Walang Sugat ni Severino Reyes Unang Yugto Tagpo 1.

a: Sa loob ng isang bahay *kantas* Julia: Iligpit na ninyo ang mga bastidor at kayo’y umalis na. Tagpo 2.a Teňong: Julia, patingin nga ng binuburdahan mo Julia: *ilalayo ang panyo kay Teňong. Pipilitin ni Teňong na makita ang panyo pero pilit itong inilalayo ni Julia* Huwag na, Teňong. Huwag mo munang tingnan, masama ang pagkakakayari. Saka na lang, kapag maganda na. Sa ibang araw, ipapakita ko sa iyo. Teňong: Posible ba na ang mga daliring ito, na hagod kandila, na parang nilalik na maputing garing, ay may yayariin na hindi maganda? Hala na, titingan ko lamang saglit… Julia: Wag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko! Teňong: Ay!  Julia: Anong lalim ng buntong-hininga. Lalo ko pang pagagalitin… Teňong: Julia, Julia ko… Hindi na ko nagagalit, patawarin mo ako… Julia: Masakit sa akin, magalit ka at hindi, laging bagay! Teňong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, na ito ay nakita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko! Julia: Hindi ah! Nagkakamali ka… Hindi para sa iyo ang panyong iyan. Teňong: Kasinungalingan! At kanino namang pangalan ito… A, Antonio, N, Narciso at F, ay Flores! Julia: Hindi mo pangalan iyan. A-, sa amang iyan! Iya’y iaalay ko sa kaniya ngayong kaarawan ng Pasko. Teňong: Hindi pala akin ah! Kung sa amang o sa demonyo ma’y bakit ang letra’y A, N at F? Julia: Oo nga, ah, eh, pagka’t ang A ay amang, ang N ay natin, at ang F ay frayle. Amang natin frayle. Teňong: Amang natin frayle? Niloloko mo ba ko? Laking kaalipustahan! Huwag mo kong aglahiin tungkol sa mga taong iya’t madaling magpapanting ang tainga ko! Julia (to self): Aba, at nakaganti na ako! Teňong: Julia, magsabi ka nga ng totoo! Para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako… *kantas*

1

marahil filibustero. sapagka’t kung siya sumulat …maraming K(a). na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. Maria! Teňong: (gulat) Diyata’t dinakip si Tatang? Lucas: Opo! Sa Bulacan daw po dadalhin… Teňong: Tiya. cabayo K(a).0: Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang mangagsidaing. na lahat ng C pinapalitan ng K. Ang rasyon na sinasabi ko sa yo ay ang palo. 2 .Tagpo 3.a Juana: Julia.: Ah. mabuti mamatay siya. Masamang tao iyan. masamang tao ito…Kung hindi man mason. among! Kura 1. Julia. si Kapitan Miguel.0: Hindi pagkain ang itinutukoy ko sa rasyon! Hindi! Ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga’t mamatay silang lahat. at isang linggo na po silang walang tulog! Kura 2.: Marcelo. at ang Juez de Paz.) Kura 1.0. Tagpo 4.a (Bilangguan sa Bulakan. among.. ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang… Juana: Hintay ka sandali’t kami ay sasama. A = Musika Tagpo 5. si Kapitan Piton. Opo. Marcelo: Hindi sila makakain eh! Kura 1. maraming palo ang kailangan. patyo ng Gobyerno. napaano ka? Lucas: Dinakip po ang tatang mo ng boluntaryong Sta. kundi. isang linggo na pong paluan ito. kung isulat niya ang kabayo may K.0. duro que duro-awa-awa? Ilang kaban ang rasyon? Ang rasyon ng palo. ay daragdagan ng rasyon.0: Loko ito! Anong awa-awa? Nayon walan awa-awa. ha. Julia. Mamang Teňong! Teňong: O Lucas. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin. nakita mo ba ang baro kong makato? Lucas: Mamang Teňong. (Suggestion: sana habang ginagawa ‘to pinapakita na si Inggo na inaapi) Marcelo: Ah. ---bababa ang tabing. Kura 2. magtapis ka… Teňong: O mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligaya na kinamtan sa dibdib ay tinutugunan kapagdaka ng matinding dusa! O mundong mandaraya! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango’t halimuyak ng bulaklak. Marcelo: Hindi po ako kabayo. maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas.

at huwag bibigyan ng mabuting tulugan.Marcelo: Dati po’y tatlong kaban…ngayon po’y lima ng kaban. at makalimang 125. parito kayo. at ang dalawang braso po’y litaw na ang mga buto.0 si Marcelo ng kuwalta at tabako). at tinutuluyan uli ng limang kaban. Julia.0: Mabuti. Tenyong at mga dalaw. si. Kung ganoon ay hindi na mamamatay si Kapitan Inggo? Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo.0: Kapitana Putin. Kura 1. 3 . eh! Kura 1. kaawaawa naman sila. huwag nang ibibilad at ipinagbilin ko na bibigyan na ng mabuting tulugan…Kami ay aakyat muna sandali sa Gobernador. mabuti. Kura 1. Putin. na si Kapitan Inggo ay araw-araw papaluin at ibibilad at bubusan nang tubig ang ilong.) Kura 1. at makalima po sa isang araw. at sasabihin namin na pakawalan na lahat ang mga bilanggo. Kura 1.0: Kapitana Putin. Kakaunti pa! (bibigyan ni Kura 2. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya. 3.a (Mga Relihiyoso. dalhin dito si Kapitan Inggo. hemos traido. ha? Marcelo: Opo.0: Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin. habeis traido el dinero para el Gobernador? Kura 2.0: May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid. Marcelo huwag mong kalilimutan. Tagpo 6. dadalhin dito. Among Kura 1. Samakatwid ay limang beses 25. 4: Si. ay Huston 625 (binibilang sa daliri).0: Aba e. bakit ganoon? (gulat). Marcelo: Si Kapitang Inggo ay pinagsaulan ng hininga.0: Marcelo. at sinabi ko sa Alkalde na huwag nang papaluin. Juana. (Magsisilabas ang mga dalaw). mga dalaw. subalit nang mag-uumaga po ay pito lamang. Kura 1.0: Dalhin dito pati ang papag. Kura 1.0: Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Walo po sana. Kura 1. ngayon makikita mo na ang tao mo.0: (Sa mga kasama niya) Compañeros. Kura 1. babae at lalaki. Marcelo: Hindi po makalakad. nagigit sa pagkakagapos.

si Tenyong ay hindi at ang mga ibang lalaki. Huwag po kayong maniniwalang sasabihin niya sa Gobernador na si tatang ay pakawalan! Bagkus pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan. huwag mong pabayaan ang inang mo! Putin.0: (Sa mga kasama) Despues de ver el Gobernador. di makababayad sa utang na madla. Los 3: Si. kapag ka namatay oh. (Sarili) Kung nababatid lamang ng mga ito ang pinag-usapan ng apat na lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (Ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa isang papag na makitid. ay Putin…Juana-Julia…kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila….Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala.a 4 . lahat ng gawa ng frayleng khul. mano na nga po…. asahan mo po at igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit. es necesario deciral General que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincia.) Kura 1.hindi na maaari…luray luray na ang katawan…Tayo’y maghihiwalay na walang pagsala! Bunso ko. porque esto va mal. Kura 2. bakit ka hindi humalik ng kamay sa among? Tenyong: Inang. lipos na ang sugat ang buong katawan. a fusilar.) Tagpo 7.a Putin: Tenyong. nakahahambal! Ay! Ang anyo ni amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari lalang ni Lusiper sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali…Ah.) Putin: Inggo ko! Tenyong: Tatang! Julia: Kaawa-awa naman! Tenyong: Mahabaging Langit! Tenyong: Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. kay sama mong bata.0: Ya lo creo que va mal.a Manila. ang mga kamay pong nanatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. Salamat po.anak ko…. May diyos na tanto na nakakakakita. buto sampung taba.. among. ama kong ibig.OO’t di ko matingnan. (Papasok ang mga pare. Tenyong: Tatang. si a fuislar. Tenyong: Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? Tenyong: Taya ng loob ko at binabanta-banta mga taong iya’y tadtarin man yata lahat niyang laman. sa ulo ng prayle isa sa kikitil. puso ko’y sinusubhan sa ginawa kay amang ng mga taong hunghang ang awa’y nilimot sa kalupitan. Julia: Tenong ko’y huwag ng isipin mo pa ang ipaghiganti buhay ng iyong ama. (Mangagsisihalik ng kamay. among. ikaw po’y ititihaya ko nang hindi mangalay… Inggo: Huwag na…. cogemeros el tren en la Estacion de Guiguinto. naglabas ang buto sa mga tinalian.Putin: Opo.

Tenyong: Inang. alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay na ito. di ba si inang ay kakalingain mong parang tunay na ina.Tatang. Putin: Inggo ko. si Tenyong ay nakahuli sa paglakad. Tagpo 8. datapwa’t sa sarili mong loob. gayo’t ganito ang kaniyang anyo? Hindi mo ba alam na ikaw lamang ang tanging makapagaaliw sa kaniya? Bakit mo siya iiwan? Tenyong: Julia.. at ang may rebolber ay dalhin. Isa pa: Walang patawad! (Nang mangagsiayon. tingnan mo’t naghihingalo…. Isa: Nalalaman mo bang sila’y mangagsisilulan? Tenyong: Oo. mamaya’y si Julia. nagsisikip ang aking dibdib.a Putin: Tenong.) Tenyong: Mga kasama. ang sakit ay tagos hanggang likod! Ay Tenong. ano ang ipag-aalaala ko? 5 . nangangatal ang buong katwan ko. Tenyong: Tayo na sa estasyon ng Guiguinto. hindi ako makahinga. Ang puso ko’y parang pinipitpit sa palihang bakal! Tenong: Langit na mataas! Tagpo 9. sa lalabas si Julia) Julia: Tenyong. Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: Matitiis mo bang lisanin ang ina mo.(Mga babae’t lalaki): Di na kinahabagan kahit kaunti man. masdan mo po….Inggo… Tenyong: Patay na! (Mangagsisihagulgol ng iyak) ---bababa ang tabing.Inang.. Isa pa: Mayroon din ako. at nabatid ko tuloy nasasabihin daw nila sa Heneral na tayo’y pagbabarilin na. Isa: Ako’y merong iniingatan. hindi na yata ako makasasapit sa atin! Julia. Lalaki’t babae: Wari mukha nang bangkay…. magsikuha ng gulok. pariseos ay daig sa magpahirap. Isa: Mga tampalasan.at masama ang lagay ni tatang.a (Tenyong at mga kasamang lalaki.. tatang…. narinig ko ang salitaan nila. tunay ang sinabi mo.

huwag nang mangamba. ang nakapanlulumo niyang daing: “Mga anak ko. ako ay hinihintay ng mga kapatid. (Titigil) Yayao na ako! Julia: Ako’y lilisanin? Balot yaring puso ng matinding lumbay. /Kung saka-sakaling irog ko’y masaktan. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib. Julia ko.) Ang larawang ito’y aking isasabit sa tapat ng puso’y huwag iwawaglit at sa mga digma. Oras na. dito sa dibdib ko’y tumitimo ang nakalulunos niyang himutok. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping ina. Tenyong: Juling aking sinta! Julia: Oh. nguni’t hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di katumbas ng isang babaing gaya ko. ang ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. Julia: Wala akong maitututol. Julia: Mangungulimlim na ang sa matang ilaw. Julia: Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis. Tenyong: Huwag mamanglaw. sa pinto ng nagpaubayang anak. Magliwayway uli’t dilim ay mapawi. Aming tutubusin. ang pagluluwalhati. pahatid kang agad sa aking kandungan. Darating na ibig. Tenyong: Huwag nang matakot. Mga prayle at mga kasama ni Tenyong at si Tenyong. Tenyong.a (Tugtuging nagpapakilala ng damdamin. Nang hindi malubos ang pagkasiphayo sa mga sakuna. bumalik ka agad nang di ikamatay. hindi dapat tulutang…mga iaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipin. taksil! 6 . huwag kang umalis! Tenyong: Julia.Julia: Oo nga. lahi ni Lucifer! Magsisi ka’t oras mo na! Tenong: Ikaw ang natay sa ama ko. Pagdating ng bahaging masaya ay maririnig ang sigawan sa loob. ikaw’y kalaguyo. Tenyong.) Isa: Ah. Julia: Tenyong na poon ko’y kahimanawari. naaliping ina. Ang mga sugat mo’y aking huhugasan ng masaganang luhang sa mata’y nunukal. ng paglagot ng matibay na tanikalang mahigpit sa tatlong daang taong sinasangayad. tangnan at isusuot kay Tenyong ang gargantilya.” anya. Ako’y tutupad lang ng aking panata sa pakikianib sa mga kasama. “ngayo’y kapanahunang ako’y ibangon na ninyo sa pagkalugami. kung siya’y masambit ipagtanggol ka sa mga panganib.) Julia: (Biglang lilingon) Te…! Yumao na! (Papasok) Tagpo 10. Tenyong ng buhay! Tenyong: (Anyong aalis) (Sarili) Kaawa-awa! (Tuluyang aalis. tanggapin na lamang ang huling tagubilin! (Huhubarin ang gargantilyang may medalyita. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. hindi maaari ang ako ay di pasa-parang. Tenyong: Sa Diyos nananalig. Tenyong: Ang ulap Julia ko’y di mananatili. sa tabi ng puso.

ikaw ay bata pa nga – anong pusu-puso ang sinasabi mo? Totoo nga’t noong una’y kapag may lalaking nangingibig ay tinatatanggap ng mga mata at itinutuloy sa puso. patawarin ninyo! Kura 2. . Julia: Kung pumarito po sila. ang mga pangungusap mo! Ako po’y hindi makasunod sa masamang kalakaran ng panahon. sila’y pagpapakitaan nang mainam. tila wari . may kinalulugdan ka na bang iba? Julia: Wala po! Juana: Kung wala ay bakit ka sumusuway sa aking iniaalok? Nalaman mo na. Juana: Julia. ang kagalingan mong sarili ang aking ninananais. nagbago nang lahat ang lakad ng panahon… ngayo’y kung may lalaking nangingibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito (hihipuin ang noo) dito sa isip at di na sa puso. inang ko. Papunta na si Miugel at ang kanyang ama. ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuran mo. Subalit ngayo’y iba na. Juana: (Natatawa) Julia. dito po ako makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso.Kura 1. ay mapasa-Kristiyano na! (Papasok) 7 . at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin: ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. sabihin mo at nang maintindihan ko. igayak ang loob mo. ako’y natatawa lamang sa iyo. Julia: Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. . bugtong na anak at nakaririwasa…ano pa kulang? Julia: Ako po. . Ang wika ko baga. at kung ano ang kaniyang tibok ay siyang sinusunod. siya’y nagpapahingalay na… Julia: Nakasisindak.0: Desgraciadas! Tenong: Walang utang na hindi pinagbayaran! Wakas ng Unang Bahagi Ikalawang Bahagi I TAGPO (Bahay ni Julia) (Julia at Juana) Salitain Juana: Julia.0: Perdon. Julia? Hindi naman siya pangit… Kung tutuusin nga’y siya’y lipi ng mabubuting tao. Juana: Ay ano? Duluhan mo. ay di kausapin mo po! Juana: Bakit ba ganiyan ka makasagot. inang ko. ay bukas-makalawa’y mag-aasawa ka rin lamang… ay kung mapapasa-moro. ang hinahangad ko po ay….

at baka di na abutin si Julia’y humihinga pa… papanaw. Pari Teban.Julia: (Sarili) Moro yata si Tenyong! II TAGPO (Julia at Monica) Salitain Julia: Monicaaaaaaaaaa. halika. diyata' ako’y iyong natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahapis. huwag mo akong bayaang mapasa ibang kandungan. Monicaaaaaaaaaa Monica: (Sa loob) Pooo! Julia: Halika!(Lalabas si Monica) Pumaroon ka kay Lukas. Tadeo.. Halika. Ay! Magdumali ka’t daluhan. at Juana) Musika Dalit ni Julia Oh. madali ka…. Tenyong niyaring dibdib. Monica: Opo (Papasok) III TAGPO (Julia-mamaya’y Miguel. sabihin mong hinihintay ko siya. tubusin sa kapanganiban. Tenyong. walang pagsala! At kung patay na abutin itong iyong nalimutan 8 .

Juana. ang mabuting mamili. Ang inang mo? Julia: Nariyan po sa labas. wala nang pamisa… ang mga patay ay hindi na dinadapit. tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin. Tadeo: (Kay Miguel) Lapitan mo. Juana. at mukhang lalabas na mabuting asawa…. Juana: Aba. subalit ngayon nga. di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka. P. si Miguel po’y hindi maalam makiusap. Miguel: Baka po ako murahin ah! Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. Teban: Kaya. Teban: Hindi.Marunong kang pumili. kung iyo nang maibaon sa malungkot na pantiyon. narito pala ang among! Mano po. tatawagin ko po. P. Teban: (Pumalakpak) Kaganda ng dalit mo Julia…napakalumbay lamang… Julia: (Gulat) Narito po pala kayo! Patawarin po ninyo at hindi ko nalalamang kayo’y nangagsirating… Kahiya-hiya po. a. mainam ang dalit mo. Teban: Masama. kami na ang namamahala. Miguel. Juana. Teban: Ah. wala naman kaming kinikita. Teban: Magandang bata si Julia. P.ang bangkay ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. hindi kahiya-hiya. (Papasok). (Lalabas si Juana). P. Juana: Totoo po ang sabi mo. Huling samo. Juana: Bakit dami mo pong mga pinakakaing mga pamangking dalaga? 9 . dalawin minsan man isang taon. e. ngayon ko napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. oh! Tenyong. Tadeo: Ako. among. P. tila yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap… noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting suweldo dahil sa kami’y alipin ng mga prayle. kamusta? Juana: Mabuti po among. among. among? P.

Adios. ibalita mo sa kanila na wala nang Kastila rito. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay. Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh.P.. Adios Juana… Magpapakumpisal pa. Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. Kung wala nap o kayong iuutos. Miguel: Ay! Aling Julia…ay. Alam mo ba kung nasaan si mamang Tenyong? Lucas: Hindi po. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na “ay”? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na…. Sabihin niyo lang po… Julia: Salamat. ako’y aalis na. Lucas. Subalit ang tanging nais ko ay ihatid lamang sa kanya ang sulat na ito. Teban: Oo nga. Aling Julia! Ay.a 10 . Lucas. Julia: Wala na. Julia: Adios! Tagpo 4. Ngunit kung kailangan niyo talaga ay aking hahanapin siya. Lucas: Maaasahan niyo pong darating ito sa kanya. tayo na’t nagkayari na kami ng kaniyang ina. iniwan at sukat itong bayan. Teban: Siya nga.ma…ma…malapit na po…. Tagpo 5. ulilang inaampon ko. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige.a Lucas: Magandang araw po…! Julia: Lucas! Tuloy ka. Sana’y makabalik ka agad. tayo na’t baka ka pa mahalata… P. Julia! Juana.

Sarhento: Kami ay walang malas pa lamang. Tagpo 2.a Kabo: Limang buenas na kayo. At opo. Julia: Maaasahan ko kaya? Lucas: Marahil po. Julia: Ano ba ang bilin sa iyo? Lucas: Sabihin ko raw po sa inyo na siya’y uuwi na. nabigay ko na. At wala po siyang sagot. Lucas. Sa oras na sasagot na siya ay bigla namang dumating ang kaaway Julia: Kung gayo’y napapalaban si Tenong? Naku! Hindi kaya masugatan! Kay laking panganib! Lucas: Pinaalis po akod ako ni Kapitan Tenyong at baka raw mapahamak pa ‘ko at wala nang makapagbalita sa inyo. Kung silay magkaroon ng ligamgam.a 11 .. Julia: Oo. Sige po. Kabo: Hari na kayo Sarhento: At ang rebesino? IKATLONG YUGTO Lucas: Tao po! Tao poooo… (repeat if necessary) Julia: Aba Lucas! Kailan ka dumating? Nakita mo ba siya? Lucas: Kararating ko pa lamang. Subalit kung ako lamang ang masusunod ay tutulong po ako sa kanila! Hindi ako natatakot sa mga putok. maliban lang kung. ang totoo nga’y hilig ko ang putukan.*musika* Tagpo 6. ako’y aalis na. Marami na kong utang sa’yo.

a Juana: Miguel. Siya nga pala. Huwag mo akong kausapin. Pagkatapos ang ulan. Julia: At sino naman ang nagsabi sa inyo niyan? Miguel: Sinabi mo na ang kumakausap sa iyo’y ibig mong… Julia: (laugh) Ulol nga pala? Ang kumausap sa akin ay ibig ko nang … dikdikin.. salamat at ngayo’y napapanood ko na ang liwanag ni Febo Julia: Narito na naman ang ulol na ito. alimuum at huni ng ibon… Miguel: Bakit ba ayaw mo kong sagutin? O talang maliwanag. daig mo ang araw na bagong sumikat. araw at mga bituin. Ayaw niyang pagwikaan ng mga tala. tala. subalit pumunta siya roon para pasindahan ang lahat ng simbahan. at ang kumausap sa akin ay ibig kong… Miguel: Bakit baa yaw mo kong sagutin? Julia: Masakit ang ulo ko.. nilimot mo na ako! --music— Tagpo 3. Bawat tunog na nadidinig ko ay tila nginangatngat ng aso ang ulo ko.. Juana: Ganoon naman pala eh. Naintindihan mo ba? Marteng matapang Julia: Tenong. Venus at marami pang kaulolan. Miguel: Ay. Babanggitin uli ang buwan..a 12 . Venus. totoog masakit na ang ulo ko. manununog pa! Tagpo 4. sumagot din! Salamat at ako’y iniibig mo na. Hindi naman po siya engrandeng engrande.. Julia: Miguel. (Kay Miguel): Julia lang ang itatawag mo sa kanya.Miguel: Julia. at sisita pa raw po ang lahat ng orquesta Julia (sarili): Tunggok na nga. ang tatang mo’y hindi ba paririto? Miguel: Patungo nap o rito. ba’t naguumiyak si Juana? Anong ginawa mo? Miguel: Kinausap ko lamaong po tapos pumadiyak-padiyak na at ako’y iniwan… *tinatawag ni Juana si Julia* Juana: Kinakausap ka lamang ni Miguel… tapos nagalit ka na? Julia (sa sarili): Aba nakapagsumbong pa ang tunggak! Julia: Sinabi ko pos a kanya’y huwag akong kausapin sapagkat masakit po ang ulo ko. Ngunit lalo pa niya akong kinausap at sinabi pang ako si Febo. dumaan lamang sa bahay ni Fiscal Manuel.

Tadeo: Miguel. sa araw ng Sabadong darating ay iraos na natin ang mga bunso. ah mga kuhila! Koro.Miguel: Ah. Kamusta naman po kayo? Tadeo: MAbuti. tinatanong ka ng magiging biyenan mo. ibig ko’y ikaw ang pipili ng damit mong bibilhin.. maghintay na! Ikaw ay umuwi na at dumaan kay Fiscal Manuel. Si Miguel lamang ang palaging sinisinat… Si Julia? Juana: Narito po. (to Julia) Julia ipinakikiusap ng biyenan mo na sa Sabado na lang daw ang kasal. Tadeo: (to Juana) Balae. ako sana’y may ipakikisuyo sa iyo na isang mumunting bagay. sabihin mo p okay Julia na totoong tanghali na. Julia! Julia! Pumarito ka.. ha. may banda’t orchestra Koro (sigaw) Mabuhay ang Filipinas. Miguel: Kay sama naman ng sagot nito! Aling Juana. Sabihin mo sa kanya na hindi na matutuloy sa Sabado. huwag na matingnan Kay Tadeo: ikaw matanda ka’y Kita’y uunatan Mga walang awa.a Recitado: Magsilayo kayo. Huwag na nating hintayin pa ang ikadalawampu’t lima. maghintay na po tayo. narito na po si Tatang Tadeo: Ano balae. hindi ba nagkakasakit? Juana: Wala naman pong nagkakasakit sa amin. mukha ngang manununog. Juana: Opo Julia (sarili) Kay bigat nga naman talaga ng duko ko sa matandang ito. ha… Sugatan lamang Lumayas ka Miguel. Magaalas-dose na nga yata eh! 13 . parehas pa rin ng dati. sabihin mo pos a kanila na antabayanan ang araw na napagkasunduan! Bakit po minamadali nila? Juana: Siyanga po naman. Julia: Inang. mabuhay ang kasal! *kanta* Miguel: Julia! Nasan ka na? Naghihintay na si Pari Teban! Ano bang tagal ng salubungan yan? Napakatagal nga naman talaga! Julia: Pakasal kang mag-isa mo. ako’y bitiwan Dumating na ha. Tagpo 5. Tadea: Hija. Julia: Ano itong narinig ko?! Ibig pang pabilisan ang pagsabi ng mabangis na kamatayan! Mga walang awa! Juana: Tatanungin ko po si Julia kung pumapayag siya.

halika. ay mangyaring ipakasal sa kanya si Julia” Juana: Ipakasal sa kanya si Julia?! Bakit? *nagtatanong din sina Miguel at Tadeo* Kura: Sapagkat noon p ama’y may kasunduan na sila’y magpapakasal sa oras na ito. mangyaring tawagin ang kura nang makapagkumpisal ang Kapitang Tenong Miguel: Hindi po. ang tao pong nasa mahalagang oras ng kamatayan.. Juana: Julia. Juana: AH totoo nga! Lilong anak! Sukab na pamangkin! Julia: Inang! Juana: HINDI KITA ANAK! *kanta parts* 14 . masama raw po ang lagay ni Kapitan Tenong. hindi po dapat iwan. Heneral: Ginoong medico! Tignan niyo nga po ang Kapitan Tenong! Mamamatay pala. ay may huling kahilingan. at kay Ginoong Miguell. Ginoo. Ipinagmamakaawa niya sa iyo Juana. Juana: Mamamatay pala! Ginoong Heneral.Juana: Julia naghihintay na raw si Pari Teban Julia: Hayaan niyong maghintay siya! Si Tenong po’y mamamatay na… Kaaawa-awa naman. na yayamang siya ay mamamatay rin sa oras na ito. ako nap o ang tatawag Kura: Ako’y may ipahahayag sa inyo na isang malaking bagay… “ang Kapitan Tenong na sa oras na ito’y lilipat sa baying tahimik. May salitaan nga ba kayo ni Tenong? Julia: Inang. at malapit ng dumulok sa hukuman ng Diyos ay hindi na nagsasasabi ng kasinungalingan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful