Walang Sugat ni Severino Reyes Unang Yugto Tagpo 1.

a: Sa loob ng isang bahay *kantas* Julia: Iligpit na ninyo ang mga bastidor at kayo’y umalis na. Tagpo 2.a Teňong: Julia, patingin nga ng binuburdahan mo Julia: *ilalayo ang panyo kay Teňong. Pipilitin ni Teňong na makita ang panyo pero pilit itong inilalayo ni Julia* Huwag na, Teňong. Huwag mo munang tingnan, masama ang pagkakakayari. Saka na lang, kapag maganda na. Sa ibang araw, ipapakita ko sa iyo. Teňong: Posible ba na ang mga daliring ito, na hagod kandila, na parang nilalik na maputing garing, ay may yayariin na hindi maganda? Hala na, titingan ko lamang saglit… Julia: Wag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko! Teňong: Ay!  Julia: Anong lalim ng buntong-hininga. Lalo ko pang pagagalitin… Teňong: Julia, Julia ko… Hindi na ko nagagalit, patawarin mo ako… Julia: Masakit sa akin, magalit ka at hindi, laging bagay! Teňong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, na ito ay nakita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko! Julia: Hindi ah! Nagkakamali ka… Hindi para sa iyo ang panyong iyan. Teňong: Kasinungalingan! At kanino namang pangalan ito… A, Antonio, N, Narciso at F, ay Flores! Julia: Hindi mo pangalan iyan. A-, sa amang iyan! Iya’y iaalay ko sa kaniya ngayong kaarawan ng Pasko. Teňong: Hindi pala akin ah! Kung sa amang o sa demonyo ma’y bakit ang letra’y A, N at F? Julia: Oo nga, ah, eh, pagka’t ang A ay amang, ang N ay natin, at ang F ay frayle. Amang natin frayle. Teňong: Amang natin frayle? Niloloko mo ba ko? Laking kaalipustahan! Huwag mo kong aglahiin tungkol sa mga taong iya’t madaling magpapanting ang tainga ko! Julia (to self): Aba, at nakaganti na ako! Teňong: Julia, magsabi ka nga ng totoo! Para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako… *kantas*

1

at isang linggo na po silang walang tulog! Kura 2. mabuti mamatay siya. ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang… Juana: Hintay ka sandali’t kami ay sasama. si Kapitan Miguel. ay daragdagan ng rasyon. napaano ka? Lucas: Dinakip po ang tatang mo ng boluntaryong Sta. nakita mo ba ang baro kong makato? Lucas: Mamang Teňong. ---bababa ang tabing. (Suggestion: sana habang ginagawa ‘to pinapakita na si Inggo na inaapi) Marcelo: Ah. Ang rasyon na sinasabi ko sa yo ay ang palo.0: Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. sapagka’t kung siya sumulat …maraming K(a). isang linggo na pong paluan ito. Mamang Teňong! Teňong: O Lucas.0: Loko ito! Anong awa-awa? Nayon walan awa-awa. kung isulat niya ang kabayo may K. among! Kura 1. masamang tao ito…Kung hindi man mason. magtapis ka… Teňong: O mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligaya na kinamtan sa dibdib ay tinutugunan kapagdaka ng matinding dusa! O mundong mandaraya! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango’t halimuyak ng bulaklak. ha. maraming palo ang kailangan. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin. na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. duro que duro-awa-awa? Ilang kaban ang rasyon? Ang rasyon ng palo. A = Musika Tagpo 5. kundi. cabayo K(a).a (Bilangguan sa Bulakan. marahil filibustero. Kura 2.0. among.Tagpo 3. 2 . Opo.: Ah. at ang Juez de Paz.: Marcelo.a Juana: Julia.0. Julia. Tagpo 4. si Kapitan Piton. Masamang tao iyan. Maria! Teňong: (gulat) Diyata’t dinakip si Tatang? Lucas: Opo! Sa Bulacan daw po dadalhin… Teňong: Tiya.. Marcelo: Hindi sila makakain eh! Kura 1. na lahat ng C pinapalitan ng K. patyo ng Gobyerno. Julia. maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas.0: Hindi pagkain ang itinutukoy ko sa rasyon! Hindi! Ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga’t mamatay silang lahat. Marcelo: Hindi po ako kabayo.) Kura 1. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang mangagsidaing.

0: May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid. Among Kura 1. si. mga dalaw. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya. Kung ganoon ay hindi na mamamatay si Kapitan Inggo? Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo. (Magsisilabas ang mga dalaw).0: Kapitana Putin. nagigit sa pagkakagapos.0: Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Walo po sana. at sasabihin namin na pakawalan na lahat ang mga bilanggo.0: (Sa mga kasama niya) Compañeros. Kura 1. ay Huston 625 (binibilang sa daliri).) Kura 1. na si Kapitan Inggo ay araw-araw papaluin at ibibilad at bubusan nang tubig ang ilong. parito kayo.0 si Marcelo ng kuwalta at tabako). at makalimang 125. at huwag bibigyan ng mabuting tulugan. Samakatwid ay limang beses 25. at ang dalawang braso po’y litaw na ang mga buto. Marcelo: Hindi po makalakad. Kura 1.0: Dalhin dito pati ang papag. Kura 1. hemos traido. Kura 1. 4: Si. at makalima po sa isang araw. 3 .0: Kapitana Putin. at sinabi ko sa Alkalde na huwag nang papaluin.a (Mga Relihiyoso.0: Marcelo. 3.0: Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin.Marcelo: Dati po’y tatlong kaban…ngayon po’y lima ng kaban. dalhin dito si Kapitan Inggo. bakit ganoon? (gulat). Julia. subalit nang mag-uumaga po ay pito lamang. Kura 1.0: Mabuti. dadalhin dito. at tinutuluyan uli ng limang kaban. habeis traido el dinero para el Gobernador? Kura 2.0: Aba e. Kura 1. Kakaunti pa! (bibigyan ni Kura 2. Marcelo: Si Kapitang Inggo ay pinagsaulan ng hininga. babae at lalaki. ha? Marcelo: Opo. mabuti. Tenyong at mga dalaw. ngayon makikita mo na ang tao mo. huwag nang ibibilad at ipinagbilin ko na bibigyan na ng mabuting tulugan…Kami ay aakyat muna sandali sa Gobernador. Putin. Marcelo huwag mong kalilimutan. Tagpo 6. kaawaawa naman sila. Kura 1. Juana. eh! Kura 1.

di makababayad sa utang na madla. si Tenyong ay hindi at ang mga ibang lalaki. mano na nga po….a Manila.OO’t di ko matingnan. sa ulo ng prayle isa sa kikitil. lahat ng gawa ng frayleng khul. (Papasok ang mga pare. (Mangagsisihalik ng kamay. asahan mo po at igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit. Los 3: Si. Julia: Tenong ko’y huwag ng isipin mo pa ang ipaghiganti buhay ng iyong ama. buto sampung taba. lipos na ang sugat ang buong katawan.) Tagpo 7. Tenyong: Tatang. a fusilar.) Kura 1.) Putin: Inggo ko! Tenyong: Tatang! Julia: Kaawa-awa naman! Tenyong: Mahabaging Langit! Tenyong: Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. bakit ka hindi humalik ng kamay sa among? Tenyong: Inang. ay Putin…Juana-Julia…kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila…. ang mga kamay pong nanatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. cogemeros el tren en la Estacion de Guiguinto. Huwag po kayong maniniwalang sasabihin niya sa Gobernador na si tatang ay pakawalan! Bagkus pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan. nakahahambal! Ay! Ang anyo ni amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari lalang ni Lusiper sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali…Ah. kay sama mong bata. among.0: (Sa mga kasama) Despues de ver el Gobernador. kapag ka namatay oh.hindi na maaari…luray luray na ang katawan…Tayo’y maghihiwalay na walang pagsala! Bunso ko. May diyos na tanto na nakakakakita. naglabas ang buto sa mga tinalian. si a fuislar.anak ko…. porque esto va mal.0: Ya lo creo que va mal.. among. (Sarili) Kung nababatid lamang ng mga ito ang pinag-usapan ng apat na lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (Ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa isang papag na makitid. es necesario deciral General que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincia. ama kong ibig. Tenyong: Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? Tenyong: Taya ng loob ko at binabanta-banta mga taong iya’y tadtarin man yata lahat niyang laman. puso ko’y sinusubhan sa ginawa kay amang ng mga taong hunghang ang awa’y nilimot sa kalupitan. Kura 2.a Putin: Tenyong. ikaw po’y ititihaya ko nang hindi mangalay… Inggo: Huwag na….Putin: Opo. Salamat po.Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala.a 4 . huwag mong pabayaan ang inang mo! Putin.

. Isa pa: Walang patawad! (Nang mangagsiayon. masdan mo po….a Putin: Tenong. Isa: Ako’y merong iniingatan.Inang. ang sakit ay tagos hanggang likod! Ay Tenong.a (Tenyong at mga kasamang lalaki. magsikuha ng gulok. Ang puso ko’y parang pinipitpit sa palihang bakal! Tenong: Langit na mataas! Tagpo 9. sa lalabas si Julia) Julia: Tenyong..(Mga babae’t lalaki): Di na kinahabagan kahit kaunti man. Isa: Nalalaman mo bang sila’y mangagsisilulan? Tenyong: Oo. Isa: Mga tampalasan. Tenyong: Tayo na sa estasyon ng Guiguinto. Isa pa: Mayroon din ako.Inggo… Tenyong: Patay na! (Mangagsisihagulgol ng iyak) ---bababa ang tabing. mamaya’y si Julia. di ba si inang ay kakalingain mong parang tunay na ina. narinig ko ang salitaan nila. Putin: Inggo ko. hindi na yata ako makasasapit sa atin! Julia.. hindi ako makahinga. nangangatal ang buong katwan ko.at masama ang lagay ni tatang. datapwa’t sa sarili mong loob. gayo’t ganito ang kaniyang anyo? Hindi mo ba alam na ikaw lamang ang tanging makapagaaliw sa kaniya? Bakit mo siya iiwan? Tenyong: Julia. tatang…. nagsisikip ang aking dibdib. Tagpo 8. Tenyong: Inang. at nabatid ko tuloy nasasabihin daw nila sa Heneral na tayo’y pagbabarilin na. si Tenyong ay nakahuli sa paglakad. Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: Matitiis mo bang lisanin ang ina mo. at ang may rebolber ay dalhin. Lalaki’t babae: Wari mukha nang bangkay…. ano ang ipag-aalaala ko? 5 . pariseos ay daig sa magpahirap. tunay ang sinabi mo.Tatang. tingnan mo’t naghihingalo….) Tenyong: Mga kasama. alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay na ito.

Magliwayway uli’t dilim ay mapawi. ang ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. ikaw’y kalaguyo. ang nakapanlulumo niyang daing: “Mga anak ko. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping ina. (Titigil) Yayao na ako! Julia: Ako’y lilisanin? Balot yaring puso ng matinding lumbay. nguni’t hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di katumbas ng isang babaing gaya ko. hindi dapat tulutang…mga iaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipin. bumalik ka agad nang di ikamatay. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. Tenyong. ang pagluluwalhati. Julia: Wala akong maitututol. ng paglagot ng matibay na tanikalang mahigpit sa tatlong daang taong sinasangayad. Julia: Mangungulimlim na ang sa matang ilaw. Tenyong. Julia: Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis. sa tabi ng puso. hindi maaari ang ako ay di pasa-parang. pahatid kang agad sa aking kandungan. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib. /Kung saka-sakaling irog ko’y masaktan. Ako’y tutupad lang ng aking panata sa pakikianib sa mga kasama.a (Tugtuging nagpapakilala ng damdamin. tanggapin na lamang ang huling tagubilin! (Huhubarin ang gargantilyang may medalyita. Darating na ibig.) Julia: (Biglang lilingon) Te…! Yumao na! (Papasok) Tagpo 10. naaliping ina. huwag nang mangamba. lahi ni Lucifer! Magsisi ka’t oras mo na! Tenong: Ikaw ang natay sa ama ko. Aming tutubusin. ako ay hinihintay ng mga kapatid. Tenyong: Sa Diyos nananalig.Julia: Oo nga. Tenyong: Huwag nang matakot. Julia ko.) Ang larawang ito’y aking isasabit sa tapat ng puso’y huwag iwawaglit at sa mga digma. Ang mga sugat mo’y aking huhugasan ng masaganang luhang sa mata’y nunukal. tangnan at isusuot kay Tenyong ang gargantilya. Mga prayle at mga kasama ni Tenyong at si Tenyong. Pagdating ng bahaging masaya ay maririnig ang sigawan sa loob. Tenyong: Juling aking sinta! Julia: Oh. kung siya’y masambit ipagtanggol ka sa mga panganib. dito sa dibdib ko’y tumitimo ang nakalulunos niyang himutok. Oras na. Tenyong: Ang ulap Julia ko’y di mananatili. Julia: Tenyong na poon ko’y kahimanawari. “ngayo’y kapanahunang ako’y ibangon na ninyo sa pagkalugami. Tenyong ng buhay! Tenyong: (Anyong aalis) (Sarili) Kaawa-awa! (Tuluyang aalis. taksil! 6 .” anya.) Isa: Ah. sa pinto ng nagpaubayang anak. huwag kang umalis! Tenyong: Julia. Tenyong: Huwag mamanglaw. Nang hindi malubos ang pagkasiphayo sa mga sakuna.

Subalit ngayo’y iba na. inang ko. Julia: Kung pumarito po sila. .0: Desgraciadas! Tenong: Walang utang na hindi pinagbayaran! Wakas ng Unang Bahagi Ikalawang Bahagi I TAGPO (Bahay ni Julia) (Julia at Juana) Salitain Juana: Julia. ikaw ay bata pa nga – anong pusu-puso ang sinasabi mo? Totoo nga’t noong una’y kapag may lalaking nangingibig ay tinatatanggap ng mga mata at itinutuloy sa puso. ang mga pangungusap mo! Ako po’y hindi makasunod sa masamang kalakaran ng panahon. ay bukas-makalawa’y mag-aasawa ka rin lamang… ay kung mapapasa-moro. tila wari . ay mapasa-Kristiyano na! (Papasok) 7 . bugtong na anak at nakaririwasa…ano pa kulang? Julia: Ako po. ay di kausapin mo po! Juana: Bakit ba ganiyan ka makasagot. Julia: Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. at kung ano ang kaniyang tibok ay siyang sinusunod. Juana: Julia. may kinalulugdan ka na bang iba? Julia: Wala po! Juana: Kung wala ay bakit ka sumusuway sa aking iniaalok? Nalaman mo na. . Juana: (Natatawa) Julia. . dito po ako makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso. sabihin mo at nang maintindihan ko. inang ko. at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin: ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. nagbago nang lahat ang lakad ng panahon… ngayo’y kung may lalaking nangingibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito (hihipuin ang noo) dito sa isip at di na sa puso. Ang wika ko baga. sila’y pagpapakitaan nang mainam. Juana: Ay ano? Duluhan mo. igayak ang loob mo.Kura 1. Julia? Hindi naman siya pangit… Kung tutuusin nga’y siya’y lipi ng mabubuting tao. ang kagalingan mong sarili ang aking ninananais. ang hinahangad ko po ay…. ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuran mo. siya’y nagpapahingalay na… Julia: Nakasisindak.0: Perdon. ako’y natatawa lamang sa iyo. Papunta na si Miugel at ang kanyang ama. patawarin ninyo! Kura 2.

