaagad nito ang bayan na takot na takot na humihingal. Natakot sila sa laki ng mga hayop na papalapit sa kanila. Usap-usapan ng lahat ang magandang alpa na tinutugtog ni Maria kung kabilugan ang buwan. May nagsasabing matapos makapananghalian ay umuupo ang ada sa mga tipak ng bato habang pinanunuod ang marahang agos ng ilog. Maya-maya lang ay nadinig sa kabundukan ang napakalakas na hiyaw ng pagmamakaawa ng pobreng kaluluwa. Ito ang pinagmulan ng alamat ni Mariang Makiling. May nagpapatunay na mahirap kalabanin si Mariang Makiling. Nang dumidilim na ay takang-taka sila sapagkat ang baboy-damo na hinahabol nila na sumuot sa mga kasukalan ay lumabas kasama ang isang kumpol pa na baboy-damong nanghahaba ang mga pangil at mapupula ang mga mata. . Nagbulung-bulungan ang lahat na kinalaban daw siguro ng mangangaso ang kapangyarihan ng Engkantada ng Kabundukan. May ilang nagpapatunay na kung gabing maalinsangan at natutulog na ang lahat ay naglulunoy daw si Maria sa malamig na bukal. Kapag may bininyagan. Lubhang matulungin si Mariang Makiling. Naswertehan ng naduwag na makababa kaagad ng bundok. Hinabol nila nang hinabol ang isang baboy-damo hanggang sa makaakyat sa bundok. Nagalit si Maria sa kapangahasan. Hindi raw kasi nagsasauli ng kagamitan ang marami sa kaniyang pinahihiram. At napakarami na raw ngayong nagiging pangahas na gustong galugarin upang maangkin ang kabundukan. Ang higit na matapang na manunudla ay nakapagpaputok pa pero ang naduwag ay nagtatakbo na. May ilang nagsasabing nag-aanyong magbubukid daw si Maria na nagmumudmod daw ng luya sa lalong pinakamahirap na magsasaka. Ang mga mag-anak na tinutulungan ay inoobliga niyang maghandog ng isang dumalagang manok bilang kabayaran. ngayon ay hindi na napagkikita ang Engkantada at ang pagtulong ay nahinto na.

curving horns. He did not say Maring." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang. which I had wshed and brushed that morning with coconut husk. She moved close to him and slipped her arm through his. Labang's white coat. ." She hesitated and I saw that her eyes were on the long. She was lovely. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire. He did not say Mayang. and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed. "You love Nagrebcan." she said and placed her hand lightly on my shoulder. "There is Nagrebcan. The sun was in our eyes. gesturing widely toward the west. where he stood in front of his horse. SHe was tall. My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. delicate grace. don't you. And after a while she said quietly. "Yes. I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew. "You are Baldo.How My Brother Leon Brought Home A Wife She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick. and her forehead was on a level with his mouth. Her nails were long. The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds. and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name. and she turned to him eagerly. "Maria---" my brother Leon said. but they were not painted. I watched Ca Celin. and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her. thinking Father might not like it. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers. for it was dipping into the bright sea. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum. Maria. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way. and Labang never stopped chewing his cud. Noel." Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself. he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom." my brother Leon said. Then he was standing beside us. She looked up to my brother with a smile. We stood alone on the roadside. "And this is Labang of whom I have heard so much. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan. And by and by she was scratching his forehead very daintily. Noel?" Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly.

" "There is not another like it. either I shall fall in love with him or become greatly jealous. "Hitch him to the cart. her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible." She was smiling at him." My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them. Baldo. "Why does he make that sound?" she asked. Baldo. . and in one breath she had swung up into the cart. the fragrance of her. my brother Leon lifted the trunks into the cart." my brother Leon said. legs bent togther to one side. and there was the small dimple high up on her right cheek. because her teeth were very white. but I kept a firm hold on his rope. He was restless and would not stand still. for he was always like that. and I saw that he had put his arm around her shoulders. "Give me the rope. placed a foot on the hub of the wheel. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away. her eyes were on my brother Leon's back. and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke. When Labang slowed down. then she gave her left hand to my brother Leon. When he was quiet again. "I have yet to hear another bull call like Labang. her eyes were so full of laughter. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. "If you continue to talk about him like that. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along. "What is it you have forgotten now. "Maria. so that my brother Leon had to say "Labang" several times. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer. She looked down once at her high-heeled shoes. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. "I have never heard the like of it." my brother Leon said. and she laughed with him a big uncertainly. Baldo?" my brother Leon said. then I made him turn around." my brother Leon said. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears. placing the smaller on top. sit down on the hay and hold on to anything. my brother Leon handed to me the rope. I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang. She sat up straight on the bottom of the cart. I saw the wind on her hair." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward. In all the world there is no other bull like him. High up overhead the sky burned with many slow fires.He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. Oh. laughing. and away we went---back to where I had unhitched and waited for them. I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted.

"Making fun of me. free of dust and smoke. "Look at it. Noel." she said." "So it is. hands clasped across knees. drawing a long breath. sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart. Maria?" She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks. almost touching the ragged edge of the bank. you fool. answer me before I lay the rope of Labang on you. Why do you follow the Wait instead of the camino real?" His fingers bit into my shoulder. my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly: "Who told you to drive through the fields tonight?" His hand was heavy on my shoulder. hung the stars. ." "The air here is clean. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach. "I have been looking at it." she murmured. Manong. now?" He laughed and added. but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait. but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig." Without waiting for me to answer. "Look. why do you think Father should do that." she said. "Maria. he told me to follow the Waig tonight. the biggest and brightest in the sky. and he sat back. was the star. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily. yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. "Father. leaning against the trunks. grayish blur. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?" "Yes. Then my brother Leon laughed. Very low in the west. "Baldo." Swiftly. The thick. his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. he said: "And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa. he turned to her and said. "Have you ever seen so many stars before?" I looked back and they were sitting side by side. and laughing still. and even the white of Labang's coat was merely a dim. Seemingly.When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season." my brother Leon said. half to herself. unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean. Noel. Noel.

she would join him again. And each time the wheels encountered a big rock." "I am asking you. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. for the lantern rocked jerkily with the cart. Baldo. I waited for my brother Leon to say something. and the cars. All the laughter seemed to have gone out of her. "we have been neglecting him. After the fields is home---Manong. Noel?" she asked. He must have taught her the song because she joined him. picking my words slowly: "Soon we will get out of the Wait and pass into the fields. I am glad they are not here. ." my brother Leon was explaining." she said." With difficulty I turned Labang to the left. but I knew he was more thirsty than tired. Without looking back. Now the shadows took fright and did not crowd so near." my brother Leon said as I climbed back into the cart." "Noel. "Yes. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home. "---you see. Baldo. and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows." she said. and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. for he wanted to go straight on." I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words. and the people and the noise. Ahead. "Good boy." she said. "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. though indistinctly. "You miss the houses. climbed down. Then we were climbing out into the fields. "Have we far to go yet. Labang quickened his steps. "But it is so very wide here. until. the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side.I stopped Labang. don't you?" My brother Leon stopped singing." "So near already. and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one. and my heart sant. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side." my brother Leon said. her voice would catch in her throat. but he was not saying anything. but my brother Leon would sing on. laughing softly. He was breathing hard. but in a different way. I answered. "Ask Baldo.

Urong and Celin." "Does that worry you still. all of them. He may not like me. He laid it carefully on the windowsill before speaking. He sat in the big armchair by the western window. Father. There was no movement." He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair. "His leg is bothering him again. Maria?" my brother Leon said. her face becoming serious." "On the way---" . Father is the mildest-tempered. there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him. gentlest man I know. so I surmised she must be eating with the rest of her family. "Nobody passes through the Waig at night. but the room seemed to resound with it. I thought we would crash into the camachile tree." Mother said. and a star shone directly through it. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. Father." "Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. We met the twins." We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly." "I am afraid.. "From the way you talk. I met my brother Leon going to bring up the trunks. He was smoking. There was no light in Father's room. their answers were lost in the noise of the wheels. where is he?" "He is in his room upstairs. and Mother stood in the doorway. I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart. "Did you meet anybody on the way?" he asked. and I said "Hoy!" calling them by name." I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang. but my brother Leon reined in Labang in time. she was not afraid. Maria. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me. "No. he might be an ogre. but Moning did not come to the window." I said. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were: "Father. but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard. "She is very beautiful. "No.. There was light downstairs in the kitchen. My brother Leon was helping Maria over the wheel."Yes. And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders. As I passed through the kitchen. and I could see her smiling shyly. for all the world. Father.

." He was silent again. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside." my father said. The door opened and my brother Leon and Maria came in."She looked at the stars. And Manong Leon sang. she was tall and very still.. She was tall. "It is time you watered him. Father. "Have you watered Labang?" Father spoke to me. and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young. Then I went out. She sang with him. Beside my brother Leon. . There was also the voice of my brother Leon. I looked at Maria and she was lovely. and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom. I told him that Labang was resting yet under the barn. my son." "What did he sing?" "---Sky Sown with Stars.

blood surging. what of the culture now? . Instead. she would bear children.The climax was reached with Awiyao running.Weddind Dance They have been married for seven harvest periods yet Awiyao and Lumnay weren't able to produce children and Awiyao badly need one to affirm his virility and to establish his place among his tribesmen so he decided to leave Lumnay and marry Madulimay. in the story presented a clash against a basic human emotion and culture and thus established two important points: that culture transcends love and the bitter truth about the inequality of the sexes. their culture permits man to leave his wife and take another woman hoping the second wife would bear him children but no such provision for women exists. resolved to stop the dance and complain against the tribe's culture that permits a man to marry another woman if the first wife couldn't bear him children.Daguio. their conversation turned to a passionate goodbye. would Lumnay's love be enough to take him back?On the second point. who knows? Awiyao's pride forced him to leave Lumnay. their speeches filled with recollection of precious memories. each expressing love for the other. And what if. it would only be after her husband left her. And although the first wife may remarry. Awiyao slipped away from the celebration to convince Lumnay to join the dancing women. defeated. finding it hard to let go of one another. But suddenly she stopped and turned back. He did not establish though that Lumnay was sterile. while gangsas beat and women dance to celebrate the union. no matter how he loved his wife. But if he was the one with fertility problems. in Lumnay's second marriage. Awiyao could have been the one with fertility problems.The story is set in one of the mountainous provinces in the northern Philippines on the eve of Awiyao's wedding to Madulimay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful