Hilagang Asya

Mark Marvin L. Lagos DSS-UPLB

Balangkas

• Katangiang Heograpikal • Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Kronolohiya

kapatagan.Katangiang Heograpikal • Steppe at disyerto .nomadiko pastoral • Tundra at taiga . Dzungaria.sentro ng komersyo at agrikultura • Siberia .pangangaso • Oasis . steppe • Mongolia.steppe at disyerto . ilog (Amu Dar’ya at Syr Dar’ya). talampas at kabundukan • Asya Sentral .lawa (Aral at Caspian). Manchuria .

.

Mga bansa sa Hilagang Asya .

Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Pananakop dahil sa pamumuhay na nomadiko pastoral .

Pastoral (tupa.Pamumuhay sa Steppe at Disyerto • Nomadiko . kambing. kabayo) • Militarisado • Saloobing-bukas at mapagtangkilik . kamelyo. ox. usa.

1405) .Kronolohiya • Imperyong Hun/ Xiong-nu (mula neolitiko gitnang dtn.1368) • Imperyong Ottoman (1299 . 12) • Imperyong Mongol (1206 .1917) • Pananalakay ni Timur (1270 .

Iran at Silangang Europa.Imperyong Hun/ Xiong-nu • Pangkat ng mga nomadiko-pastoral at may kaunting pagtatanim. Sinalakay naman ang Gresya. • Makikita sa hilagang bahagi ng Tsina • Sistemang pulitikal batay sa katapatan sa pinunong mandirigma (hal. Mao Dun at Attila) • Nasakop ang Mongolia. Alemanya at Italya. Asya Sentral. Tsina. .

Attila Mga sundalong Hun/ Xiong-nu .

.

.

(b) angkan na nagpapastol ng tupa.Imperyong Mongol (1206 . • Paghahati ng trabaho: (a) aristokratikong angkan na nagpapastol ng kabayo. kambing atbpa. Ger ang tawag sa kanilang tirahan.1368) • Binubuo ng mga angkan na nakatira sa silangang bahagi ng Asya Sentral. .

• Temujin ang tunay na pangalan • Ginawaran ng kuriltai (pagpupulong ng mga pinunong militar na Mongol) si Temujin ng titulong Genghis Khan. ibig sabihin Universal Ruler Temujin / Genghis Khan Kuriltai .

sentro Karakorum at inilipat sa Daidu o Khanbalik (Beijing) • Chagadai Khanate sa Turkestan • Il-Khanate o Persian Khanate • Ginintuang Hordo.Genghis Khan (Temujin) 1206 .1368 • Dakilang Khanato . 1256 CHAGADAI KHANATE 1227 .1241 Tolui = Sorghaghtani 1229 -1241 Batu Unang khan ng Ginintuang Hordo d.48 Mongke Khan 1251 . Kipchak Khanate o Russian Khanate .1227 Borte (pangunahing asawa) Jochi namatay noong 1227 Chagadai d.1502 IL KHANATE 1256 .59 Hulagu Unang ilkhan d.1370 Guyuk Khan = Ogul-Gaimish 1246 .1335 DINASTIYANG YUAN 1260 .1294 GININTUANG HORDO . 1265 Kublai Khan 1260 . 1242 Ogodei Khan = Toregene 1229 .

Abbasid. mga siyudad ng Rusya.Sinalakay ni Genghis Khan ang mga kaharian ng Hsi Hsia (Xi Xia). Hungary at Bulgaria . Chin (Jin). at Khwarizm Ipinagpatuloy naman ni Ogodei ang pagsalakay sa I. Chin (Jin) Kara Khitai.

Noong bandang1440 basalyong estado naman ang Koryo magkakawatak-watak ang (1230s). Pagan. kapatid ni Kublai Khan sinakop ni Catherine ang K. ng ang Ilkhanate sa Persia (Baghdad) (1258). noong 1502. Natalo ng mga Mamluk ang hukbong Mongol noong 1260. Hordo at tuluyang nabuwag (1287). 14. nagpadala ng limang Krusada ang mga Kristiyanong kaharian sa Europa para agawin ang Banal na Lupa noong dtn. Itinatag ni Hulagu. Crimea. Naging Europa. at Champa G. Magkaaway Inilipat ni Kublai Khan ang sentro ng naman ang emperador ng Dakilang Khanato sa Daidu (Beijing) Holy Roman Empire at mga matapos masakop ang Tsina (1260). Samantala. 13. Turkestan. . papa sa Roma kaya walang Tinangkang sakupin ngunit nabigo ang nagkakaisang paglaban ang Hapon noong 1274 at 1281.Itinatag naman ni Chagadai Itinatag ni Batu ang Ginintuang ang khanato ng Chagadai sa Asya Sentral/ Hordo na nakasentro sa Sarai. Daiviet. Noong 1783. ibang Sakop mananalanta noong dtn. bahagi ng Asya Sentral at mga siyudad ng Rusya. Nagmula sa teritoryong ito si Timur na nito ang Siberia.

Labanan sa bundok Sundalong Mongol Pag-atake sa Baghdad Labanan sa Leibnitz .

• Kalayaan at kasaganahan (Pax Mongolica): binantayan ang ruta ng kalakalan at nagpatayo ng mga bahay-tuluyan para sa mga manlalakbay at mangangalakal.Ruso at Mongol. Marco Polo. Naging doble ang hari ng alipin . inhenyerong Arabe at iba pang pilosopo. • Sa Rusya. • Bukas ang loob at mapagtangkilik: nagsagawa ng konsultasyon sa mga iskolar na Confucian.Kontribusyon ng Imperyong Mongol • Naging tulay ng mga kabihasnan: nagkaroon ng palitan ng ideya. . Hal. labis na pag-aalipin sa mga magsasaka sa mga lupain ng aristokratikong Ruso kapalit ng proteksyon sa mga Mongol. imbensyon at pagkain.

• Tinalo ng Ottoman ang Imperyong Byzantine at naagaw ang Constantinople noong 1453. natalo ang Ginintuang Hordo at India . Pananalakay ni Timur (Tamerlane) (1270 1405) • nagmula sa Khanatong Chagadai. • Nasakop ang Persia. Mesopotamia. magkakapatid ang bawat mandirigma.Imperyong Turko Ottoman (1299 .1917) • Ang hukbo ng Turkong Ottoman ay malakapatiran. tinangka niyang magbuo ng bagong imperyo.

1722) Imperyong Mughal (1526 . Mongol • • • • • • Imperyong Ottoman (1299 .1917) Imperyong Safavid (1501 . Majapahit at Malacca Dinastiyang Yi. Toungoo.1644) Siam.1707) Dinastiyang Ming (1368 . at Tokugawa .Mga imperyo matapos ang I.

Mga Panloob at Panlabas na Banta sa Asya Pag-aralan ang ibig sabihin ng mga sumusunod: • Kolonyalismo • Kapitalismo • Merkantilismo • Imperyalismo .

Shamanismo Mga paring shaman .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful