ANG SALIGANG BATAS AT MGA KAUTUSAN NG PEDERASYON NG MGA ASOSASYON NG MGA BARANGAY NUTRITION SCHOLARS (BNS) NG LAGUNA, INC

.

ALAMIN NG LAHAT,

KAMI, mga nakalagda dito, mga mamamayang Pilipino, pawang nasa wastong gulang, bilang regular at hinirang ng mga Punong Barangay at Punong Bayan na Barangay Nutrition Scholar (BNS) alinsunod sa P.D. 1569, na residensiya ng kaniyakaniyang nasasakupang barangay ay kusang-loob na nagbuklod upang itatag ang Pederasyon ng mga Asosasyon ng Barangay Nutrition Scholars (BNS) ng Laguna, Inc. ay nagpapatibay ng mga Saligang Batas at mga Kautusan gaya ng mga sumusunod:

SEKSYON 1. a. NAME - Pederasyon ng mga Asosasyon ng mga Barangay Nutrition Scholars (BNS) ng Laguna, Inc. b. ADDRESS – Provincial Nutrition Action Office Brgy, Callos, Sta. Cruz, Laguna SEKSYON 2. LAYUNIN a. Paigtingin ang samahan ng mga asosasyon ng mga BNS sa mga bayan at lungsod ng Lalawigan ng Laguna. b. Paunlarin at palawakin ang mga programa at proyekto ng mga BNS sa Laguna. SEKSYON 3. ORGANIZATIONAL STRUCTURE (Balangkas ng Organisasyon) MGA KASAPI 1. Pamunuan ng Asosasyon ng mga BNS sa Lalawigan ng Laguna. 2. Lahat ng kasalukuyang nanunungkulang BNS sa buong Laguna.

1

San Pablo 3. Calamba 5. Lasaga Cabuyao. Cabuyao CLUSTER 2 1. Laguna Tagasuri: Helen B. Valdellon Paete. Mamangon Pagsanjan. Santa Rosa 4. Torres Victoria. Nagcarlan 5. Sapallo (Nagcarlan) 4th Cluster – Rosita R. Laguna Rosalinda D. Laguna Teresita B. Bay 5. Rabutazo (Kalayaan) 5th Cluster – Vivian F. Calauan 3. Valera Pangil. Pedron (Cavinti) 6th Cluster – Loreta P. Laguna Pang-Pangulo: Kalihim: Ingat-Yaman: Angelina D. Laguna Myrna J. Laguna Tagapag-Balita: 1st Cluster – Rowena Conde (Biñan) 2nd Cluster – Potenciana V. Porcincula (Famy) CLUSTER 1 1. Liliw 2 . Alaminos 2. Los Baños 2.PAMUNUAN Pangulo: Milagros V. Vitangcol Rizal. Garovillas Pila. Laguna Lea M. Rizal 4. San Pedro 2. Pila CLUSTER 3 1. Biñan 3. Parado ( Los Baños) 3rd Cluster – Guadalupe L. Victoria 4.

ika. 3 . labingwalong (18) taong gulang at hanggang sa edad na kayang manungkulan ng BNS.00 bawat isa bilang panimulang pondo ng asosasyon at napagkasunduan din na magkakaroon ng butaw ang mga Pangulo ng halagang Php 10. Cruz SEKSYON 4. Famy 4. . Magdalena 5. Paete 5.00 bilang tulong sa pamilya ng pumanaw na BNS. Laguna Oras . Callos. Napagkasunduan ng mga Pangulo na magbibigay ng tig P200. Mabitac 5. Cavinti 3.00 sa hindi pagdalo o pagliban sa araw ng pagpupulong at kung hindi makakadalo ay kailangang kahalili ang Pangalawang Pangulo o ang Kalihim. Pulong – Ang pangkaraniwang pulong ng mga Pangulo ng BNS ay gaganapin tuwing ikalawang Martes ng buwan. – ALITUNTUNIN PANLOOB 1. Luisiana 2.Provincial Nutrition Office Brgy.00 ang lahat na BNS ng Laguna sa loob ng isang taon. Kalayaan 4.1:00 ng hapon 2. Sta.CLUSTER 4 1. bawat pangulo ng bayan/lungsod ay magbibigay ng halagang P100. Pakil CLUSTER 6 1. Majayjay 4. 3.KATANGIAN (QUALIFICATION) Ang mga hinirang at itinalagang BNS ng Punong Barangay ay kailangang Pilipino. Cruz CLUSTER 5 1. Napagkasunduan ng mga Pangulo na magkaroon ng Membership Fee na Php 10. Lugar . Sta. residensiya ng may dalawang (2) taon sa kanyang tinitirahang barangay at tapos ng high school. Siniloan 3. Cruz.Pagsanjan 2. Lumban 3. Napagkasunduan ng mga Pangulo na magkakaroon ng multang Php 200. SEKSYON 5. 5. Sta.Pangil 2. Sa BNS na pumanaw.00 bawat buwan at ito ay dadalhin o ibibigay sa Ingat-Yaman ng samahan sa araw ng pagpupulong. napagkasunduan ng mga Pangulo ng BNS na kung may kasamahang nawala. 4.

Magbigay ng paanyaya sa lahat ng idadaos na pagpupulong. Mag-ingat ng iba pang dokumento at magsilbing katiwala ng tatak o selyo ng samahan. tala ng samahan at ng wastong ulat ng lahat ng pagpupulong. Manguna o mamuno sa lahat ng pagpupulong ng samahan ng mga pangulo. ang mga nakakaraming Pamunuan ay maaaring magpasya ng kanyang kapalit. . 4. Maglipat sa kanyang kapalit ng lahat ng mga dokumento na nasa kanyang pag. Kapasyahan. 4 . PANG. PANGULO 1. Kasulatan. PANGULO 1. 2. Tutupad sa lahat ng Gawain at mga tungkulin sa katuparan ng panguluhan.iingat. 3. PAMUNUAN Ang pamunuan sa kanyang Kabuuan ay ang pangkalahatang Kapang-yarihan sa pamamahala at pagpapanatili ng mga Gawain ng samahan. katibayan na umiikot sa pananalapi. kasunduan at iba pang kasulatan ng samahan. 3. Lalagda sa lahat ng kapasyahan. KALIHIM 1. ito ang magtatakda ng mga patakaran sang-ayon sa alintuntunin panloob ng mga samahan . sa pasubali na kung dahilan ay pagkamatay o pagkatiwalag. mga kapasyahan ng pangkalahatang Kasapian. KAPANGYARIHAN AT TUNGKULIN SEKSYON 6. Mag-ingat ng mga Katibayan. 2.Note: MNAO ng bawat bayan/lungsod ng pumanaw na BNS ang magpaparating sa MNAO ng iba’t ibang bayan. Pansamantalang gaganap ng mga tungkulin ng Pangulo kung ito ay wala o nawalan ng kakayahang manungkulan.

Maging pangkalahatang tagapangasiwa sa lahat ng pananalapi at ari-arian ng mga samahan sa alin mang araw o oras. SEKSYON 11. Ang pagpapairal ng susog ay isinasagawa lamang matapos matanggap ng samahan ang Katibayan ng pagpapatibay ng pagsusog mula sa kinauukulang tanggapan ng pamahalaan. Sta. Mag-iingat ng lahat ng ulat ng mga transaksyon na siyang magiging patunay ng katayuan sa pananalapi. Magpalipat ng lahat ng salapi. kasulatan at iba pang ari-arian ng samahan na nasa kanyang pag-iingat sa sandaling nahirang ang kanyang kapalit. Suriin ang pananalapi ng samahan. 3. SEKSYON 9. Ito ay gagawin sa Provincial Nutrition Action Office sa Brgy. Ang alinmang mga tadhana ng Artikulo ng Samahan at alintuntuning panloob ay maaaring susugan at pagtibayin ng may 2/3 na boto ng kasapi na nasa mabuting katatayuang dumalo sa karaniwang pagpupulong ng kapulungan sa isinagawa ukol sa pagsusog. TALAPAKSAAN Ang pagkakasunod-sunod ng mga paksa sa bawat pagpupulong ay gaya ng mga sumusunod: 5 .INGAT-YAMAN 1. Maihatid at maipaalam ang mga gawain ng mga BNS. Ang pamunuan ay maglilingkod sa nalolooban ng tatlong (3) taon hanggang ang kanilang kahalili ay mahalal. 2. SEKSYON 7. SEKSYON 8. TAGA-BALITA 1. mga panagot. Cruz. Callos. SEKSYON 10. Laguna sa ganap na ika – 1:00 ng hapon. Pulong ng Samahan ng BNS sa Laguna Ang pangkaraniwang pulong ay gaganapin tuwing ikalawang Martes ng buwan. TAGA-SURI 1.

Pagwawakas ng pulong SEKSYON 12. MGA PAGBABAGO (AMMENDMENTS) Ang nakakaraming kasapi ng Pederasyon ng Asosasyon ng BNS ay maaaring magmungkahi ng susog sa Saligang Batas at Kautusan isang taon matapos na ito ay mapagtibay. 2. VALERA PANGULO Inihanda: LEA M. 5.1. TORRES KALIHIM 6 . Anumang pagbabago sa Saligang Batas at mga Kautusan ay kailangang aprubahan at ipasa ng mayroong 2/3 na bahagdang dami ng miyembro ng Pederasyon. Ang Saligang Batas at mga Kautusang ito ay magkakabisa matapos na ito ay mapagtibay. Pagsasaalang-alang ng Katitikan ng nakaraang pulong. Pag-uulat ng pinagsama-samang ulat ng pamunuan ukol sa masusing kalagayan ng pamamalakad ng pananalapi. Di natapos na paksa o gawain. 3. Pinagtibay ngayong ika – 11 ng Mayo 2011 MILAGROS V. 4. Iba pang paksa. Ang mungkahi ay maaaring idulog anumang oras sa alinmang pangkaraniwang pulong na gaganapin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful