Katuturan at mga Katangian ng Wika

Paano kayo natutong magsalita?

Ang Wika ay Tunog
y Unang natututuhan ang wika sa

pamamagitan ng mga tunog na naririnig, hindi sa mga titik. y Kahit ang mga nasa bundok ay may sariling wikang sinasalita na ginagamit sa komunikasyon, ngunit wala pang titik na sumisimbolo sa mga ito.

Think-Pair-Share

Sa loob ng 2 minuto, pag-usapan kung ano ang nararamdaman mo ngayong Tomasino ka na. Kumusta ang klaseng iyong kinabibilangan? Ano-ano ang mga plano mo sa taong ito?

Ang Wika ay Arbitraryo

y Binibigkas o isinusulat ang wika sa

iba¶t ibang gamit, gaya ng paglalahad ng mga impormasyon, pagbibigay ng sariling reaksyon o opinyon, pangangatuwiran, at iba pa.

Ayusin!

wala ako Dumaing walang makakita mga

sapatos ako hanggang sapagkat akong ng

ni paa. lalaking mga

Dumaing ako sapagkat wala akong mga sapatos hanggang makakita ako ng lalaking ni walang mga paa.

Ang wika ay masistema.

y Kung pagsasama-samahin ang mga

tunog ay makakabuo ng makabuluhang yunit ng salita, ng parirala, ng pangungusap at ng talata. y May mga tuntunin sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat.

Paano nakapagsasalita?

Ang wika ay sinasalita.

y abubuo ang wika sa tulong ng

iba¶t ibang sangkap ng pananalita, tulad ng labi, dila, ngipin, ilong, ngalangala at lalamunan.

Ang wika ay kabuhol ng kultura.

y Sinasalamin ng wika ng isang tao

ang uri ng pamumuhay na kanyang kinabibilangan. y Wikang lalawiganin, salitang balbal, rehistro, at iba pa.

Pansinin ang sumusunod na usapan.
Ana: Masarap ba iyong Cheesy Pops ng KFC? Maria: Masarap naman siya. Kaya lang, dapat kainin mo agad pagkaorder kasi kapag lumamig na siya, hindi na masyadong masarap iyong cheese. Ana: May manok ba sa loob? Maria: Wala, parang breading lang at cheese. Saka mamantika siya.

Ang wika ay nagbabago.

yPatuloy na umuunlad ang wika.

May mga salitang nawawala sa bokabularyo at may mga nadaragdag din. yNababago rin ang mga batas pangwika, gaya ng ³siya´.

Pakinggan ang sumusunod na usapan ng Tambalang Balasubas at Balahura.

Ang wika ay malikhain.

y Nakalilikha ang wika ng mga

bagong salita. y Hal., salipawpaw, salumpuwit

Paano ninyo ito pangangalanan?

Ang wika ay may kapangyarihang lumikha.

y Gamit ang wika sa pagbuo ng mga

awtput, gaya ng mga akdangpampanitikan, batas o alituntunin, balita, at iba pa.

Ang wika ay makapangyarihan.

y Ang wika ay may kapangyarihang

makaapekto sa kaisipan at pagkilos. y Ang wika ay may kapangyarihang makaapekto sa polisiya at pamamaraan.