Hilagang Asya

Mark Marvin L. Lagos DSS-UPLB

Balangkas

• Katangiang Heograpikal • Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Kronolohiya

Manchuria . ilog (Amu Dar’ya at Syr Dar’ya).sentro ng komersyo at agrikultura • Siberia .kapatagan. steppe • Mongolia. talampas at kabundukan • Asya Sentral .lawa (Aral at Caspian). Dzungaria.steppe at disyerto .Katangiang Heograpikal • Steppe at disyerto .pangangaso • Oasis .nomadiko pastoral • Tundra at taiga .

.

Mga bansa sa Hilagang Asya .

Batayan ng Pagbubuo ng Estado • Pananakop dahil sa pamumuhay na nomadiko pastoral .

ox. kambing.Pastoral (tupa.Pamumuhay sa Steppe at Disyerto • Nomadiko . usa. kamelyo. kabayo) • Militarisado • Saloobing-bukas at mapagtangkilik .

1368) • Imperyong Ottoman (1299 . 12) • Imperyong Mongol (1206 .Kronolohiya • Imperyong Hun/ Xiong-nu (mula neolitiko gitnang dtn.1405) .1917) • Pananalakay ni Timur (1270 .

Alemanya at Italya. Mao Dun at Attila) • Nasakop ang Mongolia. Sinalakay naman ang Gresya.Imperyong Hun/ Xiong-nu • Pangkat ng mga nomadiko-pastoral at may kaunting pagtatanim. Iran at Silangang Europa. Tsina. Asya Sentral. • Makikita sa hilagang bahagi ng Tsina • Sistemang pulitikal batay sa katapatan sa pinunong mandirigma (hal. .

Attila Mga sundalong Hun/ Xiong-nu .

.

.

Imperyong Mongol (1206 . (b) angkan na nagpapastol ng tupa. Ger ang tawag sa kanilang tirahan. kambing atbpa.1368) • Binubuo ng mga angkan na nakatira sa silangang bahagi ng Asya Sentral. • Paghahati ng trabaho: (a) aristokratikong angkan na nagpapastol ng kabayo. .

• Temujin ang tunay na pangalan • Ginawaran ng kuriltai (pagpupulong ng mga pinunong militar na Mongol) si Temujin ng titulong Genghis Khan. ibig sabihin Universal Ruler Temujin / Genghis Khan Kuriltai .

sentro Karakorum at inilipat sa Daidu o Khanbalik (Beijing) • Chagadai Khanate sa Turkestan • Il-Khanate o Persian Khanate • Ginintuang Hordo.1227 Borte (pangunahing asawa) Jochi namatay noong 1227 Chagadai d.59 Hulagu Unang ilkhan d.1502 IL KHANATE 1256 . Kipchak Khanate o Russian Khanate .48 Mongke Khan 1251 . 1265 Kublai Khan 1260 .1335 DINASTIYANG YUAN 1260 . 1256 CHAGADAI KHANATE 1227 .1241 Tolui = Sorghaghtani 1229 -1241 Batu Unang khan ng Ginintuang Hordo d. 1242 Ogodei Khan = Toregene 1229 .1370 Guyuk Khan = Ogul-Gaimish 1246 .1294 GININTUANG HORDO .1368 • Dakilang Khanato .Genghis Khan (Temujin) 1206 .

Hungary at Bulgaria . mga siyudad ng Rusya. Chin (Jin). at Khwarizm Ipinagpatuloy naman ni Ogodei ang pagsalakay sa I. Abbasid.Sinalakay ni Genghis Khan ang mga kaharian ng Hsi Hsia (Xi Xia). Chin (Jin) Kara Khitai.

at Champa G. Noong 1783. Natalo ng mga Mamluk ang hukbong Mongol noong 1260. noong 1502. bahagi ng Asya Sentral at mga siyudad ng Rusya. Nagmula sa teritoryong ito si Timur na nito ang Siberia. Noong bandang1440 basalyong estado naman ang Koryo magkakawatak-watak ang (1230s). papa sa Roma kaya walang Tinangkang sakupin ngunit nabigo ang nagkakaisang paglaban ang Hapon noong 1274 at 1281. Daiviet. Itinatag ni Hulagu. 14. Turkestan. kapatid ni Kublai Khan sinakop ni Catherine ang K. Samantala. Hordo at tuluyang nabuwag (1287). Pagan. Crimea. nagpadala ng limang Krusada ang mga Kristiyanong kaharian sa Europa para agawin ang Banal na Lupa noong dtn. Naging Europa. ibang Sakop mananalanta noong dtn. Magkaaway Inilipat ni Kublai Khan ang sentro ng naman ang emperador ng Dakilang Khanato sa Daidu (Beijing) Holy Roman Empire at mga matapos masakop ang Tsina (1260). 13. ng ang Ilkhanate sa Persia (Baghdad) (1258).Itinatag naman ni Chagadai Itinatag ni Batu ang Ginintuang ang khanato ng Chagadai sa Asya Sentral/ Hordo na nakasentro sa Sarai. .

Labanan sa bundok Sundalong Mongol Pag-atake sa Baghdad Labanan sa Leibnitz .

• Bukas ang loob at mapagtangkilik: nagsagawa ng konsultasyon sa mga iskolar na Confucian.Ruso at Mongol. Naging doble ang hari ng alipin . • Sa Rusya. inhenyerong Arabe at iba pang pilosopo. Hal. • Kalayaan at kasaganahan (Pax Mongolica): binantayan ang ruta ng kalakalan at nagpatayo ng mga bahay-tuluyan para sa mga manlalakbay at mangangalakal. labis na pag-aalipin sa mga magsasaka sa mga lupain ng aristokratikong Ruso kapalit ng proteksyon sa mga Mongol. . imbensyon at pagkain. Marco Polo.Kontribusyon ng Imperyong Mongol • Naging tulay ng mga kabihasnan: nagkaroon ng palitan ng ideya.

magkakapatid ang bawat mandirigma.Imperyong Turko Ottoman (1299 . Pananalakay ni Timur (Tamerlane) (1270 1405) • nagmula sa Khanatong Chagadai. natalo ang Ginintuang Hordo at India .1917) • Ang hukbo ng Turkong Ottoman ay malakapatiran. • Tinalo ng Ottoman ang Imperyong Byzantine at naagaw ang Constantinople noong 1453. tinangka niyang magbuo ng bagong imperyo. Mesopotamia. • Nasakop ang Persia.

Majapahit at Malacca Dinastiyang Yi. Toungoo.1722) Imperyong Mughal (1526 .Mga imperyo matapos ang I.1707) Dinastiyang Ming (1368 .1917) Imperyong Safavid (1501 . at Tokugawa .1644) Siam. Mongol • • • • • • Imperyong Ottoman (1299 .

Mga Panloob at Panlabas na Banta sa Asya Pag-aralan ang ibig sabihin ng mga sumusunod: • Kolonyalismo • Kapitalismo • Merkantilismo • Imperyalismo .

Shamanismo Mga paring shaman .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful