MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

Kahulugan ng Pagsulat   Pagsulat ± pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita. simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang/kanilang kaisipan(Bernales et al. 2001 ) Ito ay kapwa isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba¶t ibang layunin (Bernales et al.. 2002 ) ..

ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit. retorika at iba pang mga elemento. na ang kakayahan sa pagsulat nang mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami sa atin maging ito¶y pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man. Sinabi ni Badayos (2000). .  Ayon kina Xing at Jin (1989). pagbubuo ng kaisipan. talasalitaan.

pagsasalita at pagbabasa. 1998) sa pagsulat: Ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig. ang pagsulat ay isang biyaya. . isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito.  Ayon naman kay Keller (1985). Ganito naman ang paglalarawan nina Peck at Buckingham (sa Radillo.

nauugnay rin ito sa mga empirikal o paktwal na kaalaman. Kognitib ± anumang tumutukoy sa pag-iisip. Sosyo-kognitib na pananaw sa pagsulat ± isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat Ayon sa pananaw na ito. ang pagsulat ay .Sosyo ±kognitib na Pananaw sa Pagsulat     Sosyo ± isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao.

Nakapaloob sa mental na gawain ang pag-iisip at pagsasaayos ng isang tekstong pasulat. . Nakapaloob naman sa sosyal na gawain ang pagsasaalang-alang sa mga mambabasa at sa kanilang magiging reaksyon o tugon sa teksto.kapwa isang mental at sosyal na gawain/activity.

   . Ito ay isang gawaing personal at sosyal. Masasabi ring ang pagsulat ay kapwa isang komunikasyong intrapersonal at interpersonal. PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO Ang pagsulat ay isang biswal na pakikipagugnayan.

nakatutulong ito sa pagganap sa ating mga tungkuling panlipunan at sa pakikisalamuha sa isa¶t isa.   Bilang personal. Bilang sosyal na gawain. Madalas. sa pagsusulat ay naibabahagi ng isang tao sa ibang tao ang kanyang mga karanasan. damdamin at karanasan.ang pagsusulat ay tumutulong sa pag-unawa ng sa sariling kaisipan. o ang kanyang pagkakaunawa sa .

Biswal na dimensyon. 2.mahigpit na nauugnay sa mga salitang ginamit ng awtor.mga impormasyong kanyang nakalap. . Oral na dimensyon. Pagsulat ± binubuo ng iba¶t ibang dimensyon: 1. Kung minsan naman.ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. nagsusulat ang isang indibidwal upang maimpluwensyahan ang paniniwala at reaksyon ng ibang tao.

Paggawa ng liham-pangangalakal . . Hal.Mga Layunin sa Pagsulat 1. Paggawa ng tula ng mga makata 2. Hal.tinatawag ding transaksyunal. Panlipunan ± sosyal na gawain na ginagamit kung ito ay nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa iba pang tao sa lipunan. Ekspresib ± personal na gawain na nagpapahayag ng iniisip o nadarama.

Pagsulat ng report ng obserbasyon.Layunin ng pagsulat ayon kina Bernales et al. 1. Hal.naghahangad na makapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag . mga istatistiks na makikita sa mga aklat at .pokus ng pagsulat na ito ay ang paksang tinatalakaysa teksto. Impormatib ± kilala rin sa tawag na expository writing .

balita at teknikal o business report.ensayklopidya. Mapanghikayat na pagsulat ± kilala rin sa tawag na persuasive writing .pangunahing pokus nito ang mga mambabasa na nais maimpluwensyahan . opinyon o paniniwala. 2. .naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran.

ng awtor. 3. Malikhaing pagsulat ± ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha. sanaysay at talumpati. . nobela. Hal. tula dula at iba pang malikhain o masining na akda. Pagsulat ng mga proposal at konseptong papel. pagsulat ng editoryal.pokus dito ay ang manunulat mismo. .

Ano ang paksa ng tekstong aking isusulat? 2. Saan at paano ako makakukuha ng sapat na datos kaugnay ng aking paksa? 4. Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang maging higit na makahulugan ang aking paksa? 5. Ano ang aking layunin sa pagsulat nito? 3.Mga batayang tanong na mahalagang masagot sa paghahanda ng sulatin 1. Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito? .

Paano ko pa mapagbubuti ang aking teksto? Anu. Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito dapat ipasa? 8.6.ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito/ . Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman ko sa aking paksa? 7.

Proseso o Hakbang sa Pagsulat Proseso ng pagsulat ay hindi lamang komplikado. nag-iiba-iba rin ito depende sa manunulat. Pre-writing ± dito nagaganap ang paghahanda sa pagsulat 2. . .mabubuod ito sa tatlong pangunahing hakbang: 1. Aktwal na pagsulat ± nakapaloob dito ang paggawa ng burador o draft.

ang isang sulatin ay hindi magiging kompleto at epektibo kung hindi ito dadaan sa pag-eedit at pagrerebisa.3. . . bokabularyo. at pagkakasunudsunod ng mga ideya. Rewriting ± dito nagaganap ang pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong grammar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful