KATUTURAN AT KAHALAGAHAN NG PAGBABASA

Ang pagbasa ay nakaukit at kakambal na ng pamumuhay na bawat tao. Ito ay ang tiyak at maayos na pagkilala sa pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng kahulugan at kaisipan. Masasabi rin na ang pagbasa ay paraan ng pagtukoy sa ideya at kahulugan ng isang nalilimbag na mga salita, babasahin o sulatin. Ang pagbasa ay isang gawaing di mahihiwalay sa buhay ng tao. Paggising pa lang sa umaga, pagkatapos magpasalamat sa Dakilang Lumikha pagkatapos matiwasay na nakaraan ang magdamag, ang tao ay magsisimula na ng gawaing pagbabasa. Babasahin niya ang oras, ang mga kailangan niya sa paghahanda ng kanyang ikabubuhay, anupat sa maraming sandali at oras ay kailangan niyang magbasa. Sa pagbabasa nalalaman ang nangyayari sa iba’t ibang lugar. Kung nagbabasa ay para bang nalilibot ng tao ang maraming lugar sa mundo. Nakahahanap ng kalutasan sa mga suliranin kasama pa ang puntong sa pagbabasa ay maaaring maaliw and isang tao. Ang pagbabasa ay hindi lamang pag-unawa ng mga salitang nakapaloob sa bawat pahina sa tekstong nabasa kundi pagbibigay interpretasyon din ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipang nais ipahayag. Ito ay pagbibigay kahulugan sa mga nakatalang sagisag ng mga kaisipan. Kailangan ng mamababasa ang matamang pagsusuri sa kahulugan ng mga salita, pangungusap, talata at parirala. Ang pagbabasa ng aklat ay isang mabisang paraan upang maabot ang makabagong karunungan at kaalaman ng tao magmula noong unang panahon hanggang kasalukuyan.

MGA PARAAN NG PAGBASA 1. Tahimik na Pagbasa
Ang ganitong uri ng pagbasa ay nangangailangan ng masugid na pang-unawa sa binabasa. Kaya nga, mahalagang tiyakin na ang kapaligiran ng kung saan gagawin ang pagbabasa ay tahimik o malayo sa ingay na maaaring makasira sa konsentrasyon ng babasa.

MGA PATNUBAY/ GABAY SA PAGBASA NANG TAHIMIK:

Para sa kapakanan ng mga nakikinig. Mata lamang ang gamitin sa pagbabasa ng tahimik. Dapat ay tama lamang ang lakas ng tinig sa bilang ng nakikinig at gayundin sa laki ng lugar o kuwarto na pinagdarausan ng pagbabasa. Nais din nitong bigyang aliw at bigyang-kaalaman ang mga nakikinig. Tinutukoy rito ang pagbigkas nang maayos na kasama rin ang tamang intonasyon. Malakas na Pagbasa Layunin ng pagbabasang ito na magbigay ng mga gintong kaisipan sa mga tagapakinig. MGA PATNUBAY/GABAY SA PAGBASA NANG MALAKAS: a. c. Ang ayos ng pag-upo kung magbabasa ay mahalagang isaalang-alang pagkat makatutulong ito sa maginhawang pagbabasa. Tamang paraan ng pagbigkas. Tamang ayos o posisyon. 2. d. e. Bumasa nang mabilis subalit may pag-unawa sa nilalaman ng binabasa. Ang maganda at tamang tindig ay malaki ang maitutulong sa paghihikayat at kawilihan ng mga nakikinig. ang pagbabasa ay dapat na maayos at malinaw upang di maging kabagut-bagot ang dating pandinig. c. Sa pagbasa nang malakas. Kapag di angkop ang lakas ng tining ang mga nakikinig at nawawalan ng interes sa pakikinig. Ang intonasyon ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng mga salita. Huwag gagamitin ang daliri na pantulong sa pagbabasa at maging ang pagsunod ng ulo kung ang nagbabasa ay iwasan upang medaling maunawaan ang binabasa at di lubhang mapagod sa ginagawang pagbabasa. . Tamang lugar. Pumili ng lugar kung saan magbabasa nang tahimik. b.a. Bolyum/Lakas ng tinig. Dapat ay matiyak na libre sa ingay at hindi magulo ang lugar. Ang magbabasa ay nararapat na maging maingat sa pagpili ng pook na kung saan niya gagawin ang tahimik na pagbabasa. b. Tayo o tindig. Makatutulong ito sa pag-iisip at pag-unawa ng binabasa. ang mambabasa ay nararapat na mahusay bumasa.

Pagbibigay ng katotohanan upang mapatunayan ang isang nalalaman i. kwento.d. marami siyang nilalayong malinang sa mag-aaral. ito ay panukatan o dimensyon sa pagbasa. paglalahad at iba pang uri ng babasahin. UNANG DIMENSYON : Pag-unawang literal a.ito ay nagtataglay ng layuning makapangalap at makakuha ng mga detalye at impormasyon sa isang aklat. Pagsunod sa panuto d. Hindi ang kakayahan lamang ng mag-aaral sa pagkilala sa mga nakatalang mga sagisag ng diwa at kaisipan kundi higit pa roon. 1. dula. Masusing pagbasa – ito ay nagtataglay ng layuning makapagbigay ng impormasyon at detalye . 2. Paggawa ng balangkas ng binasa f. Paghanap ng katibayan para sa o laban sa isang pansamantalang konklusyon Pagkilala sa mga tauhan . kawilihan at saloobin at mga pagpapahalaga. Pagpuna sa mga detalye b. j. kasanayan. Pagbubuod o paglalagom sa binasa e. Pagkuha sa pangunahing kaisipan g. Pagpuna sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari c. Paghanap ng tugon sa mga tiyak na katanungan h. pag-uugali. Ang mga babasahin ay nakatutulong sa paghahandog sa mag-aaral ng mayayamang karanasan na makatutulong sa paglinang ng mabubutin gkaalaman. Ang kaliwang kamay ang siyang dapat humawak sa ano mang babasahin o sa aklat na nais basahin at ang kanang kamay ang magsisilbing tagabuklat at tagalipat sa mga pahina ng binabasang materyales. Layunin din nitong makapagbigay ng mga paghahambing at pagtutulad ng mga dahilan at halimbawa. MGA PANUKATAN O DIMENSYON SA PAGBASA Sa pagbabasa ng guro sa mag-aaral ng mga salaysay. Sa ikalilinang ng lahat ng mga ito. Tamang paghawak sa aklat. DALAWANG URI NG PAGBASA 1. may mga panukatan sa pagtatanong. Pahapyaw na pagbasa .

IKALAWANG DIMENSYON: Pagkaunawang ganap sa mga kaisipan ng mayakda lakip ang mga karagdagang kahulugan a. Pag-uuri-uri ayon sa pamagat 2. Pagbibigay ng kuru-kuro at opinion e. j. Pagbibigay ng solusyon o kalutasan h. Pagkuha ng pangkalahatang kahulugan ng isang binasa i. Pagdama sa katangian ng tauhan b. Pagtalakayan tungkol sa mabubuting katangian ng kwento Pagpapasya tungkol sa katumpakan ng pamagat ng binasang seleksyon k. IKAAPAT NA DIMENSYON: Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magbunga ng bagong pananaw at pagkaunawa . Pag-iisip ng masaklaw at malawak c. Pagpapasya sa kabisaan ng paglalahad 4.k. IKATLONG DIMENSYON: Pagkilatis sa kahalagahan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng pagkalahad a. Paghahambing at pagbibigay ng pagkakaiba d. Paghinuha ng mga katuturan o kahulugan d. Pagkuha ng kalalabasan f. Pagbibigay ng reaksyon b. Pag-unawa sa mga tayutay at patalinghagang salita c. Pag-unawa sa mga impresyon o kakintalang nadarama f. Pagbibigay ng pamagat 3. Pagdama sa pananaw ng may-akda e. Pagpapahalaga sa binasa g. Paghihinuha sa mga sinundang pangyayari g. Pagkakilala sa pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap sa isang talataan i. Pagkakilala sa pagkakaroon o kawalan ng kaisipan ng mga pangungusap h.

Ang damo ng mga adik sa simula pa lang ay nakasisira na ng kalusugan at kapag nagtagal ay lumalason sa katawan at isipan. Nanunukso – nanlilibak – nanunudyo – nang-uuyam – nang-aasar – nang-iinis 3. Halimbawa: 1. Nalulong – nabulid – naratay – nadiin .a. Ang damo sa bukid maliit pa ay nakasisira na ng tanim at kapag lumaki at pumapatay sa ano mang uri ng gulay. Kawangis – kamukha – kahawig – kawangki – kapares – katulad 2. Pagbabago ng katangian ng mga tauhan e. Pag-aalaala sa mga kaugnay na impormasyon e. Paglikha ng sariling kwenyo batay sa binasa PAGKUHA NG KAHULUGAN SA PAMAMAGITAN NG: CONTEXT CLUES Mapapalawak natin ang talasalitaan at lubos na maiintindihan ang kahulugan ng bawat salita. Pagpapayaman sa talakayan ng aralin sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kaugnay na karanasan d. Halimbawa I – Mga salitang magkasing-kahulugan 1. Pagpapaliwanag ng nilalaman o ng binasa batay sa sariling karanasan 5. SALITANG KASINGKAHULUGAN O SALITANG KASALUNGAT Ang ideya at mensaheng nais ipaabot ng may-akda ay maaaring mabigyan ng ibang interpretasyon o kahulugan ng mga mambabasa ayon sa pagkagamit sa pangungusap. Pagbabago ng wakas ng kwento o lathalain c. Pag-uugnay ng binasa sa sarili at sa tunay na buhay c. Pagbibigay ng katotohanan upang dagdagan ang mga nalalaman f. 2. IKALIMANG DIMENSYON: Pagkilala ng sariling kaisipan ayon sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon a. Pagbabago ng pamagat ng kwento d. pangungusap. Pagbibigay ng mga opinyon at reaksyon b. Pagbabago ng mga pangyayari sa kwento o lathalain f. Pagbabago ng panimula ng kwento o lathalain b. talata at parirala sa pamamagitan ng context clues.

farm Saka . Suri – nagsuri. Halimbawa: 1. manlalaro. Saka . Makapal ang usok na nagmumula sa nasusunog na gusali. larong-bata. palaro. Ang mga . Makapal ang mukha ng batang lagging huling pumasok sa paaralan. Denotasyon: Ang kahoy na yakal ay matibay na haligi ng bahay. pagsusuri. KATANGIANG TAGLAY NG MGA SALITA • Salitang maraming kahulugan Maraming salita sa wikang Filipino ang magkakasintunog ang bigkas at magkatulad ang baybay subalit may iba’t ibang kahulugan. Halimbawa: 1. Ang konotasyonay naiibang kahulugan ng salita ayon sa pagkakaugnay at pagkakagamit nito sa iba pang salita. Kulang – husto HOMONYMS O HETERONYMS Ang talasalitaan ng Wikang Filipino ay nagtataglay ng magkakatulad na tunog at baybay subalit magkakaiba ng kahulugan at diin. b. Aso – dog Aso – smoke 3. Makapal a. magsusuri.Halimbawa II – Mga salitang makasalungat 1. b. bumango. maglaro 3. b. Payak ang kahulugan ng salitang ugat na nakabubuo ng pangngalan. pabango. May salitang ugat lamang at may mga tambalan. Ang kumakaliwa sa asawa ay masamang gawain. 3. Kumakaliwa ang sasakyan sa paanan ng bundok bago makarating ng kabayanan. Kaibigan – kaaway 3. tagasuri 2. Bango – mabango. magpabango DENOTASYON O KONOTASYON Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan ng salita mula sa diksyunaryo. Mayroon ding salitang magkakaiba ang tunog at bigkas subalit magkatulad ng baybay. Halimbawa: 1. pandiwa at pang-uri sa pamamagitan ng paggamit ng mga panlapi. Balat – skin Balat – birth mark STRUCTURAL CLUES O KAYARIAN NG SALITA Ang pagbuo ng kayarian ng salita ay may iba’t ibang pamamaraan. Kumakaliwa a. Haligi a.later 2. laru-laruan. mabangung-mabango. Nagagalak – nalulumbay 2. Ang kahulugan nito ay ayon sa diin at bigkas at gamit sa loob ng pangungusap. surian. Konotasyon: Si Ginoong Martin ay haligi ng kanilang pamilya. 2. Laro – kalaro. nagsusuri.

katulad.ito’y nakapagdaragdag ng kaalaman at nakapagpapalawak ng ating talasalitaan. Ito ay naiiba kaysa karaniwang pagsasalita na siyang higit na ikinagaganda ng isang pagpapahayag. Halimbawa: 1. kawangis. 3. gawi at talino ng tao. anaki. tulad ng at iba pa. Halimbawa: a. Ang paghahambing na ito ay karaniwang ginagamitang ng mga katagang kaparis. 4. Ilan sa mga madalas gamiting tayutay ang mga sumusunod: 1. Pagtutulad –ang tayutay na ito’y paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba. b. Halimbawa: . Ang labi niya ay manipis at kabigha-bighani. Ang pagmamahal ni Kate ay lason sa kanyang damdamin. (Nagbago ang kahulugan ng bakas) PATAYUTAY NA PANANALITA Ang patayutay na pananalita ay mga patalinghagang pagpapahayag ng nakapagdaragdag ng buhay at kulay sa wika. Pagwawangis o metapora – ang tayutay na ito ay paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba subalit hindi gumagamit ng mga katagang tulad. b. Umaalimbukay ang tubig sa aking palangoy. Pagbibigay katauhan o personipikasyon – ang tayutay na ito ay pagsasalin ng mga karaniwang bagay sa mga katangian. Ang iba namang salita ay pwede ring mag-iwan ng ibang kahulugan ayon sa pagkagamit sa pangungusap at sa paraan ng pagbigkas. para. Ang bahay na natatanaw mo ay katulad ng gusaling nakatayo sa gitna ng siyudad. (nangangahulugan ng bangkay ng taong naaksidente) • Salitang may naililipat na kahulugan May mga salitang naililipat ang kahulugan o nag-iiwan ng kakaibang kahulugan. tila at iba pa. 2. Halimbawa: 1. (nangangahulugan na ang labi ay bahagi ng mukha ng tao) 2. b. Kapag hindi natin alam ang kahulugan ay gumagamit tayo ng diksyunaryo. Paso – burns Paso na ang kanyang lisensya sa pagmamaneho kaya hinuhuli siya ng pulis. Kumahampas ang mga along nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Halimbawa: a. Ito ay nangangahulugan na may kaugnayan sa pinalitan ang ipinalit na katawagan. Ang labi niya ay dumating kaninang umaga buhat sa aksidenteng naganap sa ibayong dagat. Bakas – partner Nag-iwan ng bakas ang mga salarin. animo. Halimbawa: a. Palit-tunog o metonomiya – ang tayutay na ito ay pansamantalang pagbibigay ng uabg kahulugan sa mga bagay na magkakaugnay. Si Kevin ay animong asong ulol kung magalit. (Nagbago ang kahulugan ng paso) 2. Matigas ang puso ng mga taong walang habag.

Pinasalamatan ko ang masintahing ina. IDYOMA May sariling pinagkakagamitan ang idyomatikong pagpapahayag at ang mga ito ay nauunawaan kaagad mula sa kanilang panggramatikang istruktura. bagyo. Mabangis na leon ang daratnan ko sa madawag na kagubatan. Pagbabasa na may layuning makuha ang isang partikular na simbolo o ng grupo ng mga simbolo tulad ng petsa o pangalan ng isang tao o lugar. Kalimitan din itong naririnig sa pang-araw araw na pakikipagkomunikasyon. Bagyo. Hindi tuwiran ang mga kahulugang nais ipahayag at hindi ibinibigay ang tunay na kahulugan ng bawat isa at maiintindihan lamang ang tunay na kahulugan ng mga ito sa ibabaw o sa pagitan ng mga salitang ipinahahayag. Paano mo ito gagawin? Isang pamamaraan ay ang pagtatala ng impormasyon o taking notes. Ang mga idyoma ay madalas makita o mabasa sa iba’t ibang uri ng panitikan kagaya ng tula. sanaysay. Magsunong ng kilay – mag-aral ng mabuti MGA KASANAYAN SA PAGBASA Karaniwan sa ating pagbabasa ay may naiiwang impormasyon na nais nating matandaan. halika na’t ako’y yakapin. 6. umalis na po kayo. b. Mababaw ang luha – iyakin b. Halimbawa: a. 5. Tandaan lamang na sa pagtatala ng impormasyon huwang kalilimutan ang punong kaisipan o key words na makatutulong sa iyo upang magbalik sa iyong alaala ang mga nabasang mahahalagang tala sa aklat. Gagasimbahan ang ipu-ipong sumalanta sa kanilang bahay. o nagnanais na ating maikintal ang mga impormasyon para sa pansariling kapakinabangan. dula. bagay. pangyayari at katayuan o kalagayan.a. b. Maaaring ito ay mga tuwirang mga salita na kasagutan sa isang tiyak na sagot. Pumarada ang litson sa opisina nang ipagdiwang ang ika-80 anibersaryo ng Pambansang Pangasiwaan ng Patubig. Estilo sa Pagbasa a. . Halimbawa: Sisiguruhin kong hindi na madudungisan ang aking mga kamay sa muli nating pagkikita. Scanning: para sa tiyak at ispesipikong pokus. Pagtawag o apostrape – ang tayutay na ito ay pagsasatao o pakikipag-usap sa mga karaniwang bagay na parang kaharap lamang ng nagsasalita subalit wala naman. paksa para sa isang komposisyon. O hangin. ito rin ay mabilisang paghahano ng kasagutan sa isang partikuar na tanong. Halimbawa: a. b. nobela at maikling kwento. 1. Halimbawa: a. Pagpapalit-saklaw o senekdote – and tayutay na ito ay pagbanggit sa isang bahagi ng bagay upang matukoy ang kabuuan. Pagmamalabis o hyperbole – ang tayutay na ito ay nagbibigay ng sobra o may kakulangang angkin ng mga tao. 7.

Aktibong Pagbasa A. isang salita o parirala lamang ang ginagamit na pagpapahaya ng isang diwa o kaisipang nais ipahayag sa isa o higit pang talataan. Nagsisilbing gabay ng mga mag-aaral ang balangkas sa kayang pagsusulat. ito’y inaayos batay sa kaayusan. maging pamilyar sa mga paksa at makakuha ng lagom sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pangunahing ideya. kinakailangan ang mga punong kaisipan na magkakaugnay.III. mahalaga na matutuhan mo ang tamang pamamaraan sa pagsulat ng balangkas batay sa inyong binasa. c. Ang huling kabanata ng isang aklat b. Itnuturing na magkakaroon ng malinaw na direksyon ang gagawing balangkas. Sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya pinaguuri-uri ng mahusay na magaaral ang mga punong kaisipan at pantulong na kaisipan na nais ipahayag.2. Sa balangkas papaksa. kahalagahan at kasukdulan ng mga paksa o pangyayari. Para sa ikaapat na antas. may kaisahan. buong pangungusap ang ginagamit na pagpapahayag. atbp). K. Ang introduksyon o panimula ng aklat ii.II. May panandang ginagamit sa paghahati-hati ng mga kaisipan.3 atbp).Mahalagang mai-scan ang mga bahagi nga teksto upang malaman ang kahalagahan ng mga sumusunod sa bumabasa: i.Pagbuo ng Balangkas Mahalaga ang paghahanda ng isang balangkas upang maitala ang mga ideya o kaisipan na nais isulat sa papel. Para sa mga puno o pangunahing kaisipan. Sa mga pantulong na kaisipan. 2. Ang pangulong tudling o outline ay kinakailangang simple lamang upang maging epektibo sa mahusay na pagbubuo ng balangkas. Pangunahin at Pantulong na Ideya Sa pagbuo ng balangkas. Mahahati pa rin sa ikatlong antas ang mga pantulong na kaisipan at karaniwang ginagamitan ito ng tambilang na karaniwan (1. Ang balangkas ay pinakakalansay ng anumang sulatin. ginagamitan ng malaking titik (A. Sapagbuo ng mga punong kaisipan. B. Ang una o huling talata ng mga kabanata iii. B. Sa paghahanay ng mga pangunahing kaisipan.) ang ginagamit. at may matutuhan sa teksto. mga karaniwang tambilang ang ginagamit at maliliit na titik na nakapaloob sa panaklong. Ang teknik na magagamit sa pagbabasa ng isang pahayagan o magasin: basahin nang mabilis upang makuha ang pangunahing ideya at laktawan ang mga detalye. Kung saan binabasa ang bawat salita.IV atbp. Sa balangkas pangungusap. Detalyadong Pagbasa: makuha ang wasto at kinakailangang mga impormaston. Kung gayon. pinagsasama ang mga pangunahing detalye ukol sa . maaaring magkaroon ng ikalima at ikaanim na antas. kalinawan at tutugma sa paksang diwa sa kabuuan ng balangkas. Skimming: Mabilisang pagbasa ng teksto upang makuha lamang ang pangkalahatang larawang ng materyales. ang tambilang ng romano (I.

Gagamitin ang mga tambilang uang maipakita ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sub-topics sa mga punong kaisipan. Maaari itong makita sa simula at wakas ng talata na nagsasaad ng buod ng nilalaman nito. D. Ano. kinakailangang mailarawan nang pabuod ang kabuuan ng paksang binasa. Ang mga panimulang tanong na nabanggit ay karaninwang ginagamit ng mga tagapagpahayag sa pagkuha ng mga impormasyon sa pagbabalangkas ng kwento. ang mga panimulang tanong ay magbubunsod sa mambabasa na magbigay ng sariling suhesityon o kaalaman na nauukol sa paksa. Kailan. Ang isang mahusay na balakin ng mga punong kaisipan ay magbibigay linaw sa daan ng wastong pagbuo ng balangkas. Pagbuo ng Paksa/Pangungusap Upang makabuo ka ng isang masining na paraan ng pagtatala ng mga kaisipan batay sa binasang teksto. magkakalaman at magkakabuhay ang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng maayos na pangungusap. C. 2. Susundin din ang paghahalaw ng mga pangunahing kaisipan ayon sa kasukdulan ng paksa. Nagtataglay ng isang pagksang pangungusap ang isang talatang maayos ang pagkakabuo. Ang punong kaisipan ay may pantulong na ideya at detalye upang mabuo ang balangkas. Sa pagbabalangkas ng abstrak ay layunin nito ang mabigyan ng impormasyon ang mambabasa sa mga pangunahing kaisipan na di kinakailangang basahin ang kabuuan ng teksto. Saan. kinakailangan na pag-ugnay-ugnayin mo ang mga ideya sa pamamaraang lohikal. Bakit at Paano. Ang mga konsepto ay mahalaga at makabuluhan. Pagbuo ng Halaw/ Abstrak ng Binasa Sa paghahalaw ng abstrak ng binasang teksto. Dito hinihinkayat na mabigay ng pansariling dahilan. Bilang karagdagan. . Pagbuo ng mga Tanong mula sa Binasang Teksto Sa pagnanais mo na maikintal sa inyong isipan ang mga mahahalagang paksa sa binasa mong teksto nais mo rin na malaman ang mga karagdagang kaisipan at kaalaman ng mga mambabasa na maarin gmakadagdag sa iyong mga nakuhang impormasyon. E. Ang abstrak na pangkolehiyo ay iminumungkahi lamang na mabuo sa isang pahina ng papel. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbubi ng mga tanong ayon sa binasa mong teksto. Nagsisilbing gabay sa pagbubuo ng talata. Sa pamamagitan ng mga konseptong ito. Nagsisilbi itong buod o buod ng kaisipan ng talata at gabay ito sa patutunguhang direksyon nang hindi malihis sa paksang tinatalakay. Ang paksang pangungusap ay dapat maghatid ng pangunahing ideya o kaisipan ng talata. pagpapaliwanag at paglalahad ng mga kongkretong detalye ukol sa paksa. Gamitin ang mga tanong na nagsisimula sa Sino. Nagtataglay ng mga sumusunod na katangian ang isang mabuti ang maayos na paksang pangungusap: 1.tema ng paksa. Ang mga tanong ay di magbubunga ng malaman na kasagutan kung ito ay nakapokus lamang sa mga kasagutang oo at hindi. Ang pinakamainam na pagkuha ng mga impormasyon ay mahusay na pangkat na mga katanungan na magbibigay ng mga dagdag kaalaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful