MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

. 2001 ) Ito ay kapwa isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba¶t ibang layunin (Bernales et al.Kahulugan ng Pagsulat   Pagsulat ± pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita.. 2002 ) . simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang/kanilang kaisipan(Bernales et al.

pagbubuo ng kaisipan. retorika at iba pang mga elemento. na ang kakayahan sa pagsulat nang mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami sa atin maging ito¶y pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man. ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit. Sinabi ni Badayos (2000). . talasalitaan.  Ayon kina Xing at Jin (1989).

1998) sa pagsulat: Ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig. Ganito naman ang paglalarawan nina Peck at Buckingham (sa Radillo. isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito. ang pagsulat ay isang biyaya.  Ayon naman kay Keller (1985). . pagsasalita at pagbabasa.

nauugnay rin ito sa mga empirikal o paktwal na kaalaman.Sosyo ±kognitib na Pananaw sa Pagsulat     Sosyo ± isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao. Sosyo-kognitib na pananaw sa pagsulat ± isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat Ayon sa pananaw na ito. ang pagsulat ay . Kognitib ± anumang tumutukoy sa pag-iisip.

Nakapaloob sa mental na gawain ang pag-iisip at pagsasaayos ng isang tekstong pasulat. Nakapaloob naman sa sosyal na gawain ang pagsasaalang-alang sa mga mambabasa at sa kanilang magiging reaksyon o tugon sa teksto.kapwa isang mental at sosyal na gawain/activity. .

Ito ay isang gawaing personal at sosyal. PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO Ang pagsulat ay isang biswal na pakikipagugnayan.    . Masasabi ring ang pagsulat ay kapwa isang komunikasyong intrapersonal at interpersonal.

o ang kanyang pagkakaunawa sa . nakatutulong ito sa pagganap sa ating mga tungkuling panlipunan at sa pakikisalamuha sa isa¶t isa. Madalas.   Bilang personal. damdamin at karanasan. Bilang sosyal na gawain. sa pagsusulat ay naibabahagi ng isang tao sa ibang tao ang kanyang mga karanasan.ang pagsusulat ay tumutulong sa pag-unawa ng sa sariling kaisipan.

nagsusulat ang isang indibidwal upang maimpluwensyahan ang paniniwala at reaksyon ng ibang tao. Biswal na dimensyon. . 2. Pagsulat ± binubuo ng iba¶t ibang dimensyon: 1.mga impormasyong kanyang nakalap. Kung minsan naman.ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa. Oral na dimensyon.mahigpit na nauugnay sa mga salitang ginamit ng awtor.

Hal. Paggawa ng tula ng mga makata 2.tinatawag ding transaksyunal. Ekspresib ± personal na gawain na nagpapahayag ng iniisip o nadarama. Hal. . Paggawa ng liham-pangangalakal . Panlipunan ± sosyal na gawain na ginagamit kung ito ay nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa iba pang tao sa lipunan.Mga Layunin sa Pagsulat 1.

Impormatib ± kilala rin sa tawag na expository writing .pokus ng pagsulat na ito ay ang paksang tinatalakaysa teksto. mga istatistiks na makikita sa mga aklat at . Pagsulat ng report ng obserbasyon. 1.Layunin ng pagsulat ayon kina Bernales et al. Hal.naghahangad na makapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag .

pangunahing pokus nito ang mga mambabasa na nais maimpluwensyahan . opinyon o paniniwala. .ensayklopidya. Mapanghikayat na pagsulat ± kilala rin sa tawag na persuasive writing . balita at teknikal o business report.naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran. 2.

ng awtor. Pagsulat ng mga proposal at konseptong papel. sanaysay at talumpati. tula dula at iba pang malikhain o masining na akda. Hal. Malikhaing pagsulat ± ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha.pokus dito ay ang manunulat mismo. pagsulat ng editoryal. 3. . . nobela.

Mga batayang tanong na mahalagang masagot sa paghahanda ng sulatin 1. Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito? . Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang maging higit na makahulugan ang aking paksa? 5. Ano ang paksa ng tekstong aking isusulat? 2. Ano ang aking layunin sa pagsulat nito? 3. Saan at paano ako makakukuha ng sapat na datos kaugnay ng aking paksa? 4.

Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman ko sa aking paksa? 7.ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito/ . Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito dapat ipasa? 8.6. Paano ko pa mapagbubuti ang aking teksto? Anu.

nag-iiba-iba rin ito depende sa manunulat. .Proseso o Hakbang sa Pagsulat Proseso ng pagsulat ay hindi lamang komplikado. . Aktwal na pagsulat ± nakapaloob dito ang paggawa ng burador o draft. Pre-writing ± dito nagaganap ang paghahanda sa pagsulat 2.mabubuod ito sa tatlong pangunahing hakbang: 1.

bokabularyo. Rewriting ± dito nagaganap ang pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong grammar. . at pagkakasunudsunod ng mga ideya.ang isang sulatin ay hindi magiging kompleto at epektibo kung hindi ito dadaan sa pag-eedit at pagrerebisa.3. .