MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

. 2001 ) Ito ay kapwa isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba¶t ibang layunin (Bernales et al..Kahulugan ng Pagsulat   Pagsulat ± pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita. simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang/kanilang kaisipan(Bernales et al. 2002 ) .

. Sinabi ni Badayos (2000). na ang kakayahan sa pagsulat nang mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami sa atin maging ito¶y pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man. retorika at iba pang mga elemento. pagbubuo ng kaisipan.  Ayon kina Xing at Jin (1989). talasalitaan. ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit.

1998) sa pagsulat: Ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig. pagsasalita at pagbabasa. ang pagsulat ay isang biyaya. Ganito naman ang paglalarawan nina Peck at Buckingham (sa Radillo. isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito.  Ayon naman kay Keller (1985). .

nauugnay rin ito sa mga empirikal o paktwal na kaalaman. Kognitib ± anumang tumutukoy sa pag-iisip. Sosyo-kognitib na pananaw sa pagsulat ± isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat Ayon sa pananaw na ito. ang pagsulat ay .Sosyo ±kognitib na Pananaw sa Pagsulat     Sosyo ± isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao.

Nakapaloob naman sa sosyal na gawain ang pagsasaalang-alang sa mga mambabasa at sa kanilang magiging reaksyon o tugon sa teksto. . Nakapaloob sa mental na gawain ang pag-iisip at pagsasaayos ng isang tekstong pasulat.kapwa isang mental at sosyal na gawain/activity.

   . Ito ay isang gawaing personal at sosyal. Masasabi ring ang pagsulat ay kapwa isang komunikasyong intrapersonal at interpersonal. PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO Ang pagsulat ay isang biswal na pakikipagugnayan.

Madalas. nakatutulong ito sa pagganap sa ating mga tungkuling panlipunan at sa pakikisalamuha sa isa¶t isa.ang pagsusulat ay tumutulong sa pag-unawa ng sa sariling kaisipan. sa pagsusulat ay naibabahagi ng isang tao sa ibang tao ang kanyang mga karanasan.   Bilang personal. damdamin at karanasan. o ang kanyang pagkakaunawa sa . Bilang sosyal na gawain.

nagsusulat ang isang indibidwal upang maimpluwensyahan ang paniniwala at reaksyon ng ibang tao.mga impormasyong kanyang nakalap. Biswal na dimensyon. Pagsulat ± binubuo ng iba¶t ibang dimensyon: 1. Oral na dimensyon. Kung minsan naman. 2.ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. .mahigpit na nauugnay sa mga salitang ginamit ng awtor.

. Paggawa ng liham-pangangalakal . Paggawa ng tula ng mga makata 2. Panlipunan ± sosyal na gawain na ginagamit kung ito ay nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa iba pang tao sa lipunan. Hal.Mga Layunin sa Pagsulat 1.tinatawag ding transaksyunal. Ekspresib ± personal na gawain na nagpapahayag ng iniisip o nadarama. Hal.

Hal. 1. Impormatib ± kilala rin sa tawag na expository writing .Layunin ng pagsulat ayon kina Bernales et al. mga istatistiks na makikita sa mga aklat at .pokus ng pagsulat na ito ay ang paksang tinatalakaysa teksto.naghahangad na makapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag . Pagsulat ng report ng obserbasyon.

.naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran. Mapanghikayat na pagsulat ± kilala rin sa tawag na persuasive writing . balita at teknikal o business report.ensayklopidya. 2. opinyon o paniniwala.pangunahing pokus nito ang mga mambabasa na nais maimpluwensyahan .

. sanaysay at talumpati. pagsulat ng editoryal. Hal. Malikhaing pagsulat ± ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha.pokus dito ay ang manunulat mismo. nobela. . Pagsulat ng mga proposal at konseptong papel.ng awtor. tula dula at iba pang malikhain o masining na akda. 3.

Ano ang aking layunin sa pagsulat nito? 3. Saan at paano ako makakukuha ng sapat na datos kaugnay ng aking paksa? 4. Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang maging higit na makahulugan ang aking paksa? 5. Ano ang paksa ng tekstong aking isusulat? 2.Mga batayang tanong na mahalagang masagot sa paghahanda ng sulatin 1. Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito? .

ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito/ . Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito dapat ipasa? 8. Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman ko sa aking paksa? 7.6. Paano ko pa mapagbubuti ang aking teksto? Anu.

mabubuod ito sa tatlong pangunahing hakbang: 1. . nag-iiba-iba rin ito depende sa manunulat. .Proseso o Hakbang sa Pagsulat Proseso ng pagsulat ay hindi lamang komplikado. Pre-writing ± dito nagaganap ang paghahanda sa pagsulat 2. Aktwal na pagsulat ± nakapaloob dito ang paggawa ng burador o draft.

.3. Rewriting ± dito nagaganap ang pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong grammar.ang isang sulatin ay hindi magiging kompleto at epektibo kung hindi ito dadaan sa pag-eedit at pagrerebisa. . at pagkakasunudsunod ng mga ideya. bokabularyo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful