ARAW NG KALAYAAN (Independence Day

)

IPAGBUNYI ANG ARAW NG KALAYAAN Ang makasaysayang pagpapahayag ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ay nabigyang kaganapan noong Hunyo 12, 1898 kung saan idineklara ni Heneral Emilio Aguinaldo ang pagsasarili ng Pilipinas hinggil sa pananakop ng Espanya matapos itong magapi sa naganap na Sagupaan sa Manila Bay noong panahon ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika. Samantalang ipinagdiriwang ng Pilipinas ang Araw ng Kalayaan tuwing ikalabindalawa ng Hunyo, ang sinasabing tunay nitong kalayaan ay kinilala lamang ng bansang Amerika noong ikaapat ng Hulyo, 1946. Magmula noon, ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing Hulyo 4, alang-alang sa nasyonalismo o pagkamakabansa at ayon na rin sa sangguni ng mga mananalaysay. Ang Republic Act.No. 4166 ay nilagdaan upang maging batas ni Pangulong Diosdado Macapagal noong 1964. Isinasaad sa batas na ito na ang petsang Hunyo 12,mula pa sa panahong kinikilala ito bilang Araw ng Watawat ay siya ring Araw ng Kalayaan. Ang Pamamahayag ng Kalayaan ng Pilipinas ay ginanap noong Hunyo 12, 1898, kung saan ipinahayag ng mga Pilipinong manghihimagsik sa pamumuno ni Heneral Emilio Aguinaldo (na naging Unang Pangulo ng Pilipinas) ang soberanya at kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya matapos matalo ang mga ito sa labanan sa Look ng Maynila sa Digmaang Espanyol-Amerikano. Ang pamamahayag ay hindi kinilala ng Estados Unidos at Espanya. Pagpapatunay ito nang ilipat ng pamahalaan ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa Kasunduan sa Paris, para sa halaga ng mga salaping nawala sa digmaan.

1946. ipinahayag ni Don Emilio Aguinaldo. 4166 ay nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal noong 1964. Marcela Marino Y Agoncillo. Ang watawat na itinaas noong deklarasyon. Ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan noong Hulyo 4. ang Batas Republika Blg. Kabite dating Cavite el Viejo. LAYSON Grade VI-Aries . (kung saan naging katulong nito sa paggawa ng watawat sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herboza) ay siyang iwinagayway ng Ginoong Emilio Aguinaldo sa araw ng pamamahayag ng Kalayaan ng Pilipinas. sa harap ng nakararaming sambayanang Pilipino ang Kalayaan ng Pilipinas sa Kawit.Kinilala lamang ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas noong Hulyo 4. na naglipat ng Araw ng Kalayaan mula sa Hulyo 4 sa Hunyo 12.Bandang ika-lima ng hapon ng Hunyo 12. ngunit dahil sa nasyonalismo at sa payo ng mga dalumhasa ng kasaysayan ng bansa. 1898. Ipinasa Ni: RICHEL ALTONETTE S. Ito ang naging batayan sa watawat ng Pilipinas ngayon. Sa una ring pagkakataon ang unang watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong ni Gng.