Larong Pinoy

-------- --------

ƒTagalog- syatong or syato ƒIlocano.Pitiw .syatong ƒBisaya.

syato ay karaniwang nilalaro ng dalawang kupunan na may tigdadalawang manlalaro bawat isa. Kailangan gumawa ng butas sa lupa para patungan ng patpat. ƒ Ang . ƒ Nilalaro ito sa labas na kung saan may malawak na espasyo.

habang ang malaki naman ay doble sa sukat ng maliit. Isang maliit at isang malaki.ƒ Mayroong dalawang patpat na kailangan. Ang maliit na patpat ay may habang anim na pulgada. .

.

ƒ Ang maliit na patpat ay ilalagay sa ibabaw ng butas na pahalang. Ang malaking patpat naman ay ginagamit para patalsikin ang maliit na patpat. Pagkatapos ipipitik ng manlalaro ang maliit na . Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglagay ng malaking patpat sa butas na kung saan ang maliit na patpat ay nakapatong.

ƒKailangan maka-ipon ng puntos ang kupunan. ƒKailangan masalo nila ang napilantik na patpat. .

ƒ Pagnasalo ang maliit na patpat ang pangalawang manlalaro sa naunang kupunan ang susunod na pipilantik. Ang mauunang kupunan ang siyang magpipitik sa patpat habang ang isang kupunan ay siyang magsasalo.Ang mga manlalaro ay pupuwesto sa kanilang mga lugar. ƒ .

Pagnataamaan niya ang patpat ang pangalawang manlalaro sa naunang kupunan ang pipilantik at pagnaulit ay . Tatayo ang ang nakasalo sa lugar na kung saan niya nasalo ang maliit na patpat at ihahagis niya ang maliit na patpat sa direksiyon ng malaking patpat.ƒ ƒ Pagnasalo naman ang maliit na patpat. ilalagay ng nagpilantik ang malaking patpat sa butas.

.ƒ Paghindi naman natamaan ang malaking patpat ay bibilangin ang layo ng lugar na kung saan unang nakapuwesto ang maliit na patpat. Gamit ang malaking patpat ay bibilangin ang layo. Ito yung lugar na hindi nasalo ng pangalawang kupunan. Ang isang sukat ng malaking patpat ay isang puntos.

ƒ Ang kupunan na kung saan nakakuha ng puntos ay gagawin ang tinatawag na "martilyo." Ito ang paglagay ng maliit na patpat sa butas na naka-usli ang dulo habang ang isang dulo ay nakabaon sa lupa. Papaluin ng manlalaro ang nakausling dulo ng patpat at habang nase ere ito ay papaluin niya .

Paghindi nasalo. bibilangin ang distansya ng lugar na kung saan napunta ang maliit na patpat papunta sa butas.ƒ Pagnasalo ng pangalawang kupunan naman ang magpipilantik. Ang pagbibilang ay gamit ang .

.

-------- .Larong Pinoy -------.