P. 1
KWF

KWF

|Views: 1,831|Likes:
Published by Jessyrae Vince Cruz

More info:

Published by: Jessyrae Vince Cruz on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

KWF

GABAY SA ORTOGRAPIYANG FILIPINO PANIMULA Ang gabay sa ortograpiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga kalakaran kung paano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa. Inilalahad sa ortograpiyang ito ang estandardisadong mga grapema (o pasulat na mga simbolo) at mga tuntunin sa paggamit at pagbigkas ng mga simbolong ito. I. MGA GRAPEMA Ang mga grapema sa praktikal na ortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng: A. Letra Ang serye ng mga letra ay tinatawag na alpabeto. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawampu’t walong (28) letra at binibigkas sa tunog- Ingles maliban sa ñ. PASULAT PAGBIGKAS Salita boto /bi-o-ti-o/ plano /pi-el-ey-en-o/ Fajardo /Kapital ef-ey-jey-ey-ar-di-o/ vinta /vi-ay-en-ti-ey/ jihad /jey-ay-eych-ey-di/ Pantig it /ay-ti/ kon /key-o-en/ trans /ti-ar-ey-en-es/ Daglat Bb. (Binibini) /Kapital bi-bi/ G. (Ginoo) /Kapital ji/ Gng. (Ginang) /Kapital ji-enB. Hindi Letra. Maaaring buuin ng: 1. paiwa (`), at pakupya ( ^ ) na sumisimbolo sa impit na tunog (). 2. tuldik na pahilis ( ΄ ) na sumisimbolo sa diin at/o haba. 3. bantas, gaya ng tuldok (.), pananong (?), padamdam (!), kuwit (,), tulduk-kuwit (;), tutuldok (:), kudlit ( ’ ). at gitling (-) II. MGA TUNTUNING PANLAHAT SA PAGBAYBAY A. Pasalitang Pagbaybay Paletra ang pasalitang pagbaybay sa Filipino na ang ibig sabihin ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita, pantig, daglat, akronim, inisyal, simbolong pangagham, atb. ji/ Kgg. (Kagalang-galang) /Kapital key-ji-ji/ Dr. (Doktor) /Kapital di-ar/ AKRONIM MERALCO (Manila Electric Company) /em-i-ar-ey-el-si-o/ PASATAF (Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod ng Filipino /pi-ey-es-ey-ti-ey-ef/ ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao) /ey-ar-em-em/ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) /ey-es-i-ey-en/ INISYAL NG TAO MLQ (Manuel L. Quezon)/em-el-kyu/ CPR (Carlos P. Romulo) /si-pi-ar/ JVP (Jose Villa Panganiban) /jey-vi-pi/ LKS (Lope K. Santos) /el-key-es/

AGA (Alejandro G. status quo pizza bouquet sheik samurai french fries b. Kinakabitan ng pang-ugnay/linker (-ng) at ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang ugat. Abadilla)/ey-ji-ey/ INISYAL NG SAMAHAN/INSTITUSYON KWF (Komisyon sa Wikang Filipino) /keydobolyu-ef/ PSLF (Pambansang Samahan sa Linggwistikang Filipino) /pies-el-ef/ KBP (Kapisanan ng mga Brodkaster sa Pilipinas) /key-bi-pi/ PLM (Pamantasan ng Lungsod ng Maynila) /piel-em/ MSU (Mindanao State University) /em-esyu/ NGO (Non-Governmental Organization) /enji-o/ SIMBOLONG PANGAGHAM/PANGMATEMATIKA Fe (iron) /ef-i/ H2O (water) /eych-tu-o/ NaCI (sodium) /en-ey-si-el/ lb.5 Sa pag-uulit ng salitang.ano-ano sino. Pasulat na Pagbaybay b. b. baybayin ito ayon sa ABAKADA.ugat na nagtatapos sa patinig na “e” hindi ito pinapalitan ng letrang “i”.banyo cheque .4 Sa pag-uulit ng salitang. Ang hindi paggamit ng gitling ay nagpapahiwatig na hindi na taglay ng salitangugat ang kahulugan nito. vakúl (Ivatan) panakip sa ulo na yari sa palmera na ginagamit bilang pananggalang sa ulan at init ng araw.1 Panatilihin ang orihinal na anyo ng mga salitang mula sa ibang katutubong wika sa Pilipinas.pamilya baño .halo-halo (magkakasama ang iba’t ibang bagay) buto -buto-buto bato -bato-bato * May mga salitang nabubuo sa pag-uulit ng salitang-ugat na hindi ginagamitan ng gitling. (pound) /el-bi/ kg. nagkakaroon na ng bagong kahulugan ang nabuong salita tulad ng: haluhalo (pagkain) salusalo (piging/handaan) batubato (isang uri ng ibon) .2 Sa pagbaybay ng mga hiram na salita mula sa mga banyagang wika.tseke maquina . bananu (Hudhud) sa halip na hagdanhagdang palayan (rice terraces) tnalák o t’nalák (T’boli) habing yari sa abaka ng mga T’boli. Ginagamitan ng gitling sa pagitan ng salitang-ugat.makina b. hádja babaeng Muslim na nagsagawa ng banal na paglalakbay sa Mecca. payyo/payew (Ifugaw) pangkalahatang tawag sa palayan ng mga Ifugaw.3 Sa pagbaybay ng mga salitang mula sa Español. ano .pito-pito halo. butandíng (Bicol) sa halip na “whale shark” cabalén (Pampango) kababayan. (kilogram) /key-ji/ v (velocity) /vi/ B.ugat na nagtatapos sa patinig na “o” hindi ito pinapalitan ng letrang “u”. at sa halip. familia . panatilihin ang orihinal nitong anyo. bérde berdeng-berde kapé kapeng-kapé karné karneng-karné libre libreng-libre suwerte suwerteng suwerte b.sino-sino pito .

sa pri.lat bunso bun.o 3.per.wi totoo to. kórte kortihán atake atakihin salbahe salbahíhin bálot balútin hintô hintuán * Gayunman.ras ulo u. hindi puwedeng palitan ng “i” ang “e” at “o” sa “u”.to eks. babáe. ito ay nagiging “i” at ang “o” ay “u”. Halimbawa: Salita Pantig aklat ak.a.7 Makabuluhan ang tunog na “e” at “o” kapag inihahambing ang mga hiram na salita sa mga katutubo o hiram na salita mésa : mísa úso : óso téla : tíla b. hindi búhus sampú. Kayarian P KP PK KPK KKP PKK KKPK KKPKK KKPKKK 3. may mga salitang nananatili ang “e “ kahit hinuhulapian. Kayarian ng Pantig Tinutukoy ang pantig ayon sa kayarian nito sa pamamagitan ng paggamit ng simbolo : K para sa katinig. Halimbawa: oras o.6 Kapag hinuhulapian ang huling pantig ng salitang-ugat na nagtatapos sa “e”.yon shorts .8 Gayunpaman.lam 2.por.bong bul. b. Pagpapantig Ang pagpapantig ay paraan ng paghahati ng salita.so impok im.log bu. Dapat pa ring gamitin ang baybay na matagal na o lagi nang ginagamit.tsa trans.2 Kapag may magkasunod na katinig sa loob ng isang salita.law asín a. katutubo man o hiram.sin alám a.lis alaala a. ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang pangalawa ay sa kasunod na patinig.por.to. ANG PANTIG AT PALAPANTIGAN 1. sine sinehan bote botehan onse onsehan base basehan b.3 Kapag may tatlo o higit pang katinig na magkakasunod sa loob ng isang salita.la uuwi u.a.da usbong us.1 Kapag may magkasunod na dalawa o higit pang patinig sa posisyong inisyal.bong 3.nga us.lo ilaw i. ito ay hiwalay na mga pantig.mer Mga Pantig Halimbawa i.ak.to transpormer trans.tas. hindi sampó III.la.u.to plan. P para sa patinig. Halimbawa: Salita aakyat a. 3. ang unang dalawa ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huli ay sa kasunod na patinig.pok isda is. midyal at pinal ng salita.per. Halimbawa: Salita Pantig eksperto eks. hindi babái búhos. May isa (1) lamang patinig sa bawat pantig. Ito ay ibinabatay sa grapema o nakasulat na simbolo.*Hindi kasama ang paruparo at gamugamo dahil walang salitang-ugat na paro at gamo o paru at gamu at hindi makatatayong mag-isa.yat aalis a. Ang Pantig Ang pantig ay isang saltik ng dila o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.

ang katinig at kasunod na patinig lamang ang inuulit.i.do tranportasyon trans.lat mag.to pi.pu.pri.la.ha pu.i.lot pu. Halimbawa: ba.lis iwan i.pren.tuhin mag.lan alamin a.am. dr.pa.si.bo 4. tr.tsahin mag. ang unang dalawang katinig ay kasama sa patinig na sinusundan at ang huling dalawa ay sa patinig na kasunod.ya.lot nag.a.pu.su.o.plan. tiwasay.yon eksplosibo eks.ko.pu.da. br.pu. bana Binisaya) (Hiligaynon at Sugbuanong .lat su. inuulit lamang ang unang katinig at patinig Halimbawa: plan.ka.si.duk.lam. ang patinig lamang ang inuulit.tra.a.tsa pa. Halimbawa: alis a.3 Kung ang unang pantig ng salitangugat ay may kambal-katinig o klaster.wan ulan u.kad la.pu.da pe.4 Kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig ay m o n at ang kasunod na dalawa ay alinman sa bl.yon 3.si.a. ANG PANGHIHIRAM Ang mga tuntunin sa panghihiram at pagbabaybay sa mga hiram na salita ay ang sumusunod: 1.lan.ba.min orasan o.mi.la.la.kad mag.dra empleado em.kad 4.ba.la.tol la.dis.yon introduksiyon in.san Sinusunod din ang tuntuning ito kahit may unlapi ang salita.1 Kung ang unang tunog ng salitang-ugat o batayang salita ay patinig.i.tol pu. Halimbawa: maiwan ma.tra eksklusibo eks. Gamitin ang natatanging mga salita mula sa katutubong wika as Pilipinas at panatilihin ang orihinal na baybay.2 Kung ang unang pantig ng salitangugat ay nagsisimula sa KP. Ang Pag-uulit ng Pantig Ang mga tuntunin sa pag-uulit ng pantig ay angsumusunod: 4.pi.ba.pu.ha ba.tsa pri.a.su.do kontrol kon. rule = tuntunin narrative = salaysay skill = kasanayan banquet = salusalo tranquil = panatag.trol templo tem.u.plan.pri.tas.tol mag.bo ekstradisyon eks. Halimbawa: Salita Pantig alambre a.ral u.to pren. payapa 2.lat pu.ple.plo 3.tro.su.pren.klu.bre balandra ba.ha mag. ang unang katinig (m o n) ay sa sinusundang patinig kasama at ang huling dalawa ay sa kasunod na patinig.mu.a.wan uminom u.a.5 Kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita.por.han mag.lot su.giw mag-aral umambon mag.plo.ekskomunikado eks. tahimik. pl.i.ni.ma.nom mag-agiw mag.bon 4. Halimbawa: Salita Pantig ekstra eks. Tumbasan ng kasalukuyang leksikon sa Filipino ang mga salitang hiram o banyaga.ra.da IV.pe.

2 Sa mga salitang hiram sa Español na may “e”. inuulit ang unang A.hindi istruktura desgrasya . hiramin ang orihinal na Español at Ingles.3 Sa mga salitang hiram sa Español na may “o”. . Panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang pantangi. At ang “n” ay nagiging “m”.4 May mga salitang hiram sa Español na nababago ang kasunod na katinig. Hiligaynon. estudyante . Waray) kapangyarihan 3.tawag sa asawang lalaki butanding. panteknikal. maka-Diyos maka-Ingles pa-Davao *Sa aspektong kontemplatibo (panghinaharap).(Bicol) whale shark Imam(Tausug) Muslim priest cañao(Igorot) panseremonyang sayaw banhaw. videotape Jose Reyes Hospital x-ray Jhonson wax carbon dioxide Fe (iron) C (carbon) ZnO (zinc oxide) v (velocity) V. Panghihiram sa Wikang Ingles: Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinanghiraman. vocabulario bokabularyo telefono telepono celebracion selebrasyon maquina makina psicologia sikolohiya 3. ang “o”ay nagiging “u”sa ilang mga salitang sinusundan ng “n” o pailong na katinig. KARAGDAGANG TUNTUNIN Ginigitlingan ang pangngalang pantangi at salitang hiram kapag inuunlapian.(Cebuano. politika hindi pulitika opisina hindi upisina tradisyonal hindi tradisyunal koryente hindi kuryente tornilyo hindi turnilyo 3. Mga Salitang hiram sa Español at Ingles: Kung hindi tiyak ang pagtutumbas. panatilihin ang orihinal na ispeling kung makalilito ang pagsasa-Filipino ng baybay.1 Baybayin ang salita ayon sa ABAKADA. panatilihin ang “o”. Kastila Filipino convencion kumbensiyon conferencia kumperensiya convento kumbento conforme kumporme convulsion kombulsiyon 4. Laguna chemotheraphy Ablaza Bldg. pang-agham at mga simbolong pang-agham at matematika.hindi istudyante estilo hindi istilo espiritu hindi ispiritu estruktura . 3.hindi disgrasya espesyal hindi ispesyal 3. Mga Salitang Hiram sa Español. panatilihin ang “e”. Manuel Quezon varicose veins Biñan.(Ivatan) biloy (dimple) gahum. “habeas corpus” “toupee” “bouquet” “spaghetti” “depot” “reservoir” 6. Español Filipino Ingles imagen imahen image dialogo diyalogo dialogue prioridad priyoridad priority * Hindi ipinapayong panumbas ang mga sumusunod: imeyds – imahe (para sa image) dayalog – dayalogo (para sa dialogue) prayoriti – prayoridad (para sa priority 5.(Visaya) muling pagkabuhay chidwai.

2 palitan ng ts ang ch at baybayin sa Filipino chinelas .makina scholar .tsinelas chapter .1 Ginagamit ang panlaping makauri sa salitang-ugat na hindi orihinal na pang-uri pang-akademya/akademiko – hindi “pangakademiko” pangkultura/kultural .tsapter chart .kemikal *Maging consistent sa paggamit ng alinman sa tatlong paraan. idinurugtong ang tunog ng unang KP sa unlapi magju-juice magfo-Ford magdu-duty magji-jeep C.hindi “pangkultural panlingguwistika/lingguwistik – hindi “panlingguwistik” D.syuting censorhipsensorsyip scholarship iskolarsyip E.3 palitan ng k ang ch at baybayin sa Filipino machine . Mga salitang hiram na nagsisimula sa letrang “s” ay maaaring baybayin sa dalawang paraan.katinig at patinig (KP) ng salita.2.4 Pagbuo ng pang-uri C.iskolar chemical .tsokolate cheque . 2.3.3.hindi “mga kabataan” -hindi “sampung kabataan” C.abstrak impact . Sa paglalapi at pag-uulit ng mga salitang hiram.4. 2 Sa mga salitang hiram na may “ch” tatlong paraan ang maaaring gamitin: `` D. Pangmaramihang anyo ng mga salita sa pagsulat C. Mga Salitang may Digrapo “k” D.1 panatilihin ang orihinal na anyo chunks chess chat charger chips chimes D.1 panatilihin ang orihinal na anyo shower shop showcase shuttle sheikh D. abstract .konek D. magpa-Pal magfo-Ford magvi-Vios magjo-Johnson B.1 panatilihin ang orihinal na anyo scarf slogan script spa spark . d.tseke D.2 palitan ng sy ang sh at baybayin sa Filipino workshopworksyap shooting .1 Sa mga salitang Ingles na nagtatapos sa “ct” .2.3 mga salitang may sh d.1 Ginagamit ang “mga”sa pagsulat ng maramihang anyo ng salita mga painting mga opisyal mga computer C. pantings hindi “mga paintings” opisyales hindi “mga opisyales” computers hindi “mga computers” C.adik contract .2 Hindi ginagamitan ng “mga” ang salitang hiram na nasa anyong maramihan.impak addict . ang “ct” ay nagiging kapag binaybay sa Filipino.3 Hindi ginagamitan ng “pamilang at ‘mga” ang mga salitang nasa anyong maramihan kalalakihan -hindi “mga kalalakihan” hindi “limang kalalakihan” kababaihan -hindi “mga kababaihan” -hindi “anim na kababaihan” kaguruan -hindi “mga kaguruan” -hindi “tatlong kaguruan” kabataan (youth) . e.kontrak connect .tsart chocolate.

gramar pattern . baul. ua= kuwadro (cuadro). kung ang kambal-patinig ay sumusunod sa H.o. abyerta (abierta) io = abaloryo (abalorio). gobyerno (gobierno) gloryeta (glorieta). schedule .u) at e + (a.o. o. teorya. siyete (siete). edipisyo i(edificio) c. Kinakaltas ang unang patinig at pinapalitan ito ng y o w i + (a.o. u) = teatro. piyano (piano) ie= biyenes (bienes). Nananatili ang a + (e.patern transmitter transmiter Mga Salitang may Kambal-Patinig Sa mga salitang may kambal-patinig 1.i.o)= barberya (barberia). kung ang kambal-patinig ay sumusunod sa dalawa o mahigit pang mga katinig.u) a + (e. piyesta (fiesta).i. bailarina.2 nilalagyan ng “i” sa unahan kapag binaybay sa Filipino. impluwensiya (influencia. akasya (acacia) = Disyembre (Deciembre).u) = maestro.e.i. serye (serie) = bisyo (vicio) ambisyon (ambicion) 3. neutral.e. ia = diperensiya (diferencia). neurosis 2. aorta. i. bulletin . laurel e + (a. ia= diyabetes (diabetes). rehiyon (region) kolehiyo (colegio) perhuwisyo (perjuicio) .oleo. beinte. Mga salitang may dalawang magkasunod na parehong katinig Kinakaltas ang isa sa dalawang magkasunod na parehong katinig. kuwerdas (cuerdas) b.buletin grammar . kung ang kambal-patinig ay nasa unang pantig ng salita. Sinisingitan ng y o w sa mga sumusunod na posisyon: a. piyorea (piorrea). biyahe (viaje). ) menudensiya (menudencia) ie = impiyerno (infierno). guwapo (guapo) ue= kuwenta (cuenta).iskedyul sport -isport scout -iskawt scholar -iskolar F. piyesa (pieza) io= Diyos (Dios).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->