Ano ang heograpiya?

Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal ng daigdig, ang pinagkukunang yaman at klima nito, at ang aspetong pisikal ng populasyon nito.

Ano ang klima?
Ang klima ay tumutukoy sa kalagayan ng atmospera sa isang partikular na lugar sa loob ng mahabang panahon at sa kasalukuyang panahon.

Ano ang kahulugan ng latitude?
Ang latitude ay isang kathang isip na linya na kung saan nakakatulong sa pagtukoy ng kinaroroonan ng isang lugar,o bansa. ang latitude ang nagdidikta ng distansya ng isnag lugar mula sa gitna o equator.

Ano ang longitude?
Haba/kahabaan.

Ano ang equator?
isang haka-haka na linya sa paligid ng Earth pagbabalangkas ng mga magaling na bilog na pareho ang layo mula sa hilaga at timog poles; "ang ekwador ay ang hangganan sa pagitan ng hilagang at timog hemispheres "

Ano ang kahulugan ng tropiko ng cancer?
ito ay guhit na nasa 23 1/2 digri sa hilagang hatingglobo....

Ano ang tropic of capricorn?
ito ay isa sa mga linya na naghahati sa ibat ibang bahagi nga globo ito ay mamatagpuan sa 23 1/2 digri sa timog hatingglobo...

Ano ang prime meridian?
Ang guhit na patayo na may bilang na zero digri.Ito ang naguugnay sa dalawang polo(hilaga at timog)at naglalagos sa greenwich,england.

Ano ang international date line?
Ang International Daterline ay ginagamit upang malaman ang tamang oras mula sa magkaibang lugar na tawag ay time zone.Ito ay isang guhit sa globo o mapa ( ngunit ito'y kathang isip lamang ). Ang linyang ito ay mula sa north pole patungong south pole. may 180 degrees ang layo nito mula sa greenwich line.

Ano ang grid
Ang grid sa globo o mapa ay mga pinagtagpu-tagpong mga guhit na nakatutulong upang matukoy ang lokasyon ng iba-ibang lugar sa globo.