MILIMINAS: TAONG 0069

*(Sanaysay/ Hiligaynon) *Salin ni Ruby V. GamboaAlcantara mulas sa ´MILIMINAS : TUIG 0069µ ni NILO PAR PAMONAG

Miliminas, ito ang pangkat ng mga pulo na matatagpuan sa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko bago pa nagkaroon ng malaking pagbaha. Ang pangkat na ito ng pulo ay binubuo ng higit sa 7,200 mga pulo.

Ang Miliminas, ito ang tawag sa mga mamamayan ng nasabing kapuluan, ay katulad din natin ang mga balat at hitsura. Ang kanilang pananalita ay katulad rin sa atin. Ngunit dahilan sa nahuhuli sila sa sibilisasyon may mga pag-uugali sila at pagsasalita na kaiba rin sa atin.

At tawag nila sa isang taong mayroong isang milyong mik. . o higit pa ay mikinaryo. Ang kanilang tawag sa pormal na damit para sa mga babae ay ang katumbas sa atin ngayon na bathing suit at kamiseta at korto para sa lalaki. Sa pagbibihis malaki ang pagkakaiba natin sa kanila .Mik ang tawag sa kanilang pera.

.Para mapangalagaan ang kanilang moralidad sa pagbibihis. may batas silang ipinatutupad na hulihin ang sinumang magdaramit ng mahaba pa sa sa mini-skirt at microskirt.

Ang upuan sa kanilang mga sasakyan ay nilalagyan ng kiluhan upang masukat ang timbang ng mga pasahero dahil ito ang pagbabatayan ng kanilang pamasahe. . Ito ang tinatawag ng kanilang Public "Diservice Commissionµ na equality before the kilo.

. Ang kasalanan ng mabagal magpatakbo ay tinatawag na not overspeeding.Tungkol naman sa pamamalakad ng trapiko ay may ordinansa sila na nagpaparusa sa mabagal magpatakbo.

ang may maruming tubig. para sa mga mahirap at ito ay walang bayad.Mayroon din silang serbisyo sa tubig na tinatawag na Nawasdak. para sa lahat ng marunong magtrabaho o kung mayaman naman. walang tubing kundi Hangin lamang. gustong magtrabaho. at ang pangatlo. Ang una ay nilalabasan ng Malinis na tubig. Nakapagtataka? Ito ang pag-uuri ng quatwasdak. ang ikalawa ay nilalabasan ng Maruming tubing. ang gripo na may malinis na tubig ay mahal ang bayad at para sa mayaman lamang. at ang ikatlo. . Ang ahensyang ito ay may 3 uri ng tubo.

. Tatlo rin ang uri ng serbisyo nito sa publiko. Ito ang Light Service. Ang Brownout service ay nagbibigay ng ilaw kung hindi mo kailangan at mawawala kung kailangan mo ang ilaw sa pagkain ng hapunan at pagbabasa kung gabi. ang dapat mong ipakabit ay iyong Blackout service. Ito ang Patay Electric Company.Mayroon ding nagmomonopolyo ng kuryente. Kung gusto mo lang ng pangdekorasyon. Brownout Service at Blackout Service. Ang Light service ay nagbibigay ng ilaw sa araw at gabi.

.Ang mga sidewalk sa kanilang lungsod ay higit na malalapad kaysa sa atin. At sabihin pa. Bakit nga ba? Ang dahilan ay sapagkat ang mga bazaar ang umuukupa ng mga sidewalk at ang mga nagtitinda ng sigarilyo at kung anu-ano ang siyang umuukupa ng mga kwartu-kwarto na kung sa atin ngayon ay mga bazaar. ang mga may-ari ng mga bazaar ang hinuhuli ng mga pulis sa kanilang pagtitinda sa mga sidewalk.

at iba pa.Ang mga opisyal sa bansa na tumaba habang sila ay nasa serbisyo ay pinapatawan ng sala o akusasyon sa kanilang mga resolution. itinatag ang antigenuine commission para sa paghuli ng mga nagpaparami ng pag-aari o tumatanggap ng mga lagay na genuine. genuine na mga batas . tuladng genuine na resolutions. Upang mapagkatiwalaan ang mataas na opisyal ng bansa. genuine na pera. at iba pa. . genuine na batas.

at mga ipinagbibiling pekeng bagay. Ang mga genuine na bagay ay ipinagbibili ng patago at tigkakaunti lamang dahil laging hinuhuli ng mga alagad ng katiwalian ang nagbebenta ng mga ito at kinukumpiska pa ang kanilang mga paninda. apyan. May pintura itong itim. Dito ipinagbibili ang mga bagay na ngayon ay ipinagbabawal tulag ng busil na sigarilyo. mga bagay na ninakaw.Ang pinakamalaking tindahan ay tinatawag na Super Blackmarket. at ang nagpapatupad nito ay tinatawag nilang alagad ng katiwalian . Katiwalian ang tawag nila sa kanilang batas.

. Dahil sa ang nagaaring lisensyadong baril ay hinuhuli at pinapatawan ng salang illegal possession of genuine firearm.Ang mga baril ng mga alagad ng katiwalian ay paltik.

.Sa panahong ito ay uso rin ang kickback na kaunti lang ang ikinaiba sa ating tinatawag na kickback ngayon. Ang mga buwaya ng bansa ay tumitigil sa pagpapasipa kapag makapal na ang kanilang likod dahil ito ang magiging isang batayan sa pagpili ng isang "Outstanding Buwaya of the Year". Ang mga buwaya ng bansa (ito ang tawag sa mga mataas na opisyal sa pamahalaan) ay sinisipa sa likod para sa bawat gatas o milk na tanggaping suhol sa kanyang mga transaksyon.

Ang mga alagad ng bansa ay maliit lang ang sweldo pero malaki naman ang kanilang maaaring gastusing representasyon. .Dalawang klase ng batas ang ipinalabas ng kanilang batasan na tinatawag na "Circus of Miliminas". Ang isang batas ay para sa mayaman at ang isa ay para sa mahirap.

. at siSantasa. Ang pinakamalaking kasalanang magagawa ay ang hindi pagpatay. ang buwaya. Tatlo ang paborito nilang santo.ang mik (ang pera mismo). isang taong may sungay at buntot katulad ng tinatawag natin ngayong satanas. hindi pagtataksil sa asawa at hindi pag-angkin sa yaman ng iba. pagkaawa sa mga mahirap at hindi pagbibigay ng anumang hingin sa kanila ng mga buwaya ng bansa.Ang mga mamamayan ng Miliminas ay masyadong relihiyoso.

. at tinatawag nila itong shady transactions. ang mga mesa ay mataas para hindi mauntog ang ulo ng mga opisyal kapag sumusuot sila sa ilalim nito. Dahil dito. Ang iba naman ay binubuo sa ilalim ng mesa ng mga opisyal ng pamahalaan.Ang mga malaking transakyon ng pamahalaan ay pinagkakasunduan sa ilalim ng puno.

Bakit ganoon ang pamamalakad ng hustisya rito? Iyan ang batas. At isa pang nakapagtataka. .Ang mga hues de pas natin ngayon ay tinatawag nila na hues de paupas. ang ginugwardyahan ay ang mga walang kasalanan. ano? Pero iyan ang katotohanan. Parang nakakatawa.

Pagkatapos ng bista at bumaba na ang hatol. Ang lahat ng bilanggo ay tinatawag na VIP (Very Important Prisoner).At ang balak ay mapili ng hues de paupas kung sinu-sino sa mga mamamayan ang palaaway at eskandaloso at sino ang mababait. malalaki ang bilangguan dito at kumpleto sa mga kasangkapan kaysa sa labas. Sabihin pa. . ibinibilanggo ang mga walang sala upang ihiwalay sa maraming mga nakakalayang masasamang tao.

Kung tungkol sa sistema ng pagpili ng mga opisyal. Simula pa lang ng kampanya. . magkaharap na sa entablado ang magkakalaban sa pulitika. Sa atin ngayon ang mudslinging ay pasaring lamang sa mga talumpati samantalang sa kanila ay talagang ginagawa. Nagbabatuhan ng putik. ibang-iba sa atin.

Ang bawat kandidato ay dapat magsinungaling. mangako ng mga hindi matutupad. ang ahensyang namamahala sa eleksyon. mambato ng putik sa kalaban. . magmura. dahil kung hindi nya ito gagawin ay pawawalan ng bisa ang kanyang kandidatura ng komisyon ng kalokohan.

Ang inisip nila ay ang naipon na bala ng mga kandidato. . at mga napatay ng kanilang mga kampon. at ang may pinakamaraming pera. Ang kanilang ibinoto ay tinatawag na ibinoto sa bala at hindi ibinoto sa balota.Sa araw ay namimili rin ang tao ng iboboto kahit na ang isinusulat sa balota ay hindi na nila pinagiisipan.

.Ang mga pulitiko at ang kanilang mga kampon ay hindi natatakot mapatay at pumatay sa panahon ng kampanya at eleksyon dahilan sa kanilang paniniwalang ito ang magdadala sa kanilang kaluluwa sa impyerno kung saan mabubuhay sila nang maligaya kasama si Santasa. ang kanilang paboritong santo.

na ipinagbubuntis sa loob lamang ng dalwampu't apat na oras.Ang Eleksyon ay tuwing ikalawang taon. Subalit nababawi rin ito ng imbensyon ng isang bantog na baliw(ito ang tawag nila sa kanilang henyo) na nakabuo ng isang tabletang kung iinumin ng mag-asawa ay magkakaanak ang babae ng isang instant baby. . Kung gayon ay masasabi natin na madaling maubos ang mga mamamayan dito kung madali ang patayan sa panahon ng eleksyon.

.Napakadali ng pagpapalit-palit ng kapangyarihan sa Miliminas. Ipinagmamalaki pa ng matatas ang katungkulan sa pamahalaan ang pagsasamantala sa kabuhayan ng mga mamamayan. Patuloy pa rin ang pag-iral ng mga bayang kontento na sa klase ngpamamalakad dito na sa panahon ngayun ay masasabing kabaligtaran ng mga pangyayari.

sila ang magigiting na tumanggap ng mga papuri na maririnig mo sa bibig ng nakaraang administrasyon. At sinu ang kanilang pinagtutungkulan? .Ang bagong Milimino. ang mga bayaning gumagala sa kapuluan.

mga kickback artist. mga namomorsyento. mga mayamang nag aapi sa mga mahirap.Ang pinagtutungkulan nila ng papuri ay mga ismagler. mga nang-aagaw ng lupa ng may lupa. mga alagad ng katiwalian na nang-aabuso sa mga mamamayan. mga hues de paupas at mga pislak(piskal) na hindi tumitingin sa kislap ng espada ng katarungan .

. mga walang ginagawa sa bayan kundi aksayahin ang kaban ng bansa na sa halip na gamitin ang kanilang katungkulan sa pagsisilbi sa publiko ay ginagamit pa ito sa pangangamkam ng yaman.at timbangan ng katotohanan kundi tumitingin sa kalansing ng pilak at timbangan ng malalakas at maykapangyarihan.

Hindi lang iyan. at kung mahuli ng kanilang hepe ay kinagagalitan pa at inaalis sa trabaho .Ang ilan sa mga alagad ng bayan na sa ngayon na masasabi nating gumagawa ng mabuti ay nagtatago. nahihiya dahil pinagtatawanan sila ng kanilang mga kasamahan. kinukutya pa sila.

Ang kanilang prinsipyo ay humingi ng isang klase ng pag-uugnayan ng mga namamahala at pinamamahalaan. .May ilang kabataang malawak ang pagiisip na tumawag ng isang pulong kung saan ipinaliwanag nila ang kaibahan ng pamamahala na kanilang isinasagawa.

Ngunit ng lumaon ay madami na ang dumadalo sa kanilang pulong. bukod pa sa mga mahirap. Ipinagbawal ng pamahalaan ang pagdaraos ng pulong ng grupong ito ng mga kabataan na tinatawag nilang dungis ng lipunan. .Noong simula ay tinatawanan lamang sila ng mga pinuno.

ang naging dahilan ng pagkagalit ng mga mayaman at ng may katungkulan. Sumiklab ang isang rebulusyong lumaganap sa buong kapuluan ng Miliminas. At ang pagbabawala sa kalayaan ng mga ito. .Ang simpatya ng mga mahirap ay nakuha ng mga kabataan. at nang lumaon ay pagpatay ng ilan sa kanila.

dumating ang isang malaking baha.Bilang parusa sa kanilang dyos na si Santasa. nagkaroon ng malakas na paglindol hanggang sa pumutok ang isang malaking bulkan sa kailaliman ng dagat sa gitna ng kapuluan na siyang naging dahilan ng paglalaho ng Miliminas sa sanlibutan. .

MARAMING SALAMAT SA PAKIKINIG! Inihanda ni: ANN L. CONDE .

3.1.Kung ikaw ang tatanungin. nais mo bang magkaroon ng batas na katulad ng mga batas na pinapairal sa nabasa mong sanaysay? Bakit? 2. May epekto kaya ang akda sa mga mambabasa? Ano ang nais iparating ng may-akda? . Ang impormasyon bang nakuha sa sanaysay ay kapani-paniwala? Pangatwiranan.

PAGPAPAYAMAN NG KAALAMAN Ang teoryang ROMANTISISMO ay nagpapahayag ng damdaming nakapaloob sa akda. Ito ang eskapismo sa panitikan. paglikha ng di kapani-paniwala at paggamit ng pantasya. heroismo. pantasya. Ang teoryang ito ay nakapagbibigay ng patunay tungkol sa mga bahaging nagpapakita ng: pagtakas sa katotohanan. mga di kapani-paniwalang pangyayari. pagtakas sa katotohanan. .

. bisyo o kahinaan ng mga tao at ng kanyang lipunan sa pamamagitan ng panunuya.ANG SANAYSAY NA SATIRICAL Ang SANAYSAY ay isang komposisyong pampanitikan na naglalahad ng sariling ideya o kaisipan ng may akda sa isang paksa. Madalas na isinasagawa ang satiriko sa istilong nakatatawa. Ang sanaysay na SATIRIKAL ay isang sanaysay na miliminas naglalantad ng mga kabulukan. pangungutya. kamalian. at pagbabaliktad ng katotohanan.

serbisyo sa tubig c. 2. . 4. o kahinaan ng mga Pilipino ang gusto mong maiwasto? Ipaliwanag. pananamit b. pagnenegosyo f. relihiyon g. maaari bang sabihin na ang Miliminas at Pilipinas ay iisa lamang? Ipaliwanag. bisyo. Sa mga legal/mabuting gawain sa Miliminas. pumili ng tatlo na sa palagay mo ay malaking problema sa Pilipinas ngayon. eleksyon 2. Batay sa iyong paghahambing.SURING PANGNILALAMAN 1. aling mga kamalian. opisyal ng pamahalaan h. kabulukan. PAGPAPAHALAGA SA AKDA 1.Talakayin at ipaliwanag ang sumusunod: a. serbisyo sa kuryente d. Pagkatapos mong mabasa ang akda. pagpapatupad sa batas e. Aling bahagi ng akda ang pinakanakakatawa? Ipaliwanag. Ano ang nais sabihin ng akda sa bumabasa? 3.

MAGBIGAY NG IMPORMASYONG BINANGGIT SA SANAYSAY TUNGKOL SA SALITANG NASA LOOB NG BILOG. ? ? Miliminas ? ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful