MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

. 2001 ) Ito ay kapwa isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba¶t ibang layunin (Bernales et al. 2002 ) .. simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang/kanilang kaisipan(Bernales et al.Kahulugan ng Pagsulat   Pagsulat ± pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita.

. pagbubuo ng kaisipan. Sinabi ni Badayos (2000). retorika at iba pang mga elemento. talasalitaan. ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit.  Ayon kina Xing at Jin (1989). na ang kakayahan sa pagsulat nang mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakararami sa atin maging ito¶y pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man.

. Ganito naman ang paglalarawan nina Peck at Buckingham (sa Radillo. isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito. pagsasalita at pagbabasa.  Ayon naman kay Keller (1985). 1998) sa pagsulat: Ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig. ang pagsulat ay isang biyaya.

Sosyo ±kognitib na Pananaw sa Pagsulat     Sosyo ± isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao. Kognitib ± anumang tumutukoy sa pag-iisip. ang pagsulat ay . nauugnay rin ito sa mga empirikal o paktwal na kaalaman. Sosyo-kognitib na pananaw sa pagsulat ± isang paraan ng pagtingin sa proseso ng pagsulat Ayon sa pananaw na ito.

Nakapaloob naman sa sosyal na gawain ang pagsasaalang-alang sa mga mambabasa at sa kanilang magiging reaksyon o tugon sa teksto. .kapwa isang mental at sosyal na gawain/activity. Nakapaloob sa mental na gawain ang pag-iisip at pagsasaayos ng isang tekstong pasulat.

Ito ay isang gawaing personal at sosyal. Masasabi ring ang pagsulat ay kapwa isang komunikasyong intrapersonal at interpersonal. PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO Ang pagsulat ay isang biswal na pakikipagugnayan.    .

Madalas. damdamin at karanasan. o ang kanyang pagkakaunawa sa . Bilang sosyal na gawain. sa pagsusulat ay naibabahagi ng isang tao sa ibang tao ang kanyang mga karanasan. nakatutulong ito sa pagganap sa ating mga tungkuling panlipunan at sa pakikisalamuha sa isa¶t isa.ang pagsusulat ay tumutulong sa pag-unawa ng sa sariling kaisipan.   Bilang personal.

mahigpit na nauugnay sa mga salitang ginamit ng awtor. . Oral na dimensyon.mga impormasyong kanyang nakalap. Kung minsan naman. Biswal na dimensyon. 2. Pagsulat ± binubuo ng iba¶t ibang dimensyon: 1. nagsusulat ang isang indibidwal upang maimpluwensyahan ang paniniwala at reaksyon ng ibang tao.ang pagsulat ay isang pakikipag-usap sa mga mambabasa.

Paggawa ng liham-pangangalakal . . Paggawa ng tula ng mga makata 2. Hal. Hal. Ekspresib ± personal na gawain na nagpapahayag ng iniisip o nadarama.tinatawag ding transaksyunal. Panlipunan ± sosyal na gawain na ginagamit kung ito ay nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa iba pang tao sa lipunan.Mga Layunin sa Pagsulat 1.

Hal. 1. Pagsulat ng report ng obserbasyon.Layunin ng pagsulat ayon kina Bernales et al.pokus ng pagsulat na ito ay ang paksang tinatalakaysa teksto. Impormatib ± kilala rin sa tawag na expository writing . mga istatistiks na makikita sa mga aklat at .naghahangad na makapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag .

. Mapanghikayat na pagsulat ± kilala rin sa tawag na persuasive writing .pangunahing pokus nito ang mga mambabasa na nais maimpluwensyahan . 2.ensayklopidya. balita at teknikal o business report.naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran. opinyon o paniniwala.

tula dula at iba pang malikhain o masining na akda. nobela.pokus dito ay ang manunulat mismo. sanaysay at talumpati. . Malikhaing pagsulat ± ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha.ng awtor. Hal. Pagsulat ng mga proposal at konseptong papel. 3. pagsulat ng editoryal. .

Ano ang aking layunin sa pagsulat nito? 3. Saan at paano ako makakukuha ng sapat na datos kaugnay ng aking paksa? 4.Mga batayang tanong na mahalagang masagot sa paghahanda ng sulatin 1. Ano ang paksa ng tekstong aking isusulat? 2. Sino ang babasa ng aking teksto? Para kanino ito? . Paano ko ilalahad ang mga datos na aking nakalap upang maging higit na makahulugan ang aking paksa? 5.

Ilang oras ang aking gugugulin sa pagsusulat? Kailan ko ito dapat ipasa? 8. Paano ko pa mapagbubuti ang aking teksto? Anu. Paano ko maibabahagi sa aking mambabasa ang nalalaman ko sa aking paksa? 7.6.ano ang mga dapat ko pang gawin para sa layuning ito/ .

Pre-writing ± dito nagaganap ang paghahanda sa pagsulat 2. nag-iiba-iba rin ito depende sa manunulat. Aktwal na pagsulat ± nakapaloob dito ang paggawa ng burador o draft.Proseso o Hakbang sa Pagsulat Proseso ng pagsulat ay hindi lamang komplikado. . .mabubuod ito sa tatlong pangunahing hakbang: 1.

Rewriting ± dito nagaganap ang pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong grammar.3.ang isang sulatin ay hindi magiging kompleto at epektibo kung hindi ito dadaan sa pag-eedit at pagrerebisa. at pagkakasunudsunod ng mga ideya. . . bokabularyo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful