Mga Batayang Kaalaman sa Sining ng Komunikasyon Inihanda ni: Julius T.

Gat-eb Paaralang Agham-Humanidades

1.pitumput-pitong puting putong patong-patong 2.Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman. 3.Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.

4.Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. 5.Minimikaniko ni Monico ang makina ni Monica sa Minica.

6.Ang relo ni Leroy ay rolex. 7.Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray. 8.Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw,

sagutang pagpapahayag at pagbibigay-impormasyon. pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan. sa diksyunaryo (Webster. telegrams.ANG KOMUNIKASYON ‡ Ayon. 1987) Ang komunikasyon ay isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepono. . Pagpapalitan ito ng ideya o opinyon. telebisyon o kompyuter at iba pa. radyo.

. an na may kahulugang pagsasagawa ng isang kilos na ang gumagalaw o gumagawa ay hindi iisa kundi dalawa o higit pa." ..‡ Arrogante (1988) Ang salitang pakikipagtalastasan ay galing sa salitang talastas nangangahulugang ³alam" at sa panlaping pakikipag ..

pati na ang mga saloobin. .‡ Samakatuwid: Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga mpormasyon. kaalaman. impresyon. kuru-kuro at damdamin. kaisipan. Pagpapalitan ito ng mensahe.

anim ang taong talagang naroroon: ang tingin ng bawat isa sa sarili. .‡ Sa tuwing naghaharap ang dalawang tao.Bahagi ng kanyang pagiging tao ay ang pakikipagtalastasan sa iba.tingin ng isa sa kanya. at kung ano talaga siya. ³No Man Is An Island´.(William James) ‡ Sabi nga sa kanta.

Osgood at Schramm mensahe Encoder TAGAUNAWA Decoder Encoder TAGAUNAWA Decoder mensahe .

Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Ito ang modelong linyar o Aristotelyan na nagpapakita lamang ng isang proseso ng komunikasyon. .

na may impluwensya sa tagapasalita at tagatanggap. . Naapektuhan ang kakayahang komunikatibo. atityud. sistemang sosyal at kultura ng ating pakikipag-usap sa iba. Ipinakikita rin dito ang papel ng mga pandama na angkin ng tao sa proseso ng komunikasyon. karunungan.Tagapagsalita Mensahe Tsanel Tagapakinig Kasanayan atityud kaalaman kultura elements contents tritment istruktura koda paningin pandinig Kasanayan atityud sistemang sosyal kultura Ipinapakita ni David Berlo na ang komunikasyon ay naapektuhan ng maraming bagay.

.Impormasyon Transmiter Signal Natanggap na signal Tumanggap Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ito ang Matematikal na Modelo ng Komunikasyon ni Claude Shannon atWarren Weaver na ang hangarin ay ipakita kung ano ang nangyari sa impormasyon sa sandaling ito·y matanggap o maihatid.

Daluyan a. erosnis-mga pandama b.‡ Batay sa mga modelong nailahad ay mailalagom ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon: 1.nabasa. sinitsutnuyla-elektroniks 4. napanood. redocne-tagahatid ng mensahe 3. Pinanggagalingan ng mensahe(narinig.nakita) 2. henemas: berbal o di-berbal .

saykolohikal: pag-intindi ayon sa pananaw o saloobin . at naantala 7. ognut o fidbak. pisyolohikal:kapansanan c. pisikal:ingay b. semantika:malalim o dayuhan d.5. rocedde. tuwiran. gayin o asaglba a. di-tuwiran o maligoy.tagatanggap ng mensahe at maghahatid din ng mensahe bilang incoder 6.

.

‡1.ratinreposlan ‡3.ampbupkoli ‡4.ngapsama ‡5. niretreposlan ‡2.unkaranlapang .

Sangkot dito ang pag-iisip.tumutukoy sa komunikasyong pansarili. ang siyang pinakabatayan ng dalawa pang uri ng komunikasyon . ika'y nakikipagtalastasang intrapersonal. mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. . .kapag ika'y napapabulong sa iyong sarili.Intrapersonal . pag-alala at pandama.ang uri ng komunikasyong ito.

tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat .Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa ating lipunan ang nasa uring ito.Interpersonal .Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa . .

radyo.tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao .Ang mga midyang pangmasa tulad ng telebisyon.Pampubliko . . pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito. .ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng mga tagapakinig ay nakikipagtalastasang pampubliko.

at pamphlet o polyeto Komunikasyong pangkultura: upang ipalaganap ang kultura gaya ng babasahing pangkultura Komunikasyong pang-organisasyon: makapagbigay kaalaman sa mga organisasyon .Komunikasyong pangmasa: telebisyon.at peryodiko Komunikasyong pangkaunlaran: para sa pagsulong gaya ng brochure.manwal.radyo.

KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON 1.´ Santiago . If it turns traitor to the public trust. it deserves praise. Pampolitikal TAPAT BA ANG PAMAHALAAN«´If it does well and serves the people. it deserves to be criticized and exposed to the people.

stateside at native. Isang halimbawa ay ang konsepto ng pagiisa-isa o pagkakaisa ng lipunan. ng usaping mayaman at mahirap.atb.2.Ilocanos at Bicolanos.Ingles at diyalekto.Catholic at Muslim. Panlipunan/ sosyal ‡ Lunsaran ng paglaganap ng kultura at kamalayang panlipunan gamit ang iba¶t ibang uri ng midya. .elitista at masa.

mura at mahal. Pang-ekonomiya ‡ Naglalahad kung ano ang kailangan at hindi kailangan. ang konsepto ng ³supply at demand´ . kikita at malulugi. may kalidad o nakakaapekto sa kalusugan.3.

Pagsusuri sa Larawan .

.

. .BERBAL .komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat o pasalita .Pasulat ang uri ng komunikasyong nababasa at pasalita kung binibigkas at naririnig.Pinakagamitin ang komunikasyong berbal sa lahat ng pagkakataon at larangan.

kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalastasan .komunikasyong hindi ginagamit ang wika ± .DI-BERBAL .

Ang matang nanlilisik ay nagpapadama ng galit.Ang mata at bibig ay mahalaga sa pagpapadama ng damdamin. kamay at paa.Ang mukha ang pinakamahalaga sa pakikipagtalastasang hindi ginagamitan ng wika. . galaw ng mata.Halimbawa ang ekspresyon ng mukha.. ang matang malamlam ay nagpapadama ng pagmamakaawa.Ang ngiti ay ano naman ang kaya ang palatandaan? . . .

paggamit ng iba¶t ibang kulay« 6. pgyk 2.. AYABG(objectics)pggmt ng slmn. pagdikit« 5.pggrlgl 7.sglt n pghnt. 4. ONTO(vocalics): pgbbg ng bss. GAPWALGA(kinesics):pglng.guhit at linya .. pgpsl. NAPMADA(haptics): pgdnty. pgkwy. MISLOBO(iconics):ks. NOHANAP(chronemics): hlng pgdtng.pgbbgy ng rss. pghpls 3.pgst ng jckt. YOSAPSE o agwat: pglpt sa ncdr. pag-upo sa likod .mgng pggsng.Tiyak na mga uri ng Di-berbal 1.rrw.

Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon Sa pag-aaral ni Dell Hymes sa diskurso. lumabas ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon bilang isang sistema at masasabi ring dapat isaalang-alang sa mabuting komunikasyon na siyang binigyang-diin dito. Ang mga ito ay mailalahad sa akronim na: P K N I S E A G .

o ng may pinag-aralan o wala Ends o _a_u_i_: kaiba ang layuning manghikayat sa manindak .Setting o _a_p_a_: Ang paraan ng pakikipagtalastasan ay naiimpluwensyahan ng lugar tulad na lamang ng pagsasalita nang mahina sa loob ng simbahan. Participant o _a_a_o_: Ang pakikipag-usap sa bata ay kaiba sa matanda.

Act Sequence o T_kb_ ng U_a_an: kapag may napikon na ay baguhin na ang usapan para walang gulo K__ __ S: pormal ba o impormal? Anong antas ito? Instrumentalities o _a_ami_a_: dapat bang isinulat o sinabi na lamang? Kung galit ka sa isang tao. dapat bang ikalat sa internet o i-text ang kanyang kasiraan? .

ang pagtatalumpati ay hindi puro pagkukuwento.‡ Norms o P_k_a: May paksang maseselan at may paksang mababaw lamang. may pambata.pampulitiko o pangartista« ‡ Genre o uri ng _ag_apa_aya_: May apat na uri ng pagpapahayag at ang paraan ng pagtugon ay nakabatay sa uring ginamit. may usapang pambabae at panlalaki lamang. .pangmatanda. Ang pakikinig sa salaysay o kuwento ay iba sa pangangatwiran na mas pormal.Gayundin.

kundi iyong nagsasabi sa nais maalala ng iba. (John Mason Brown) .TANDAAN: ‡ Ang isang magaling na makipagtalakayan ay hindi yaong nakaaalala sa kung ano ang sinabi.

Ilahad ang kahulugan sa ibaba ng larawan.‡ Maghanap ng isang agaw-pansing larawan ng patalastas sa anumang babasahin at ilagay sa bond paper. ‡ 20 pts. .

.

wakas .

Pakikinig 3. Pagsusulat . Pagbasa 4. Pagsasalita 2.Mga Kasanayang Pangwika 1.

Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita 1. Tinig / Bigkas 2. Galaw 4. Kumpas . Tindig 3.

pagsalungat 2. paglibak. Pagbabahagi ng damdamin . paninisi. pagmumungkahi. Pagkontrol sa kilos at gawi ng iba Gawi sa Pagsasalita 1.Mga Tungkulin at Gawi sa Pagsasalita Tungkulin 1. pag-uutos. pagbibigay-babala 2. pagpuri. Pakikiramay. Pakikiusap. pagpayag.

pagbibigo. pagsagot. pagpapasalamat. Pangangarap o paglikha 5. paghula .3. pagtukoy. Pag-uulat. pagpapakilala. pagsasadula. paghingi ng paumanhin 4. Pagbati. Pagbibigay-impormasyon 3. pagpapaliwanag. Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa 5. Pagkukuwento. pagtatanong 4.

Impormal 3. Kaswal 2. magpahalaga . paghusga c. diskriminatibo b.Mga uri ng pakikinig 1. Mapanuri a.

Negatibong pananaw . Pagkawala sa saili. masalita 4. lumilipad na diwa 3. Masyado kang madaldal. Mental at emosyunal na ingay / gulo sa sarili at kalooban 2.Hadlang sa Epektibong Pakikinig 1. Perseptwal na salamin 5.

Oras o panahon 2. Lugar 6. Tsanel 5. Edad 3. Kasarian 4.Salik na nakaaapekto sa pakikinig 1. kultura .

Auditory discrimination 4.Kawilihan 2. motor-ocular discrimination .Mga salik na nakaaapekto sa pagtamo ng kakayahang bumasa 1. Visual discrimination 5. Kagamitang pangwika 3.

Motibasyon 8. kaibigan . Katalinuhan 7. guro. anak. Istratehiya sa pagtuturo 10. Home background 9. Saloobin ng / sa magulang.6.

Uri ng Pagsulat 1. Pinatnubayang Pagsulat / di malaya 2. Malayang pagsulat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful