KONOTASYON- pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat liban sa iginigiit ng panahon; pagpapakahulugang iba kaysa sa karaniwang pakahulugan HALIMBAWA

: Talagang may gintong kutsara sa bibig ang bagong silang na bata (mayaman ang angkan ng bata)

denotasyon-ay ang pagbibigay ng mas malalim na kahulugan ng salita

Ang depinisyon o katuturan ay ang pahayag ng kahulugan ng isang salita o parirala. Mga uri
y y

denotasyon, ang himatong o kahulugang literal. konotasyon, ang pahiwatig na kahulugan.

Karagdagang impormasyon
y

y

intensyonal na katuturan o sadyang katuturan (Ingles: intentional definition), tinatawag din itong konotasyon, tiyak ang kailangan nito at may kondisyon ang bagay sapagkat sinusulat na kasapi at may tiyak na ayos. may palugit na katuturan (Ingles: extensional definition), tinatawag ding denotasyon, mayroong tiyak na palugit ang kaisipan o ngalan nito. Isa itong tala ng bawa't layon at ang may tiyak na ayos ang kasapi

ang denotasyon ay ang pagbibigay ng mas malalim na kahulugan ng isang salita .,ang denotasyon ay isang uri ng kahulugan na tumutukoy sa mga kahulugan ng mga salita na nababatay sa talatinigan o diksyunaryo, mga aklat pang-agham sa paaralan at mga aklat ng bat

Mrs : San Jose 1-garcia

NAME:Janice L.baccay