Ano ang morpolohiya?pag aaral ng kayarian ng mga salita... Ano ang mga uri ng talambuhay?

Ang 2 uri ng talambuhay ay..,

Biograpiya- kwento ng buhay ng isang tao na siya mismo ang nagsulat at naglahad nito..,

Awtobiograpiya- kwento ng buhay ng isang tao na iba ang nagsulat at naglahad nito.

Another Answer: pansarili pang-iba palahad

1. Talambuhay na pang-iba - sa ganitong uri ng talambuhay, ang may-akda ang naglalahad ng buhay, ginawa o mga pangyayari sa buhay ng ibang tao 2. Talambuhay na pansarili - sa ganitong uri ng talambuhay, ang may-akad ay naglalahad ng tungkol sa kanyang sariling buhay 3. Talambuhay palahad - ang binibigyan-diin sa uring ito ay ang layunin, kaisipan at simualin ng taong pinapaksa. Ipinaliliwanag kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa kanyang tagumpay o pagkabigo na natamo ,madrama, masaya, brutal, malungkot Halimbawa ng paralelismo? Ang mga taong naninirahan sa payatas ay sama-samang nabubuhay. sama-smang namamatay.-Abuan, Mark Kevin. wahahah!

Ang paralelismo ay ang paggamit ng inihahanay na kaisipan sa magkakahawig na estruktura. Ang mga halimbawa nito:

Ito'y namayagpag sa Panahon ng Amerikano (1990-1940) HUMANISMO Binibigyan -pansin ang magagandang saloobin ng taong nakapaloob sa isang akdang pampanitikan.Itinataas din ang karangalan ng tao bilang sentro ng akda.Marami rin ang tagpuan. Ang mga ito ay maaring madama sa tulong ng mga salitang ginagamit sa akda.* Tumalilis siya. lipunan at kapaligiran. * Kailangan natin ang bahay na tirahan. Sa pamamagitan nito. Pinagbabatayan nito ang totoong buhay na madaling madama ng mga mambabasa . Binibigyan din ng pansin ang magagndang damdaming taglay ng isang tao. makikilala ng nangingibabaw na damdaming napulutan sa kabuuan ng akda. May mga bahaging nagpapakita ng mga makatotohanang paglalarawan sa tao . Nangangailangan ng mahabang panahon ang mga pangyayari . Ito'y na mayagpag sa Panahon ng Kastila at Makabagong Panahon. ang damit na kasuotan at ang pagkaing panlaman ng tiyan.Sa panahon ng mga suliranin makakalikha ang tao ng mga gawaing maaring makaaliw sa kanya upang sandaling lumipas ang dinadala na naghahari sa kabuuan ng akda.Ipinakikita ang magagandang saloobin ng tao na nakapaloob sa mga tiyak . Uri ng teoryang panpanitikan? MGA TEORYA NG PANITIKAN REALISMO Sa teoryang ito higit na mahalaga ang katotohanan kaysa kagandahan . ROMANTISISMO Naniniwala ang mga Romantisist na ang tao ay may kapasidad na bumuo ng sarili nilang daigdig . Ang mga akdang nasa ilalim nito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at iba pang katulong na tauhan . nagpasikut-sikot siya.

kilos.Mahalagang makita ang kalakasan ng paninindigan ng tauhan. EKSISTENSYALISMO Binibigyan-diin ang mga bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala .Gumagawa siya ng pagpapasya na kailangan niyang harapin anuman ang magiging kahinatnan nito.Ipinakikita rin ang epekto ng kapangitan ng kalagayan sa mga tauhan nito. Ang Tugmaan naman ay ang pagkakahawig ng mga tunog ng mga huling salita sa bawat taludtod.Ito'y namayagpag sa Panahon ng Kastila at Kasalukuyan.Ito'y namayagpag sa Makabagong Panahon. Kabilang din dito ang Sukat sa tula na nagpapakita ng bilang ng pantig sa bawat taludtod.Ito'y isa sa mga namamayagpag sa Kasalukuyan.na pahayag sa akda . Isa sa mga tinitignan ay ang kabisaan ng pagkakagamit ng matatalinghagang pahayag . Kariktan naman kapag gumagamit ng maririkit na salita upang mapukaw ang damdamin at kawilihan ng mambabasa.Maaring itong lalabindalawahin.lalabing-anim at iba pa. . Formalismo Pinagtutuunan ng pansin sa teoryang ito ay ang mga istruktura o pagkabuo nito. NATURALISMO Ang mga akdang nagbibigay-diin sa teoryang ito ay nagpapakita ng mga pangyayaring nakatutulong ang mga piling salita at mga pahayag upang pangibabawin ito. at gawi ng tauhan.Malaya siya sa kanyang pagbuo ng desisyon at king paano niya ito harapin. Maari ring idagdag ang magagandang damdaming taglay ng tauhan.

wala rin lugar ang opinyon at interpretasyon ng mambabasa. at namayagpag naman sa makabagong panahon. MARXISMO Mahalagang mapagtuunan ng pansin ang mga bahaging tiyakang nagpapakita ng paglabanan ng malakas at mahina. Ginagamit ng manunulat ang kanyang akda bilang instrumentong maaring paghanguan ng mga aral na gagabay sa pangaraw-araw na buhay at pagdedesisyon ng kanyang mambabasa.Itoy namayani sa Panahon ng Amerikano at Kasalukuyan. maari niyang dalhin ang kanyang mambabasa sa mabuti o masamng landas. Ito'y naghari sa Panahon ng Amerikano. Tumutukoy ito sa mga salitang kapag binanggit sa akda ay nag-iiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa. MORALISTIKO Ipinalalagay ng mga tagapagtaguyod nito na ang manunulat ay isang nilalang na balon ng maraming kaalamn. Namayagpag ito sa Panahon ng Kastila at Makabagong Panahon. IMANISMO Nakatutulong nang malaki sa teoryang ito ay ang mga larawang-diwa o imahe sa ikagaganda ng akda . mayaman at mahirap . mga kaganapan .Dahil may adhikaing gawing obhektibo ang pagsusuri .kultura. SOSYOLOHIKAL Naniniwala ang mga tagapagtaguyod nito na ang manunulat ay produkto ng kanyang panahon. ng mahiyap ang mayaman.Ginagamit ng mga oriyentasyon na ito upang mabuksan ang mga isipan at ang mga mata ng tao sa pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan.at institusyon sa kanyang kapaligiran kung saan itinuturing sila bilang boses ng . Kung gayon. lugar. Makabuluhan rin kung paano natalo ng mahina ang malakas . Nagpapatalas ito sa pandama ng mga mamababsa.Ito'y sumibol sa Panahon ng Kastila at Hapon.

Nahahati ang Iceberg sa dalawa ang nakikitang bahagi at ang nakalubog na bahagi.Namayagpag ito sa kasalukuyan.Naniniwala rin siya na magkakatulad o iisa lamang ang karanasan ng nasa di-malay na bahagi ng isipan ng mga tao. SIKOLOHIKAL Ayon ka Freud ( Ama ng Sikolohiya ). Kung gayon.Bunga ito ng iisang karanasan ng mga ninuno ng tao na naipapasa sa kasalukuyang henerasyon. naniniwala siya sa pananaw ni Freud na may di-malay na bahagi ang tao.at gawain ng mga babae sa loob ng akda at maaring ilantad din ang mga de kahong mga imahen ng mga babae sa akda. maaring tignan ang imahen .kanyang panahon.posisyon .pagpapakalarawan . Namayagpag ito sa Panahin ng Propaganda.Ito'y namayagpag sa Kasalukuyan. ang tao ay isang Iceberg na lumulutang sa ibabaw ng karagatan. FEMINISMO Sa teoryang ito. Ang nakalubog na bahagi naman ay ang di-malay na bahagi ng ating katauhan. BAYOGRAPIKAL Naniniwala ang mga bayograpikalista na ang manunulat ay nagsusulat ng mga bagay na personal niyang nararanasan at nakikita sa kanyang paligid .Dahil dito . Tungkulin ng manunuri nito na pag-aralan ang kabataan at personalidad ng may akda at kung paano nilikha ng manunulat ang kanyang akda. nakalilikha ang mga manunulat ng mga imahen at pangyayaring hango sa mga sinaunang teksto. ang mga isinusulat niyang mga akda ay mga hibo o impluwensiya ng mga karanasan at nangyari sa buhay. Patuloy itong namamaygpag sa Kasalukuyan. Dahil dito.Ito'y maaring .bagkus ay kolektibong unconscious . Ang nakikitang bahagi ay ang malay na bahagi ng ating katauhan-ito ang mga impormasyon na alam ng tao ukol sa kanyang sarili. ipinalalagay na ang akdang kanilang nilikha ay repleksyon o salamin ng mga nagaganap sa lipunang kanyang kinalalagyan.subalit hindi ito personal na unconscious. ARKETIPAL Ayon kay Carl Jung .

pulitikang pamamalakad . a. c. BAYOGRAPIKAL -makababasa tayo ng ilang mga pangyayaring nangyari sa tunay na buhay ng may-akda upang masmapaganda pa nito ang paghubog sa kanyang sinulat na akda. Answer Mga Teorya ng Panitikan.komokompows ng mga panlipunan . Ito'y namamayagpag sa Panahon ng Hapon. -Kakikitaan din ito ng pilosopiya ng may akda sa dahilang kababasaan ito ng kanyang pananaw patungkol sa mga bagay na nais niyang ihatid sa mga mambabasa. b. HISORIKAL -Kakikitaan ang mga akda ng mga pagbabago sa paggamit ng mga salitang naaayon sa panahon at sa kultura na may kinalaman sa mga pagbabagong nagaganap sa ating bayan o ito ang mga kwentong may kinalaman sa kasaysayan o nakaraan.at moral na pilosopiya na isyu na may kinalaman sa di pantay o pantay na kalagayan ng kasarian. edukasyon. teorya . KLASISMO . agrikultura at higit sa lahat ang ating pananampalataya.kultural . ekonomiya.RIZAL -Kasama rito ang mga pagbabagong nagaganap sa ating lipunan. by:jimboy castro III.

ROMANTISIMO . d. e. kadalasan sa mga ganitong teorya ay mababasa mo rito ang mga kwento tungkol sa pag.Ito ay isang istilo sa sining at panitikan. . REALISMO -Umusbong noong 1990. f. HUMANISMO -Tekstong tumukoy sa prinsipyo ng isang tao.ibig. -May dignidad by:jimboy castro III.RIZAL -Pinakamaparaan at pilosopiyang nagbibigay tugon sa kalagayan at karanasan ng tao.-Nagsimula sa pinakamataas patungo sa pinakamababang uri ng teksto. -Unang ginamit sa Pransiya -Layunin na ilaraan ang doktrinang nakabatay sa makatotohanan.

j. SIKO ANALITIKO -Pinalawak ni Sigmund Freud. -Ayon kay Jakobson ito ay panulaan. PORMALISTIKO -Ang mga mambabasa ay nakatuon lamang sa akda. -Hinuhubog ang kamalayang panlipunan. h. -Mas lalong sumika ng bigyang pansin ni Freud na isang psychologist -Ayun sa akda ni sigmmund and Oedipus Complex ay tungkol sa sekswalidad i. . para matukoy ang mga pagbabagong nagaganap. ISTRUKTURALISMO -Wika ang binibigyang tuon. -Anyo ng wika. EKSISTENSYALISMO -Walang sariling simulain.g.

FEMINISMO -Teoryang pampanitikang nag-ugat sa malalim na paniniwala na sa kamay ng mga kalalakihan hindi makatarungan ang representasyong ibinibigay sa mga kababaihan -Sinusulat ng mga kababaihan ang kanilang mg saloobin sa mga bagay-bagay .Hinango ang ganitong representasyon sa paniniwala ng lipunan na ang babae ay hindi makahihigit sa lalaki sapagkat ang taglay lamang niya ay ang kanyang katawan Mga Teorya ng Panitikan Narito ang ilan sa mga Teorya ng Panitikan na malimit gamitin ng mga manunulat sa kanilang pagsulat ng mga akdang pampanitikan: Bayograpikal Historikal Humanismo Naturalismo Realismo Marxismo Romantisismo Sosyolohikal Dekonstruksyon Eksistensyalismo Istrukturalismo .k.

Feminismo .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful