Hilagang Asya

Mark Marvin L. Lagos DSS-UPLB

Balangkas

• Katangiang Heograpikal • Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Kronolohiya

lawa (Aral at Caspian).kapatagan. Dzungaria. ilog (Amu Dar’ya at Syr Dar’ya).nomadiko pastoral • Tundra at taiga .Katangiang Heograpikal • Steppe at disyerto .sentro ng komersyo at agrikultura • Siberia . Manchuria .steppe at disyerto . talampas at kabundukan • Asya Sentral . steppe • Mongolia.pangangaso • Oasis .

.

Mga bansa sa Hilagang Asya .

Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Pananakop dahil sa pamumuhay na nomadiko pastoral .

Pamumuhay sa Steppe at Disyerto • Nomadiko . kamelyo. kambing. usa.Pastoral (tupa. ox. kabayo) • Militarisado • Saloobing-bukas at mapagtangkilik .

1405) .1368) • Imperyong Ottoman (1299 .1917) • Pananalakay ni Timur (1270 . 12) • Imperyong Mongol (1206 .Kronolohiya • Imperyong Hun/ Xiong-nu (mula neolitiko gitnang dtn.

Imperyong Hun/ Xiong-nu • Pangkat ng mga nomadiko-pastoral at may kaunting pagtatanim. Sinalakay naman ang Gresya. Iran at Silangang Europa. Asya Sentral. . Alemanya at Italya. Tsina. • Makikita sa hilagang bahagi ng Tsina • Sistemang pulitikal batay sa katapatan sa pinunong mandirigma (hal. Mao Dun at Attila) • Nasakop ang Mongolia.

Attila Mga sundalong Hun/ Xiong-nu .

.

.

• Paghahati ng trabaho: (a) aristokratikong angkan na nagpapastol ng kabayo.Imperyong Mongol (1206 . Ger ang tawag sa kanilang tirahan. kambing atbpa. (b) angkan na nagpapastol ng tupa. .1368) • Binubuo ng mga angkan na nakatira sa silangang bahagi ng Asya Sentral.

• Temujin ang tunay na pangalan • Ginawaran ng kuriltai (pagpupulong ng mga pinunong militar na Mongol) si Temujin ng titulong Genghis Khan. ibig sabihin Universal Ruler Temujin / Genghis Khan Kuriltai .

1502 IL KHANATE 1256 .1294 GININTUANG HORDO .1370 Guyuk Khan = Ogul-Gaimish 1246 .1368 • Dakilang Khanato .1227 Borte (pangunahing asawa) Jochi namatay noong 1227 Chagadai d.48 Mongke Khan 1251 . 1265 Kublai Khan 1260 . Kipchak Khanate o Russian Khanate .sentro Karakorum at inilipat sa Daidu o Khanbalik (Beijing) • Chagadai Khanate sa Turkestan • Il-Khanate o Persian Khanate • Ginintuang Hordo. 1256 CHAGADAI KHANATE 1227 .1241 Tolui = Sorghaghtani 1229 -1241 Batu Unang khan ng Ginintuang Hordo d. 1242 Ogodei Khan = Toregene 1229 .59 Hulagu Unang ilkhan d.1335 DINASTIYANG YUAN 1260 .Genghis Khan (Temujin) 1206 .

mga siyudad ng Rusya.Sinalakay ni Genghis Khan ang mga kaharian ng Hsi Hsia (Xi Xia). Abbasid. Chin (Jin) Kara Khitai. at Khwarizm Ipinagpatuloy naman ni Ogodei ang pagsalakay sa I. Chin (Jin). Hungary at Bulgaria .

Crimea. Turkestan. Itinatag ni Hulagu. Natalo ng mga Mamluk ang hukbong Mongol noong 1260. . Naging Europa. Pagan. Daiviet. papa sa Roma kaya walang Tinangkang sakupin ngunit nabigo ang nagkakaisang paglaban ang Hapon noong 1274 at 1281.Itinatag naman ni Chagadai Itinatag ni Batu ang Ginintuang ang khanato ng Chagadai sa Asya Sentral/ Hordo na nakasentro sa Sarai. Magkaaway Inilipat ni Kublai Khan ang sentro ng naman ang emperador ng Dakilang Khanato sa Daidu (Beijing) Holy Roman Empire at mga matapos masakop ang Tsina (1260). 13. at Champa G. bahagi ng Asya Sentral at mga siyudad ng Rusya. noong 1502. Hordo at tuluyang nabuwag (1287). ng ang Ilkhanate sa Persia (Baghdad) (1258). Noong 1783. Noong bandang1440 basalyong estado naman ang Koryo magkakawatak-watak ang (1230s). Samantala. Nagmula sa teritoryong ito si Timur na nito ang Siberia. ibang Sakop mananalanta noong dtn. kapatid ni Kublai Khan sinakop ni Catherine ang K. nagpadala ng limang Krusada ang mga Kristiyanong kaharian sa Europa para agawin ang Banal na Lupa noong dtn. 14.

Labanan sa bundok Sundalong Mongol Pag-atake sa Baghdad Labanan sa Leibnitz .

Naging doble ang hari ng alipin . Hal.Ruso at Mongol. • Sa Rusya. . inhenyerong Arabe at iba pang pilosopo. labis na pag-aalipin sa mga magsasaka sa mga lupain ng aristokratikong Ruso kapalit ng proteksyon sa mga Mongol. imbensyon at pagkain. Marco Polo.Kontribusyon ng Imperyong Mongol • Naging tulay ng mga kabihasnan: nagkaroon ng palitan ng ideya. • Bukas ang loob at mapagtangkilik: nagsagawa ng konsultasyon sa mga iskolar na Confucian. • Kalayaan at kasaganahan (Pax Mongolica): binantayan ang ruta ng kalakalan at nagpatayo ng mga bahay-tuluyan para sa mga manlalakbay at mangangalakal.

Pananalakay ni Timur (Tamerlane) (1270 1405) • nagmula sa Khanatong Chagadai. natalo ang Ginintuang Hordo at India . tinangka niyang magbuo ng bagong imperyo. • Tinalo ng Ottoman ang Imperyong Byzantine at naagaw ang Constantinople noong 1453. • Nasakop ang Persia. Mesopotamia. magkakapatid ang bawat mandirigma.Imperyong Turko Ottoman (1299 .1917) • Ang hukbo ng Turkong Ottoman ay malakapatiran.

Majapahit at Malacca Dinastiyang Yi.1917) Imperyong Safavid (1501 .1707) Dinastiyang Ming (1368 .1722) Imperyong Mughal (1526 . at Tokugawa .1644) Siam. Toungoo.Mga imperyo matapos ang I. Mongol • • • • • • Imperyong Ottoman (1299 .

Mga Panloob at Panlabas na Banta sa Asya Pag-aralan ang ibig sabihin ng mga sumusunod: • Kolonyalismo • Kapitalismo • Merkantilismo • Imperyalismo .

Shamanismo Mga paring shaman .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful