P. 1
PSSLC

PSSLC

|Views: 2,468|Likes:

More info:

Published by: Jeffrey Salazar Albania on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

UNANG TAON KASAYSAYAN AT PAMAHALAAN NG PILIPINAS Mga Pangkalahatan at tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas

na ito ng mataas na paarals, ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. I. Ang Pag-aaral ng Kasayasayan 1. Napahahalagahan ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagbuo at pag-unlad ng bansa. A. Kahalagahan ng Kasaysayan 1.1 Nakapagbibigay ng sariling kahulugan ng kasaysayan 1.2 Naiuugnay ang kasaysayan sa iba pang disiplihang panlipunan. 1.3 Naiuugnay ang kahulugan ng kasaysayan sa lipuna.n II. Ang Simula ng Bansa 2. Napapahalagahan ang kaugnayan ng heograpiya sa pagliang ng kabihasnang Pilipino. A. Heograpiya at kasaysayan 2.1 Nasusuri ang mga lakas at kahinaan ng iba¶t ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan. 2.2 Natutukoy sa mapa ang mga hangganan ng Pambansang Teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas 1987. 2.3 Nasusuri ang mga implikasyon ng mga probisyon ng Doktrinang Pangkapuluan (Archipelagic Doctrine) at ng Exclusive Economic Zone. 2.4 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa pagkilala sa karapatan sa mga lupaing ninuno (ancestral domain) 2.5 Nakapagbabalangkas ng mabisang paraan ng wastong paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman sa bansa. 2.6 Nasusuri ang mga layunin at dahilan ng rehiyonalisasyon ng Pilipinas. 2.7 Nasusuri ang epekto ng heograpiya sa mga pag-uugali at kamalayang pangkapaligiran. 2.8 Nakikilala ang teorya at ang katotohanan sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. 2.9 Nasusuri ang implikasyon ng kasalukuyang balangkas ng populasyon sa bansa. B. Sinaunag Pamayanan 2.10 Nasusuri ang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas. 2.11 Nailalarawan ang kultura ng mga sinaunang pamayanan at naging pag-unlad nito. 2.12 Naipagmamalaki ang kabihasnan ng mga sinaunag pamayanan. 2.14 Napahahalagahn ang mga naging impluwensya mula sa mga Asyano. III. Paglinang sa Kamalayang Pilipino

3. Napapahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino na malinang ang amalayang Pilipino. A. Kolonisasayin at Kritiyanisasyon 3.1 Nabibigyabg-puna ang paggamt ng krus at espada sa pananakop ng mga Espanyol sa mga Pilipino. 3.2 Nasisiyasat ang iba¶t ibang patakarang kolonyal ng Espanyol. 3.3 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng katutubong kultura bilang kasangkapan sa pananakop. 3.4 Nasusuri ang pamahalaang kolonyal at ang epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. 3.5 Nasisiyasat ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa ma mananakop. 3.6 Naipapahayag ang damdamin sa kagitingan ng mga Muslim at ng mga katutubo sa bulubundukin ng Hilagang Luzon at iba pang pamayanan sa buong kapuluan. B. Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan 3.7 Nabibigyang-puna ang reaksyon ng mga Pilipimo sa mga dayuhang nag-angkang manakop dito. IV. Pagsibol at Pag-unlad ng Nasyonalismong Pilipino 4. Napahahalagahan ang pagsibol at pag-unlas ng nasyonalismong Pilipino. A. Pagsilang ng Nasyonalismo 4.1 Nasusuri ang mga pagbabago sa ekonomiya at lipunan ng Pilipinas noong ika-19 na siglo na nagbigay-daan sa pagbubukas ng Plipinas sa pandaigdigang kalakalan, pag-usbong ng mga illustrado atbp. B. Mga Kilusan Tungo sa Reorma 4.2 Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Kilusang Propaganda at Katipunan. 4.3 Napahahalagahan ang pagsisikap at paninidigan ng mga propagandista at mga Katiounero sa pagtatamo ng reorma sa mapayapang pamamaraan. 4.4 Naipapahayag ang saloobin tungo sa pamamaraan ng paggamit ng pagbabago.

C. Himagsikang Pilipino 4.5 Napag-uugna-ugnay ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang Yugto ng Himagsikang: Ang Digmaang Pilipimno-Kastila. 4.6 Nahihinuha ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa hmagsikan. 4.7 Nasusuri ang probisyon ng Kasunduan ng Biak-na-Bato. 4.8 Nabibigyabg-puna ang pagtatag bg pamahalaan ng mga Pilipino noong 1898. 4.9 Naipahahayag ang damdamin hingil sa proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas.

13 Nasusuri ang lipunan at pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Hapon. Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino 5. 4.11 Nabubuid ang mahahalagang probisyon ng Saligang-Batas ng Malolos.12 Naipagmamalaki ang ipinakitang kagalingan ng mga Pilipino upang mapalayang muli ang Pilipinas. 5. .3 Nasusuri ang patajarang pampulitika. 5. 5.1 Nasusuri ang mga layunin ng panankop ng Estados Unidis sa Pilipinas. panglipunan at pang-agrikultura na pinapairal ng mga Amerikano.2 Naipapamalas ang matalinong pagsusuri sa mga pangyayaring sumupil sa nasyonalismong Pilipino. 4. V. B.8 Nasusuri ang mga probisyon ng Batas Hare-Hawes-Cutting at Tydings-McDuffie ukol sa pagsasarili.5 Nasusuri ang mga nilalaman ng batas na gimawa ng Komisyon ng Pilipinas.12 Nabibigyang-halaga ang mga nagawa ng Unang Republika na itinatag sa Malolos.10 Nakapagbabahagi ng pansariling reaksyon tungkol sa: Bahaging ginagampanan sa Saligang Batas ng 1935 Naging tugon ng pamahalaan sa mga suliranin sa panahon ng Komonwelt Mga likhanh-kultural na adhikaing pagsasarili C. partikular s pananakop sa Pilipinas . 5. 5. 4. Napahahalahagan ang pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsarili sa kabili ng pagkakatatag ng pamahalaang Amerikano.15 Naipapaliwag na ang digmaan ay walang naidudulot na kabutihan at kapakipakinabang sa bansa.14 Napag-uugnay-ugnay ang mahahalagang pangyayaring naganp sa Ikalawang Yugto ng Himagsikang: Ang Digmaang Pilipino-Amerikano. Pagpupunyagi sa Kabila ng Pagsupil 54 Nasusuri ang mga patakaran at batas na may kinalaman sa pagsasarili ng mga Pilipino. 5.7 Naipaliliwang ang bahaging ginagampanan ng mga Misyong Pangkalayaan tungo sa pagsasarili.9 Nabibigyang-puna ang mga liderato ngmga Pilipino s paghahanda sa pagsasarili 5.13 Nabibigyang-halaga ang pagtatag ng Iglesia Independiete ng Pilipinas.4. Mga Patakarang Pagsupil 5.11 Nasisiyasat ang tunay at dihayag na layunin ng Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. pang-ekonomiya. A.14 Nasusuri ang naging bunga ng Ikalaeang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas.10 Naipapaliwanag ang kahalagahn ng Kongreso ng Malolos 4. 4. 5.6 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakatatag ng Asemblea Filipina. 5. 5. 5. Pagkabalam ng Kalayaan 5.

4 Natatalakay ang kahulugan. Ang Estado 7. mga katagngian at kahalagahan ng Saligang-Batas 7.3 Nasusuri ang uri.2 Napaghahambing ang Nasyon sa Estado. Panunumbalik ng Demokrasya 6. B. Napahahalagahan na ang pamamahala ay magkabalikat na panangutan ng pamahalaas at mamayanan. Pagtataguyod ng Kalayaan 6. VII. mga bahagi. A.3 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng Batas-Militar sa buhay at pananaw ng mga Pilipino.5 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng People Power I at II sa buhay at pananaw ng mga Pilipno at ng daigdig. Saligang-Batas 7. C. 7. literature at midya sa lipunan sa pagpapanatili ng demokrasya. 6. Ang Pamahalaan at ang Mamayanan 7. . 6. Kultura sa Pagtataguyod ng Demokrasya 6.6 Nasusuri ang liderato sa mga patakaran at pangangasiwa ng pamamahala mula kay Pangulong Aquino hanggang sa kasalukuyan.1 Nasusuri ang mga suliraning kinakaharap ng malayang PIlipinas matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.1 Naipaliliwanag ang element mg isang Estado.4 Nailalahad ang proseso ng pagbabalangkas ng Saligang-Batas ng Pilipinas. Mga Hamon sa Kalayaan 6. Ang PIlipinas sa Ilalim ng Batas-Militar 6. element at kahalagahan ng People Power. Napahahalagan ang mga nagawa ng iba¶t ibang pangasiwaan mula nang makalaya ang bansa.2 Nasusuri ang liderato sa ga patakaran at pangangasiwa sa pamahallas mula kay Pangulons Roxas hanggang sa unang yugti ng administrayon ni Pangulong Marcos. B. 6. A. D.7 Napahahalagahan ang bahaging gigampanan ng sininig.VI.

16 Nasusri ang mga kwalipikasyon tungkulin at kapangyarihan ng mga sumusunod: Pangulo Pangalawang Pangulo Gabinete G.15 Napahahalagahan ang bahaging gigampanan ng mga sangay ng Pamahalaang Nasyonal at sa pagtatamo sa isang matatag at maunlad na bansa. Sangay tagapagbatas 7.13 Naiuugnay ang pag-unlad ng ekonimiya ng bansa sa pagkakaroon ng matatag at mabuting pamahalaan 7.12 Nasusuri ang tungkulin at gawain ng pamahalaan 7. 7.7. Mga Sangay ng Pamahalaang Nasyonal 7.18 Naipaliliwanag amg mga hakbang kung paano nagiging batas ang isang panukalang-batas. Sangay Tanggapan 7.6 Naipaliliwang ang mga proseso sa pagtatamo at pagsasawalang-bisa ng pagkamamayanang Pilipino.17 Nasusuri ang katangian at pagganap sa tungkulin ng Kongreso.8 Nabibigyang-proteksyon ang mga batas ng kababaihan at manggagawa batay sa nga pangaabuso sa kanilang karaoatan tulad ng child ang drug trafficking. F.19 Naioahahayag ang kahalagahan ng paggawa na kinakailangan at nararapat na batas para sa katatagan ng bansa.10 Naipaliliwang ang kahalagahan ng pakikilahok ng mamayanan sa ibat¶ibang prosesong pampulitika 7. 7. kababaihan at manggagawa. .11 Nasisiyasat na mapanri ang mga kakayahan at katangian ng isang lider. migrant workers.14 Naipapahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang matatag na pamahalaan. 7.7 Nasusuri ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamayan. 7. E. 7. 7. at iba pa.5 Naihahambing ang mahahalagang probisyon ng iba¶t ibang Saligang-Batas.20 Natataya ang pagganap sa pagsasabatas ng mga kasapi mg Sangay Tagapagbatas.9 Napapahalagan ang iba¶t ibang karapatan tulad ng kalusugang pangreproduktibo ng mga batas. Ang Pamahalaan 7. C. child abuse. Pagkamamayan 7. 7. D.

