Walang Sugat ni Severino Reyes Unang Yugto Tagpo 1.

a: Sa loob ng isang bahay *kantas* Julia: Iligpit na ninyo ang mga bastidor at kayo’y umalis na. Tagpo 2.a Teňong: Julia, patingin nga ng binuburdahan mo Julia: *ilalayo ang panyo kay Teňong. Pipilitin ni Teňong na makita ang panyo pero pilit itong inilalayo ni Julia* Huwag na, Teňong. Huwag mo munang tingnan, masama ang pagkakakayari. Saka na lang, kapag maganda na. Sa ibang araw, ipapakita ko sa iyo. Teňong: Posible ba na ang mga daliring ito, na hagod kandila, na parang nilalik na maputing garing, ay may yayariin na hindi maganda? Hala na, titingan ko lamang saglit… Julia: Wag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko! Teňong: Ay!  Julia: Anong lalim ng buntong-hininga. Lalo ko pang pagagalitin… Teňong: Julia, Julia ko… Hindi na ko nagagalit, patawarin mo ako… Julia: Masakit sa akin, magalit ka at hindi, laging bagay! Teňong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, na ito ay nakita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko! Julia: Hindi ah! Nagkakamali ka… Hindi para sa iyo ang panyong iyan. Teňong: Kasinungalingan! At kanino namang pangalan ito… A, Antonio, N, Narciso at F, ay Flores! Julia: Hindi mo pangalan iyan. A-, sa amang iyan! Iya’y iaalay ko sa kaniya ngayong kaarawan ng Pasko. Teňong: Hindi pala akin ah! Kung sa amang o sa demonyo ma’y bakit ang letra’y A, N at F? Julia: Oo nga, ah, eh, pagka’t ang A ay amang, ang N ay natin, at ang F ay frayle. Amang natin frayle. Teňong: Amang natin frayle? Niloloko mo ba ko? Laking kaalipustahan! Huwag mo kong aglahiin tungkol sa mga taong iya’t madaling magpapanting ang tainga ko! Julia (to self): Aba, at nakaganti na ako! Teňong: Julia, magsabi ka nga ng totoo! Para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako… *kantas*

1

magtapis ka… Teňong: O mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligaya na kinamtan sa dibdib ay tinutugunan kapagdaka ng matinding dusa! O mundong mandaraya! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango’t halimuyak ng bulaklak. cabayo K(a). isang linggo na pong paluan ito. patyo ng Gobyerno. 2 . si Kapitan Miguel. Marcelo: Hindi sila makakain eh! Kura 1. (Suggestion: sana habang ginagawa ‘to pinapakita na si Inggo na inaapi) Marcelo: Ah. Ang rasyon na sinasabi ko sa yo ay ang palo.) Kura 1.0. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin. Mamang Teňong! Teňong: O Lucas. si Kapitan Piton. na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. among! Kura 1.: Marcelo. Opo. at isang linggo na po silang walang tulog! Kura 2. ay daragdagan ng rasyon. ---bababa ang tabing. Julia. kundi. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang mangagsidaing. at ang Juez de Paz. duro que duro-awa-awa? Ilang kaban ang rasyon? Ang rasyon ng palo.Tagpo 3. mabuti mamatay siya. sapagka’t kung siya sumulat …maraming K(a). maraming palo ang kailangan.a (Bilangguan sa Bulakan. masamang tao ito…Kung hindi man mason. Julia. Marcelo: Hindi po ako kabayo. Masamang tao iyan.a Juana: Julia. Maria! Teňong: (gulat) Diyata’t dinakip si Tatang? Lucas: Opo! Sa Bulacan daw po dadalhin… Teňong: Tiya. ha. na lahat ng C pinapalitan ng K.0. ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang… Juana: Hintay ka sandali’t kami ay sasama. maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas. Kura 2.: Ah. A = Musika Tagpo 5.0: Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. napaano ka? Lucas: Dinakip po ang tatang mo ng boluntaryong Sta. Tagpo 4. nakita mo ba ang baro kong makato? Lucas: Mamang Teňong.. marahil filibustero.0: Hindi pagkain ang itinutukoy ko sa rasyon! Hindi! Ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga’t mamatay silang lahat. among.0: Loko ito! Anong awa-awa? Nayon walan awa-awa. kung isulat niya ang kabayo may K.

huwag nang ibibilad at ipinagbilin ko na bibigyan na ng mabuting tulugan…Kami ay aakyat muna sandali sa Gobernador.0: Kapitana Putin.a (Mga Relihiyoso. at huwag bibigyan ng mabuting tulugan. Samakatwid ay limang beses 25.0: Mabuti. at tinutuluyan uli ng limang kaban. (Magsisilabas ang mga dalaw). dalhin dito si Kapitan Inggo. parito kayo. at makalima po sa isang araw. ay Huston 625 (binibilang sa daliri). Kura 1. at ang dalawang braso po’y litaw na ang mga buto. babae at lalaki. Julia. kaawaawa naman sila. Marcelo huwag mong kalilimutan. at sinabi ko sa Alkalde na huwag nang papaluin. dadalhin dito. Kura 1. Tagpo 6. subalit nang mag-uumaga po ay pito lamang. Kura 1. Tenyong at mga dalaw. nagigit sa pagkakagapos.0: (Sa mga kasama niya) Compañeros. ngayon makikita mo na ang tao mo. mabuti. Kung ganoon ay hindi na mamamatay si Kapitan Inggo? Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo. 3 . ha? Marcelo: Opo. Marcelo: Hindi po makalakad. Putin. 4: Si.0 si Marcelo ng kuwalta at tabako).0: Dalhin dito pati ang papag. eh! Kura 1. Kakaunti pa! (bibigyan ni Kura 2. at sasabihin namin na pakawalan na lahat ang mga bilanggo. Kura 1. Among Kura 1.0: Marcelo. hemos traido. Kura 1. bakit ganoon? (gulat).0: Aba e. Marcelo: Si Kapitang Inggo ay pinagsaulan ng hininga.0: May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid.Marcelo: Dati po’y tatlong kaban…ngayon po’y lima ng kaban. at makalimang 125. Kura 1.) Kura 1. Juana. si. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya.0: Kapitana Putin.0: Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Walo po sana. Kura 1. na si Kapitan Inggo ay araw-araw papaluin at ibibilad at bubusan nang tubig ang ilong.0: Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin. 3. mga dalaw. habeis traido el dinero para el Gobernador? Kura 2.

a Manila. a fusilar. Julia: Tenong ko’y huwag ng isipin mo pa ang ipaghiganti buhay ng iyong ama.anak ko….a 4 .0: Ya lo creo que va mal.Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala.) Kura 1.hindi na maaari…luray luray na ang katawan…Tayo’y maghihiwalay na walang pagsala! Bunso ko.OO’t di ko matingnan. (Mangagsisihalik ng kamay. Tenyong: Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? Tenyong: Taya ng loob ko at binabanta-banta mga taong iya’y tadtarin man yata lahat niyang laman. mano na nga po…. puso ko’y sinusubhan sa ginawa kay amang ng mga taong hunghang ang awa’y nilimot sa kalupitan.a Putin: Tenyong. bakit ka hindi humalik ng kamay sa among? Tenyong: Inang. Kura 2. buto sampung taba. Salamat po. asahan mo po at igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit. kay sama mong bata. ikaw po’y ititihaya ko nang hindi mangalay… Inggo: Huwag na…. among. ay Putin…Juana-Julia…kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila…. Tenyong: Tatang. si a fuislar. huwag mong pabayaan ang inang mo! Putin.) Tagpo 7. among. lahat ng gawa ng frayleng khul.) Putin: Inggo ko! Tenyong: Tatang! Julia: Kaawa-awa naman! Tenyong: Mahabaging Langit! Tenyong: Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. May diyos na tanto na nakakakakita.. es necesario deciral General que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincia. (Papasok ang mga pare. ama kong ibig. di makababayad sa utang na madla. lipos na ang sugat ang buong katawan. ang mga kamay pong nanatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. (Sarili) Kung nababatid lamang ng mga ito ang pinag-usapan ng apat na lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (Ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa isang papag na makitid. nakahahambal! Ay! Ang anyo ni amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari lalang ni Lusiper sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali…Ah. cogemeros el tren en la Estacion de Guiguinto.0: (Sa mga kasama) Despues de ver el Gobernador. Los 3: Si. naglabas ang buto sa mga tinalian. sa ulo ng prayle isa sa kikitil. kapag ka namatay oh. Huwag po kayong maniniwalang sasabihin niya sa Gobernador na si tatang ay pakawalan! Bagkus pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan. porque esto va mal. si Tenyong ay hindi at ang mga ibang lalaki.Putin: Opo.

(Mga babae’t lalaki): Di na kinahabagan kahit kaunti man. at nabatid ko tuloy nasasabihin daw nila sa Heneral na tayo’y pagbabarilin na. tunay ang sinabi mo. sa lalabas si Julia) Julia: Tenyong. Isa: Mga tampalasan. magsikuha ng gulok. gayo’t ganito ang kaniyang anyo? Hindi mo ba alam na ikaw lamang ang tanging makapagaaliw sa kaniya? Bakit mo siya iiwan? Tenyong: Julia.. narinig ko ang salitaan nila..a (Tenyong at mga kasamang lalaki. Ang puso ko’y parang pinipitpit sa palihang bakal! Tenong: Langit na mataas! Tagpo 9. nangangatal ang buong katwan ko. masdan mo po…. Tenyong: Inang.a Putin: Tenong. Putin: Inggo ko. hindi na yata ako makasasapit sa atin! Julia. at ang may rebolber ay dalhin. Isa pa: Mayroon din ako. Tenyong: Tayo na sa estasyon ng Guiguinto. Lalaki’t babae: Wari mukha nang bangkay…. pariseos ay daig sa magpahirap. Isa pa: Walang patawad! (Nang mangagsiayon. mamaya’y si Julia.) Tenyong: Mga kasama.Inggo… Tenyong: Patay na! (Mangagsisihagulgol ng iyak) ---bababa ang tabing.Tatang. tingnan mo’t naghihingalo….Inang. datapwa’t sa sarili mong loob. Isa: Nalalaman mo bang sila’y mangagsisilulan? Tenyong: Oo. hindi ako makahinga.at masama ang lagay ni tatang.. Tagpo 8. ang sakit ay tagos hanggang likod! Ay Tenong. tatang…. di ba si inang ay kakalingain mong parang tunay na ina. si Tenyong ay nakahuli sa paglakad. Isa: Ako’y merong iniingatan. nagsisikip ang aking dibdib. alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay na ito. ano ang ipag-aalaala ko? 5 . Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: Matitiis mo bang lisanin ang ina mo.

Ako’y tutupad lang ng aking panata sa pakikianib sa mga kasama. tanggapin na lamang ang huling tagubilin! (Huhubarin ang gargantilyang may medalyita. Pagdating ng bahaging masaya ay maririnig ang sigawan sa loob. ang ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. Julia: Wala akong maitututol. Nang hindi malubos ang pagkasiphayo sa mga sakuna.a (Tugtuging nagpapakilala ng damdamin. Magliwayway uli’t dilim ay mapawi. Tenyong: Huwag mamanglaw. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping ina. nguni’t hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di katumbas ng isang babaing gaya ko. pahatid kang agad sa aking kandungan. Julia: Mangungulimlim na ang sa matang ilaw. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. /Kung saka-sakaling irog ko’y masaktan.” anya. Oras na. ikaw’y kalaguyo. Tenyong: Juling aking sinta! Julia: Oh. sa pinto ng nagpaubayang anak. naaliping ina. ang pagluluwalhati. bumalik ka agad nang di ikamatay. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib. Aming tutubusin. Ang mga sugat mo’y aking huhugasan ng masaganang luhang sa mata’y nunukal.) Julia: (Biglang lilingon) Te…! Yumao na! (Papasok) Tagpo 10. huwag nang mangamba. lahi ni Lucifer! Magsisi ka’t oras mo na! Tenong: Ikaw ang natay sa ama ko. (Titigil) Yayao na ako! Julia: Ako’y lilisanin? Balot yaring puso ng matinding lumbay. ang nakapanlulumo niyang daing: “Mga anak ko. tangnan at isusuot kay Tenyong ang gargantilya. Tenyong. Darating na ibig. taksil! 6 . hindi maaari ang ako ay di pasa-parang. Tenyong: Sa Diyos nananalig. Julia ko.) Isa: Ah. Tenyong: Ang ulap Julia ko’y di mananatili. kung siya’y masambit ipagtanggol ka sa mga panganib. Tenyong: Huwag nang matakot. sa tabi ng puso. “ngayo’y kapanahunang ako’y ibangon na ninyo sa pagkalugami. Tenyong. dito sa dibdib ko’y tumitimo ang nakalulunos niyang himutok.Julia: Oo nga. ako ay hinihintay ng mga kapatid. ng paglagot ng matibay na tanikalang mahigpit sa tatlong daang taong sinasangayad. Julia: Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis. hindi dapat tulutang…mga iaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipin. Mga prayle at mga kasama ni Tenyong at si Tenyong. huwag kang umalis! Tenyong: Julia. Tenyong ng buhay! Tenyong: (Anyong aalis) (Sarili) Kaawa-awa! (Tuluyang aalis. Julia: Tenyong na poon ko’y kahimanawari.) Ang larawang ito’y aking isasabit sa tapat ng puso’y huwag iwawaglit at sa mga digma.

sila’y pagpapakitaan nang mainam. ang kagalingan mong sarili ang aking ninananais. Julia? Hindi naman siya pangit… Kung tutuusin nga’y siya’y lipi ng mabubuting tao. ay di kausapin mo po! Juana: Bakit ba ganiyan ka makasagot. bugtong na anak at nakaririwasa…ano pa kulang? Julia: Ako po. ay bukas-makalawa’y mag-aasawa ka rin lamang… ay kung mapapasa-moro. ikaw ay bata pa nga – anong pusu-puso ang sinasabi mo? Totoo nga’t noong una’y kapag may lalaking nangingibig ay tinatatanggap ng mga mata at itinutuloy sa puso. . ako’y natatawa lamang sa iyo. dito po ako makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso. ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuran mo. Julia: Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. ang hinahangad ko po ay…. Julia: Kung pumarito po sila. nagbago nang lahat ang lakad ng panahon… ngayo’y kung may lalaking nangingibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito (hihipuin ang noo) dito sa isip at di na sa puso. at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin: ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. patawarin ninyo! Kura 2.0: Perdon. tila wari . Subalit ngayo’y iba na. inang ko. may kinalulugdan ka na bang iba? Julia: Wala po! Juana: Kung wala ay bakit ka sumusuway sa aking iniaalok? Nalaman mo na. . Ang wika ko baga. siya’y nagpapahingalay na… Julia: Nakasisindak. sabihin mo at nang maintindihan ko.0: Desgraciadas! Tenong: Walang utang na hindi pinagbayaran! Wakas ng Unang Bahagi Ikalawang Bahagi I TAGPO (Bahay ni Julia) (Julia at Juana) Salitain Juana: Julia. .Kura 1. Juana: Julia. Juana: Ay ano? Duluhan mo. Papunta na si Miugel at ang kanyang ama. Juana: (Natatawa) Julia. ang mga pangungusap mo! Ako po’y hindi makasunod sa masamang kalakaran ng panahon. inang ko. at kung ano ang kaniyang tibok ay siyang sinusunod. ay mapasa-Kristiyano na! (Papasok) 7 . igayak ang loob mo.

Monica: Opo (Papasok) III TAGPO (Julia-mamaya’y Miguel. halika. madali ka…. walang pagsala! At kung patay na abutin itong iyong nalimutan 8 . Halika. sabihin mong hinihintay ko siya.. huwag mo akong bayaang mapasa ibang kandungan. at Juana) Musika Dalit ni Julia Oh. Tenyong. Tenyong niyaring dibdib. Pari Teban. diyata' ako’y iyong natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahapis. tubusin sa kapanganiban. Monicaaaaaaaaaa Monica: (Sa loob) Pooo! Julia: Halika!(Lalabas si Monica) Pumaroon ka kay Lukas.Julia: (Sarili) Moro yata si Tenyong! II TAGPO (Julia at Monica) Salitain Julia: Monicaaaaaaaaaa. Tadeo. Ay! Magdumali ka’t daluhan. at baka di na abutin si Julia’y humihinga pa… papanaw.

among. Juana. Tadeo: (Kay Miguel) Lapitan mo. Juana: Totoo po ang sabi mo. Teban: Hindi. dalawin minsan man isang taon. P. di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka. Teban: Masama.ang bangkay ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. (Papasok). among. P. Miguel. among? P. Ang inang mo? Julia: Nariyan po sa labas. kami na ang namamahala. si Miguel po’y hindi maalam makiusap. tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin. Juana. P. Juana: Bakit dami mo pong mga pinakakaing mga pamangking dalaga? 9 . P. Teban: Kaya. (Lalabas si Juana). at mukhang lalabas na mabuting asawa…. wala naman kaming kinikita. ang mabuting mamili. kung iyo nang maibaon sa malungkot na pantiyon. a. mainam ang dalit mo. Juana. hindi kahiya-hiya. ngayon ko napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. Juana: Aba. Teban: Ah. Teban: (Pumalakpak) Kaganda ng dalit mo Julia…napakalumbay lamang… Julia: (Gulat) Narito po pala kayo! Patawarin po ninyo at hindi ko nalalamang kayo’y nangagsirating… Kahiya-hiya po. narito pala ang among! Mano po. Tadeo: Ako. kamusta? Juana: Mabuti po among. Huling samo. oh! Tenyong. e. tatawagin ko po.Marunong kang pumili. wala nang pamisa… ang mga patay ay hindi na dinadapit. P. subalit ngayon nga. Miguel: Baka po ako murahin ah! Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. tila yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap… noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting suweldo dahil sa kami’y alipin ng mga prayle. Teban: Magandang bata si Julia.

Ngunit kung kailangan niyo talaga ay aking hahanapin siya. Aling Julia! Ay. ulilang inaampon ko. Lucas. Adios.P. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige. tayo na’t baka ka pa mahalata… P.a Lucas: Magandang araw po…! Julia: Lucas! Tuloy ka. Tagpo 5.a 10 . Teban: Siya nga. Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na “ay”? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na…. Adios Juana… Magpapakumpisal pa. Julia: Adios! Tagpo 4. Teban: Oo nga. Alam mo ba kung nasaan si mamang Tenyong? Lucas: Hindi po. Julia! Juana. Lucas.ma…ma…malapit na po…. Sabihin niyo lang po… Julia: Salamat. tayo na’t nagkayari na kami ng kaniyang ina. iniwan at sukat itong bayan. Sana’y makabalik ka agad. Julia: Wala na.. Miguel: Ay! Aling Julia…ay. Kung wala nap o kayong iuutos. Subalit ang tanging nais ko ay ihatid lamang sa kanya ang sulat na ito. ako’y aalis na. Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay. ibalita mo sa kanila na wala nang Kastila rito. Lucas: Maaasahan niyo pong darating ito sa kanya.

At opo. Sige po. Julia: Oo. nabigay ko na. Kabo: Hari na kayo Sarhento: At ang rebesino? IKATLONG YUGTO Lucas: Tao po! Tao poooo… (repeat if necessary) Julia: Aba Lucas! Kailan ka dumating? Nakita mo ba siya? Lucas: Kararating ko pa lamang. ako’y aalis na. Subalit kung ako lamang ang masusunod ay tutulong po ako sa kanila! Hindi ako natatakot sa mga putok. Tagpo 2. Julia: Ano ba ang bilin sa iyo? Lucas: Sabihin ko raw po sa inyo na siya’y uuwi na. Lucas. Sarhento: Kami ay walang malas pa lamang.. Sa oras na sasagot na siya ay bigla namang dumating ang kaaway Julia: Kung gayo’y napapalaban si Tenong? Naku! Hindi kaya masugatan! Kay laking panganib! Lucas: Pinaalis po akod ako ni Kapitan Tenyong at baka raw mapahamak pa ‘ko at wala nang makapagbalita sa inyo. Marami na kong utang sa’yo.a Kabo: Limang buenas na kayo.*musika* Tagpo 6. maliban lang kung. Julia: Maaasahan ko kaya? Lucas: Marahil po. At wala po siyang sagot.a 11 . Kung silay magkaroon ng ligamgam. ang totoo nga’y hilig ko ang putukan.

at sisita pa raw po ang lahat ng orquesta Julia (sarili): Tunggok na nga. Julia: Miguel. ba’t naguumiyak si Juana? Anong ginawa mo? Miguel: Kinausap ko lamaong po tapos pumadiyak-padiyak na at ako’y iniwan… *tinatawag ni Juana si Julia* Juana: Kinakausap ka lamang ni Miguel… tapos nagalit ka na? Julia (sa sarili): Aba nakapagsumbong pa ang tunggak! Julia: Sinabi ko pos a kanya’y huwag akong kausapin sapagkat masakit po ang ulo ko. sumagot din! Salamat at ako’y iniibig mo na.. tala. Julia: At sino naman ang nagsabi sa inyo niyan? Miguel: Sinabi mo na ang kumakausap sa iyo’y ibig mong… Julia: (laugh) Ulol nga pala? Ang kumausap sa akin ay ibig ko nang … dikdikin.. Venus.. at ang kumausap sa akin ay ibig kong… Miguel: Bakit baa yaw mo kong sagutin? Julia: Masakit ang ulo ko. subalit pumunta siya roon para pasindahan ang lahat ng simbahan. alimuum at huni ng ibon… Miguel: Bakit ba ayaw mo kong sagutin? O talang maliwanag. Venus at marami pang kaulolan. Ayaw niyang pagwikaan ng mga tala.. Miguel: Ay. dumaan lamang sa bahay ni Fiscal Manuel. totoog masakit na ang ulo ko. Bawat tunog na nadidinig ko ay tila nginangatngat ng aso ang ulo ko. Hindi naman po siya engrandeng engrande. Pagkatapos ang ulan. nilimot mo na ako! --music— Tagpo 3. salamat at ngayo’y napapanood ko na ang liwanag ni Febo Julia: Narito na naman ang ulol na ito. Naintindihan mo ba? Marteng matapang Julia: Tenong.a Juana: Miguel. Ngunit lalo pa niya akong kinausap at sinabi pang ako si Febo. Babanggitin uli ang buwan. daig mo ang araw na bagong sumikat.Miguel: Julia. Huwag mo akong kausapin.. manununog pa! Tagpo 4. (Kay Miguel): Julia lang ang itatawag mo sa kanya. Siya nga pala. araw at mga bituin.a 12 . Juana: Ganoon naman pala eh. ang tatang mo’y hindi ba paririto? Miguel: Patungo nap o rito.

sabihin mo pos a kanila na antabayanan ang araw na napagkasunduan! Bakit po minamadali nila? Juana: Siyanga po naman. mabuhay ang kasal! *kanta* Miguel: Julia! Nasan ka na? Naghihintay na si Pari Teban! Ano bang tagal ng salubungan yan? Napakatagal nga naman talaga! Julia: Pakasal kang mag-isa mo. ah mga kuhila! Koro. Sabihin mo sa kanya na hindi na matutuloy sa Sabado. ha. sa araw ng Sabadong darating ay iraos na natin ang mga bunso.Miguel: Ah. sabihin mo p okay Julia na totoong tanghali na. Miguel: Kay sama naman ng sagot nito! Aling Juana. Tadea: Hija. parehas pa rin ng dati. ibig ko’y ikaw ang pipili ng damit mong bibilhin. Julia: Inang. Juana: Opo Julia (sarili) Kay bigat nga naman talaga ng duko ko sa matandang ito. Si Miguel lamang ang palaging sinisinat… Si Julia? Juana: Narito po. narito na po si Tatang Tadeo: Ano balae. hindi ba nagkakasakit? Juana: Wala naman pong nagkakasakit sa amin. Julia! Julia! Pumarito ka. Tagpo 5. maghintay na po tayo. ha… Sugatan lamang Lumayas ka Miguel.a Recitado: Magsilayo kayo.. Tadeo: (to Juana) Balae. tinatanong ka ng magiging biyenan mo. mukha ngang manununog. (to Julia) Julia ipinakikiusap ng biyenan mo na sa Sabado na lang daw ang kasal. Tadeo: Miguel. ako sana’y may ipakikisuyo sa iyo na isang mumunting bagay. Magaalas-dose na nga yata eh! 13 . Kamusta naman po kayo? Tadeo: MAbuti. Julia: Ano itong narinig ko?! Ibig pang pabilisan ang pagsabi ng mabangis na kamatayan! Mga walang awa! Juana: Tatanungin ko po si Julia kung pumapayag siya. may banda’t orchestra Koro (sigaw) Mabuhay ang Filipinas. ako’y bitiwan Dumating na ha. maghintay na! Ikaw ay umuwi na at dumaan kay Fiscal Manuel. Huwag na nating hintayin pa ang ikadalawampu’t lima.. huwag na matingnan Kay Tadeo: ikaw matanda ka’y Kita’y uunatan Mga walang awa.

ako nap o ang tatawag Kura: Ako’y may ipahahayag sa inyo na isang malaking bagay… “ang Kapitan Tenong na sa oras na ito’y lilipat sa baying tahimik. May salitaan nga ba kayo ni Tenong? Julia: Inang. mangyaring tawagin ang kura nang makapagkumpisal ang Kapitang Tenong Miguel: Hindi po. Juana: Julia. at kay Ginoong Miguell. at malapit ng dumulok sa hukuman ng Diyos ay hindi na nagsasasabi ng kasinungalingan. halika. Juana: Mamamatay pala! Ginoong Heneral. ay may huling kahilingan. ang tao pong nasa mahalagang oras ng kamatayan.Juana: Julia naghihintay na raw si Pari Teban Julia: Hayaan niyong maghintay siya! Si Tenong po’y mamamatay na… Kaaawa-awa naman. na yayamang siya ay mamamatay rin sa oras na ito. Ipinagmamakaawa niya sa iyo Juana.. hindi po dapat iwan. Ginoo. masama raw po ang lagay ni Kapitan Tenong. ay mangyaring ipakasal sa kanya si Julia” Juana: Ipakasal sa kanya si Julia?! Bakit? *nagtatanong din sina Miguel at Tadeo* Kura: Sapagkat noon p ama’y may kasunduan na sila’y magpapakasal sa oras na ito. Juana: AH totoo nga! Lilong anak! Sukab na pamangkin! Julia: Inang! Juana: HINDI KITA ANAK! *kanta parts* 14 . Heneral: Ginoong medico! Tignan niyo nga po ang Kapitan Tenong! Mamamatay pala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful