Mga Batas na Naitakda sa Wikang Pambansa

1935- sa saligang batas ng pilipinas, nagtandhana ng tungkol sa wikang pambansa ³ang kongggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunland at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika (art. XIV, sek. 3) Oktubre 27, 1936- itinagubilin ni Pangulong Manuel Luis Quezon sa kanyang mensahe sa Asembleya Nasyonal ang paglikha ng isang surian ng wikang pambansa na gagawa ng isnag pagaaral sa mga wikang katutubo ng pilipinas, sa layuning makapagpaunlad at makapagtibay ng isang wikang panlahat batay sa wikang umiira Sek. 6 - Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na Wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng Batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsad at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang midyum na opisyal na Komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. 2001- Tungo sa mabilis na estandardisasyon at intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino, ipinalabas ng Komisyon sa Wikang Filipino ang 2001 Revisyion ng Ortografiyang Filipino at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino. 2006- kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng wikang Filipino, ipinagbigay alam ng Komisyon ng Wikang Filipino ang pagsususpinde sa 2001 Revisyion ng Ortografiyang Filipino at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino, at samantalang nagsasagawa ng mga pananaliksik, pagaaral, konsultasyon, at hangga¶t walang nagbabalangkas na mga bagong tuntunin sa pagbaybay, magsisilbing tuntunin at patnubay sa ispeling ng wikang Filipino ng taong 1987. 2009- nagsagawa ng reporma sa alpabeto at tuntnin sa pagbaybay ang Komisyon sa Wikang Filipino at tinawag itong Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino. Batay sa Kautusang Pangkagawaran Blg. 104 serye 2009, ang gabay na ito ay ipatutupad simula Oktubre 7,2009. Hulyo 1997- Nilagdaan at pinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama Blg. 1041 na nagtatakdana ang buwan ng Agosto taon-taon ang magiging buwan ng Wikang Filipino at nagtatagubilin sa ibat-ibang sangay/ tanggapan ng pamahalaan at sa mga paaralan na magsasagawa ng mga gawaing kaugnay sa taunang pagdiriwang. Agosto 14, 1991- Pinagtibay ng Senado ng Kapulungan ang batas Republika Blg. 7104 na lumikha ng Komisyon s aWikang Filipino, nagtatakda ng mga kapangyarihan nito, mga tungkulin, at mga Gawain, naglalaan ng gugulin ukol ditto para sa iba pang layunin.