Komunikasyon

Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Ang Araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya na pinag-aaralan ang komunikasyon. Ito rin ay ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa.
Mga nilalaman
[itago]
• • • • • • •

1 Iba't ibang kahulugan 2 Uri ng komunikasyon 3 Anyo at sangkap ng komunikasyong pantao 4 Teknolohiya ng komunikasyon 5 Mga hadlang sa komunikasyon 6 Detalyadong artikulo 7 Tingnan din

[baguhin]Iba't

ibang kahulugan

Diksyunaryong Webster: Ang komunikasyon ay pagpapahayag, pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan.  Barnhart (American College Dictionary): Ang komunikasyon ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya, opinyon o impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat, o pagsenyas.  Sikologo: Napiling pagtugon o reaksyon.  Dalubwika: Ang komunikasyon ay ang pakikibahagi ng tao sa kanyang kapwa at pakikibagay niya sa kanyang kapaligiran.  Aristotle: Nagsasalita, sinasabi, nakikinig

 Mensahe – pamamagitan ng simbolo.  Destinasyon – taong nakikinig. atbp. sumusulat. gumuguhit. liham. teleponong selular. mga usapan. kumukumpas atbp. nagbabasa. nanonood atbp. liham atbp. ekspresyon ng mukha)  Tsanel (paraan ng paghahatid sa pamamagitan ng telepono.  Wilbur Schurman:  Pinanggalingan . Richard Swanson at Charles Marquandt:  Ang pinanggalingan ng mensahe (participant na nagsulat o nagbasa)  Ang ideya o mensahe (binuong kaisipan)  Kodigo (wika. kumpas.)  Tumatanggap ng mensahe (kasali na nagbabasa o nakikinig) [baguhin]Uri   ng komunikasyon      Komunikasyon ng hayop Komunikasyong interpersonal  Marketing  Propaganda  Kapakanang pampubliko  Ugnayang pampubliko Komunikasyong intrapersonal Komunikasyong di pasalita Komunikasyong pasalita Komunikasyong cross-cultural Telekomunikasyon  Komunikasyong gamit ang kompyuter .taong nagsasalita. karaniwang usapan.

Maaari na intensyonal o di intensyonal. telephony. Ito ay isang sistemang pagkaiintindihan sa bawat taong nagkakaintindihan. at radioteletype. kailangang matuklasan niThomas Edison na kaunti lamang pagiging ambiguous ng pagbati ng hello sa pamamagitan ng boses sa malayong distansya. di maintindihan o nawawala ang transmission ng mga naunang pagbati katulad ng hail. May mga ilang paktor ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao.) Habang bumabalangkas ang teknolohiya.ethernet. kailangan din bumalangkas ang communication protocol. May mga ilang teoriya ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao. transaktib. interaktib. communications satellites. 1940. [baguhin]Teknolohiya ng komunikasyon Sa telekomunikasyon. puwede rin intrapersonal o kaya'y interpersonal ang komunikasyon pantao. Maaari din na intrapersonal ointerpersonal ang komunikasyon. halimbawa. .[baguhin]Anyo at sangkap ng komunikasyong pantao Nakikipagusap ang mga tao upang maipamahagi o maitukoy ang karanasan at kaalaman ng bawat isa.kilala din bilang Public Switched Telephone Network.isang network ng mga kabit-kabit na computer network. maaari din na di pasalita o pasalita ito. nangyari sa pinakaunang transatlantic na pamamahayag gamit ang two-way radio noong Hulyo 25.ang komunikasyon. telegraphy. (Tingnan din: semaphore. at ang internet .

madaling natipon ng Roma ang kaalaman ukol sa kaganapan ng karamihan sa kanilang laganap na lalawigan. [baguhin] .Maaaring paghiwalay ang pagkomunikasyon ng bawat tao sa iba't ibang larangan sa pagtubo ng palitang kaisipan sa pagitan ng maliliit na numerong ng tao (debate. Hindi nagtatapos sa salitang ugat ng Latin na "communicare" ang pagkakautang natin sa mga Romano sa larangan ng komunikasyon. ang pagbabago sa teknolohiya ng komunikasyon ang gumagawa sa pinakamalimit at laganap na pagpababago ng pilipino . nagbabago din ang paraan kung paano makipag-usap at mag-organisa. pelikula). [baguhin]Mga hadlang sa komunikasyon Communication apprehension ang tawag sa komunikasyon na may kasamang pagkabalisa. Nagbabago ang komunikasyon sa pagunawa nito. maaari din maging sagabal sa komunikasyon ang bypassing (lumalagtaw). Sila ang kauna-unahang gumawa na maaari nating tawagin na tunay na sulat o sistemang koreo upang gawing sentro ang pagkontrol sa buongimperyo ng Roma.tignan natin ang halimbawa ng pagtaas ng gamit ng web cam chat at iba pang biswal na komunikasyon na gumagamit ng network sa pagitan ng mga magkakalayong tao. telebisyon. Dahil sa sistemang ito. Maaring naimpluwensiyahan ng sariling-pagkakilala ang pagkabalisang iyon. e-mail. Sa katotohanan. diskriminasyon atpolarisasyon. talk radio. personal na sulat) at sa mga malawak na pagkakalat ng isang payak na mensahe (ugnayang pampubliko. At saka. Isa sa mahalagang hadlang sa maraming pook sa mundo ang pagkabigong ibahagi ang karaniwang wika. Isang mahalagang usapin sa komunikasyong gamit ang kompyuter ang virtual management. Habang nagbabago ang mundo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful