P. 1
EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA

4.0

|Views: 20,793|Likes:
Published by Maeder Abolo

More info:

Published by: Maeder Abolo on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

 8. b. ➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. Ano ang maaari mong gawin? a. c. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo. . b. bago dumating ng bahay ang nanay mo. c.tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo. d. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino.Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo. Ano ang gagawin mo? a. Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan. c. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito. c.  1. c. Ano ang gagawin mo? a. Ano ang gagawin mo? a. b.Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti.  2. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa. d. Isusumbong mo ito sa kaibigan mo. Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan.Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad. a. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa. d. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad. b. d. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll. a. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan.  9.  10.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos.  3.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal. c. b. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao. d. b.Dahil sa katuwaan.

d. magalit sa kapatid mo  7.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan.Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito. pasko atbp. a. d. magsabi ng totoo b. Sa mga kasama sa bahay. Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik. sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a.  1. b.  10.Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel. Ilalagay sa bangko para tumubo . magsawalang kibo b. baha. c.Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka.Nang mamatay ang ama mo. Magtanggol sa sarili d. Magpaliwanag sa katotohanan d. c.  6. May karapatan kang a. Magtanggol sa sarili c. Magagalit b.Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo. Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol.Basahing mabuti ang mga pahayag. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain. Karapatan mo ang a. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid.➢ ➢ ➢ ➢  4.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera. Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo. a. hahangaan d. Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye. Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. anibersaryo. Bilang panganay sa anim na magkakapatid.  9. makikipagtalo  5. b. Isumbong ang kapatid mo c.Sa palagay mo. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. sunog . ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral. nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan. magsasawalang-kibo d. Pagtatawanan b. c. d. pupurihin c. maiinis c. Alin dito ang dapat gawin? a.  8. Ano ang mararamdaman mo? a. b. atbp. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari .bahala na sila sa kanilang buhay. pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao.

d. Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3. lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito.Pag-ibig sa kapwa d.Pag-ibig sa bayan b. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya. Diwa nasyonalismo c. Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. b. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a.  10. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. c. d. Kahit hindi tayo magsama-sama . Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan. b.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya.Pagmamahal sa wika  9. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga. c.  4. d. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c. Diwa nasyonalismo c. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya. Pag-ibig sa kapwa d. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a . Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman. Alin ditto ang sumasalungat? . c.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay. Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral. Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong. mga kabataang naligaw ng landas d.mga ulilang sanggol c. Bata pa sila para alamin ang mga ito.  6. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a. Magbabayad ng buwis c.Pag-ibig sa bayan b. Alin ditto ang hindi makatarungan? a. uunlad din tayo. Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b.denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba.b. ispiritwal at emosyonal. Laganap ang mga panooring malalaswa b.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa.  8. Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a. b. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7. Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d.matatandang walang kamag-anak b. Mag-aaral ng mabuti d. d.  2.

magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. kapayapaan  6. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad. kabutihang idudulot sa kapwa. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan. fortitude  8. Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: . kasanayan at pagpapahalaga b. d. dignidad. Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. c. b. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. kalusugan. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. justice c. c. d. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3. d.a. bilang ng trabahong matatapos b. produktibong paggamit ng oras d. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. b. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap. makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. makakuha ng mataas na marka c. b. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. kalayaan. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. c. temperance d. Ipang makatiyak ng kaunting anak. malilinang ang talino. konsensya b. karapatan d. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. kaalamang taglay ng mag-aaral b. prudence b. talino  2. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a. makakilala ng iba’t ibang guro d. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a. c. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a.

b. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a.a. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Ang partikular na kilos o gawain b.  9. d. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. c. ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Makakaahon sa hirap d. c. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. b. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a.  6. b. Alin dito? a. Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa.  5. hero worship b. Malalaswang pelikula c. habit d. attitude c. b. Ang sitwasyon o kondisyon  3. c. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. Ang layunin o intensyon ng kilos c. d. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. . Ang sitwasyon o kondisyon  2. value b. Ang layunin o intensyon ng kilos c. d. c. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan. maliban sa isa.” Ano ang ibig sabihin nito? a. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad.

Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. b. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman. Halos kalahati ang kanyang matitipid. tumulad sa kabutihan ng Diyos. pagsasalita ng totoo.. masama man o mabuti d. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. b. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a. d. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10. Pagbabasa ng sulat ng iba c. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. c.  5. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral.  8. ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9. Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom. iyon ang tahanan. c. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. Kailangan ay: a. Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit. Inalok si Juan ng mumurahing pabango.  6 . hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9. d.  3. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan. pagtatanggol kahit sa anong paraan c. kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso. Paggalang sa kapangyarihan B. pag-iisip ng maitutulong d. pag-alala kapag may suliranin b. Paggalang sa sekswalidad C. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. Hindi pumayag si Susan.d. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10.  7. Mula sa ginawa ni Maria. Pagpapahalaga sa katotohanan E. Paggalang sa buhay F. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos. Kung hindi mabuti ang kilos. Titik lamang ang isulat. A.  4. d. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan. b. c. c. pagpuna ng mali ng iba c. masasabing: a. sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes .  2. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa. b. Pagmamahal sa Diyos D. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b. “Kung saan may pagmamahal. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d.

Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain . Kapag umalis. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b. anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a. Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c. prudence c. maiwan ang pusong nagmamahal b.Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a.a. temperance d. fortitude b.Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya. maraming pang-akit sa mamimili c. justice  2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->