SANHI NG POLUSYON Dalawang Klase: 1) Natural Sources - Ito ang mga sanhi na nanggaling mismo sa kaligkasan.

Hindi natin ito mapipigilan o mababawasan. Kadalasan ay hindi ito marami, kaya hindi ito gaanong nakakaapekto sa ating kapaligiran. - Ang mga halimbawa nito ay: Forest fires, pagsabog ng mga bulkan, wind erosion, pollen dispersal, evaporation of organic compounds, radon gas galing sa radioactive decay na nagaganap sa loob ng mundo (crust), at pati na rin ang paglalabas ng methane gas ng mga hayop galing sa pag-digest ng pagkain. 2) Human Activity (Anthropogenic Sources) - Ito ang mga sanhi na dulot ng mga gawain ng tao. Madalas ay galing ito sa mga makina at kemikal na ginagamit ng tao. Ang klaseng ito ang higit na nakakaapekto sa kapaligiran. Ito rin ay may dalawang klase: a. Stationary Sources -power plants, pabrika at mga waste incinerators o mga lugar na pinagsusunugan ng mga basura. b. Mobile Sources -bihikolong motor, eroplano, etc. Iba pang mga halimbawa: Pagsunog ng mga kahoy, gawain sa mga planta ng langis, fumes galing sa pinta, hairspray, at aerosole cans, mga waste sites na naglalabas din ng gas na methane, at mga kagamitang militar gaya ng mga nuclear weapons, toxic gases, germ warfare at rocketry. Sa lahat, pinakamalaki ang epekto ng fossil fuel-burning power plants at mga sasakyang gumagamit ng langis at nagbubuga ng usok. Ang dalawang ito ay bumubuo sa 90% ng polusyon sa hangin. Ang mga lugar ng Mexico City at Sao Paulo ay kabilang sa may mga pinakamataas na lebel ng polusyon sa hangin. Ang burning coal ang pangunahing dahilan ng smog, acid rain, global warming, at air toxics.

-

Karagdagang Kaalaman: Ang dalawang pangunahing sanhi ng polusyon sa mga urbanisadong lugar ay transportaion at fuel combustion ng mga nabibilang sa stationary sources. Kasama na rito ang residensyal, komersiyal, at industriyal na imprastraktura.

Mga Pinagkunan ng Datos: http://library.thinkquest.org/26026/Environmental_Problems/air_pollution__causes.html http://www.promotega.org/GHC06004/pollution.htm

gov/air. mould.org/issues/airpollution/ Batas Ukol sa Polusyon sa Hangin: Republic 8749 . ngunit ang smog ngayon ay lumalabas sa kapanahunan ng tag – lamig at ito ay dahilan ng manmade pollution o particulate matter na kumakapal sa hangin at atmospera.ca/cleanair-airpur/Pollution_Issues-WSD61E229E-1_En.MGA ISYU SA POLUSYON SA HANGIN SMOG Ang mga pangunahing sanhi at dulot ng smog ay ang Ground Level Ozone (O3) at ang Particulate Matter (PM). INDOOR AIR POLLUTION Smoking. ACID RAIN Ito ay dahil sa labis ng Sulfur Dioxide at Nitrogen Oxide na maaaring maging pangkalawang pollutants ng hangin – ang mga gases na ito ay maaaring maging Sulfuric Acid. Mga Pinagkunan ng Datos: http://www.htm http://www. Ito ay epekto ng pagsusunog ng panggatong at kahoy at ang labis na paguusok ng maraming sasakyan.htm http://en. dagat.ec. sa mga aquatic animals at resources at lupa. carbon monoxide emissions. sa kagubatan.org/wiki/Air_pollution http://www.sustainabletable. Ito ay nakakadulot ng malaking problema sa mga ilog.Philippine Clean Air Act of 1999 Ahensyang Tumutulong Isugpo ito: DOH . Ammonium Nitrate at Nitric Acid.dnr.mo.wikipedia. Ang mataas na lebel na smog ay dulot sa maiinit na temperatura. nang sa gayon hindi na magiging balanse ang komposisyon ng hangin. lawa.gc.