7. L. K.32 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pambansang badget. 7.37 Nasusuri ang mga suliraning panlabas na kasalukuyang hinaharap ng bansa. 7.33 Nasusuri ang pinanggagalingan ng pondo at pinagkakagastusan ng pamahalaan. tungkulin at saklaw na kapangyarihan ng mga hukuman sa bansa.28 Nakapagbibigay-reaksyon sa tunkulin ng Komisyong Konstitusyonal sa (COMELEC.35 Napahahalagahan ang pangangalaga sa pananalapi ng bayan sa pamaamagitan ng maayos na paggugol.35 Nasusuri ang mga patakarang panlabas ng bansa. 7. Pakikipag-ugnayang Panlabas 7. Cilvil Service COA). Badget 7. tungkulin at kapanyarihan ng pamahalaang lokal batay sa Lical Government Code tungkol sa pagkakaroon ng isang maunlad na bansa.26 Natataya ang oagganap na tungkulin ng mga bumubuo ng Sangay Tagapaghukom. Sangay Tagaphukom 7.34 Nabibigyang-puna ang paraan ng paggugol ng pamahalaan. I.H. 7.29 Nasusuri ang balangkas. makaturungan at matatag na sistema ng paghuhukom 7. tngkulin at saklaw na kapangyarihan ng mga Komisying Konstitusyonal sa pagkakaroon ng matatag at malinis na pamahalaan.23 Naipaliliwanag ang kahulugan at sakop ng bawat haligi ng karuningan (5 Pillars of the Philippine Justice Sysyem).38 Nabibigyang-halaga ang mga paraang ginagamit sa suliraning panlabas tulad ng mga sumusunod: Dialogo (Dialogue) Tratado (Treaties) Protocol Convention . Komisyong Konstitusyonal 7. 7.30 Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaang lokal sa katatagan ng bansa.25 Naipahahayag ang kahalagahan na isang Malaya.27 Nassuri ang organisasyon. 7. 7. Pamahalaamg Lokal 7.31 Natataya ang pagganap ng tungkulin ng pamahalaang likal.21 Nasusuri ang pagpapatupad ng mga batas sa pagtatamo ng pambansang kalayaan at kapayapaan. J.22 Nasusuri ang organisasyon. 7. 7. 7.

3 Natataya ang yamang likas ng mga rehiyon sa Asya. uri ng paglilingkod na panlipunan at pangkabuhayan. dessert.8 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika at paghiubog ng kultura ng mga Asyao. hugis.9 Nasusuri ang antas ng kabuhayan ng mga bansang Asyanobatay s level ng teknolohiya. Naipamamalasang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng mga tao sa bansang Asyano * Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit mg mapa at globo Katagngiang Pisikal 1.2 Nailalarawan ang mga katangiang kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan.11 Nasusuri ang kaugnayan ng yamaa tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay s ass: y y y Damit ng tao Komposisyon ayon sa gulang Inaasahang haba ng buhay . 1. anyo. mountain lands.1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungkol sa paghahating heograpiko ng Asya. 1. Yamang-tao sa Asyano 1. Kanlurang Asya Asya. 1. grassland.5 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano. level ng teknolohiya at paglilingkod sa kabuuang pamumuhay ng mga Asyano. Silangang Asya at Hilaga/Sentral na Asya. Silangang Asya. klima at vegetation cover/tundra. tuiga. 1. 1.10 Nahihinuha ang (infer) ang implikasyon ng antas ng kabuhayan.4 Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng y y y y Agrikultura Ekonomiks Panahanan Kultura 1. tropika forest. 1.6 Naihahatag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon. 1.7 Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya.IKALAWANG TAON MGA KASANAYAN I. sukat. 1.

4 Nabubuo ang imlikasyon ng pag-unlad ng kabihasnan at pagtatag ng mga Imperyo sa Asya. Mga Batayan sa Paghubog (formation). Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano 2. 2.8 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga pananaw at paniniwalang relihiyon-pilosopiya at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga Asyano.y y y y y y y Kasarian Bilis ng paglaki Migrasyon Uri ng hanapbuhay Bilang ng hanapbuhay Kita ng bawat tao Bahagdan ng marunong bumasa at sumulat II. Islam.6 Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayaring naganap saasya mula sa pagkakatatag ng sinaunang kabihasnan hamggang ika-19 na siglo (pmahalaan. Kristiyanismo.11 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan pagtataguyod at pagpapanatili ng mga Asyanong pagpapahalaga. Sikhism. lipunan. Homo Sapiens). edukasyon. 2.10 Nasusuri ang kalagayan. level at tradisyon ng mga kababaihan sa iba¶t ibang uri ng pamumuhay. 2. Shintoismo.1 Nasusuri ang mga proseso at yugto ng ebolusyong bayolohikal ng mga sinaunang tao sa Asya (Primates.2 Nasusur amg kabuhayan. Theravada) sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan. sining at kultura). 2. Hinduismo. Divine Origin. kabuhayan. Zoroastrianismo. 2. pagpapahalaga. teknolohiya at pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Asya. Jainism. Judaism.9 Nasusuri ang epekto (impact) ng sinaunang kabihasnan ng India. 2. 2. Homo Habillia. B. Confucianismo. Indus. sining at kultura ng mga Asyano. Tsina). Arianismo) sa kalagayang panlipunan. paniniwala.5 Napahahalagahan ang mga bagay at isipang pinagbatayan (Sinocentrism. . Ramaphitheues.3 Naipaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Summer.7 Nasusuri ang impluwensya ng Budismo. 2. Sinaunang Kabihasnang sa Asya (bago ang ika-16 na siglo hanggang 16 na siglo) y Nasusuri ang paghubog (formation) at globo A. pag-unlad/pagsuri (dev¶t) at kalikasan (nature) ng mga pamayanan at estado (communities & state) 2. 2. 2.12 Naihahayag ang paghanga at pagmamalaki sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnang Asyano sa sangkatauhan. teknolohiya.

8 Nasusuri ang ma salik (factors) at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa iba¶t ibang rehiyon sa Asya.1 Nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan ng Imperyalismo at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto(ika-16 at ika-17 siglo) ng pagdating nila sa Asya. 3.14 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahagong ginampanan ng nasyonalismo sa Asya tungo sa paglaya ng bansa. sosyalismo at komonismo) 3.A.6 Nasusuri ang kakayahan ng ilang bansang Asyano na manatili ang kalagayang pulitikal laban sa mga bansang kanluranin at Asyano (Korea at Thailand).9 Naipaliliwanag ang ibat¶ibang manipestasyon ng nasyonalismo. 3.4 Natataya ang mga epekto ng Kolonyalismo sa rehiyong Asya.3 Naihahambing ang ikalawang yugto (ika-18 at 19 siglo) ng Imperyalismon at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa Asya sa unang yugto ayon sa dahilan at pamamaraan.11 Nasusuri ang matinding epekto ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng sistemang mandato s kanlurang Asya.2 Nasusuri ang mga oangyayaring nagbigay daan sa unang yugto ng Imperyalismo sa Asya. 3.13 Nausuri ang epekto ng samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihang Asyano tungo sa pagkakapantay-pantay pagkakataong ekonomikal at karapatang pulitikal. epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagbuo ng mga kilusan at hukbo sa Timog Silangang Asya na magsusulok sa kalayaan ng mga bansa dito. B. Ang Asya at Kanluranin 3. Nasyonalismo sa Asya 3. 3. .12 Nasusuri ang kaugnayan ng ibat¶ibang ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalismo sa Asya (ideolohiya ng malayang demokrasya o liberal democracy. 3.7 Nasusuri ang makabagong anyo ng Imperyalismo ng kanluranin sa kasalukuyang Asya. 3.15 Nasusuri ang epekto (Impact) ng nasyonalismo at sigalo¶t etniko sa Asya katulad ng partisipasyon/paghahati ng India at Pakistan.10 Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit ng mga Asyano sa pagtamo ng kalayaan mula sa kolonyalismong kanluranin. 3. 3.16 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas ng imperyalismo. 3.5 Nasusuri ang transpormasyon ng mg pamayanan at estado ng Asya sa pagpasok ng mga kanluranin sa larangan ng: Pamamahala Teknolohiya Paniniwala Sining Kabuhayan LIpunan Pagpapahalaga Kultura 3. 3. 3. 3.

4.7 Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano KASANAYAN A. kalagayang pulitikal.10. 4.9 Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabago pang-ekonomiya na naganap sa kalagayan ng mga bansa sa Asya. 4.10.17 Nabubuod ang mga pangunahing katagian ng nasyonalisnmo sa Asya.1 Natatalakay ang ginampanan ng mga rehiyon sa mga Asyano.2 Natatalakay ang mga pamamaraan ginagamit upang sumulong at umunlad ang mga bansa sa Asya.11 Naibibigay ang kahulugan ng neokolonyalismo. 4.2 Nasasabi ang kahalagahan ng relihiyon sa pamumuhay ng mga Asyano.3 Napapanindigan ang katatagan ng pamilyang Asyano bilang batayang yunit ng lipunan. Nasusuri ang pagkakaiba ng antas ng pagsulong sa pag-unlad sa Asya. ANG ASYA SA PANGKASALUKUYANG LIPUNANG ASYANO A.18 Naipagmamalaki ang pagka-Pilipino at pagka-Asyano.9.8. 4. 4.4 Nasusuri ang palatuntunan na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata.3.3 Naihahambing ang pagkakaiba-iba ng pag-unlad sa Asya. 4.1 Naiisa-isa ang mga bansang kabilang sa Newly Industrialized Country. 4. Pamahalaan.6 Nasusuri ang mga nalabag ng mga kababaihang Asyano.1 Natatalakay ang ilang mga suliranin pang-ekonomiya sa Asya. 4. V.8. 4.2 Napaninindigan ang karapatang magkaroon ng mabuting pamahalaan. Nasusuri ang anyo at tugon san g mga Asyano sa neokolonyalismo. 4.2 Naihahambing ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya noon at sa kasalukuyan.8 Natataya ang bahaging ginampanan ng rehiyon sa iba¶t ibang aspeto ng pamumuhay ng Asyano.9. Ang Asya sa pangkasalukuyang Panahon 4 Naipapamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pondong ideolohikal sa pamumuhay Asya sa kasalukuyang panahon.5 Naihahambing ang kalagayan ng kababaihan iba¶t ibang bahagi ng Asya 4.1 Nasusuri ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansang Asyano. 4.10. 4. 4. 4. 3. Nasusuri kung paano nakatulong ang kalakalan sa pagbabagong ekonomikal at kultural ng mga . kababaihan at manggagawa. sosyal at kultural. Kultura at Lipunang Asyano 4.

4.12.15. teknolohikal at medicinal.2 Napapahalagahan ang mga asal at gawi ng mga Asyano. kahiraan. 4.13.2 Nakikilala ang mga namumuno sa mga bansang ito (South Kore at Singapore) nanagsulong ng kaumlaran.16. Naipagmamalaki sa daigdig ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa larangan ng humanidades (humanities.18.1 Natutukoy ang pagkakakilanlan ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. Nasusuri ang pakikilahok sa pandaigdigang kalakalan at industrialisasyon.12. 4.1 Naipaliliwanag ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan at peligro ng kalakalan.2 naiisa-isa ang mga kontribusyon ng mga Asyano na maipagmalaki sa buong daigdig. Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kultura sa asa at gawi ng mga Asyano. panitikan at palakasan). pagkasira ng kapaligiran.bansang Asyano. Mga Napapanahong isyu at pamamalasakit (Issues and Concerns) Naipililiwanag ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit (concerns) na kinakaharap ng Pilipinas dala ng kasalukuyang pagbabagong pulitika at sosyo ekonomiko sa Asya (terorismo. 4. 4.14.16. Nasusuri ang pananatili ng kahirapan at paglaganap ng mga salot na sakit sa Asya sa gitna ng mataas na antas ng pag-aaral siyentipiko. Nasusuri ang pagpapahalagang asyano at mga pamaraang ginamit ng ilang bansang Asyano (Timog Korea at Singapore) tungo sa pangkabuhayang pag-unlad.19.1 Naiisa-isa ang mga isyu na kinakaharap ng Pilipinas. B.17. pang-aabuso sa karapatang pang-tao. 4..1 Naiisa-isa ang klasipikasyon ng sakit na laganap sa Asya.1 Naibibigay ang kahulugan ng kalakalan. Naasusuri ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. Napapahalagahan ang mga isipan at mga gawaing Asyano na kapupulutan ng aral tungo sa tagumpay ng sambayanan.1 Nakikilala ang ilan sa mga Asyano sa nakatanggap ng parangal para sa panitikan at pampalakasan. 4. 4.13.18.2 Naipaliliwanag ang dahian ng kahirapan ng iang bansa sa Asya. .14.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansangasyano sa pandaigdigang kalakalan. paglaki ng populasyon at iba pa). 4. 4.18. 4. 4.19.2 Nailalarawan ang kairapan at pagkasira ng kapaligiran sa Pilipinas.20.1 Naisasagawa amg mga kaisipan at aral sa pagiging matagumpay ng bansa. 4. 4. 4. 4.1 Natatalakay ang mga pamaraang ginagamit ng South Korea at Singapore upang matamo ang kabuhayang pag-unlad.3 Natutukoy ang mga karapatang pantao na naabuso.

22.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansang Asyano sa pandaigdigang kalakalan.4.1 Natatalakay ang epekto ng urbanisasyon sa pamilya at antas ng pamumuhay.2 Natatalakay ang layunin ng APEC at ASEAN 4.2 Naiisa-isa at naipapaliwanag ang mga halimbawa ng mga transnational crimes.2 Nailalarawan ang mga programang iniliunsad upang maiwasan ang paglaki ng populasyon.1 Naiisa-isa anag mga dahilan at epekto ng migrasyon sa mga Asyano Nasusuri ang epekto. Sri lanka at iba pa.1 Naipagmamalaki amg ginagampanan ng konsepto ng kalayaan at katarungan sa mga Asyano.28. 4.30. antas ng pamumuhay.1 Naiisa-isa ang epekto ng paglaki mg populasyon sa pag-unlad ng bansa.21.25. Napapangatwiranan ang kaankupan ng isang natatanging hakbang sa paglutas ng saga lot. Nasusuri amg dahilan at epekto migrasyon sa buhay Asyano sa loob at labas ng rehiyon. 4.1 Natatalakay ang mga transnational crimes na nangyari sa Asya. panrelihiyon at etniko at tulad ng sa Burma. 4. 4.24. 4. 4. 4.28.2 Naipagmamalaki ang pagiging mabuting mamayanan ng mga Asyano.20.3 Naipaliliwanag ang globalisasyion Naipaliliwanag ang kaugnayan ng paglaki ng popilasyon sa pangkabuhayan at panlipunang pagunlad ng mga rehiyong Asya. 4. katarungan at mabuting pagkamamamayan sa buhay ng asyano 4. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng konsepto ng kalayaan (freedom) pagkapantay-pantay.3 Napahahalagahan ang tulng na ginaea ng ASEAN at APECsa mga Asyano Naitataguyod ang pagtutulungang panrelihiyon ng mga Asyano 4. kaugnayng ng transnational crimes sa Asya.2 Nailalarawan ang mga pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. 4.1 Naipagmamalaki ang ipinakitang pagkakaisa ng mga Asyano .25. 4.26.28.22.1 Natutukoy ang mga sigalot panrelihiton at etnikong ilang bansa sa Asya 4.21. at iba pang mga samahang panrelihiyon sa Asya.2 Naiisa-isa angepekto ng urbanisasyon sa lipunan at rehiyong etniko.21.1 Natutukoy ang mga organisasyon na tumutulong uoang mapaunlad ang ekonomiya ng mga bansa sa Asya. 4.29. 4. 4. Nasusuri ang epekto impak ng organisasyon sa pamilya.2 Nabibigyang kalutasan amg mga sigalot panrelihiyon at etniko Naoaoahakagahan ang bahaging ginagampanan ng ASEAN.1 Naipagmamalaki ang pagtutulungan ng mga Asyano Napapahalagahan ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga pangunahing katangian ng mga Asya. Indonesia. kaugnayang panlipunan.27.2 Natatalakay ang pag-unlad ng Japan matapos amg Ikalawamg Digmaang Pandaigdig.23. 4. 4.23. Nasusuri ang ugnayang pansaigsigang kalakalan (globalizing trends) sa ekonomiya at kultura at tradisyonal sa Asya.27.26. APEC.

1. ll. Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon 2.9 Napahahalagahan ang kontribusyon sa daigdig ng mga unang kabihasnan.2 Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig bilang tirahan ng tao. Mga Unang Kabihasnan 1. 1. 1. C. Africa. 1. Heograpiya ng Daigdig 1.4 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng tao. Mga Unang Tao 1.6 Nasusuri ang mga kaganapan sa Rebolusyong Neolitiko (pasimula ng agrikultura) na naging batayan ng mga unang kabihasnan.IKATLONG TAON KASAYSAYAN NG DAIGDIG Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas sa antas na ito sa mataas na paaralan.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan. Maya at Inca). South-America (Aztec. 1.bawat magaaral ay inaasahang makapagpapakita ng sumusunod na kakayahan: Ang simula ng kabihasnan 1. A. B. Napahahalagahan ang magkakasabay na pag-unlad ng mga kabihasnan sa Asia.5 Nasusuri ang katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura (paleolitiko at Neolitiko). Naipamamalas ang pag unawa sa kinalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng mga sinaunang daigdig.1 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag mula sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng daigdig. Indus at China).7 Naiuugnay ang heograpiyang pisikal sa paglinang ng mga unang kabihasnan.8 Nasusuri ang pagsulong ng mga unang kabihasnan sa Asia (Sumer/Mesopotamia. . Africa (Egypt). 1. SouthAmerika at Europe.

1 Nasusuri ang mga elemento ng Kabihasnang Minoan at Mycenean 2. paglakas ng Europe 3.5 Nasusuri ang mga kontribusyon ng ³Renaissance´ sa daigdig.4 Nasusuri ang mga kaganapan sa mga klasikal na kabihasnan sa Africa (Mali at Songhai). 2. 2. B.5 Nasusuri ang mga kaganapan sa pulo ng Pacific. Kabihasnang Klasikal sa Africa at America 2.2 Nasusuri ang pagsilang ng merkantilismo.6 Napahahalagahan ang kontribusyon ng Africa at America sa pag unlad ng kabihasnan ng daigdig.9 Nasusuri ang mga kaganapang nagbigay-daan sa pagkakabuo ng ³Holy Roman Empire´. C.4 Nasusuri ang mga salik na nagbigay-daan sa ³Renaissance´.6 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng Simbahang Katoliko sa paglakas ng Europe. 2. 3.11 Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng mga krusada sa Gitnang Panahon. Pag-igting ng Ugnayang Pandaigdig at Pagtatatag ng mga ³Nation-States´ 3. 3. A.12 Nasusuri ang paglaganap ng piyudalismo at manoryalismo sa Europe. .14 Nasusuri ang pasimula at paglaganap ng mga bayan at lungsod. 3. 2. 3.3 Nasusuri ang pagtatag ng ³national monarchy´.13 Nasisiyasat ng mapanuri ang mga kaganapan tungo sa paglinang ng Kabihasnang Europe. 2. 2. 2.A. 3.3 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng kabihasnang Islamik sa ugnayang Kanluran at Silangan. 2. Kabihasnang Klasikal sa Asia at Europe 2.1 nasusuri ang paglakas ng mga ³bourgeoisie´. Pag usbong ng Europe 2.8 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagpasok ng Gitnang Panahon.7 Nasusuri ang mga salik na nagbigay-daan sa paghina ng Imperyong Romano. naipamamalas ang mapanuring pag aaral sa mga kaganapan sa daigdig na humantong sa pagtatatag ng mga ³nation-states´.10 Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang institusyon sa Gitnang Panahon.2 Nasusuri ang mga kaganapan sa Kabihasnang Grecco ±Roman at Byzantine. 2.7 Napahahalagahan ang mga dahilan at bunga ng Repormasyon. 2. 3. III.

21 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 3. at materyalismo sa pananaw ng mga Estadong European ukol sa digmaan. IV.9 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko 3.20 Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig. Pagkamulat 3.19 Nasusuri ang mga epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig. 3.22 Nasusuri ang papel na ginampanan ng mga pangunahing bansang sangkot sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 3.24 Nasusuri ang epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Europa. D. 3.18 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Unang Digmaang Pandaigdig 3.13 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisayon. 3.15 Naihahambing ang nasyonalismong nalinang sa Europe at sa mga kolonya.23 Nasusuri ang mga epekto ng paniniwala sa siyensiya. Asia.14 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Prances at Amerikano. Tunggalian ng Interes 3. 3. 3. teknolohiya. Ang Daigdig Ngayon at sa Hinaharap .12 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Industriyal C. 3.11 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Pampulitika at Panlipunan sa Europe (Rebolusyong Prances) at Amerika.25 Nasusuri ang mga tagumpay at kabiguan ng United Nations. Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3. 3.16 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa pag-unlad ng nasyonalismo sa mga bansang sakop. Africa at mga kolonya. Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3. 3.8 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europe.17 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa nasyonalismo sa iba`t ibang bahagi ng daigdig. 3.B.10 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Enlightment. 3. E.

4. Panglobong Terorismo 4. 4.3 Naiuugnay ang mga pwersang pangkabuhayan sa kalagayang pulitikal ng bansa. 4. Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal 4.12 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pagpigil ng banta ng terorismo. Kalusugan at Pag-unlad 4.6 Nasusuri ang mga epekto ng neo-kolonyalismo sa pangkalahatang kalagayan ng papaunlad at di-maunlad na bansa. Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga isyu at suliraning pandaigdig sa kasalukuyan.5 Natataya ang epekto ng ³Cold War´ sa mga kaganapan noong ika-20 siglo. Mga Ideolohiyang Laganap 4. 4. D. E. 4.13 Natatalakay ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pampopulasyon. 4. dahilan at bunga ng terorismo.2 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng iba¶t ibang ideolohiyang pampulitika sa buhay ng tao.11 Napahahalagahan ang pagkakaisang hakbang ng mga bansa sa daigdig laban sa terorismo.9 Nasusuri ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pangkapayapaan at pangkatiwasayan. C. 4.14 Nabibigyang-halaga ang mga programang pampopulasyon sa daigdig.8 Nabibigyang-puna ang mga pulong at kasunduan tungkol sa mga sandatang nukleyar. 4. Mga Karapatang Pantao . paglilipat ng teknolohiya at iba pa.) G.15 nabibigyang-puna ang mga makabagong sakit na nagbabanta sa buhay ng mga tao. 4. 4.4 Napahahalagahan ang kahandaan ng mga bansa sa pagpili ng mga Ideolohiyang yayakapin.16 Nasusuri ang mga isyu at suliraning may kinalaman sa paggamit ng teknolohiya (isyu at suliraning ekolohikal. F.7 Natataya ang mga epekto ng pagpaparami ng armas sa iba¶t ibang panig ng daigdig. 4.10 Nasusuri ang mga anyo.1 Nasusuri ang tugon ng mga ideolohiyang pulitikal at ekonomik sa hamon ng establisadong institusyonn ng lipunan . Populasyon. B Cold War at Neo-kolonyalismo 4. A. Pagpaparami ng Armas 4.

Mga Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiya 1.2 Nasysuri ang ekonomiks bilang isang agham panlipunan.18 Nasusuri ang mga epekto ng paglabag sa mga karapatang pantao. IKAAPAT NA TAON EKONOMIKS Mga Pangkalahatan at tiyak na kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaraln. Pinagkukunang Yaman .17 Naipaliliwanag ang mga anyo ng paglabag sa mga karapatang pantao. 1. 4. kasapi ng pamilya at lipuna.1 Nailalapat ang kahulugan ng ekomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay blang isang magaaral. B.3 Natataya ang kahalagahan ng wkonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. I. Globalisasyon 4.4. A. Napapahalagahan na ang pag-nawa sa mga batayang kaisipan at pamamaraan sa ekonomiks ay may kaugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. H.19 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pangangalaga ng karapatang pantao. 1. Ang Ekonomiks Bilang Isang Agham 1.21 Naiuugnay ang pangkasalukuyang mga isyu na kinakaharap ng daigdig tungo sa pandaigdigang pagkakaisa kapayapaan at kaunlaran. ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpamalas ng sumusunos na kakayahan. 4.20 Nasusuri ang mga dahilan at epekto na dulot World Trade Organisation at ng globalisasyon sa mga bansang may iba¶t ibang antas ng kabuhayan at pag-unlad. 4.

Kakapusan 1.6 Natatalakay ang bumubuo sa yamang tao ng Pilipinas.6. Kagustuhan at pangangailangan 1.7 Naitatangi ang mga wastong pagpapahalaga sa paggamit ng pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa konserbasyon.2 Naiisa-isa ang pangangailangan ng populasyon ng Pilipinas. 1. 1.9 Nasusuri ang kaibahan ng kakapusan sa kakulangan bilang sa matalinong pagdedesisyon. Alokasyon 1. E.11 Naisasaalang-alang ang kapakanan ng iba sa pagbabahagi ng mga likas na yaman sa pamilya at lipunan. 1.3 Nahihinuha ang implikasyon ng iba¶t ibang katangian ng balangkas ng populasyon. 1.5 Nasusuri ang mga datos tungkol sa mga yamang likas ng Pilipinans tungo sa matalinong paggamit nito. 1. 1.1.6.3 Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang sanlibutan sa paghahanda sa pagiging produktibo. kapaligiran at likas kayang paggamit (sustainable use).4 Nauuri ang pinagkukunang yaman ng Pilipinas. 1.6.1.6.15 Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan batay sa mga teorya ng .13 Naipahahayag ang damdamin tungkol sa mgahakbangin ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangagailangan ng mamayanang Pilipino.1. kalidad at kahalagahan ng lakas paggawa (labor force) sa pagkakaroon ng produjtibo at mataas na kalidad na antas ng produksyon.2 Natataya ang uri. C.8 Nakikilala ang mga palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan. dami.1 Naipapaliwanag ang kahalagahan ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas sa ekonomiya ng bansa.12 Nasisiyasat ng mapanuri ang mga pamamaraan at mekanismo ng alokasyon sa ilalim ng iba¶t ibang sistemang pang-ekonomiya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. 1. 1.10 Naipamamalas ang responsableng paggamit ng mga limitadong mga likas na yaman. 1.6.14 Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisiyon. 1. D. 1. 1.

18 Nasisiyat ang mapanuri ang mga anunsyo tungo sa matalinong pamimili.3 Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa demand. 1. Produksyon 1. 2. 1.1 Nasusuri ang saklaw ng maykro-enomiks. Pagsusuri ng Ekonomiya 2. 1.20 Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isan pamimili. G. II. Maykroenomiks 2.23 Naipahahayag ang gang tungkulin ng iba¶t ibang organisasyon ng negosyo sa ekonomiya at produksyon ayon sa pakikisapiat pananagutan sa pagkakaroon ng matatag na ekonmiya.7 Nasusuri ang mga salik ng produksyon na makaapekto sa suplay. 2. 1.21 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging mapagmasid at mapanuri ng mga mamimili laban sa mga tiwaling gawain ng mga nagbibili. 2.10 Nahihinuha na ang presyo ng bilihin ay may epekto sa suplay ng nagbibili. 2. F. 2.16 Naipaliliwang ang konsepto ng pagkonsumo.22 Nasusuri ang mga salik (factors) ng produksyon bilang batayan sa matalinong paggamit ng mga ito. 2.5 Nahihinuha na ang presyo ng bibilhin ay may epekto sa demand ng mga mamimii. . 1.4 Nakakapagpasya nang matalino sa pagtugon sa mgapagbabago ng salik (factors) na nakaapekto sa demand. 2. Napahahagahan ang kaugnayan ng maykro-enomiks sa buhay ng bawat isa bilang kasapi ng lipunan. 1.2 Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya. A. 2.8 Nakapagpapasya nang matalino sa pagtugon sa amga pagbabago ng salik (factors) na nakakaapekto sa suplay.9 Nasusuri ang epekto ng presyo at non price sa suplay ng kalakal at paglilingkod. 2.17 Nasusuri ang mga epekto ng pagkonsumo. Pagkonsumo 1.6 Nailalapat ang kahulugan ng suplay batay sa pang-araw-araw sa pamumuhay ng bawat pamilya.mga pangangailangan.19 Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili.

2. 2.20. 2.24 Nasusuri ang mga paraan sa paglutas ng mga suliranin kaugnay ng Implasyon bilang isang mag-aaral.1 Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto.12 Nauugnay ang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkod.17 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa pagtataksa ng presyo sa isang pampamilihang ekonomiya.13 Naipalilieanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng presyo at pamilihan. 2. 2. 2.19.16 nasusuri ang iba¶t ibang anyo ng pmilihan na tumutugon sa maraming pangangailangan ng tao. 2.18 Naoaoangatwiranan ang pangangailangang pakikialam at regulasyon ng pamahallaan da mga gawaing pangkabuhayan sa iba¶t ibang anyo ng pamilihan.unemployment.11 Nakapagkukuwenta ng elastisidad ng demand at suplay.25 Nakikilahok ang aktibo sa paglutas ng mga suliranin kaugnay ng Implasyon bilang isang mag-aaral. B.1 Nasusuri ang papel na ginagampanan at epekto ng sambahayan. 2. Imlasyon 2.22 Nakikilala ang palatandaan ng implasyon gamit ang Consumer Page Index (CPI).14 Nasusur ang mga epekto ng kakulungan at kalaban sa presyo at sammi ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan.20 Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product-Gross Domestric Product).underemployment) 2. 2. Makroekomiks 2.21 Nailalahad ang mga salik na nakakaapekto sa pambansang kita at pat pambansang prokto (GNP). pamahalaan at palabas na sektor sa mga sumusunod: -implikasyon -deplasyon -pamuhunan -pag-iimpok -empleyo (employment.20. 2. C. 2.15 Namumungkahi ang paraan ng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan. 2. bahay-kalakal. 2.19 Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan sa makroekomiks.2 Nasusuri angang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya.23 Natutukoy ang dahilan at epekto ng Implasyon. .26 Nakapagpapamalas ng wastong pagpapasya bilang isang mamimili at nagbibili kaugnay ng suliranin at Implasyon.2. 2. 2.

D. E.7 Nakapagsisiyasat nang mapanuri sa mga paraan at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang mapatatag ang halaga ng salapi. 2. 2.3 Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng bawat sektor sa pananalapi -mga bangko -kooperatiba -pawnshop 2. 2. 2.34 Nauugnay ang mga epekto ng patakarang pisikal sa kahulugan ng pambansang ekonomiya.36.l 2.2 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng pananalapi .36.1 Naipahahayag ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik sa ekonomiya. 2. Patakarang Pisikal (Fiscal Policy) 2.32 Nakapagsasanay ng tamang pagkumpyut ng buwis. 2.36. 2.35 Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang (monetary) pananalapi 2.36.9 Naipahahayag ang pagdang-ayon o pagtutol sa bahagimg ginagampanan ng mga mga pandaigdigang intitusyon ng pananalapi tulad ng internasyonal Monetary Fund at World Bank sa pananalapi ng Bansa« III.36.36 Naipaliliwag ang layunin ng patakarang panamalapi. 2. . 2.4 Nasusuri ang bahaging/katungkulang ginagampanan ng intitusyon ng pananalapi sa ekonomiya.26. 2. 2.30 Nasusuri ang badget at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan.8 Naiuugnay ang pandaigdigang pananalapi sa pambansang sistema ng pananalapi. Mga Sektor ng Ekonomiya 2. Patakarang Pananalapi (Monetary Policy) 2. 2.36.36.29 Nasusuri ang mga pinagkukunan ng pananalapi ng pamahalaan. 2.6 Nasusuri ang dahilan at epekto ng pagbabago ng halaga ng salapi sa buhay ng mga mamamayang Pilipino.27 Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pisika.36.31 Nakapaghahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa mga paggasta ng pamahalaan.5 Naipaliliwanag ang uri at gamit na salapi. Naipamamalas ang pagpapahalaga sa bahaging ginampan ng iba¶t ibang sektor ng ekonomiya para sa kapakanan ng pang lahat.33 Nakakabalikat ng pananagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis.28 Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang pisikal na ipinatutupad nito. 2.

17 Naibabahagi ang damdaming ukol sa pagpapanatili na mataas na kalidad ng manggawang Pilipino sa sekor ng paglilingkod. at panggubat sa bawat Pilipino. Paglilingkod 3.8 Naipaglilimbag ang papel na ginagampanan ng mga korporasyong multinastonal sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa Pambansamg pangekonomiya.13 Nasusuri ang pagpapatupad ng batas sa nasyonalisasyon kalakalang pagtitingi.2 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura.11 Nasusuri ang pagkakaugnay ng srktor agricultural at industriya tungo sa pag-unlas ng kabuhayan.14 Naihahayag ang damdaming ukol sa pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng sektor ng industriya at mga kalakal tungo sa matatag na ekonomiya. 3.16 Nasusuri ang kahandaan at kalidad ng mga mamggawang Pilipino sa sektor ng pglilingkod sa bansa.A. at paggubat). 3. Industriya 3. C. pangingisda. pangingisda at pangubat sa ekonomiya at sa bansa.6 Nakakapaghahanda sa mga kasanayang pang-industriya ng Pilipinas.10 Natataya ang kahandaan ng bansa sa paggamit sa makabagong teknolohiya tungo sa pagsulong ng ekonomiya.5 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng insdustriya tungo sa isang masiglang ekonomiya. 3. 3.4 Naitataguyod ang mga programang may kaugnayan sa sektor ng agrikultra (repormang pangsakahan). . Sektor ng Agikultura (agrikultura. 3. 3. 3. 3. 3.12 Nasusuri ang mga institusyon at mga programng nakatutulong sa sektor ng insustriya at ng pangangalakal. 3.15 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod. 3.9 Naimumungkahi ang mabisang pamamaraan sa pagmamay-ari at pamamahala ng mga korporasyon sa Pilipinas. 3.7 Naipapahayag ang opinion tunkol sa mga sasyonalisasyon ng ilang korporasyon at pagsasapribado ng korporasyong pamahaan.1 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng agrikutura. at panggubat) 3. pangingisda.3 Nabibigyang halaga ang mga halaga ng mga intitusyon at programang nakakatulong sa sektor ng aagrikutura (industriya ng agrikutura. 3. pangingisda. B. 3.

3. 3.26 Nasusuri ang epekto sa kalakalang panlabas at sa ekonomiya ng pagbabago ng palitan ng piso laban sa mga dayuhang salapi. 3. E. Impormal na Sektor 3.27 Nasusuri ang mga kabutihan at di-kabutihan ng kalakalang panlabas tungo sa isang masigla st maunlad na ekonomiya. 3.30 Napahahalagahan ang ugnayan ng mga bansa tulad ng world trade organization at Asia/pacific economic cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig.19 Nasusuri ang iba¶t ibang anyo ng impormal na sektor ng ekonomiya. 3. D.25 Nasusuri ang kaugnayan ng Exchange Rate sa kalakalang panlabas ng bansa. . 3.24 Napapahalagahan ang kontribusyon sa ekonomiya sng bansa ng mga padalang pera ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa. Kalakalang Pamlabas 3.23 Natitimbang ang epekto ng mga patakaran at programa sa kalakalang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming Pilipino.20 Nakapaglalahad ng saloobin ukol sa pamumuhay ng mha Pilipinong kabilang sa impormal na sektor ng ekonomiya.28 Napahahalagahan ang mga lokal na kalakal at paglilingkod. 3.21 Natataya ang ambag o papel ng impormal na sektor sa kabuoang ekonomiya.22 Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa. 3. 3.29 Natitimbang ang globalisasyon sa antas ng pamumuhay ng Pilipino batay sa patakata ng -liberisasyon -deregulasasyopn -pagsasapribado ng mga korporasyong pag-aari ng pamahalaan 3.3.18 Nasusuri ang mga institusyon at mga programang nakatutulong sa sektor ng paglilingkod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->