P. 1
Primer in Elem Curr

Primer in Elem Curr

|Views: 1,544|Likes:

More info:

Published by: Ermelyn Chavez Biñas on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

PRI MER

on the 2002 Basic Education Curriculum

(Elementary Lev el)

1

Objectives of Elementary Education
Article III, Sec. 21 of the Education Act of 1982 states the objectives of elementary education. These are to: 1. provide the knowledge and develop the skills, attitudes, and values essential to personal development and necessary for living in and contributing to a developing and changing social milieu; 2. provide learning experiences which increase the child’s awareness of and responsiveness to the changes in and just demands of society; and to prepare him for constructive and effective involvement; 3. promote and intensify the child’s knowledge of identification with, and love for the nation and the people to which he belongs; and 4. promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity and prepare himself to engage in honest and gainful work.

Objectives of Elementary Education Curriculum
Elementary education shall aim to develop the spiritual, moral, mental and physical capabilities of the child, provide him with experiences in the democratic way of life, and inculcate ideas and attitudes necessary for enlightened, patriotic, upright and useful citizenship. To achieve these objectives, elementary education curriculum shall provide for the: 1. inculcation of spiritual and civic values and the development of a good Filipino based on an abiding faith in God and genuine love of country; 2. training of the young citizen in his rights, duties and responsibilities in a democratic society for active participation, in a progressive and productive home and community life; 3. development of basic understanding about Philippine culture, the desirable tradition and virtues of our people as essential requisites in attaining national consciousness and solidarity; 4. teaching of basic health knowledge and the formation of desirable health habits and practices; 5. development of functional literacy; in Pilipino and in English as basic tools for further learning; and 6. acquisition of fundamental knowledge, attitudes, habits and skills in science, civics, culture, history, geography,
2

mathematics, arts, and home economics and livelihood education and their intelligent application in appropriate life situations.

3

at the end of the third grade. Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. pagkilala sa mga salita. ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba’t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. Inaasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matututuhan nang lubusan sa tatlong unang baitang. It includes skills in auditory discrimination and cognitive comprehension. 2.DESCRIPTION OF LEARNING AREAS (Elementary) 1. tugma. It includes skills for vocabulary development. meaningful and realistic. literary appreciation and study skills. levels of comprehension. Grade III is considered the threshold in reading. diyalogo at iba pa. nahahasa ang wastong pagbigkas. paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. Reading is getting meaning from the printed page. Filipino Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig. Writing includes writing readiness skills. Para sa mabisang pagtuturo. Sa pagsasalita naman. pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik. pagsasalita. speaking. reading and writing. Learning activities to develop competence in these phases of communication should be varied. At sa pagsulat napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. pagsulat at pag-iisip sa Filipino. Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa. Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa Una hanggang Ikatlong Baitang. English English as a subject is concerned with developing competence in listening. tula. Science and Health concepts may be used as content in English especially for Grades I and II. Thus. functional and creative writing. but not to the extent of neglecting the content in the English books for the grade. Listening is an information – processing act. every child is expected to be a reader. 4 . Speaking includes skills in using the language expressions and grammatical structures correctly in oral communication. guided writing. naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin. Ang mga bata ay tuturuan ng angkop na kagamitang pangliteratura tulad ng jingles. pagbasa.

