Si Malakas at si Maganda

Si Malakas, Si Maganda, At Ang Pagdami Ng Tao NANGYARI naman na mag-asawa nuon ang hangin dagat at ang hangin lupa, at may anak sila, si kawayan. Isang araw, lumulutang si kawayan sa tabi ng dagat nang nabangga niya ang paa ng lawin. Nagulat, nasaktan at nagalit, pinagtutuka ng lawin ang kawayan hanggang nabiyak ito. Kaginsa-ginsa, lumitaw sa isang piraso ang isang lalaki, si Malakas. Sa kabilang bahagi, lumabas naman ang isang babae, si Maganda. Sila ang 2 Unang Tao sa daigdig.

IPINATAWAG naman ng lindol ang lahat ng ibon at isda upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa 2 tao. Ipinasiya nila na dapat mag-asawa sina Malakas at Maganda. Nangyari nga ito at marami silang naging mga anak, na pinagmulan ng iba¶t ibang tao sa daigdig ngayon.

Pagtagal, nayamot ang mag-asawang Malakas at Maganda sa dami ng kanilang mga tamad at walangpakinabang na mga anak. Nais nilang palayasin lahat subalit hindi nila alam kung saan itatapon ang mga ito kaya nagtiyaga na lamang ang mag-asawa.

Dumami pa uli nang dumami ang mga anak sa paglipas ng panahon at nangyari na hindi na nakaranas ng tahimik sina Malakas at Maganda.

Isang araw, hindi na nakatiis si Malakas at, dampot ang isang bakawan, pinagha-hataw ang mga bata. Takbuhan sa takot ang mga anak at nagtago sa iba¶t ibang lugar. Ang iba ang nagtago sa mga silid ng bahay, ang iba ay sumingit sa mga dingding. Ang iba ay nagkubli sa mga kalan sa cocina. Ang ibang anak ay tumakas sa labas, habang ilan ay tuluyang lumayas sa dagat.

Sa ganitong paraan, nagka-iba-iba ang mga tao na kumalat sa daigdig. Ang mga nagtago sa mga silid ang naging mga pinuno sa mga pulo. Ang mga sumingit sa dingding ang naging mga alipin. Ang mga nagkubli sa mga kalan ay naging mga negro. Ang mga tumakas sa labas ang naging mga malaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga anak ng lumayas sa dagat ay bumalik, at sila ay mga maputing tao, ang mga dayuhan.

´ ´Hihilahin kita buhat sa bahay mong dala-dala.ANG UNGGOY AT ANG PAGONG Noong unang panahon ang Unggoy at ang Pagong ay magkaibigan. Umuwi sila at itinanim ang kanilang mga puno sa kanilang bakuran. Pagbaba ng Unggoy.´ sagot ni Pagong. Kinuha naman ni Pagong ang puno. ´Humanda ka at ikaw ay aking papatayin. Maraming bagay ang nasira sa paligid. Hindi sila makapamasyal. Nagalit ang Pagong. Sila ay laging magkasama sa pamamasyal. Nang mapagod ang Unggoy. ngunit hindi niya ito makita. siya`y nasaktan. At umakyat nga si Unggoy. Pagkatapos ng tatlong araw.´ ang sabi ni Unggoy. Hinanap niya nang hinanap ang Pagong. ´Aha! Ikaw pala´ sigaw ni Unggoy. ´Ang aking puno namatay´ ang hikbi ni Unggoy. Subali`t pagdating sa dulo kinain lahat at hindi binigyan ang Pagong. oo pero iisa ang puno at tayo ay dalawa. puputulin natin sa gitna. Maraming halaman ang nasira.´ sagot ni Unggoy. akin ang dulo´ sabi ni Pagong. Ang Pagong ay nagtago sa ilalim ng isang bao. Subali`t ang puno ni Pagong ay lumaki at bumunga. ´Doon lumalabas ang bunga ng saging. Kinagat ng Pagong nang ubod lakas ang buntot ni Unggoy. ³Tingnan mo. Nilagyan niya ng tinik ang palibot ng puno. Pagkaraan ng ilang araw. Ako ang unang nakakita. ako ay mabagal. Isang araw bumagyo nang malakas.´ ´Aba ! Hindi maari. Pinutol nila ang puno. Akin ang dulo´ sabi ni Unggoy. ´Ako ang aakyat at pagdating ko sa dulo ay hahagisan kita ng hinog na saging´. ´Pag nakita ko siya. Siya`y nagalit kay Pagong.´ ´Pag dala ko ang aking bahay. Dumating si Unggoy at umiyak.´ ´Aba. . Kinuha ni Unggoy ang dulo. ³Aba suwerte tayo´ tawag ni Unggoy kay Pagong. oo para ako ay makatakbo nang mabilis. isang puno ng saging! Nakatumba. ³Hindi bale. siya`y aking papatayin. namatay ang tanim ni Unggoy. Namasyal si Pagong at si Unggoy. Sa atin na ito. ´Aray!´ ang sigaw ni Unggoy. May butas ang bao at ang kanyang buntot ay napasulot sa butas. naupo siya sa bao. ´Sige. huminto ang bagyo at lumabas ang araw. Si Pagong ay malungkot din.´ ´Aba.´ paliwanag ni Pagong. Hindi siya kasi marunong umakyat sa puno. Malakas ang ulan at hangin. ´Huwag kang malungkot´ sabi ni Unggoy. Napatalon sa sakit ang Unggoy at ang bao ay tumihaya.

´ ang pagmamakaawa ni Pagong. ³HA! HA! HA! Kaibigang Unggoy. Ano ang gawain mo?´ ´Binabantayan ko ang punong siling ito. ´Ako ay ibang pagong. Hindi mo ba alam? Kunin mo ang pinakamalaki at pinakamapulang bunga. At kapag nahuli ko siya. itatapon na lang kita sa apoy´ ang sa bi ni Unggoy.´ Bahagyang pinalaki ng pagong ang kanyang boses at nagwika. ´Didikdikin kita nang pinung-pino. itapon mo ako sa apoy. Nguni`t hindi siya lubhang makatagal sa tubig. Lumubog ang Pagong. Alam niya na hindi maglalaon at lilitaw rin ang pagong. para ako maging mapula at guwapo´ ang sagot ni Pagong. ´Huli ka!´ ang wika ng unggoy at agad hinawakan ng mahigpit ang pagong sa leeg.´ ang sabi ni Pagong. Nag-isip ang Unggoy. Ako ay may ibang gawain.´ . Dinampot at inihagis ni Unggoy ang Pagong sa ilog. ´A. hindi mo baa lam. Isang araw ang pagong ay lumalanghap ng sariwang hangin.´ ´Aba! Oo para ako`y dumami. Kaya`t ang pagong ay umahon sa pampang kung wala ang unggoy.´Hindi na kita hihilahin. Ibig na ibig niya ng sariwang hangin. ito ang aking tahanan! Hindi nakaimik ang Unggoy. para mo ng awa. Baka may kumuha ng bunga nito. hindi kita itatapon sa apoy´ wika ni Unggoy. ´Makikita niya´. ´Sige. subali`t maya-maya ay dahan-dahan itong lumitaw.Ang sili ay hitik na hitik ng bunga.´ Sumagot ang Pagong na nagmamakaawa. ´huwag.´ ´Ano? Gamot ang bunga ng sili sa namumulang mata? Paano ito ginagawa? ´Madali lang . Dikdikin mo itong mabuti. Nakita niya ang ilog. Pagkatapos.´ Samantala ang pagong ay matalas na nakikiramdam sa unggoy. ´At sa wakas bumagsak ka rin sa aking mga kamay!´ wika ng unggoy. Ibig na ibig niyang magbilad sa araw. ´A itatapon na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod. ang nagngingitngit na wika ng unggoy. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. ´Ito na ang huli mong sandali. Mauubos ang gamot ng aking nanay sa namumulang mata. dikdikin mo ako! Huwag mo lang akong itapon sa ilog. Ngayon din ay puputulin ko ang leeg mo.´ ´Aha! Kung ganoon ikaw ay ibang pagong. Siya ay nasa lilim ng isang malaki at malagong puno ng sili.´Maghihiganti ako sa kanya. Ang unggoy ay laging nagbabantay sa pampang ng ilog. Alam niyang hanggang siya ay nasa tubig hindi siya mahuhuli ng unggoy. huwag mo akong itapon sa ilog! Hilain mo na ako. ikuskos mo nang mariin sa iyong mata. tiyak na mamatay ang pagong na iyan sa aking mga kamay.

Hanggang ngayon ay mahapdi pa. ´Huwag! HUwag! Para mo ng awa.´ ´Huwag! Huwag! Mawawalan ng pampaligo ang aking lolo. ´Ang walang hiya! Ngayon ay hindi na siya makakaligtas sa akin. Nagtiyaga siya sa pagbabantay sa pagong. Putulin mo na ang leeg ko. At tiyak na uubusin ko ang tubig. Mapaghimala ang tubig na yaon.´ Dali-daling binitiwan ng unggoy ang pagong. Ang tagal-tagal kong naghihirap sa pamumula ng aking mata.´ Ang unggoy ay nagpalakad-lakad sa tabi ng ilog. Ito na ang iyong wakas. Patayin mo na ako! Huwag mong kunin ang gamot ng nanay ko!´ Ngunit mabilis na kumuha ng sili ang unggoy. Aahon rin siya. Bigla siyang tumalon sa harap nito. Isang araw namataan ng unggoy ang pagong na naglalakad sa pampang. Dinudrog ito nang pinung-pino at ubos diing ikinuskos sa kanyang mga mata. Humanap siya ng pinakamalaki at pinakamapulang bunga ng sili. Muntik na akong mabulag. ´Iba nga ang kanyang tinig. babantayan ko ang pampaligo ng aking lolo. ´Ano ang gawain mo? ´Hayun.´ Sumagot ang pagong sa matinis at ipit na tinig.´Ganoon pala. Huwag mong kunin ang pampaligo ng aking lolo!´ Mabilis na itinulak ng unggoy ang pagong.´ Matamang nag-isip ang unggoy. Mahigit na isang linggong namaga ang aking mga mata. ´Umalis ka riyan. .´ Mabilis na lumundag ang unggoy sa kumukulong tubig. Mauuna ako sa lolo mo. Iba ang aking gawain. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nakatanim sa magkabilang pampang ng ilog. Hindi ito ang luminlang sa akin. Hindi ka na makakaligtas ngayon. ´Ako ay ibang pagong. At iyon ang wakas ng unggoy.´ Matiyagang nagbantay ang unggoy. Pukpukin mo na ng bato ang aking ulo. ´Saan ka pupunta magaling na pagong? Tingnan mo ang nangyari sa mga mata ko. Ngayon din ay maliligo ako. Muntik na akong mabulag.´ Nguni`t humarang rin ang unggoy sa dinaraanan ng pagong. ´Makikita ko rin siya. Ako ang maliligo. Patayin mo na ako. Nawawala ang kanyang rayuma at pananakit ng kanyang likod pagkatapos niyang maligo.´ ´Iyon pala! Iyon pala ang gamot sa rayuma at pananakit ng likod.

May isang katulong na nagpapatunay na isang umaga ay nakita niya si Maria na pumasok sa isang talahibang malapit sa paanan ng kabundukan. May mga nagpapatunay na ang nabanggit na kabundukan ay kay Mariang Makiling. Laguna. maninipis na mga labi at malamyos na tinig ng . Mabibilang mo sa daliri ang ilang pinagbabalikan ng diwa na kapag nagsalaysay na ay lagi nang misteryosang dalaga ang kwento nila. Takang-taka siya sapagkat parang manipis na hangin lang itong inihip kaya di man lang nahawi ang mga nadaanang halaman. namimitas ng mga gulay at nanunungkit ng mga prutas araw-araw. Kalakip na ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong bumabalot sa bundok na ito. Sinasabing si Mariang Makiling ay hindi lamang nakikipanirahan sa bundok Makiling. Pero may nagbibigay diin na si Maria sapagkat may iba-ibang katauhang misteryosa ay maaaring mabuhay na isang diwata o isang mortal na dalaga. by:walter jhon sabanal Alamat ni Mariang Makiling Nasa pagitan ng Laguna at Quezon ang bundok Makiling. Mayroon din sa ikalawa. Ang mga ilan-ilang sinuswerteng nakauuwi pa ay nagmimistulang estatwa. Hindi kumpleto ang bundok Makiling kung ipwepwera si Mariang Makiling sapagkat ang bundok Makiling at si Mariang Makiling ay nagbibigay buhay sa bawat isa.Maria Makiling Sa alamat ng Pilipinas. Sa pakiwari niya si Maria ay isa ngang ada. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kaligatan. mabibilog na mga mata. hindi makapagsalita at nakatulala. Nang magbalik ay dala na ni Maria ang isang bungkos ng mga puting bulaklak ng talahiban na masaya niyang ipinanhik sa kabundukan. Na ang dalaga ay nagbabayo ng palay. May mga nagpapatunay na pawang nawawala silang parang bula. Kung ganda ang pag-uusapan wala na raw tatalo sa kariktan ni Maria. Ang maraming taong nakakita at nakadaupang palad daw ng dalaga ay nangalilito at hindi na nakababalik pa sa kani-kanilang pinanggalingang tahanan. Nagtataka ang nakasaksi sapagkat parang nakaangat sa lupa ang mga paa ng dalaga. Iwinawasiwas niya ang mahabang buhok na sa kaalinsanganan ng hapon ay naghahatid ng mabining hanging nagpapalamig sa kapaligiran at nagpapasaya sa mga hayop sa kabundukan. ang mga kwentong nagkakaugnay ang pinaniniwalaan larnang na may patotoo at pagpapatunay. Siya ay may balingkinitang pangangatawan. May naniniwala sa una. Isang misteryo si Mariang Makiling. pula o lila. Sapagkat ibat-iba ang salaysay. isang bundok na matatagpuan sa Los Baños. May ilang namamasyal sa kabundukan na nagpapatunay namang kitang-kita nila si Maria na umuupo sa matatarik na gilid ng bundok. Ang mga pinagtagni-tagning kwento ay nagsasaad na si Mariang Makiling daw ay nakatira sa isang nagliliwanag na kaharian na napapalibutan ng mga puno at halamang kung hindi hitik ng bunga ay marangya namang pinamumulaklakan ng mga petalyang kulay dilaw. May ilan ding nagpapabulaan sa kwento na nagsasabing kitang-kita ng kanilang mga mata na sa isang dampa lamang na nabububungan ng pinagtagpi-tagping sawali nakatira si Maria. si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng Bundok Makiling.

Natakot sila sa laki ng mga hayop na papalapit sa kanila. Nagbulung-bulungan ang lahat na kinalaban daw siguro ng mangangaso ang kapangyarihan ng Engkantada ng Kabundukan.isang mortal na dalaga at misteryosang Engkantada. tiyak ang pagwawagi ni Mariang Makiling na Diyosa ng Katarungan. Narating kaagad nito ang bayan na takot na takot na humihingal. May ilang nagsasabing nag-aanyong magbubukid daw si Maria na nagmumudmod daw ng luya sa lalong pinakamahirap na magsasaka. Sa halip na matunton ang kinaroroonan ni Maria ay napapalayo pa ito sa kaakit-akit na Engkantada. Kinaumagahan ay pinagkaguluhan ang bangkay ng matapang na mangangaso. Kahit binawalan na ni Maria ay sumige pa rin sila. Naswertehan ng naduwag na makababa kaagad ng bundok. Lubhang matulungin si Mariang Makiling. Hindi na nakilala ang tunay na anyo nito. Ang mga mag-anak na tinutulungan ay inoobliga niyang maghandog ng isang dumalagang manok bilang kabayaran. Naniniwala sila na sa alinmang labanan. Kung noong unang panahon ay nagbabalatkayo si Mariang Makiling upang tumulong sa mga magsasaka. Nang dumidilim na ay takang-taka sila sapagkat ang baboy-damo na hinahabol nila na sumuot sa mga kasukalan ay lumabas kasama ang isang kumpol pa na baboy-damong nanghahaba ang mga pangil at mapupula ang mga mata. Maya-maya lang ay nadinig sa kabundukan ang napakalakas na hiyaw ng pagmamakaawa ng pobreng kaluluwa. Kataka-takang ang mga nabanggit na luya ay nagiging ginto raw kapag naiuwi mo na. Minsang papalubog na ang araw ay may nangahas mamaril ng mga baboy-damo sa paanan ng bundok. Ang sinumang nakaririnig nito at nagbabakasakaling maghanap ay nangalilito raw. Bukas ang mga palad ni Maria sa mga karaniwang mamamayang naninirahan sa paligid ng kabundukan. May ilang nagpapatunay na kung gabing maalinsangan at natutulog na ang lahat ay naglulunoy daw si Maria sa malamig na bukal. Ito ang pinagmulan ng alamat ni Mariang Makiling. Hinabol nila nang hinabol ang isang baboy-damo hanggang sa makaakyat sa bundok. Hindi raw kasi nagsasauli ng kagamitan ang marami sa kaniyang pinahihiram. kinasal o namatayan ay pinahihiram ni Maria ng mga nakatagong kasuotan at kasangkapan. Ang higit na matapang na manunudla ay nakapagpaputok pa pero ang naduwag ay nagtatakbo na. Karaniwang nakikita siyang namamasyal sa paligid ng kabundukan kung umagang kasisikat pa lang ng araw. May nagpapatunay na mahirap kalabanin si Mariang Makiling. ngayon ay hindi na napagkikita ang Engkantada at ang pagtulong ay nahinto na. Usap-usapan ng lahat ang magandang alpa na tinutugtog ni Maria kung kabilugan ang buwan. At napakarami na raw ngayong nagiging pangahas na gustong galugarin upang maangkin ang kabundukan. . Kapag may bininyagan. May nagsasabing matapos makapananghalian ay umuupo ang ada sa mga tipak ng bato habang pinanunuod ang marahang agos ng ilog. Marami daw ang hindi nagbibigay ng dumalagang manok na dapat ay handog. Nagalit si Maria sa kapangahasan.

"Maria---" my brother Leon said. She moved close to him and slipped her arm through his. and her forehead was on a level with his mouth. Maria. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew. My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road. Noel?" Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly. Her nails were long. and she turned to him eagerly. curving horns. Then he was standing beside us." she said and placed her hand lightly on my shoulder. He did not say Mayang. She looked up to my brother with a smile. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum. and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed." my brother Leon said. which I had wshed and brushed that morning with coconut husk. SHe was tall. where he stood in front of his horse. The sun was in our eyes. for it was dipping into the bright sea. thinking Father might not like it. And after a while she said quietly. glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire.How My Brother Leon Brought Home A Wife She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick. We stood alone on the roadside." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. Noel. he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria. And by and by she was scratching his forehead very daintily. don't you. Labang's white coat." She hesitated and I saw that her eyes were on the long." Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself. I watched Ca Celin. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her. delicate grace. but they were not painted. "You love Nagrebcan. . The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers. and Labang never stopped chewing his cud. She was lovely. gesturing widely toward the west. "You are Baldo. I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now. and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name. "There is Nagrebcan. "Yes. He did not say Maring. "And this is Labang of whom I have heard so much. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way.

placed a foot on the hub of the wheel. "I have yet to hear another bull call like Labang. and away we went---back to where I had unhitched and waited for them. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away. I saw the wind on her hair. Oh. her eyes were so full of laughter. Baldo. then she gave her left hand to my brother Leon." My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them.He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. and she laughed with him a big uncertainly. "I have never heard the like of it. Baldo. I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang. "Why does he make that sound?" she asked. Baldo?" my brother Leon said." "There is not another like it. and in one breath she had swung up into the cart. "What is it you have forgotten now. then I made him turn around. High up overhead the sky burned with many slow fires. so that my brother Leon had to say "Labang" several times. ." She was smiling at him. "Maria. her eyes were on my brother Leon's back. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. He was restless and would not stand still. her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible. When he was quiet again. my brother Leon lifted the trunks into the cart. and I saw that he had put his arm around her shoulders. When Labang slowed down." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward. and there was the small dimple high up on her right cheek. for he was always like that. "Hitch him to the cart. I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted. but I kept a firm hold on his rope. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. legs bent togther to one side." my brother Leon said. She sat up straight on the bottom of the cart. my brother Leon handed to me the rope. laughing." my brother Leon said. either I shall fall in love with him or become greatly jealous. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer. "If you continue to talk about him like that. placing the smaller on top. "Give me the rope. and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke. In all the world there is no other bull like him. sit down on the hay and hold on to anything. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along. the fragrance of her. because her teeth were very white. She looked down once at her high-heeled shoes." my brother Leon said.

Manong. you fool. drawing a long breath. and he sat back. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach. "Maria. The thick. "Making fun of me. Noel. . Seemingly. was the star. he said: "And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa. Then my brother Leon laughed. he told me to follow the Waig tonight. half to herself. the biggest and brightest in the sky. unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean. almost touching the ragged edge of the bank. yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. and laughing still." my brother Leon said. but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig. hands clasped across knees. answer me before I lay the rope of Labang on you.When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season." "So it is. "Baldo." Swiftly. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily. and even the white of Labang's coat was merely a dim. free of dust and smoke. "Look at it. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?" "Yes. my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly: "Who told you to drive through the fields tonight?" His hand was heavy on my shoulder. his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. "Father." she said. Maria?" She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face. leaning against the trunks. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks." Without waiting for me to answer. sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart. Noel. "I have been looking at it." she said. Very low in the west. why do you think Father should do that. Why do you follow the Wait instead of the camino real?" His fingers bit into my shoulder. "Look. he turned to her and said. but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait. now?" He laughed and added. grayish blur." "The air here is clean. Noel. "Have you ever seen so many stars before?" I looked back and they were sitting side by side." she murmured. hung the stars.

"we have been neglecting him. her voice would catch in her throat. don't you?" My brother Leon stopped singing. and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real. And each time the wheels encountered a big rock. picking my words slowly: "Soon we will get out of the Wait and pass into the fields. and the people and the noise. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. for the lantern rocked jerkily with the cart. All the laughter seemed to have gone out of her. "You miss the houses. Baldo." my brother Leon said. but he was not saying anything. she would join him again. but my brother Leon would sing on. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side. "But it is so very wide here. for he wanted to go straight on. but I knew he was more thirsty than tired. "Good boy. and my heart sant." "Noel. and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels. Baldo. though indistinctly. the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side. Ahead. but in a different way." she said." "So near already." With difficulty I turned Labang to the left. Then we were climbing out into the fields. After the fields is home---Manong. Labang quickened his steps. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home. Now the shadows took fright and did not crowd so near. and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one. Without looking back. .I stopped Labang. and the cars. "Yes. "---you see. He was breathing hard. "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. "Ask Baldo." she said." my brother Leon said as I climbed back into the cart. He must have taught her the song because she joined him. "Have we far to go yet. climbed down. laughing softly." "I am asking you. I answered. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. I am glad they are not here." my brother Leon was explaining. Noel?" she asked. I waited for my brother Leon to say something." she said." I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words. until. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes.

And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard. He sat in the big armchair by the western window. so I surmised she must be eating with the rest of her family. and Mother stood in the doorway.. where is he?" "He is in his room upstairs. There was no movement. her face becoming serious. My brother Leon was helping Maria over the wheel." Mother said. I thought we would crash into the camachile tree. "From the way you talk. "No. and I said "Hoy!" calling them by name. I met my brother Leon going to bring up the trunks. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me. he might be an ogre. Maria. He may not like me. Father is the mildest-tempered. gentlest man I know. He was smoking."Yes. As I passed through the kitchen. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him. There was light downstairs in the kitchen. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. He laid it carefully on the windowsill before speaking." I said. and I could see her smiling shyly. but the room seemed to resound with it. for all the world." "I am afraid." "Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice. "No. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. There was no light in Father's room. "Nobody passes through the Waig at night. but my brother Leon reined in Labang in time. there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying." He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair. "Did you meet anybody on the way?" he asked. she was not afraid." I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang. and a star shone directly through it. but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me." We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly. Urong and Celin." "On the way---" . Maria?" my brother Leon said. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were: "Father." "Does that worry you still. "She is very beautiful. I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart. their answers were lost in the noise of the wheels. We met the twins. Father. Father. Father. all of them. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run. but Moning did not come to the window.. "His leg is bothering him again.

"It is time you watered him. she was tall and very still. . my son. There was also the voice of my brother Leon." my father said.. and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom. and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. "Have you watered Labang?" Father spoke to me. Beside my brother Leon. I looked at Maria and she was lovely." He was silent again. I told him that Labang was resting yet under the barn. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside. And Manong Leon sang.."She looked at the stars. Then I went out. She sang with him. Father. She was tall." "What did he sing?" "---Sky Sown with Stars. The door opened and my brother Leon and Maria came in.

no matter how he loved his wife. their speeches filled with recollection of precious memories. their culture permits man to leave his wife and take another woman hoping the second wife would bear him children but no such provision for women exists. it would only be after her husband left her. finding it hard to let go of one another. in Lumnay's second marriage. resolved to stop the dance and complain against the tribe's culture that permits a man to marry another woman if the first wife couldn't bear him children. each expressing love for the other. in the story presented a clash against a basic human emotion and culture and thus established two important points: that culture transcends love and the bitter truth about the inequality of the sexes.Daguio. But if he was the one with fertility problems. who knows? Awiyao's pride forced him to leave Lumnay. But suddenly she stopped and turned back. He did not establish though that Lumnay was sterile. defeated. she would bear children.The story is set in one of the mountainous provinces in the northern Philippines on the eve of Awiyao's wedding to Madulimay.Weddind Dance They have been married for seven harvest periods yet Awiyao and Lumnay weren't able to produce children and Awiyao badly need one to affirm his virility and to establish his place among his tribesmen so he decided to leave Lumnay and marry Madulimay. blood surging. their conversation turned to a passionate goodbye. would Lumnay's love be enough to take him back?On the second point. what of the culture now? . Instead. while gangsas beat and women dance to celebrate the union. And although the first wife may remarry. And what if. Awiyao slipped away from the celebration to convince Lumnay to join the dancing women. Awiyao could have been the one with fertility problems.The climax was reached with Awiyao running.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful