Mga Batayang Kaalaman sa Sining ng Komunikasyon Inihanda ni: Julius T.

Gat-eb Paaralang Agham-Humanidades

1.pitumput-pitong puting putong patong-patong 2.Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman. 3.Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.

4.Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. 5.Minimikaniko ni Monico ang makina ni Monica sa Minica.

6.Ang relo ni Leroy ay rolex. 7.Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray. 8.Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw,

. Pagpapalitan ito ng ideya o opinyon. pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan. sagutang pagpapahayag at pagbibigay-impormasyon. 1987) Ang komunikasyon ay isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepono. telebisyon o kompyuter at iba pa. sa diksyunaryo (Webster. telegrams.ANG KOMUNIKASYON ‡ Ayon. radyo.

.." .‡ Arrogante (1988) Ang salitang pakikipagtalastasan ay galing sa salitang talastas nangangahulugang ³alam" at sa panlaping pakikipag .. an na may kahulugang pagsasagawa ng isang kilos na ang gumagalaw o gumagawa ay hindi iisa kundi dalawa o higit pa.

‡ Samakatuwid: Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga mpormasyon. . impresyon. pati na ang mga saloobin. Pagpapalitan ito ng mensahe. kuru-kuro at damdamin. kaisipan. kaalaman.

³No Man Is An Island´. .tingin ng isa sa kanya.‡ Sa tuwing naghaharap ang dalawang tao.(William James) ‡ Sabi nga sa kanta. anim ang taong talagang naroroon: ang tingin ng bawat isa sa sarili. at kung ano talaga siya.Bahagi ng kanyang pagiging tao ay ang pakikipagtalastasan sa iba.

Osgood at Schramm mensahe Encoder TAGAUNAWA Decoder Encoder TAGAUNAWA Decoder mensahe .

.Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Ito ang modelong linyar o Aristotelyan na nagpapakita lamang ng isang proseso ng komunikasyon.

atityud. . Ipinakikita rin dito ang papel ng mga pandama na angkin ng tao sa proseso ng komunikasyon.Tagapagsalita Mensahe Tsanel Tagapakinig Kasanayan atityud kaalaman kultura elements contents tritment istruktura koda paningin pandinig Kasanayan atityud sistemang sosyal kultura Ipinapakita ni David Berlo na ang komunikasyon ay naapektuhan ng maraming bagay. na may impluwensya sa tagapasalita at tagatanggap. karunungan. Naapektuhan ang kakayahang komunikatibo. sistemang sosyal at kultura ng ating pakikipag-usap sa iba.

.Impormasyon Transmiter Signal Natanggap na signal Tumanggap Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ito ang Matematikal na Modelo ng Komunikasyon ni Claude Shannon atWarren Weaver na ang hangarin ay ipakita kung ano ang nangyari sa impormasyon sa sandaling ito·y matanggap o maihatid.

redocne-tagahatid ng mensahe 3. napanood.‡ Batay sa mga modelong nailahad ay mailalagom ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon: 1. henemas: berbal o di-berbal . Daluyan a.nabasa.nakita) 2. Pinanggagalingan ng mensahe(narinig. erosnis-mga pandama b. sinitsutnuyla-elektroniks 4.

tagatanggap ng mensahe at maghahatid din ng mensahe bilang incoder 6. semantika:malalim o dayuhan d. at naantala 7. tuwiran.5. pisikal:ingay b. rocedde. ognut o fidbak. gayin o asaglba a. saykolohikal: pag-intindi ayon sa pananaw o saloobin . pisyolohikal:kapansanan c. di-tuwiran o maligoy.

.

‡1.unkaranlapang . niretreposlan ‡2.ampbupkoli ‡4.ngapsama ‡5.ratinreposlan ‡3.

kapag ika'y napapabulong sa iyong sarili. . ang siyang pinakabatayan ng dalawa pang uri ng komunikasyon .ang uri ng komunikasyong ito. pag-alala at pandama.tumutukoy sa komunikasyong pansarili. ika'y nakikipagtalastasang intrapersonal. Sangkot dito ang pag-iisip. . mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan.Intrapersonal .

Interpersonal .Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa .tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat .Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa ating lipunan ang nasa uring ito. .

pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito.Ang mga midyang pangmasa tulad ng telebisyon.Pampubliko . radyo.tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao .ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng mga tagapakinig ay nakikipagtalastasang pampubliko. . .

manwal.at peryodiko Komunikasyong pangkaunlaran: para sa pagsulong gaya ng brochure.radyo. at pamphlet o polyeto Komunikasyong pangkultura: upang ipalaganap ang kultura gaya ng babasahing pangkultura Komunikasyong pang-organisasyon: makapagbigay kaalaman sa mga organisasyon .Komunikasyong pangmasa: telebisyon.

´ Santiago . Pampolitikal TAPAT BA ANG PAMAHALAAN«´If it does well and serves the people. it deserves to be criticized and exposed to the people.KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON 1. it deserves praise. If it turns traitor to the public trust.

ng usaping mayaman at mahirap. Panlipunan/ sosyal ‡ Lunsaran ng paglaganap ng kultura at kamalayang panlipunan gamit ang iba¶t ibang uri ng midya. .2.Ingles at diyalekto. stateside at native.atb.Ilocanos at Bicolanos.elitista at masa. Isang halimbawa ay ang konsepto ng pagiisa-isa o pagkakaisa ng lipunan.Catholic at Muslim.

mura at mahal. ang konsepto ng ³supply at demand´ .3. may kalidad o nakakaapekto sa kalusugan. Pang-ekonomiya ‡ Naglalahad kung ano ang kailangan at hindi kailangan. kikita at malulugi.

Pagsusuri sa Larawan .

.

.Pasulat ang uri ng komunikasyong nababasa at pasalita kung binibigkas at naririnig.komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat o pasalita .Pinakagamitin ang komunikasyong berbal sa lahat ng pagkakataon at larangan. .BERBAL .

kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalastasan .komunikasyong hindi ginagamit ang wika ± .DI-BERBAL .

ang matang malamlam ay nagpapadama ng pagmamakaawa. ..Ang mukha ang pinakamahalaga sa pakikipagtalastasang hindi ginagamitan ng wika.Ang ngiti ay ano naman ang kaya ang palatandaan? . galaw ng mata. .Ang mata at bibig ay mahalaga sa pagpapadama ng damdamin. kamay at paa.Halimbawa ang ekspresyon ng mukha. . Ang matang nanlilisik ay nagpapadama ng galit.

rrw. ONTO(vocalics): pgbbg ng bss..mgng pggsng.. pgyk 2.guhit at linya . pgkwy. 4. pagdikit« 5. NOHANAP(chronemics): hlng pgdtng. AYABG(objectics)pggmt ng slmn. pag-upo sa likod . paggamit ng iba¶t ibang kulay« 6.pgst ng jckt. YOSAPSE o agwat: pglpt sa ncdr.Tiyak na mga uri ng Di-berbal 1.pggrlgl 7. NAPMADA(haptics): pgdnty.pgbbgy ng rss. GAPWALGA(kinesics):pglng. pghpls 3. MISLOBO(iconics):ks. pgpsl.sglt n pghnt.

Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon Sa pag-aaral ni Dell Hymes sa diskurso. Ang mga ito ay mailalahad sa akronim na: P K N I S E A G . lumabas ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon bilang isang sistema at masasabi ring dapat isaalang-alang sa mabuting komunikasyon na siyang binigyang-diin dito.

o ng may pinag-aralan o wala Ends o _a_u_i_: kaiba ang layuning manghikayat sa manindak . Participant o _a_a_o_: Ang pakikipag-usap sa bata ay kaiba sa matanda.Setting o _a_p_a_: Ang paraan ng pakikipagtalastasan ay naiimpluwensyahan ng lugar tulad na lamang ng pagsasalita nang mahina sa loob ng simbahan.

dapat bang ikalat sa internet o i-text ang kanyang kasiraan? .Act Sequence o T_kb_ ng U_a_an: kapag may napikon na ay baguhin na ang usapan para walang gulo K__ __ S: pormal ba o impormal? Anong antas ito? Instrumentalities o _a_ami_a_: dapat bang isinulat o sinabi na lamang? Kung galit ka sa isang tao.

pangmatanda. may pambata. Ang pakikinig sa salaysay o kuwento ay iba sa pangangatwiran na mas pormal.Gayundin. may usapang pambabae at panlalaki lamang.‡ Norms o P_k_a: May paksang maseselan at may paksang mababaw lamang.pampulitiko o pangartista« ‡ Genre o uri ng _ag_apa_aya_: May apat na uri ng pagpapahayag at ang paraan ng pagtugon ay nakabatay sa uring ginamit. . ang pagtatalumpati ay hindi puro pagkukuwento.

kundi iyong nagsasabi sa nais maalala ng iba. (John Mason Brown) .TANDAAN: ‡ Ang isang magaling na makipagtalakayan ay hindi yaong nakaaalala sa kung ano ang sinabi.

‡ 20 pts.‡ Maghanap ng isang agaw-pansing larawan ng patalastas sa anumang babasahin at ilagay sa bond paper. Ilahad ang kahulugan sa ibaba ng larawan. .

.

wakas .

Pagbasa 4.Mga Kasanayang Pangwika 1. Pagsasalita 2. Pagsusulat . Pakikinig 3.

Kumpas . Galaw 4. Tindig 3. Tinig / Bigkas 2.Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita 1.

pagpayag. pagsalungat 2. pagbibigay-babala 2. pag-uutos. Pagkontrol sa kilos at gawi ng iba Gawi sa Pagsasalita 1. Pakikiramay. pagpuri. paninisi.Mga Tungkulin at Gawi sa Pagsasalita Tungkulin 1. paglibak. Pagbabahagi ng damdamin . pagmumungkahi. Pakikiusap.

pagtukoy. pagtatanong 4. paghingi ng paumanhin 4. pagbibigo. pagsagot. Pagbibigay-impormasyon 3.3. Pagbati. Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa 5. pagpapaliwanag. pagpapasalamat. paghula . Pangangarap o paglikha 5. Pagkukuwento. Pag-uulat. pagsasadula. pagpapakilala.

diskriminatibo b. Kaswal 2. Impormal 3. paghusga c.Mga uri ng pakikinig 1. Mapanuri a. magpahalaga .

masalita 4. Mental at emosyunal na ingay / gulo sa sarili at kalooban 2. Negatibong pananaw . Perseptwal na salamin 5. lumilipad na diwa 3.Hadlang sa Epektibong Pakikinig 1. Pagkawala sa saili. Masyado kang madaldal.

Tsanel 5. Lugar 6. Kasarian 4. kultura . Oras o panahon 2.Salik na nakaaapekto sa pakikinig 1. Edad 3.

motor-ocular discrimination .Mga salik na nakaaapekto sa pagtamo ng kakayahang bumasa 1. Auditory discrimination 4.Kawilihan 2. Kagamitang pangwika 3. Visual discrimination 5.

Saloobin ng / sa magulang. kaibigan . Motibasyon 8. guro. anak. Home background 9. Istratehiya sa pagtuturo 10. Katalinuhan 7.6.

Uri ng Pagsulat 1. Malayang pagsulat . Pinatnubayang Pagsulat / di malaya 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful