Uri ng komunikasyon

Verbal at Di- Verbal na Komunikasyon Kailangan ang wika sa verbal na komunikasyon, samantalang ang di-verbal na komunikasyon ay naipahahayag sa pamamagitan ng mga paraang di gumagamit ng wika. Kinakailangan lamang sa di-verbal na komunikasyon ang paggamit ng pandama o limang sensori. Kadalasang ginagamit din ang kilos o galaw at ekspresyon ng mukha sa paghahatid ng kabuuang mensahe sa kausap.