KWF

GABAY SA ORTOGRAPIYANG FILIPINO PANIMULA Ang gabay sa ortograpiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga kalakaran kung paano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa. Inilalahad sa ortograpiyang ito ang estandardisadong mga grapema (o pasulat na mga simbolo) at mga tuntunin sa paggamit at pagbigkas ng mga simbolong ito. I. MGA GRAPEMA Ang mga grapema sa praktikal na ortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng: A. Letra Ang serye ng mga letra ay tinatawag na alpabeto. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawampu’t walong (28) letra at binibigkas sa tunog- Ingles maliban sa ñ. PASULAT PAGBIGKAS Salita boto /bi-o-ti-o/ plano /pi-el-ey-en-o/ Fajardo /Kapital ef-ey-jey-ey-ar-di-o/ vinta /vi-ay-en-ti-ey/ jihad /jey-ay-eych-ey-di/ Pantig it /ay-ti/ kon /key-o-en/ trans /ti-ar-ey-en-es/ Daglat Bb. (Binibini) /Kapital bi-bi/ G. (Ginoo) /Kapital ji/ Gng. (Ginang) /Kapital ji-enB. Hindi Letra. Maaaring buuin ng: 1. paiwa (`), at pakupya ( ^ ) na sumisimbolo sa impit na tunog (). 2. tuldik na pahilis ( ΄ ) na sumisimbolo sa diin at/o haba. 3. bantas, gaya ng tuldok (.), pananong (?), padamdam (!), kuwit (,), tulduk-kuwit (;), tutuldok (:), kudlit ( ’ ). at gitling (-) II. MGA TUNTUNING PANLAHAT SA PAGBAYBAY A. Pasalitang Pagbaybay Paletra ang pasalitang pagbaybay sa Filipino na ang ibig sabihin ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita, pantig, daglat, akronim, inisyal, simbolong pangagham, atb. ji/ Kgg. (Kagalang-galang) /Kapital key-ji-ji/ Dr. (Doktor) /Kapital di-ar/ AKRONIM MERALCO (Manila Electric Company) /em-i-ar-ey-el-si-o/ PASATAF (Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod ng Filipino /pi-ey-es-ey-ti-ey-ef/ ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao) /ey-ar-em-em/ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) /ey-es-i-ey-en/ INISYAL NG TAO MLQ (Manuel L. Quezon)/em-el-kyu/ CPR (Carlos P. Romulo) /si-pi-ar/ JVP (Jose Villa Panganiban) /jey-vi-pi/ LKS (Lope K. Santos) /el-key-es/

banyo cheque .tseke maquina . nagkakaroon na ng bagong kahulugan ang nabuong salita tulad ng: haluhalo (pagkain) salusalo (piging/handaan) batubato (isang uri ng ibon) . Pasulat na Pagbaybay b. b.sino-sino pito .ano-ano sino.4 Sa pag-uulit ng salitang. panatilihin ang orihinal nitong anyo. Ang hindi paggamit ng gitling ay nagpapahiwatig na hindi na taglay ng salitangugat ang kahulugan nito. butandíng (Bicol) sa halip na “whale shark” cabalén (Pampango) kababayan. bérde berdeng-berde kapé kapeng-kapé karné karneng-karné libre libreng-libre suwerte suwerteng suwerte b.AGA (Alejandro G.2 Sa pagbaybay ng mga hiram na salita mula sa mga banyagang wika. ano . hádja babaeng Muslim na nagsagawa ng banal na paglalakbay sa Mecca. bananu (Hudhud) sa halip na hagdanhagdang palayan (rice terraces) tnalák o t’nalák (T’boli) habing yari sa abaka ng mga T’boli. payyo/payew (Ifugaw) pangkalahatang tawag sa palayan ng mga Ifugaw. vakúl (Ivatan) panakip sa ulo na yari sa palmera na ginagamit bilang pananggalang sa ulan at init ng araw. Abadilla)/ey-ji-ey/ INISYAL NG SAMAHAN/INSTITUSYON KWF (Komisyon sa Wikang Filipino) /keydobolyu-ef/ PSLF (Pambansang Samahan sa Linggwistikang Filipino) /pies-el-ef/ KBP (Kapisanan ng mga Brodkaster sa Pilipinas) /key-bi-pi/ PLM (Pamantasan ng Lungsod ng Maynila) /piel-em/ MSU (Mindanao State University) /em-esyu/ NGO (Non-Governmental Organization) /enji-o/ SIMBOLONG PANGAGHAM/PANGMATEMATIKA Fe (iron) /ef-i/ H2O (water) /eych-tu-o/ NaCI (sodium) /en-ey-si-el/ lb.3 Sa pagbaybay ng mga salitang mula sa Español.ugat na nagtatapos sa patinig na “o” hindi ito pinapalitan ng letrang “u”.pamilya baño .makina b.ugat na nagtatapos sa patinig na “e” hindi ito pinapalitan ng letrang “i”. Kinakabitan ng pang-ugnay/linker (-ng) at ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang ugat.5 Sa pag-uulit ng salitang. (kilogram) /key-ji/ v (velocity) /vi/ B. (pound) /el-bi/ kg. status quo pizza bouquet sheik samurai french fries b.pito-pito halo. baybayin ito ayon sa ABAKADA. at sa halip. Ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang-ugat.1 Panatilihin ang orihinal na anyo ng mga salitang mula sa ibang katutubong wika sa Pilipinas.halo-halo (magkakasama ang iba’t ibang bagay) buto -buto-buto bato -bato-bato * May mga salitang nabubuo sa pag-uulit ng salitang-ugat na hindi ginagamitan ng gitling. familia .

sa pri.yon shorts .law asín a.to eks. Dapat pa ring gamitin ang baybay na matagal na o lagi nang ginagamit.*Hindi kasama ang paruparo at gamugamo dahil walang salitang-ugat na paro at gamo o paru at gamu at hindi makatatayong mag-isa. May isa (1) lamang patinig sa bawat pantig.da usbong us. Halimbawa: Salita aakyat a.nga us.7 Makabuluhan ang tunog na “e” at “o” kapag inihahambing ang mga hiram na salita sa mga katutubo o hiram na salita mésa : mísa úso : óso téla : tíla b.mer Mga Pantig Halimbawa i.la.lat bunso bun.pok isda is.a.2 Kapag may magkasunod na katinig sa loob ng isang salita.u.bong bul.yat aalis a.a. babáe. ANG PANTIG AT PALAPANTIGAN 1. ito ay nagiging “i” at ang “o” ay “u”.per. hindi búhus sampú.sin alám a. may mga salitang nananatili ang “e “ kahit hinuhulapian.8 Gayunpaman. Ang Pantig Ang pantig ay isang saltik ng dila o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.6 Kapag hinuhulapian ang huling pantig ng salitang-ugat na nagtatapos sa “e”. Pagpapantig Ang pagpapantig ay paraan ng paghahati ng salita. b.lo ilaw i. Halimbawa: oras o. hindi babái búhos. kórte kortihán atake atakihin salbahe salbahíhin bálot balútin hintô hintuán * Gayunman. Kayarian P KP PK KPK KKP PKK KKPK KKPKK KKPKKK 3.tas.tsa trans. ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang pangalawa ay sa kasunod na patinig.1 Kapag may magkasunod na dalawa o higit pang patinig sa posisyong inisyal. Halimbawa: Salita Pantig aklat ak. P para sa patinig.la uuwi u. 3.3 Kapag may tatlo o higit pang katinig na magkakasunod sa loob ng isang salita.por.to. Kayarian ng Pantig Tinutukoy ang pantig ayon sa kayarian nito sa pamamagitan ng paggamit ng simbolo : K para sa katinig. ang unang dalawa ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huli ay sa kasunod na patinig.to plan.lis alaala a. Ito ay ibinabatay sa grapema o nakasulat na simbolo.log bu.o 3. Halimbawa: Salita Pantig eksperto eks.por.lam 2. midyal at pinal ng salita.per.bong 3. hindi sampó III. sine sinehan bote botehan onse onsehan base basehan b.to transpormer trans. katutubo man o hiram.wi totoo to. hindi puwedeng palitan ng “i” ang “e” at “o” sa “u”.ras ulo u.so impok im. ito ay hiwalay na mga pantig.ak.

kad mag. tr.i.a.tol la.2 Kung ang unang pantig ng salitangugat ay nagsisimula sa KP.i.ple.ra.plan.ba.ba.1 Kung ang unang tunog ng salitang-ugat o batayang salita ay patinig. Halimbawa: Salita Pantig alambre a. br.am.wan ulan u.dis. ang unang katinig (m o n) ay sa sinusundang patinig kasama at ang huling dalawa ay sa kasunod na patinig.bre balandra ba. Halimbawa: alis a. pl.da IV.yon introduksiyon in.4 Kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig ay m o n at ang kasunod na dalawa ay alinman sa bl.ma.ha pu.mi. Tumbasan ng kasalukuyang leksikon sa Filipino ang mga salitang hiram o banyaga.giw mag-aral umambon mag.mu.tra eksklusibo eks.bon 4. ang patinig lamang ang inuulit.a.su.to pren.lot su.tsa pa.la.3 Kung ang unang pantig ng salitangugat ay may kambal-katinig o klaster.lam.pe.lis iwan i.plo 3.tol mag.la.ka.lat pu.si.pri.tra.u.trol templo tem.lat mag.pu.5 Kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita.tro. inuulit lamang ang unang katinig at patinig Halimbawa: plan.tsahin mag.kad la.tas.a.ekskomunikado eks. Halimbawa: maiwan ma.pu.yon 3.pi.ral u.do kontrol kon.la.por. payapa 2.o.nom mag-agiw mag.pu.tol pu. Ang Pag-uulit ng Pantig Ang mga tuntunin sa pag-uulit ng pantig ay angsumusunod: 4.pren.a.klu. tahimik.si.i.han mag.plan.su.pu.lot pu.lan.i.ya.da. Halimbawa: ba. tiwasay. Gamitin ang natatanging mga salita mula sa katutubong wika as Pilipinas at panatilihin ang orihinal na baybay.da pe.san Sinusunod din ang tuntuning ito kahit may unlapi ang salita.ni.to pi.dra empleado em.bo ekstradisyon eks.pu.tsa pri.pa.tuhin mag.lot nag. bana Binisaya) (Hiligaynon at Sugbuanong . ang katinig at kasunod na patinig lamang ang inuulit.do tranportasyon trans.pu.wan uminom u. ang unang dalawang katinig ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huling dalawa ay sa patinig na kasunod. ANG PANGHIHIRAM Ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbabaybay sa mga hiram na salita ay ang sumusunod: 1.bo 4.a.lan alamin a. rule = tuntunin narrative = salaysay skill = kasanayan banquet = salusalo tranquil = panatag.min orasan o. Halimbawa: Salita Pantig ekstra eks.ba.plo.kad 4.ha ba.yon eksplosibo eks.ko.pren. dr.lat su.si.pri.duk.su.ha mag.a.la.

(Ivatan) biloy (dimple) gahum.4 May mga salitang hiram sa Español na nababago ang kasunod na katinig.(Cebuano. KARAGDAGANG TUNTUNIN Ginigitlingan ang pangngalang pantangi at salitang hiram kapag inuunlapian. At ang “n” ay nagiging “m”. “habeas corpus” “toupee” “bouquet” “spaghetti” “depot” “reservoir” 6. panatilihin ang orihinal na ispeling kung makalilito ang pagsasa-Filipino ng baybay. Panghihiram sa Wikang Ingles: Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinanghiraman. panatilihin ang “o”. .hindi istruktura desgrasya . inuulit ang unang A.3 Sa mga salitang hiram sa Español na may “o”. 3. hiramin ang orihinal na Español at Ingles. Kastila Filipino convencion kumbensiyon conferencia kumperensiya convento kumbento conforme kumporme convulsion kombulsiyon 4.2 Sa mga salitang hiram sa Español na may “e”.tawag sa asawang lalaki butanding. Mga Salitang hiram sa Español at Ingles: Kung hindi tiyak ang pagtutumbas. Manuel Quezon varicose veins Biñan. vocabulario bokabularyo telefono telepono celebracion selebrasyon maquina makina psicologia sikolohiya 3. pang-agham at mga simbolong pang-agham at matematika.hindi istudyante estilo hindi istilo espiritu hindi ispiritu estruktura . maka-Diyos maka-Ingles pa-Davao *Sa aspektong kontemplatibo (panghinaharap). Waray) kapangyarihan 3. estudyante . Mga Salitang Hiram sa Español. Hiligaynon. panatilihin ang “e”. ang “o”ay nagiging “u”sa ilang mga salitang sinusundan ng “n” o pailong na katinig. Laguna chemotheraphy Ablaza Bldg.(Bicol) whale shark Imam(Tausug) Muslim priest cañao(Igorot) panseremonyang sayaw banhaw. panteknikal. videotape Jose Reyes Hospital x-ray Jhonson wax carbon dioxide Fe (iron) C (carbon) ZnO (zinc oxide) v (velocity) V.1 Baybayin ang salita ayon sa ABAKADA. Panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi. politika hindi pulitika opisina hindi upisina tradisyonal hindi tradisyunal koryente hindi kuryente tornilyo hindi turnilyo 3. Español Filipino Ingles imagen imahen image dialogo diyalogo dialogue prioridad priyoridad priority * Hindi ipinapayong panumbas ang mga sumusunod: imeyds – imahe (para sa image) dayalog – dayalogo (para sa dialogue) prayoriti – prayoridad (para sa priority 5.(Visaya) muling pagkabuhay chidwai.hindi disgrasya espesyal hindi ispesyal 3.

1 panatilihin ang orihinal na anyo chunks chess chat charger chips chimes D.1 Ginagamit ang panlaping makauri sa salitang-ugat na hindi orihinal na pang-uri pang-akademya/akademiko – hindi “pangakademiko” pangkultura/kultural .4 Pagbuo ng pang-uri C.tseke D.tsart chocolate.katinig at patinig (KP) ng salita.1 panatilihin ang orihinal na anyo scarf slogan script spa spark . idinurugtong ang tunog ng unang KP sa unlapi magju-juice magfo-Ford magdu-duty magji-jeep C.1 panatilihin ang orihinal na anyo shower shop showcase shuttle sheikh D.konek D.3. d. pantings hindi “mga paintings” opisyales hindi “mga opisyales” computers hindi “mga computers” C. 2 Sa mga salitang hiram na may “ch” tatlong paraan ang maaaring gamitin: `` D.makina scholar .tsinelas chapter . magpa-Pal magfo-Ford magvi-Vios magjo-Johnson B. e. Mga salitang hiram na nagsisimula sa letrang “s” ay maaaring baybayin sa dalawang paraan.syuting censorhipsensorsyip scholarship iskolarsyip E.tsokolate cheque . 2.iskolar chemical .hindi “mga kabataan” -hindi “sampung kabataan” C. abstract .2.hindi “pangkultural panlingguwistika/lingguwistik – hindi “panlingguwistik” D.2. ang “ct” ay nagiging kapag binaybay sa Filipino.impak addict .1 Sa mga salitang Ingles na nagtatapos sa “ct” .2 palitan ng sy ang sh at baybayin sa Filipino workshopworksyap shooting .4.kemikal *Maging consistent sa paggamit ng alinman sa tatlong paraan.3 Hindi ginagamitan ng “pamilang at ‘mga” ang mga salitang nasa anyong maramihan kalalakihan -hindi “mga kalalakihan” hindi “limang kalalakihan” kababaihan -hindi “mga kababaihan” -hindi “anim na kababaihan” kaguruan -hindi “mga kaguruan” -hindi “tatlong kaguruan” kabataan (youth) .2 Hindi ginagamitan ng “mga” ang salitang hiram na nasa anyong maramihan.tsapter chart . Pangmaramihang anyo ng mga salita sa pagsulat C.abstrak impact . Sa paglalapi at pag-uulit ng mga salitang hiram. Mga Salitang may Digrapo “k” D.2 palitan ng ts ang ch at baybayin sa Filipino chinelas .kontrak connect .3 palitan ng k ang ch at baybayin sa Filipino machine .3 mga salitang may sh d.3.1 Ginagamit ang “mga”sa pagsulat ng maramihang anyo ng salita mga painting mga opisyal mga computer C.adik contract .

biyahe (viaje).iskedyul sport -isport scout -iskawt scholar -iskolar F. piyesta (fiesta). edipisyo i(edificio) c. teorya. gobyerno (gobierno) gloryeta (glorieta). u) = teatro.i. ) menudensiya (menudencia) ie = impiyerno (infierno). bailarina.e.e. piyesa (pieza) io= Diyos (Dios). serye (serie) = bisyo (vicio) ambisyon (ambicion) 3. kung ang kambal-patinig ay nasa unang pantig ng salita.patern transmitter transmiter Mga Salitang may Kambal-Patinig Sa mga salitang may kambal-patinig 1. o. kung ang kambal-patinig ay sumusunod sa H. ia= diyabetes (diabetes). Kinakaltas ang unang patinig at pinapalitan ito ng y o w i + (a. kung ang kambal-patinig ay sumusunod sa dalawa o mahigit pang mga katinig.i. schedule .gramar pattern . neutral.u) = maestro. piyano (piano) ie= biyenes (bienes). rehiyon (region) kolehiyo (colegio) perhuwisyo (perjuicio) .u) at e + (a. baul. Nananatili ang a + (e. laurel e + (a. neurosis 2.i. akasya (acacia) = Disyembre (Deciembre).o.o. siyete (siete). piyorea (piorrea). ua= kuwadro (cuadro).buletin grammar .2 nilalagyan ng “i” sa unahan kapag binaybay sa Filipino. i. Mga salitang may dalawang magkasunod na parehong katinig Kinakaltas ang isa sa dalawang magkasunod na parehong katinig.oleo. ia = diperensiya (diferencia). beinte.o. bulletin . guwapo (guapo) ue= kuwenta (cuenta). aorta.u) a + (e.o)= barberya (barberia). Sinisingitan ng y o w sa mga sumusunod na posisyon: a. abyerta (abierta) io = abaloryo (abalorio). impluwensiya (influencia. kuwerdas (cuerdas) b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful