MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

.Kahulugan ng Pagsulat   Pagsulat ± pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita. simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang/kanilang kaisipan(Bernales et al.. 2002 ) . 2001 ) Ito ay kapwa isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba¶t ibang layunin (Bernales et al.

. pagbubuo ng kaisipan. retorika at iba pang mga elemento.  Ayon kina Xing at Jin (1989). ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit. na ang kakayahan sa pagsulat nang mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami sa atin maging ito¶y pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man. talasalitaan. Sinabi ni Badayos (2000).

isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito. Ganito naman ang paglalarawan nina Peck at Buckingham (sa Radillo. 1998) sa pagsulat: Ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig.  Ayon naman kay Keller (1985). ang pagsulat ay isang biyaya. . pagsasalita at pagbabasa.

Kognitib ± anumang tumutukoy sa pag-iisip. nauugnay rin ito sa mga empirikal o paktwal na kaalaman.Sosyo ±kognitib na Pananaw sa Pagsulat     Sosyo ± isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao. ang pagsulat ay . Sosyo-kognitib na pananaw sa pagsulat ± isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat Ayon sa pananaw na ito.

Nakapaloob naman sa sosyal na gawain ang pagsasaalang-alang sa mga mambabasa at sa kanilang magiging reaksyon o tugon sa teksto. . Nakapaloob sa mental na gawain ang pag-iisip at pagsasaayos ng isang tekstong pasulat.kapwa isang mental at sosyal na gawain/activity.

 Masasabi ring ang pagsulat ay kapwa isang komunikasyong intrapersonal at interpersonal. PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO Ang pagsulat ay isang biswal na pakikipagugnayan.    . Ito ay isang gawaing personal at sosyal.

Bilang sosyal na gawain.   Bilang personal. sa pagsusulat ay naibabahagi ng isang tao sa ibang tao ang kanyang mga karanasan. nakatutulong ito sa pagganap sa ating mga tungkuling panlipunan at sa pakikisalamuha sa isa¶t isa. o ang kanyang pagkakaunawa sa . damdamin at karanasan.ang pagsusulat ay tumutulong sa pag-unawa ng sa sariling kaisipan. Madalas.

2. Biswal na dimensyon.mahigpit na nauugnay sa mga salitang ginamit ng awtor.mga impormasyong kanyang nakalap. Pagsulat ± binubuo ng iba¶t ibang dimensyon: 1.ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. nagsusulat ang isang indibidwal upang maimpluwensyahan ang paniniwala at reaksyon ng ibang tao. Kung minsan naman. Oral na dimensyon. .

Hal.tinatawag ding transaksyunal. Paggawa ng liham-pangangalakal . Paggawa ng tula ng mga makata 2. Panlipunan ± sosyal na gawain na ginagamit kung ito ay nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa iba pang tao sa lipunan. Hal. Ekspresib ± personal na gawain na nagpapahayag ng iniisip o nadarama.Mga Layunin sa Pagsulat 1. .

Hal. 1.naghahangad na makapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag . mga istatistiks na makikita sa mga aklat at .pokus ng pagsulat na ito ay ang paksang tinatalakaysa teksto. Impormatib ± kilala rin sa tawag na expository writing .Layunin ng pagsulat ayon kina Bernales et al. Pagsulat ng report ng obserbasyon.

balita at teknikal o business report.naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran. 2.ensayklopidya. Mapanghikayat na pagsulat ± kilala rin sa tawag na persuasive writing . . opinyon o paniniwala.pangunahing pokus nito ang mga mambabasa na nais maimpluwensyahan .

. pagsulat ng editoryal.pokus dito ay ang manunulat mismo. Pagsulat ng mga proposal at konseptong papel. sanaysay at talumpati. 3. Hal. tula dula at iba pang malikhain o masining na akda.ng awtor. Malikhaing pagsulat ± ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha. nobela. .

Mga batayang tanong na mahalagang masagot sa paghahanda ng sulatin 1. Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang maging higit na makahulugan ang aking paksa? 5. Ano ang paksa ng tekstong aking isusulat? 2. Ano ang aking layunin sa pagsulat nito? 3. Saan at paano ako makakukuha ng sapat na datos kaugnay ng aking paksa? 4. Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito? .

Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman ko sa aking paksa? 7.ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito/ . Paano ko pa mapagbubuti ang aking teksto? Anu. Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito dapat ipasa? 8.6.

Pre-writing ± dito nagaganap ang paghahanda sa pagsulat 2. . nag-iiba-iba rin ito depende sa manunulat. Aktwal na pagsulat ± nakapaloob dito ang paggawa ng burador o draft.Proseso o Hakbang sa Pagsulat Proseso ng pagsulat ay hindi lamang komplikado. .mabubuod ito sa tatlong pangunahing hakbang: 1.

3. . Rewriting ± dito nagaganap ang pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong grammar. at pagkakasunudsunod ng mga ideya.ang isang sulatin ay hindi magiging kompleto at epektibo kung hindi ito dadaan sa pag-eedit at pagrerebisa. bokabularyo. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful