MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

. 2002 ) .Kahulugan ng Pagsulat   Pagsulat ± pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita.. 2001 ) Ito ay kapwa isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba¶t ibang layunin (Bernales et al. simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang/kanilang kaisipan(Bernales et al.

Sinabi ni Badayos (2000). na ang kakayahan sa pagsulat nang mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami sa atin maging ito¶y pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man.  Ayon kina Xing at Jin (1989). talasalitaan. pagbubuo ng kaisipan. ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit. . retorika at iba pang mga elemento.

isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito. . pagsasalita at pagbabasa. Ganito naman ang paglalarawan nina Peck at Buckingham (sa Radillo.  Ayon naman kay Keller (1985). 1998) sa pagsulat: Ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig. ang pagsulat ay isang biyaya.

Sosyo ±kognitib na Pananaw sa Pagsulat     Sosyo ± isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao. Sosyo-kognitib na pananaw sa pagsulat ± isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat Ayon sa pananaw na ito. Kognitib ± anumang tumutukoy sa pag-iisip. nauugnay rin ito sa mga empirikal o paktwal na kaalaman. ang pagsulat ay .

Nakapaloob naman sa sosyal na gawain ang pagsasaalang-alang sa mga mambabasa at sa kanilang magiging reaksyon o tugon sa teksto. Nakapaloob sa mental na gawain ang pag-iisip at pagsasaayos ng isang tekstong pasulat.kapwa isang mental at sosyal na gawain/activity. .

PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO Ang pagsulat ay isang biswal na pakikipagugnayan. Ito ay isang gawaing personal at sosyal. Masasabi ring ang pagsulat ay kapwa isang komunikasyong intrapersonal at interpersonal.    .

damdamin at karanasan.   Bilang personal. sa pagsusulat ay naibabahagi ng isang tao sa ibang tao ang kanyang mga karanasan. nakatutulong ito sa pagganap sa ating mga tungkuling panlipunan at sa pakikisalamuha sa isa¶t isa.ang pagsusulat ay tumutulong sa pag-unawa ng sa sariling kaisipan. Madalas. o ang kanyang pagkakaunawa sa . Bilang sosyal na gawain.

2. Oral na dimensyon. Pagsulat ± binubuo ng iba¶t ibang dimensyon: 1.mga impormasyong kanyang nakalap.mahigpit na nauugnay sa mga salitang ginamit ng awtor. Biswal na dimensyon.ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. nagsusulat ang isang indibidwal upang maimpluwensyahan ang paniniwala at reaksyon ng ibang tao. . Kung minsan naman.

Hal.Mga Layunin sa Pagsulat 1. . Paggawa ng liham-pangangalakal . Ekspresib ± personal na gawain na nagpapahayag ng iniisip o nadarama.tinatawag ding transaksyunal. Panlipunan ± sosyal na gawain na ginagamit kung ito ay nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa iba pang tao sa lipunan. Paggawa ng tula ng mga makata 2. Hal.

Pagsulat ng report ng obserbasyon. 1. mga istatistiks na makikita sa mga aklat at .pokus ng pagsulat na ito ay ang paksang tinatalakaysa teksto. Impormatib ± kilala rin sa tawag na expository writing .Layunin ng pagsulat ayon kina Bernales et al.naghahangad na makapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag . Hal.

Mapanghikayat na pagsulat ± kilala rin sa tawag na persuasive writing .ensayklopidya. 2.naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran. . balita at teknikal o business report. opinyon o paniniwala.pangunahing pokus nito ang mga mambabasa na nais maimpluwensyahan .

3. sanaysay at talumpati. Malikhaing pagsulat ± ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha. tula dula at iba pang malikhain o masining na akda.pokus dito ay ang manunulat mismo. pagsulat ng editoryal.ng awtor. nobela. Hal. . Pagsulat ng mga proposal at konseptong papel. .

Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang maging higit na makahulugan ang aking paksa? 5. Ano ang aking layunin sa pagsulat nito? 3.Mga batayang tanong na mahalagang masagot sa paghahanda ng sulatin 1. Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito? . Saan at paano ako makakukuha ng sapat na datos kaugnay ng aking paksa? 4. Ano ang paksa ng tekstong aking isusulat? 2.

Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito dapat ipasa? 8.ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito/ .6. Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman ko sa aking paksa? 7. Paano ko pa mapagbubuti ang aking teksto? Anu.

.Proseso o Hakbang sa Pagsulat Proseso ng pagsulat ay hindi lamang komplikado.mabubuod ito sa tatlong pangunahing hakbang: 1. . Pre-writing ± dito nagaganap ang paghahanda sa pagsulat 2. Aktwal na pagsulat ± nakapaloob dito ang paggawa ng burador o draft. nag-iiba-iba rin ito depende sa manunulat.

ang isang sulatin ay hindi magiging kompleto at epektibo kung hindi ito dadaan sa pag-eedit at pagrerebisa. Rewriting ± dito nagaganap ang pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong grammar.3. . bokabularyo. . at pagkakasunudsunod ng mga ideya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful