AMUTAN, Ma. Veronica B.

2H1-International Business

Rubriks: NilalamanSanggunianKalinisan at pormatKabuuan-

1. Ano ang tayutay? Magbigay ng limang tayutay. -

Ang tayutay ay sinadyang paglayo ng karaniwang gamit ng mga salita upang maging mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ang tayutay sa kalinawan, kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.

a) Simili- Hindi tuwirang paghahambing ito ng mga magkaibang bagay, tao o pangyayari sa pamamagitan ng paggamit ng mga pararilang “tulad ng”, “kawangis ng”, “para ng” at “gaya ng”. Halimbawa: Siya ay nagalit tulad ng isang asong nagwawala. b) Metapora- Ito ay tuwirang paghahambing sapagkat hindi na gumagamit ng mga pararila. Halimbawa: Ang kagandahan mo ay namumulaklak na rosas. c) Personipikasyon- Inaaring tao ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng pagkakapit sa mga ito ng mga gawi o kilos ng tao. Halimbawa: Ang oras ay tumatakbo ng mabilis.

nagsisikap sa pag-aaral d) Pusong mammon.galante 3. Halimbawa: Siya ay binagyo ng batikos dahil sa pagkabunyag ng kanyang mga maling gawain. a) Anakpawis.manggagawa b) Mababaw ang luha. Halimbawa: Tayo ay magkakasama sa hirap at ginhawa. 2. Lacaba . Malayo sa literal o denotatibong kahulugan ng salita.Eksaherado ang mga pahayag kung pakasusuriin. Babasahin na may tayutay ITONG KAHAYUPANG ITO ni Jose F.madaling umiyak c) Nagsusunog ng kilay.d) Hayperboli. e) Oksimoron.maawain e) Bukas ang palad. Ano ang idyoma? Magbigay ng limang idyoma.Paggamit ng mga salita o pahayag na magkasalungat.

tilaok ay nakakakulili sa tenga. sambuwan.kung kayo'y umasal ang isa'y uungol at akmang sasampal.tiyak ang salpukan. wala nang imikan maari namang usapang mahusay.Itong kahayupang ito. mga anak ko anong kahayupan ang ginagawa niyo? Kung magsinghalan ay parang pusa't aso maari namang mahusay magtalo. sa kabila naman ay agad ang singhal "Hayup!" "Tarantado!" "Dimonyo!" Animal!" At kung di pipigilin . . Kung kayo'y sumigaw . matuksuhing unggoy naman ang kasama ay. Nasisiguro kong meron ding iyakan. sanlinggo. bakbakan nga ang palaging resulta Ako ang hirap sa inyong mga babag ang bawat salita'y tila may kamandag. Ang hirap nga'y parang tandang itong isa.

takdangaralin. ngiping matatalas Sana'y maging tao kayo at mag-usap.livejournal. Bernales at Elyria B. Mga Pinagkuhanan ng kaalaman: http://panitikan.kukong matatalim.html Retorika: Ang Sining Ng Pagpapahayag (Rolando A.com/filipino/tayutay/ang-tayutay-at-uri-ng-tayutay/ . Veneracion) www.com/5905.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful