Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language

View Full Version: Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language
pinoysajeddah >>Saudi System/Laws >>Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language << Prev | Next >> shooter- 07-12-2009 Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language A very helpful info to all Pinoy here in Saudi Arabia. Pagtiyagaan po nating basahin ito, or kung di man ay i-print natin para maibahagi rin natin sa kapwa OFW ang mga impormasyon na kailangan nating malaman bilang isang manggagawa dito sa Kaharian ni Haring Abdullah. :D

THE SAUDI LABOR LAW IN PHILIPPINE LANGUAGE LIBRENG SEMINAR NG BAGONG BATAS SA PAGGAWA NG KAHARIAN NG SAUDI ARABIA Handog ni: KaBayani ALEXANDER E. ASUNCION SINU-SINO ANG SAKOP NG BATAS SA PAGGAWA? Mga naka-kontrata upang magtrahaho sa iisang employer at ganun din ang mga manggagawa sa kumpanyang pag-aari ng gobyerno at charitable organizations, mga manggagawa sa establisyementong pang-agrikultura at animal husbandry na may sampu o mahigit pang tauhan, mga manggagawa sa establisyementong pang-agrikultura na sila mismo ang nagpoproseso ng kanilang mga produkto, mga manggagawang nago-operate at nagre-repair ng makinaryang ginagamit sa agrikultura) ay may karapatang mabigyan ng ESB - Artikulo 5. SINU-SINO NAMAN ANG HINDI SAKOP NG BATAS SA PAGGAWA? Miyembro ng pamilya ng employer, gaya ng kanyang asawa, magulang, anak o apo na nagtatrabaho sa establisyemento nang walang ibang empleyado; mga katulong at naglilingkuran sa bahay; mga nagtatrabaho sa sasakyang dagat na ang bigat ay kulang sa 500 tonelada; mga nagtatrabaho sa bukid na hindi binganggit sa Artikulo 5; mga banyagang ang trabaho ay para gawin ang tanging gampanin na hindi lalagpas ang 2-buwan; at mga manlalaro at coach ng sports organizations – Artikulo 7. HUWAG BASTA MAGRE-RESIGN KAHIT: Pinalitan ang kontrata Dinaya sa kontrata Ibang trabaho ang ipinagagawa May malaswang intensiyon ang amo Malupit ang employer May panganib sa kalusugan Iniipit ang manggagawa DAHIL PUWEDE MONG HINGIN SA KORTE NA PAUWIIN KA NANG LIBRE.

file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116.html[7/13/2010 10:33:28 PM]

magmumulta ang kumpanya sa Labor court ng halagang SR100. (3) Ang trabahong ipinagagawa sa manggagawa ay iba sa napagkasunduan. (5) Ang sponsor ay malupit sa manggagawa at hindi makatwiran ang trato sa kanya. pero maaari rin itong palitan ng ibang araw sa isang linggo file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116.000 hanggang SR600. libre ang paglipat mo sa ibang kumpanya. Walang karapatan ang kumpanyang binbinin ang suweldo ng manggagawa .Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language Ayon sa Artikulo 81. Biyernes ang itinakdang day-off sa lahat ng mga manggagawa. PUWEDENG KASUHAN ANG EMPLOYER KUNG: Binibinbin ang suweldo Ayaw balikatin ang bayad sa iqama Hindi nagbabayad ng overtime Nagmumura at mapanlait Nangangaltas sa suweldo Gumagawa ng sariling alituntunin Ayaw pauwiin ang manggagawa Kulang ang ibinibigay na benepisyo BINIBINBIN ANG SUWELDO: Bawal sa batas ang ginagawa ng kumpanyang hingan ng pondo ang mga manggagawa. Kumpanya ang dapat na magbayad ng iqama at visa (Artikulo 40. Samakatuwid. Dapat bayaran siya sa sobrang oras na katumbas ng kanyang hourly rate plus 50% ng kanyang basic pay – Artikulo 107. kung: (1) Hindi tinupad ng sponsor (kumpanya) ang kanyang obligasyon sa manggagawa. Ang oras para sa pagkain at prayer breaks ay hindi kasama sa opisyal na oras ng trabaho – Artikulo 102. Ibig sabihin. mas mabuting ipaabot mo na ang problema sa pinakamalapit na Labor office sa iyong lugar. (7) Dahil sa hindi makatwirang trato ay iniipit ang manggagawa na siya ang pinalalabas na nag-terminate ng kontrata.1. o mahigit 48-oras sa isang linggo – Artikulo 98. magmumulta siya ng hindi bababa ng SR500 at hindi lalagpas ng SR3000 sa bawat manggagawa – Artikulo 235. o kaya ikaw ang nagbabayad ng iyong iqama. na sinasabi sa Artikulo 60.Artikulo 61. kundi dapat itong balikatin ng tumatanggap na kumpanya. (2) Dinaya siya ng sponsor tungkol sa kundisyon ng kontrata.1).html[7/13/2010 10:33:28 PM] .000. sa tulad ng kumpanyang may 200 na Pinoy. BAYAD NG IQAMA AT TRANSFER: Kung ayaw kang bigyan ng iqama. pati ang sponsorship transfer (Artikulo 40. (6) May panganib sa kalusugan ng manggagawa ang lugar ng trabaho at hindi inaayos ng kumpanya ang mga nasabing panganib. Ang mga gugulin sa proseso ng release o sponsorship transfer ay hindi dapat na akuin ng manggagawa. puwedeng layasan ang kumpanya kahit walang notice o resignation letter at ang kumpanya mismo ang gagastos sa iyong repatriation. ‘yon ay mga obligasyon sa kontrata na dapat na bayaran gaya halimbawa ng mga nagastos ng kumpanya sa iyong pagpunta rito. WORKING HOURS / OVERTIME: Hindi dapat magtrabaho ang manggagawa ng mahigit 8-oras sa isang araw. Kapag napatunayang nilabag ng kumpanya ang Artikulo 90 (bayaran ang sahod at overtime ng manggagawa sa takdang panahon ayon sa batas at ng kanyang kontrata). Kung meron ka mang babayaran sa pinanggalingang sponsor. Ang 8-oras na trabahong binabanggit sa Artikulo 98 ay maaaring maragdagan ng oras sa isang araw kung ang trabaho ng manggagawa ay hindi tuluy-tuloy – Artikulo 99.3). (4) May violent assault o nagkaroon ng malaswang intensiyon ang sponsor o ang miyembro ng kanyang pamilya sa manggagawa o sa kanyang pamilya.

Maari itong ma-postpone ng hindi lalagpas ng 90araw. OFFENSES / PENALTIES: Walang saysay ang isang alituntunin kung walang pagapatibay ang ministry of labor. Mayroon din siyang karapatan na mabayaran ng bahagi ng bakasyon na katumbas sa taon na kanyang ipinagserbisyo.Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language Artikulo 104. Hindi dapat bawasin ang sahod ng manggagawa nang wala itong pahintulot – Artikulo 92. May karapatan ang kumpanya na iyeskedyul at gawing “by rotation” ang bawat bakasyon upang hindi maapektuhan ang takbo ng negosyo. nasa diskresyon ‘yan ng file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116. Kung hindi ka man pauuwiin. Kailangang may hawak kang patotoo gaya ng death certificate para maibigay sa iyo ang karampatang bakasyon. Kung ang halagang ibinabawas sa iyo ay mahigit sa kalahati ng iyong suweldo nilabag ng kumpanya ang Artikulo 93. Subalit ang extension ay hindi dapat lalagpas ng isa pang taon – Artikulo 110. VACATION PAY: Ayon sa Artikulo 111. BAKASYON: Ang bakasyon ay hindi dapat na binabalewala kundi dapat itong gamitin – Artikulo 109. KUNG MINUMURA AT HINAHAMAK: Kung supervisor mo o may-ari ng kumpanya ang gumawa nito. mga anak at magulang – Artikulo 113. Ang bawat manggagawang nakatapos ng limang taong sunud-sunod na serbisyo sa kumpanya ay may 30araw na bakasyon sa bawat taon – Artikulo 109. Hindi puwedeng ipatupad ang multa kung hindi ito nakalista sa alituntuning pinagtibay ng ministry – Artikulo 67. isumbong siya sa opisina ng Labor dahil nilabag niya ang Artikulo 61. Ang pag-uwi sa Pilipinas sa panahong emergency gaya ng pagkamatay ng kapamilya ayon sa nabanggit na artikulo ay dapat na nakasaad sa kontrata kung sino ang dapat na magbabayad ng air ticket.1 – tratuhin ang manggagawa nang may paggagalang at iwasan ang ano mang kilos o salita na makakasakit sa kanyang pagkatao at pananampalataya. kailangan ang written consent ng manggagawa. Wala sa batas na puwedeng ma-encash ang ticket. Kung kailangan ng kumpanya na manatili ang manggagawa na huwag munang magbakasyon ng mas mahaba pang panahon. EMERGENCY LEAVE: Puwedeng bigyan ang manggagawa ng 3-araw na bakasyon para ipagluksa ang pagkamatay ng asawa. karapatan ng manggagawa na bayaran siya ng hindi pa nagagamit na bakasyon kung aalis siya sa kumpanya bago gamitin ang bakasyon. ireklamo ang kumpanya sa opisina ng Labor. dapat ay bigyan ka ng 3-araw na day-off o kaya bayaran ka ng overtime na 3-araw. PAGKALTAS SA SAHOD: Kung hindi otorisado ang ginagawang pagbabawas ng inyong sahod. Samakatuwid ang bawat alituntunin (o by-laws) ay dapat na dumaan at aprubado ng ministry – Artikulo 13.html[7/13/2010 10:33:28 PM] .

Responsibilidad ng manggagawa ang kanyang tiket na pabalik sa kanyang bayan kung nagpupumilit siyang umuwi nang walang makatwirang dahilan – Artikulo 40. MAGKAIBANG POSISYON SA VISA AT KONTRATA: Kung magkaroon man ng problema sa ministry of labor tungkol sa sitwasyong iba ang visa sa ginagampanan mo. Isumbong ang ginawang pambubugbog ng hindi lalampas sa 24-oras. sa pulis ka magsumbong at humingi sa kanila ng medical referral na magpagamot sa hospital.Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language kumpanya. hindi ikaw ang mananagot niyan kundi ang kumpanya sa paglabag nito ng Artikulo 38. Mahalagang papel ang medical report dahil gagamitin itong ebidensiya kung magsasampa ka ng kaso sa mga taong nanakit sa iyo. CONTRACT EXPIRATION: Matatapos ang kontrata kung sumasang-ayon ang bawat panig na tapusin na ito. o kung specified ang kontrata mo. Samakatuwid. responsibilidad ng manggagawa ang kanyang ticket na pabalik ng kanyang point of origin kung hindi siya kwalipikado o kung siya ang nagpupumilit na umuwi nang walang makatwirang dahilan – Artikulo 40.1. Puwede siyang singilin ng employer ng hindi bababa ng SAR9. kung hindi natapos ang probationary period at pinagbabayad ka ng iyong repatriation ticket. file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116.html[7/13/2010 10:33:28 PM] . Samantala. Pero makakatulong ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. KUNG WALANG AIR TICKET NA PAUWI SA PILIPINAS: Inalis na ang libreng ticket na ibinibigay sa mga distressed OFWs dahil wala na rin ang mandatory repatriation bond mula noong 07 Hunyo 1995. HINDI NATAPOS ANG KONTRATA: Kung 2-taon ang iyong kontrata at 1-taon lamang ang makokompleto mo. MEDICAL CERTIFICATE: Kung ikaw ay sinaktan ng pisikal o binugbog. Samakatuwid.2. Reperensiya ang Chapter 15 (Repatriation) ng RA-8042. tungkulin pa rin ng kumpanya na i-repatriate ka kung tapos na ang iyong kontrata – Artikulo 40. o kaya section 58 (na ang ang OWWA ang bibili nito kung ayaw makipagkaisa ang agency). Kilala ito bilang “Republic Act #8042 and its Implementing Rules and Regulations. matatapos naman ito sa kanyang expiry date – Artikulo 74.2. idulog ang problema sa ticket sa pinakamalapit na opisina ng POLO/OWWA kung na-terminate ka during probation at walang pambili ng ticket pauwing Pilipinas. pagbabayarin ka pa rin ng iyong visa pati ticket. sections 53 at 54 (na ang recruiting agency ang bibili ng ticket).000. SINO’NG MAGBABAYAD NG REPATRIATION TICKET: Kumpanya ang magbabayad ng inyong tiket pauwi ng Pilipinas kung natapos na ang inyong kontrata sa kanya – Artikulo 40. Hindi magbibigay ng medical report ang hospital na pupuntahan mo kung hindi rekomendado ng pulisya.

Ang severance award ay kakalkulahin base sa huling antas ng suweldo (basic pay). plus allowances. SAMPLE NG ESB CALCULATION – Artikulo 84: Narito ang pinakasimpleng calculation.html[7/13/2010 10:33:28 PM] . Halimbawa: Starting salary: SR1000 Last salary: SR2000 Ang basehan ng calculation ay hindi yong starting kundi yong last salary na SR2000. times 5 (years) = SR8000 (ESB for the first 5 years) SR3200 times 2 = SR6400 (ESB for the 6th and 7th years) Therefore: SR8000 + SR6400 = SR14. babayaran siya ng severance award na . maaaring pagkasunduang huwag isasama sa kalkulasyon ang mga komisyon at porsiyento sa bentahan na ibinibigay sa manggagawa na ang sitwasyon nito ay tumataas at bumababa ang halaga. o 3-buwan mula nang siya’y makapanganak. Karapatan ng kumpanya na ibawas ang lahat ng utang ng manggagawa.) Artikulo 87: Salungat sa Artikulo 85. TERMINATION NOTICE: file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116.1/3 kung nakapagserbisyo siya ng hindi bababa ng 2-taon at hindi lalagpas ng 5-taon. (Artikulo 8: Itinuturing balewala ang anumang kondisyong hindi umaayon sa batas ng paggawa ganun din sa mga karapatan ng manggagawa sa panahon ng kontrata. babayaran siya ng kanyang benepisyo sa loob ng maximum period na isang linggo. Narito ang mga artikulo tungkol sa benepisyo para maging gabay ninyo sa kalkulasyon kung magkano ang inyong matatatanggap.Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language END OF SERVICE BENEFITS (ESB) Kung ating babalikan ang sinasabi ng Artikulo 2. Artikulo 84: Sa pagtatapos ng kontrata (work relationship).400 (Total ESB for 7 years) Nota: Iba ang kalkulasyon sa Artikulo 85. Kung ang manggagawa ang siyang nag-terminate ng kontrata. babayaran siya ng kumpanya ng kanyang benepisyo nang hindi lalampas ng 2-linggo. at ang manggagawa ay may karapatan ding mabayaran ng pro-rata ng severance award. Artikulo 88: Kapag natapos na ang kontrata ng manggagawa. at 1-buwan (full award) kung nakapagserbisyo siya ng mahigit 10-taon. Fraction lamang ng kabuuan ang makukuha. maliban kung ito ay pabor sa manggagawa. maliban kung mahigit naka-sampung taon na sa serbisyo na buong halaga na ang matatanggap. ang manggagawa ay babayaran ng buong severance award kung siya ay umalis sa trabaho dahil sa “force majeure” Ang babaing manggagawa ay babayaran din ng buong severance award kung iti-terminate niya ang kontrata sa loob ng 6 na buwang siya’y ikinasal. dapat na bayaran ng kumpanya ang manggagawa ng severance award ayon sa haba ng kanyang serbisyo na kakalkulahin sa tig-kalahati ng isang buwang sahod para sa unang 5-taon at tig-isang buwan sa mga susunod pang mga taon. Artikulo 86: Salungat sa Artikulo 8. Artikulo 85: Kung natapos ang kontrata dahil sa resignation ng manggagawa. 2/3 kung nakapagserbisyo siya ng mahigit 5-taon na hindi lalagpas ng 10taon. Allowances: Food: SR500 Housing: SR500 Transportation: SR200 Total Monthly Wage: SR2000 + 500 + 500 + 200 = SR3200 (basehan ng calculation) SR3200 divided 2. ang basic wage/pay ay binubuo ng halagang ibinabayad sa manggagawa nang dahil sa trabahong ginagampanan ayon sa kontrata. Walang ESB ang mga naglilingkuran sa pamilya at mga magbubukid. maliban kung nakasaad ito sa kanya-kanyang kontrata dahil hindi sila sakop ng batas sa paggawa – Artikulo 7.

