P. 1
Mga Ekonomistang Pilipino

Mga Ekonomistang Pilipino

|Views: 21,887|Likes:
Published by ehrojrham143

More info:

Published by: ehrojrham143 on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

MGA EKONOMISTANG PILIPINO: 1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 1998) angnagbigayngkontribusyonukolsasateoryangEkonomiyangPilipinas.

SakanyangpagsulatngmgaartikuloukolsaEkonomiyangPilipinas, nahirangsiyasaisasa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968. Siya ay pinarangalanbilang "PambansangSiyentipikosalaranganngEkonomiya" noong 1987. Isinilangsi Jose Jr. saMaynilanoongNobyembre 17, 1928. Nakapagtaposng Master of Arts in Philosophy saUnibersidadngPilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noongtaong 1954 at 1960. Kinilalasiyabilangekonomista, guro at dekanong School of Economics saUnibersidadngPilipinas. Kauna-unahang Pilipino nanakapagpalathalangartikulosa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at saEconometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Angiba pa niyangmgasulatin ay lumabas din saiba'tibang journal saInglatera at EstadosUnidos. 2. SolitaCollas-Monsod sikat at kilalabilangMareng Winnie, ay isangPilipinongtagapagbalitasaradyo, isangekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilalaparasakanyangpapelbilang Socio-pangekonomiya Planning Secretary sapanahonngterminongPangulo Corazon Aquino at bilangisang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isangiginagalangekonomista at pampulitikangkomentaristasaPilipinas. Siya ay may-asawanasi Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsangnaging Chairman ng Philippine Commission saHalalan. Sila ay may limanganaknahumahawakngiba't-ibangmgakarera. Si Monsod ay nagtaposng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalansaUnibersidadngPilipinassa 1959. Siya ay nakuhangisang Master ngSiningsa Economics mulasa University of Pennsylvania sa 1962 at nagingisangkandidatong Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturosaUnibersidadngPilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirangupangmaging President of the University of Philippines System, isangopisinana nag-uutossa management nglahatng UP campus sabuongbansa. 3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27, 1886 - D. 1954) ay kilalaparasakanyangmgaaktibongpanlipunan, pang-ekonomiya at serbisyosakanyangbansa at mgatao.

Kasamarinsakanyangnagawa ay ang \"MarangalnaKabuhayan. \"PresyongTama. 6. Villanueva Kalaw Social Works ay tumataksaisip at pusongkanyangmgakababayang Pilipino. 4. Si Diokno at ang USAID ay matagumpaynang Substantial Technical Assistance Program parasamgaprogramanabadyetng DBM's Reform. Angisangnegosyante at ekonomistasakanyangsarilingpaninindigan.\" kabuhayanparamgamaralitangtagalungsod. hinihimoknyaangmgabatangmanunulatupangituloyangkanilangmgapangarap . Layunin din nyangmapasigla at mapaunladangekonomiyasaliblibnamga barangay. form 1986-1991 sapanahonngpamamahalangPangulo Corazon Aquino.\" dekalidadnagamot at produktongpangkalusugansa mas muranghalaga. ang DBM ay nagkaroonngdalawangmgadokumentonakailanganupangsimulanangreporma sapampublikongpagkuha. at mabigyanang small and medium enterprises ngpautangsamaliitnainteres. SapamamagitanngAgosto 1999. at sa 1991 Local Government Code ngPilipinas. Adopt a School Program .000 kabataansaloobnglimangtaon.nagsilbibilangpandalawangministroparasa Budget Operations sa Department of Budget and Management. napinagaanang income tax at ipinakilalaang value-added tax (VAT). Sa panahonngadministrasyon Aquino. pagaayosngbakasyontuwingSabado at Linggosalayuninng boosting domestic tourism at pagbibigay-daansamga Pilipino ng mas . personal computers for public schools. Maria Gloria Macapagal Arroyo saekonomiyanakapokusangpagkapanguloni GMA. Anglahatngmgaserbisyonainalaynyasakanyangmgabenepisyaryo ay nagiging Masaya hanggangngayon pat saibangmgatao. ipinatupadnyaangisang controversial policy ng holiday economic.GamotPampamilya. nangayon ay kasamasapagkuhang reform. ibinigayniDioknoangteknikalnatulongsailangmgapangunahingrepormatuladng disenyong 1986 Tax Repormang Program.nakatuonsyasapagpapalaganapngkanyangPalengkenomics Program nanaglalayongpangalagaanparehoangkapakananng consumers at mga market vendors at mabigyanngmurangpautangupanghuwagmabiktimaangmga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers. Siniguradonyaangteknikalnatulongmulasa Canadian International Development Agency (CIDA) upangmatulunganang GPS nabumuongisangelektronikongsistemangpagkuhakasamaangmgalinyang Canadian model. Saunangbahaging 2000. Mar Roxas .Angpagkakaroonngisangsimbuyongdamdaminparasapagsulat. Sa kanyangpagkapangulo. Benjamin Diokno . at call centers upangmabigyanngtrabahoang 300.upangmatulunganangmahihirapna public high schools. 5. pamamahaging computers samga public schools sabuongbansa.

we are all dead. Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon. at Pamantasanng Munich. EugineFama .maramingorassakanilangmgapamilya. Pamantasanng Vienna. dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo.ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. Pamantasanng Heidelberg. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run. at ang 2. tinatawagnaekonomikong Keynesian. Maximilian Carl Emil Weber . Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya. sya ay nakakuhangpapurimulasakabilang observers nasi dating US President Bill Clinton. ay 2.sya ay ang Robert R. Ito ay mas mataaskaysasanakaraangmgaPangulokapaginihambingsa 3. Sa paghawakngekonomiya. NagkaroonngpagimpluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan." (Sakalaunan. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. depresyon at pagsulongngekonomiya. napurisi Arroyo parasapaggawang "strong decision" nailagayangPilipinassadatinitongkalagayan.8% average ni Joseph Estrada. at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg. kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon. ang 3. MGA BANYAGANG EKONOMISTA: 1. John Maynard Keynes ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya. Angpagpapalabasnglabisnasalapisapanahonngpagkapanguloni Arroyo ay angpinakamababamula 1986.7% average ni Ramos. mamataytayonglahat). McCormick Distinguished Service Professor . 2. Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya. samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. Ang Economic growth samgatuntuninng gross domestic product ay may average na 4.5% lamang.8% average ni Aquino.6% sapanahonngkanyangpagkapangulomula 2001 hanggangsakatapusanng 2005. 3. SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin.

" sakanyang website. angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi. Corporate finance. lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala. Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa. .Angkanyangpananaliksiksa Stock Market.of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business. Price formation in capital markets. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->