Hilagang Asya

Mark Marvin L. Lagos DSS-UPLB

Balangkas

• Katangiang Heograpikal • Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Kronolohiya

Manchuria .kapatagan.Katangiang Heograpikal • Steppe at disyerto .nomadiko pastoral • Tundra at taiga .sentro ng komersyo at agrikultura • Siberia . steppe • Mongolia.lawa (Aral at Caspian). talampas at kabundukan • Asya Sentral .pangangaso • Oasis .steppe at disyerto . ilog (Amu Dar’ya at Syr Dar’ya). Dzungaria.

.

Mga bansa sa Hilagang Asya .

Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Pananakop dahil sa pamumuhay na nomadiko pastoral .

kambing. usa. kabayo) • Militarisado • Saloobing-bukas at mapagtangkilik . ox. kamelyo.Pamumuhay sa Steppe at Disyerto • Nomadiko .Pastoral (tupa.

Kronolohiya • Imperyong Hun/ Xiong-nu (mula neolitiko gitnang dtn.1368) • Imperyong Ottoman (1299 .1405) .1917) • Pananalakay ni Timur (1270 . 12) • Imperyong Mongol (1206 .

Sinalakay naman ang Gresya. .Imperyong Hun/ Xiong-nu • Pangkat ng mga nomadiko-pastoral at may kaunting pagtatanim. Alemanya at Italya. Asya Sentral. Tsina. Mao Dun at Attila) • Nasakop ang Mongolia. Iran at Silangang Europa. • Makikita sa hilagang bahagi ng Tsina • Sistemang pulitikal batay sa katapatan sa pinunong mandirigma (hal.

Attila Mga sundalong Hun/ Xiong-nu .

.

.

(b) angkan na nagpapastol ng tupa.1368) • Binubuo ng mga angkan na nakatira sa silangang bahagi ng Asya Sentral. • Paghahati ng trabaho: (a) aristokratikong angkan na nagpapastol ng kabayo.Imperyong Mongol (1206 . . kambing atbpa. Ger ang tawag sa kanilang tirahan.

ibig sabihin Universal Ruler Temujin / Genghis Khan Kuriltai .• Temujin ang tunay na pangalan • Ginawaran ng kuriltai (pagpupulong ng mga pinunong militar na Mongol) si Temujin ng titulong Genghis Khan.

1368 • Dakilang Khanato . 1265 Kublai Khan 1260 .1294 GININTUANG HORDO .1241 Tolui = Sorghaghtani 1229 -1241 Batu Unang khan ng Ginintuang Hordo d.59 Hulagu Unang ilkhan d. 1256 CHAGADAI KHANATE 1227 . Kipchak Khanate o Russian Khanate .Genghis Khan (Temujin) 1206 .1227 Borte (pangunahing asawa) Jochi namatay noong 1227 Chagadai d.1370 Guyuk Khan = Ogul-Gaimish 1246 .1335 DINASTIYANG YUAN 1260 .1502 IL KHANATE 1256 .48 Mongke Khan 1251 .sentro Karakorum at inilipat sa Daidu o Khanbalik (Beijing) • Chagadai Khanate sa Turkestan • Il-Khanate o Persian Khanate • Ginintuang Hordo. 1242 Ogodei Khan = Toregene 1229 .

mga siyudad ng Rusya. Chin (Jin) Kara Khitai. Hungary at Bulgaria . at Khwarizm Ipinagpatuloy naman ni Ogodei ang pagsalakay sa I. Abbasid. Chin (Jin).Sinalakay ni Genghis Khan ang mga kaharian ng Hsi Hsia (Xi Xia).

. ibang Sakop mananalanta noong dtn. Natalo ng mga Mamluk ang hukbong Mongol noong 1260. Nagmula sa teritoryong ito si Timur na nito ang Siberia. Noong bandang1440 basalyong estado naman ang Koryo magkakawatak-watak ang (1230s). Daiviet. bahagi ng Asya Sentral at mga siyudad ng Rusya. 13. Magkaaway Inilipat ni Kublai Khan ang sentro ng naman ang emperador ng Dakilang Khanato sa Daidu (Beijing) Holy Roman Empire at mga matapos masakop ang Tsina (1260). Turkestan. papa sa Roma kaya walang Tinangkang sakupin ngunit nabigo ang nagkakaisang paglaban ang Hapon noong 1274 at 1281. Crimea. ng ang Ilkhanate sa Persia (Baghdad) (1258). kapatid ni Kublai Khan sinakop ni Catherine ang K. noong 1502. at Champa G. Itinatag ni Hulagu. Pagan. Hordo at tuluyang nabuwag (1287). Samantala. nagpadala ng limang Krusada ang mga Kristiyanong kaharian sa Europa para agawin ang Banal na Lupa noong dtn. Noong 1783.Itinatag naman ni Chagadai Itinatag ni Batu ang Ginintuang ang khanato ng Chagadai sa Asya Sentral/ Hordo na nakasentro sa Sarai. 14. Naging Europa.

Labanan sa bundok Sundalong Mongol Pag-atake sa Baghdad Labanan sa Leibnitz .

• Sa Rusya. inhenyerong Arabe at iba pang pilosopo.Kontribusyon ng Imperyong Mongol • Naging tulay ng mga kabihasnan: nagkaroon ng palitan ng ideya. • Kalayaan at kasaganahan (Pax Mongolica): binantayan ang ruta ng kalakalan at nagpatayo ng mga bahay-tuluyan para sa mga manlalakbay at mangangalakal. Hal. labis na pag-aalipin sa mga magsasaka sa mga lupain ng aristokratikong Ruso kapalit ng proteksyon sa mga Mongol. Marco Polo. . imbensyon at pagkain.Ruso at Mongol. Naging doble ang hari ng alipin . • Bukas ang loob at mapagtangkilik: nagsagawa ng konsultasyon sa mga iskolar na Confucian.

• Nasakop ang Persia. magkakapatid ang bawat mandirigma. natalo ang Ginintuang Hordo at India . tinangka niyang magbuo ng bagong imperyo. Mesopotamia. Pananalakay ni Timur (Tamerlane) (1270 1405) • nagmula sa Khanatong Chagadai.1917) • Ang hukbo ng Turkong Ottoman ay malakapatiran.Imperyong Turko Ottoman (1299 . • Tinalo ng Ottoman ang Imperyong Byzantine at naagaw ang Constantinople noong 1453.

at Tokugawa .Mga imperyo matapos ang I.1644) Siam.1707) Dinastiyang Ming (1368 .1722) Imperyong Mughal (1526 . Majapahit at Malacca Dinastiyang Yi.1917) Imperyong Safavid (1501 . Toungoo. Mongol • • • • • • Imperyong Ottoman (1299 .

Mga Panloob at Panlabas na Banta sa Asya Pag-aralan ang ibig sabihin ng mga sumusunod: • Kolonyalismo • Kapitalismo • Merkantilismo • Imperyalismo .

Shamanismo Mga paring shaman .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful