Mga teorya tungkol sa pinagmulan ng tao - Presentation Transcript

1. Ruel H. Palcuto Mga Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Tao

2.

Ayon sa mga ebolusyunista, lumitaw ang unang organismo sa karagatan isang bilyong taon na ang nakaraan. Nag-iisang selula ang organismong nabanggit. Dahil sa prosesong MUTATION, naging kumplekadong organismo ito hanggang magkaroon ng porma. Nagsimula kay Carolus Linnaeus ang atheistic materialism o teoryang atheistic ang isang teorya ng pinagmulan ng tao na kung saan sinasabi niya noong 1760 na maaring may isang pinagmulan ang mga buhay na organismo. Naisip niya ito habang pinag papangkat niya ang mga organismo.

3. Teoryang Atheistic Materialism ○

○ Father of Taxonomy 4.

sinusugan ito ni COMTE DE GEORGES BUFFON at ipinanukala niya na ang pagkakaiba-iba ng mga organismo ay dahil sa kanilang kapaligiran na kanilang pinanahanan. inilimbag naman ni JEAN BAPTISTE LAMARCK ang unang teorya ng ebolusyon subalit hindi sapat ang ibinigay nitong impormasyon hanggang sa nagpalabas ng impomasyon sina CHARLES DARWIN at A.R. WALLACE noong 1858. Ayon kay Darwin ang pagsisikap na mabuhay ang paliwanag sa ebolusyon. Sa bawat uri, naniniwala siya na may mga tao na ipinanganganak na naiiba sa karamihan. Ang mga taong may mabuting paggamit sa kapaligiran ay nabubuhay at nakapagpaparami ng mga supling na katulad nila. Ayon sa kanya “nagmula ang tao sa hindi gaanong mataas na organisadong anyo, at ang lahat ng mataas na anyo ng buhay ay nanggaling sa maliit na ‘isdang’ kapareho ng mga hayop”

5.

6. Natural Selection o Survival of the Fittest

7. Charles Darwin

8. Ebolusyon ng organismo

9. Missing Link
○ ○

Ang nawawalang kawing na mag-uugnay sa tao at sa bakulaw. Ayon sa ebolusyon tree kailangan ay may “malabakulaw na tao” o “malataong bakulaw” na mag-uugnay sa tao at sa bakulaw.

10. Missing Link
11. Ebolusyong Theistic

chapter 1 verses 1-31 ○ ○ ○ Naniniwala ang nakararaming relihiyon sa daigdig na nilalang ng Diyos ang tao.○ ○ Nakabatay ito sa teoryang ipinanukala nila ni Darwin at mga kasama. 5 favs. Unang nilalang ng Diyos ang lalaki at binigyan ng kapangyarihang mamuno sa lahat ng mga bagay. Espesyal na Paglalang ○ Genesis. 4 embeds more mababasa rito ang 3 paliwanag ukol sa pinagmulan ng tao Related • Ang Mga Unang Tao 32809 views • Msetagalogversion 100101041928 Phpapp01 368 views • Ebolusyon ng Tao. Ruel Palcuto + Follow 38027 views. Ebolusyon ng kulturang tao at Pag usbong… 41157 views • Pinagmulan Ng Daigdig 131288 views . sumulpot ang unang tao. Naganap sa loob ng anim na araw lamang ang paglalang ng lahat g bagay kasama na ang unang tao. halaman at hayop. Ipinanukala ng mga naniniwala rito na nilalang ng Diyos ang unang selula sa daigdig at mula sa proseso ng ebolusyon. Naniniwala ang mga nagpanukala nito na nagmula rin ang tao sa nag-iisang selula na sa pagdaan ng panahon. nagiging kumplikadong organismo dahil sa paraang MUTATION. ○ 12.

• Article 431 7562 views • Balik Tanaw 15018 views • Kasaysayan ng mundo 3428 views • Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo 13630 views • Kasaysayan ng Pilipinas I 7889 views • Scientific Revolution at Age of Enlightment 8868 views More by user • African geography 222 views • Hittite 1718 views • Sparta 664 views .

012 Views on SlideShare 15 Views on Embeds 38.027 Total Views 11 views on http://www.net 2 views on http://us-w1.com Embed views Accessibility View text version Additional Details • • Uploaded via SlideShare Uploaded as Microsoft PowerPoint .gigya.search-results.com 1 views on http://wildfire.rockmelt.slideshare.• Gresya lesson 1030 views • Sinaunang tao iii-bp 1231 views • Irish 604 views View all presentations from this user Remove related content About this presentation Usage Rights © All Rights Reserved Stats • • • • • • • • • • 5 Favorites 2 Comments 185 Downloads 38.com 1 views on http://www.

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate Top of Form Flag as inappropriate Select your reason for flagging this presentation as inappropriate. Flag Cancel Bottom of Form File a copyright complaint Categories • • Spiritual Follow SlideShare • • • Twitter Facebook SlideShare Blog 25 tweets 87 shares 10 shares WordPress More . use the feedback form to let us know more details. If needed.