MODELO NG KOMUNIKASYON *Komunikasyong pantao bilang aksyon *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe

Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942 ang proseso ng komunikasyon ayon sa mga sumusunod: ‡Sino (nagpadala) ‡Ano ang sasabihin (mensahe) ‡Anong tsanel ang gagamitin (daanan) ‡Para kanino (tumataggap)

‡ Tsanel o daanan ng komunikasyonhangin. telepono at iba pa. ‡ Pinag-uukulan o tumatanggap ng mensahe-para kanino? ‡ Ideya o mensahe at kodigo-paraang gagamitin sa pagpapahayag. aklat.tao. a. .‡ Pinanggalingan ng mensahe. at iba pa. pahayagan.

.Komunikasyon bilang interaksyonpagpapalitan ng mensahe ‡ Komunikasyong pantao bilang transaksyon-paglikha/paggawa ng mensahe.

Mga elemento sa proseso ng komunikasyon ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pinanggagalingan Mensahe Tsanel Tagatanggap Epekto/feedback .

......Modelo sa proseso ng komunikasyon ‡ Modelo ni aristotle (ispiker....tagapakinig) .mensahe .

Modelo ni Braddocks na ekstensyon ng modelo ni Laswell ‡ Sino-ano ang sasabihin-midyum-kanino .

Modelo ni Shannon at Weaver ‡ Mensahe-signal-transmitter-tsaneltumatanggap-destinasyon .

touching. Receiver-same as the in the source. . hearing. tasting.SMCR na modelo ni David Berlo ‡ S-ource M-essage C-hannel R-eceiver Source-comm. Skills. Message-language structure. smelling. social system. knowledge. culture. Channel-seeing. treatment. content. attitudes.

Modelo ni Wilbur Schramm ‡ Pinanggalingang-encoder-signal-decoder-destinasyon ‡ karanasan karanasan .

‡ Ito ay taliwas sa tunay na buhay. ‡ Tumatanggap ng feedback at bumabalik sa pinagmulan nito.Modelo ni Frank Dance ‡ Sirkular ang kanyang modelo. ‡ Pinagsama itong sirkular at linyar .

Sistema o paraan ng Pakikipagtalastasan mensahe ‡ Nagasasalita ekspresyon ng mukaha tsanel Tumatanggap tsanel wika at ekspresyon ng mukha mensahe unang tagapagsalita/tumatanggap .

4 na salik sa matagumpay na komunikasyon ‡ Kasanayan sa pakikipagtalastasan ‡ Saloobin o palagay ‡ Antas ng kaalaman ‡ Kalinangan at kalagayang sosyal .

malay sa pagsasalita) I-instrumentalities(istilo sa pagsasalita e.g. talumpati at iba pa) .Ang modelo ng SPEAKING ni Dell Hymes ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ S-setting at scene(panahon at lugar/sikolohikal na sitwasyon P-participants(tagapagsalita at tagapakinig) E-ends (layunin at kalalabasan) A-act sequence(pagkakasunud-sunod ng pangyayari) K-key (tono. pormal) N-norms(tuntuning panlipunan na sinusunod) G-genre (uri ng diskurso.g. kasangkapang ginamit e. anekdota. gawi.