ministerial decision. lugar o klase ng trabaho para maingatan ang legitimate interests ng kumpanya. or to have access to his business secrets. Kung ayaw tanggapin ang notice. PAANO MAIIWASAN ANG MGA PROBLEMA SA TRABAHO? Malimit na ugat ng problema ang kamangmangan sa batas. o kaya may nalalaman siya sa mga pasikut-sikot at lihim ng negosyo. ipadala by registered mail. Itago ang registration slip dahil magagamit mo ito kung dumating ang araw ng iyong pag-uwi na ayaw kang paalisin. at iba pang decree na kaugnay sa NOC ay kanselado na ng bagong batas sa paggawa. huwag gagamitin ang salitang “resign” kundi “contract completion. Ang duration ng kasunduan ay hindi lalampas ng dalawang taon mula nang matapos ang kontrata ng manggagawa sa pinaglilingkurang kumpanya. kung walang pinipirmahang kasulatang hindi ka babalik sa kakumpetensiyang kumpanya (Artikulo 83). tumatakas. Puwedeng hingin sa kumpanya ang NOC. For this condition to be valid. huwag pipirma dahil karapatan mong tumanggi kung wala itong English translation. Ibig sabihin .Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language Huwag magre-resign kung premature pa ang kontrata. In all cases the duration of such agreement shall not exceed two years as of the date of termination of the relationship between the two parties. kailangang may kasulatan tungkol sa saklaw na panahon. Upang maging makabuluhan ang ganitong kundisyon.2). puwedeng bumalik ng Saudi na hindi na kailangan ng NOC kung ating pagbasehan ang mga paliwanag sa mga nasabing artikulo. mas mabuti pa ring magpaalam nang maaga sa kumpanya kung ayaw mong ma-renew pa ito upang makahanap sila ng papalit sa puwesto mo at hindi mabibinbin ang iyong pag-uwi.html[7/13/2010 10:33:28 PM] . venue and type of work and to the extent required to protect the legitimate interests of the employer. ipaglaban mong huwag pumirma sa ganyang undertaking dahil hindi ka saklaw ng Artikulo 83. nagsasarilingfile:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116. it must be in writing and specific in terms of time. Article 83: If the work assigned to the workman allows him to get acquainted with the employer’s customers. Pero nasa diskresyon pa rin ng Saudi Embassy sa Manila kung hahanapin nila ito sa nagbabalik-Saudi. Paliwanag sa Tagalog: Kung ang gampanin ng manggagawa ay may kinalaman o koneksyon na makilala ang mga kliyente ng kumpanya. Kahit pilitin ka pa. Patutunayan ng registration slip o kaya ng acknowledged or received copy ng iyong abiso na sinabihan mo ang kumpanyang hindi ka na magpapatuloy sa iyong kontrata (kung irereklamo ang kumpanya sa korte ng Labor). Pinapipirma ng “undertaking” ang mga manggagawang sensitibo ang nature ng kanilang trabaho. NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC): Ayon sa Artikulo 244. Maba-blacklist ang isang manggawa at haharangin siya sa immigration sa kanyang pagbabalik kapag pumirma siya ng undertaking. Samakatuwid. na natanggap nila ang iyong abiso. Magbigay ng 30-day notice ayon sa Artikulo 75 kung ito ay indefinite/unspecified period. pero hindi ito obligadong ibinibigay sa manggagawa.kung ikaw ay labor lang o pangkaraniwang clerk.” kung natapos na ang kontrata. Hangga’t maari. Kaya huwag basta pipirma ng kasulatan lalu’t nakasulat ito sa salitang Arabiko. lahat ng circular. the employer reserves the right to require the workman in the contract not to compete with him or reveal his secrets upon expiration of the contract. Dapat na may pirma/acknowledgment ang supervisor o kaya ng Human Resources sa kopya mo ng termination notice. samakatuwid may karapatan ang kumpanya na pagsabihan ang manggagawa kapag natapos ang kontrata nito sa kanya na huwag siyang kakumpetensiyahin nang hindi mabulgar ang mga lihim ng negosyo. Bagama’t matatapos ang definite/specified contract sa kanyang expiry (Artikulo 74.

postal address. Hindi tumatanggap ang Labor ng mga reklamo tungkol sa karapatan ng manggagawa kung lumampas na ng 12-buwan mula nang materminate ang kontrata nito – Artikulo 222.2. Huwag kalilimutang isulat ang iyong buong pangalan. Huwag magtitiwala sa sinasabi ng kumpanya kung walang kontrata. Napakaimportante sa mga lumilipat ng sponsor na magkaroon ng kontrata para matiyak na mayroong benepisyong matatanggap at mabibigyan ka ng libreng ticket sa iyong bakasyon o repatriation. iche-check sa computer ang kanyag iqama number para malaman ang history ng kanyang pamamalagi sa kaharian. driver. FINGERPRINTING : Dapat tayong magpa-fingerprint para makumpleto ang ating tala sa Jawazat.html[7/13/2010 10:33:28 PM] . file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116. Hindi lahat ng kaso ay puwedeng idulog agad sa Labor. gaya ng pinapalitan ang pangalan para maging Muslim na nanggaling sa Haj o ina-assume ang katauhan ng ibang tao. o kaya bumalik sa bagong kumpanya na may exit/re-entry sa dating kumpanya). o dumirekta sa Expatriates Grievances Department (EGD) ng Ministry of Labor. lalu kung nasusulat sa wikang Arabiko. Gawing maikli ang iyong sulat. mas madali sa otoridad na mahuli ang may criminal records na pinaghahanap ng batas. MGA NARAGDAG SA BAGONG BATAS SA PAGGAWA • Saudization program na dapat maging 75% sa bawat kumpanya – Artikulo 26.Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language kalooban. Kung tumakas ang manggagawa. maaaring ireklamo ito sa korte ng Labor. telepono. Samakatuwid. • Tamang computation ng ESB – Artikulo 84 at 85. dahil ili-link ang fingerprints record sa iqama. mga “TNT”. Kapag may violations ang isang expat. fax at mobile. Huwag magpapa-fingerprint kung wala o nawala ang iqama dahil ikukulong ka agad nang walang tanung-tanong. iqama number. Obligado ang lahat ng manggagawa pati ang kanyang dependents na kasama niya sa kaharian. telepono o mobile kung saan ka puwedeng kontakin. Ilagay sa sulat ang pangalan ng iyong amo. SAAN MAGREREKLAMO: Kung may paglabag na ginagawa ang kumpanya. na magpakuha ng fingerprints sa pinakamalapit na Jawazat office at temporary offices na itinalaga ng gobyerno. ang kanyang kumpanya. at i-fax sa 01-210-4565 ang reklamo ninyong nakasulat sa wikang Arabiko. Riyadh. caregiver) at walang paraan na makausap mo ang alkalde ng inyong siyudad. mayordoma. Mapuputol na rin ang sistema ng backdoor. • Pagbibigay ng pagkakataon ang mga kababaihang Saudi na magtrabaho – Artikulo 149. mati-trace agad lalo kung nagsumbong na ang amo sa opisina ng Jawazat. • Ang vacation entitlement na 21-araw ay magiging 30-araw sa bawat taon kapag nakalimang taon na ang manggagawa sa kumpanya – Artikulo 109. o illegal na pagpasok sa kaharian (halimbawa umuwi sa atin at nagpalit ng pangalan. Isulat ang reklamo at kung ano’ng artikulo (kung alam mo) ang nilabag ng iyong kumpanya. Hangga’t maaari ay kumonsulta muna sa POLO upang sila ang makikipag-negotiate sa iyong kumpanya baka mareresolba pa sa magandang usapan ang iyong problema. maaari mong ipasa sa EGD ang iyong karaingan. illegal na trabaho. katiwala. hardinero. • Klarong batayan ng pag-terminate ng employment – Artikulo 74. Ang requirement ng fingerprinting ay ang original na iqama. Mag-ingat sa pagpirma ng mga dokumentong hindi naiintindihan. • Paglalaan ng kumpanya ng 4% sa mga posisyon nito para sa mga “disabled” na katutubo na may sapat na kwalipikasyon – Artikulo 28. Kung ikaw ay kasambahay (katulong. • Maternity leave na 4 na linggo bago at 6 na linggo pagkatapos manganak – Artikulo 151.

net. I would like to inform the Management that I do not intend to renew my fixedterm contract that expires on ________________.sa) Bahay Kalinga (01-481-6448) POLO (01-483-2201/2202/2203) Labor Attaché Resty Dela Fuente (Riyadh) 056-526-6270 EASTERN REGION POLO Khobar (03-894-1846/2890) POLO Khobar Hotline (050-126-9742) / Email (polo_ero2005@yahoo. Therefore.pcgjeddah. please communicate to me your arrangements on my repatriation under this article. I would also like to have a copy of my service certificate in accordance with Article 64. IMPORTANTENG NUMERO: CENTRAL REGION Ambassador Villamor (01-482-0474/482-4357) Consul-General’s Office (01-480-3688) / Consular Section (01-482-3816) Assistance to Nationals Section (01-480-1918/482-4354/480-3662) Information (01-482-3559) / Fax (01-488-3945/482-1856) / Email (filembry@sbm. May I personally thank you as well as the staff and co-employees for the exposure and experience I gained during my employment. Very respectfully yours. Please note that I have already completed ___-year service since you hired me on ____________________.jeddah@gmail. the company shall bear the cost of my return to my point of origin.1 and 74. o hindi pa lumalagpas ng 15-taong gulang – Artikulo 162. Also as per Article 40. (YOUR NAME) (Position) Note .1. I also anticipate payments of my final benefits in accordance with Articles 84. My best wishes to the entire Management.Original of this letter was sent by registered mail and a copy hand-delivered to you to file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116. as well as my unused vacation days as per Article 111.com) Website (www.Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language • Pagkakaroon ng daycare facilities sa malalaking kumpanya para sa mga batang may anim na taon pababa.2 of the new Saudi Labor Law.html[7/13/2010 10:33:28 PM] .com) Labor Attaché Bulyok Nilong (Jeddah) 050-459-9217 SAMPLE NG TERMINATION LETTER – SPECIFIED CONTRACT (Petsa) (Pangalan ng May-Ari o Manager) (Posisyon niya) (Pangalan at PO Box Address ng Kumpanya) Thru: (Immediate Supervisor o kaya Human Resources Manager) Dear Sir: In accordance with my employment contract and Articles 55. na anak ng working mothers – Artikulo 159. • Pagbabawal na magtrabaho ang mga kabataang menor de edad.com) Labor Attaché David Des Dicang (Al-Khobar) 055-860-5765 WESTERN REGION Duty Officer (051-5 01-6318) / Consular Section (055-521-9614) Assistance to Nationals (055-521-9613) POLO-OWWA (02-665-8462 / 051-512-4793) Phone (02-660-0348 / 6670925 /663-0354 / 669-6303) / Fax (02-663-0838) Email (pc.

multiply. as long as you offer your heart to the needy. i-mail mo by registered mail ang isang kopya.1. at usapang OFW. maari ring magpagawa ng notarial documents gaya ng Affidavit (lahat ng klase)... Also as per Article 40. napapanahong tips bilang manggagawang dayuhan.” KaBayani Alexander Edades Asuncion 19 June 2009 Al-Khobar.07-12-2009 nice post kuya pogi po pala.alexasuncion. May I personally thank you as well as the staff and co-employees for the exposure and experience I gained during my employment. Get this translated also para lalo nilang maintindihan at para ipaalam mong hindi ka ignorante sa kanilang batas) Iba pang libreng serbisyo: On appointment basis. Please note that I have already completed ___-year service since you hired me on _____________________.com ang mga lumang isyu ng aking pitak sa Pinoy Xtra. Saudi Arabia Code <9924-911-050> happyizza31. Mababasa sa aking website: www. General or Special Power of Attorney – at ipa-notarize na lang ito sa Consular Section ng embahada. weak and oppressed and be a model Filipino. :) it indeed enlightened my file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116. mag-email sa alexasuncion@gmail. Puwedeng i-download doon ang kopya ng bagong Batas sa Paggawa. “You don’t have to die for your country to become a hero. Very respectfully yours. Kung may katanungan tungkol sa batas.Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language ensure you receive this early notice so you may now search for my replacement. artikulo ko sa Arab News. Parental Travel Permit. My best wishes to the entire Management. Therefore. please communicate to me your arrangements on my repatriation under this article. sowee mejo naduling na ata.com. I also anticipate payments of my final benefits in accordance with Articles 84 or 85 whichever is applicable. (Para mas siguradong matatanggap ito. the company shall bear the cost of my return to my point of origin. as well as my unused vacation days as per Article 111.Original of this letter was sent by registered mail and a copy hand-delivered to you to ensure you receive this early notice so you may now search for my replacement.html[7/13/2010 10:33:28 PM] . I would also like to have a copy of my service certificate in accordance with Article 64. I would like to advise the Management that I have decided to terminate my unspecified contract effective ________________. (YOUR NAME) (Position) Note . Sample ng Termination Letter – Unspecified Contract (Petsa) (Pangalan ng May-Ari o Manager) (Posisyon niya) (Pangalan ng Kumpanya) (Pangalan at PO Box Address ng Kumpanya) Thru: (Immediate Supervisor o kaya Human Resources Manager) Dear Sir: In accordance with my employment contract and Article 75 of the new Saudi Labor Law.

. lanskie. it indeed enlightened my knowledge about our rights and benefits as an OFW.. :D God bless you.07-12-2009 nice post kuya suc.html[7/13/2010 10:33:28 PM] ...07-12-2009 :thankyou: eyeseven.. file:///C|/Users/Edward%20Torres/Documents/year-2009-saudi-labor-law-in-tagalog-language_post1116.. sister si bro shooter yung nagpost! Forumer™ is Voted #1 Free Forum Hosting provider Build your own community today with the largest message board hosting company.Year 2009 Saudi Labor Law in Tagalog Language knowledge about our rights and benefits as an OFW.. :D God bless you..