integers. These pertain to health and sanitation. metric and local measurements. plane figures. fractions and decimals including money. ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan. polygons. measurement and graphs. the use of money and their application to practical problems based on real life activities. Tumutukoy rin ito sa 5 . addition and subtraction. acquire science skills as well as scientific attitudes and values needed in solving everyday problems. fractions. spatial figures. Makabayan Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura:     Sibika at Kultura. Likewise. food production. conceptualize the meaning of ratio and proportion. Simple concepts in Algebra is also introduced to be articulated in the high school. the four fundamental operations. percent. Besides further development of the basic mathematical skills. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Science and Health Science and Health aims to help the Filipino child gain a functional understanding of science concepts and principles linked with real life situations. Ikalawa at Ikatlong Baitang ay binubuo ng Sibika at Kultura na nagsisilbing batayang aralin sa pagsasanib ng Musika. There is no Science and Health for Grades I and II but simple science and health concepts which include the child’s interaction to his immediate environment are contents of English. In Grades IV-VI. basics of geometry. basic facts of multiplication and division. 4. measurement and graphs. 5. These concepts reinforce the sensory-perceptual activities introduced in the 8-week ECD Curriculum. performs skills in decimals and fractions. simple probability. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) Ang Makabayan para sa Una. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. more complex study of Science concepts will be taken up in preparation for High School work. Teaching Science and Health will formally start in Grade III using English as medium of instruction.3. the child is expected to solve problems related to business and industrial activities in the community. process skills may be developed in Makabayan subject like Sibika at Kultura. nutrition. In Grades 5 and 6 the child is expected to have mastered the four fundamental operations of whole numbers. angles. Grades 3 and 4 deals with the study of whole numbers. Mathematics Mathematics in Grades 1 and 2 includes the study of whole numbers. Kasaysayan at Sibika (SK.HKS) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika. Heograpiya. Ito ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at sa pamahalaan. and the environment and its conservation.

ang pokus na disiplina ay Kasaysayan. Isang katangian ng pagtuturo ng asignaturang ito ang pagiging flexible upang matugunan ang mga pangangailangang lokal at panrehiyon. Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng tahanan na magiging daan sa pagpapatatag ng pamilya. ang mga pagbabago sa lipunan na naging sanhi ng pagsibol ng bago at maraming pagkakataon at pakinabang para sa paglinang ng kakayahan ng tao at ang mga programa sa kasalukuyang lipunan na naglalayong makatulong sa pagkamit ng minimithing bukas. hayop. Gayundin. taas ng lugar. pangangalaga at pagpapabuti sa mga ito. Sa pamamagitan nito. at iba pang malikhaing gawain at proyekto. mga karapatang tinatamasa. Naglalahad ito ng kontinuum ng mga suliranin. bahaging dapat gampanan. Ang Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) ay isasanib sa lahat ng antas. 6 . Para sa Ikalimang Baitang. ang kaangkupang pisikal at mga kasanayang panlaro (lead-up games). paaralan at sa pamayanan at ang paglikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang. pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi at malikhaing pagpapahayag ng sariling damdamin sa Musika. Bibigyan ng pagkakataon ang mga bata na magamit ang kanilang natutuhan sa mga gawaing nakaaaliw. ang mga paaralan ay binibigyan ng laya sa pagpili ng mga gawaing sadyang angkop sa karanasan ng mga bata. Kabilang dito ang mga katangiang pangheograpiya ng bansa tulad ng mga anyong lupa at tubig. Sa pamamagitan ng musika. lokasyon. Ang mga gawain ay nagbibigay-diin sa paglinang ng kanaisnais na saloobin. Habang papataas ng baitang ang bata. Tumatalakay ito sa ugnayan ng tao at ng pamahalaan. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) ang mga bata ay nakapagpapahayag ng kanilang damdamin. klima. tagumpay at mga pangyayari na nakaimpluwensya sa kasalukuyan. populasyon. Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan. sining at edukasyong pagpapalakas ng katawan. Naglalayon ito na mabigyan ang mga mag-aaral ng pananaw tungkol sa kapaligirang pisikal. batayang kasanayan at mga gawi sa paggawa sa pamamagitan ng mga araling may kaugnayan sa pang-araw-araw na gawain sa tahanan. agrikultura. musika at pagkamalikhain sa disenyo at craft construction ay higit pang lilinangin. panlipunan at pagkabuhayan. ang mga paraan ng pakikibagay/pakikiangkop at ang wastong pangangasiwa nito. Ang Heograpiya/Kasaysayan/Sibika para sa Ikaapat na Baitang ay nakatuon sa Heograpiya. ang pokus ay ang Sibika. halaman. Ito ang mga batayang pagpapahalaga na likas sa bawat asignatura. ideya. at ang paggamit. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. malilinang ang pagpapahalaga sa mga katutubo at kontemporaring sining. mabibigyan ang mga bata ng mga karanasan sa mga kasanayan para sa iba’t ibang hanapbuhay. Sa Musika.paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal. tingiang pangangalakal at impormasyong teknolohiya. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. sining pang-industriya. at imahinasyon. Para sa Ikaanim na Baitang. direksyon.

inaasahang nakabibigkas at nakababasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog. nakagagamit ng iba’t ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng iba’t ibang pahayag at sulatin na may 15-20 pangungusap. nakabubuo ng iba’t ibang pangungusap. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. nakapag-aayos ang mag-aaral ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. nakagagamit ng magagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pag-uusap. nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa iba’t ibang talakayan. naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap. nakapaglalarawan ng mga tao. nakapagsasalaysay ang mag-aaral ng buod ng napakinggan/nabasa. nakapagsasabi ang mag-aaral ng pangunahing diwa ng napakinggan. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA FILIPINO MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat). nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita. nakapagpapahayag ang mag-aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig. nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas. naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan. nakapagbubuod ang mag-aaral ng nabasa at napakinggan. nakagagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at dituwiran. natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng babasahin at nakasusulat na ng maikling komposisyon. bagay. pook. nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. nakababasa nang may pag-unawa at naisusulat ang mga idiniktang iba’t ibang anyo ng teksto. 7 . natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon.

At the end of Grade II. demonstrate more independence in the use of language to meet everyday needs. posters. and read with comprehension. radio broadcasts and express ideas accurately in oral and in written form. and demonstrate interest in reading to meet one’s various needs. At the end of Grade V. common words and simple sentences in manuscript form. communicate fluently and accurately orally and in writing. and read various text types materials to serve one’s own learning needs in meeting a wide range of life’s purposes. At the end of Grade III. read critically and fluently in correct thought units. communicate one’s feeling and ideas orally and in writing with a high level of proficiency. 8 . demonstrate independence in using the basic language structure in oral and written communication. the learner is expected to listen critically to different text types. intonation patterns in sentences heard. express ideas logically in oral and written forms. speak clearly and use appropriate expressions in talking about oneself and the immediate environment. and write legibly simple sentences and messages in cursive form. the learner is expected to listen critically to get information from text heard. At the end of Grade IV. for a variety of purposes and different social and academic contexts at their level while carrying out activities in everyday life At the end of Grade I.EXPECTATIONS IN ENGLISH GOAL: Access varied information and creatively use them in spoken and written forms. the learner is expected to listen critically to news reports. and write legibly information about oneself. the learner is expected to listen critically. the learner is expected to listen critically to 1-2 paragraphs. use appropriate expressions in varied situations and about places and topics of interest. commands and requests. At the end of Grade VI. and read independently for pleasure and get information from various text types. read with ease and understanding beginners’ books in English. texts for information and entertainment and respond properly to environmental prints like signs. the learner is expected to recognize differences in speech sounds. word stress.

and apply the concepts learned in solving problems. At the end of Grade IV. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and perform skills of whole numbers up to millions and billions including money. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. percent. percent. fractions. measurement and graphs. ratio and proportion. and apply the concepts learned to solve problems. fractions. demonstrate understanding of concepts and perform skills on decimals. measurement. integers. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. exact and estimated computation on the four fundamental operations. At the end of Grade V. At the end of Grade III. geometry. exact and estimated computation of the four fundamental operations on rational numbers including money and measurement and apply the concepts learned in solving problems. estimating. demonstrate understanding of concepts and perform skills on fractions. decimals. At the end of Grade VI. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine thousand including basics of geometry. perform the four fundamental operations of whole numbers and measurement. and apply the concepts learned to solve problems.EXPECTATIONS IN MATHEMATICS GOAL: Demonstrate understanding and skills in computing with considerable speed and accuracy. graphs and scales. understand basic facts of multiplication and division. perform addition and subtraction of 3 to 4-digit numbers. decimals including money. perform addition and subtraction of 1 to3-digit numbers. and apply the concepts learned in solving problems. At the end of Grade II. 9 . and graphs. geometry. geometry. thinking analytically and critically. integers. communicating. the child is expected to demonstrate understanding of basic concepts and skills on whole numbers up to nine hundred including money and measurement. measurement and graphs. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine hundred thousand. and in solving problems in daily life using appropriate technology At the end of Grade I. exact and estimated computation of the four fundamental operations involving decimals. and apply the concepts learned to solve problems. simple probability. ratio. fractions. fractions and measurement. money.

muscular and digestive). attitudes and practices related to body systems (reproductive. classification of plants and animals. basic process/thinking skills. states of matter. disease prevention and control. moon and sun. animal and plant reproduction. and practices related to body systems (skeletal. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. food. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. energy transformation and conservation. tides and the solar system. friction and heat energy. attitudes. rocks. weather and the sun as source of light and heat. typhoons. At the end of Grade V. characteristics of plants and animals. earth. simple machines. heat. basic process/thinking skills. and acquire values. basic and integrated science process skills/thinking skills. soil erosion. attitude and practices related to one’s sense organs. changes in matter. water cycle. and acquire values. weather elements. personal health. climate and seasons and beyond the solar system. earth resources and their conservation. force and motion. growth and development. materials and their uses and effects. basic and integrated science process/thinking skills. disease prevention and control. At the end of Grade VI. electrical energy. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. and acquire values.EXPECTATIONS IN SCIENCE AND HEALTH GOAL: Demonstrate understanding of how science. movement of the earth’s crust. technology and health relate to the comprehension of the environment and application of skills. 10 . the learner is expected to develop functional understanding application of science and health concepts. reaction of different substances. attitudes and values in solving varied life situations At the end of Grade III. respiratory and urinary). caring for plants and animals. and acquire values. light and sound energy. nutrition. plant and animal adaptation. ecosystem. At the end of Grade IV. attitudes and practices related to body systems (circulatory and nervous).

sayaw at iba pang bahagi ng kultura gayundin sa pagiging Pilipino at sa kanyang mga karapatan at pananagutan bilang mamamayan  positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa  kakayahang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa mundo 11 .MGA INAASAHANG BUNGA SA MAKABAYAN MITHIIN: Nakapagpapakita ng:  sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan. musika. laro.  mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap.  pagpapahalaga sa sining. kapaligiran at pagpapaunlad ng kabuhayan. agham at teknolohiya.

Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap at nagaganap sa ibat ibang aspeto ng pamumuhay (panlipunan. nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino. HEOGRAPIYA. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa katangiang pangheograpiya. may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng kapaligiran upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. mga yaman at industriya. kasanayan sa masusi at mapanuring pag-iisip at may global na pananaw upang makaagapay sa mga pagbabago sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. at mga karapatan at tungkuling dapat gampanan. 12 . may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan at nakikilahok sa mga gawain sa pamayanan.HKS) MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan. may mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa. nakikilala ang mga bata ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa.MGA INAASAHANG BUNGA SA SIBIKA AT KULTURA. may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sa nagbabagong panahon. sa mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. at sa mga pagsisikap ng bawat rehiyon na mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. KASAYSAYAN AT SIBIKA (SK. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipinas at sa pamayanang global. pangkabuhayan at pulitikal) ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon na nakatutulong upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang.

13 . kasanayan at kanais-nais na saloobin at pagpapahalaga. pamayanan at bansa. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa mga gawaing nakatutulong at nakapagpapaunlad ng maganak at pamayanan. pamayanan at bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakakamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa iba’t ibang gawaing pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak. nagkakaroon ang mag-aaral ng karagdagang kaalaman. nagtatamo at nagagamit ng mag-aaral ang mga kaalaman.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) MITHIIN: Nagkakaroon ng mga kaalaman. at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng pamilya at sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng maganak. Pagkatapos ng ikalimang Baitang. nakapag-aambag upang maging matatag ang mag-anak. kasanayan. nagkakaroon ng mga karanasang makaagham at teknolohikal upang maging produktibo at responsableng kasapi ng tahanan.

naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan. upang makaagapay sa kamalayang global Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA MUSIKA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. naipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paglikha ng mga awit at kilos. naipamamalas ang mga mag-aaral ang matatag at maunlad na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at mga kagamitang pangmusika. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal. nakapagpapamalas ang mga bata ng kasanayan at kaalaman tungkol sa mga elemento ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at naisasagawa ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga likhang gawain. 14 . nakapagpapamalas ang mga mag-aaral ng panimulang kasanayan at wastong saloobin sa mga payak na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika upang maipahayag ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagawit at pagkilos ayon sa awitin/tugtugin.

nakapagpapahalaga sa mga katutubong sining at mga disenyong etniko na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nakapagpapahalaga ang mga bata sa mga katutubo at etnikong sining at iba pang pamanang sining na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan at nakatutulong sa pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng kapaligiran. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. 15 .MGA INAASAHANG BUNGA SA SINING MITHIIN: Nakapagpapakita ng kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining sa pang-araw-araw na gawain. naipapahayag ang sariling kaisipan at pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang midya at kagamitan at napahahalagahan ang mga pamanang sining ng bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain at kaalaman sa mga sangkap o elemento ng sining sa pang-arawaraw na gawain at pagpapahalaga sa mga pamanang sining na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain sa pagpapahayag ng sariling kaisipan na ginagamit ang iba’t ibang pamamaraan sa sining.

nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan. nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro. isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan. mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan. 16 . gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo. dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo. at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro. nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor. himnasyo. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. Pakatapos ng Ikalimang Baitang. at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan. patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal. nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor. nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks. at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal. nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. katutubong laro at sayaw. dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder. nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball. nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts. at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. sayaw at sa katutubong kultura Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang.

In developing the skills in English the content of Science and Health will be used. 17 . It means that the contents of SK.SUGGESTED TEACHING STRATEGIES MODELS OF INTEGRATION CONTENT-BASED INSTRUCTION (CBI) ENGLISH FILIPINO SCIENCE AND HEALTH (Content) SIBIKA AT KULTURA/HEOGRAPIYA. Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HKS) and Science and Health in language teaching. HKS will be used as vehicle for the development of language skills in Filipino. KASAYSAYAN AT SIBIKA (Content) Content-Based Instruction is the integration of the content of learning areas like Sibika at Kultura (SK).

THEMATIC TEACHING Thematic teaching recognizes learning around ideas. Below are sample models for thematic teaching. It provides framework for linking content and process from a variety of disciplines. MODEL 1 – MAKABAYAN GRADES I – III Sibika at Kultura at Pagpapahalaga SINING MUSIKA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 18 . The theme enables learners to see the meaningful connections and interrelatedness across content or skill areas. The theme provides coherence and focus on the accompanying activities.

MODEL 1 Grade I – (Makabayan) Nakikilala ang magagandang tanawin a pook-pasyalan ng sariling pook/bansa Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali Napananatiling malinis ang paligid Musika Nakaaawit nang may tamang tono – tungkol sa magandang tanawin/kapaligiran Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan Sining Nakabubuo ng disenyo na binubuo ng iba’t ibang hugis sa pamamagitan ng finger painting Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Naisasagawa ng iba’t ibang bahagi ng katawan ang iba’t ibang hugis 19 .

MODEL 2 – MAKABAYAN GRADES I V– VI Heograpiya/Kasaysayan/Sibika at Pagpapahalaga Musika UNIFYING THEME (Common to All Makabayan Learning Areas) Sining Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan 20 .

pababa (Awiting Bayan) Edukasyong Pantahan at Pangkabuhayan Nakatutulong sa paghahanda ng masustansiya. Natutukoy ang mataas at mababang tunog .papataas . mura at sapat na pagkaing katutubo sa lugar para sa mag-anak Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Sining Nagagamit amg mga kilos dilokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit.MODEL 2 Makabayan – HKS IV Heograpiya/Kasaysayan/Sibika Napatutunayan na ang mga Pilipino ay may sariling kultura bago pa man magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao KATUTUBONG KULTURA Musika Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awit/tugtugin 1. Nakikilala ang mga katutubong sining ng pook/bayan 21 .

HKS) 22 . KASAYSAYAN at SIBIKA (SK. Sining.MODEL 3 – ACROSS ALL LEARNING AREAS SCIENCE & HEALTH ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS UNIFYING THEME (Common to all learning areas) Musika. HEOGRAPIYA. Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) SIBIKA at KULTURA.

- - Filipino Pagkilala ng mga pangngalanat mga uri nito Pagsulat ng mga ngalan ng pagdiriwang gamit ng malaking titik Pagbasa ng kuwento tungkol sa iba’t ibang pagdiriwang Pagsagot ng mga tanong tungkol sa detalye ng mga kwentong binasa Pagsunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento KONSEPTO: Ang mga makabuluhang pagdiriwang ay nakatutulong sa pagkakabuklod/ pagkakaisa ng mga Pilipino.SAMPLE THEMATIC MODEL FOR GRADE II (A One-Week Lesson) OneSibika at Kultura Mathematics Iba’t-ibang pagdiriwang 7 panrelihiyon 7 pansibiko Mga gawaing kaugnay ng mga pagdiriwang Mga paniniwala/kaugaliang kaugnay ng bawat pagdiriwang Kahalagahan ng pagdaraos ng mga pagdiriwang Pagkakaroon ng debate tungkol sa paksang: “Dapat ba o di-dapat ipagdiwang ang pista” Counting Estimating Measuring Comparing Ordering Paggalaw ng katawan ayon sa ritmo at diin 7 Pagmartsa 7 Pag-imbay 7 Pagkandirit Laro kaugnay ng pagdiriwang 7 Pagbasag Palayok (Hitting the Pot) 7 Pabitin 7 Hilahan ng lubid 7 Karera sa sako 7 Paglalagay ng buntot sa ___ P.E. English Recite verse/poem on celebrations Read stories and answer wh questions Decode new words through structural analysis using simple prefix and definitions Picture study showing different celebrations 7 Give 2 or 3 sentences about the pictures 7 Give heading/title to pictures/situations about celebrations 7 Write 2 or 3 sentence paragraph about the celebrations Relate experiences about a particular celebration Musika Pag-awit ng may kaugnayan sa pagdiriwang 7 Pasko Na Naman 7 Pandangguhan Pagsunod sa ritmo ng mga awit Pagtugtog ng awit – “Rhythm Band” Pangwakas na Gawain Pagtatapos ng Yunit sa - Sining Pagguhit ng iba’t ibang pagdiriwang Paggawa ng maskara. headress Paggawa ng mga banderitas Pagdaraos ng Selebrasyon sa Silid Aralan kasama ang mga Magulang 7 Pagpaplano ng mga gawain ng bawat pangkat 7 Paghahanda ng iba pang kailangan 7 Pagsasagawa 7 Pagbibigay-halaga sa ginawa GMRC Paggalang sa mga paniniwala tungkol sa pagdiriwang Pakikiisa sa mga gawain Pagsunod sa mga panuto/tuntunin 23 .

the school may design alternative longer time schedule of 120 minutes/day to give enough time for hands-on exploratory work once or twice a week. • MSEP are integrated in Sibika at Kultura for Grades I-III. Arts and P. This is used as vehicle in developing the skills in English. Science Club. and Field Trip Co-curricular activities: e.HKS integrated in  MSEP Grades I-III  EPP – not introduced in Grades I-III Total Minutes Daily 100 80 80 60 320 • GMRC is integrated in all learning areas in all grade levels. but if there’s a need to formally teach the elements of Music. Observation of the Different Activities/Industries in the Community. • Science and Health for Grades I & II is integrated in English. This can be done through careful planning and coordination with the other teachers of the MAKABAYAN components (HKS and MSEP).g. Campus Journalism. scouting and other recreational activities. intramurals. the teacher can get some of the time allotted for MAKABAYAN. Although 40 minutes is allotted to EPP as one teaching block daily. 24 . the teacher may do so. Hence. Appropriate core values for each learning areas have been indicated in the learning competencies. teachers are expected to prepare a schedule of the learning strands based on the PELC that will be taught each grading period. Interview of Community People.g. Focus is on the development of the communication skills. MSEP is given 20 minute period and 40 minute period for Grades V and VI to be taught daily.THE ELEMENTARY EDUCATION CURRICULUM Time Allotment Daily Time Allotment III IV V 100 80 80 40 60 360 80 60 60 60 100 (40) (20) (40) 360 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Learning Areas English Filipino I 100 80 80 60 320 II VI 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Mathematics Science and Health (integrated in English for Grades I & II) Makabayan  SK.E. • For EPP. • Filipino will use SK/HKS as content. Math Club. These can be used as spring board or outcome of the lessons. at the beginning of the school year. The child can also participate in various interest groups such as musical organization. • Varied activities may be done in learning areas with increased time allotment such as: Remediation for Slow Learners Enrichment/Reinforcement for Fast Learners Library Work/Research on the Assigned Lessons Community Work as an extension of the lesson e. the teacher/s may plan a three week cycle in such a way that each component will receive equal time allotment. etc. SK/HKS will be taught as a separate subject because this has a separate time allotment. For grade IV. However.

GMRC is integrated.PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample A Grades I & II Minutes 100 15 80 Grade III Learning Area Time Minutes 100 15 80 English RECESS Mathematics Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 2:20 2:20 – 2:35 2:35 – 3:35 80 15 60 Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 English RECESS Mathematics 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 PM 1:00 – 1:40 1:40 – 3:00 3:00 – 3:15 40 80 15 Science and Health Filipino RECESS 3:15 – 4:15 60 Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 80 60 15 60 100 Learning Area Time Minutes 80 60 15 60 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 RECESS Filipino AM AM G M R C PM 1:00 – 2:40 Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 RECESS Filipino G M R C 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 English Mathematics RECESS Science and Health 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 PM 1:00 – 3:00 2:40 – 2:55 2:55 – 3:55 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 15 60 360 3:00 – 3:15 3:15 – 4:15 15 60 380 In all areas. 25 .

PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample B Grades I & II Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 Grade III Learning Area Time Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 English Filipino RECESS Mathematics English Science RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 3:45 English Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 English Filipino RECESS Mathematics 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 3:25 – 4:25 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 100 Learning Area English Mathematics RECESS Science Filipino English Filipino RECESS Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Filipino English Filipino RECESS Filipino Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 G M R C 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 G M R C AM AM 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:45 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 360 380 GMRC is integrated in all learning areas. 26 . in all grade levels.

Sample Class Program Double-Single Session AM Session Learning Area English (100) Filipino (80) RECESS Mathematics (80) Science (40) Makabayan (60)  SK and MSEP Grade I & II 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:35 Grade III 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:15 11:15 – 12:15 Learning Area English (80) Filipino (60) Mathematics (60) RECESS Science (60) Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (100) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:15 Grade V & VI 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (120) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:35 PM Session Learning Area English Filipino RECESS Mathematics Science Makabayan  SK and MSEP Grade I & II 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 6:05 Grade III 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:45 Learning Area English Filipino Mathematics RECESS Science Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 6:45 Grade V & VI 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 7:05 27 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades I & II 1st Shift Learning Area English (360) Mathematics (300) RECESS Filipino (290) Makabayan (180) 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:20 9:20 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 12:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:20 1:20 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:20 5:20 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 6:00 – 7:10 7:10 – 8:10 8:10 – 8:20 8:20 – 9:30 9:30 – 10:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 10:00 – 11:10 11:10 – 12:10 12:10 – 12:20 12:20 – 1:30 1:30 – 2:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 2:00 – 3:10 3:10 – 4:10 4:10 – 4:20 4:20 – 5:30 5:30 – 6:00 28 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades III & IV 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) SK/HKS (4) EPP 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) rd 3 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) Monday – Wednesday 6:00 – 7:10 7:10 – 8:00 8:00 – 8:10 8:10 – 9:00 9:00 – 10:00 9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:10 11:10 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 1:00 1:00 – 2:00 1:00 – 1:30 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:10 3:00 – 4:00 4:00 – 4:10 4:10 – 5:00 5:00 – 6:00 5:00 – 5:30 5:30 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Filipino MSEP 6:00 – 6:50 6:50 – 7:55 7:55 – 8:05` 8:50 – 9:35 9:35 – 10:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 10:00 – 10:50 10:50 – 11:55 11:55 – 12:05 12:05 – 12:50 12:50 – 1:35 1:35 – 2:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 2:00 – 2:50 2:50 – 3:55 3:55 – 4:05 4:05 – 4:50 4:50 – 5:35 5:35 – 6:00 29 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades V & VI 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP nd 2 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan  MSEP 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 6:00 – 7:00 7:00 – 8:15 8:15 – 8:25 8:25 – 10:00 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 11:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 10:00 – 11:00 11:00 – 12:15 12:15 – 12:25 12:25 – 12:35 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 2:00 – 3:00 3:00 – 4:15 4:15 – 4:25 4:25 – 6:00 5:30 – 6:00 30 .

s. 80. Total grades divided by 5 is the average grade of the pupil for all learning areas.1995 re: Guidelines for Rating Elementary School pupils per DECS Order No. Mathematics and Filipino). ▪ ▪ Periodical Test is given a weight of 40% Other measures of achievement is 60% For Makabayan. Example: Heograpiya. Then compute the average of HKS.66 Add the grades for the 4 core subjects plus Makabayan. the following guidelines shall be applied. Science and Health. 31 . EPP and MSEP. 1993 will still be enforced in rating each core subject (English.Kasaysayan at Sibika (HKS) 85 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)82 Musika.66 Thus. Follow the computation for each learning area component as presented above.Guidelines for Rating Elementary School Pupils The existing guidelines provided in DECS Order no. There shall be one (1) grade for Makabayan. The grades for the learning areas under Makabayan will also be reflected in the report card. The average rating of the three (3) learning areas will be the grade for Makabayan.66 s. the grade for MAKABAYAN is 82. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 81 248 / 3 = 82.

Cleanliness and Orderliness Guidelines for Rating A B C D Very Good Good Fair Poor 1 2 3 4 32 . Obedience 8.Reliance 9. Consideration for Others 6. Below is a sample table for the traits to be rated: CHARACTER BUILDING TRAITS 1. Sportsmanship 7. The class adviser and other teachers handling the class shall give the non-numerical rating for behavior observations. Helpfulness and Cooperation 4.Marking for the Character Traits Since appropriate core values have been indicated in the learning competencies in different learning areas. Self. Resourcefulness and Creativeness 5. Courtesy 3. Honesty 2. a non-numerical rating will be used to mark the pupil’s Character Traits. Industry 10.

Sample Report Card For Grades I-III Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan (Sibika at Kultura. Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Misika. MSEP) Average For Grades IV-VI Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan Heograpiya/Kasasa yan/ Sibika (HKS) Eduk. Sining at Eduk. Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 1 2 3 4 Final Rating 1 2 3 4 Final Rating Average 33 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->