Ang Pulubi The Beggar Minsan may dalawang pulubi na nasa lansangan na namamalimos ng barya sa mga nagdaraan.

Isang gabi, sila'y ginising mula sa pagkakahimbing ng isang nakasisilaw na liwanag. At mula sa liwanag na iyon ay may namataan silang isang pambihirang nilalang. Maganda ang damit at gawa sa mamahaling bato ang kasuotan nito. Natuwa ang dalawang pulubi. "Ito na marahil ang hari ang mga hari," ang sabi ng isa. "Tama! Pagkakalooban niya tayo ng kayamanan, at hindi na uli tayo kailangan pang mamalimos!" Lumapit nga sa kanila ang hari at sila'y kinausap. "Ano ang maaari ninyong ihandog sa akin?" ang tanong nito. Nagtaka and isang pulubi. Bakit sila pa ang magbibigay? Ang naisaloob niya. Samantalang ang ikalawang pulubi ay nagmamadaling nagbukas ng kanyang sako at kumuha ng pinakamalaking piraso ng tinapay na mayroon siya. "Anong gagawin mo?" ang tanong ng naunang pulubi dito. "Iaalay ko sa kanya ang pinakamalaki kong tinapay." "Nababaliw ka na ba? At papaano ka?" "Karapatdapat lamang ipagkaloob sa hari ang nararapat para sa kanya at ito ang aking gagawin!" Inalay nga ng pulubing yaon ang malaking piraso ng tinapay. "Ito lang po ang aking maipagkakaloob," ang sabi pa nito sa hari." Ngunit ito na po ang pinakamalaking bagay sa buhay ko. Nawa'y tanggapin ninyo." Tinanggap ng hari ang tinapay na alay ng pulubi. Nang balingan nito ang isa pang pulubi ay nakita nitong nagkukumahog ng naghahagilap ang pulubing iyon sa paghahanap ng maipagkakaloob. Sa wakas, nakakita rin ito ng pinakamaliit na butil ng mais. Inalay nito sa hari ang naturang butyl ng mais. "Heto lang ang maaari kong ipagkaloob sa inyo," ang sabi pa nito. Iyon lang at tinanggap iyo ng hari. At bigla ngang naglaho ang liwanag at nawala na rin ang hari. Maya-maya'y may napansin ang isang pulubi sa buhat-buhat niyang sako. Animo bumigat iyon. Nang buksan niya iyon, laking gulat niya sa nakita! Sa loob ng sako ay may nakalagay na ginto! Isang malaking piraso ng ginto na 'sing laki ng tinapay na ipinagkaloob niya sa hari! Napalunok ang isa pang pulubi nang makita iyon. Nang bisitahin din niya ang kanyang sako, hindi siya nagulat nang makita niyang nakalagay na ginto doon. Gintong 'sing liit ng isang butyl ng mais na ipinagkaloob niya. MENSAHE: Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Kung ano ang ipinagkaloob natin sa Diyos ay siya rin nating tatanggapin.

Mga Pokus ng Pandiwa Kahulugan ng Pokus Pokus ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Naipapakita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. Mga Dapat Tandaan! Nagkakaroon ng iba·t ibang pokus ang pandiwa ayon sa kung ano ang kaganapan ng pandiwa sa pusisyong pampanitikan o pansimuno ng pangungusap. Halimbawa, kapag ang kaganapang tagaganap ay ginawang paksa o simuno, ang pokus ng pandiwa ay pokus ng tagaganap. Halimbawa Pangungusap Blg. 1 ² Ipinagdiwang ng mga kabataan ang unang anibersaryo ng kanilang samahang sibiko. ng mga kabataan ² paksa o simuno

2. Ang pandiwa ay nasa pokus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang-diin sa pangungusap. ( Ang suman at manggang hinog ay kinain ng bata.Ang mga kabataanay nagdiwangng unang anibersaryong kanilang samahang sibiko. ) . Pokus sa direksyon/direksyunal . Ito naman ay tumutuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta o kilos na isinasaad ng pandiwa. Pokus sa kagamitan/instrumental Paliwanag ² panaguring nasa pokus sa kagamitan ang pandiwa + paksa. Pokus sa Layon/Gol Paliwanag ² panaguring nasa pokus sa layon ang pandiwa + paksa. Halimbawa ²Kumain ngsuman at manggang hinogang bata. ( Ang bata ay kumain ng suman at manggang hinog. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Pokus sa sanhi/kusatib Paliwanag ² panaguring nasa pokus sa sanhi ang pandiwa + paksa. ( Ang pinsan kong nagbalikbayan ay ibinili ko ng ilawna kapis. Halimbawa ²I pinagkasakitniya anglab is na pagkab ab adsa ulan. Ang pandiwa ay nasa pokus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa pandiwa.ng/ a ngmgakabataan 1. 3.Ikinagalit ng punong-guro ang madalas na pagliban niya sa klase. Pokus sa tagatanggap/benepaktib Paliwanag ² panaguring nasa pokus sa tagatanggap ang pandiwa + paksa. Halimbawa ²I pinampunas ko ng mga kasangkapanangb asahang malinis. ) 7 .) Halimbawa ² Alamin kung anong pokus nalalagay ang mga sumusunod na pangungusap 1. Pokus tagaganap Paliwanag ² panaguring nasa pokus sa tagaganap ang pandiwa + paksa. Ang pandiwa ay nakapokus sa sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos.) 4. ) 6. Halimbawa ²I b inili ko ng ilaw na magandaang pinsankong nagb alikb ayan. ( Ang labis na pagkababad sa ulan ay ipinagkasakitniya.Pinuntahan noong Sabado ng mga guro ang magandang lugar ng Zambales. Nagdiwang ng unang anibersaryong kanilang samahang sibiko ang mga kabataan. ( Ang basahang malinis ay ipinampunas ko ng mga kasangkapan. Angpandiwa ay nasa pokus sa ganapan kungang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. ( Ang bakuran ay pinagtamnan ng gulay ng aming katulong ) 5. Halimbawa ²P inagtamnan ng gulay ng aming katulongangb akuran. Nagdiwangang mga kabataan ng unang anibersaryo ngkanilangsamahangsibiko. 2. Halimbawa ²Kinain ng bata angsuman at manggang hinog. Pokus sa ganapan/lokatib Paliwanag ² panaguring nasa pokus sakaganapan ang pandiwa + paksa.

