1. Ano ang Pantukoy?

Salita na tumutukoy sa tao at sa balanang bagay. Balanang: kahit sino, alin, anu man.

2. Ano ang Pang-Ukol?
Ang pang-ukol ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa pangngalan, panghalip, pandiwa at pang-abay na pinag-uukulan ng kilos, gawa, balak, ari o layon. Ang mga karaniwang pang-ukol ay: ng laban sa/kay sa hinggil sa/kay para sa/kay labag sa ukol sa/kay nang wala tungo sa ayon sa/kay mula sa alinsunod sa /kay nang may tungkol sa/kay

Ang pang-ukol ay maaring kataga o salita na nag-uugnay ng isang pangngalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap.

Ang pang-ukol ay bahagi ng pananalitang nagsasabi kung saang pook o bagay ang pinaguukulan ng kilos, gawa, balak, ari o layon. Sa madaling salita, ito'y bahagi ng pananalita na mayroong pinag-uukulan.

3. Ano ang Panayam ?
pagkuha ng ipormasyon o detalye sa isang paksa isang paraan ng pagsasaliksik

pakikipanayam Ang pakikipanayam ay isang paraaan ng pagkuha ng impormasyon o kabatiran nang harapharapan. Kung nais nating makuha ang kinakailangan nating kabatiran ay pumili ng mga dalubhasa sa kanilang larangan na nagtataglay ng ganap na kaalaman sa nais nating mabatid. May mga uri ng pakikipanayam ayon sa bilang ng taong kasangkot sa pakikipanayam gaya ng mga sumusunod:

ito'y di-tiyakang pakikipanayam. Ang halimbawa nito ay ang pakikipanayam ng isang Guidance Counselor sa isang mag-aaral upang malaman ang personal na datos tungkol sa kanya. Talumpati ayon sa pamamaraan. 4. paniniwala. Pangkatang pakikipanayam . Maaari namang isa lamang ang kinakapanayam at marami ang kumakapanayam katulad ng isang artistang nagbigay ng isang press conference. nagbbgay puri. handa 3.ito'y pagharap ng dalawang tao. 3. 6. tiyakan at diitiyakang pakikipanayam (Directive or Non-directive) . Maari niyang pakiusapan ang kapitan ng baranggay na tipunin ang mga tao sa pook na iyon upang kanyang makapanayam sapagkat kung isa-isa niyang pupuntahan ang mga iyon sa bahay-bahay ay malaking panahon ang kanyang aaksiyahin.sa uring ito. Isahan o indibidwal na pakikipanayam . saloobin at pilosopiya sa buhay. maraming mamamahayag ang kumakapanayam sa kanya.nagbbgay aliw 2. ang isa'y nagtatanong na siyang kumakapanayam (interviewer) at ang isa'y kinakapanayam (interviewee). maluwag o ekstemporaryo .1. nanghihikayat. 5. nagbbgay galang. Masakalaw na pakikipanayam (depth interview) . ang kumakapanayam ay nagbibigay ng mga tanong na ang mga kasagutan ay mga opinyon. 2. Ang halimbawa nito ay ang isang mananaliksik na nagnanais makapanayam ang mga tao sa isang nayon tungkol sa kanilang hanapbuhay. Isa lamang ang kumakapanayam at marami ang kanyang kinakapanayam. 4. Kapag nagbibigay lamang ng ilang patnubay na katanungan ang kumakapanayam sa kinakapanayam at nagsasalita nang mahaba ang kinakapanayam. nagdaragdag kaalaman. 5. bakit wala ung pakikipanayam ayon sa pamamaraan at layunin? pakisagot naman po pwede? sige na please! Hindi sa pakikipanayam un kundi sa uri ng talumpati Talumpati ayon sa layunin 1. 1. 3. Impromptu o biglaan 2.Sa tiyakang pakikipanayam ang mga tanong ang sasagutin nang tiyakan ng kinakapanayam. nagbibigay galang.higit sa isa an kumakapanayam o kinakapanayam sa uring ito.