Tadeo. at baka di na abutin si Julia’y humihinga pa… papanaw. Monicaaaaaaaaaa Monica: (Sa loob) Pooo! Julia: Halika!(Lalabas si Monica) Pumaroon ka kay Lukas.. Ay! Magdumali ka’t daluhan. Pari Teban. Halika. tubusin sa kapanganiban. Tenyong niyaring dibdib.Julia: (Sarili) Moro yata si Tenyong! II TAGPO (Julia at Monica) Salitain Julia: Monicaaaaaaaaaa. Tenyong. sabihin mong hinihintay ko siya. diyata' ako’y iyong natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahapis. Monica: Opo (Papasok) III TAGPO (Julia-mamaya’y Miguel. halika. huwag mo akong bayaang mapasa ibang kandungan. walang pagsala! At kung patay na abutin itong iyong nalimutan 8 . madali ka…. at Juana) Musika Dalit ni Julia Oh.

Juana: Bakit dami mo pong mga pinakakaing mga pamangking dalaga? 9 . tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin. wala naman kaming kinikita. kamusta? Juana: Mabuti po among. P. mainam ang dalit mo. di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka.Marunong kang pumili. Teban: (Pumalakpak) Kaganda ng dalit mo Julia…napakalumbay lamang… Julia: (Gulat) Narito po pala kayo! Patawarin po ninyo at hindi ko nalalamang kayo’y nangagsirating… Kahiya-hiya po. kami na ang namamahala. Juana: Aba. e. si Miguel po’y hindi maalam makiusap. tatawagin ko po. subalit ngayon nga. kung iyo nang maibaon sa malungkot na pantiyon. among. Juana: Totoo po ang sabi mo. (Papasok). Teban: Hindi. Teban: Kaya. Juana. (Lalabas si Juana). ang mabuting mamili. narito pala ang among! Mano po. among. Huling samo. Ang inang mo? Julia: Nariyan po sa labas. at mukhang lalabas na mabuting asawa…. P. Juana. Miguel. tila yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap… noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting suweldo dahil sa kami’y alipin ng mga prayle. Miguel: Baka po ako murahin ah! Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. oh! Tenyong. among? P. P. dalawin minsan man isang taon. wala nang pamisa… ang mga patay ay hindi na dinadapit. Tadeo: (Kay Miguel) Lapitan mo. P. Tadeo: Ako. Teban: Magandang bata si Julia. Teban: Ah.ang bangkay ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. Juana. ngayon ko napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. Teban: Masama. P. a. hindi kahiya-hiya.

tayo na’t nagkayari na kami ng kaniyang ina. Kung wala nap o kayong iuutos. Julia: Adios! Tagpo 4. Teban: Oo nga. Julia: Wala na. ulilang inaampon ko.. iniwan at sukat itong bayan. Tagpo 5. Adios. Sabihin niyo lang po… Julia: Salamat. Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh. Teban: Siya nga. Lucas: Maaasahan niyo pong darating ito sa kanya. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige. Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. ibalita mo sa kanila na wala nang Kastila rito. Julia! Juana. Miguel: Ay! Aling Julia…ay. Adios Juana… Magpapakumpisal pa.ma…ma…malapit na po…. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay. Sana’y makabalik ka agad. Aling Julia! Ay. Lucas. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na “ay”? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na…. ako’y aalis na.a 10 . Subalit ang tanging nais ko ay ihatid lamang sa kanya ang sulat na ito. Ngunit kung kailangan niyo talaga ay aking hahanapin siya. Lucas. tayo na’t baka ka pa mahalata… P. Alam mo ba kung nasaan si mamang Tenyong? Lucas: Hindi po.P.a Lucas: Magandang araw po…! Julia: Lucas! Tuloy ka.

Subalit kung ako lamang ang masusunod ay tutulong po ako sa kanila! Hindi ako natatakot sa mga putok.*musika* Tagpo 6. Kung silay magkaroon ng ligamgam.a 11 . Julia: Maaasahan ko kaya? Lucas: Marahil po. ang totoo nga’y hilig ko ang putukan. Sige po. ako’y aalis na. Tagpo 2. Lucas.. maliban lang kung. Marami na kong utang sa’yo. Julia: Oo. Julia: Ano ba ang bilin sa iyo? Lucas: Sabihin ko raw po sa inyo na siya’y uuwi na. nabigay ko na. At opo. At wala po siyang sagot. Sarhento: Kami ay walang malas pa lamang. Sa oras na sasagot na siya ay bigla namang dumating ang kaaway Julia: Kung gayo’y napapalaban si Tenong? Naku! Hindi kaya masugatan! Kay laking panganib! Lucas: Pinaalis po akod ako ni Kapitan Tenyong at baka raw mapahamak pa ‘ko at wala nang makapagbalita sa inyo.a Kabo: Limang buenas na kayo. Kabo: Hari na kayo Sarhento: At ang rebesino? IKATLONG YUGTO Lucas: Tao po! Tao poooo… (repeat if necessary) Julia: Aba Lucas! Kailan ka dumating? Nakita mo ba siya? Lucas: Kararating ko pa lamang.

at ang kumausap sa akin ay ibig kong… Miguel: Bakit baa yaw mo kong sagutin? Julia: Masakit ang ulo ko. Siya nga pala. Naintindihan mo ba? Marteng matapang Julia: Tenong. totoog masakit na ang ulo ko.a 12 . salamat at ngayo’y napapanood ko na ang liwanag ni Febo Julia: Narito na naman ang ulol na ito. Pagkatapos ang ulan. sumagot din! Salamat at ako’y iniibig mo na. Ayaw niyang pagwikaan ng mga tala. (Kay Miguel): Julia lang ang itatawag mo sa kanya. tala. ang tatang mo’y hindi ba paririto? Miguel: Patungo nap o rito.. at sisita pa raw po ang lahat ng orquesta Julia (sarili): Tunggok na nga. Julia: At sino naman ang nagsabi sa inyo niyan? Miguel: Sinabi mo na ang kumakausap sa iyo’y ibig mong… Julia: (laugh) Ulol nga pala? Ang kumausap sa akin ay ibig ko nang … dikdikin. Bawat tunog na nadidinig ko ay tila nginangatngat ng aso ang ulo ko. Miguel: Ay.. Julia: Miguel. subalit pumunta siya roon para pasindahan ang lahat ng simbahan.. araw at mga bituin. Babanggitin uli ang buwan. Huwag mo akong kausapin.. Hindi naman po siya engrandeng engrande.a Juana: Miguel. ba’t naguumiyak si Juana? Anong ginawa mo? Miguel: Kinausap ko lamaong po tapos pumadiyak-padiyak na at ako’y iniwan… *tinatawag ni Juana si Julia* Juana: Kinakausap ka lamang ni Miguel… tapos nagalit ka na? Julia (sa sarili): Aba nakapagsumbong pa ang tunggak! Julia: Sinabi ko pos a kanya’y huwag akong kausapin sapagkat masakit po ang ulo ko.. nilimot mo na ako! --music— Tagpo 3. Ngunit lalo pa niya akong kinausap at sinabi pang ako si Febo. manununog pa! Tagpo 4. Venus. Juana: Ganoon naman pala eh. alimuum at huni ng ibon… Miguel: Bakit ba ayaw mo kong sagutin? O talang maliwanag. dumaan lamang sa bahay ni Fiscal Manuel.Miguel: Julia. daig mo ang araw na bagong sumikat. Venus at marami pang kaulolan.

Kamusta naman po kayo? Tadeo: MAbuti. ah mga kuhila! Koro. Tadeo: (to Juana) Balae. maghintay na po tayo. Sabihin mo sa kanya na hindi na matutuloy sa Sabado. huwag na matingnan Kay Tadeo: ikaw matanda ka’y Kita’y uunatan Mga walang awa. Julia! Julia! Pumarito ka. mukha ngang manununog. Miguel: Kay sama naman ng sagot nito! Aling Juana. parehas pa rin ng dati. (to Julia) Julia ipinakikiusap ng biyenan mo na sa Sabado na lang daw ang kasal. Tadeo: Miguel. mabuhay ang kasal! *kanta* Miguel: Julia! Nasan ka na? Naghihintay na si Pari Teban! Ano bang tagal ng salubungan yan? Napakatagal nga naman talaga! Julia: Pakasal kang mag-isa mo.. sabihin mo pos a kanila na antabayanan ang araw na napagkasunduan! Bakit po minamadali nila? Juana: Siyanga po naman. sa araw ng Sabadong darating ay iraos na natin ang mga bunso. narito na po si Tatang Tadeo: Ano balae. Magaalas-dose na nga yata eh! 13 . ako’y bitiwan Dumating na ha. Tagpo 5. Julia: Inang. Julia: Ano itong narinig ko?! Ibig pang pabilisan ang pagsabi ng mabangis na kamatayan! Mga walang awa! Juana: Tatanungin ko po si Julia kung pumapayag siya. ha. ibig ko’y ikaw ang pipili ng damit mong bibilhin. ako sana’y may ipakikisuyo sa iyo na isang mumunting bagay.a Recitado: Magsilayo kayo. tinatanong ka ng magiging biyenan mo. Juana: Opo Julia (sarili) Kay bigat nga naman talaga ng duko ko sa matandang ito.. Huwag na nating hintayin pa ang ikadalawampu’t lima. Tadea: Hija. maghintay na! Ikaw ay umuwi na at dumaan kay Fiscal Manuel.Miguel: Ah. sabihin mo p okay Julia na totoong tanghali na. Si Miguel lamang ang palaging sinisinat… Si Julia? Juana: Narito po. hindi ba nagkakasakit? Juana: Wala naman pong nagkakasakit sa amin. may banda’t orchestra Koro (sigaw) Mabuhay ang Filipinas. ha… Sugatan lamang Lumayas ka Miguel.

hindi po dapat iwan. Ipinagmamakaawa niya sa iyo Juana. Ginoo. Juana: Mamamatay pala! Ginoong Heneral. halika. mangyaring tawagin ang kura nang makapagkumpisal ang Kapitang Tenong Miguel: Hindi po. Juana: Julia. at kay Ginoong Miguell. Juana: AH totoo nga! Lilong anak! Sukab na pamangkin! Julia: Inang! Juana: HINDI KITA ANAK! *kanta parts* 14 . May salitaan nga ba kayo ni Tenong? Julia: Inang. na yayamang siya ay mamamatay rin sa oras na ito. ako nap o ang tatawag Kura: Ako’y may ipahahayag sa inyo na isang malaking bagay… “ang Kapitan Tenong na sa oras na ito’y lilipat sa baying tahimik. ay mangyaring ipakasal sa kanya si Julia” Juana: Ipakasal sa kanya si Julia?! Bakit? *nagtatanong din sina Miguel at Tadeo* Kura: Sapagkat noon p ama’y may kasunduan na sila’y magpapakasal sa oras na ito. at malapit ng dumulok sa hukuman ng Diyos ay hindi na nagsasasabi ng kasinungalingan. Heneral: Ginoong medico! Tignan niyo nga po ang Kapitan Tenong! Mamamatay pala..Juana: Julia naghihintay na raw si Pari Teban Julia: Hayaan niyong maghintay siya! Si Tenong po’y mamamatay na… Kaaawa-awa naman. masama raw po ang lagay ni Kapitan Tenong. ang tao pong nasa mahalagang oras ng kamatayan. ay may huling kahilingan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful