Bukod sa mga anyong lupa, ang Asya ay katatagpuan din ng iba t ibang anyong tubig

ilog Indus ay naguugat sa Tibet, Tsina. Ito ay dumadaloy papasok sa India ,Pakistan at Bangladesh.

ƒAng

ƒNagmumula sa paanan

ng Himalayas at bumabagtas patungo sa timog silangang bahagi ng India.

ƒ Ang Huang Ho ay tinawag na

Yellow River bunga ng loess na karaniwang nakikita rito. ƒ Pana-panahon itong pinagmumulan ng pagbaha kaya t pinangalanan itong Pighati ng Tsina .

ƒ Kinikilalang pinakamahabang

ilog sa Asya. ƒ Dumadaloy pasilangan at bumabagtas sa malalawak na sakahan at lungsod ng Tsina.