Mga Batayang Kaalaman sa Sining ng Komunikasyon Inihanda ni: Julius T.

Gat-eb Paaralang Agham-Humanidades

1.pitumput-pitong puting putong patong-patong 2.Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman. 3.Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.

4.Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. 5.Minimikaniko ni Monico ang makina ni Monica sa Minica.

6.Ang relo ni Leroy ay rolex. 7.Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray. 8.Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw,

radyo. telebisyon o kompyuter at iba pa. sagutang pagpapahayag at pagbibigay-impormasyon. . 1987) Ang komunikasyon ay isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepono. Pagpapalitan ito ng ideya o opinyon. sa diksyunaryo (Webster. pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan. telegrams.ANG KOMUNIKASYON ‡ Ayon.

an na may kahulugang pagsasagawa ng isang kilos na ang gumagalaw o gumagawa ay hindi iisa kundi dalawa o higit pa.." ..‡ Arrogante (1988) Ang salitang pakikipagtalastasan ay galing sa salitang talastas nangangahulugang ³alam" at sa panlaping pakikipag ..

kuru-kuro at damdamin. pati na ang mga saloobin. impresyon. Pagpapalitan ito ng mensahe. kaalaman.‡ Samakatuwid: Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga mpormasyon. kaisipan. .

‡ Sa tuwing naghaharap ang dalawang tao.(William James) ‡ Sabi nga sa kanta. ³No Man Is An Island´.tingin ng isa sa kanya. .Bahagi ng kanyang pagiging tao ay ang pakikipagtalastasan sa iba. at kung ano talaga siya. anim ang taong talagang naroroon: ang tingin ng bawat isa sa sarili.

Osgood at Schramm mensahe Encoder TAGAUNAWA Decoder Encoder TAGAUNAWA Decoder mensahe .

.Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Ito ang modelong linyar o Aristotelyan na nagpapakita lamang ng isang proseso ng komunikasyon.

na may impluwensya sa tagapasalita at tagatanggap. . Naapektuhan ang kakayahang komunikatibo. karunungan. sistemang sosyal at kultura ng ating pakikipag-usap sa iba. atityud.Tagapagsalita Mensahe Tsanel Tagapakinig Kasanayan atityud kaalaman kultura elements contents tritment istruktura koda paningin pandinig Kasanayan atityud sistemang sosyal kultura Ipinapakita ni David Berlo na ang komunikasyon ay naapektuhan ng maraming bagay. Ipinakikita rin dito ang papel ng mga pandama na angkin ng tao sa proseso ng komunikasyon.

Impormasyon Transmiter Signal Natanggap na signal Tumanggap Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ito ang Matematikal na Modelo ng Komunikasyon ni Claude Shannon atWarren Weaver na ang hangarin ay ipakita kung ano ang nangyari sa impormasyon sa sandaling ito·y matanggap o maihatid. .

sinitsutnuyla-elektroniks 4. erosnis-mga pandama b. henemas: berbal o di-berbal . Pinanggagalingan ng mensahe(narinig. redocne-tagahatid ng mensahe 3. Daluyan a. napanood.nakita) 2.‡ Batay sa mga modelong nailahad ay mailalagom ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon: 1.nabasa.

tuwiran. gayin o asaglba a.tagatanggap ng mensahe at maghahatid din ng mensahe bilang incoder 6. rocedde. semantika:malalim o dayuhan d. pisyolohikal:kapansanan c. saykolohikal: pag-intindi ayon sa pananaw o saloobin . pisikal:ingay b. di-tuwiran o maligoy. ognut o fidbak.5. at naantala 7.

.

unkaranlapang .ngapsama ‡5.ratinreposlan ‡3.‡1.ampbupkoli ‡4. niretreposlan ‡2.

Intrapersonal . ika'y nakikipagtalastasang intrapersonal. pag-alala at pandama.ang uri ng komunikasyong ito.kapag ika'y napapabulong sa iyong sarili.tumutukoy sa komunikasyong pansarili. ang siyang pinakabatayan ng dalawa pang uri ng komunikasyon . mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. . . Sangkot dito ang pag-iisip.

Interpersonal .Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa . .Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa ating lipunan ang nasa uring ito.tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat .

ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng mga tagapakinig ay nakikipagtalastasang pampubliko. radyo.tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao . . pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito. .Ang mga midyang pangmasa tulad ng telebisyon.Pampubliko .

at pamphlet o polyeto Komunikasyong pangkultura: upang ipalaganap ang kultura gaya ng babasahing pangkultura Komunikasyong pang-organisasyon: makapagbigay kaalaman sa mga organisasyon .Komunikasyong pangmasa: telebisyon.at peryodiko Komunikasyong pangkaunlaran: para sa pagsulong gaya ng brochure.manwal.radyo.

If it turns traitor to the public trust. it deserves to be criticized and exposed to the people. it deserves praise.KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON 1. Pampolitikal TAPAT BA ANG PAMAHALAAN«´If it does well and serves the people.´ Santiago .

Panlipunan/ sosyal ‡ Lunsaran ng paglaganap ng kultura at kamalayang panlipunan gamit ang iba¶t ibang uri ng midya. Isang halimbawa ay ang konsepto ng pagiisa-isa o pagkakaisa ng lipunan.atb.Ingles at diyalekto.elitista at masa.Ilocanos at Bicolanos.2. . stateside at native.Catholic at Muslim. ng usaping mayaman at mahirap.

may kalidad o nakakaapekto sa kalusugan. Pang-ekonomiya ‡ Naglalahad kung ano ang kailangan at hindi kailangan.3. kikita at malulugi. ang konsepto ng ³supply at demand´ . mura at mahal.

Pagsusuri sa Larawan .

.

. .Pinakagamitin ang komunikasyong berbal sa lahat ng pagkakataon at larangan.BERBAL .komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat o pasalita .Pasulat ang uri ng komunikasyong nababasa at pasalita kung binibigkas at naririnig.

kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalastasan .komunikasyong hindi ginagamit ang wika ± .DI-BERBAL .

Ang mukha ang pinakamahalaga sa pakikipagtalastasang hindi ginagamitan ng wika.Ang ngiti ay ano naman ang kaya ang palatandaan? .Ang mata at bibig ay mahalaga sa pagpapadama ng damdamin. ang matang malamlam ay nagpapadama ng pagmamakaawa. .Halimbawa ang ekspresyon ng mukha. . Ang matang nanlilisik ay nagpapadama ng galit. . kamay at paa. galaw ng mata..

. pag-upo sa likod .rrw. MISLOBO(iconics):ks. NOHANAP(chronemics): hlng pgdtng.. 4. pgyk 2.pgbbgy ng rss.Tiyak na mga uri ng Di-berbal 1.pgst ng jckt.sglt n pghnt. GAPWALGA(kinesics):pglng. AYABG(objectics)pggmt ng slmn. paggamit ng iba¶t ibang kulay« 6. NAPMADA(haptics): pgdnty.mgng pggsng. pgkwy.guhit at linya . YOSAPSE o agwat: pglpt sa ncdr. pagdikit« 5. ONTO(vocalics): pgbbg ng bss. pghpls 3.pggrlgl 7. pgpsl.

Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon Sa pag-aaral ni Dell Hymes sa diskurso. Ang mga ito ay mailalahad sa akronim na: P K N I S E A G . lumabas ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon bilang isang sistema at masasabi ring dapat isaalang-alang sa mabuting komunikasyon na siyang binigyang-diin dito.

Setting o _a_p_a_: Ang paraan ng pakikipagtalastasan ay naiimpluwensyahan ng lugar tulad na lamang ng pagsasalita nang mahina sa loob ng simbahan. o ng may pinag-aralan o wala Ends o _a_u_i_: kaiba ang layuning manghikayat sa manindak . Participant o _a_a_o_: Ang pakikipag-usap sa bata ay kaiba sa matanda.

Act Sequence o T_kb_ ng U_a_an: kapag may napikon na ay baguhin na ang usapan para walang gulo K__ __ S: pormal ba o impormal? Anong antas ito? Instrumentalities o _a_ami_a_: dapat bang isinulat o sinabi na lamang? Kung galit ka sa isang tao. dapat bang ikalat sa internet o i-text ang kanyang kasiraan? .

. Ang pakikinig sa salaysay o kuwento ay iba sa pangangatwiran na mas pormal.pampulitiko o pangartista« ‡ Genre o uri ng _ag_apa_aya_: May apat na uri ng pagpapahayag at ang paraan ng pagtugon ay nakabatay sa uring ginamit. may usapang pambabae at panlalaki lamang.pangmatanda. may pambata.Gayundin. ang pagtatalumpati ay hindi puro pagkukuwento.‡ Norms o P_k_a: May paksang maseselan at may paksang mababaw lamang.

TANDAAN: ‡ Ang isang magaling na makipagtalakayan ay hindi yaong nakaaalala sa kung ano ang sinabi. kundi iyong nagsasabi sa nais maalala ng iba. (John Mason Brown) .

. ‡ 20 pts. Ilahad ang kahulugan sa ibaba ng larawan.‡ Maghanap ng isang agaw-pansing larawan ng patalastas sa anumang babasahin at ilagay sa bond paper.

.

wakas .

Pagsusulat . Pagsasalita 2. Pakikinig 3.Mga Kasanayang Pangwika 1. Pagbasa 4.

Galaw 4. Kumpas . Tindig 3.Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita 1. Tinig / Bigkas 2.

pagpayag.Mga Tungkulin at Gawi sa Pagsasalita Tungkulin 1. paninisi. Pagbabahagi ng damdamin . pagbibigay-babala 2. paglibak. pag-uutos. Pagkontrol sa kilos at gawi ng iba Gawi sa Pagsasalita 1. pagmumungkahi. Pakikiramay. pagsalungat 2. Pakikiusap. pagpuri.

Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa 5. pagsagot. pagtatanong 4. pagsasadula.3. Pangangarap o paglikha 5. Pagkukuwento. pagpapaliwanag. Pag-uulat. pagpapakilala. paghula . pagpapasalamat. pagtukoy. pagbibigo. paghingi ng paumanhin 4. Pagbibigay-impormasyon 3. Pagbati.

Impormal 3. Mapanuri a. Kaswal 2. diskriminatibo b.Mga uri ng pakikinig 1. magpahalaga . paghusga c.

Masyado kang madaldal. lumilipad na diwa 3. Negatibong pananaw .Hadlang sa Epektibong Pakikinig 1. Mental at emosyunal na ingay / gulo sa sarili at kalooban 2. Pagkawala sa saili. Perseptwal na salamin 5. masalita 4.

Salik na nakaaapekto sa pakikinig 1. Oras o panahon 2. kultura . Kasarian 4. Lugar 6. Edad 3. Tsanel 5.

motor-ocular discrimination .Mga salik na nakaaapekto sa pagtamo ng kakayahang bumasa 1. Visual discrimination 5. Kagamitang pangwika 3. Auditory discrimination 4.Kawilihan 2.

Motibasyon 8. Home background 9. kaibigan . anak. Saloobin ng / sa magulang. Katalinuhan 7. Istratehiya sa pagtuturo 10. guro.6.

Pinatnubayang Pagsulat / di malaya 2. Malayang pagsulat .Uri ng Pagsulat 1.