P. 1
PSSLC

PSSLC

|Views: 2,466|Likes:

More info:

Published by: Jeffrey Salazar Albania on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

UNANG TAON KASAYSAYAN AT PAMAHALAAN NG PILIPINAS Mga Pangkalahatan at tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas

na ito ng mataas na paarals, ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. I. Ang Pag-aaral ng Kasayasayan 1. Napahahalagahan ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagbuo at pag-unlad ng bansa. A. Kahalagahan ng Kasaysayan 1.1 Nakapagbibigay ng sariling kahulugan ng kasaysayan 1.2 Naiuugnay ang kasaysayan sa iba pang disiplihang panlipunan. 1.3 Naiuugnay ang kahulugan ng kasaysayan sa lipuna.n II. Ang Simula ng Bansa 2. Napapahalagahan ang kaugnayan ng heograpiya sa pagliang ng kabihasnang Pilipino. A. Heograpiya at kasaysayan 2.1 Nasusuri ang mga lakas at kahinaan ng iba¶t ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan. 2.2 Natutukoy sa mapa ang mga hangganan ng Pambansang Teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas 1987. 2.3 Nasusuri ang mga implikasyon ng mga probisyon ng Doktrinang Pangkapuluan (Archipelagic Doctrine) at ng Exclusive Economic Zone. 2.4 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa pagkilala sa karapatan sa mga lupaing ninuno (ancestral domain) 2.5 Nakapagbabalangkas ng mabisang paraan ng wastong paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman sa bansa. 2.6 Nasusuri ang mga layunin at dahilan ng rehiyonalisasyon ng Pilipinas. 2.7 Nasusuri ang epekto ng heograpiya sa mga pag-uugali at kamalayang pangkapaligiran. 2.8 Nakikilala ang teorya at ang katotohanan sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. 2.9 Nasusuri ang implikasyon ng kasalukuyang balangkas ng populasyon sa bansa. B. Sinaunag Pamayanan 2.10 Nasusuri ang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas. 2.11 Nailalarawan ang kultura ng mga sinaunang pamayanan at naging pag-unlad nito. 2.12 Naipagmamalaki ang kabihasnan ng mga sinaunag pamayanan. 2.14 Napahahalagahn ang mga naging impluwensya mula sa mga Asyano. III. Paglinang sa Kamalayang Pilipino

3. Napapahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino na malinang ang amalayang Pilipino. A. Kolonisasayin at Kritiyanisasyon 3.1 Nabibigyabg-puna ang paggamt ng krus at espada sa pananakop ng mga Espanyol sa mga Pilipino. 3.2 Nasisiyasat ang iba¶t ibang patakarang kolonyal ng Espanyol. 3.3 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng katutubong kultura bilang kasangkapan sa pananakop. 3.4 Nasusuri ang pamahalaang kolonyal at ang epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. 3.5 Nasisiyasat ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa ma mananakop. 3.6 Naipapahayag ang damdamin sa kagitingan ng mga Muslim at ng mga katutubo sa bulubundukin ng Hilagang Luzon at iba pang pamayanan sa buong kapuluan. B. Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan 3.7 Nabibigyang-puna ang reaksyon ng mga Pilipimo sa mga dayuhang nag-angkang manakop dito. IV. Pagsibol at Pag-unlad ng Nasyonalismong Pilipino 4. Napahahalagahan ang pagsibol at pag-unlas ng nasyonalismong Pilipino. A. Pagsilang ng Nasyonalismo 4.1 Nasusuri ang mga pagbabago sa ekonomiya at lipunan ng Pilipinas noong ika-19 na siglo na nagbigay-daan sa pagbubukas ng Plipinas sa pandaigdigang kalakalan, pag-usbong ng mga illustrado atbp. B. Mga Kilusan Tungo sa Reorma 4.2 Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Kilusang Propaganda at Katipunan. 4.3 Napahahalagahan ang pagsisikap at paninidigan ng mga propagandista at mga Katiounero sa pagtatamo ng reorma sa mapayapang pamamaraan. 4.4 Naipapahayag ang saloobin tungo sa pamamaraan ng paggamit ng pagbabago.

C. Himagsikang Pilipino 4.5 Napag-uugna-ugnay ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang Yugto ng Himagsikang: Ang Digmaang Pilipimno-Kastila. 4.6 Nahihinuha ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa hmagsikan. 4.7 Nasusuri ang probisyon ng Kasunduan ng Biak-na-Bato. 4.8 Nabibigyabg-puna ang pagtatag bg pamahalaan ng mga Pilipino noong 1898. 4.9 Naipahahayag ang damdamin hingil sa proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas.

14 Nasusuri ang naging bunga ng Ikalaeang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas. .13 Nasusuri ang lipunan at pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Hapon. Mga Patakarang Pagsupil 5. pang-ekonomiya. A. partikular s pananakop sa Pilipinas . 5.8 Nasusuri ang mga probisyon ng Batas Hare-Hawes-Cutting at Tydings-McDuffie ukol sa pagsasarili.4. Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino 5. 5.3 Nasusuri ang patajarang pampulitika.15 Naipapaliwag na ang digmaan ay walang naidudulot na kabutihan at kapakipakinabang sa bansa.9 Nabibigyang-puna ang mga liderato ngmga Pilipino s paghahanda sa pagsasarili 5.13 Nabibigyang-halaga ang pagtatag ng Iglesia Independiete ng Pilipinas. 5. 5. 4.7 Naipaliliwang ang bahaging ginagampanan ng mga Misyong Pangkalayaan tungo sa pagsasarili. B. 5.2 Naipapamalas ang matalinong pagsusuri sa mga pangyayaring sumupil sa nasyonalismong Pilipino. 4.6 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakatatag ng Asemblea Filipina. 5.12 Naipagmamalaki ang ipinakitang kagalingan ng mga Pilipino upang mapalayang muli ang Pilipinas. Pagpupunyagi sa Kabila ng Pagsupil 54 Nasusuri ang mga patakaran at batas na may kinalaman sa pagsasarili ng mga Pilipino. 4. panglipunan at pang-agrikultura na pinapairal ng mga Amerikano.12 Nabibigyang-halaga ang mga nagawa ng Unang Republika na itinatag sa Malolos. Pagkabalam ng Kalayaan 5. 5. 5.14 Napag-uugnay-ugnay ang mahahalagang pangyayaring naganp sa Ikalawang Yugto ng Himagsikang: Ang Digmaang Pilipino-Amerikano. 5. V.10 Naipapaliwanag ang kahalagahn ng Kongreso ng Malolos 4.10 Nakapagbabahagi ng pansariling reaksyon tungkol sa: Bahaging ginagampanan sa Saligang Batas ng 1935 Naging tugon ng pamahalaan sa mga suliranin sa panahon ng Komonwelt Mga likhanh-kultural na adhikaing pagsasarili C.11 Nasisiyasat ang tunay at dihayag na layunin ng Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 4.1 Nasusuri ang mga layunin ng panankop ng Estados Unidis sa Pilipinas.5 Nasusuri ang mga nilalaman ng batas na gimawa ng Komisyon ng Pilipinas.11 Nabubuid ang mahahalagang probisyon ng Saligang-Batas ng Malolos. 5. Napahahalahagan ang pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsarili sa kabili ng pagkakatatag ng pamahalaang Amerikano.

Kultura sa Pagtataguyod ng Demokrasya 6. 6. Pagtataguyod ng Kalayaan 6. 7.1 Naipaliliwanag ang element mg isang Estado. 6.3 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng Batas-Militar sa buhay at pananaw ng mga Pilipino.6 Nasusuri ang liderato sa mga patakaran at pangangasiwa ng pamamahala mula kay Pangulong Aquino hanggang sa kasalukuyan.4 Natatalakay ang kahulugan.7 Napahahalagahan ang bahaging gigampanan ng sininig. . Ang PIlipinas sa Ilalim ng Batas-Militar 6. mga katagngian at kahalagahan ng Saligang-Batas 7. 6. B. Panunumbalik ng Demokrasya 6. C.2 Nasusuri ang liderato sa ga patakaran at pangangasiwa sa pamahallas mula kay Pangulons Roxas hanggang sa unang yugti ng administrayon ni Pangulong Marcos.2 Napaghahambing ang Nasyon sa Estado. A. Mga Hamon sa Kalayaan 6. Napahahalagan ang mga nagawa ng iba¶t ibang pangasiwaan mula nang makalaya ang bansa. A.3 Nasusuri ang uri. mga bahagi.4 Nailalahad ang proseso ng pagbabalangkas ng Saligang-Batas ng Pilipinas. Saligang-Batas 7.5 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng People Power I at II sa buhay at pananaw ng mga Pilipno at ng daigdig. Napahahalagahan na ang pamamahala ay magkabalikat na panangutan ng pamahalaas at mamayanan. Ang Estado 7. Ang Pamahalaan at ang Mamayanan 7.1 Nasusuri ang mga suliraning kinakaharap ng malayang PIlipinas matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. D. literature at midya sa lipunan sa pagpapanatili ng demokrasya. element at kahalagahan ng People Power. VII.VI. B.

migrant workers. Sangay tagapagbatas 7.11 Nasisiyasat na mapanri ang mga kakayahan at katangian ng isang lider.12 Nasusuri ang tungkulin at gawain ng pamahalaan 7. 7. E.9 Napapahalagan ang iba¶t ibang karapatan tulad ng kalusugang pangreproduktibo ng mga batas. 7.20 Natataya ang pagganap sa pagsasabatas ng mga kasapi mg Sangay Tagapagbatas. at iba pa.17 Nasusuri ang katangian at pagganap sa tungkulin ng Kongreso. Ang Pamahalaan 7. 7.6 Naipaliliwang ang mga proseso sa pagtatamo at pagsasawalang-bisa ng pagkamamayanang Pilipino.8 Nabibigyang-proteksyon ang mga batas ng kababaihan at manggagawa batay sa nga pangaabuso sa kanilang karaoatan tulad ng child ang drug trafficking.13 Naiuugnay ang pag-unlad ng ekonimiya ng bansa sa pagkakaroon ng matatag at mabuting pamahalaan 7.15 Napahahalagahan ang bahaging gigampanan ng mga sangay ng Pamahalaang Nasyonal at sa pagtatamo sa isang matatag at maunlad na bansa. . 7. 7. Pagkamamayan 7. child abuse. D. C. 7.7 Nasusuri ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamayan. F. Sangay Tanggapan 7. kababaihan at manggagawa.16 Nasusri ang mga kwalipikasyon tungkulin at kapangyarihan ng mga sumusunod: Pangulo Pangalawang Pangulo Gabinete G.18 Naipaliliwanag amg mga hakbang kung paano nagiging batas ang isang panukalang-batas.19 Naioahahayag ang kahalagahan ng paggawa na kinakailangan at nararapat na batas para sa katatagan ng bansa.5 Naihahambing ang mahahalagang probisyon ng iba¶t ibang Saligang-Batas.14 Naipapahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang matatag na pamahalaan. 7.10 Naipaliliwang ang kahalagahan ng pakikilahok ng mamayanan sa ibat¶ibang prosesong pampulitika 7. Mga Sangay ng Pamahalaang Nasyonal 7.7.

Pakikipag-ugnayang Panlabas 7.23 Naipaliliwanag ang kahulugan at sakop ng bawat haligi ng karuningan (5 Pillars of the Philippine Justice Sysyem). L. Sangay Tagaphukom 7. 7. tngkulin at saklaw na kapangyarihan ng mga Komisying Konstitusyonal sa pagkakaroon ng matatag at malinis na pamahalaan.29 Nasusuri ang balangkas. J.35 Nasusuri ang mga patakarang panlabas ng bansa.26 Natataya ang oagganap na tungkulin ng mga bumubuo ng Sangay Tagapaghukom.38 Nabibigyang-halaga ang mga paraang ginagamit sa suliraning panlabas tulad ng mga sumusunod: Dialogo (Dialogue) Tratado (Treaties) Protocol Convention . 7.30 Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaang lokal sa katatagan ng bansa.27 Nassuri ang organisasyon.33 Nasusuri ang pinanggagalingan ng pondo at pinagkakagastusan ng pamahalaan.H. 7. Komisyong Konstitusyonal 7.35 Napahahalagahan ang pangangalaga sa pananalapi ng bayan sa pamaamagitan ng maayos na paggugol.34 Nabibigyang-puna ang paraan ng paggugol ng pamahalaan. makaturungan at matatag na sistema ng paghuhukom 7. 7. 7. 7. 7. Badget 7. tungkulin at kapanyarihan ng pamahalaang lokal batay sa Lical Government Code tungkol sa pagkakaroon ng isang maunlad na bansa.28 Nakapagbibigay-reaksyon sa tunkulin ng Komisyong Konstitusyonal sa (COMELEC. 7.37 Nasusuri ang mga suliraning panlabas na kasalukuyang hinaharap ng bansa. K.21 Nasusuri ang pagpapatupad ng mga batas sa pagtatamo ng pambansang kalayaan at kapayapaan.25 Naipahahayag ang kahalagahan na isang Malaya. I. 7. Pamahalaamg Lokal 7. Cilvil Service COA).22 Nasusuri ang organisasyon.32 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pambansang badget. 7. tungkulin at saklaw na kapangyarihan ng mga hukuman sa bansa. 7.31 Natataya ang pagganap ng tungkulin ng pamahalaang likal.

sukat. anyo. 1.3 Natataya ang yamang likas ng mga rehiyon sa Asya.5 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano. uri ng paglilingkod na panlipunan at pangkabuhayan. 1. Silangang Asya. 1. 1. mountain lands. grassland. 1.7 Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya. dessert.9 Nasusuri ang antas ng kabuhayan ng mga bansang Asyanobatay s level ng teknolohiya. 1. Silangang Asya at Hilaga/Sentral na Asya.8 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika at paghiubog ng kultura ng mga Asyao.1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungkol sa paghahating heograpiko ng Asya.IKALAWANG TAON MGA KASANAYAN I.4 Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng y y y y Agrikultura Ekonomiks Panahanan Kultura 1. 1. klima at vegetation cover/tundra. Yamang-tao sa Asyano 1.11 Nasusuri ang kaugnayan ng yamaa tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay s ass: y y y Damit ng tao Komposisyon ayon sa gulang Inaasahang haba ng buhay . level ng teknolohiya at paglilingkod sa kabuuang pamumuhay ng mga Asyano. 1.6 Naihahatag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon. Naipamamalasang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng mga tao sa bansang Asyano * Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit mg mapa at globo Katagngiang Pisikal 1.2 Nailalarawan ang mga katangiang kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan. tropika forest.10 Nahihinuha ang (infer) ang implikasyon ng antas ng kabuhayan. tuiga. Kanlurang Asya Asya. hugis.

7 Nasusuri ang impluwensya ng Budismo. Divine Origin. sining at kultura). teknolohiya. Sinaunang Kabihasnang sa Asya (bago ang ika-16 na siglo hanggang 16 na siglo) y Nasusuri ang paghubog (formation) at globo A. sining at kultura ng mga Asyano. Homo Sapiens). Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano 2.y y y y y y y Kasarian Bilis ng paglaki Migrasyon Uri ng hanapbuhay Bilang ng hanapbuhay Kita ng bawat tao Bahagdan ng marunong bumasa at sumulat II. Judaism. 2. Sikhism. level at tradisyon ng mga kababaihan sa iba¶t ibang uri ng pamumuhay. Kristiyanismo. 2. kabuhayan. 2. pag-unlad/pagsuri (dev¶t) at kalikasan (nature) ng mga pamayanan at estado (communities & state) 2. edukasyon. 2. Hinduismo. Jainism. Islam. Tsina). Arianismo) sa kalagayang panlipunan. Theravada) sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan. 2. teknolohiya at pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Asya. 2.12 Naihahayag ang paghanga at pagmamalaki sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnang Asyano sa sangkatauhan. Homo Habillia. Indus. Confucianismo.1 Nasusuri ang mga proseso at yugto ng ebolusyong bayolohikal ng mga sinaunang tao sa Asya (Primates. 2.9 Nasusuri ang epekto (impact) ng sinaunang kabihasnan ng India. 2.3 Naipaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Summer.2 Nasusur amg kabuhayan.6 Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayaring naganap saasya mula sa pagkakatatag ng sinaunang kabihasnan hamggang ika-19 na siglo (pmahalaan.8 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga pananaw at paniniwalang relihiyon-pilosopiya at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga Asyano.11 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan pagtataguyod at pagpapanatili ng mga Asyanong pagpapahalaga. lipunan.5 Napahahalagahan ang mga bagay at isipang pinagbatayan (Sinocentrism. 2. . pagpapahalaga. Zoroastrianismo. B. Shintoismo.10 Nasusuri ang kalagayan. Mga Batayan sa Paghubog (formation).4 Nabubuo ang imlikasyon ng pag-unlad ng kabihasnan at pagtatag ng mga Imperyo sa Asya. Ramaphitheues. paniniwala. 2.

2 Nasusuri ang mga oangyayaring nagbigay daan sa unang yugto ng Imperyalismo sa Asya. 3.10 Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit ng mga Asyano sa pagtamo ng kalayaan mula sa kolonyalismong kanluranin. 3. 3.5 Nasusuri ang transpormasyon ng mg pamayanan at estado ng Asya sa pagpasok ng mga kanluranin sa larangan ng: Pamamahala Teknolohiya Paniniwala Sining Kabuhayan LIpunan Pagpapahalaga Kultura 3.3 Naihahambing ang ikalawang yugto (ika-18 at 19 siglo) ng Imperyalismon at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa Asya sa unang yugto ayon sa dahilan at pamamaraan. 3. B. 3. 3. epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagbuo ng mga kilusan at hukbo sa Timog Silangang Asya na magsusulok sa kalayaan ng mga bansa dito.A.15 Nasusuri ang epekto (Impact) ng nasyonalismo at sigalo¶t etniko sa Asya katulad ng partisipasyon/paghahati ng India at Pakistan.6 Nasusuri ang kakayahan ng ilang bansang Asyano na manatili ang kalagayang pulitikal laban sa mga bansang kanluranin at Asyano (Korea at Thailand). 3.16 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas ng imperyalismo.12 Nasusuri ang kaugnayan ng ibat¶ibang ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalismo sa Asya (ideolohiya ng malayang demokrasya o liberal democracy.8 Nasusuri ang ma salik (factors) at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa iba¶t ibang rehiyon sa Asya.11 Nasusuri ang matinding epekto ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng sistemang mandato s kanlurang Asya. 3.14 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahagong ginampanan ng nasyonalismo sa Asya tungo sa paglaya ng bansa.4 Natataya ang mga epekto ng Kolonyalismo sa rehiyong Asya. 3.13 Nausuri ang epekto ng samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihang Asyano tungo sa pagkakapantay-pantay pagkakataong ekonomikal at karapatang pulitikal. sosyalismo at komonismo) 3.1 Nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan ng Imperyalismo at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto(ika-16 at ika-17 siglo) ng pagdating nila sa Asya. 3. Ang Asya at Kanluranin 3. Nasyonalismo sa Asya 3. 3. . 3.9 Naipaliliwanag ang ibat¶ibang manipestasyon ng nasyonalismo.7 Nasusuri ang makabagong anyo ng Imperyalismo ng kanluranin sa kasalukuyang Asya.

4.3. 4. Nasusuri kung paano nakatulong ang kalakalan sa pagbabagong ekonomikal at kultural ng mga .11 Naibibigay ang kahulugan ng neokolonyalismo. 4.5 Naihahambing ang kalagayan ng kababaihan iba¶t ibang bahagi ng Asya 4.1 Naiisa-isa ang mga bansang kabilang sa Newly Industrialized Country.10. 4. Nasusuri ang pagkakaiba ng antas ng pagsulong sa pag-unlad sa Asya. 4. sosyal at kultural. ANG ASYA SA PANGKASALUKUYANG LIPUNANG ASYANO A. 4. 4.2 Natatalakay ang mga pamamaraan ginagamit upang sumulong at umunlad ang mga bansa sa Asya. kalagayang pulitikal.3 Naihahambing ang pagkakaiba-iba ng pag-unlad sa Asya.10. V.1 Nasusuri ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansang Asyano.17 Nabubuod ang mga pangunahing katagian ng nasyonalisnmo sa Asya. Ang Asya sa pangkasalukuyang Panahon 4 Naipapamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pondong ideolohikal sa pamumuhay Asya sa kasalukuyang panahon.2 Nasasabi ang kahalagahan ng relihiyon sa pamumuhay ng mga Asyano.18 Naipagmamalaki ang pagka-Pilipino at pagka-Asyano. 4. 4.7 Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano KASANAYAN A.9 Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabago pang-ekonomiya na naganap sa kalagayan ng mga bansa sa Asya.8 Natataya ang bahaging ginampanan ng rehiyon sa iba¶t ibang aspeto ng pamumuhay ng Asyano.4 Nasusuri ang palatuntunan na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. 4.3 Napapanindigan ang katatagan ng pamilyang Asyano bilang batayang yunit ng lipunan.8. Pamahalaan.9.10. 4.1 Natatalakay ang ilang mga suliranin pang-ekonomiya sa Asya.6 Nasusuri ang mga nalabag ng mga kababaihang Asyano. 4.2 Naihahambing ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya noon at sa kasalukuyan. 4.9. 4.1 Natatalakay ang ginampanan ng mga rehiyon sa mga Asyano. 3. kababaihan at manggagawa.2 Napaninindigan ang karapatang magkaroon ng mabuting pamahalaan. Kultura at Lipunang Asyano 4.8. Nasusuri ang anyo at tugon san g mga Asyano sa neokolonyalismo. 4.

14. pagkasira ng kapaligiran.2 Nailalarawan ang kairapan at pagkasira ng kapaligiran sa Pilipinas.18. Naipagmamalaki sa daigdig ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa larangan ng humanidades (humanities.19.16. Mga Napapanahong isyu at pamamalasakit (Issues and Concerns) Naipililiwanag ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit (concerns) na kinakaharap ng Pilipinas dala ng kasalukuyang pagbabagong pulitika at sosyo ekonomiko sa Asya (terorismo. 4. 4.1 Nakikilala ang ilan sa mga Asyano sa nakatanggap ng parangal para sa panitikan at pampalakasan.12.20. 4. 4.1 Natutukoy ang pagkakakilanlan ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano.1 Naisasagawa amg mga kaisipan at aral sa pagiging matagumpay ng bansa. 4. 4. Nasusuri ang pananatili ng kahirapan at paglaganap ng mga salot na sakit sa Asya sa gitna ng mataas na antas ng pag-aaral siyentipiko. 4. 4. pang-aabuso sa karapatang pang-tao.1 Naiisa-isa ang mga isyu na kinakaharap ng Pilipinas.2 naiisa-isa ang mga kontribusyon ng mga Asyano na maipagmalaki sa buong daigdig. 4.17.2 Nakikilala ang mga namumuno sa mga bansang ito (South Kore at Singapore) nanagsulong ng kaumlaran. Napapahalagahan ang mga isipan at mga gawaing Asyano na kapupulutan ng aral tungo sa tagumpay ng sambayanan. 4. Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kultura sa asa at gawi ng mga Asyano. 4.18..15.19.13. B.1 Natatalakay ang mga pamaraang ginagamit ng South Korea at Singapore upang matamo ang kabuhayang pag-unlad.bansang Asyano. panitikan at palakasan). 4.14.1 Naiisa-isa ang klasipikasyon ng sakit na laganap sa Asya. . Nasusuri ang pakikilahok sa pandaigdigang kalakalan at industrialisasyon. 4. Naasusuri ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. 4.2 Napapahalagahan ang mga asal at gawi ng mga Asyano. teknolohikal at medicinal.1 Naibibigay ang kahulugan ng kalakalan.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan at peligro ng kalakalan. 4. 4. kahiraan.3 Natutukoy ang mga karapatang pantao na naabuso.13.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansangasyano sa pandaigdigang kalakalan.16.12.1 Naipaliliwanag ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. Nasusuri ang pagpapahalagang asyano at mga pamaraang ginamit ng ilang bansang Asyano (Timog Korea at Singapore) tungo sa pangkabuhayang pag-unlad.18. paglaki ng populasyon at iba pa).2 Naipaliliwanag ang dahian ng kahirapan ng iang bansa sa Asya.

panrelihiyon at etniko at tulad ng sa Burma. antas ng pamumuhay. 4. 4.1 Naipagmamalaki ang pagtutulungan ng mga Asyano Napapahalagahan ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga pangunahing katangian ng mga Asya.28. 4. 4.22.1 Natatalakay ang mga transnational crimes na nangyari sa Asya. 4. 4.23.3 Napahahalagahan ang tulng na ginaea ng ASEAN at APECsa mga Asyano Naitataguyod ang pagtutulungang panrelihiyon ng mga Asyano 4. APEC.21. 4.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansang Asyano sa pandaigdigang kalakalan.22. Sri lanka at iba pa.4.28.2 Nailalarawan ang mga programang iniliunsad upang maiwasan ang paglaki ng populasyon.21. Indonesia. Nasusuri ang epekto impak ng organisasyon sa pamilya.1 Naiisa-isa anag mga dahilan at epekto ng migrasyon sa mga Asyano Nasusuri ang epekto.27.3 Naipaliliwanag ang globalisasyion Naipaliliwanag ang kaugnayan ng paglaki ng popilasyon sa pangkabuhayan at panlipunang pagunlad ng mga rehiyong Asya.28.1 Natutukoy ang mga organisasyon na tumutulong uoang mapaunlad ang ekonomiya ng mga bansa sa Asya.1 Naipagmamalaki amg ginagampanan ng konsepto ng kalayaan at katarungan sa mga Asyano. 4. kaugnayang panlipunan.27.2 Naiisa-isa at naipapaliwanag ang mga halimbawa ng mga transnational crimes.29. Nasusuri ang ugnayang pansaigsigang kalakalan (globalizing trends) sa ekonomiya at kultura at tradisyonal sa Asya. 4.25. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng konsepto ng kalayaan (freedom) pagkapantay-pantay.23. at iba pang mga samahang panrelihiyon sa Asya. 4. Nasusuri amg dahilan at epekto migrasyon sa buhay Asyano sa loob at labas ng rehiyon.1 Natatalakay ang epekto ng urbanisasyon sa pamilya at antas ng pamumuhay.1 Naipagmamalaki ang ipinakitang pagkakaisa ng mga Asyano .21.2 Naiisa-isa angepekto ng urbanisasyon sa lipunan at rehiyong etniko. 4.26. 4.26.30.1 Natutukoy ang mga sigalot panrelihiton at etnikong ilang bansa sa Asya 4.2 Nailalarawan ang mga pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. 4.24.25. Napapangatwiranan ang kaankupan ng isang natatanging hakbang sa paglutas ng saga lot.20.2 Nabibigyang kalutasan amg mga sigalot panrelihiyon at etniko Naoaoahakagahan ang bahaging ginagampanan ng ASEAN. 4. katarungan at mabuting pagkamamamayan sa buhay ng asyano 4. 4. kaugnayng ng transnational crimes sa Asya.2 Natatalakay ang pag-unlad ng Japan matapos amg Ikalawamg Digmaang Pandaigdig.2 Naipagmamalaki ang pagiging mabuting mamayanan ng mga Asyano.2 Natatalakay ang layunin ng APEC at ASEAN 4.1 Naiisa-isa ang epekto ng paglaki mg populasyon sa pag-unlad ng bansa.

South-America (Aztec. Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon 2.IKATLONG TAON KASAYSAYAN NG DAIGDIG Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas sa antas na ito sa mataas na paaralan. Napahahalagahan ang magkakasabay na pag-unlad ng mga kabihasnan sa Asia.6 Nasusuri ang mga kaganapan sa Rebolusyong Neolitiko (pasimula ng agrikultura) na naging batayan ng mga unang kabihasnan.8 Nasusuri ang pagsulong ng mga unang kabihasnan sa Asia (Sumer/Mesopotamia. 1. 1.2 Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig bilang tirahan ng tao. Maya at Inca). Heograpiya ng Daigdig 1. 1. 1. 1. Indus at China).9 Napahahalagahan ang kontribusyon sa daigdig ng mga unang kabihasnan.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan. C. Naipamamalas ang pag unawa sa kinalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng mga sinaunang daigdig.4 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng tao. B. SouthAmerika at Europe. Mga Unang Tao 1. ll.5 Nasusuri ang katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura (paleolitiko at Neolitiko). Africa (Egypt).7 Naiuugnay ang heograpiyang pisikal sa paglinang ng mga unang kabihasnan. Africa. 1. A. .bawat magaaral ay inaasahang makapagpapakita ng sumusunod na kakayahan: Ang simula ng kabihasnan 1. Mga Unang Kabihasnan 1.1 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag mula sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng daigdig.

1 Nasusuri ang mga elemento ng Kabihasnang Minoan at Mycenean 2. C.5 Nasusuri ang mga kaganapan sa pulo ng Pacific. 2. 2.2 Nasusuri ang pagsilang ng merkantilismo. paglakas ng Europe 3.4 Nasusuri ang mga salik na nagbigay-daan sa ³Renaissance´.3 Nasusuri ang pagtatag ng ³national monarchy´. 2. III. 2. 2. 3. 2. Pag usbong ng Europe 2.6 Napahahalagahan ang kontribusyon ng Africa at America sa pag unlad ng kabihasnan ng daigdig. A. Pag-igting ng Ugnayang Pandaigdig at Pagtatatag ng mga ³Nation-States´ 3.10 Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang institusyon sa Gitnang Panahon. .7 Napahahalagahan ang mga dahilan at bunga ng Repormasyon. 2. 2. 3.4 Nasusuri ang mga kaganapan sa mga klasikal na kabihasnan sa Africa (Mali at Songhai).14 Nasusuri ang pasimula at paglaganap ng mga bayan at lungsod.2 Nasusuri ang mga kaganapan sa Kabihasnang Grecco ±Roman at Byzantine.9 Nasusuri ang mga kaganapang nagbigay-daan sa pagkakabuo ng ³Holy Roman Empire´.1 nasusuri ang paglakas ng mga ³bourgeoisie´.A. Kabihasnang Klasikal sa Asia at Europe 2.12 Nasusuri ang paglaganap ng piyudalismo at manoryalismo sa Europe. 2. Kabihasnang Klasikal sa Africa at America 2.13 Nasisiyasat ng mapanuri ang mga kaganapan tungo sa paglinang ng Kabihasnang Europe. B. naipamamalas ang mapanuring pag aaral sa mga kaganapan sa daigdig na humantong sa pagtatatag ng mga ³nation-states´.6 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng Simbahang Katoliko sa paglakas ng Europe.3 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng kabihasnang Islamik sa ugnayang Kanluran at Silangan.5 Nasusuri ang mga kontribusyon ng ³Renaissance´ sa daigdig.7 Nasusuri ang mga salik na nagbigay-daan sa paghina ng Imperyong Romano. 2. 3. 3. 3.8 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagpasok ng Gitnang Panahon.11 Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng mga krusada sa Gitnang Panahon. 3.

3.15 Naihahambing ang nasyonalismong nalinang sa Europe at sa mga kolonya.25 Nasusuri ang mga tagumpay at kabiguan ng United Nations. 3. 3.18 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Unang Digmaang Pandaigdig 3. D. Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3. 3.9 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko 3. 3. 3. 3. 3. 3.23 Nasusuri ang mga epekto ng paniniwala sa siyensiya.21 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pagkamulat 3. Ang Daigdig Ngayon at sa Hinaharap .17 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa nasyonalismo sa iba`t ibang bahagi ng daigdig.13 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisayon. 3.22 Nasusuri ang papel na ginampanan ng mga pangunahing bansang sangkot sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.10 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Enlightment. IV.12 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Industriyal C. at materyalismo sa pananaw ng mga Estadong European ukol sa digmaan.8 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europe.11 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Pampulitika at Panlipunan sa Europe (Rebolusyong Prances) at Amerika. 3. E.19 Nasusuri ang mga epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig. 3. Asia. Africa at mga kolonya.B.16 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa pag-unlad ng nasyonalismo sa mga bansang sakop.24 Nasusuri ang epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Europa.20 Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig. teknolohiya. Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3. Tunggalian ng Interes 3.14 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Prances at Amerikano.

16 Nasusuri ang mga isyu at suliraning may kinalaman sa paggamit ng teknolohiya (isyu at suliraning ekolohikal. F. A. Panglobong Terorismo 4. Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal 4. C. 4. paglilipat ng teknolohiya at iba pa. 4.13 Natatalakay ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pampopulasyon.14 Nabibigyang-halaga ang mga programang pampopulasyon sa daigdig.8 Nabibigyang-puna ang mga pulong at kasunduan tungkol sa mga sandatang nukleyar. Kalusugan at Pag-unlad 4. 4. Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga isyu at suliraning pandaigdig sa kasalukuyan. Populasyon.11 Napahahalagahan ang pagkakaisang hakbang ng mga bansa sa daigdig laban sa terorismo.9 Nasusuri ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pangkapayapaan at pangkatiwasayan.1 Nasusuri ang tugon ng mga ideolohiyang pulitikal at ekonomik sa hamon ng establisadong institusyonn ng lipunan .7 Natataya ang mga epekto ng pagpaparami ng armas sa iba¶t ibang panig ng daigdig.12 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pagpigil ng banta ng terorismo.6 Nasusuri ang mga epekto ng neo-kolonyalismo sa pangkalahatang kalagayan ng papaunlad at di-maunlad na bansa. 4. 4. 4. 4.3 Naiuugnay ang mga pwersang pangkabuhayan sa kalagayang pulitikal ng bansa.) G.5 Natataya ang epekto ng ³Cold War´ sa mga kaganapan noong ika-20 siglo.15 nabibigyang-puna ang mga makabagong sakit na nagbabanta sa buhay ng mga tao. B Cold War at Neo-kolonyalismo 4.4 Napahahalagahan ang kahandaan ng mga bansa sa pagpili ng mga Ideolohiyang yayakapin. Mga Karapatang Pantao .10 Nasusuri ang mga anyo. 4.4.2 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng iba¶t ibang ideolohiyang pampulitika sa buhay ng tao. D. Mga Ideolohiyang Laganap 4. dahilan at bunga ng terorismo. 4. 4. Pagpaparami ng Armas 4. E.

Pinagkukunang Yaman . H. ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpamalas ng sumusunos na kakayahan. B.21 Naiuugnay ang pangkasalukuyang mga isyu na kinakaharap ng daigdig tungo sa pandaigdigang pagkakaisa kapayapaan at kaunlaran. 1.18 Nasusuri ang mga epekto ng paglabag sa mga karapatang pantao. Ang Ekonomiks Bilang Isang Agham 1. 4. IKAAPAT NA TAON EKONOMIKS Mga Pangkalahatan at tiyak na kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaraln.1 Nailalapat ang kahulugan ng ekomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay blang isang magaaral.20 Nasusuri ang mga dahilan at epekto na dulot World Trade Organisation at ng globalisasyon sa mga bansang may iba¶t ibang antas ng kabuhayan at pag-unlad. 4. Napapahalagahan na ang pag-nawa sa mga batayang kaisipan at pamamaraan sa ekonomiks ay may kaugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. 4. A.4. 1. I.19 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pangangalaga ng karapatang pantao. kasapi ng pamilya at lipuna.2 Nasysuri ang ekonomiks bilang isang agham panlipunan. Globalisasyon 4. Mga Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiya 1.3 Natataya ang kahalagahan ng wkonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan.17 Naipaliliwanag ang mga anyo ng paglabag sa mga karapatang pantao.

1.3 Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang sanlibutan sa paghahanda sa pagiging produktibo. 1. 1.2 Natataya ang uri.6. 1.10 Naipamamalas ang responsableng paggamit ng mga limitadong mga likas na yaman.5 Nasusuri ang mga datos tungkol sa mga yamang likas ng Pilipinans tungo sa matalinong paggamit nito.1.6. E. 1. 1. 1. 1.4 Nauuri ang pinagkukunang yaman ng Pilipinas.3 Nahihinuha ang implikasyon ng iba¶t ibang katangian ng balangkas ng populasyon.1 Naipapaliwanag ang kahalagahan ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas sa ekonomiya ng bansa.6.6. 1.14 Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisiyon. D. C. 1.13 Naipahahayag ang damdamin tungkol sa mgahakbangin ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangagailangan ng mamayanang Pilipino. kapaligiran at likas kayang paggamit (sustainable use).12 Nasisiyasat ng mapanuri ang mga pamamaraan at mekanismo ng alokasyon sa ilalim ng iba¶t ibang sistemang pang-ekonomiya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan.8 Nakikilala ang mga palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan.7 Naitatangi ang mga wastong pagpapahalaga sa paggamit ng pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa konserbasyon.1. kalidad at kahalagahan ng lakas paggawa (labor force) sa pagkakaroon ng produjtibo at mataas na kalidad na antas ng produksyon.6. Kakapusan 1.15 Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan batay sa mga teorya ng . Alokasyon 1. 1.6 Natatalakay ang bumubuo sa yamang tao ng Pilipinas.11 Naisasaalang-alang ang kapakanan ng iba sa pagbabahagi ng mga likas na yaman sa pamilya at lipunan. 1.1.2 Naiisa-isa ang pangangailangan ng populasyon ng Pilipinas. dami.9 Nasusuri ang kaibahan ng kakapusan sa kakulangan bilang sa matalinong pagdedesisyon. 1. Kagustuhan at pangangailangan 1.

1 Nasusuri ang saklaw ng maykro-enomiks.23 Naipahahayag ang gang tungkulin ng iba¶t ibang organisasyon ng negosyo sa ekonomiya at produksyon ayon sa pakikisapiat pananagutan sa pagkakaroon ng matatag na ekonmiya. 2. 1.3 Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa demand. Maykroenomiks 2. 2. Produksyon 1. 2.22 Nasusuri ang mga salik (factors) ng produksyon bilang batayan sa matalinong paggamit ng mga ito.4 Nakakapagpasya nang matalino sa pagtugon sa mgapagbabago ng salik (factors) na nakaapekto sa demand. 1. . 2. Pagsusuri ng Ekonomiya 2.21 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging mapagmasid at mapanuri ng mga mamimili laban sa mga tiwaling gawain ng mga nagbibili.10 Nahihinuha na ang presyo ng bilihin ay may epekto sa suplay ng nagbibili. 2.6 Nailalapat ang kahulugan ng suplay batay sa pang-araw-araw sa pamumuhay ng bawat pamilya. 1. 2.18 Nasisiyat ang mapanuri ang mga anunsyo tungo sa matalinong pamimili. II. F. 1. 1. 2.16 Naipaliliwang ang konsepto ng pagkonsumo.7 Nasusuri ang mga salik ng produksyon na makaapekto sa suplay.9 Nasusuri ang epekto ng presyo at non price sa suplay ng kalakal at paglilingkod.2 Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya. A.mga pangangailangan.8 Nakapagpapasya nang matalino sa pagtugon sa amga pagbabago ng salik (factors) na nakakaapekto sa suplay. 2.19 Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili. G. 1.17 Nasusuri ang mga epekto ng pagkonsumo. Pagkonsumo 1. Napahahagahan ang kaugnayan ng maykro-enomiks sa buhay ng bawat isa bilang kasapi ng lipunan.5 Nahihinuha na ang presyo ng bibilhin ay may epekto sa demand ng mga mamimii.20 Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isan pamimili. 2.

bahay-kalakal.19. 2.1 Nasusuri ang papel na ginagampanan at epekto ng sambahayan.18 Naoaoangatwiranan ang pangangailangang pakikialam at regulasyon ng pamahallaan da mga gawaing pangkabuhayan sa iba¶t ibang anyo ng pamilihan. 2. . 2. 2. Imlasyon 2.15 Namumungkahi ang paraan ng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan. B.20. 2.21 Nailalahad ang mga salik na nakakaapekto sa pambansang kita at pat pambansang prokto (GNP).24 Nasusuri ang mga paraan sa paglutas ng mga suliranin kaugnay ng Implasyon bilang isang mag-aaral.unemployment. 2.underemployment) 2. 2.16 nasusuri ang iba¶t ibang anyo ng pmilihan na tumutugon sa maraming pangangailangan ng tao.17 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa pagtataksa ng presyo sa isang pampamilihang ekonomiya. 2.26 Nakapagpapamalas ng wastong pagpapasya bilang isang mamimili at nagbibili kaugnay ng suliranin at Implasyon.14 Nasusur ang mga epekto ng kakulungan at kalaban sa presyo at sammi ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan. 2.1 Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto.11 Nakapagkukuwenta ng elastisidad ng demand at suplay.23 Natutukoy ang dahilan at epekto ng Implasyon.2 Nasusuri angang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya.19 Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan sa makroekomiks.22 Nakikilala ang palatandaan ng implasyon gamit ang Consumer Page Index (CPI).20 Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product-Gross Domestric Product).13 Naipalilieanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng presyo at pamilihan.2. 2. Makroekomiks 2.12 Nauugnay ang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkod. 2. 2.20. pamahalaan at palabas na sektor sa mga sumusunod: -implikasyon -deplasyon -pamuhunan -pag-iimpok -empleyo (employment.25 Nakikilahok ang aktibo sa paglutas ng mga suliranin kaugnay ng Implasyon bilang isang mag-aaral. C. 2. 2. 2.

l 2.36. 2.31 Nakapaghahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa mga paggasta ng pamahalaan. 2. E. 2.36.27 Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pisika. Patakarang Pananalapi (Monetary Policy) 2.9 Naipahahayag ang pagdang-ayon o pagtutol sa bahagimg ginagampanan ng mga mga pandaigdigang intitusyon ng pananalapi tulad ng internasyonal Monetary Fund at World Bank sa pananalapi ng Bansa« III. 2.36.36 Naipaliliwag ang layunin ng patakarang panamalapi.4 Nasusuri ang bahaging/katungkulang ginagampanan ng intitusyon ng pananalapi sa ekonomiya.8 Naiuugnay ang pandaigdigang pananalapi sa pambansang sistema ng pananalapi.36.33 Nakakabalikat ng pananagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis.36.5 Naipaliliwanag ang uri at gamit na salapi. 2. . 2. 2.1 Naipahahayag ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik sa ekonomiya. Naipamamalas ang pagpapahalaga sa bahaging ginampan ng iba¶t ibang sektor ng ekonomiya para sa kapakanan ng pang lahat. 2.29 Nasusuri ang mga pinagkukunan ng pananalapi ng pamahalaan.D.6 Nasusuri ang dahilan at epekto ng pagbabago ng halaga ng salapi sa buhay ng mga mamamayang Pilipino.26.28 Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang pisikal na ipinatutupad nito. Mga Sektor ng Ekonomiya 2.34 Nauugnay ang mga epekto ng patakarang pisikal sa kahulugan ng pambansang ekonomiya.3 Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng bawat sektor sa pananalapi -mga bangko -kooperatiba -pawnshop 2. 2.32 Nakapagsasanay ng tamang pagkumpyut ng buwis. 2. 2.7 Nakapagsisiyasat nang mapanuri sa mga paraan at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang mapatatag ang halaga ng salapi.35 Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang (monetary) pananalapi 2.36. 2.30 Nasusuri ang badget at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan.36. Patakarang Pisikal (Fiscal Policy) 2.36.2 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng pananalapi . 2. 2.

3. 3.16 Nasusuri ang kahandaan at kalidad ng mga mamggawang Pilipino sa sektor ng pglilingkod sa bansa. 3. .2 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura. 3. at panggubat) 3.1 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng agrikutura. C.A.11 Nasusuri ang pagkakaugnay ng srktor agricultural at industriya tungo sa pag-unlas ng kabuhayan.15 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod.3 Nabibigyang halaga ang mga halaga ng mga intitusyon at programang nakakatulong sa sektor ng aagrikutura (industriya ng agrikutura. 3. 3.13 Nasusuri ang pagpapatupad ng batas sa nasyonalisasyon kalakalang pagtitingi. 3.17 Naibabahagi ang damdaming ukol sa pagpapanatili na mataas na kalidad ng manggawang Pilipino sa sekor ng paglilingkod. 3. Sektor ng Agikultura (agrikultura. 3. Industriya 3.5 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng insdustriya tungo sa isang masiglang ekonomiya. pangingisda.4 Naitataguyod ang mga programang may kaugnayan sa sektor ng agrikultra (repormang pangsakahan).12 Nasusuri ang mga institusyon at mga programng nakatutulong sa sektor ng insustriya at ng pangangalakal. pangingisda.7 Naipapahayag ang opinion tunkol sa mga sasyonalisasyon ng ilang korporasyon at pagsasapribado ng korporasyong pamahaan. 3.9 Naimumungkahi ang mabisang pamamaraan sa pagmamay-ari at pamamahala ng mga korporasyon sa Pilipinas.8 Naipaglilimbag ang papel na ginagampanan ng mga korporasyong multinastonal sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa Pambansamg pangekonomiya.6 Nakakapaghahanda sa mga kasanayang pang-industriya ng Pilipinas. 3. at paggubat). 3.14 Naihahayag ang damdaming ukol sa pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng sektor ng industriya at mga kalakal tungo sa matatag na ekonomiya. 3.10 Natataya ang kahandaan ng bansa sa paggamit sa makabagong teknolohiya tungo sa pagsulong ng ekonomiya. pangingisda at pangubat sa ekonomiya at sa bansa. at panggubat sa bawat Pilipino. pangingisda. B. Paglilingkod 3. 3.

3.23 Natitimbang ang epekto ng mga patakaran at programa sa kalakalang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming Pilipino.21 Natataya ang ambag o papel ng impormal na sektor sa kabuoang ekonomiya.29 Natitimbang ang globalisasyon sa antas ng pamumuhay ng Pilipino batay sa patakata ng -liberisasyon -deregulasasyopn -pagsasapribado ng mga korporasyong pag-aari ng pamahalaan 3.18 Nasusuri ang mga institusyon at mga programang nakatutulong sa sektor ng paglilingkod.30 Napahahalagahan ang ugnayan ng mga bansa tulad ng world trade organization at Asia/pacific economic cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig. E. Impormal na Sektor 3.19 Nasusuri ang iba¶t ibang anyo ng impormal na sektor ng ekonomiya.22 Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa. 3. 3. 3.26 Nasusuri ang epekto sa kalakalang panlabas at sa ekonomiya ng pagbabago ng palitan ng piso laban sa mga dayuhang salapi. Kalakalang Pamlabas 3. 3. D.20 Nakapaglalahad ng saloobin ukol sa pamumuhay ng mha Pilipinong kabilang sa impormal na sektor ng ekonomiya.3. 3. 3.24 Napapahalagahan ang kontribusyon sa ekonomiya sng bansa ng mga padalang pera ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa. 3.27 Nasusuri ang mga kabutihan at di-kabutihan ng kalakalang panlabas tungo sa isang masigla st maunlad na ekonomiya.25 Nasusuri ang kaugnayan ng Exchange Rate sa kalakalang panlabas ng bansa. .28 Napahahalagahan ang mga lokal na kalakal at paglilingkod. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->