P. 1
KOMUNIKASYON

KOMUNIKASYON

|Views: 3,609|Likes:

More info:

Published by: Mar-el Encanto Almirez on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

Mga Batayang Kaalaman sa Sining ng Komunikasyon Inihanda ni: Julius T.

Gat-eb Paaralang Agham-Humanidades

1.pitumput-pitong puting putong patong-patong 2.Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman. 3.Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.

4.Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. 5.Minimikaniko ni Monico ang makina ni Monica sa Minica.

6.Ang relo ni Leroy ay rolex. 7.Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray. 8.Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw,

. telegrams.ANG KOMUNIKASYON ‡ Ayon. pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan. sa diksyunaryo (Webster. 1987) Ang komunikasyon ay isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepono. sagutang pagpapahayag at pagbibigay-impormasyon. Pagpapalitan ito ng ideya o opinyon. radyo. telebisyon o kompyuter at iba pa.

an na may kahulugang pagsasagawa ng isang kilos na ang gumagalaw o gumagawa ay hindi iisa kundi dalawa o higit pa...." .‡ Arrogante (1988) Ang salitang pakikipagtalastasan ay galing sa salitang talastas nangangahulugang ³alam" at sa panlaping pakikipag .

kaalaman. . Pagpapalitan ito ng mensahe. kuru-kuro at damdamin. impresyon. kaisipan. pati na ang mga saloobin.‡ Samakatuwid: Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga mpormasyon.

‡ Sa tuwing naghaharap ang dalawang tao. anim ang taong talagang naroroon: ang tingin ng bawat isa sa sarili.(William James) ‡ Sabi nga sa kanta. at kung ano talaga siya. .tingin ng isa sa kanya.Bahagi ng kanyang pagiging tao ay ang pakikipagtalastasan sa iba. ³No Man Is An Island´.

Osgood at Schramm mensahe Encoder TAGAUNAWA Decoder Encoder TAGAUNAWA Decoder mensahe .

.Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Ito ang modelong linyar o Aristotelyan na nagpapakita lamang ng isang proseso ng komunikasyon.

Tagapagsalita Mensahe Tsanel Tagapakinig Kasanayan atityud kaalaman kultura elements contents tritment istruktura koda paningin pandinig Kasanayan atityud sistemang sosyal kultura Ipinapakita ni David Berlo na ang komunikasyon ay naapektuhan ng maraming bagay. Ipinakikita rin dito ang papel ng mga pandama na angkin ng tao sa proseso ng komunikasyon. sistemang sosyal at kultura ng ating pakikipag-usap sa iba. Naapektuhan ang kakayahang komunikatibo. karunungan. . atityud. na may impluwensya sa tagapasalita at tagatanggap.

Impormasyon Transmiter Signal Natanggap na signal Tumanggap Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ito ang Matematikal na Modelo ng Komunikasyon ni Claude Shannon atWarren Weaver na ang hangarin ay ipakita kung ano ang nangyari sa impormasyon sa sandaling ito·y matanggap o maihatid. .

erosnis-mga pandama b.nabasa.nakita) 2. redocne-tagahatid ng mensahe 3. napanood. Daluyan a. Pinanggagalingan ng mensahe(narinig. sinitsutnuyla-elektroniks 4.‡ Batay sa mga modelong nailahad ay mailalagom ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon: 1. henemas: berbal o di-berbal .

semantika:malalim o dayuhan d. gayin o asaglba a. at naantala 7. saykolohikal: pag-intindi ayon sa pananaw o saloobin .tagatanggap ng mensahe at maghahatid din ng mensahe bilang incoder 6.5. pisyolohikal:kapansanan c. ognut o fidbak. tuwiran. di-tuwiran o maligoy. rocedde. pisikal:ingay b.

.

‡1. niretreposlan ‡2.ratinreposlan ‡3.ngapsama ‡5.ampbupkoli ‡4.unkaranlapang .

mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. ang siyang pinakabatayan ng dalawa pang uri ng komunikasyon .Intrapersonal .tumutukoy sa komunikasyong pansarili. . pag-alala at pandama. Sangkot dito ang pag-iisip. ika'y nakikipagtalastasang intrapersonal.ang uri ng komunikasyong ito. .kapag ika'y napapabulong sa iyong sarili.

tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat .Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa ating lipunan ang nasa uring ito.Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa .Interpersonal . .

Ang mga midyang pangmasa tulad ng telebisyon. pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito. . . radyo.tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao .ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng mga tagapakinig ay nakikipagtalastasang pampubliko.Pampubliko .

at peryodiko Komunikasyong pangkaunlaran: para sa pagsulong gaya ng brochure.radyo.manwal. at pamphlet o polyeto Komunikasyong pangkultura: upang ipalaganap ang kultura gaya ng babasahing pangkultura Komunikasyong pang-organisasyon: makapagbigay kaalaman sa mga organisasyon .Komunikasyong pangmasa: telebisyon.

it deserves to be criticized and exposed to the people. Pampolitikal TAPAT BA ANG PAMAHALAAN«´If it does well and serves the people. If it turns traitor to the public trust. it deserves praise.KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON 1.´ Santiago .

stateside at native.Ilocanos at Bicolanos. ng usaping mayaman at mahirap.Ingles at diyalekto.atb. .2. Panlipunan/ sosyal ‡ Lunsaran ng paglaganap ng kultura at kamalayang panlipunan gamit ang iba¶t ibang uri ng midya.Catholic at Muslim. Isang halimbawa ay ang konsepto ng pagiisa-isa o pagkakaisa ng lipunan.elitista at masa.

mura at mahal. ang konsepto ng ³supply at demand´ . kikita at malulugi. Pang-ekonomiya ‡ Naglalahad kung ano ang kailangan at hindi kailangan.3. may kalidad o nakakaapekto sa kalusugan.

Pagsusuri sa Larawan .

.

Pinakagamitin ang komunikasyong berbal sa lahat ng pagkakataon at larangan.komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat o pasalita . . .BERBAL .Pasulat ang uri ng komunikasyong nababasa at pasalita kung binibigkas at naririnig.

kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalastasan .DI-BERBAL .komunikasyong hindi ginagamit ang wika ± .

Ang matang nanlilisik ay nagpapadama ng galit.. kamay at paa. .Halimbawa ang ekspresyon ng mukha. ang matang malamlam ay nagpapadama ng pagmamakaawa. galaw ng mata.Ang ngiti ay ano naman ang kaya ang palatandaan? .Ang mata at bibig ay mahalaga sa pagpapadama ng damdamin. . .Ang mukha ang pinakamahalaga sa pakikipagtalastasang hindi ginagamitan ng wika.

pgpsl.sglt n pghnt. MISLOBO(iconics):ks. pag-upo sa likod . NAPMADA(haptics): pgdnty. ONTO(vocalics): pgbbg ng bss.guhit at linya .rrw. pagdikit« 5.pggrlgl 7. paggamit ng iba¶t ibang kulay« 6. GAPWALGA(kinesics):pglng. pgyk 2. NOHANAP(chronemics): hlng pgdtng.Tiyak na mga uri ng Di-berbal 1. pgkwy. YOSAPSE o agwat: pglpt sa ncdr.. pghpls 3.pgbbgy ng rss.. 4. AYABG(objectics)pggmt ng slmn.mgng pggsng.pgst ng jckt.

lumabas ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon bilang isang sistema at masasabi ring dapat isaalang-alang sa mabuting komunikasyon na siyang binigyang-diin dito. Ang mga ito ay mailalahad sa akronim na: P K N I S E A G .Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon Sa pag-aaral ni Dell Hymes sa diskurso.

Participant o _a_a_o_: Ang pakikipag-usap sa bata ay kaiba sa matanda.Setting o _a_p_a_: Ang paraan ng pakikipagtalastasan ay naiimpluwensyahan ng lugar tulad na lamang ng pagsasalita nang mahina sa loob ng simbahan. o ng may pinag-aralan o wala Ends o _a_u_i_: kaiba ang layuning manghikayat sa manindak .

dapat bang ikalat sa internet o i-text ang kanyang kasiraan? .Act Sequence o T_kb_ ng U_a_an: kapag may napikon na ay baguhin na ang usapan para walang gulo K__ __ S: pormal ba o impormal? Anong antas ito? Instrumentalities o _a_ami_a_: dapat bang isinulat o sinabi na lamang? Kung galit ka sa isang tao.

may pambata. ang pagtatalumpati ay hindi puro pagkukuwento.pangmatanda. .‡ Norms o P_k_a: May paksang maseselan at may paksang mababaw lamang.Gayundin. Ang pakikinig sa salaysay o kuwento ay iba sa pangangatwiran na mas pormal. may usapang pambabae at panlalaki lamang.pampulitiko o pangartista« ‡ Genre o uri ng _ag_apa_aya_: May apat na uri ng pagpapahayag at ang paraan ng pagtugon ay nakabatay sa uring ginamit.

kundi iyong nagsasabi sa nais maalala ng iba.TANDAAN: ‡ Ang isang magaling na makipagtalakayan ay hindi yaong nakaaalala sa kung ano ang sinabi. (John Mason Brown) .

‡ Maghanap ng isang agaw-pansing larawan ng patalastas sa anumang babasahin at ilagay sa bond paper. . Ilahad ang kahulugan sa ibaba ng larawan. ‡ 20 pts.

.

wakas .

Pagbasa 4. Pagsusulat . Pagsasalita 2. Pakikinig 3.Mga Kasanayang Pangwika 1.

Galaw 4.Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita 1. Kumpas . Tindig 3. Tinig / Bigkas 2.

pagpayag. pagsalungat 2. Pagkontrol sa kilos at gawi ng iba Gawi sa Pagsasalita 1. paninisi. Pagbabahagi ng damdamin . Pakikiramay. pag-uutos.Mga Tungkulin at Gawi sa Pagsasalita Tungkulin 1. pagpuri. paglibak. Pakikiusap. pagmumungkahi. pagbibigay-babala 2.

paghula . paghingi ng paumanhin 4. Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa 5. pagpapasalamat. pagsasadula. pagsagot.3. Pagbibigay-impormasyon 3. pagpapaliwanag. Pag-uulat. pagbibigo. pagtukoy. pagpapakilala. pagtatanong 4. Pagkukuwento. Pangangarap o paglikha 5. Pagbati.

Kaswal 2. Impormal 3.Mga uri ng pakikinig 1. Mapanuri a. magpahalaga . diskriminatibo b. paghusga c.

masalita 4.Hadlang sa Epektibong Pakikinig 1. