DIBORSYO SA PILIPINAS

DAPAT ba o HINDI DAPAT na payagan ang diborsyo sa Pilipinas? ARIEL GARCINELA ² nagtanggol sa panig ng DAPAT NEBRES MEDEN JANE ² nagtanggol sa panig ng HINDI DAPAT JERICO MARCELINO ²namagitan bilang LAKANDIWA

LAKANDIWA (Pagbubukas) Marubdob na pagbati po ang nais kong iparating Sa lahat ng nakikinig dito sa Pag-usapan Natin Narito po kaming muli upang kayo ay aliwin Sa buwanang Balagtasang labanan ng magagaling. Jerico Marcelino po ang lingkod nyong nagpupugay Tubong Ranzo,Ilonggo na sadyang tunay Lakandiwa po ang aking papel ditong gagampanan Tagahatol, tagahusga, tagasaing din po minsan. Araw po ng mga puso sa tuwing buwan ng Pebrero Kaya tungkol sa pag-ibig ang paksa ng pagtatalo: Sa sariling bansa nating mas marami ang Kristyano, Ay dapat ba o di dapat magkaroon ng diborsyo? Batid ko pong kayo mismo'y may sariling panindigan Ngunit pakinggan po natin ang panig na ilalaban Ng Reyna po at ng Hari nitong ating Balagtasan Wag na nating patagalin, sila'y ating palakpakan!

HINDI DAPAT (Pagpapakilala) Inip akong naghihintay na sumapit itong gabi Upang ako'y magpatunay sa makatang katunggali Na di dapat ang diborsyo sa bansang itinatangi Pagkat hindi naayon sa Maykapal at sarili. Kababayang minamahal, tulutan po muna ako Ang sa inyo ay magpugay nang taos sa aking puso Advanced Happy Valentine's Day, diwa nito'y sumainyo Ang lingkod nyong dili't iba, si Meden Jane Nebres

DAPAT (Pagpapakilala) Tulad po ng nararapat, pagbati ko ay tanggapin Isang maligayang oras, pagpupugay kong taimtim Sa matapang na kahamok, ala-Teksas talisain Sa labanang magaganap, tari muna ay hasain. Salungat sa nababatid ng makatang paraluman Nararapat ang diborsyo sa ating bansang tinubuan Handa akong makibaka sa abot ng kakayahan Ariel Garcinela po, sa di pa nakakaalam.

LAKANDIWA Narinig po ninyo kapwa ang dalawang magbabangay Pareho pong nagbabanta; sino kaya'ng mas matibay? Umpisahan na po natin ang unang round ng bakbakan Si Miss Meden Jane nebres muli nating palakpakan!

HINDI DAPAT (Unang Tindig) Sa simula ay pagtibok sa mga puso't damdamin Ng dalisay na pag-ibig sa dalawang magsinggiliw Katugunan din sa utos bago lubos magkapiling Sa simbahan o sa huwes ang dalawa'y bubuklurin. Sa dambana kapwa sila mangangako't manunumpa Habang buhay walang maliw na sila ay magsasama Nagsidalo'y mga saksi, higit na nga ang Lumikha Hindi bagay na malabag sa hirap man o ginhawa. Pag-aasawa'y kasabihang hindi kaning isusubo Na iyong mailuluwa kapag ikaw ay napaso Bago ito ay suungin dapat nating mapagtanto Ang larangan na ganito ay di gawang biru-biro. Likas sa ating Pilipino ang paggalang sa Maykapal Sa aral Niya'y sumusunod, higit na sa kautusan Ang kasal ay itinakda sa banal na kasunduan Na di dapat na humantong sa malagim na hiwalay. Ang sa aki'y pagtatanong, huwag lamang ipagdaramdam Nitong aking katunggaling salungat ang kabatiran

Sa musmos mang pang-unawa ay tukoy ang nagaganap Ang pintas sa pagsasama. LAKANDIWA Ang tao. sinasaktan na sakbibi. parang asong nanggigil Kaya sila'y hahayaan ko na hanggang umagahin Kapag meron na pong tumba ay saka ko aawatin. ay mentras pong pinipigil. Lalo lang daw nag-iinit. diborsyo ba'y tututulan? Ang bukas na hinaharap ay di natin nababatid Panahon ay nagbabago. Sa batas ng ating bansa ay may separasyong legal Sa tuntuning kabanalan naaayon ang hiwalay Danga't ito'y itinutulot nang mayroong kasunduan Katunayan pa ring ako ang nasa tamang katwiran. I do´ ang magbubuklod sa dalawang ikakasal Nang lubusang mapag-isa at sa buhay magkatuwang Ang bisa ng kasamyento'y hanggang mayrong unawaan At kung ito'y naglaho na. . I do´ ng dalawang ikakasal Di ba't ito'y kahulugang sumpang di dapat maparam? LAKANDIWA Ang dagundong ng katwiran ni Meden Jane po'y parang lindol Ngunit tila hindi yata nayayanig ang humamon Ngumingit-ngiti lamang si Ariel pong kutis-sanggol Palakpakan din po natin at dinggin ang itutugon! DAPAT (Unang Tindig) ³Yes. sumasapit na lang sukat Pagmamahal naglalaho sa puso ng magkapilas Ang magsama pa sa bubong ay hindi na nararapat. habang buhay ang lunggati Mainam pang maghiwalay pagkat dito ang sarili Ang tanging nilalamangan. pag nag-aaway. Kasalanan pang mas higit ang isang pagkukunwari Kung pagsasama'y di normal. may sandaling nawawaglit. parang hanging umiihip Gayon din sa mag-asawa. di ko lahat idinadawit Kung ngayo'y nagkakasundo.Kapag sinabing ³Yes.

Paano rin sasabihing tapat ka nga kung suminta Samantalang sa asawa'y nilisan mo ang halaga Tiwala ng iyong kapwa mapapawing parang bula Tingin sa iyo ay maliit. patuloy magsamang pilit? Di ba dapat bigyang laya ang kanilang ninanais Na hanapin na sa iba ang pintuho nilang langit? . Sa batas man ay mayroong hiwalay na pinagtibay Ngunit tayo'y may sariling damdamin at kaisipan Na sikaping mapagyaman ang sagradong pagmamahal Sa kabiyak ng iyong puso na tungkuling nakaatang. sa diborsyo'y nagkawalay. Hindi man inaasahang ang ganito'y sumasapit Dapat bang ang magkabiyak. hindi ako nangungutya. DAPAT (Ikalawang Tindig) Hindi lubos na matukoy ng dilag kong katunggali Ang lawak ng kapintasang matatamo ng sarili Halimbawang ang kapilas. nagtaksil at nadiskubre Ang patuloy na magsama ay mayroon pa bang buti? Kapag anak ay sumapit sa tama at wastong gulang Ang respeto'y magbabalik sa nagdiborsyong magulang Marapat din bang pansinin ang paglibak ng lipunan Kaysa maging isang hamak sa sarili pang tahanan? Katapatan sa simula sa mag-asawa'y mapupuna Sa di naglaong panahon tumatabang ang pagsinta Lalo't puso nila kapwa'y nahuhumaling sa iba Sa kanila'y tumatabang ang banal na pagsasama. Sa ganang akin ay batik sa malinis na pangalan Ng sino mang mga anak na magulang ay hiwalay Paano niya masasabing sila'y mga mapagmahal Kung mismong ama at ina.HINDI DAPAT (Ikalawang Tindig) Marami ang kaalamang lihis sa katotohanan Katulad ng kahidwa kong di tapat yatang magmahal Katugon ba ay diborsyo kung mayroong sigalutan Ang dalawang magkapilas? Sa wari ko'y hindi bagay.

di ba kayang unawain? Ang bansa pong Pilipinas na Perlas ng Silanganan .HINDI DAPAT (Ikalawang Tindig) Bawat pukol na matuwid nitong aking kahidwaan Ay pawa pong mga lisya. HINDI DAPAT (Ikatlong Tindig) Maganda po itong tanong. ganito ang nilalaman: Kapag kasal ay naganap. Iginigiit ang hiwalay ayon din sa nahahayag Ngunit hindi nararapat ang humanap ng ibang liyag Pagka't iya'y pangangalunya. Kung atin pong susuriin sa palakad ng lipunan May batas na hindi hango sa banal na kasulatan Ang nais ko pong tukuyin ay ang annulment ng kasal At iyan ay hindi kaila sa ating mga kaisipan. ang dalawa'y pinag-isa At pirmihang magbubuklod nando'n man ang pagdurusa Ang pinabigkis ng langit sa utos na nakatala Ay hindi na makakalas ng kahit sinong nilikha. sa Marcos diyes nahahayag. Dahil ang tao'y marupok. DAPAT (Ikatlong Tindig) Sa tugon ng kahidwa ko lumilitaw na malinaw Na sadya ngang karapatan ang gawang paghihiwalay Tama nga't pangangalunyang humanap ng ibang mahal Ngunit po ang aming paksa ay kung dapat ang hiwalay. Tama nga't tayo'y marupok. ngayo'y aking sasagutin Di ba't tao'y kakaiba ang paniwala't adhikain? Ipinagtatanggol ko'y di dapat na iyan ay pairalin Piling panig ko sa paksa. sa kautusan lumalabag. hindi ako tumututol Pagkat tayo ay nilikhang nasasangkot sa panahon Kapintasan nga ba kaya ang batas na tumutugon Sa hiwalay na nabanggit? Ang sa aki'y pagtatanong. kayhirap maunawaan Hahanguin ko'y talata sa Aklat ng kabanalan Taliwas sa kanyang batid.

Mainam pang tumalikod kaysa lugmok sa panimdim? HINDI DAPAT Sa buhay bang walang wakas ay sino ang tinatanggap? Di ba't iyong sinaktan na at nagpataw ng patawad? DAPAT Kautusan di po namang mahalin mo ang sarili Ang hiwalay ay dapat lang kung ito'y nakabubuti. .Ay lupain ng Kristyanong may panalig sa Naglalang Ligaya nga ba ng anak kung sa ama ay susuway? O ama ay matutuwa kung siya'y nilapastangan? DAPAT Walang anak na naghangad na sa ama'y magsuwail Tayo lang ay nangingilag mga sarili'y dayain Mayroon pa bang katinuan kung pagsasama'y nagdilim Na nilambong halimbawa ng asawang talusaling? Dahil dito'y inuri kong ang hiwalay ay matimbang Kaysa sa habang panahong dangal ay mayuyurakan Kung sakali bang mangilag sa ganitong kapintasan Ang panig kong tinutugon. turing ba ay kasalanan? HINDI DAPAT Sa hangad yatang magwagi sa laban ng katagisan Naglulubid ng salitang wari ko'y mga paratang Dilat po yata ang mata ngunit tulog ang isipan O baka po kinakapos sa tunay na kaalaman? DAPAT Ang tanong ko'y maliwanag. ang sagot po ang madilim Ng makatang paralumang lumilihis kung wariin Hindi pa ba nasasapat kaysa nandoon ang hilahil.

si Ariel ay Oo'ng tugon. may bisa ang kasam'yento Ngunit pag sa isa't isa. ang nagwika ay si Kristo. Balagtasa'y may hangganan. ang respeto ay naglaho Kaysa anya magkunwari. . sa simbahan din ang tuloy. Ang katwiran nila'y ganyan. ang sa akin nama'y ito: Ang kasal ay mula sa D'yos. at sa dulo ay may hatol: Diborsyo sa ating bansa'y angkop nga ba't naaayon? Ang sagot ni Meden hindi. Ani Meden mag-asawa'y sumusumpa sa dambana Walang maliw na pagsinta ang alay sa isa't isa Saksi yaong nagsidalo at gayon din si Bathala Na sila ay magsasama sa hirap man at ginhawa. Kaysa maging isang hamak sa sarili niyang bahay. ang lahat ay nagbabago Habang merong unawaan. Ginamit na halimbawa'y pag nagtaksil sa sumpaan. Ano'ng silbi raw ng kasal kung iba na'ng minamahal? Higit pa raw tatatanggapin ang pagkutya ng lipunan. Di raw kaning isusubo't iluluwa pag napaso Ang kasal ng magsinggiliw na di anya gawang biro Kapag dalwa'y pinagbuklod sa palitan ng ³Yes I do´ Kamatayan lang ang pwedeng kumalag sa tali nito.HINDI DAPAT Ang hiwalay ay di dapat sa ating bansang tinubuan! DAPAT Lakandiwa ang huhusga nang ito'y mapag-alaman! LAKANDIWA (Paghatol) Lakandiwa ang huhusga kaya ako'y narito na Magpahinga muna kayo at ang bibig ay isara Kayo namang kababayang kanina pa nakanganga Ipabaon sa kanila'y palakpakang pampagana! Mahaba man ng prusisyon. ³Pinagbuklod ng D'yos ay wag pagh'walayin nga ng tao´. Ang katwiran po ni Ariel. ang diborsyo'y gawang tao Sa bibliya'y nasusulat. mabuti pang magdibors'yo.

Sa ibabaw ng mesa ay may isang flower vase na may bulaklak na plastik. Pasado alas-singko nang hapon.Kung diborsyo'y hahayaang umiral sa ating bansa Ang pundasyon ng pamilya ay bubuway at hihina Walang saysay ang sumpaan at ³Yes I do´ sa dambana Kung sa huli'y p'wede palang mapawalan itong bisa. mga anak nina Ricardo at Arsenia 3 armadong lalaki. . Kapitan ng Barangay CURING at TOMAS. Pulmano MGA TAUHAN RICARDO ARSENIA. Isang metro mula sa kanang pinto ay may bintana. Ang lahat nga'y nagbabago sa panahong lumilipas Ngunit ang salita ng D'yos kaylan ma'y di kumukupas Mahusay mang mangatwiran ang makatang taga-ranzo. sa gawing kanan naman ay may pinto papalabas ng bahay. Sa sala ng tahanan ng mag-asawang Ricardo at Arsenia. Sa gawing kaliwa ay may pinto papasok sa silid. asawa ni Ricardo UBALDO. mga bodyguards ni Kapitan Martin TAGPO Kasalukuyan. Kumpare ni Ricardo MARTIN. mga alalay ni Ubaldo Boyet at Nenita. Ang korona ng tagumpay. mga panauhin nina Ricardo at Arsenia ANONG. kay Meden ko igagawad! ISANG DANGKAL NA GUNITA Isang-yugtong dula mula sa panulat ni Rafael A. kaibigan ni Ricardo Rudy at Ferdie. at isang maliit na lamesa. May isang mahaba at dalawang maliit na sofa.

Hindi naman kami magtatagal. CURING : At makaaasa ka sa boto naming mag-asawa. ha. eto na pala s'ya. Mangyari¶y napakaagang umalis ng bahay kanina at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. ano ho ba ang atin at napasyal kayo? . Mang Tomas. Siguradong panalo ka na sa darating na halalan. nakasuot ng daster. si Ricardo¶y walang pinahihindian basta kaya niya.. Kapitan. Mang Tomas. Aling Curing. Senyang. Sandali lang ho at ikukuha ko kayo ng maiinom. Kagabi naman ho ay mukhang pagud na pagod s'ya at halos madaling araw na nang umuwi kaya hindi ako nagkaroon ng tyempong makausap nang maayos. Kapitan. ARSENIA : Oho. pati na ng mga kamag-anakan namin sa buong Barangay Ipil-ipil. RICARDO : Magandang hapon din po. TOMAS : Salamat..(Sa pagbubukas ng tabing.. makikita si Arsenia. Huwag kayong mag-alala.) ARSENIA : Aling Curing. 32 taong gulang. RICARDO : Thank you ho. Senyang? ARSENIA : Hindi pa ho. kayo pala. Bubuksan ni Arsenia ang pinto. Pero hindi pa naman ho ³Kapitan´. CURING : µKu. wag ka nang mag-alala. Kapitan. E.. (Papasok mula sa kanang pinto sina Ricardo. Tuloy kayo. Senyang. TOMAS : Pareho na rin yon. Magkano pa nga ho pala ang kulang ikan¶yo? CURING : Ang sabi sa ospital. Abala s¶ya sa paglilinis ng mesa at pag-aayos ng mga bulaklak na naroon. May maririnig na katok sa kanang pinto. CURING at TOMAS : (Sabay tatayo) Magandang hapon. TOMAS : Ang mga reseta ng gamot naman ay umabot ng. TOMAS : S¶ya nga. Anong at Rudy. papasok sina Tomas at Curing. Mang Tomas. kahit daw tres mil ay mailalabas na namin ang aming apo.) ARSENIA : O. CURING : Nasabi mo na ba kay Kapitan. Gaya ng nabanggit namin sa iyo.

CURING : Naku.) . Aling Curing. ito ho si Rudy. TOMAS : Este. RICARDO : Ah.. Sayang din ang boto nung patay. Kapitan.. TOMAS : Hindi na kami magtatagal. Masagwang itsura kung basta na lang ako magpapaalam agad. Nakakahiya man sa iyo ay. Aling Curing. Tatango si Ricardo. Medyo nagtagal kami kagabi sa pangangampanya sa kabilang ibayo dahil yung isang napuntahan namin ay nagkataong may lamayan.. Sana¶y tuluy-tuloy na ang paggaling ng inyong apo. (Papasok mula sa kanang pinto si Ricardo. (Mapuputol ang sinasabi nito nang makitang may ibinubulong si Arsenia sa asawa.) ARSENIA : Eto ho.ARSENIA : Kagabi¶y galing na ang mga yan dito. maraming salamat. kaso e wala na kaming ibang p¶wedeng lapitan maliban sa inyo. Ang sabi ko¶y baka matagalan ka nang dating kaya pinabalik ko na lang ngayon.) CURING : Aling Senyang. talagang nahihiya kami sa iyo at kay Kapitan. iaabot kay Arsenia ang isang sobre. Kasama ko sa pangangampanya. Kapitan. hindi naman. Pagpasensyahan n¶yo na ang aming nakayanan. RICARDO : Ah. at your service (ididispley ang ngiping bungi) . (Lalabas sina Curing at Tomas sa kanang pinto.with a smile. Nga pala.) RICARDO : Excuse me ho. Bos.. ANONG : Tama kayo. Kapitan.. CURING : Talagang napakabait n¶yo. ARSENIA : Okey lang ho. at may kukunin lang ako sandali sa labas. Asahan mo ang aming boto sa eleksyon.. Ang tahanan namin ay palaging bukas sa mga tulad n¶yong nangangailangan. oho. (Lalabas sa kanang pinto si Ric. RICARDO : Salamat din po. ANONG : (Sasaludo sa bisita) Dakilang alalay ni Bos Ric. Si Anong naman ay dati n¶yo nang kakilala. na ibibigay naman ni Arsenia sa mga bisita. Mang Tomas.

. pagdidiskusyunan na naman ba natin iyan? Di ba bago ko pinasok ang pulitika ay matagal muna nating pinag-usapan ang bagay na ito? ARSENIA : (Parang wala pa ring naririnig.ARSENIA : (Sasapuhin ng kanang palad ang noo. . Alam mong kaya ako napasubo sa kandidatura ay sa kahihimok na rin ni Kumpareng Baldo. Aba.) Eh mabuti kung sila lang..) Isipin mo. ay nag-uunahan para kumparihin ka. at si Rudy sa kanang pinto. Uniporme at bola para sa mga kabataang kasali sa liga ng basketbol.. RICARDO : Senyang. kinapos sa pambayad sa matrikula ang pamangkin. ARSENIA : (Sasaluhin ang sinasabi ng asawa. Anong.) ARSENIA : (Parang walang narinig at mas interisadong mailabas ang nilalaman ng dibdib.. pakitawag mo nga yung dalawa sa labas. (Uutusan ni Ricardo ang dalawang lalaking kasama. binyag at kumpil. mamumulubi tayo nang husto bago ka manalo. Kahit mga taong hindi natin dating kakilala sa mahigit na tatlumpung taon mula nang ako¶y maging tao dito sa Ipil-ipil. Kung hindi namatayan ng kamag-anak na walang pampapalibing. may naospital namang apo na hindi makalabas dahil kulang ang pambayad.) Huwag mong isipin yon.) Rudy. (Haharap sa asawa. Ano naman kaya ang ilalapit sa atin ng dalawang iyon sa susunod? Aba¶y halos linggu-linggo¶y narito sila at nanghihingi ng tulong. pagdidikit ay siguradong may kailangan. (Lalabas ang dalawa ± si Anong sa kaliwang pinto. (May halong panunuya ang tono ng pagsasalita. baka gusto mong magkanaw ng kape para may mahigop tayong mainit-init? ANONG : Yes Bos. Kaso.) Yun eh. aba e hindi na tayo maubus-ubusan ng bisita sa bahay. Donasyon para sa pagpapakabit ng poso. Paano pa kaya kapag talagang Kapitan ka na ng ating barangay? RICARDO : (Sa halip na sagutin ang tanong ay paiwas na tutugon. Tropeo at medalya para sa timpalak-pangkagandahan ng mga bakla. Buti nga kung bumibisita lang. bigla na lang dumami ang mga gustong kumuha sa iyong ninong sa kasal.) Hay. Mula nang iproklama mo sa ating mga kabarangay na tatakbo kang Chairman sa taong ito.. Tatalikuran si Ricardo at ibubulalas ang kanina pa pinipigil na damdamin. nako. RICARDO : Hindi mangyayari yan. Pamasahe para sa anak na papagaaralin sa Maynila..) .Na nangakong wala raw tayong gagastusing kahit isang kusing dahil sagot niya lahat ang gastos. kung mananalo ka nga. Ang mahalaga ay nakatulong tayo sa kapwa natin. Rights away.) Hindi ka pa man nuuupo sa tungkulin ay hindi na maubusan ng hinihingi.

Sa muling pagsasalita ay mahinahon na ang kanyang tinig. dahil mga taong bayan mismo ang magpapasya para patalsikin s'ya at paupuin naman sa p¶westo ang higit na karapat-dapat na mamuno sa barangay. At saka napansin mo bang nitong mga huling araw ay balik na naman ang huweteng sa ating lugar. at hindi iilang kalalakihan dito at sa mga kalapit-baryo ang nahuhumaling sa bisyong ito. Ang kondisyon na yan.) Iyan. kung may lakas ng loob ang mga tagarito na patalsikin nga s¶ya sa pamamagitan ng balota.) Sawang-sawa na ang mga tao sa mga pang-aabusong nagaganap dito sa ating barangay sa ilalim ng pamamalakad ni Kapitan Martin. gayon na rin ang sakla at iba pang sugal na mahigpit na ipinagbawal ng ating bagong luklok na gobernador? ARSENIA : Hindi lang yan. Chairman pa lang s¶ya ng barangay. . ARSENIA : (Habang ikinukumpas ang kanang kamay at nakatuon sa mukha ni Ricardo ang hintuturo. Hirap na nga sa kabuhayan ang mga tagarito ay nakuha pa rin niyang makapagpatayo ng sabungan sa may kanto. Basta raw s'ya ang gagawin kong campaign manager. RICARDO : Tama ka. pero daig pa ang kongresista dahil hindi mo makikitang lumalabas sa kalsada nang di napaliligiran ng mga armadong bodyguard. (Hihinga ng malalim si Arsenia. talagang kabado ako sa mga kundisyones na maaaring. Sabi nga ni Pareng Baldo.) Noong una¶y sang-ayon ako dahil magandang pakinggan. Ikaw man ay hindi natutuwa sa kasalukuyang sitwasyon. ARSENIA : Pero Ric. aminado naman si Pareng Baldo na matagal na niyang gustong maalis sa puwesto si Kapitan Martin. at ang eleksyon ang pinakademokratikong paraan para isakatuparan ito. at salapi ang kanyang pinakikilos para makuha ang kanyang talagang gusto. ARSENIA : Yun eh. Pero nitong papalapit nang papalapit ang eleksyon ay kung anu-anong masasamang bagay ang naiisip ko tungkol sa iba pang kundisyones na maaari niyang igiit kapag lalo na kapag napaupo ka na sa puwesto. pag may nahuhuling pusher o user ang pulisya ay si Kapitan Martin pa raw ang lumalakad sa munisipyo para aregluhin ang kaso. Ibig ko na tuloy maniwalang mga tauhan din ni Kapitan ang supplier ng shabu gaya nang madalas napag-uusapan diyan sa tindahan ni Aling Epang.RICARDO : Gano¶n nga. (Magsisimulang mag-alab ang damdamin. Iyon talaga ang kanyang motibo kaya pinagkakagastusan niya at pinagbubuhusan ng panahon ang aking kandidatura. Alam mo namang maraming takot kay Kapitan at sa kanyang mga galamay. RICARDO : Senyang. iyan pa ang isang nagpapakaba sa dibdib ko. Madiin ang bawat salita. Palala nang palala ang drug addiction dito sa ating lugar. kailangang maalis sa p¶westo si Kapitan Martin. At ang balita. at pagkaraang ilabas ang naipong hangin sa dibdib ay waring maglulubag ang kalooban nito. May kutob akong ginagamit ka lamang ni Kumpare para sa kanyang sariling personal na interes. RICARDO : Nakita mo na. at pagdating sa pera ay wala tayong iintindihin...

UBALDO : Pare.) Pareng Carding.. Asa¶n na ba si Anong? Teka¶t titingnan ko. Pareng Carding. pagtatawanan ka at hahamakin lalo na ng mga kontra sa paglahok mo sa pulitika. Upo kayo at makapagkape muna. at humanda kang marumihan hindi lamang ang kamay mo. ARSENIA : Mabuti pa nga. (Lalabas sa kanang pinto si Arsenia. Magiliw ang ngiti. Pag nanalo ka. Just let me take care of everything. kundi pati ang buo mong pagkatao.. paano ba? Nakapagdesisyon ka na ba? RICARDO : Bigyan mo pa µko ng kaunting panahon para mag-isip. Kaya kelangang siguruhin mo ang iyong pagkapanalo. at ang pera ko! RICARDO : Pero Pare. sinasayang mo lamang ang panahon nating dalawa. Nung sumali ka sa pulitika. ano? Ayaw mong masabing mandaraya.. Pare. ganon ba? (Tatapikin sa kaliwang balikat si Ricardo. O s¶ya. Pipigilin s'ya ni Ricardo. RICARDO : Hindi yon. pero panalo naman? . hindi ka sumali para matalo.. wala kang gaanong pagpipilian sa pulitika. ARSENIA : Magandang hapon ho. RICARDO : Nahihirapan akong magdesisyon tungkol sa gusto mong mangyari. makinig kang mabuti. P¶re. magandang hapon sa inyo. mas mabuti pa siguro¶y lumabas ka muna at bumili ka kina Aling Epang ng tinapay para may mamiryenda sina Pare.. Wala µto sa usapan natin nu¶ng una. Matagal kong pinag-isipan hanggang sa kaliit-liitang detalye ang bagay na ito. Pare. e. Ganyan din ang iniisip at ginagawa ng kalaban mo. Matalo ka naman. Kahit kelan ay di pa nagkaroon ng malinis na halalan sa ating bansa. Ano¶ng gusto mo: Masabing nandaya ka. iwan ko muna kayo r¶yan. Pareng Baldo..) Mare. Alalahanin mong tatlong araw na lang ay halalan na..) RICARDO : Senyang. Ang inaalala ko¶y. Kelangang kumilos tayo hangga¶t maaga. baka sunog na ang pinapainit na tubig. Rudy at Ferdie) UBALDO : (Aalisin ang suot na sumbrero.(Papasok mula sa kanang pinto sina Ubaldo.. gamitin mo ang utak mo. (Akmang aalis patungo sa kaliwang pinto. Kung babagal-bagal ka at magpapatumpik-tumpik sa iyong pasya.) UBALDO : O ano. Pare. UBALDO : E. pagbibintangan kang nandaya. UBALDO : Kung inaalala mo¶y baka pumaltos ang aking plano. UBALDO : Wala nang panahon para mag-isip nang matagal.

pinagtatawanan pa? FERDIE : Tama si Bos Baldo. importante rin ang kanilang sasabihin tungkol sa ¶kin. (Sisinghot at hihikbi) Kapitan Carding. biglang sisingit sa usapan. pag nakuha mo na ang gusto mo. Wag mo na lang pansinin ang sasabihin ng tao.) Kapitan. D¶yan na pumuti ang buhok n¶yan sa pulitika. hu-hu-hu! Ang anak ko po¶y nasaksak.) UBALDO : Ipagpalagay nang manalo ka dahil sa pandaraya. (Bigay-todo ang arte sa pagsasadula ng iba¶t ibang karakter na pinatatamaan. Pero ano ang nangyari? Nasaan ngayon ang dating Unang Ginang na sobra ang galit ng mga tao noon? (Hindi makakatiis si Rudy. Kapitan.) Pare. ang utak ng tao¶y mahirap ispilengin.) Nando¶n sa Kongreso. Ric. pero isang bagay ang sigurado ako. Gaano kalaki ang pagkasuklam ng mga taong-bayan sa mga miyembro ng pamilyang nagpasasa sa ilalim ng pamahalaang diktatura matapos na sila¶y mapatalsik sa puwesto? RICARDO : Marami ang nagsasabi na napakalaking krimen ang kanilang nagawa laban sa bayan kaya dapat lamang na sila ay papanagutin sa ilalim na batas.. ang aming . Kelangan po namin ng temporaring matitigilan. Ang importante roo¶y nanalo ka at hindi ang usap-usapan ng mga tao. (Hindi kikibo si Ricardo. para ko nang nakini-kinita. Tutal. tulungan n¶yo po ang misis kong manganganak na. UBALDO : Basta gawin mo ang gusto mong gawin.siguradong sa iyo pa rin sila lalapit at maninikluhod sa oras na sila¶y magipit. Nag-iisip na mabuti. at ito¶y maging usap-usapan ng lahat. RICARDO : Para sa akin. kahit anong sakit ng mga salita pa ang bitiwan ng mga may galit sa iyo. Pare. ikaw na ang magsabi.. (Natataranta at hindi mankadatuto sa sasabihin. maniwala ka sa akin. UBALDO : Exactly. RUDY : Tama si Bos Baldo.) µKapitan Carding. Kailangan ang dyip para madala sa ospital. nasunugan po kami ng bahay.. Ric. Pare? Hindi ko alam kung mapurol ang utak nating mga botanteng Pilipino. Ferdie : Nakow. UBALDO : (Malumanay pero nakahihikayat ang pagsasalita. UBALDO : Kita mong kalokohan yan. Napakaigsi ng memorya ng marami sa atin. Itanong mo pa kay Ferdie..O talo ka na nga.) RUDY : (May halong pang-uuyam ang tinig. Pasasaan ba¶t malilimutan din nila ang lahat? Sige nga. inihalal pa s¶ya ng tao para gumawa ng batas. Sa halip na managot sa ilalim ng batas. Ang kanilang memorya¶y napakaigsi.

ang plano mo¶y.) Sigurado ba talagang mananalo ako sa plano mo? UBALDO : Walang paltos. di ba? RICARDO : At kapag ako na ang Chairman ng Barangay? UBALDO : Good question. pahiwatig na napakaimportante ng susunod na sasabihin. UBALDO : (Ikukumpas ang kanang kamay at tatango ng pagsang-ayon. manungkulan ka nang buong husay sa abot ng iyong makakaya. Meron lamang permanenteng nangangailangan. Pare. Pare. etsetera. pakikipagkamayan at pakikihalubilo sa mga tao. walang permanenteng kaybigan at wala ring permanenteng kaaway.. Magtatrabaho kami sa likod mo. At magpapakalat ako ng mga armadong tauhan sa paligid ng mga presinto para kung sakaling magkagulo o magkanakawan ng kahon ng balota ay nakasisiguro tayong hindi ka madedehado. Oras na makapuwesto na kayo at kayo na ang hari. Iyon e. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? UBALDO : Simple lang. Ituloy mo lang ang pagngiti-ngiti. Pero huwag kang mag-alala. Gagamit lang kayo ng mga dirty tricks para mapabagsak ang kalaban. Nakasobre na ang ibibigay natin sa mga gurong itatalaga ng Comelec sa mga presinto. Nakatago sa katawan nila. bayani ang inyong dating sa mamamayan pag nagkataon.¶ UBALDO : Tandaan mo µto. Lalong hindi ako bayani o martir na handang magsakripisyo alang-alang sa bayan. RICARDO : Pero Pareng Baldo. Yari na rin ang mga balotang may nakasulat na boto para sa iyo.. e pwede na uli ninyong isuot ang inyong good boy image sa barangay. Kailangang magpasa ka at ang Sangguniang Barangay ng ilang mga batas na makabubuti sa mamamayan. Saglit lang kayong mababansagang Bad Boy of Ipil-ipil. FERDIE : Tingin ko¶y tama talaga si Bos Baldo. Pare. UBALDO : Simple at wala kang sabit. As newly-elected Barangay Chairman. (Magbabago ang tono ng salita. Negosyante ako. Hindi naman katakataka kapag nagkakaroon ng brown out sa panahon ng eleksyon. ang mga fish pen sa lawa ay kailangang . Ferdie. kung mahalata nating medyo tagilid ang laban.kalabaw po ay ninakaw. syempre. kahit magkabukuhan ay suportado tayo ni Meyor sa parteng ito kaya walang kaso. Gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong puwesto para matulungan ang ating mga kabarangay. Lahat ng watcher na itotoka ko sa presinto ay panay may baril.) Nadale mo. pakaway-kaway. Pare: Sa pulitika. Kapitan. RICARDO : Diretsuhin mo na sa punto.) Pero Pareng Carding. alalahanin mong hindi ako pulitikong tao. Kapitan. Bull¶s eye! RICARDO : (May alinlangan pa rin. aba. Simula bukas hanggang sa araw ng eleksyon ay ipagagapang ko na ang mga botante ni Kapitan Martin na alam kong sa kaunting himas at tumpak na presyo ay maaari pa ring makumbinsing bumaligtad sa oras mismo ng pagboto. Una. etsetera. Makikita ninyo.

kaya madali siyang makalimot. Pangatlo. RICARDO : Lahat ng yan ay maganda at dapat lang. Huwag kang palalasing sa mga palakpak at papuring dulot ng pansamantalang tagumpay. Ipatupad ang batas na ito.) Ang dami mong sinasabi. dakpin at ipakulong ang operator ng huweteng at iba pang ayaw sumunod sa ipinag-uutos ng batas. Pare. Ano pa? UBALDO : Pangalawa: Ipagbawal ang lahat ng uri ng sugalan. Magpapalipas tayo ng kaunting panahon. at lalong huwag kang padadaig sa mga patutsada at banta ng iyong mga magiging kaaway. kaya wala kang poproblemahin sa pagpapatupad nito. Kahit di mo hilingin ay handa kong gawin ang aking makakaya para matupad ito. halos isang dangkal ang igsi sa hinabahaba ng lubid ng mga magaganda at pangit na alaalang nagsasalimbayan sa loob ng kanyang isipan. at pag humupa na ang unos gaya ng malaking pagkagimbal at kaakibat na pagpupuyos ng damdamin nang barilin si Ninoy sa tarmac ng paliparan ± dalawang mahalagang pangyayaring gumising sa kamalayan ng maraming Pilipinong matagal nanahimik at nahimlay sa ilalim ng Batas Militar ± saka natin ilulunsad ang ikalawang yugto ng aking istratehiya. pero hindi mo rin sinasagot ang tanong ko. Kasasabi ko lang. Pag tapos na ang pista gaya ng pagsasaya ng marami sa mga unang yugto ng Edsa. Pero liwanagin mo nga ang sinasabi mong negosyo.ipagbawal dahil naaapektuhan nito ang kita ng mga maliliit na mangingisdang taga-baybay dagat na dito lamang umaasa ng ikabubuhay. isang tapat na lingkod at magiting na bayani. kung saka-sakali? UBALDO : Oras na gawin mo ang mga nabanggit ko ay marami ang matutuwa sa iyo at tatanghalin kang isang tunay na lider. T¶yak na marami rin ang magagalit sa iyo. Ipakulong at parusahan ang mga mahuhuli na tatangging magbago at umiwas na sa mga ilegal na gawaing ito. Karamihan sa mga iyan ay pag-aari ng mga maimpluwensyang tao na panay kadikit ni Kapitan Martin. ipa-raid ang lahat ng bahay aliwan sa ating barangay at ipadakip ang mga dope pushers na bumibiktima sa ating mga kabataan. ipasara ang sabungan. Wag kang masyadong high blood at darating din tayo sa parteng yan. kelangang magpakatatag ka. RICARDO : Ganyan talaga ang aking inaasahan. at sasabihin kong muli: maigsi ang gunita ng karaniwang tao. Ano¶ng kinalaman nito sa pagiging Kapitan ko ng barangay. gagawin ko. Pare. RICARDO : Anong istratehiya? . Ano ba talaga ang gusto mo? UBALDO : Relaks ka lang. ipademolis ang lahat ng ilegal na palaisdaan sa lawa na sakop ng ating hurisdiksyon. RICARDO : (Maiinip sa haba ng paliwanag ng kausap. Ito yung mga masasagasaan ng iyong mga kautusan at matatapakan ang paa bunga ng mga pagbabagong isasakatuparan mo para sa ikagagaling ng Barangay Ipil-ipil. RICARDO : Basta makakatulong sa mga mahihirap. Malakas ako sa hepe ng pulisiya sa bayan. Pare. UBALDO : At oras na mangyari ang gaya ng iyong inaasahan.

) Ano? UBALDO : Malaking pera ito. Pare. kaya magmumukha talagang inutil ang mga miyembro ng nasabing lupon. Pareng Carding. pasugalan. dala ang apat na tasa ng mainit na kape. Balita tungkol sa isang kongresistang nang-rape ng onse anyos na babae. isipin mong pansamantala lamang ang lahat at iyon ay lilipas din. Kulung-kulo sa init.) Bosing. ako na ang eksklusibong magmamay-ari ng prangkisa at mamamanihala sa mga nabanggit na negosyo. Sinabi ko na sa iyong malilimutan din nila ang lahat. Halos pabulong. Ang importante. Unti-unti nating luluwagan kung di man gagawing ligal uli ang operasyon ng mga fish pen. Sakit na ito ng mga Pilipino. Mabibili mo pa ang mga karangyaang nais mo para sa iyo at sa iyong pamilya. malinamnam na parang hulog ng langit. kapag sabik na sabik na ang mga tao ± salamat sa libreng publisidad na nalikha ng kontrobersya na lalo namang pinalaki ng mga taga-media ± ibibigay din ng Malakanyang ang basbas nito. Mga unggoy na dinapuan ng sakit na nakamamatay na may peligrong makahawa sa tao. Natural.) Pero kailangan ko ang iyong buong suporta at kooperasyon. Halos araw-araw ay may sumusulpot na mga bagong isyu na maaaring makaagaw ng kanilang atensiyon. Kaya kung nagkataong ikaw ang paksa ng kanilang usapan ngayon at inaaakala mong makasisira ito sa iyong reputasyon. Pare.(Papasok si Anong. RICARDO : Pero ano na lang ang sasabihin ng mga mamamayan? Ng mga taong naghalal at nagtitiwala sa akin? UBALDO : Ayan ka na naman. Hindi makapaniwala. RUDY : (Sisilip sa bintana at makikitang pabalik na si Arsenia. maging ang prostitusyon. dumarating na si Misis. wika nga. Seksing istarlet na nabuntis ng kapwa artista. Handa akong gumastos hanggang . Malaki na ang nagagastos ko sa pangangampanya mo.) UBALDO : Babalik tayo sa dati. ay kumita tayo ng malaking halaga bago dumating ang susunod na eleksyon. At huwag kang mag-alala. hindi mauubusan ng intrigang pag-uusapan ang mga tao. Basta siguraduhin mo lang na protektado ang mga interes ko at titiyakin ko naman sa iyo na walang gutom ang pamilya mo sa mahabang panahon. Pare. Maniwala ka sa akin. Pelikulang sa umpisa¶y ilang ulit na ipagbabawal ng mga taga-Censor na maipalabas sa sinehan pero sa bandang huli. Business as usual. (Walang papansin sa dalang kape ni Anong. Pare. paglalako ng droga.) ANONG : Kape. RICARDO : (Hindi handa si Ricardo sa narinig. Pare. Kani-kanina lamang ay tatlong libo ang nadale ng mag-asawang Curing at Tomas. Pagbigyan sila sa kanilang hilig hanggang sa magsawa o mabaling ang pansin sa ibang intriga. Pabayaan mo sila. UBALDO : (Parang walang narinig. kape kayo riyan. malaki ang ³cut´ mo at ng mga kasamahan mong kagawad ng barangay sa kikitain ng negosyo.

Ang tutoo¶y hindi na ako magtatagal dahil may aasikasuhin pa ako.! ARSENIA : (Maiintriga. (Papasok mula sa kanang pinto si Arsenia. (Iaabot ang tinapay.. Rudy at Ferdie. UBALDO : Rudy. at kahit ano pa ang mangyari. Pare..) ARSENIA : Naku.) ANONG : Iyan na nga ba ang sinasabi ko noon pa. Ang daming namimili sa tindahan. ANONG : Ang mahalaga¶y narito na ang tinapay at pwede nang pakanin ang mga bulateng alaga natin. Naabisuhan ko na ang mga taga-Purok Singko. RICARDO : Pero Pare. tango at kaway ang magiging tugon ng magasawa.) Itong . medyo natagalan ako. maaga uli tayo bukas. (Magpapanting ang tainga at magtataas na ng boses si Ubaldo. Magmiryenda na muna kayo. RICARDO : (Matalas ang ipupkol na tingin kay Anong sabay bulalas. may dalang supot ng tinapay. Ferdie? RUDY : Yes Bos.) UBALDO : (Tatanggihan ang alok ni Arsenia. ayan na. Pareng Baldo. Bukas nang umaga. May mga taong naghihintay sa akin sa opisina. para yatang.sa huling oras. Anong? ANONG : (Iiwas ng tingin kay Arsenia at mabilis na dadampot ng isang tasang kape.. RICARDO : O sige. Pero kailangang tulungan mo akong makabawi sa mga gastos ko pag nasa puwesto ka na. ARSENIA : Ito talagang si Ka Anong.. At ngayon ko kelangan ang iyong pasya..) Bosing. RUDY : (Alumpihit at hindi malaman ang gagawing pag-awat kay Ubaldo. Mare.) Anong. Kahit magkano. tuloy na kami. Pare. Senyang. pasensya na kayo. Kapitan.. Kapitan. Pare. (Kakaway na lamang ng pamamaalam si Ferdie. hindi na naging seryoso kahit kaylan. Lalabas sa kanang pinto sina UBALDO.) UBALDO : Hindi ako papayag na mauwi sa wala ang mga pera at panahong pinuhunan ko sa kandidatura mo..) Ang alin? Anong sinasabi ang ibig mong sabihin. Ang negosyo ay negosyo. Inaasahan nila ang ating pagdalo. O sige na.) Salamat na lang.

labas ang ngiping bungi. RICARDO : Narinig mo. Anong. . ganyan ang dayalog mo sa amin. Ric. Tama ang hinala mo. ARSENIA : Ano ngayon ang balak mo? RICARDO : Ewan ko. Talagang ayaw ko ng gulo. Makakaasa rin kayo sa boto ng aking pamilya.) Magpahinga ka na muna sa kuwarto. konting ulam at panggastos ni Maria sa bahay. (Biglang babaguhin ang usapan. ANONG : Naku salamat ho. kelangan ko talagang magpahinga. eh. Talagang napakabait ninyo. Ang aking pagkapanalo sa eleksyon ay isa lamang baytang sa mataas na hagdan ng kaniyang pangarap. ARSENIA : Etong sandaan. ARSENIA : Babale ka? Ikaw talaga. Aling Senyang. Anong.. Ngingiti. baka namumuti na ang mga mata ni Maria sa kahihintay sa iyo. Ang nais ko¶y isang simple at matahimik na buhay. Captain. Sige na. ARSENIA : Tungkol ba kay Pareng Baldo? RICARDO : Oo. ARSENIA : Ako man. o. at bukas ay maaga uli ang lakad mo. kaya bago magalas-sais ay dapat nandito ka na. Alam kong pagod ka na. Kanina pa ako nakaluto ng hapunan. Ubaldo Carpio at ng kanyang mga kasama. Always at your funeral service. ang bilin ni Pareng Baldo. Magkano ba? ANONG : Singkwenta pesos lang. pero importanteng mag-usap muna tayo. nag-ingles na naman po. Para ka naman palaging iba kung magsalita.kape. Araw-araw na lang. Pambili ng sankilong bigas. ARSENIA : Ikaw talaga. Dalhin mo na yan. ANONG : Yes.) E. Pero nakakahiya. Ginagamit lamang ako ni Pare. Hindi ito ang pangarap ko para sa ating kinabukasan. Kapitana.. RICARDO : Senyang. Maaga tayo bukas. ARSENIA : Hay. Tatawagin kita kapag nakahanda na. Napatapang yata sa tubig ang kanaw ko. Kapitan. Hindi pinansin ni Mr. See you tomorrows. (Lalabas sa kanang pinto si Anong. sir. May sasabihin sana ako sa inyo. Iyiinit ko na lang.

ARSENIA : Akala ko ba¶y kasamahan mo s'ya sa Parish Council of the Laity? RICARDO : Oo. Ang kanyang donasyon sa mga pagawaing pangsimbahan ay laging malaking halaga at makikita mong sadyang bukal sa kanyang kalooban. para mabago lang ang takbo ng ating lipunan. sapagkat ang pananahimik at di pagkibo ay kadalasang katumbas na rin ng pagsang-ayon. Sa mga prayer meeting ay hindi niya nakakalimutang banggitin ang mga dukha at kapuspalad na sa Diyos lamang umaasa.) Hindi tayo mayaman. RICARDO : (Hahawakan si Arsenia sa magkabilang balikat. kahit ngayon mismo ay handa kong iatras ang aking kandidatura at bumalik sa matahimik at simpleng pamumuhay na aking nakasanayan. Senyang. Ang pagkakilala ko sa kanya¶y isang taong may kaya sa buhay at lubos na kagalang-galang.. No¶ng una¶y nasabi kong nakahanda kong isugal ang katahimikan ng ating pribadong pamumuhay at makihalo sa magulong daigdig ng pulitika. Pero hindi ko inaasahan na sa ganito hahantong ang aking mga pangarap. Nadala ako sa kanyang mahusaay na paliwanag at magandang pakisama. Bukambibig niya ang kahalagahan ng pamumuhay nang ayon sa mga turo ng Bibliya. RICARDO : Yan ang aking pagkakamali. Hindi ang salapi at kapangyarihang bunga ng panunungkulan sa pamahalaan ang habol ko sa aking pagkandidato. Pero hindi naman tayo masasabing mahirap.. ARSENIA : Naiintidihan kita. ARSENIA : Pero paano si Pareng Baldo? Sa palagay mo kaya ay papayag s¶ya na basta ka na lamang umurong sa iyong kandidatura at balewalain ang kanyang ginawa? RICARDO : Hindi nga. dahil ang ating magandang pangalan at dignidad ay higit pa sa alin man yaman dito sa mundo. RICARDO : Alam ko.RICARDO : Alam mong ang pagsali ko sa pulitika ay udyok ng isang malinis na hangaring magsilbi sa ating barangay sa pag-aakalang kung hindi ako kikilos ay para ko na ring inamin na ako ay kabahagi ng nagaganap na kabulukan sa ating lipunan. kung kinakaylangan. ARSENIA : Dangan kasi¶y nagtiwala ka nang husto sa taong yan. pero ayaw kong pagamit sa kanino man. At kung dahil lamang sa pulitika ay makokompromiso ang ating katapatan sa Diyos at sa bayan. ARSENIA : Pero maraming paraan para. Kailangan niya ang aking kooperasyon at hinihintay niya ang aking pasya. Handa akong magsilbi sa aking kapwa. Hindi ito ang uri ng lipunang ibig kong magisnan at manahin ng ating lumalaking mga anak at ng mga magiging anak pa nila pagdating ng panahon. at lagi niyang pinasasalamatan ang Maykapal sa masaganang . Wala akong kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni Pareng Baldo. Tahasan niyang sinabi kanina na hindi s'ya papayag na mauwi sa wala ang kanyang puhunan at pagod. Ric. at maging sa Adoracion Nocturna.

oo nga pala! Nawala sa loob ko ang dalawa... Pero sa kanya ay hindi ako takot. Sa kanyang bibig na rin nanggaling ang bagay na yan. Nasaan na nga pala sina Boyet at Nenita? Nakauwi na ba sila galing sa eskwela? ARSENIA : Aba. Nako. MARTIN : Dalawang milyong piso. Hindi kayo dapat masangkot dito. . Hindi ba dapat ay kanina pa silang bago mag-alas-singko narito? ARSENIA : Malamang na natokahan na namang cleaner sa klase si Boyet. Ric. (Mapapailing. ngayon ay gusto niya akong gawing kasosyo at kasangkapan para lalong mapalakas at mapalago ang mga ito. Mabuti pa kaya¶y puntahan mo na sa eskwelahan. at kung wala na roon ay ipagtanong mo kina. Cash. ARSENIA : Tingin ko¶y mabuting kaybigan si Kumpare. naguguluhan ako. Anong malay natin.) Ano yan? Ano¶ng kahulugan nito. Pero maggagabi na. alam ko na. Kaya lang.Ano na nga ba ang pangalan ng kaklase niyang.. Parang hindi ko na alam ngayon kung ano ang nararapat kong gawin. kayo pala! Tuloy kayo.. Napakarami pa namang durugista ngayon at usung-usong ang pangre-rape sa mga batambatang gaya ng ating anak. pero mapanganib na kaaway. at isa sa mga kasamang lalaki ang magaabot ng makapal na enbelop. (Aktong lalabas si Ricardo.) Ano bang paalam sa yo bago umalis? ARSENIA : Wala naman.. Anong oras na ba? RICARDO : Pasado alas-sais na. Biglaan yata ang inyong pagdalaw? (Hindi tutugon si Kapitan Martin. Ibubuka ang palad.) Yun pala¶y pawang ilegal at labag sa utos ng Diyos ang kanyang mga hanapbuhay at s'ya mismo ang bumibiktima sa mga kapuspalad nating mga kabarangay na nararahuyo sa masasamang bisyong pinalalaganap ng kanyang malawak na galamay. At bakit pati si Nenet ay wala pa rin hanggang ngayon? RICARDO : (Dudungaw sa bintana. kasunod si Kapitan Martin Basco. ngunit matitigil dahil sa biglang pagpasok ng tatlong armadong lalaki. Iatras mo ang iyong pagkandidato. baka may mga armado rin s¶yang tauhan gaya ni Kapitan Martin? RICARDO : Meron nga.. Ang inaalala ko ay ikaw at ang ating mga anak.. RICARDO : Oo. Kapitan? KAP. Ibibigay ito ni Kapitan Martin kay Ricardo.) RICARDO : Anong ibig sabihin nito? Sinong kelangan.. At ngayon. Senyang.pagpapala na kanyang tinatamasa sa kanyang mga kabuhayan. Aalis muna ako.? Kapitan Martin.. kinakabahan ako.

(Dadamputin ni Ricardo ang enbelop sa mesa at ibabalik kay Kapitan Martin.. Kapitan. Tatayo at igagala ang paningin sa loob ng bahay. (Iiling. ang lahat ay mananatiling nakatayo. MARTIN : Hindi kita tinatakot. Pero dinaramdam ko. Carding. MARTIN : Hindi.) RICARDO : Sorry ho. naparito ako para magbigay ng tulong. Gusto ko lang makatulong sa inyong mag-asawa para mabawasan ang inyong sakit ng ulo. Itataktak ang abo ng tabako sa sahig. Ibubukas niya muli ang isang palad. alam n¶yo yan. at pagkatapos ay ibubuga ang usok na parang kaysarap-sarap ng pakiramdam..Sayang. at isa sa mga tauhan niya ang mag-aabot ng tabako. hindi ko kailangan ang . (Muupo si Kapitan Martin.) Tsk-tsk. Susulatan ni Kapitan Martin ang tseke. RICARDO : Salamat nang marami. Pero sige. KAP.) Akala ko¶y madali tayong magkakaintindihan kapag pera ang hinayaan kong magsalita. Kapitan? Binabayaran n¶yo ba µko? KAP. Pagod ako at kailangan kong magpahinga.) Pasensiya ka na sa akin. muling ibubuka ang isang palad..) Makakaalis na kayo.RICARDO : Binibili n¶yo ba ako. at iaabot sa kanya ng isa sa mga kasama ang checkbook at ballpen. pero ang mga prinsipyong iyon ay kasama na nilang napalibing sa kanilang hukay. RICARDO : Kung naparito kayo para takutin ako. Hindi pala. MARTIN : Pagod din ako sa mahabang biyahe.. Carding. (Lalapit kay Senyang. Senyang. (Hihithitin ni Kapitan Martin ang tabako. magaganda ang kanilang mga ipinaglalabang prinsipyo. KAP.) Si Carding pala¶y kasama ng maraming kakilala ko noong araw na may matatag na paninindigan at banal na prinsipyo. Kapitan. Hindi gawang biro ang mapasubo sa pulitika. Ang mabuti¶y maupo muna tayo. nanamnamin iyon nang maigi. Sinabi ko na sa iyo. isa naman ang dudukot ng layter para sindihan iyon. Ayaw ko nang masyadong mahabang usapan. Magkano ba talaga ang presyo mo? (Ipapatong ni Kapitan Martin ang enbelop sa mesa. Kapitan.

MARTIN : Carding.inyong tulong. Carding. KAP. RICARDO : Hindi ako tumatanggap ng bayad kay Pareng Baldo o sa kanino man para kumandidato.. MARTIN : Sinasabi ko¶y umatras ka na hangga¶t maaga. Pagkatapos ng eleksyon.) Ah. pumasyal ka minsan sa opisina at pag-usapan natin ang ilang mga negosyo na puwede nating pagkakitaan. Ang dalawang milyong pisong ibinibigay ko ay paunang bayad pa lamang. hindi katulad ng iniaalok sa iyo ng kumpare mo¶t campaign manager na si Mr... (Tatayo si Kapitan Martin. ang pasya ng aking asawa ay hindi .. pinopondohan lamang niya ang lahat ng gastos mo. binabayaran niya ang iba upang tumakbo para sa kanya.. KAP. Pero matagal ko nang kilala iyang si Baldo. MARTIN : Bueno. RICARDO : Pero ang sinasabi ninyo¶y. Pareho lang kaming mangangalakal. Titiyakin ko sa iyong mas malaki ang magiging parte mo. Yang putris na Baldong iyan ay matagal nang kumakalaban sa akin. Kaya sa halip na tumakbong kandidato. lalapit naman sa may pintuan ang mag-asawa para ihatid ito. Ubaldo Carpio. Ipaubaya ninyo sa akin ang pagpapasya tungkol sa aking. ipaubaya mo sa akin ang pamumuno sa Barangay Ipil-ipil. Mas malaki nga lang ako kung maglagay at mas galante ako kung magbigay ng kaparte. Hindi na ako magtatagal. At siyanga pala. KAP. Takot siyang humarap sa akin sa pulitika dahil ayaw niyang malantad ang kabulukan ng kanyang mabahong pagkatao. ayaw kong ako¶y pinararatangan na isang sinungaling. MARTIN : (Itataas nang bahagya ang kaliwang palad para pigilin sa pagsasalita ang kausap.) Kapitan Martin. MARTIN : O sige. Alam kong gusto mo nang makapagpahinga. KAP. Pero hindi aalis sa kinatatayuan ang tatlong alalay ni Kapitan. ARSENIA : (Matigas ang pananalita. marahil ang kailangan mo konting dagdag na paliwanag. at kung kailangan mo ng trabaho bukod sa dalawang milyong pisong donasyon ko sa inyong mag-asawa ay pumasyal ka lamang sa aking tanggapan at pagusapan natin ang magiging parte mo sa aking negosyo. Hindi ka nga tumatanggap ng bayad sa campaign manager mo.... sige na.) Bueno. KAP. Hindi iyan basta-basta bumibitiw ng salapi nang walang kapalit. May malabo ba sa sinasabi ko? RICARDO : May trabaho ako at hindi ko kailangan. gusto ko lang makasiguro na nagkakaintindihan tayo. Pero kailangan niya ang kapangyarihan at proteksyon ng pulitiko para sa paglago ng kanyang mga iligal na negosyo. RICARDO : Wala akong alam sa inyong sinasabi.

Ayusin mo ang dila mo kung di mo gustong. (Aaktong papalabas ng bahay si Kapitan Martin.) ALALAY : Hoy babae. matuto kang rumespeto kay Kapitan. Iiwan ni Arsenia ang asawa. Kukunin ng isa sa mga alalay ang enbelop sa mesa. Haharangan si Ricardo ng tatlong alalay ni Kapitan Martin. Ric. ARSENIA : D¶yos ko! Ang ating mga anak! Kaya pala hanggang ngayon ay wala pa ang ating mga anak! RICARDO : Talagang mga hayup kayo! Kapag may nangyari sa mga bata ay pagbabayarin ko kayo nang malaki! (Susugurin ni Ricardo si Kapitan Martin. Tayo na. gumising ka! Utang na loob. Madali akong mainip. Babagsak si Ricardo. Huwag mo nang patagalin ang pag-iisip. Carding. mga bata. Utang na loob.) KAP.ipinagbibili. Hahagulgol ng iyak si Arsenia. walang malay. Lalabas sa kanang pinto ang apat. at saka bubuksan ang pinto. Adyos...) ARSENIA : Ric! D¶yos ko po. magkasabay namang lalapit ang dalawa pang alalay. aayusin ang buhok at damit. babagsak ito sa lakas ng suntok. Bibitiwan ni Kapitan Martin ang tabako at dudurugin iyon sa pamamagitan ng pagyapak. umalis na kayo bago ko kayo ipagtulakan at paringgan ng mga salitang hindi n¶yo kayang sikmurain! (Susunggaban ng isa sa mga alalay ni Kapitan Martin si Arsenia sa buhok. Ric. Kung gusto n¶yong makita pa silang buhay ay magsabi lang kayo sa akin. kasunod ang tatlong alalay. Papahirin niya ang luha. saglit na magkakatitigan sina Ricardo at Kapitan Martin. Papasok sina Tomas at Curing. Pagdating sa may pinto ay titigil. nakatutok ang baril sa mag-asawa. Bumangon ka! Kailangang gumawa ka ng paraan para mabawi ang ating mga anak! Ric! Ric! (Hihilahin ni Arsenia si Ric at ihihiga sa mahabang sofa..) Henga pala. Matitigilan si Ricardo. MARTIN : Hihintayin ko bukas ang iyong pasabi tungkol sa pag-urong ng iyong kandidatura.) .! RICARDO : Walangh¶ya ka! Bitiwan mo¶ng asawa ko! (Susuntukin ni Ricardo ang alalay ni Kapitan Martin. nakatutok kay Ricardo ang mga baril. Sa isang hudyat ng kapitan ay pupukpukin ng baril sa ulo si Ricardo ng isa sa mga alalay. May maririnig na katok sa kanang pinto.. Ang dalawang bata ay nasa mabuting kalagayan.

kakapain ang batok...? (Uungol si Ric.sila? ARSENIA : Ano bang kagagaling lamang ang pinagsasasabi mo? Kararating lang ng mga iyan dito..) Aba. Kumusta ba? Napag-isipan mo na bang maigi ang proposisyon ko? TOMAS : Ano bang proposisyon? Mapagkakakitaan ba yan? ARSENIA : Alam n¶yo Mang Tomas. RICARDO : Se. papasok si Ubaldo. napasyal ka. UBALDO : Salamat.Senyang.. Tuloy.Kayo pala... (May maririnig na katok sa kanang pinto. may nangyari ba? ARSENIA : Naku. A. e. Pasensiya ka na. kasi pagud na pagod iyan. (Bubuksan ang pinto. Carding. Bangon na diyan.) Pasens¶ya na ho kayo.. bakit parang bagong iyak ka yata? TOMAS : Oo nga.) TOMAS : Magandang gabi sa iyo. TOMAS : O.. sa isang taon pa pala yan e. hindi ba. tuloy ka sa aming munting dampa.. Mang Tomas. Aba...) Napuwing lang ho ako.) Teka muna. CURING : Magandang gabi sa iyo. Nandito na sina Mang Tomas. Ric. Kararating lang kanina. (Tatapik-tapikin ang asawang nasa sofa. Aba. Aling Curing. bubuksan ko lang ang pinto. maupo muna ho kayo. CURING : Oo nga. Tuloy ho kayo. naistorbo ka namin sa pagtulog mo.kagagaling lang ng mga iyan dito. Bakit ba kay layu-layo pa¶y eleksyon kaagad ang . s'ya nga pala. wala ho.. Aling Curing. Pareng Baldo. ididilat ang mga mata. si Ric ay matagal nang inaawitan nitong si Pareng Baldo na kumandidato sa eleksyon ng barangay captain sa isang taon. May mahalaga sana kaming sadya ni Curing sa iyo. Ric.. Mang Tomas.kanina? Bakit nandito na naman. (Sa dalawang bisita. Senyang.) Ric. Mare. (Kukusut-kusutin ang mata. Bakit.. Pareng Carding. at marahang babangon na tila bagong gising. Hindi na nakapag-ayos ng sarili at dito na sa sofa nakatulog. Kahiya-hiya man.

.. Pa.) Teka. naglalaro. (Mapapatigil dahil may mapupunang kakaiba sa itsura ni Ricardo.. MARTIN : Magandang gabi sa inyo. (Lalabas sina Kapitan Martin at Anong sa kanang pinto.pero. may masakit ba? RICARDO : (Biglang iaalis ang pagkahawak sa batok. Daig raw ng maagap ang masipag. Anong ± sasabay ka na ba sa akin? ANONG : Aba. ANONG : Nagpasama sa akin si Chairman dito. (Mapapahawak uli sa batok at hihimasin iyon. Hindi na ako magpapaliguy-ligoy pa. KAP. Bubuksan ni Arsenia ang pinto. sa isang taon pa naman ang eleksyon. Pare. Bukas na lang.) Nabanat yata ang ugat ko.. Kapitan.. Ang mabuti pa siguro¶y sa ibang araw na lamang makabalik.. Carding? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? UBALDO : (Tititigang maigi si Ricardo. Isang malaking karangalan ang pagbisita ninyong ito sa amin... napataas lang at medyo matigas ang nagamit kong unan. at papasok sina Anong at Kapitan Martin. May mahalaga raw na sadya kay Mang Carding.) A.. Alam mo namang kuntento na kami sa tahimik naming buhay. . Alam kong malayo pa ang eleksyon. Paalam na sa inyo. Pare.. MARTIN : Bueno. Balik na kayo sa ibang araw.. tingin ko¶y kelangan nga ni Pare ang magpahinga. ano.e. at siguradong pag-aawayan lang namin araw-araw ang bagay na yan oras na magpasya s¶yang pasukin ang pulitika. tuloy ka.pasensiya na kayo sa akin. itong. pero gusto ko sanang. kayo pala. KAP.? Paano ang ating mga anak? ARSENIA : And¶yan sa labas.) UBALDO : Well. Kapitan.gilid ng sofa. ARSENIA : Hay naku... Tuloy kayo.. Parang kanina ka pa wala sa sarili mo. O. Kapitan Martin.. Saka bakit lagi mong hawak ang batok mo. P¶re.) Oo nga naman. kaya ako¶y sisibat na rin. Tigilan mo na ang kakukumbinsi mo sa kumpare mo... (Makakarinig uli ng katok sa kanang pinto..ang ating anak.. ARSENIA : Pasensya na ho kayo.) A. Di ba Ric? RICARDO : Oo. Tutal.. oho. Mang Tomas. Anong.pinag-uusapan ninyo? UBALDO : Maigi na yung hangga¶t maaga ay kumikilos na.kwan.

Maya-maya lang ay kakain na tayo. aalis na rin kami.. Iuusod ni Arsenia ang maliit na mesa.. (Lalabas si Ubaldo sa kanang pinto.) RICARDO : Senyang. Pare. Aling Curing.) RICARDO : Senyang. Sige na iho. aalisin ang flower vase. Bilis-bilisan ninyo. may bitbit na kaldero ng kanin at sandok.! Halina nga kayo¶t gabi na! BOYET at NENITA : (Sa labas ng tanghalan) Opo.RICARDO : S-s-sige.) Kanina mo pa itinatanong ang mga bata.. tumuloy na kayo sa banyo at magsipaglinis ng katawan. ¶Tay.! Nenita. magmamano kay Ricardo) BOYET at NENITA : Mano po. (Lalabas sa kaliwang pinto sina Boyet at Nenita. Hindi ba¶t ikaw pa nga ang nagpalabas kanina sa kanila dahil gusto mong makapagpahinga? Nasigawan mo pa nga yung dalawa dahil maingay sila. Mang Tomas.) Boyet.. pagkaraan ay muling papasok na may dalang pinggan at kutsara. Sa sobrang pagod mo¶y diyan ka na sa sofa nakatulog.. Tumatakbong papasok sina Boyet at Nenita. (Lalabas sina Tomas at Curing sa kanang pinto. Buo na ng aking pasya.. magpahinga ka na¶t sa ibang araw na lang uli kami papasyal. ARSENIA : Sige ho. Luluhod sa harap ng mesa at doon maglalatag ng pagkain... Nasa labas lang sila.. (Papasok si Arsenia mula sa kaliwang pinto. (Ilalakas ang tinig. Inay! (Lalabas uli sa kaliwang pinto si Arsenia. e. .. Lalabas si Arsenia sa kaliwang pinto.) ARSENIA : Hala sige. Senyang.) TOMAS : Aba. ang mga bata? ARSENIA : (Habang ipinapatong ang mga pinggan at kutsara sa mesa. Naglalaro. nakapag-isip-isip na ako.

) Tungkol na naman ba yan sa eleksyon? Sa iminumungkahi sa iyo ni Pareng Baldo? RICARDO : Oo..) NENITA : Sa ngalan ng Ama.! Nenita. Saka ka na magdesisyon. Pamumunuan ni Nenita ng pagdarasal bago kumain. (Tatayo at lalabas sa kaliwang pinto. Amen. Panginoon. Amen. bitbit ang mangkok na may ulam. kumain ka na ng hapunan at pagkatapos ay pumasok ka sa kuwarto at doon mo ituloy ang naputol mong pagtulog kanina diyan sa sofa.) Boyet.) ARSENIA : Matagal pa ang eleksyon. (Uupo ang lahat at magsisimulang kumain. kaya kalimutan mo muna yan. at ng Espiritu Santo.hanggang sa pagsasara ng tabing. Pagod ka sa trabaho. Luluhod sa harap ng mesa ang maganak.. Ric.) Andiyan na po.. huwag ka na munang mag-isip.) RICARDO : Pero Senyang.) . at ng Anak. at itong iyong mga kaloob na ngayon ay aming tatanggapin mula sa yong kabutihan. ARSENIA : Ric.... at ng Espiritu Santo. at taimtim na mananalangin. Sa ngalan ng Ama. maliban kay Ricardo.. (Papasok uli si Arsenia. at ng Anak. Inay! (Papasok sina Boyet at Nenita mula sa kaliwang pinto. (Ilalakas ang tinig. na patuloy pa ring nakaluhod.. Ang mabuti pa. Basbasan mo po kami. kaya ang kailangan sa iyo¶y magrelaks. nakatungo. sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Senyang. Naisip kong..ARSENIA : (Habang nagsasandok ng kanin.! Halina ng kayo¶t kakain na! BOYET at NENITA : (Sa labas ng tanghalan.. Amen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful