Maka-Agham na Teorya sa pinagsimula ng Pilipinas

-

y y y y

Plate Tectonic Theory Asiatic Theory Pacific Theory Tulay na Lupa

Ang katibayan diumano ng teoryang ito ay may pagkakahawig sa flora at fauna ng Pilipinas sa Asya at ang kabundukan ay s umusunod sa dalampasigan ng Asya na kadikit nito noon.

Pacific Theory

PLATE TECTONIC

-

-

-

-

-

-

Naniniwala na ang balat ng lupa ay gumagalaw batay sa paggalaw ng plate Ang plate ay isnag malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa Ang tectonic plate ay kung saan nakapatong ang kontinente at ang karagatan Ang Pilipinas ay nabuo bunga sa paggalaw ng continental plate. Ito ay ang bloke ng baton a halos kasinlaki ng mga kontinente na nakapatong ang lupa Nabuo ang unang kapuluan ng Pilipinas sa panahon ng Cretaceous (100-65 milyong BCE). Ito ang Bicol, Leyte at Mindanao. Dahil sa paggalaw ng crust o kalupaan ng daigdig, patikular ang Euroasian plate patungong Timog Silangan at ng Pacific plate patungong hilagang kanluran napalapit ang Pilipinas sa bahagi ng Kanluran ng Pacific Plate. Ito ay magresulta sa paggalaw at paglitaw ng Luzon, Silangan at Gitnang Mindanao, Zamboanga at Kanlurang Mindanao. Sa simula naman ng Pleistocene (6-10 milyong taon BCE ) naganap ang pagbaba ng lebel ng tubig sa dagat dahil sa pagyeyelo ng hilagang bahagi ng daigdig. Ito ay nagbubunga sa pagkakabuo ng Sunda Shelf na sakop ang Taiwan, Hilagang Pilipinas, Borneo,Sulu at Palawan. Sa huling bahagi ng Pleistocene period natunaw ang mga yelo sa dagat at nagsimulang mabuo ang kasalukuyang Pilipinas

-

-

Itinaguyod ni Dr. Bailey Willies Ayon ditto, ang Pilipinas ay nabuo sa pagsabog ng Pacifi Basin. Ito ay dahil sa ang baton a bumubo sa core n gating kabundukan at kahawig ng mga batong nasa ilalim ng dagat. Ang pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat sa nakaraan at pagkaipon ng mga material na nanggaling sa bulkan ang siyang diumanong pinagmulan ng pagiging archipelago ng Pilipinas. Ito rin ang pananaw na pinaniwalaan ni Dr. Fritjof Voss na ang Pilipinas ay lumitaw mula sa ilalim ng dagat habang gumagalaw ang manipis na Pacific crust paibaba at patuloy naman na ang Pilipinas ay tumataas hanggang kasalukuyan. Dahil sa ang Pilipinas ay matatagpuan sa malalaking fault na nagkaroon ng malalakas na lindol na naging daan ng paglitaw ng Pilipinas mula sa ilalim ng dagat.

Tulay na Lupa

-

-

May tulay na lupa na dating nagdurugtong sa mga kapuluan Ang tulay na lupa ay pinaniniwalaang lumitaw noong Panahon ng Yelo kung saan ang lebel ng tubig sa dagat ay bumababa dahil sa naging yelo ang tubig. Sa pag-init ng panahon ang tulay na lupa ay lumubog muli. Sinasabing ang mga tulay na lupa ay nagdugtong sa BorneoPalawan, Taiwan-Hilagang Luzon-Mainland Asia at MindanaoCelebes.

Asiatic Theory

-

-

Ipinanukala ni Dr. Leopoldo Faustino. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ay nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng continental plate ng Asya patungong timog na nagging sanhi ng pagkakaroon ng China Sea Depression at nalukot ang dulo ng kontinente. Ayon sa kanya, bago naganap ito, ang Pilipinas ay isang mataas na bahagi na nakalubog na kabundukan.