KATUTURAN AT KAHALAGAHAN NG PAGBABASA

Ang pagbasa ay nakaukit at kakambal na ng pamumuhay na bawat tao. Ito ay ang tiyak at maayos na pagkilala sa pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng kahulugan at kaisipan. Masasabi rin na ang pagbasa ay paraan ng pagtukoy sa ideya at kahulugan ng isang nalilimbag na mga salita, babasahin o sulatin. Ang pagbasa ay isang gawaing di mahihiwalay sa buhay ng tao. Paggising pa lang sa umaga, pagkatapos magpasalamat sa Dakilang Lumikha pagkatapos matiwasay na nakaraan ang magdamag, ang tao ay magsisimula na ng gawaing pagbabasa. Babasahin niya ang oras, ang mga kailangan niya sa paghahanda ng kanyang ikabubuhay, anupat sa maraming sandali at oras ay kailangan niyang magbasa. Sa pagbabasa nalalaman ang nangyayari sa iba’t ibang lugar. Kung nagbabasa ay para bang nalilibot ng tao ang maraming lugar sa mundo. Nakahahanap ng kalutasan sa mga suliranin kasama pa ang puntong sa pagbabasa ay maaaring maaliw and isang tao. Ang pagbabasa ay hindi lamang pag-unawa ng mga salitang nakapaloob sa bawat pahina sa tekstong nabasa kundi pagbibigay interpretasyon din ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipang nais ipahayag. Ito ay pagbibigay kahulugan sa mga nakatalang sagisag ng mga kaisipan. Kailangan ng mamababasa ang matamang pagsusuri sa kahulugan ng mga salita, pangungusap, talata at parirala. Ang pagbabasa ng aklat ay isang mabisang paraan upang maabot ang makabagong karunungan at kaalaman ng tao magmula noong unang panahon hanggang kasalukuyan.

MGA PARAAN NG PAGBASA 1. Tahimik na Pagbasa
Ang ganitong uri ng pagbasa ay nangangailangan ng masugid na pang-unawa sa binabasa. Kaya nga, mahalagang tiyakin na ang kapaligiran ng kung saan gagawin ang pagbabasa ay tahimik o malayo sa ingay na maaaring makasira sa konsentrasyon ng babasa.

MGA PATNUBAY/ GABAY SA PAGBASA NANG TAHIMIK:

Nais din nitong bigyang aliw at bigyang-kaalaman ang mga nakikinig. Tayo o tindig. 2. Bumasa nang mabilis subalit may pag-unawa sa nilalaman ng binabasa. e. Huwag gagamitin ang daliri na pantulong sa pagbabasa at maging ang pagsunod ng ulo kung ang nagbabasa ay iwasan upang medaling maunawaan ang binabasa at di lubhang mapagod sa ginagawang pagbabasa. Tamang paraan ng pagbigkas. Sa pagbasa nang malakas. Dapat ay matiyak na libre sa ingay at hindi magulo ang lugar. d. Tamang ayos o posisyon. MGA PATNUBAY/GABAY SA PAGBASA NANG MALAKAS: a. c. Makatutulong ito sa pag-iisip at pag-unawa ng binabasa. b. Ang ayos ng pag-upo kung magbabasa ay mahalagang isaalang-alang pagkat makatutulong ito sa maginhawang pagbabasa. Pumili ng lugar kung saan magbabasa nang tahimik. ang pagbabasa ay dapat na maayos at malinaw upang di maging kabagut-bagot ang dating pandinig. Bolyum/Lakas ng tinig. Para sa kapakanan ng mga nakikinig. Ang magbabasa ay nararapat na maging maingat sa pagpili ng pook na kung saan niya gagawin ang tahimik na pagbabasa. Dapat ay tama lamang ang lakas ng tinig sa bilang ng nakikinig at gayundin sa laki ng lugar o kuwarto na pinagdarausan ng pagbabasa. Kapag di angkop ang lakas ng tining ang mga nakikinig at nawawalan ng interes sa pakikinig. Ang maganda at tamang tindig ay malaki ang maitutulong sa paghihikayat at kawilihan ng mga nakikinig. c. b. Malakas na Pagbasa Layunin ng pagbabasang ito na magbigay ng mga gintong kaisipan sa mga tagapakinig. ang mambabasa ay nararapat na mahusay bumasa. Mata lamang ang gamitin sa pagbabasa ng tahimik. Tamang lugar. .a. Tinutukoy rito ang pagbigkas nang maayos na kasama rin ang tamang intonasyon. Ang intonasyon ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng mga salita.

Layunin din nitong makapagbigay ng mga paghahambing at pagtutulad ng mga dahilan at halimbawa. Sa ikalilinang ng lahat ng mga ito. pag-uugali. Paggawa ng balangkas ng binasa f. Pagpuna sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari c. Paghanap ng katibayan para sa o laban sa isang pansamantalang konklusyon Pagkilala sa mga tauhan . 2. 1. ito ay panukatan o dimensyon sa pagbasa. MGA PANUKATAN O DIMENSYON SA PAGBASA Sa pagbabasa ng guro sa mag-aaral ng mga salaysay. UNANG DIMENSYON : Pag-unawang literal a. kawilihan at saloobin at mga pagpapahalaga. Pahapyaw na pagbasa . Hindi ang kakayahan lamang ng mag-aaral sa pagkilala sa mga nakatalang mga sagisag ng diwa at kaisipan kundi higit pa roon.ito ay nagtataglay ng layuning makapangalap at makakuha ng mga detalye at impormasyon sa isang aklat. dula. kwento. Tamang paghawak sa aklat. Pagsunod sa panuto d. Pagkuha sa pangunahing kaisipan g. Pagpuna sa mga detalye b. marami siyang nilalayong malinang sa mag-aaral. DALAWANG URI NG PAGBASA 1. Ang mga babasahin ay nakatutulong sa paghahandog sa mag-aaral ng mayayamang karanasan na makatutulong sa paglinang ng mabubutin gkaalaman.d. Ang kaliwang kamay ang siyang dapat humawak sa ano mang babasahin o sa aklat na nais basahin at ang kanang kamay ang magsisilbing tagabuklat at tagalipat sa mga pahina ng binabasang materyales. paglalahad at iba pang uri ng babasahin. Masusing pagbasa – ito ay nagtataglay ng layuning makapagbigay ng impormasyon at detalye . j. Pagbibigay ng katotohanan upang mapatunayan ang isang nalalaman i. Pagbubuod o paglalagom sa binasa e. Paghanap ng tugon sa mga tiyak na katanungan h. kasanayan. may mga panukatan sa pagtatanong.

Pagkakilala sa pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap sa isang talataan i. Pagkakilala sa pagkakaroon o kawalan ng kaisipan ng mga pangungusap h. Pagbibigay ng solusyon o kalutasan h. Pagkuha ng pangkalahatang kahulugan ng isang binasa i. IKALAWANG DIMENSYON: Pagkaunawang ganap sa mga kaisipan ng mayakda lakip ang mga karagdagang kahulugan a. Paghahambing at pagbibigay ng pagkakaiba d. Pag-unawa sa mga impresyon o kakintalang nadarama f. IKATLONG DIMENSYON: Pagkilatis sa kahalagahan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng pagkalahad a. Pagtalakayan tungkol sa mabubuting katangian ng kwento Pagpapasya tungkol sa katumpakan ng pamagat ng binasang seleksyon k. Pagkuha ng kalalabasan f. Pagbibigay ng pamagat 3. Pag-iisip ng masaklaw at malawak c. IKAAPAT NA DIMENSYON: Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magbunga ng bagong pananaw at pagkaunawa . Pagdama sa pananaw ng may-akda e.k. Pagpapahalaga sa binasa g. Paghihinuha sa mga sinundang pangyayari g. Pagpapasya sa kabisaan ng paglalahad 4. Pagdama sa katangian ng tauhan b. Pagbibigay ng reaksyon b. j. Paghinuha ng mga katuturan o kahulugan d. Pag-uuri-uri ayon sa pamagat 2. Pagbibigay ng kuru-kuro at opinion e. Pag-unawa sa mga tayutay at patalinghagang salita c.

Paglikha ng sariling kwenyo batay sa binasa PAGKUHA NG KAHULUGAN SA PAMAMAGITAN NG: CONTEXT CLUES Mapapalawak natin ang talasalitaan at lubos na maiintindihan ang kahulugan ng bawat salita. Nalulong – nabulid – naratay – nadiin . pangungusap. Pag-aalaala sa mga kaugnay na impormasyon e. talata at parirala sa pamamagitan ng context clues. 2. IKALIMANG DIMENSYON: Pagkilala ng sariling kaisipan ayon sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon a. Pagpapayaman sa talakayan ng aralin sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kaugnay na karanasan d. Halimbawa I – Mga salitang magkasing-kahulugan 1. Nanunukso – nanlilibak – nanunudyo – nang-uuyam – nang-aasar – nang-iinis 3. Pagbabago ng wakas ng kwento o lathalain c. Ang damo sa bukid maliit pa ay nakasisira na ng tanim at kapag lumaki at pumapatay sa ano mang uri ng gulay. Pagbibigay ng mga opinyon at reaksyon b. Pagbabago ng pamagat ng kwento d. Pagpapaliwanag ng nilalaman o ng binasa batay sa sariling karanasan 5. Kawangis – kamukha – kahawig – kawangki – kapares – katulad 2. Pagbabago ng panimula ng kwento o lathalain b. Halimbawa: 1. SALITANG KASINGKAHULUGAN O SALITANG KASALUNGAT Ang ideya at mensaheng nais ipaabot ng may-akda ay maaaring mabigyan ng ibang interpretasyon o kahulugan ng mga mambabasa ayon sa pagkagamit sa pangungusap. Ang damo ng mga adik sa simula pa lang ay nakasisira na ng kalusugan at kapag nagtagal ay lumalason sa katawan at isipan. Pagbibigay ng katotohanan upang dagdagan ang mga nalalaman f. Pagbabago ng mga pangyayari sa kwento o lathalain f.a. Pagbabago ng katangian ng mga tauhan e. Pag-uugnay ng binasa sa sarili at sa tunay na buhay c.

Kulang – husto HOMONYMS O HETERONYMS Ang talasalitaan ng Wikang Filipino ay nagtataglay ng magkakatulad na tunog at baybay subalit magkakaiba ng kahulugan at diin. Suri – nagsuri. manlalaro. b. Balat – skin Balat – birth mark STRUCTURAL CLUES O KAYARIAN NG SALITA Ang pagbuo ng kayarian ng salita ay may iba’t ibang pamamaraan. Aso – dog Aso – smoke 3. mabangung-mabango. Ang kumakaliwa sa asawa ay masamang gawain. tagasuri 2. Kumakaliwa ang sasakyan sa paanan ng bundok bago makarating ng kabayanan. Makapal ang usok na nagmumula sa nasusunog na gusali. Haligi a. b. surian.later 2. Halimbawa: 1.Halimbawa II – Mga salitang makasalungat 1. nagsusuri. Ang kahulugan nito ay ayon sa diin at bigkas at gamit sa loob ng pangungusap. Halimbawa: 1. May salitang ugat lamang at may mga tambalan. Kumakaliwa a. KATANGIANG TAGLAY NG MGA SALITA • Salitang maraming kahulugan Maraming salita sa wikang Filipino ang magkakasintunog ang bigkas at magkatulad ang baybay subalit may iba’t ibang kahulugan. b. pandiwa at pang-uri sa pamamagitan ng paggamit ng mga panlapi. Saka . 3. Denotasyon: Ang kahoy na yakal ay matibay na haligi ng bahay. Halimbawa: 1. Payak ang kahulugan ng salitang ugat na nakabubuo ng pangngalan. palaro. Ang konotasyonay naiibang kahulugan ng salita ayon sa pagkakaugnay at pagkakagamit nito sa iba pang salita. Makapal a. maglaro 3. Konotasyon: Si Ginoong Martin ay haligi ng kanilang pamilya. Kaibigan – kaaway 3. Bango – mabango. Mayroon ding salitang magkakaiba ang tunog at bigkas subalit magkatulad ng baybay. magpabango DENOTASYON O KONOTASYON Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan ng salita mula sa diksyunaryo. bumango. magsusuri. Nagagalak – nalulumbay 2. larong-bata. Ang mga . Makapal ang mukha ng batang lagging huling pumasok sa paaralan. Laro – kalaro. laru-laruan.farm Saka . pabango. 2. pagsusuri.

Palit-tunog o metonomiya – ang tayutay na ito ay pansamantalang pagbibigay ng uabg kahulugan sa mga bagay na magkakaugnay. Halimbawa: a. Pagwawangis o metapora – ang tayutay na ito ay paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba subalit hindi gumagamit ng mga katagang tulad. b. tulad ng at iba pa. b. animo. 4. Umaalimbukay ang tubig sa aking palangoy. Halimbawa: a. 2. Ang bahay na natatanaw mo ay katulad ng gusaling nakatayo sa gitna ng siyudad.ito’y nakapagdaragdag ng kaalaman at nakapagpapalawak ng ating talasalitaan. gawi at talino ng tao. Ang iba namang salita ay pwede ring mag-iwan ng ibang kahulugan ayon sa pagkagamit sa pangungusap at sa paraan ng pagbigkas. Ang pagmamahal ni Kate ay lason sa kanyang damdamin. Ito ay naiiba kaysa karaniwang pagsasalita na siyang higit na ikinagaganda ng isang pagpapahayag. Halimbawa: a. Ang paghahambing na ito ay karaniwang ginagamitang ng mga katagang kaparis. para. Halimbawa: 1. (nangangahulugan na ang labi ay bahagi ng mukha ng tao) 2. (Nagbago ang kahulugan ng paso) 2. Paso – burns Paso na ang kanyang lisensya sa pagmamaneho kaya hinuhuli siya ng pulis. Bakas – partner Nag-iwan ng bakas ang mga salarin. anaki. (Nagbago ang kahulugan ng bakas) PATAYUTAY NA PANANALITA Ang patayutay na pananalita ay mga patalinghagang pagpapahayag ng nakapagdaragdag ng buhay at kulay sa wika. (nangangahulugan ng bangkay ng taong naaksidente) • Salitang may naililipat na kahulugan May mga salitang naililipat ang kahulugan o nag-iiwan ng kakaibang kahulugan. Ang labi niya ay manipis at kabigha-bighani. Pagbibigay katauhan o personipikasyon – ang tayutay na ito ay pagsasalin ng mga karaniwang bagay sa mga katangian. Ito ay nangangahulugan na may kaugnayan sa pinalitan ang ipinalit na katawagan. Kumahampas ang mga along nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Kapag hindi natin alam ang kahulugan ay gumagamit tayo ng diksyunaryo. Ang labi niya ay dumating kaninang umaga buhat sa aksidenteng naganap sa ibayong dagat. Halimbawa: 1. 3. Si Kevin ay animong asong ulol kung magalit. kawangis. Ilan sa mga madalas gamiting tayutay ang mga sumusunod: 1. tila at iba pa. Pagtutulad –ang tayutay na ito’y paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba. katulad. Halimbawa: . b. Matigas ang puso ng mga taong walang habag.

1. bagyo. Magsunong ng kilay – mag-aral ng mabuti MGA KASANAYAN SA PAGBASA Karaniwan sa ating pagbabasa ay may naiiwang impormasyon na nais nating matandaan. paksa para sa isang komposisyon. Mabangis na leon ang daratnan ko sa madawag na kagubatan. Pinasalamatan ko ang masintahing ina. 7. 5. Tandaan lamang na sa pagtatala ng impormasyon huwang kalilimutan ang punong kaisipan o key words na makatutulong sa iyo upang magbalik sa iyong alaala ang mga nabasang mahahalagang tala sa aklat. Halimbawa: a. Pagpapalit-saklaw o senekdote – and tayutay na ito ay pagbanggit sa isang bahagi ng bagay upang matukoy ang kabuuan. Pagbabasa na may layuning makuha ang isang partikular na simbolo o ng grupo ng mga simbolo tulad ng petsa o pangalan ng isang tao o lugar. Halimbawa: Sisiguruhin kong hindi na madudungisan ang aking mga kamay sa muli nating pagkikita. Halimbawa: a. IDYOMA May sariling pinagkakagamitan ang idyomatikong pagpapahayag at ang mga ito ay nauunawaan kaagad mula sa kanilang panggramatikang istruktura. Pagmamalabis o hyperbole – ang tayutay na ito ay nagbibigay ng sobra o may kakulangang angkin ng mga tao. Pagtawag o apostrape – ang tayutay na ito ay pagsasatao o pakikipag-usap sa mga karaniwang bagay na parang kaharap lamang ng nagsasalita subalit wala naman. dula. Scanning: para sa tiyak at ispesipikong pokus. Kalimitan din itong naririnig sa pang-araw araw na pakikipagkomunikasyon. ito rin ay mabilisang paghahano ng kasagutan sa isang partikuar na tanong. halika na’t ako’y yakapin. b. pangyayari at katayuan o kalagayan. o nagnanais na ating maikintal ang mga impormasyon para sa pansariling kapakinabangan. b. b. Paano mo ito gagawin? Isang pamamaraan ay ang pagtatala ng impormasyon o taking notes. Gagasimbahan ang ipu-ipong sumalanta sa kanilang bahay. Estilo sa Pagbasa a. Bagyo. Halimbawa: a. 6. bagay. Hindi tuwiran ang mga kahulugang nais ipahayag at hindi ibinibigay ang tunay na kahulugan ng bawat isa at maiintindihan lamang ang tunay na kahulugan ng mga ito sa ibabaw o sa pagitan ng mga salitang ipinahahayag. Pumarada ang litson sa opisina nang ipagdiwang ang ika-80 anibersaryo ng Pambansang Pangasiwaan ng Patubig.a. . umalis na po kayo. Mababaw ang luha – iyakin b. Maaaring ito ay mga tuwirang mga salita na kasagutan sa isang tiyak na sagot. O hangin. sanaysay. nobela at maikling kwento. Ang mga idyoma ay madalas makita o mabasa sa iba’t ibang uri ng panitikan kagaya ng tula.

Mahalagang mai-scan ang mga bahagi nga teksto upang malaman ang kahalagahan ng mga sumusunod sa bumabasa: i. Sa balangkas pangungusap. Pangunahin at Pantulong na Ideya Sa pagbuo ng balangkas. kahalagahan at kasukdulan ng mga paksa o pangyayari. buong pangungusap ang ginagamit na pagpapahayag. pinagsasama ang mga pangunahing detalye ukol sa .III. Ang huling kabanata ng isang aklat b.3 atbp). may kaisahan. maaaring magkaroon ng ikalima at ikaanim na antas.) ang ginagamit. K. mga karaniwang tambilang ang ginagamit at maliliit na titik na nakapaloob sa panaklong. Ang pangulong tudling o outline ay kinakailangang simple lamang upang maging epektibo sa mahusay na pagbubuo ng balangkas. Ang una o huling talata ng mga kabanata iii. Para sa ikaapat na antas. Kung saan binabasa ang bawat salita. mahalaga na matutuhan mo ang tamang pamamaraan sa pagsulat ng balangkas batay sa inyong binasa. May panandang ginagamit sa paghahati-hati ng mga kaisipan. Sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya pinaguuri-uri ng mahusay na magaaral ang mga punong kaisipan at pantulong na kaisipan na nais ipahayag.IV atbp. Sa balangkas papaksa. Sapagbuo ng mga punong kaisipan. Ang introduksyon o panimula ng aklat ii. B. ginagamitan ng malaking titik (A. Ang teknik na magagamit sa pagbabasa ng isang pahayagan o magasin: basahin nang mabilis upang makuha ang pangunahing ideya at laktawan ang mga detalye. Skimming: Mabilisang pagbasa ng teksto upang makuha lamang ang pangkalahatang larawang ng materyales.Pagbuo ng Balangkas Mahalaga ang paghahanda ng isang balangkas upang maitala ang mga ideya o kaisipan na nais isulat sa papel. B. Detalyadong Pagbasa: makuha ang wasto at kinakailangang mga impormaston. atbp). ito’y inaayos batay sa kaayusan. Aktibong Pagbasa A. kalinawan at tutugma sa paksang diwa sa kabuuan ng balangkas. maging pamilyar sa mga paksa at makakuha ng lagom sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pangunahing ideya. Nagsisilbing gabay ng mga mag-aaral ang balangkas sa kayang pagsusulat.2. c. Sa paghahanay ng mga pangunahing kaisipan. kinakailangan ang mga punong kaisipan na magkakaugnay.II. Kung gayon. Itnuturing na magkakaroon ng malinaw na direksyon ang gagawing balangkas. Ang balangkas ay pinakakalansay ng anumang sulatin. Para sa mga puno o pangunahing kaisipan. Sa mga pantulong na kaisipan. isang salita o parirala lamang ang ginagamit na pagpapahaya ng isang diwa o kaisipang nais ipahayag sa isa o higit pang talataan. ang tambilang ng romano (I. 2. at may matutuhan sa teksto. Mahahati pa rin sa ikatlong antas ang mga pantulong na kaisipan at karaniwang ginagamitan ito ng tambilang na karaniwan (1.

Bakit at Paano. . Ang abstrak na pangkolehiyo ay iminumungkahi lamang na mabuo sa isang pahina ng papel. Susundin din ang paghahalaw ng mga pangunahing kaisipan ayon sa kasukdulan ng paksa.tema ng paksa. Sa pamamagitan ng mga konseptong ito. Bilang karagdagan. Ang isang mahusay na balakin ng mga punong kaisipan ay magbibigay linaw sa daan ng wastong pagbuo ng balangkas. Pagbuo ng Halaw/ Abstrak ng Binasa Sa paghahalaw ng abstrak ng binasang teksto. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbubi ng mga tanong ayon sa binasa mong teksto. Kailan. Ang pinakamainam na pagkuha ng mga impormasyon ay mahusay na pangkat na mga katanungan na magbibigay ng mga dagdag kaalaman. kinakailangan na pag-ugnay-ugnayin mo ang mga ideya sa pamamaraang lohikal. Saan. Nagsisilbing gabay sa pagbubuo ng talata. Ano. Ang mga konsepto ay mahalaga at makabuluhan. Ang punong kaisipan ay may pantulong na ideya at detalye upang mabuo ang balangkas. Dito hinihinkayat na mabigay ng pansariling dahilan. Nagsisilbi itong buod o buod ng kaisipan ng talata at gabay ito sa patutunguhang direksyon nang hindi malihis sa paksang tinatalakay. E. D. magkakalaman at magkakabuhay ang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng maayos na pangungusap. Pagbuo ng Paksa/Pangungusap Upang makabuo ka ng isang masining na paraan ng pagtatala ng mga kaisipan batay sa binasang teksto. Ang mga panimulang tanong na nabanggit ay karaninwang ginagamit ng mga tagapagpahayag sa pagkuha ng mga impormasyon sa pagbabalangkas ng kwento. Nagtataglay ng mga sumusunod na katangian ang isang mabuti ang maayos na paksang pangungusap: 1. Nagtataglay ng isang pagksang pangungusap ang isang talatang maayos ang pagkakabuo. 2. pagpapaliwanag at paglalahad ng mga kongkretong detalye ukol sa paksa. Gagamitin ang mga tambilang uang maipakita ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sub-topics sa mga punong kaisipan. Ang mga tanong ay di magbubunga ng malaman na kasagutan kung ito ay nakapokus lamang sa mga kasagutang oo at hindi. kinakailangang mailarawan nang pabuod ang kabuuan ng paksang binasa. Ang paksang pangungusap ay dapat maghatid ng pangunahing ideya o kaisipan ng talata. Pagbuo ng mga Tanong mula sa Binasang Teksto Sa pagnanais mo na maikintal sa inyong isipan ang mga mahahalagang paksa sa binasa mong teksto nais mo rin na malaman ang mga karagdagang kaisipan at kaalaman ng mga mambabasa na maarin gmakadagdag sa iyong mga nakuhang impormasyon. C. Gamitin ang mga tanong na nagsisimula sa Sino. Maaari itong makita sa simula at wakas ng talata na nagsasaad ng buod ng nilalaman nito. ang mga panimulang tanong ay magbubunsod sa mambabasa na magbigay ng sariling suhesityon o kaalaman na nauukol sa paksa. Sa pagbabalangkas ng abstrak ay layunin nito ang mabigyan ng impormasyon ang mambabasa sa mga pangunahing kaisipan na di kinakailangang basahin ang kabuuan ng teksto.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.