Binili ni Rosa ang bulaklak. ma..ikapang)7 . makapag. sumasagot sa tanong na "ano?".. -an/-han . Bumili si Rosa ng bulaklak. .. Ang tindahan ang pinagbilhan ni Rosa ng bulaklak. sumasagot sa tanong na "sino?".Paliwanag ² panaguring nasa pokus sa direksyon ang pandiwa + paksa. -ipa. ( Ang Tagaytay ay pinagpasyalan ko ng aking mga panauhing kabilang sa Peace Corps. 1.maka-.-han. (i. (-in. Pinuntahan ni nanay ang kusina ng bahay para magluto ng masarap na ulam. mapag-/-an) Halimbawa: Pinagtaniman namin ang bukiran ng maraming gulay. pokus sa layon Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. pang-/-an .. 2. pang-an/han) 4. um.-um-. ) Katuturan ng Iba·t ibang pokus ng pandiwa. Pokus panlapi 1.. maki. maka. -in . Pinagtutuunan ng pandiwa ang direksyon o tinutungo ng kilos.in) 3. Si Ian ay humingi ng payo sa kanyang kapatid tungkol sa kanyang suliranin.. ma. -han) Pokus ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap.ipang-ipag) 5. 4. ipag-) Sa Ingles.. tagatanggap (i-. ma-/-an . gamit (ipang) 6. direksyon ( -an.mapag.-an. mang. (pag-/-an . Naipapakita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa... (mag. tagaganap (mag-.. Pinadausan ng paligsahan ang bagong tayong entablado. aktor-pokus o pokus sa tagaganap Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. -i.ika-. ipang. Halimbawa :P inagpasyalan ko ng aking mga panauhing kabilang sa Peace Corpsang Tagaytay. benepaktibong pokus o pokus sa tagatanggap Ang paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap.-um. a2 3. -an) Sa Ingles. ito ay ang direct object. ito ay ang indirect object.. Nagluto ng masarap na ulam si nanay para sa amin. sanhi (i-.ipa-.makapag-) 2.pag-an/han. magpa-) Halimbawa: Naglunsad ng proyekto ang mga kabataan. layon (i-.. sumasagot sa tanong na "para kanino?". ganapan (-an. sumasagot sa tanong na "saan?". lokatibong pokus o pokus sa ganapan Ang paksa ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap.an/han.mang-. Ang ulam na masarap ay niluto ni nanay para sa amin.. Halimbawa: Nasira mo ang mga props para sa play.

kosatibong pokus o pokus sa sanhi Ang paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. 5. -han . . Ipinanghambalos niya ang hawak na tungkod sa magnanakaw. pokus sa direksyon Ang paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. (ipang. ika.. -hin) Halimbawa: Sinulatan niya ang kanyang mga magulang. Ikinalungkot ng bata ang hindi nila pagkikitang mag-anak. Pinuntahan ni Henry ang tindahan para mamili ng kagamitan. sumasagot sa tanong na "tungo saan/kanino?". Ikinatuwa ni Ynez ang pagbili ng rosas ng kanyang nobyo para sa kanya.ipinang) Halimbawa: Ang kaldero ang ipinangluto ni nanay ng masarap na ulam para sa amin. maipang. Ibinili ni Rosa ng bulaklak ang Mahal na Birhen. 6.Halimbawa: Kami ay ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam. sumasagot sa tanong na "sa pamamagitan ng ano?". (-an . Ipinampunas ni Marco ang basahan sa mesa.. instrumentong pokus o pokus sa gamit Ang paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap.. -in . ikina-) Halimbawa: Ikinatuwa namin ang pagluluto ng masarap na ulam ng aming nanay. (i. sumasagot sa tanong na "bakit?". 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful