Neolitiko Ito ay ang bahagdan ng ebolusyong kultural kung saan ang mga naiwan ng taong prehistoriko ay yaong mga

kasangkapang bato na kininis bago sumapit ang panahong metal.Tatlong pamantayan ang kasama sa kahulugang ito-mga kininis na batong kasangkapan,palayok at agrikultura at domestikasyon ng nga hayop. Mga Katangian: - Nagsimulang magtanim at magsaka ang mga tao.Bunga nito,naging permanente ang paninirahan ng mga tao. - Nagsimula ang pagpapalayok. Natutuhan ang paggawa ng mga bagay na gawa sa putik tulad ng bricks na ginagamit sa paggawa ng bahay. -Natutuhang pakinisin ang mga magagaspang na bato at ginawang iba't ibang hugis at laki ayon sa kanilang gamit. -Natutuhang gamitin ang mga inaalagaang hayop tulad ng kabayo,baka at asno bilang sasakyan o tagahila ng parago o karuwahe. -Nag-iimbak ng maraming bagay hindi lamang para sa sariling gamit kundi upang makipagpalitan ng produkto. Dito nag simula ang sistemang Barter o ang pagpapalitan ng produkto ng mga pangkat ng tao. -Nagsimula ang konsepto ng palengke kung saan higit na maayos ang sistema ng palitan ng mga produkto ng mga tao. -Ginamit ng Mesopotamia ang buto ng cacao bilang pambayad o pamalit sa mga palengke. Panahon ng metal Sa arkeolohiya, ang Panahon ng Bakal ay ang yugto ng kaunlaran ng sinumang tao na namamayani ang bakal sa pangunahing sangkap sa mga kagamitan at sandata. Kadalasang sumasabay ang mga ganitong paghiram sa mga ibang pagbabago sa lipunan, kabilang ang mga magkakaibang pagsasanay sa pagsasaka, mga paniniwalang pang-relihiyon at mga malasining mga istilo. Ito ang panahon matapos ang Panahon ng Neolitiko o Panahon ng Bagong Bato. Ito'y tumagal hanggang 1,000 taon pagkasilang ni Kristo (A.D.). Ang mga ninuno ay natuto nang gumamit ng mga kasangkapan at kagamitang yari sa tanso, bakal at ginto. Sa arkeolohiya, ang Panahon ng Bakal ay ang yugto ng kaunlaran ng sinumang tao na namamayani ang bakal sa pangunahing sangkap sa mga kagamitan at sandata. Kadalasang sumasabay ang mga ganitong paghiram sa mga ibang pagbabago sa lipunan, kabilang ang mga magkakaibang pagsasanay sa pagsasaka, mga paniniwalang pang-relihiyon at mga malasining mga istilo. Ito ang panahon matapos ang Panahon ng Neolitiko o Panahon ng Bagong Bato. Ito'y tumagal hanggang 1,000 taon pagkasilang ni Kristo (A.D.). Ang mga ninuno ay natuto nang gumamit ng mga kasangkapan at kagamitang yari sa tanso, bakal at ginto.