De La Salle University-Dasmariñas

College of Liberal Arts
Social Sciences Department
Kasaysayan at Kultura ng Pilipinas

Total Examination Reviewer Preliminaries

Name: Course, Year and Section: HUB22/HUB21/HUB23

Pagtanaw sa Lokal na Kasaysayan ng Dasmariñas. Katangiang Pisikal ng Bansa bilang pundasyon ng Kultura 6. Paglalahad ng Paraan at Metodolohiya ng Pagsulat ng Kasaysayan 4. Mga Patunay sa pagkakaroon ng Kabihasnang Pilipino 9. Ang reaksyon at tugon ng Bayan 15. Pananaw at Kahalagahan ng Kasaysayan 3. Mga pagbabago at Pagsubok sa Bayan 12.*-HUB22 .1. Panahon ng Pagdating at Pananakop ng mga kastila 13. Kahulugan ng Kasaysayan 2. Cavite 5. Ang Lipunang Balanghay 10. Unang Pamayanan 7. Maagang Panahon ng Paleolitiko hanggang migrasyon ng Lahing Austrenasyano 8. Ang kilusang Agraryo at ang mga unang pag-aalsa *Ang mga paksa bilang 9-15 ay hindi napag-aralan ngunit nag mga ito ay kabilang sa preliminaryong period ayon sa Silabus. Pagdating ng Islam at ang Pagtatatag ng Sultanato 11. Mga patakaran na tinatag sa panahon ng pananakop 14.

mga mamamayan ng isa sa mga probinsiya ng Espanya.Anumang bagay na likha ng tao. Artifact o Artipakto.History. Dokumento.mga mamamayan ng Espanya Kastila. 2. Ang mga bagay na tio ay nagpapakita ng sibilisasyon. Latin-Historia. Pampubliko.Anumang bagay na naisusulat. makabuluhan.mga dokumento na galing sa isang individwal 2. Nagiging mahalaga ang isang nakaraang pangyayari kung ito ay isasalaysay. iniisip at paniniwala 2. Arkeolohiya. Kabilang din dito ang mga lektura na naidownload mula sa www. Pribado. Antropolohiya.Pag-aaral ng mga ebidensya ng nakaraan. ang Castille Pananaw at Kahalagahan ng Kasaysayan Tradisyon ng Pagsasalaysay o Kasaysayan ng Kasaysayan Nahahati ang tradisyon ng Pagsasalaysay o Kasaysayan ng Kasaysayan ng Pilipinas sa dalawang panahon: 1. 2 Uri ng Dokumento 1.Pag-aaral ng kabuuan ng isang tao. Pranses-Histoire ang kasaysayan ay ang pag-aaral ng mga nakaraang pangyayaring may halaga sa tao.nicenet. Pasalitang Pagsasalaysay 2 Mahahalagang disiplina ng kinakailangan sa Pagsusulat at Pagsusuri ng Kasaysayan 1. Ang pagkakaroon ng Kasaysayan ay nakabatay sa pagkakaroon ng Sibilisasyon Dalawang Uri ng Pagsasalaysay 1. kanyang gawi. Panahon bago dumating ang mga Kastila o Espanyol . 2 Uri ng Ebidensya ng Nakaraan 1.*Ang mga sumusunod na informasyon at lektura ay batay sa mga hand-outs at discussion ni Mr.org* Kahulugan ng Kasaysayan Kasaysayan salitang-ugat: Saysay-mahalaga.mga dokumento na nanggagaling sa gobyerno Karagdagang Informasyon Espanyol. may katuturan Ingles. Pasulat ng Pagsasalaysay 2. Gilbert Macarandang.

2. Ang Pasalitang Kasaysayan na ito ng mga ninunong Pilipino ay napapaloob sa kanilang mga Epiko at Awitin. . Panahon ng pagdating mga Espanyol Panahon bago dumating ang mga Kastila o Espanyol Ang mga ninuno ng mga Pilipino ay mayroon ng sibilisasyon bago pa man dumating ang mga mananakop na Espanyol. Isang matibay na katibayan ng pagkakaroon nila ng sibilisasyon ay pasalitang kasaysayan na kanilang pinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pang henerasyon. may mga pagdadagdag at pagbabawas ng mga detalye na naganap. Ang mag epiko at awiting ito ay karaniwang sinasambit ng kanilang mga babaylan o mga pari tuwing sila ay nagkakaroon ng mga ritwal o sakramento (bis: paganito). Pagdating ng Mga Espanyol 1565-1610 – Ika-16-17 na Siglo Noong napadpad sina Ferdinand Magellan sa bansang Pilpinas noong Marso 21. hindi lang mga sundalo sa pakikidigma ang kanyang mga kasama. Sa kadahilanang pasalita ang paraan ng pagpapasa ng mga awitin at epiko ng mga sinaunang Pilipino. Ang pananaw na ito sa Kasaysayan ay tinatawag na Pantayong Pananaw (Panghalip: tayo). Tanging mga magkakalahi lamang ang maaring makapagbago ng kanilang mga kwento sapagakat sila lamang may alam ng wikang kanilang sinasalita. 1521. Ang nasabing prayle ay nagdaos na misa sa Limasawa. Nagsama rin siya ng mga paring misyonero na magsisilbing instrumento sa pagpapakalat ng Relihiyong Katolisimo sa bansa. Ang mga kwento ng ating mga ninuno ay karaniwang nakasentro sa kanilang mga Diwata o Diyos. Halimbawa na lamang ay si Padre Pedro Valderrama na kasakasama ni Magellan sa Pilipinas.

Isa pang mahalagang tungkulin ng mga paring misyonero na ito ay maging escribanos o manunulat. Upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mapalapit sa Diyos 2. Ito ay ang kura paroko o ang pari ng isang pueblo. Maging si Miguel Lopez de Legazpi ay nagdala rin ng paring misyonero sa kanyang pagpunta sa Pilipinas. Dalawang opisina ang tumatanggap ng mga dokumentong ito. Ang pananaw na ito sa kasaysyan ay tinatawag na Pansilang Pananaw (Panghalip: Sila). Tinuturuan nila nag mga ito na magsalita at magsulat sa wikang Kastila. Habang lumilipas ang panahon naipapasa nila ang kaalamang ito sa mga Pilipino na nagiging sacristan sa simbahan. 2 Dahilan Kung Bakit Gusto ng Mga Pamilyang Pilipino na maging Sakristan at Pari ang Kanilang mga Anak na lalaki 1. ang kanilang OC o Object of Conversation ay ang mga Pilipino. ang gobyerno o ang monarkiya at ang simbahan. Naging mahalaga ang papel ng mga paring misyonero sa pagpapakalat ng kristyanismo sa ating bansa. Sila ang nagsilbing tagapagsulat ng mga pangyayaring kanilang nasaksihan. isa lamang ang nakakaalam sa wikang Kastila. Upang masiguro nila ang kanilang pagpasok sa langit pag sila ay namatay na .Hindi lamang si Magellan ang nagdala ng mga paring misyonero sa bansa. Pinapadala ng mga paring misyonero na ito sa Espanya ang kanilang mga naisulat na dokumento. Kabilang dito ang kanilang sariling pananaw tungkol sa kultura ng ating mga ninuno. Sa pag-uusap ng mga kastila. Ang mga dokumentong kanilang sinulat ay naglalaman ng obserbasyon nila tungkol sa kultura ng mga ninuno natin. Ika-18 na Siglo (1701-1800) Sa isang pueblo.

Ang mga Ladinos ay marunong magsalita at magsulat gamit ang wikang Kastila. Ika-19 na Siglo (Dumami ang mga Ladinos dahil dumami din ang mga Espanyol) 2 Dahilan Kung Bakit hindi agad dumami ang mga Kastila sa Pilipinas 1. Namamatay ang mga manlalakbay dahil sa Paglalakbay Di nagtagal.Ang Indio ay bibigyan ng depinisyon bilang katutubong kristyano. ginamit nila ang wikang kastila upang makapagsulat ng mga artikulo na para sa mga Kastila. nagtayo sila ng knailang dyaryo na tinawag na La Solidaridad. Jose Rizal. Upang maparating sa Espanya ang kanilang mga hinaing. pinamumukha ng mga kastila na mangmang at walang sibilisasyon ang mga Pilipino. Nilalayon ng mga propagandista na maging probinsiya ng espanya ang Pilipinas. sumulpot ang mga tinatawag na Ladinos. Ang mga ilustrados na ito ay ang mga taong nakapag-aral ng pormal at nagging mulat sa realidad ng buhay. Sa kanilang pag-uusap. Ang mga Ilustrados ay nagtayo ng Propaganda kaya naman sila ay tinawag na mga propagandista. ninanais nila na maging mamamayan din ng Espanya ang mga Pilipino. Sa pa. Ang mga paring sekular at ang mga ladinos ay karaniwang kinakausap ng mga paring Kastila. Hindi naglaon ay binigyan din ng pagkakataon na ang mga Indio at Mestizo ay makapagaral at maging pari.mamagitan nito. Marcelo Del Pilar at Graciano Lopez Jaena. Ilan sa mga prominenteng Ilustrado ay sina Dr. Ito ay tinatawag na asimilasyon. Sila ay tinawag na mga paring Sekular. Sa mga artikulong kanilang nilathala sa La Solidaridad. samakatwid. Mula sa mga Indio na ito. Mahaba ang Paglalakbay 2. Hindi lahat ng mga Indio ay mangmang. ang mga Ladinos ay nakapag-aral na pormal at nagging mga Ilustrados. naprating nila sa hari ng Espanya ang kanilang mga hinaing. . Isa sa mga kilalang Ladino ay si Diego Silang.

Binigyan din nila ng pagkakataon ang mga Pilipino na makapag-aral sa Amerika. Upang matuto ang tao na gumawa ng mga desisyon na makakaambag sa ikabubuti ng lahat. Nagtayo sila ng mga State College at State University sa bansa. Upang malaman ng tao ang kanyang nakaraan at upang kanya itong maintindihan 2. 5. Kahalagahan ng Pag-aaral ng Kasaysayan 1. 4. Pagdating nila sa Pilipinas. 3. Upang matutunan ang mga pagkakamali ng tao at maitama niya ang mag ito. Dinala nila sa bansa ang kanilang maka-amerikanong pananaw kaya naman naging napaka-impluwensyal ng kulturang amerikano sa ating bansa. Sila ay tinawag na mga Amboys. Ang mga Pilipinong ito ay nakatanggap ng Full Bright Scholarship na nagbigay sa kanila ng opurtunidad. Upang makita ng tao kung paano nakakaapekto ang mga nakikita at di nakikitang pwersa sa paglago ng bansa. . Upang matutunan ng tao na pahalagahan kung bakit at paano naging kasalukuyan ang kasalukuyan. Ang mga matatalinong Pilipino na ito ay tinawag na mga Pensionados. Ang mga iskolar na ito ay kinakailangang pumili ng mga eskwelahan sa Amerika upang doon makapag-aral.Ang pananaw na ito sa Kasaysayan ay tinatawag na Pangkaming Pananaw (Panghalip: Kami) Pagdating ng mga Amerikano (1898-1946) Edukasyon ang pinakamahalagang ambag ng mga amerikano sa mga Pilipino. sila ay nagkakaroon ng posisyon at hinahayaang magturo sa mga unibersidad.

Noong taong ito. Makalipas ang 7 buwan. sa Departamento ng Kasaysayan. Pinursige ng mga rebelde ang mga tumakas na espanyol. Nang matalo ang hukbo nina Aguinaldo. ang Dasma ay muling binalik sa Imus. -Naulit lamang ang iba’t-ibang uri ng Pananaw Pangkasaysayanb noong Panahon ng mga Amerikano. Suriing mabuti ang informasyong nakalap at gamitin ang mga ito upang mapatunayan o hindi ang hinuha tungkol sa isang pangyayari Pagtanaw sa Lokal na Kasaysayan ng Dasmariñas. Pagkatapos ng 37 taon ng kalayaan. Ang mga unang nanirahan sa bayan na ito noong taong 1862 ay ang pamilya nina nGil Tirona. Cavite Katulad ng bayan ng Amadeo. Nanatiling baryon g Imus ang Dasma hanggang 1917. . Vicente Guevarra. Nagtagal ang labanang ito mula Marso 7 hanggang Marso 24. Eleuterio Ceda. nakatakas agad ang mga ito. -Sa U.. Di nagtagal at nahuli nila ang mga ito. nilusob nila ang mga kumbento ng mga kastila at ang kanilang garison. ang nagging tseyr ay si Austin Craig. Parte ang baying ito ng Imus hangggang noong taong 1868. Paglalahad ng Paraan at Metodolohiya ng Pagsulat ng Kasaysayan 1. naging isang munisipalidad na rin ang Dasmariñas at pinangalanan itong PerezDasmariñas.P. Sa kasamaang palad. Bago pa man maging bayan ang Dasma. Kumalap ng mga informasyon. noong taong 1910. ang Dasmariñas ay maraming bersyon ng local nitong kasaysayan. Namatay ang isang espanyol na sarhento at isang pari. 000 populasyon ng bayan ang nangamatay dahil sa labanan. primaryo at sekondaryo 3. Dumami ang mga tao kaya naman nagkaroon ng petisyon ang mga ito na gawing munisipalidad ang bayan. Nagsilbing mahalagang daanan ang Dasma parqa sa mga rebolusyunaryong Magdalo. bumalik ang mag espanyol upang gumanti.KARAGDAGANG INFORMASYON -Ang wika na natutunan sa pakikinig lamang ay nababago. Sa Pasong Santol sa Salitran Dasma nakipaglaban ang hukbo ni Emilio at Crispulo Aguinaldo sa hukbo ni General Jose Lachamber. Ang hukbo ni General Lachamber ay nagtagumpay sa paggapi sa hukbo ni kapitan idong at mgha voluntarios. Halos kalahati ng 20. natalo na rin ang Imus. Sa tulong ng kanyang sekretaryo na si Francisco Barzage. si Placido Campos. Bumuo ng posibleng eksplanasyon sa isang pangyayari 2. at Eustaquio Palume. 1897. Ang Kasaysayan ng Dasma ay kaugnay ng isa sa mga naging magiting nitong pinuno. mayroon na ito Simbahan na itinayo ng mga Agustinong pari. Siya ang capitan municipal ng Dasma nang puimutok ang rebolusyon noong 1896.

Katangiang Pisikal ng Bansa bilang pundasyon ng Kultura Sa kaso ng kulturang Pilipino. maraminng manlalakbay ang naging interesado upang makahanap ng mga pampalasang kalakal. naging bayan ulit ang Dasmariñas. Noong ika-16 na siglo na kung saan malakas ang kalakalan ng mga pampalasa. -Mayroon tayong kabihasnang maritime -Mula sa panahon ng Cretaceous hanggang Pleistocene. Ang bahagi ng bansa na hindi naman madalas daanan ng basgyo ay naging lundayan o pook tigilan ng mga mangangalakal. malaki ang naging papel ng katangiang pisikal sa pagkakabuo nito. Nagkaroon ng bahid ng kulturang kanluranin ang kulturang Pilipino ng mga taong naninirahan dito. bumalik si Kapitan Idong sa kanyang pamilya. muling nakipaglaban si Kapitan Idong kasama ang hukbo ni Hen. Aguinaldo. sinasabing naglakbay patungo sa ating bansa ang mga hayop gaya ng rhinoceros at mga elepante at ang mga unang tao gaya ng Homo erectus at Homo Sapiens. Maagang Panahon ng Paleolitiko hanggang migrasyon ng Lahing Austrenasyano at Pagkakabuo ng Kalupaan ng Pilipinas -Ang Pilipinas ay isang kapuluan na makikita sa singsing ng apoy at sinturon ng lindol -Madalas daanan ng bagyo ang ating bansa dahil katabi lamang natin ang karagatang pasipiko. Unang Pamayanan. Noong Oktubre 1901. Sila ay binilanggo sa Intramuros. Ang bahagi ng bansa na lagging dinadaanan ng bagyo ay hindi masyadong pinuntahan ng mga dayuhan kaya naman nanatili ang purong kulturang Pilipino sa mga lugar na ito. Noong 1917. ang mga amerikano ay nagtatag ng ng gobyernong sibil. Nang makalaya. Ito ay ang bahagi ng banasa na madalas daanan ng bagyo at yaong bahagi na hindi dinadaanan ng bagyo. Lumiit ang populasyon ng dasma kaya naman muli itong binalik bilang barrio ng Imus noong taong 1901. Ang pilipinas ay may dalawang malalaking bahagi na mayroong isang napakalaking pagkakaiba. Natalo sila at nadakip si Kapitan Idong at ang Kanyang pamangkin na si Guillermo Campos. . Halimbawa na lamang nito ay si Magellan na nanggaling pa sa europa upang makahanap pa ng maaring mapagkukunan ng mga pampalasa. nabuo ang mga anyong lupa at ang archipelago ng Pilipinas dahil sa mga prosesong heolohikal na tinatawag na paggalaw ng platong tektoniko -Noong nakakonekta pa ang Pilipinas sa kontinenteng asya. Ilan sa kanila ay nagsipag-asawa ng ilan sa mga katutubong naninirahan doon.Noong digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino noong 1899-1901. Diot nagsimula ang pagpapayaman ng gene pool ng mga bahagi ng Pilipinas na hindi masyadong dinadaanan ng bagyo.

Natagpuan ang mga fossil ng mga ito sa lambak Cagayan. at Silangang Mindanao. Iloilo. minor at major. -Sa paglubog ng mga tulay na lupa. ang timog silangang asya at Beijing. -Ang paggalaw at pag-uumpugan ng mga plates ay nagbunga rin ng mga lindol at bulkanismo. . rizal. ang naging tanging paraan upang makapaglakbay patungo sa ibang lugar ay sa pamamagitan ng mga Bangka at maritimong nabigasyon. -Nagsimula ang pagkalat ng mga Asutrenesyano pagkatapos nilang bumuo ng kabihasnan kasama ang lahing Australoid. -Dito nagsimula ang pagkalat ng lahing austrenesyano. -Mayroon tayong dalawang urio ng klima. Sulu.-Ang mga sinaunang tao ay pinaniniwalaang naninirahan sa dalwang lugar. -Pinaniniwalaaang nabuo ang Pilipinas mula sa tinatawag na Proto-Philippine na arko ng mga pulo na binubuo ng kasalukuyang Bicol. -Ito ang tinatawag na Continental Drift Theory -Ang teorya ito ay pinropose ni Alfred Wegener (ve-ge-ner) -Di kalaunan ay napalitan ang teoryang ito ng Plate Tectonic theory. Malaysia. Oceania at Madagascar nopong 2500 Bago ang Kasalukuyan. -Nalikha din sa pagitan ng mga nag-uumpugan na plates ang mag trintsera at kanal na pinagsibulan ng mga bulkan. at rhinoceros. narrating ng Pilipinas ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Heolohiya. -Ayon sa mga siyentipiko. -Nagkadugtong-dugtong ang mga kalupaan sa tinatawag na Sunda Shelf na sumasakop sa Borneo. Leyte. QC.ang pag-aaral ng mundo at ang istruktura. Nagkaroon ng kabihasnan ang mga ito ng magkita ang lahing Australoid at Austrenesyano sa gitna at timog pilipinas. Palawan. -Sinasabing nabuo ang mga kasalukuyang masa ng lupa sa mundo dahil sa pagkakahiwahiwalay ng tinatawag na super continent o Pangaea. at Sulu. -Ang ikalawang uri ng monsoon ay yaong umiihip mula sa pasipiko patungong kontinente na umiihip lamang tuwing hunyo hanggang oktubre (HABAGAT) -Nang magsimula nag panahon Pleistocene. malaking porsyento ng kalupaan ang nagpakita dahil sa panahon ng pagyeyelo. pangasinan. stegodon. tag-init at tag-ulan. -Ang bansa natin ay malapit sa equator at nasa gilid ng pasipiko kaya naman masasabi na tropikal ang klima ng bansa. Nagign tuyonmg lupa ang mga masa nga lupang ito. -Mayroon din ang ating bansa ng dalawang uri ng monsoon. komposisyon. -Ang kapuluan ng pilipinas na nasa hilid ng Philippine sea pate ay nabuo dahil sa paggalaw ng huli. Sila ay pumunta sa mga lugar gaya ng Indonesia. -Sa mahabang panahon ng paggalaw. ang mga tulay lupa na ito ay naging daanan ng mga hayop gaya ng mga elepas. at pagkakabuo nito. -May dalawang uri ng mga plates. hilagang Luzon at Taiwan (Dating Formosa). Zamboanga. Yaong umiihip mula sa kontinente ng Asya patugo sa sa karagatan na umiihip tuwing nobyembre hanggang mayo (AMIHAN). novaliches. Sila ay gumamit ng mga Bangka upang makapunta sa pasipiko.

Panahol Heolohikal Huling Cretaceous Kaganapan -Nabuo ang unang elemento ng bansang Pilipinas -Nangyari ito dahil sa paglubog ng Phil.K. Eocene 37-23 M taon B.K. -Pagalwak ng Sea Floor ng dagat Sulu -Nagkaroon ng bulkanismo sa arkong Sulu -ito ay bunga ng pagbungo ng microcontinental block ng Palawan sa orhinal na arkong isal ng Pilipinas. -Mula sa equator kasabay ng pagkilos ng pacific plate. at Silangang Mindanao. Leyte. Maagang Miocene Gitnang Miocene 6 M taon B.K. Gitnang Oligocene 23-6 M taon B. Taong sakop 65 M taon B. -Ang mga unang elemento na ito ng ating bansa ay ang Bikol. -tumigil ang bulkanismo -lumitaw ang mga 53-37 M taon B.-Kasabay ng mga hayop na ito ang pagpunta ng mga hominid o malataong nilalang na kabilang sa ispecie ng mga homo erectus at homo sapiens.K. -Nahati ang Pilipinas sa tatlong arko -Arkong Luzon (Sierra Madre at Samar) -Arkong Halmahera (bahagi ng Indonesia) -Arkjong Sangihe (Zambonga at Kudarat) -Lumawak ang dagat Timog tsina dulot ng pagbuka ng suelo ng dagat sa pagitan ng Eurasian Plate at Microcontinental Block. Sea Plate sa ilalim ng Indian Australian Plate. naanod ang arko ng kapuluang Pilipinas sa pahilagang kanlurang direksyon. -nagpatuloy ang pagkilos ng pacific at Philippine plates.K. Huling Miocene .

kapatagan sa Luzon 6-2 M taon B. 3.K. Palay o Agikultura (Hagdan-hagdan taniman) Pagtatanim ng lamang-ugat Pagtatanim ng mga prutas Pag-aalaga ng Hayop Pakikipagpalitan ng mga produkto Paggawa ng mga kasangkapan Pagnganga ng bunga Paggamit ng Bangka Paglilibing ng namatay na kaanak .ay maliit na baba 750-1100 cm3 Sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap Sapagkat sila ay nomadic. 7. 8. Pinaniniwalaang nanirahan sila sa Lambak ng Cagayan Homo sapiens Oo Sa pamamagitan ng mga bangka Oo (mas pino nga lang kaysa sa mga gawa ng mga Homo erectus Oo Kahawig ng ispecie ng modernong tao Sukat ng utak Paano sila nabuhay Saan sa Pilipinas sila nanirahan 1200 cm3 Sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap Sila ay nomadic din ngunit pinaniniwalaang sila ay nanirahan sa sa yungib ng tabon sa Palawan at sa mga lugar na may sapat na pagkain Mga Patunay sa pagkakaroon ng Kabihasnang Pilipino 1. 2.Milyong taon bago ang kasalukuyang Panahon Sinaunang Tao: Homo erectus at Homo sapiens Katangian Nakakatayo Paraang ng pagpunta sa Pilipinas Nakakagawa ba sila ng gamit Nomadic ba sila Pisikal na anyo Homo erectus Oo Sa pamamagitan ng mga tulay na lupa Oo Oo Makapal ang bungo. walang permanenteng lugar kung saan sila tumira. . 5. 6. Huling Miocene-Maaagang Pleistocene -Nagsimula ng mabuo ang Pilipinas sa kasalukuyang porma nito. 4. 9. *M taon B. may nakausling buto sa may talukap ng mata. may malaking panga.K.

Nanggaling sila ng Kayapa at Lingayen Gulf. natutunan nila ang pagtatanim ng palkay sa mga rice terraces. Ang ibang grupo ay dumaan ng pasig river at nadiskubre nila ang Laguna de bay (Majayjay-Lukban Area).k. Nagsimula ulit silang gumawa ng mga rice terraces doon. Dito sila nagsimulang gumawa ng mga rice Terraces. Yaong mga tao na napadpad sa lingayen gulf ay tinahak ang Agno river hanggang marating nila ang kayapa river. ang wikang Ifugao at Tagalog ay nagkaroon ng malaking pagkakaiba. Ang grupo ng mga tao na dumako sa manila bay ay nanatili sa mga baybayin sa silangan. Bago pa man sila dumating sa Pilipinas.000 taon. Makalipas ang 7. Ang ilang sa kanila ay nagdesisyong bumalik sa Formosa upang sunduin ang kanilang mga kaanak doon. una muna nilang pinuntahan ang Tsina. Ang mga taong dumapo sa manila bay at lingayen gulf ay pinaniniwalaang nagsasalita ng parehas na wika dahil nga parehas naman silang nanggaling sa Tsina. muli nilang tinahak ang daan patungong tonking gulf. Malamig ang klima sa lugar na ito at alam ng mga sinaunang settlers sa Pilipinas na ang palay ay maiging tumutubo sa mga lugar na malamig.KARAGDAGANG INFORMASYON -Ang plate tectonic theory ay nanggaling sa salitang griyego na tektonika na ang ibgi sabihin ay mason. Mula sa Formosa. Nang sila ay magdesisyon na bumalik sa Formosa. Di naglaon ay iniwanan din nila ang Kayapa at pumunta sila sa kasalukuyang lugar ng mga Ifugao. Ang mga Ifugao ay nanirahan na sa banawe noon pang 1000 b. . Ang ilan naman ay napadpad sa Lingayen gulf at manila bay. dumaan sila ng Tonkin gulf upang makapunta sa Mekong river at sa red river. Sa mga nasabing lugar na ito. -May dalawang mahahalagang layers batay sa plate tectonic theory : Ito ay ang asthenosphere at ang lithosphere -May dalawang mahalagang ebidensiya na nanggaling ang lahing Pilipino sa lahing Austrenesyano: Linggwistikong ebidensiya at Materyal na ebidensiya (Hagdanhagdan palayan) Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino Ang mga sinaunang Pilipino ay pinaniniwalaang nagmula sa Formosa.

ang mga ito ay malakas na ebidensiya ng linggwistikong debelopment. tinatanggal ang kalahati ng ngipin at kinukulayan ito. Ang mga tagvisayas ay matipuno at magaganda -Ang babae ay mas maputi kaysa sa lalaki -Binokot ang tawag sa anak ng mga datung babae na hindi pinalalabas. -Batuk ang tawag nila ditto -Sa ibang lugar naman. Minsan pa nga ay nilalagyan ito ng ginto. hindi naman talaga maiotim ang mga katutubo sa Leyte at Samar -Ayon naman kay Loarca. May tinatawag na infixation at expansion -Ang mga terminong tumutukoy sa mga parte ng katawan ay hindi karaniwang binago. -Ayon kay Padre Alcina. -Pusad ang tawag sa paglalagay ng ginto sa ngipin -Manunusad ang tawag sa gumagawa nito -Tinawag ng mga kastila na pintados ang mga sinaunang Pilipino na may tattoo. tinatawag na Patik ang pagtatatoo -Ang nilalagyan lamang ng tattoo ay yaong mga kalalakihan na nanggaling sa digmaan Disenyo ng Ngipin Pagtatatoo . Ang Lipunang Balanghay: Philippine Society and Culture in the 16th century AREAS Pisikal na Anyo DESCRIPTION -Ayon sa mga kastila ang mga unang nakita nilang Pilipino ay may katamtamamg taas at maitim na kulay -Ayon kay Pigafetta.. -Sangka ang tawag ng mga taga-Visayas sa pag-aayops ng ngipin -Sa prosesong ito.ANG TEORYA NG MONOSYLLABIC NA PINAGMULAN NG PHILIPPINEASIAN NG MGA WIKA -Ang mga Philippineasian na wika ay sumunod sa ebolusyunaryong debelopment mula sa pinaksimple hanggang sa pinaka-kompleks -Validation-mahalgang proseso sa teoryang ito -Sa pagbuo ng disyllabic na tagalong. Kaya naman. ang mga Pilipino daw ay mayroong olive skinned o tan na kulay. -Nagnganga sila upang magkaroon ng kulay ang ngipin.

-hinuhulma ng mga taga visayas ang ul. Surigao at davao na ganito ang hugis ng mga bungo. -Ang sukat ng butas ng tenga ay maaring kasing laki ng dalawang daliri o parang kasing laki ng isang buong kamay. -Pisot ang tawag sa hindi pa tuli. -Maraming nahukay na mga bungo sa Albay. -Maging ang ilong ay hinuhulma din. -Ang mga kalalakihan sa Visayas ay naglalagay ng mga pins sa kanilang ari para sa pakikipagtalik. -Parehas na may butas ang kanilang mga tenga. -Ang babae naman ay mayroong 3 hanggang 4 na lobes.Paghuhulma ng Ulo Paglalagay ng Pins sa Ari Pagtutuli Pagbubutas ng Tenga Buhok -Ang mga hindi muslim na Sumatra ay hinuhulma ang ulo ng mga bata upang ito ay maging flat. -Ang lalaki ay mayroon isa hanggang dalawa lobes. -Ang pagtutuli ay laganap sa Visayas. ivory o kaya ay lead. -Pinagmamalaki ng mga kababaihan ang kanilang buhok na hanggang paa. -Maliliit ito na bars na yari sa gintp. Cebu. Italyano. -Gumagamit din sila ng mga pellets. -Ito ay pagtatapyas ng balat ng ari pahalang at hindi pabilog. Marinduque. -Ito ay nilalagay sa may urinary canal na mayroong butas para sa pag-ihi.o ng mga bata upang ang mga ito ay maging malapad at lumiit ang ilong. -Tugbuk ang tawag sa pin na inilalagay sa ari ng bata para sa pakikipagtalik . -Noong ika-17. . at mga Ingles. Bohol. tinawag itong Islam -Ang lalaki at babai ay nagsusuot ng hikaw. -Nagsilsilbing anchor ito para sa singsing na mayroong ngipin na tinatawag na Sakra. -Ito ay tinatawag na supercision sa halip na circumcision. Samar. -Ikinagulat ito ng mga Espanyol. Portuguese. brass.

org 3. Discussion and Lecture notes of Mr. 2. -Hindi ito maaring hawakan ng mga kalalakihan -Gumagamit sila ng mga pabango galing sa sesame -Para sa mga datu. musk=usa) Datos. at Oripes (PARA SA KARAGDAGANG INFORMASYON. Lectures 1. mula sa nicenet. 5. nasi nilang mas malakas ang maoy ng kanilang buhok kaya naman gumagamit sila ng pabango mula sa ambergris. *Maligayang mahabang walang tulugang pag-aaral! ://ACHub220910 . Hand-out tungkol sa Pagsibol ng Lahing Pilipino at Kapaligira (at GF of AEA) 4. Tumaguas.Societal Structure -Panta ang tawag sa mala-koronang ayos ng buhok ng mga kababaihan. *Pasensya na sa mga maling ispeling. 6. Nagmamadali na kasi ako. (Ambergris=sperm whales. civet=viverridae.ORG Supplemental Materials for Reading and Reviewing 1. *Maraming salamat sa Pagbabasa. Lokal na Kasaysayan ng Dasmariñas 5. 4. Scott *Paki-counter check ang ilang mga termino at Informasyon. Philippine Society and Culture in 16th century setting ni W. Macarandang 2. at musk. 3. civet. Kasaysayang Bayan ni Dante Ambrosio 6. MAG-REFER SA LEKTURA ANIM NA MAARING MAKUHA MULA SA NICENET.H.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.