Mga Batayang Kaalaman sa Sining ng Komunikasyon Inihanda ni: Julius T.

Gat-eb Paaralang Agham-Humanidades

1.pitumput-pitong puting putong patong-patong 2.Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman. 3.Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.

4.Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. 5.Minimikaniko ni Monico ang makina ni Monica sa Minica.

6.Ang relo ni Leroy ay rolex. 7.Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray. 8.Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw,

Pagpapalitan ito ng ideya o opinyon. telegrams. . sagutang pagpapahayag at pagbibigay-impormasyon. 1987) Ang komunikasyon ay isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepono. pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan. sa diksyunaryo (Webster.ANG KOMUNIKASYON ‡ Ayon. radyo. telebisyon o kompyuter at iba pa.

." .. an na may kahulugang pagsasagawa ng isang kilos na ang gumagalaw o gumagawa ay hindi iisa kundi dalawa o higit pa.‡ Arrogante (1988) Ang salitang pakikipagtalastasan ay galing sa salitang talastas nangangahulugang ³alam" at sa panlaping pakikipag ..

kaisipan. impresyon. kuru-kuro at damdamin.‡ Samakatuwid: Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga mpormasyon. kaalaman. pati na ang mga saloobin. . Pagpapalitan ito ng mensahe.

.Bahagi ng kanyang pagiging tao ay ang pakikipagtalastasan sa iba.‡ Sa tuwing naghaharap ang dalawang tao. anim ang taong talagang naroroon: ang tingin ng bawat isa sa sarili.(William James) ‡ Sabi nga sa kanta.tingin ng isa sa kanya. at kung ano talaga siya. ³No Man Is An Island´.

Osgood at Schramm mensahe Encoder TAGAUNAWA Decoder Encoder TAGAUNAWA Decoder mensahe .

Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Ito ang modelong linyar o Aristotelyan na nagpapakita lamang ng isang proseso ng komunikasyon. .

Ipinakikita rin dito ang papel ng mga pandama na angkin ng tao sa proseso ng komunikasyon. na may impluwensya sa tagapasalita at tagatanggap.Tagapagsalita Mensahe Tsanel Tagapakinig Kasanayan atityud kaalaman kultura elements contents tritment istruktura koda paningin pandinig Kasanayan atityud sistemang sosyal kultura Ipinapakita ni David Berlo na ang komunikasyon ay naapektuhan ng maraming bagay. . sistemang sosyal at kultura ng ating pakikipag-usap sa iba. karunungan. Naapektuhan ang kakayahang komunikatibo. atityud.

.Impormasyon Transmiter Signal Natanggap na signal Tumanggap Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ito ang Matematikal na Modelo ng Komunikasyon ni Claude Shannon atWarren Weaver na ang hangarin ay ipakita kung ano ang nangyari sa impormasyon sa sandaling ito·y matanggap o maihatid.

napanood.nabasa. henemas: berbal o di-berbal . Daluyan a. redocne-tagahatid ng mensahe 3.‡ Batay sa mga modelong nailahad ay mailalagom ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon: 1. sinitsutnuyla-elektroniks 4. erosnis-mga pandama b.nakita) 2. Pinanggagalingan ng mensahe(narinig.

tuwiran.tagatanggap ng mensahe at maghahatid din ng mensahe bilang incoder 6. gayin o asaglba a. rocedde. at naantala 7. semantika:malalim o dayuhan d.5. saykolohikal: pag-intindi ayon sa pananaw o saloobin . pisikal:ingay b. pisyolohikal:kapansanan c. di-tuwiran o maligoy. ognut o fidbak.

.

ngapsama ‡5. niretreposlan ‡2.unkaranlapang .‡1.ampbupkoli ‡4.ratinreposlan ‡3.

mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. pag-alala at pandama. ika'y nakikipagtalastasang intrapersonal. ang siyang pinakabatayan ng dalawa pang uri ng komunikasyon .Intrapersonal . Sangkot dito ang pag-iisip.kapag ika'y napapabulong sa iyong sarili.tumutukoy sa komunikasyong pansarili.ang uri ng komunikasyong ito. . .

.tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat .Interpersonal .Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa ating lipunan ang nasa uring ito.Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa .

radyo.Ang mga midyang pangmasa tulad ng telebisyon. .ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng mga tagapakinig ay nakikipagtalastasang pampubliko. pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito. .tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao .Pampubliko .

at peryodiko Komunikasyong pangkaunlaran: para sa pagsulong gaya ng brochure.Komunikasyong pangmasa: telebisyon.radyo. at pamphlet o polyeto Komunikasyong pangkultura: upang ipalaganap ang kultura gaya ng babasahing pangkultura Komunikasyong pang-organisasyon: makapagbigay kaalaman sa mga organisasyon .manwal.

KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON 1. it deserves to be criticized and exposed to the people. it deserves praise.´ Santiago . If it turns traitor to the public trust. Pampolitikal TAPAT BA ANG PAMAHALAAN«´If it does well and serves the people.

Ingles at diyalekto. Isang halimbawa ay ang konsepto ng pagiisa-isa o pagkakaisa ng lipunan. Panlipunan/ sosyal ‡ Lunsaran ng paglaganap ng kultura at kamalayang panlipunan gamit ang iba¶t ibang uri ng midya.Ilocanos at Bicolanos.2. .Catholic at Muslim. stateside at native. ng usaping mayaman at mahirap.atb.elitista at masa.

may kalidad o nakakaapekto sa kalusugan. mura at mahal. Pang-ekonomiya ‡ Naglalahad kung ano ang kailangan at hindi kailangan. ang konsepto ng ³supply at demand´ . kikita at malulugi.3.

Pagsusuri sa Larawan .

.

.BERBAL .komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat o pasalita . .Pasulat ang uri ng komunikasyong nababasa at pasalita kung binibigkas at naririnig.Pinakagamitin ang komunikasyong berbal sa lahat ng pagkakataon at larangan.

DI-BERBAL .kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalastasan .komunikasyong hindi ginagamit ang wika ± .

Ang matang nanlilisik ay nagpapadama ng galit. ang matang malamlam ay nagpapadama ng pagmamakaawa. .Ang mata at bibig ay mahalaga sa pagpapadama ng damdamin. .Halimbawa ang ekspresyon ng mukha. kamay at paa..Ang mukha ang pinakamahalaga sa pakikipagtalastasang hindi ginagamitan ng wika. galaw ng mata. .Ang ngiti ay ano naman ang kaya ang palatandaan? .

pag-upo sa likod .Tiyak na mga uri ng Di-berbal 1. pgyk 2. paggamit ng iba¶t ibang kulay« 6.rrw. NOHANAP(chronemics): hlng pgdtng. pghpls 3. pagdikit« 5. 4. pgkwy. NAPMADA(haptics): pgdnty. pgpsl.pggrlgl 7. YOSAPSE o agwat: pglpt sa ncdr. MISLOBO(iconics):ks. ONTO(vocalics): pgbbg ng bss.mgng pggsng.pgst ng jckt. GAPWALGA(kinesics):pglng. AYABG(objectics)pggmt ng slmn.pgbbgy ng rss.guhit at linya ...sglt n pghnt.

Ang mga ito ay mailalahad sa akronim na: P K N I S E A G . lumabas ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon bilang isang sistema at masasabi ring dapat isaalang-alang sa mabuting komunikasyon na siyang binigyang-diin dito.Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon Sa pag-aaral ni Dell Hymes sa diskurso.

o ng may pinag-aralan o wala Ends o _a_u_i_: kaiba ang layuning manghikayat sa manindak .Setting o _a_p_a_: Ang paraan ng pakikipagtalastasan ay naiimpluwensyahan ng lugar tulad na lamang ng pagsasalita nang mahina sa loob ng simbahan. Participant o _a_a_o_: Ang pakikipag-usap sa bata ay kaiba sa matanda.

Act Sequence o T_kb_ ng U_a_an: kapag may napikon na ay baguhin na ang usapan para walang gulo K__ __ S: pormal ba o impormal? Anong antas ito? Instrumentalities o _a_ami_a_: dapat bang isinulat o sinabi na lamang? Kung galit ka sa isang tao. dapat bang ikalat sa internet o i-text ang kanyang kasiraan? .

‡ Norms o P_k_a: May paksang maseselan at may paksang mababaw lamang. . Ang pakikinig sa salaysay o kuwento ay iba sa pangangatwiran na mas pormal.Gayundin. ang pagtatalumpati ay hindi puro pagkukuwento. may usapang pambabae at panlalaki lamang.pampulitiko o pangartista« ‡ Genre o uri ng _ag_apa_aya_: May apat na uri ng pagpapahayag at ang paraan ng pagtugon ay nakabatay sa uring ginamit. may pambata.pangmatanda.

(John Mason Brown) . kundi iyong nagsasabi sa nais maalala ng iba.TANDAAN: ‡ Ang isang magaling na makipagtalakayan ay hindi yaong nakaaalala sa kung ano ang sinabi.

‡ 20 pts.‡ Maghanap ng isang agaw-pansing larawan ng patalastas sa anumang babasahin at ilagay sa bond paper. Ilahad ang kahulugan sa ibaba ng larawan. .

.

wakas .

Pagsusulat . Pagsasalita 2. Pagbasa 4. Pakikinig 3.Mga Kasanayang Pangwika 1.

Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita 1. Galaw 4. Tinig / Bigkas 2. Kumpas . Tindig 3.

pagpayag. Pagkontrol sa kilos at gawi ng iba Gawi sa Pagsasalita 1. paglibak. pagpuri. pag-uutos. pagsalungat 2. paninisi.Mga Tungkulin at Gawi sa Pagsasalita Tungkulin 1. pagbibigay-babala 2. pagmumungkahi. Pagbabahagi ng damdamin . Pakikiusap. Pakikiramay.

pagtukoy. Pagbati. paghingi ng paumanhin 4. pagsagot. pagpapakilala. Pangangarap o paglikha 5. Pagkukuwento. Pagbibigay-impormasyon 3.3. Pag-uulat. paghula . pagbibigo. pagpapasalamat. pagpapaliwanag. pagtatanong 4. Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa 5. pagsasadula.

paghusga c. Impormal 3. magpahalaga . Mapanuri a.Mga uri ng pakikinig 1. Kaswal 2. diskriminatibo b.

Pagkawala sa saili. Negatibong pananaw . Masyado kang madaldal. masalita 4.Hadlang sa Epektibong Pakikinig 1. Mental at emosyunal na ingay / gulo sa sarili at kalooban 2. Perseptwal na salamin 5. lumilipad na diwa 3.

Edad 3. Lugar 6.Salik na nakaaapekto sa pakikinig 1. Tsanel 5. kultura . Kasarian 4. Oras o panahon 2.

Mga salik na nakaaapekto sa pagtamo ng kakayahang bumasa 1. Auditory discrimination 4. Kagamitang pangwika 3. Visual discrimination 5. motor-ocular discrimination .Kawilihan 2.

6. Home background 9. Istratehiya sa pagtuturo 10. guro. Katalinuhan 7. Motibasyon 8. anak. kaibigan . Saloobin ng / sa magulang.

Pinatnubayang Pagsulat / di malaya 2.Uri ng Pagsulat 1. Malayang pagsulat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful