tugma at mga salitang maymalalim na kahulugan . .€Ito ay isang anyo ng tula na may sukat.

At ang isang tao'y katulad. Na kaya nawala'y dinatnan ng sigwa Ang lunday sa lawa noong dakong una. € Kapagka ang baya'y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit. sa nayo't € Ang salita nati'y huwad din sa iba Na may alfabeto at sariling letra. Sapagka't ang Poong maalam tumingin Ang siyang naggawad.€ Sa Aking Mga Kababata ni José Rizal € mga kaharian. Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong nasa himpapawid. € Ang hindi magmahal sa kanyang salita Mahigit sa hayop at malansang isda. kabagay Ng alin mang likha noong kalayaan. Kaya ang marapat pagyamaning kusa Na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin Sa Ingles. . Kastila at salitang anghel. nagbigay sa atin. € Pagka't ang salita'y isang kahatulan Sa bayan.

€ € . hayop. sapagka't ito ang magpapatunay na na tayo ay may "Isang puso't diwa. ang taong hindi nagmamahal sa sariling wika ay nabubuhay sa isang mundong hindi kaniya at hiniram lamang. at may sariling wika". Nagiging malansa ang isda dahil sa "bacteria" na dahilan ng pagkabulok kung hindi ilalagay sa yelo o sa "freezer". Sariling gatas ni nanay ang kailangan ng isang sanggol upang maging malusog. tuluyang nawawala ang pagkasariwa. Lubos na kailangan ng mga halaman ang ulan o tubig na pandilig upang hindi malanta at mamatay. Dahil dito. Bakit inihambing ni Rizal sa malansang ang isda ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika? Tulad ng isda na mabubuhay lamang sa tubig na tunay niyang mundo. Huwag nating haluan ng salitang banyaga kung mayroon namang katumbas sa Tagalog.€ € Bakit malansa ang isda? Hindi malansa ang isda habang buhay pa sa dagat o ilog. Bisaya. Kapag hindi agad niluto. Ang mga hayop ay may kanya-kanyang uri ng pagkain. Paano mapapagyaman ang ating sariling wika? Gamitin nating ang sariling wika sa bawa't pagkakataon. at halaman ay kailangang pagyamanin upang mabuhay. Ano ang ibig sabihin ng "pagyamaning kusa" sa pangatlong istansa? Lahat ng tao. Lalong maganda kung ang pambansang wika ay gagamit ng mga salitang hango sa lahat ng wikang ginagamit sa buong Pilipinas. Taosug. upang masanay ang ating diwa at dila. atbp. siya ay parang isda na napakalansa ng amoy kapag inalis sa "freezer".

Group #3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful