Walang Sugat ni Severino Reyes Unang Yugto Tagpo 1.

a: Sa loob ng isang bahay *kantas* Julia: Iligpit na ninyo ang mga bastidor at kayo’y umalis na. Tagpo 2.a Teňong: Julia, patingin nga ng binuburdahan mo Julia: *ilalayo ang panyo kay Teňong. Pipilitin ni Teňong na makita ang panyo pero pilit itong inilalayo ni Julia* Huwag na, Teňong. Huwag mo munang tingnan, masama ang pagkakakayari. Saka na lang, kapag maganda na. Sa ibang araw, ipapakita ko sa iyo. Teňong: Posible ba na ang mga daliring ito, na hagod kandila, na parang nilalik na maputing garing, ay may yayariin na hindi maganda? Hala na, titingan ko lamang saglit… Julia: Wag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko! Teňong: Ay!  Julia: Anong lalim ng buntong-hininga. Lalo ko pang pagagalitin… Teňong: Julia, Julia ko… Hindi na ko nagagalit, patawarin mo ako… Julia: Masakit sa akin, magalit ka at hindi, laging bagay! Teňong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, na ito ay nakita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko! Julia: Hindi ah! Nagkakamali ka… Hindi para sa iyo ang panyong iyan. Teňong: Kasinungalingan! At kanino namang pangalan ito… A, Antonio, N, Narciso at F, ay Flores! Julia: Hindi mo pangalan iyan. A-, sa amang iyan! Iya’y iaalay ko sa kaniya ngayong kaarawan ng Pasko. Teňong: Hindi pala akin ah! Kung sa amang o sa demonyo ma’y bakit ang letra’y A, N at F? Julia: Oo nga, ah, eh, pagka’t ang A ay amang, ang N ay natin, at ang F ay frayle. Amang natin frayle. Teňong: Amang natin frayle? Niloloko mo ba ko? Laking kaalipustahan! Huwag mo kong aglahiin tungkol sa mga taong iya’t madaling magpapanting ang tainga ko! Julia (to self): Aba, at nakaganti na ako! Teňong: Julia, magsabi ka nga ng totoo! Para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako… *kantas*

1

na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. Mamang Teňong! Teňong: O Lucas.) Kura 1.a Juana: Julia. among! Kura 1.0: Hindi pagkain ang itinutukoy ko sa rasyon! Hindi! Ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga’t mamatay silang lahat. magtapis ka… Teňong: O mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligaya na kinamtan sa dibdib ay tinutugunan kapagdaka ng matinding dusa! O mundong mandaraya! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango’t halimuyak ng bulaklak. si Kapitan Piton. sapagka’t kung siya sumulat …maraming K(a). na lahat ng C pinapalitan ng K. mabuti mamatay siya. kundi. masamang tao ito…Kung hindi man mason. at ang Juez de Paz. ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang… Juana: Hintay ka sandali’t kami ay sasama. marahil filibustero.. ay daragdagan ng rasyon.a (Bilangguan sa Bulakan. A = Musika Tagpo 5. Maria! Teňong: (gulat) Diyata’t dinakip si Tatang? Lucas: Opo! Sa Bulacan daw po dadalhin… Teňong: Tiya. cabayo K(a). maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas. Kura 2. patyo ng Gobyerno. si Kapitan Miguel. ---bababa ang tabing. Julia.0: Hindi ko sinasabing kabayo ikaw.: Marcelo. napaano ka? Lucas: Dinakip po ang tatang mo ng boluntaryong Sta. Tagpo 4. Masamang tao iyan.: Ah. Marcelo: Hindi po ako kabayo. kung isulat niya ang kabayo may K. 2 . maraming palo ang kailangan.0. duro que duro-awa-awa? Ilang kaban ang rasyon? Ang rasyon ng palo. nakita mo ba ang baro kong makato? Lucas: Mamang Teňong. isang linggo na pong paluan ito. ha.0. Opo. at isang linggo na po silang walang tulog! Kura 2. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang mangagsidaing.0: Loko ito! Anong awa-awa? Nayon walan awa-awa.Tagpo 3. (Suggestion: sana habang ginagawa ‘to pinapakita na si Inggo na inaapi) Marcelo: Ah. among. Julia. Ang rasyon na sinasabi ko sa yo ay ang palo. Marcelo: Hindi sila makakain eh! Kura 1. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin.

0: (Sa mga kasama niya) Compañeros. Kura 1. 3 .0 si Marcelo ng kuwalta at tabako). dadalhin dito.0: May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid.0: Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin. kaawaawa naman sila. at tinutuluyan uli ng limang kaban. Kakaunti pa! (bibigyan ni Kura 2. bakit ganoon? (gulat). Tagpo 6. Samakatwid ay limang beses 25. at makalima po sa isang araw.Marcelo: Dati po’y tatlong kaban…ngayon po’y lima ng kaban. 4: Si. Juana. Putin.0: Dalhin dito pati ang papag. Kura 1.0: Mabuti. babae at lalaki.0: Kapitana Putin. Tenyong at mga dalaw. ngayon makikita mo na ang tao mo. at sasabihin namin na pakawalan na lahat ang mga bilanggo. ha? Marcelo: Opo. dalhin dito si Kapitan Inggo. 3. Kura 1. habeis traido el dinero para el Gobernador? Kura 2. si. at sinabi ko sa Alkalde na huwag nang papaluin. Kura 1. Kura 1. parito kayo. hemos traido. huwag nang ibibilad at ipinagbilin ko na bibigyan na ng mabuting tulugan…Kami ay aakyat muna sandali sa Gobernador. mga dalaw.a (Mga Relihiyoso. Marcelo huwag mong kalilimutan.0: Aba e. Among Kura 1. Kung ganoon ay hindi na mamamatay si Kapitan Inggo? Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo. ay Huston 625 (binibilang sa daliri).) Kura 1.0: Marcelo. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya. Kura 1. at makalimang 125. nagigit sa pagkakagapos. Julia.0: Kapitana Putin. na si Kapitan Inggo ay araw-araw papaluin at ibibilad at bubusan nang tubig ang ilong. Marcelo: Si Kapitang Inggo ay pinagsaulan ng hininga. Kura 1. (Magsisilabas ang mga dalaw). at huwag bibigyan ng mabuting tulugan. at ang dalawang braso po’y litaw na ang mga buto.0: Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Walo po sana. Marcelo: Hindi po makalakad. mabuti. eh! Kura 1. subalit nang mag-uumaga po ay pito lamang.

0: Ya lo creo que va mal. si a fuislar..a 4 . bakit ka hindi humalik ng kamay sa among? Tenyong: Inang.0: (Sa mga kasama) Despues de ver el Gobernador. Tenyong: Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? Tenyong: Taya ng loob ko at binabanta-banta mga taong iya’y tadtarin man yata lahat niyang laman. Kura 2. Tenyong: Tatang.a Manila. (Papasok ang mga pare. lahat ng gawa ng frayleng khul. (Mangagsisihalik ng kamay. among.) Tagpo 7.hindi na maaari…luray luray na ang katawan…Tayo’y maghihiwalay na walang pagsala! Bunso ko. asahan mo po at igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit. cogemeros el tren en la Estacion de Guiguinto.) Kura 1. sa ulo ng prayle isa sa kikitil. di makababayad sa utang na madla. kay sama mong bata.a Putin: Tenyong. (Sarili) Kung nababatid lamang ng mga ito ang pinag-usapan ng apat na lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (Ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa isang papag na makitid. puso ko’y sinusubhan sa ginawa kay amang ng mga taong hunghang ang awa’y nilimot sa kalupitan. nakahahambal! Ay! Ang anyo ni amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari lalang ni Lusiper sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali…Ah.Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala. among. Los 3: Si. kapag ka namatay oh. lipos na ang sugat ang buong katawan. May diyos na tanto na nakakakakita. Salamat po.) Putin: Inggo ko! Tenyong: Tatang! Julia: Kaawa-awa naman! Tenyong: Mahabaging Langit! Tenyong: Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. porque esto va mal. mano na nga po….OO’t di ko matingnan.Putin: Opo. ikaw po’y ititihaya ko nang hindi mangalay… Inggo: Huwag na…. ama kong ibig. es necesario deciral General que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincia. huwag mong pabayaan ang inang mo! Putin. Huwag po kayong maniniwalang sasabihin niya sa Gobernador na si tatang ay pakawalan! Bagkus pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan. ay Putin…Juana-Julia…kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila…. si Tenyong ay hindi at ang mga ibang lalaki.anak ko…. ang mga kamay pong nanatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. Julia: Tenong ko’y huwag ng isipin mo pa ang ipaghiganti buhay ng iyong ama. naglabas ang buto sa mga tinalian. buto sampung taba. a fusilar.

nangangatal ang buong katwan ko. ang sakit ay tagos hanggang likod! Ay Tenong.Inggo… Tenyong: Patay na! (Mangagsisihagulgol ng iyak) ---bababa ang tabing. tunay ang sinabi mo. tingnan mo’t naghihingalo….. tatang…. Isa: Nalalaman mo bang sila’y mangagsisilulan? Tenyong: Oo. hindi na yata ako makasasapit sa atin! Julia. di ba si inang ay kakalingain mong parang tunay na ina. sa lalabas si Julia) Julia: Tenyong. at nabatid ko tuloy nasasabihin daw nila sa Heneral na tayo’y pagbabarilin na.. ano ang ipag-aalaala ko? 5 . Isa pa: Walang patawad! (Nang mangagsiayon.Tatang.(Mga babae’t lalaki): Di na kinahabagan kahit kaunti man. Tenyong: Tayo na sa estasyon ng Guiguinto. pariseos ay daig sa magpahirap.. Isa: Ako’y merong iniingatan. masdan mo po…. Tenyong: Inang. Isa: Mga tampalasan. datapwa’t sa sarili mong loob. Ang puso ko’y parang pinipitpit sa palihang bakal! Tenong: Langit na mataas! Tagpo 9. Lalaki’t babae: Wari mukha nang bangkay…. Isa pa: Mayroon din ako. magsikuha ng gulok. gayo’t ganito ang kaniyang anyo? Hindi mo ba alam na ikaw lamang ang tanging makapagaaliw sa kaniya? Bakit mo siya iiwan? Tenyong: Julia.Inang. Putin: Inggo ko. alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay na ito.a Putin: Tenong.) Tenyong: Mga kasama. nagsisikip ang aking dibdib. at ang may rebolber ay dalhin.at masama ang lagay ni tatang. Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: Matitiis mo bang lisanin ang ina mo. Tagpo 8.a (Tenyong at mga kasamang lalaki. narinig ko ang salitaan nila. mamaya’y si Julia. hindi ako makahinga. si Tenyong ay nakahuli sa paglakad.

Magliwayway uli’t dilim ay mapawi. Ang mga sugat mo’y aking huhugasan ng masaganang luhang sa mata’y nunukal. Tenyong. tanggapin na lamang ang huling tagubilin! (Huhubarin ang gargantilyang may medalyita. Julia: Tenyong na poon ko’y kahimanawari. ang nakapanlulumo niyang daing: “Mga anak ko. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. lahi ni Lucifer! Magsisi ka’t oras mo na! Tenong: Ikaw ang natay sa ama ko. Mga prayle at mga kasama ni Tenyong at si Tenyong. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib. hindi maaari ang ako ay di pasa-parang. ikaw’y kalaguyo. nguni’t hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di katumbas ng isang babaing gaya ko.) Julia: (Biglang lilingon) Te…! Yumao na! (Papasok) Tagpo 10. taksil! 6 . “ngayo’y kapanahunang ako’y ibangon na ninyo sa pagkalugami. Tenyong: Huwag mamanglaw. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping ina. Ako’y tutupad lang ng aking panata sa pakikianib sa mga kasama. Julia ko.) Isa: Ah. ng paglagot ng matibay na tanikalang mahigpit sa tatlong daang taong sinasangayad. ang pagluluwalhati.Julia: Oo nga. Nang hindi malubos ang pagkasiphayo sa mga sakuna. Tenyong: Sa Diyos nananalig. Pagdating ng bahaging masaya ay maririnig ang sigawan sa loob. Julia: Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis. hindi dapat tulutang…mga iaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipin. Tenyong: Huwag nang matakot. Tenyong: Ang ulap Julia ko’y di mananatili. kung siya’y masambit ipagtanggol ka sa mga panganib. Tenyong. (Titigil) Yayao na ako! Julia: Ako’y lilisanin? Balot yaring puso ng matinding lumbay. pahatid kang agad sa aking kandungan. Tenyong ng buhay! Tenyong: (Anyong aalis) (Sarili) Kaawa-awa! (Tuluyang aalis. Darating na ibig. sa tabi ng puso. Oras na. Aming tutubusin. dito sa dibdib ko’y tumitimo ang nakalulunos niyang himutok. ako ay hinihintay ng mga kapatid. huwag kang umalis! Tenyong: Julia. naaliping ina.) Ang larawang ito’y aking isasabit sa tapat ng puso’y huwag iwawaglit at sa mga digma.” anya. Tenyong: Juling aking sinta! Julia: Oh. /Kung saka-sakaling irog ko’y masaktan.a (Tugtuging nagpapakilala ng damdamin. ang ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. Julia: Wala akong maitututol. bumalik ka agad nang di ikamatay. Julia: Mangungulimlim na ang sa matang ilaw. tangnan at isusuot kay Tenyong ang gargantilya. sa pinto ng nagpaubayang anak. huwag nang mangamba.

Julia: Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. igayak ang loob mo. sabihin mo at nang maintindihan ko. ako’y natatawa lamang sa iyo. at kung ano ang kaniyang tibok ay siyang sinusunod. Ang wika ko baga. bugtong na anak at nakaririwasa…ano pa kulang? Julia: Ako po. Juana: (Natatawa) Julia. ay mapasa-Kristiyano na! (Papasok) 7 . Juana: Ay ano? Duluhan mo. ikaw ay bata pa nga – anong pusu-puso ang sinasabi mo? Totoo nga’t noong una’y kapag may lalaking nangingibig ay tinatatanggap ng mga mata at itinutuloy sa puso. Julia: Kung pumarito po sila. . ay di kausapin mo po! Juana: Bakit ba ganiyan ka makasagot. ang mga pangungusap mo! Ako po’y hindi makasunod sa masamang kalakaran ng panahon. nagbago nang lahat ang lakad ng panahon… ngayo’y kung may lalaking nangingibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito (hihipuin ang noo) dito sa isip at di na sa puso. may kinalulugdan ka na bang iba? Julia: Wala po! Juana: Kung wala ay bakit ka sumusuway sa aking iniaalok? Nalaman mo na. dito po ako makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso.0: Perdon. siya’y nagpapahingalay na… Julia: Nakasisindak. ang kagalingan mong sarili ang aking ninananais. Juana: Julia.Kura 1. Julia? Hindi naman siya pangit… Kung tutuusin nga’y siya’y lipi ng mabubuting tao.0: Desgraciadas! Tenong: Walang utang na hindi pinagbayaran! Wakas ng Unang Bahagi Ikalawang Bahagi I TAGPO (Bahay ni Julia) (Julia at Juana) Salitain Juana: Julia. ang hinahangad ko po ay…. patawarin ninyo! Kura 2. Subalit ngayo’y iba na. ay bukas-makalawa’y mag-aasawa ka rin lamang… ay kung mapapasa-moro. . . tila wari . at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin: ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. inang ko. ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuran mo. Papunta na si Miugel at ang kanyang ama. sila’y pagpapakitaan nang mainam. inang ko.

madali ka…. tubusin sa kapanganiban. at baka di na abutin si Julia’y humihinga pa… papanaw. Ay! Magdumali ka’t daluhan. halika.. huwag mo akong bayaang mapasa ibang kandungan. Tadeo. Monica: Opo (Papasok) III TAGPO (Julia-mamaya’y Miguel. sabihin mong hinihintay ko siya. walang pagsala! At kung patay na abutin itong iyong nalimutan 8 . at Juana) Musika Dalit ni Julia Oh. Tenyong.Julia: (Sarili) Moro yata si Tenyong! II TAGPO (Julia at Monica) Salitain Julia: Monicaaaaaaaaaa. Halika. Tenyong niyaring dibdib. diyata' ako’y iyong natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahapis. Pari Teban. Monicaaaaaaaaaa Monica: (Sa loob) Pooo! Julia: Halika!(Lalabas si Monica) Pumaroon ka kay Lukas.

wala naman kaming kinikita. Teban: Kaya. kung iyo nang maibaon sa malungkot na pantiyon. (Lalabas si Juana). among. Teban: Hindi. hindi kahiya-hiya. Tadeo: Ako. kami na ang namamahala.Marunong kang pumili. oh! Tenyong. Teban: Ah. P. tila yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap… noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting suweldo dahil sa kami’y alipin ng mga prayle. Juana: Aba. dalawin minsan man isang taon. P. Juana. P. Teban: (Pumalakpak) Kaganda ng dalit mo Julia…napakalumbay lamang… Julia: (Gulat) Narito po pala kayo! Patawarin po ninyo at hindi ko nalalamang kayo’y nangagsirating… Kahiya-hiya po. (Papasok). di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka. Teban: Magandang bata si Julia. Juana: Bakit dami mo pong mga pinakakaing mga pamangking dalaga? 9 . among. Juana. ang mabuting mamili. Tadeo: (Kay Miguel) Lapitan mo.ang bangkay ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. Huling samo. tatawagin ko po. kamusta? Juana: Mabuti po among. mainam ang dalit mo. si Miguel po’y hindi maalam makiusap. Miguel: Baka po ako murahin ah! Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin. Miguel. subalit ngayon nga. Juana. among? P. at mukhang lalabas na mabuting asawa…. wala nang pamisa… ang mga patay ay hindi na dinadapit. Ang inang mo? Julia: Nariyan po sa labas. a. ngayon ko napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. Teban: Masama. Juana: Totoo po ang sabi mo. e. narito pala ang among! Mano po. P. P.

Lucas: Maaasahan niyo pong darating ito sa kanya. tayo na’t baka ka pa mahalata… P. Alam mo ba kung nasaan si mamang Tenyong? Lucas: Hindi po. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay. Julia: Adios! Tagpo 4. Aling Julia! Ay. Lucas..a Lucas: Magandang araw po…! Julia: Lucas! Tuloy ka. Sabihin niyo lang po… Julia: Salamat.a 10 . Subalit ang tanging nais ko ay ihatid lamang sa kanya ang sulat na ito. Adios. Miguel: Ay! Aling Julia…ay.ma…ma…malapit na po…. Kung wala nap o kayong iuutos. Ngunit kung kailangan niyo talaga ay aking hahanapin siya. Lucas. iniwan at sukat itong bayan. ibalita mo sa kanila na wala nang Kastila rito.P. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na “ay”? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na…. Teban: Siya nga. Tagpo 5. Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. Julia! Juana. Teban: Oo nga. Julia: Wala na. tayo na’t nagkayari na kami ng kaniyang ina. Sana’y makabalik ka agad. Adios Juana… Magpapakumpisal pa. ako’y aalis na. ulilang inaampon ko. Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige.

Julia: Ano ba ang bilin sa iyo? Lucas: Sabihin ko raw po sa inyo na siya’y uuwi na. Sa oras na sasagot na siya ay bigla namang dumating ang kaaway Julia: Kung gayo’y napapalaban si Tenong? Naku! Hindi kaya masugatan! Kay laking panganib! Lucas: Pinaalis po akod ako ni Kapitan Tenyong at baka raw mapahamak pa ‘ko at wala nang makapagbalita sa inyo. Kung silay magkaroon ng ligamgam. Julia: Oo. At opo. ako’y aalis na..a 11 . Marami na kong utang sa’yo.*musika* Tagpo 6. Sige po. maliban lang kung. Julia: Maaasahan ko kaya? Lucas: Marahil po. ang totoo nga’y hilig ko ang putukan. Sarhento: Kami ay walang malas pa lamang. Lucas. nabigay ko na. Kabo: Hari na kayo Sarhento: At ang rebesino? IKATLONG YUGTO Lucas: Tao po! Tao poooo… (repeat if necessary) Julia: Aba Lucas! Kailan ka dumating? Nakita mo ba siya? Lucas: Kararating ko pa lamang. Subalit kung ako lamang ang masusunod ay tutulong po ako sa kanila! Hindi ako natatakot sa mga putok. Tagpo 2. At wala po siyang sagot.a Kabo: Limang buenas na kayo.

ba’t naguumiyak si Juana? Anong ginawa mo? Miguel: Kinausap ko lamaong po tapos pumadiyak-padiyak na at ako’y iniwan… *tinatawag ni Juana si Julia* Juana: Kinakausap ka lamang ni Miguel… tapos nagalit ka na? Julia (sa sarili): Aba nakapagsumbong pa ang tunggak! Julia: Sinabi ko pos a kanya’y huwag akong kausapin sapagkat masakit po ang ulo ko. araw at mga bituin..a 12 . salamat at ngayo’y napapanood ko na ang liwanag ni Febo Julia: Narito na naman ang ulol na ito.. Huwag mo akong kausapin. Julia: Miguel. subalit pumunta siya roon para pasindahan ang lahat ng simbahan. Naintindihan mo ba? Marteng matapang Julia: Tenong. manununog pa! Tagpo 4. Ngunit lalo pa niya akong kinausap at sinabi pang ako si Febo. sumagot din! Salamat at ako’y iniibig mo na. alimuum at huni ng ibon… Miguel: Bakit ba ayaw mo kong sagutin? O talang maliwanag. Julia: At sino naman ang nagsabi sa inyo niyan? Miguel: Sinabi mo na ang kumakausap sa iyo’y ibig mong… Julia: (laugh) Ulol nga pala? Ang kumausap sa akin ay ibig ko nang … dikdikin. daig mo ang araw na bagong sumikat. Venus. ang tatang mo’y hindi ba paririto? Miguel: Patungo nap o rito.. Babanggitin uli ang buwan. Hindi naman po siya engrandeng engrande.. Ayaw niyang pagwikaan ng mga tala. Juana: Ganoon naman pala eh.Miguel: Julia. dumaan lamang sa bahay ni Fiscal Manuel. Siya nga pala. totoog masakit na ang ulo ko. tala. Bawat tunog na nadidinig ko ay tila nginangatngat ng aso ang ulo ko. at sisita pa raw po ang lahat ng orquesta Julia (sarili): Tunggok na nga.. at ang kumausap sa akin ay ibig kong… Miguel: Bakit baa yaw mo kong sagutin? Julia: Masakit ang ulo ko. (Kay Miguel): Julia lang ang itatawag mo sa kanya. Pagkatapos ang ulan. Venus at marami pang kaulolan. Miguel: Ay.a Juana: Miguel. nilimot mo na ako! --music— Tagpo 3.

Julia! Julia! Pumarito ka. Tadea: Hija. sabihin mo pos a kanila na antabayanan ang araw na napagkasunduan! Bakit po minamadali nila? Juana: Siyanga po naman. Tadeo: Miguel. ha… Sugatan lamang Lumayas ka Miguel. mukha ngang manununog. ako sana’y may ipakikisuyo sa iyo na isang mumunting bagay. Miguel: Kay sama naman ng sagot nito! Aling Juana. sabihin mo p okay Julia na totoong tanghali na. ibig ko’y ikaw ang pipili ng damit mong bibilhin. maghintay na! Ikaw ay umuwi na at dumaan kay Fiscal Manuel. Tadeo: (to Juana) Balae. Magaalas-dose na nga yata eh! 13 . Sabihin mo sa kanya na hindi na matutuloy sa Sabado. Juana: Opo Julia (sarili) Kay bigat nga naman talaga ng duko ko sa matandang ito. mabuhay ang kasal! *kanta* Miguel: Julia! Nasan ka na? Naghihintay na si Pari Teban! Ano bang tagal ng salubungan yan? Napakatagal nga naman talaga! Julia: Pakasal kang mag-isa mo. Huwag na nating hintayin pa ang ikadalawampu’t lima. Kamusta naman po kayo? Tadeo: MAbuti. ako’y bitiwan Dumating na ha. sa araw ng Sabadong darating ay iraos na natin ang mga bunso.. may banda’t orchestra Koro (sigaw) Mabuhay ang Filipinas. Julia: Ano itong narinig ko?! Ibig pang pabilisan ang pagsabi ng mabangis na kamatayan! Mga walang awa! Juana: Tatanungin ko po si Julia kung pumapayag siya. parehas pa rin ng dati. narito na po si Tatang Tadeo: Ano balae..a Recitado: Magsilayo kayo. maghintay na po tayo. Si Miguel lamang ang palaging sinisinat… Si Julia? Juana: Narito po. ah mga kuhila! Koro. Tagpo 5. (to Julia) Julia ipinakikiusap ng biyenan mo na sa Sabado na lang daw ang kasal. ha. huwag na matingnan Kay Tadeo: ikaw matanda ka’y Kita’y uunatan Mga walang awa. Julia: Inang.Miguel: Ah. hindi ba nagkakasakit? Juana: Wala naman pong nagkakasakit sa amin. tinatanong ka ng magiging biyenan mo.

ang tao pong nasa mahalagang oras ng kamatayan. ay may huling kahilingan. halika. hindi po dapat iwan. Ipinagmamakaawa niya sa iyo Juana.. Ginoo. ako nap o ang tatawag Kura: Ako’y may ipahahayag sa inyo na isang malaking bagay… “ang Kapitan Tenong na sa oras na ito’y lilipat sa baying tahimik. mangyaring tawagin ang kura nang makapagkumpisal ang Kapitang Tenong Miguel: Hindi po. ay mangyaring ipakasal sa kanya si Julia” Juana: Ipakasal sa kanya si Julia?! Bakit? *nagtatanong din sina Miguel at Tadeo* Kura: Sapagkat noon p ama’y may kasunduan na sila’y magpapakasal sa oras na ito. at malapit ng dumulok sa hukuman ng Diyos ay hindi na nagsasasabi ng kasinungalingan.Juana: Julia naghihintay na raw si Pari Teban Julia: Hayaan niyong maghintay siya! Si Tenong po’y mamamatay na… Kaaawa-awa naman. Juana: Julia. Heneral: Ginoong medico! Tignan niyo nga po ang Kapitan Tenong! Mamamatay pala. May salitaan nga ba kayo ni Tenong? Julia: Inang. masama raw po ang lagay ni Kapitan Tenong. na yayamang siya ay mamamatay rin sa oras na ito. Juana: Mamamatay pala! Ginoong Heneral. Juana: AH totoo nga! Lilong anak! Sukab na pamangkin! Julia: Inang! Juana: HINDI KITA ANAK! *kanta parts* 14 . at kay Ginoong Miguell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful