Walang Sugat ni Severino Reyes Unang Yugto Tagpo 1.

a: Sa loob ng isang bahay *kantas* Julia: Iligpit na ninyo ang mga bastidor at kayo’y umalis na. Tagpo 2.a Teňong: Julia, patingin nga ng binuburdahan mo Julia: *ilalayo ang panyo kay Teňong. Pipilitin ni Teňong na makita ang panyo pero pilit itong inilalayo ni Julia* Huwag na, Teňong. Huwag mo munang tingnan, masama ang pagkakakayari. Saka na lang, kapag maganda na. Sa ibang araw, ipapakita ko sa iyo. Teňong: Posible ba na ang mga daliring ito, na hagod kandila, na parang nilalik na maputing garing, ay may yayariin na hindi maganda? Hala na, titingan ko lamang saglit… Julia: Wag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko! Teňong: Ay!  Julia: Anong lalim ng buntong-hininga. Lalo ko pang pagagalitin… Teňong: Julia, Julia ko… Hindi na ko nagagalit, patawarin mo ako… Julia: Masakit sa akin, magalit ka at hindi, laging bagay! Teňong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, na ito ay nakita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko! Julia: Hindi ah! Nagkakamali ka… Hindi para sa iyo ang panyong iyan. Teňong: Kasinungalingan! At kanino namang pangalan ito… A, Antonio, N, Narciso at F, ay Flores! Julia: Hindi mo pangalan iyan. A-, sa amang iyan! Iya’y iaalay ko sa kaniya ngayong kaarawan ng Pasko. Teňong: Hindi pala akin ah! Kung sa amang o sa demonyo ma’y bakit ang letra’y A, N at F? Julia: Oo nga, ah, eh, pagka’t ang A ay amang, ang N ay natin, at ang F ay frayle. Amang natin frayle. Teňong: Amang natin frayle? Niloloko mo ba ko? Laking kaalipustahan! Huwag mo kong aglahiin tungkol sa mga taong iya’t madaling magpapanting ang tainga ko! Julia (to self): Aba, at nakaganti na ako! Teňong: Julia, magsabi ka nga ng totoo! Para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako… *kantas*

1

A = Musika Tagpo 5. ---bababa ang tabing. ha. cabayo K(a). masamang tao ito…Kung hindi man mason.0: Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. si Kapitan Piton.0. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang mangagsidaing. Julia. magtapis ka… Teňong: O mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligaya na kinamtan sa dibdib ay tinutugunan kapagdaka ng matinding dusa! O mundong mandaraya! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango’t halimuyak ng bulaklak. kung isulat niya ang kabayo may K. maraming palo ang kailangan.0: Loko ito! Anong awa-awa? Nayon walan awa-awa.0.. na lahat ng C pinapalitan ng K. si Kapitan Miguel. Marcelo: Hindi sila makakain eh! Kura 1. maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas. ay daragdagan ng rasyon. Kura 2. Julia.: Ah. (Suggestion: sana habang ginagawa ‘to pinapakita na si Inggo na inaapi) Marcelo: Ah. kundi.Tagpo 3. Maria! Teňong: (gulat) Diyata’t dinakip si Tatang? Lucas: Opo! Sa Bulacan daw po dadalhin… Teňong: Tiya. isang linggo na pong paluan ito. at isang linggo na po silang walang tulog! Kura 2. napaano ka? Lucas: Dinakip po ang tatang mo ng boluntaryong Sta.) Kura 1. among! Kura 1. Opo. nakita mo ba ang baro kong makato? Lucas: Mamang Teňong.a (Bilangguan sa Bulakan. ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang… Juana: Hintay ka sandali’t kami ay sasama. among. Marcelo: Hindi po ako kabayo.a Juana: Julia. na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. at ang Juez de Paz. Ang rasyon na sinasabi ko sa yo ay ang palo.0: Hindi pagkain ang itinutukoy ko sa rasyon! Hindi! Ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga’t mamatay silang lahat. Tagpo 4. Masamang tao iyan.: Marcelo. sapagka’t kung siya sumulat …maraming K(a). Mamang Teňong! Teňong: O Lucas. patyo ng Gobyerno. marahil filibustero. mabuti mamatay siya. 2 . duro que duro-awa-awa? Ilang kaban ang rasyon? Ang rasyon ng palo.

nagigit sa pagkakagapos. si. at tinutuluyan uli ng limang kaban.0: (Sa mga kasama niya) Compañeros. Kura 1.) Kura 1. Marcelo: Hindi po makalakad.0 si Marcelo ng kuwalta at tabako). Kura 1. ha? Marcelo: Opo.0: Mabuti. Kura 1. dalhin dito si Kapitan Inggo. bakit ganoon? (gulat). ngayon makikita mo na ang tao mo.0: May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid. Among Kura 1. Kura 1. Kung ganoon ay hindi na mamamatay si Kapitan Inggo? Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo. hemos traido.0: Marcelo. at sinabi ko sa Alkalde na huwag nang papaluin. mabuti. habeis traido el dinero para el Gobernador? Kura 2.0: Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Walo po sana. Marcelo: Si Kapitang Inggo ay pinagsaulan ng hininga. 3.0: Kapitana Putin. Putin. at makalimang 125. subalit nang mag-uumaga po ay pito lamang. Kakaunti pa! (bibigyan ni Kura 2. eh! Kura 1. babae at lalaki. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya.Marcelo: Dati po’y tatlong kaban…ngayon po’y lima ng kaban. Juana.0: Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin. kaawaawa naman sila. parito kayo. Marcelo huwag mong kalilimutan.0: Kapitana Putin. at makalima po sa isang araw. na si Kapitan Inggo ay araw-araw papaluin at ibibilad at bubusan nang tubig ang ilong. ay Huston 625 (binibilang sa daliri). Kura 1.a (Mga Relihiyoso.0: Dalhin dito pati ang papag. mga dalaw. Kura 1. Tenyong at mga dalaw. Tagpo 6. Kura 1. (Magsisilabas ang mga dalaw). 3 . at ang dalawang braso po’y litaw na ang mga buto. 4: Si. Samakatwid ay limang beses 25. at huwag bibigyan ng mabuting tulugan. Julia. huwag nang ibibilad at ipinagbilin ko na bibigyan na ng mabuting tulugan…Kami ay aakyat muna sandali sa Gobernador. at sasabihin namin na pakawalan na lahat ang mga bilanggo. dadalhin dito.0: Aba e.

a Manila. Los 3: Si.0: Ya lo creo que va mal. (Sarili) Kung nababatid lamang ng mga ito ang pinag-usapan ng apat na lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (Ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa isang papag na makitid.hindi na maaari…luray luray na ang katawan…Tayo’y maghihiwalay na walang pagsala! Bunso ko. kapag ka namatay oh. si Tenyong ay hindi at ang mga ibang lalaki. ikaw po’y ititihaya ko nang hindi mangalay… Inggo: Huwag na…. sa ulo ng prayle isa sa kikitil.0: (Sa mga kasama) Despues de ver el Gobernador.Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala. asahan mo po at igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit. porque esto va mal.Putin: Opo. kay sama mong bata. a fusilar. May diyos na tanto na nakakakakita. Kura 2. Tenyong: Tatang. among. bakit ka hindi humalik ng kamay sa among? Tenyong: Inang. Huwag po kayong maniniwalang sasabihin niya sa Gobernador na si tatang ay pakawalan! Bagkus pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan. Salamat po. lahat ng gawa ng frayleng khul. Tenyong: Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? Tenyong: Taya ng loob ko at binabanta-banta mga taong iya’y tadtarin man yata lahat niyang laman. puso ko’y sinusubhan sa ginawa kay amang ng mga taong hunghang ang awa’y nilimot sa kalupitan.a 4 . nakahahambal! Ay! Ang anyo ni amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari lalang ni Lusiper sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali…Ah.. mano na nga po…. di makababayad sa utang na madla.) Tagpo 7.) Putin: Inggo ko! Tenyong: Tatang! Julia: Kaawa-awa naman! Tenyong: Mahabaging Langit! Tenyong: Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. (Papasok ang mga pare. huwag mong pabayaan ang inang mo! Putin.a Putin: Tenyong. ang mga kamay pong nanatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. lipos na ang sugat ang buong katawan. (Mangagsisihalik ng kamay. naglabas ang buto sa mga tinalian. ay Putin…Juana-Julia…kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila…. among.) Kura 1. Julia: Tenong ko’y huwag ng isipin mo pa ang ipaghiganti buhay ng iyong ama.anak ko…. es necesario deciral General que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincia.OO’t di ko matingnan. si a fuislar. ama kong ibig. buto sampung taba. cogemeros el tren en la Estacion de Guiguinto.

Putin: Inggo ko. at ang may rebolber ay dalhin. tunay ang sinabi mo. mamaya’y si Julia. Lalaki’t babae: Wari mukha nang bangkay…. hindi ako makahinga.. datapwa’t sa sarili mong loob. pariseos ay daig sa magpahirap.. Isa: Mga tampalasan.Inggo… Tenyong: Patay na! (Mangagsisihagulgol ng iyak) ---bababa ang tabing.a Putin: Tenong.Tatang. nagsisikip ang aking dibdib. ano ang ipag-aalaala ko? 5 . si Tenyong ay nakahuli sa paglakad.) Tenyong: Mga kasama. narinig ko ang salitaan nila. Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: Matitiis mo bang lisanin ang ina mo. tatang…. Isa pa: Walang patawad! (Nang mangagsiayon. Isa pa: Mayroon din ako. Isa: Ako’y merong iniingatan. gayo’t ganito ang kaniyang anyo? Hindi mo ba alam na ikaw lamang ang tanging makapagaaliw sa kaniya? Bakit mo siya iiwan? Tenyong: Julia. tingnan mo’t naghihingalo…. Ang puso ko’y parang pinipitpit sa palihang bakal! Tenong: Langit na mataas! Tagpo 9..a (Tenyong at mga kasamang lalaki. Tenyong: Inang. Isa: Nalalaman mo bang sila’y mangagsisilulan? Tenyong: Oo. magsikuha ng gulok. sa lalabas si Julia) Julia: Tenyong. nangangatal ang buong katwan ko. ang sakit ay tagos hanggang likod! Ay Tenong.Inang.(Mga babae’t lalaki): Di na kinahabagan kahit kaunti man. masdan mo po….at masama ang lagay ni tatang. alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay na ito. at nabatid ko tuloy nasasabihin daw nila sa Heneral na tayo’y pagbabarilin na. di ba si inang ay kakalingain mong parang tunay na ina. Tagpo 8. hindi na yata ako makasasapit sa atin! Julia. Tenyong: Tayo na sa estasyon ng Guiguinto.

(Titigil) Yayao na ako! Julia: Ako’y lilisanin? Balot yaring puso ng matinding lumbay. “ngayo’y kapanahunang ako’y ibangon na ninyo sa pagkalugami. hindi dapat tulutang…mga iaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipin. Nang hindi malubos ang pagkasiphayo sa mga sakuna. kung siya’y masambit ipagtanggol ka sa mga panganib. Tenyong ng buhay! Tenyong: (Anyong aalis) (Sarili) Kaawa-awa! (Tuluyang aalis. Magliwayway uli’t dilim ay mapawi. Oras na. Julia: Tenyong na poon ko’y kahimanawari.) Julia: (Biglang lilingon) Te…! Yumao na! (Papasok) Tagpo 10.” anya. Julia: Wala akong maitututol. dito sa dibdib ko’y tumitimo ang nakalulunos niyang himutok. Pagdating ng bahaging masaya ay maririnig ang sigawan sa loob. ikaw’y kalaguyo. ang pagluluwalhati. Tenyong: Sa Diyos nananalig. Julia: Mangungulimlim na ang sa matang ilaw.) Isa: Ah. ako ay hinihintay ng mga kapatid. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib. huwag nang mangamba. tangnan at isusuot kay Tenyong ang gargantilya. lahi ni Lucifer! Magsisi ka’t oras mo na! Tenong: Ikaw ang natay sa ama ko. huwag kang umalis! Tenyong: Julia. pahatid kang agad sa aking kandungan. Darating na ibig. Julia ko. Mga prayle at mga kasama ni Tenyong at si Tenyong. Tenyong. naaliping ina. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. Julia: Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis. ang nakapanlulumo niyang daing: “Mga anak ko. Tenyong: Juling aking sinta! Julia: Oh. bumalik ka agad nang di ikamatay. nguni’t hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di katumbas ng isang babaing gaya ko.) Ang larawang ito’y aking isasabit sa tapat ng puso’y huwag iwawaglit at sa mga digma. ng paglagot ng matibay na tanikalang mahigpit sa tatlong daang taong sinasangayad. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping ina. Tenyong: Huwag mamanglaw. ang ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. hindi maaari ang ako ay di pasa-parang. Ako’y tutupad lang ng aking panata sa pakikianib sa mga kasama. Tenyong. /Kung saka-sakaling irog ko’y masaktan. sa pinto ng nagpaubayang anak.a (Tugtuging nagpapakilala ng damdamin.Julia: Oo nga. taksil! 6 . tanggapin na lamang ang huling tagubilin! (Huhubarin ang gargantilyang may medalyita. Aming tutubusin. Ang mga sugat mo’y aking huhugasan ng masaganang luhang sa mata’y nunukal. Tenyong: Ang ulap Julia ko’y di mananatili. Tenyong: Huwag nang matakot. sa tabi ng puso.

may kinalulugdan ka na bang iba? Julia: Wala po! Juana: Kung wala ay bakit ka sumusuway sa aking iniaalok? Nalaman mo na. . ikaw ay bata pa nga – anong pusu-puso ang sinasabi mo? Totoo nga’t noong una’y kapag may lalaking nangingibig ay tinatatanggap ng mga mata at itinutuloy sa puso. . sabihin mo at nang maintindihan ko.0: Desgraciadas! Tenong: Walang utang na hindi pinagbayaran! Wakas ng Unang Bahagi Ikalawang Bahagi I TAGPO (Bahay ni Julia) (Julia at Juana) Salitain Juana: Julia. at kung ano ang kaniyang tibok ay siyang sinusunod. ang kagalingan mong sarili ang aking ninananais. Juana: (Natatawa) Julia. ay bukas-makalawa’y mag-aasawa ka rin lamang… ay kung mapapasa-moro. siya’y nagpapahingalay na… Julia: Nakasisindak. . ako’y natatawa lamang sa iyo. Juana: Ay ano? Duluhan mo.0: Perdon. at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin: ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan.Kura 1. tila wari . Julia: Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. nagbago nang lahat ang lakad ng panahon… ngayo’y kung may lalaking nangingibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito (hihipuin ang noo) dito sa isip at di na sa puso. dito po ako makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso. ay mapasa-Kristiyano na! (Papasok) 7 . igayak ang loob mo. patawarin ninyo! Kura 2. Juana: Julia. Subalit ngayo’y iba na. Julia? Hindi naman siya pangit… Kung tutuusin nga’y siya’y lipi ng mabubuting tao. bugtong na anak at nakaririwasa…ano pa kulang? Julia: Ako po. Julia: Kung pumarito po sila. inang ko. ay di kausapin mo po! Juana: Bakit ba ganiyan ka makasagot. ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuran mo. sila’y pagpapakitaan nang mainam. ang hinahangad ko po ay…. Papunta na si Miugel at ang kanyang ama. inang ko. ang mga pangungusap mo! Ako po’y hindi makasunod sa masamang kalakaran ng panahon. Ang wika ko baga.

