Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon nang sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino

. Karamihan sa mga panitikan nila'y yaong mga pasalin-dila gaya ng mga bulong, tugmang-bayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting-bayan na anyong patula; mga kwentong-bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at ang mga katutubong sayaw at ritwal ng babaylan bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa. Karamihan sa mga panitikang ito ay pasalin-dila. May mga panitikan ring nasulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato. Ngunit iilan na lamang ang mga natagpuan ng mga arkeologo (archeologists) sapagkat batay sa kasaysayan, pinasunog at pinasira ito ng mga prayle nang dumating sila sa bansa sa paniniwalang ang mga ito ay gawa ng demonyo. P ANIT I KAN S A P A N A H O N N G KASTILA

KALIGIRANG KASAYSAYAN : Ang isinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, bilang kauna-unahang Kastilang gobernador-heneral. At dito nagsimula ang panitikan ng mga tao rito. Ang diwa ng pasimulang ito ay nagpatuloy nang walang pagbabago hanggang sa pagkakaroon ng digmaan sa Kabite noong 1872. Higit sa tatlong dantaon din ang pananakop na ito ng mga Kastila. MGA PAGBABAGONG NAGANAP SA BUHAY NG MGA PILIPINO: ** tinangkilik ang relihiyong Katoliko ** nagpalit sila ng pangalan at nagpabinyag ** nagbago ang anyo ng kanilang pamamahay ** nagkaroon ng mga bahay na tisa at bato ** magagandang kasangkapan tulad ng piyano, muwebles at mga kagamitang pangkusina ** nagkaroon ng mga sasakyang tulad ng karwahe, tren at bapor ** natuto silang magdiwang ng mga kapistahan bilang parangal sa mga santo at Papa ** bilang libangan, nagkaroon ng mga sabong, karera ng kabayo at teatro

Ang pagkakaturo ng Doctrina Cristiana na kinasasaligan ng mga gawang makarelihiyon. 7 . Ang pagkakadala ng mga alamat ng Europa at tradisyong Europeo rito na naging bahagi ng Panitikang Filipino tulad ng awit. Ilokano at Bisaya. . Ang pagkakalathala ng iba¶t ibang aklat na pambalarila sa wikaing Filipino tulad sa Tagalog. 3 .MGA IMPLUW ENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO SA PANITIKANG FILIPINO 1 . Ang pagkakaroon ng makarelihiyong himig ng mga lathalain ng mga panahong yaon. Marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino. 6 . Ang ³Alibata´na ipinagmamalaki kauna-unahang abakadang Filipino na nahalinhan ng alpabetong Romano. 4 . 2 . kurido. moro-moro at iba pa Ang pagkakasinop at pagkakasalin ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa ibang wikain. 5. Ang wikang Kastila na naging wika ng Pantikan nang panahong yaon.