Mga Teorya ng Wika

1. Teoryang Biblikal
a. Tore ng Babel o Teorya ng Kalituhan – (Genesis kab. 11:1-8) b. Pentecostes o pagpanaog ng espiritu santo

2. Bow – wow = Max Mveller/ aleman
- paggaya ng tao sa tunog ng kalikasan. -tinatawag din itong paghimig o onomotopeya

3. Pooh-pooh
– tunog na naibubulas ng tao dala ng matinding galak, sakit, takot, pagkabigla, pagkagulat at iba pa. Hal: ay, aray!

4. Yum – yum
– nakabatay din sa stimulus response theory. - pagtugon ng tao sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon.

5. Yo-he-ho
– teorya ni D.S. Siamond

6. Ta – ta
– salitang pranses na nangangahulugang paalam. -ginagaya ng dila ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat particular na okasyon tulad ng pagkumpas ng kamay ng pababa at pataas tuwing paalam.

7. Sing-song
– nagmula sa di mawatasang pag-awit ng mga kauna-unahang tao; may melodiya at tono ang pag-usal ng mga unang tao. Hal: paghimno o paghimig.

Hal: mga wika o salita ng mga tula at awitin ng pag—ibig. Hal: Tagalog – Bakit? Batangas – Bakit ga? Bataan – bakit ah? 3. . Dayalek/ Dayalekto – pagkakaiba – iba o baryasyon sa loob ng isang particular na wika.8. Varyasyon ng Wika 1. ( uri ng wikang ginagamit at iba pa) . tik-tak ng orasan. La-la – mga pwersang may kinalaman sa romansa. Idyolek – nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao. .may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko ng nagsasalita Hal: Wika ng mag-aaral Wika ng matanda . Sosyolek – baryasyon ng wika batay sa katayuan sa lipunan ng nagsasalita o sa pangkat na kanyang kinabibilangan. Dingdong – may sariling tunog na kumakatawan sa lahat ng bagay sa kapaligiran. 9. Hal: tsug-tsug ng tren.Individwal na estilo ng paggamit ng isang tao sa kanyang wika.wikang sinasalita ng isang neyographical. Ang salik na nagtutulak sa tao upang magsalita. Hal: pakiurong ng po ang plato (Bulacan – hugasan) Pakiurong nga po ang plato (Maynila – iusog) 2.

-pagkakaroon ng pagbabago ng wika sa taong nagsasalit o gumagamit ng wika ayon sa: a. . . b. Register – isang baryasyon sa wika na may kaugnayan sa taong nagsasalit o gumagamit ng wika.mas madalas nakikita/nagagamit sa isang particular na disiplina. Paksa ng pinag-uusapan (field of discourse) – batay sa larangan na tinatalakay at sa panahon.4. Paraan o paano nag-uusap ( mode of discourse) – pasalita o pasulat pagtalima sa mga panunturan dapat sundin batay sa uri ng piniling paraan ng pag-uusap. Tono ng kausap o tagapakinig (tenor of discourse) – naaayon ang wika sa sino ang nag-uusp. c.