at baka di na abutin si Julia’y humihinga pa… papanaw. Tenyong. halika. huwag mo akong bayaang mapasa ibang kandungan. Tenyong niyaring dibdib. Tadeo. Monica: Opo (Papasok) III TAGPO (Julia-mamaya’y Miguel. Ay! Magdumali ka’t daluhan. diyata' ako’y iyong natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahapis. sabihin mong hinihintay ko siya. tubusin sa kapanganiban. Halika. at Juana) Musika Dalit ni Julia Oh..Julia: (Sarili) Moro yata si Tenyong! II TAGPO (Julia at Monica) Salitain Julia: Monicaaaaaaaaaa. walang pagsala! At kung patay na abutin itong iyong nalimutan 8 . Pari Teban. madali ka…. Monicaaaaaaaaaa Monica: (Sa loob) Pooo! Julia: Halika!(Lalabas si Monica) Pumaroon ka kay Lukas.

Miguel: Baka po ako murahin ah! Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. Ang inang mo? Julia: Nariyan po sa labas. Teban: Ah. wala nang pamisa… ang mga patay ay hindi na dinadapit. Teban: Kaya. tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin. Huling samo. si Miguel po’y hindi maalam makiusap. P. dalawin minsan man isang taon. a. e. among? P. P. wala naman kaming kinikita. Juana: Aba. Tadeo: Ako. Juana: Totoo po ang sabi mo. Teban: (Pumalakpak) Kaganda ng dalit mo Julia…napakalumbay lamang… Julia: (Gulat) Narito po pala kayo! Patawarin po ninyo at hindi ko nalalamang kayo’y nangagsirating… Kahiya-hiya po. among. kamusta? Juana: Mabuti po among. ang mabuting mamili. Tadeo: (Kay Miguel) Lapitan mo. kami na ang namamahala. P. (Papasok). tila yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap… noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting suweldo dahil sa kami’y alipin ng mga prayle. di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka.Marunong kang pumili. Teban: Hindi. Juana. Teban: Magandang bata si Julia. oh! Tenyong. mainam ang dalit mo. P. hindi kahiya-hiya. narito pala ang among! Mano po. Juana. among.ang bangkay ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. Juana: Bakit dami mo pong mga pinakakaing mga pamangking dalaga? 9 . subalit ngayon nga. tatawagin ko po. Miguel. Juana. at mukhang lalabas na mabuting asawa…. ngayon ko napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. P. (Lalabas si Juana). Teban: Masama. kung iyo nang maibaon sa malungkot na pantiyon.

. Alam mo ba kung nasaan si mamang Tenyong? Lucas: Hindi po. Julia! Juana. Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. Tagpo 5. Aling Julia! Ay. iniwan at sukat itong bayan. tayo na’t nagkayari na kami ng kaniyang ina. Miguel: Ay! Aling Julia…ay. Teban: Siya nga. Sana’y makabalik ka agad. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay. ibalita mo sa kanila na wala nang Kastila rito. ulilang inaampon ko. Ngunit kung kailangan niyo talaga ay aking hahanapin siya. Lucas: Maaasahan niyo pong darating ito sa kanya. Adios. Julia: Wala na. ako’y aalis na.ma…ma…malapit na po…. Sabihin niyo lang po… Julia: Salamat.a 10 .a Lucas: Magandang araw po…! Julia: Lucas! Tuloy ka. Lucas. Lucas. Kung wala nap o kayong iuutos. Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh. tayo na’t baka ka pa mahalata… P.P. Adios Juana… Magpapakumpisal pa. Subalit ang tanging nais ko ay ihatid lamang sa kanya ang sulat na ito. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige. Teban: Oo nga. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na “ay”? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na…. Julia: Adios! Tagpo 4.

At opo. nabigay ko na. Julia: Ano ba ang bilin sa iyo? Lucas: Sabihin ko raw po sa inyo na siya’y uuwi na.*musika* Tagpo 6. Tagpo 2.a 11 . Marami na kong utang sa’yo. Subalit kung ako lamang ang masusunod ay tutulong po ako sa kanila! Hindi ako natatakot sa mga putok. Kung silay magkaroon ng ligamgam. Sa oras na sasagot na siya ay bigla namang dumating ang kaaway Julia: Kung gayo’y napapalaban si Tenong? Naku! Hindi kaya masugatan! Kay laking panganib! Lucas: Pinaalis po akod ako ni Kapitan Tenyong at baka raw mapahamak pa ‘ko at wala nang makapagbalita sa inyo. At wala po siyang sagot. ang totoo nga’y hilig ko ang putukan. Julia: Oo. maliban lang kung. ako’y aalis na.a Kabo: Limang buenas na kayo. Julia: Maaasahan ko kaya? Lucas: Marahil po.. Sarhento: Kami ay walang malas pa lamang. Lucas. Kabo: Hari na kayo Sarhento: At ang rebesino? IKATLONG YUGTO Lucas: Tao po! Tao poooo… (repeat if necessary) Julia: Aba Lucas! Kailan ka dumating? Nakita mo ba siya? Lucas: Kararating ko pa lamang. Sige po.

a 12 .. Juana: Ganoon naman pala eh.. Hindi naman po siya engrandeng engrande. ang tatang mo’y hindi ba paririto? Miguel: Patungo nap o rito.. Julia: At sino naman ang nagsabi sa inyo niyan? Miguel: Sinabi mo na ang kumakausap sa iyo’y ibig mong… Julia: (laugh) Ulol nga pala? Ang kumausap sa akin ay ibig ko nang … dikdikin. Naintindihan mo ba? Marteng matapang Julia: Tenong. Venus. subalit pumunta siya roon para pasindahan ang lahat ng simbahan. Julia: Miguel. alimuum at huni ng ibon… Miguel: Bakit ba ayaw mo kong sagutin? O talang maliwanag. Babanggitin uli ang buwan. totoog masakit na ang ulo ko. salamat at ngayo’y napapanood ko na ang liwanag ni Febo Julia: Narito na naman ang ulol na ito. tala. Bawat tunog na nadidinig ko ay tila nginangatngat ng aso ang ulo ko. Ngunit lalo pa niya akong kinausap at sinabi pang ako si Febo. Miguel: Ay. (Kay Miguel): Julia lang ang itatawag mo sa kanya. Pagkatapos ang ulan. manununog pa! Tagpo 4. at ang kumausap sa akin ay ibig kong… Miguel: Bakit baa yaw mo kong sagutin? Julia: Masakit ang ulo ko. Huwag mo akong kausapin. at sisita pa raw po ang lahat ng orquesta Julia (sarili): Tunggok na nga..Miguel: Julia. Ayaw niyang pagwikaan ng mga tala. dumaan lamang sa bahay ni Fiscal Manuel. araw at mga bituin. Siya nga pala.a Juana: Miguel. daig mo ang araw na bagong sumikat. nilimot mo na ako! --music— Tagpo 3. sumagot din! Salamat at ako’y iniibig mo na. ba’t naguumiyak si Juana? Anong ginawa mo? Miguel: Kinausap ko lamaong po tapos pumadiyak-padiyak na at ako’y iniwan… *tinatawag ni Juana si Julia* Juana: Kinakausap ka lamang ni Miguel… tapos nagalit ka na? Julia (sa sarili): Aba nakapagsumbong pa ang tunggak! Julia: Sinabi ko pos a kanya’y huwag akong kausapin sapagkat masakit po ang ulo ko. Venus at marami pang kaulolan..

. Tagpo 5. maghintay na po tayo. ako’y bitiwan Dumating na ha.Miguel: Ah. Julia: Ano itong narinig ko?! Ibig pang pabilisan ang pagsabi ng mabangis na kamatayan! Mga walang awa! Juana: Tatanungin ko po si Julia kung pumapayag siya. Julia! Julia! Pumarito ka. Tadeo: (to Juana) Balae. Tadeo: Miguel. ako sana’y may ipakikisuyo sa iyo na isang mumunting bagay. Magaalas-dose na nga yata eh! 13 . (to Julia) Julia ipinakikiusap ng biyenan mo na sa Sabado na lang daw ang kasal. mabuhay ang kasal! *kanta* Miguel: Julia! Nasan ka na? Naghihintay na si Pari Teban! Ano bang tagal ng salubungan yan? Napakatagal nga naman talaga! Julia: Pakasal kang mag-isa mo. Si Miguel lamang ang palaging sinisinat… Si Julia? Juana: Narito po. Miguel: Kay sama naman ng sagot nito! Aling Juana. ha… Sugatan lamang Lumayas ka Miguel. narito na po si Tatang Tadeo: Ano balae. sabihin mo p okay Julia na totoong tanghali na. sa araw ng Sabadong darating ay iraos na natin ang mga bunso. Huwag na nating hintayin pa ang ikadalawampu’t lima. ibig ko’y ikaw ang pipili ng damit mong bibilhin. Julia: Inang. parehas pa rin ng dati. hindi ba nagkakasakit? Juana: Wala naman pong nagkakasakit sa amin. ha.. Sabihin mo sa kanya na hindi na matutuloy sa Sabado. ah mga kuhila! Koro. maghintay na! Ikaw ay umuwi na at dumaan kay Fiscal Manuel. sabihin mo pos a kanila na antabayanan ang araw na napagkasunduan! Bakit po minamadali nila? Juana: Siyanga po naman. Kamusta naman po kayo? Tadeo: MAbuti.a Recitado: Magsilayo kayo. Tadea: Hija. tinatanong ka ng magiging biyenan mo. may banda’t orchestra Koro (sigaw) Mabuhay ang Filipinas. huwag na matingnan Kay Tadeo: ikaw matanda ka’y Kita’y uunatan Mga walang awa. Juana: Opo Julia (sarili) Kay bigat nga naman talaga ng duko ko sa matandang ito. mukha ngang manununog.

at kay Ginoong Miguell.Juana: Julia naghihintay na raw si Pari Teban Julia: Hayaan niyong maghintay siya! Si Tenong po’y mamamatay na… Kaaawa-awa naman. at malapit ng dumulok sa hukuman ng Diyos ay hindi na nagsasasabi ng kasinungalingan. Juana: Mamamatay pala! Ginoong Heneral. ako nap o ang tatawag Kura: Ako’y may ipahahayag sa inyo na isang malaking bagay… “ang Kapitan Tenong na sa oras na ito’y lilipat sa baying tahimik. mangyaring tawagin ang kura nang makapagkumpisal ang Kapitang Tenong Miguel: Hindi po. Juana: Julia. halika. ang tao pong nasa mahalagang oras ng kamatayan.. Ginoo. Ipinagmamakaawa niya sa iyo Juana. hindi po dapat iwan. masama raw po ang lagay ni Kapitan Tenong. ay may huling kahilingan. Juana: AH totoo nga! Lilong anak! Sukab na pamangkin! Julia: Inang! Juana: HINDI KITA ANAK! *kanta parts* 14 . Heneral: Ginoong medico! Tignan niyo nga po ang Kapitan Tenong! Mamamatay pala. na yayamang siya ay mamamatay rin sa oras na ito. May salitaan nga ba kayo ni Tenong? Julia: Inang. ay mangyaring ipakasal sa kanya si Julia” Juana: Ipakasal sa kanya si Julia?! Bakit? *nagtatanong din sina Miguel at Tadeo* Kura: Sapagkat noon p ama’y may kasunduan na sila’y magpapakasal sa oras na ito.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful