Komunikasyon

Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Ang Araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya na pinag-aaralan ang komunikasyon. Ito rin ay ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa.
Mga nilalaman
[itago]
• • • • • • •

1 Iba't ibang kahulugan 2 Uri ng komunikasyon 3 Anyo at sangkap ng komunikasyong pantao 4 Teknolohiya ng komunikasyon 5 Mga hadlang sa komunikasyon 6 Detalyadong artikulo 7 Tingnan din

[baguhin]Iba't

ibang kahulugan

Diksyunaryong Webster: Ang komunikasyon ay pagpapahayag, pagpapabatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan.  Barnhart (American College Dictionary): Ang komunikasyon ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya, opinyon o impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat, o pagsenyas.  Sikologo: Napiling pagtugon o reaksyon.  Dalubwika: Ang komunikasyon ay ang pakikibahagi ng tao sa kanyang kapwa at pakikibagay niya sa kanyang kapaligiran.  Aristotle: Nagsasalita, sinasabi, nakikinig

  Wilbur Schurman:  Pinanggalingan .  Mensahe – pamamagitan ng simbolo. Richard Swanson at Charles Marquandt:  Ang pinanggalingan ng mensahe (participant na nagsulat o nagbasa)  Ang ideya o mensahe (binuong kaisipan)  Kodigo (wika. liham. kumukumpas atbp. atbp. karaniwang usapan. sumusulat. liham atbp. kumpas. teleponong selular. mga usapan.taong nagsasalita.)  Tumatanggap ng mensahe (kasali na nagbabasa o nakikinig) [baguhin]Uri   ng komunikasyon      Komunikasyon ng hayop Komunikasyong interpersonal  Marketing  Propaganda  Kapakanang pampubliko  Ugnayang pampubliko Komunikasyong intrapersonal Komunikasyong di pasalita Komunikasyong pasalita Komunikasyong cross-cultural Telekomunikasyon  Komunikasyong gamit ang kompyuter . nanonood atbp.  Destinasyon – taong nakikinig. gumuguhit. ekspresyon ng mukha)  Tsanel (paraan ng paghahatid sa pamamagitan ng telepono. nagbabasa.

puwede rin intrapersonal o kaya'y interpersonal ang komunikasyon pantao. telephony.ethernet.isang network ng mga kabit-kabit na computer network. [baguhin]Teknolohiya ng komunikasyon Sa telekomunikasyon. telegraphy. at radioteletype. interaktib. . (Tingnan din: semaphore. at ang internet .kilala din bilang Public Switched Telephone Network.ang komunikasyon. kailangan din bumalangkas ang communication protocol. Maaari din na intrapersonal ointerpersonal ang komunikasyon. 1940. Maaari na intensyonal o di intensyonal. transaktib. halimbawa. communications satellites.) Habang bumabalangkas ang teknolohiya. maaari din na di pasalita o pasalita ito. nangyari sa pinakaunang transatlantic na pamamahayag gamit ang two-way radio noong Hulyo 25. May mga ilang teoriya ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao. kailangang matuklasan niThomas Edison na kaunti lamang pagiging ambiguous ng pagbati ng hello sa pamamagitan ng boses sa malayong distansya.[baguhin]Anyo at sangkap ng komunikasyong pantao Nakikipagusap ang mga tao upang maipamahagi o maitukoy ang karanasan at kaalaman ng bawat isa. Ito ay isang sistemang pagkaiintindihan sa bawat taong nagkakaintindihan. di maintindihan o nawawala ang transmission ng mga naunang pagbati katulad ng hail. May mga ilang paktor ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pang-tao.

maaari din maging sagabal sa komunikasyon ang bypassing (lumalagtaw). Hindi nagtatapos sa salitang ugat ng Latin na "communicare" ang pagkakautang natin sa mga Romano sa larangan ng komunikasyon. ang pagbabago sa teknolohiya ng komunikasyon ang gumagawa sa pinakamalimit at laganap na pagpababago ng pilipino . At saka. diskriminasyon atpolarisasyon. Nagbabago ang komunikasyon sa pagunawa nito. [baguhin]Mga hadlang sa komunikasyon Communication apprehension ang tawag sa komunikasyon na may kasamang pagkabalisa. talk radio. personal na sulat) at sa mga malawak na pagkakalat ng isang payak na mensahe (ugnayang pampubliko. Isang mahalagang usapin sa komunikasyong gamit ang kompyuter ang virtual management. e-mail. Sa katotohanan. Habang nagbabago ang mundo. Maaring naimpluwensiyahan ng sariling-pagkakilala ang pagkabalisang iyon.tignan natin ang halimbawa ng pagtaas ng gamit ng web cam chat at iba pang biswal na komunikasyon na gumagamit ng network sa pagitan ng mga magkakalayong tao. nagbabago din ang paraan kung paano makipag-usap at mag-organisa. [baguhin] . telebisyon.Maaaring paghiwalay ang pagkomunikasyon ng bawat tao sa iba't ibang larangan sa pagtubo ng palitang kaisipan sa pagitan ng maliliit na numerong ng tao (debate. madaling natipon ng Roma ang kaalaman ukol sa kaganapan ng karamihan sa kanilang laganap na lalawigan. Sila ang kauna-unahang gumawa na maaari nating tawagin na tunay na sulat o sistemang koreo upang gawing sentro ang pagkontrol sa buongimperyo ng Roma. Dahil sa sistemang ito. pelikula). Isa sa mahalagang hadlang sa maraming pook sa mundo ang pagkabigong ibahagi ang karaniwang wika.