BATAYANG TALASALITAAN

Pangalan:_____________________________________________ Kuha:_____________________

ang mo ito y siya alin natin aba iyan ba y bago muli tayo sina likod

bahay ibig siyang natawa hanggang parang heto aso gusto taon dalag panig bulong itlog

siyang usa kumain malaking buntot narito nga at ate na sila ilan ayaw niyong

ako iyo kaya lupa kami tugon Nena bukid palay silang isang kaming kanyang dito

uri ikaw guro daga ngayon bahay aklat isang puso malinis napangiti babae mga ni ng si sabi nila iba iyon kayo may tawag naman burol gulay tubig niyan lamang kanya para nito isa anak upang apat gayon gulong pala riyan piso maitim nahuli lalaki malapit malayo ano oo ay saka akin aywan ani ba iyong kayo y kuko tungkol saan bundok .

batas bilang ating walang kanilang parang rito araw ibon anya ulat maging bagong rosal puso t marami buwan malaki masaya malungkot .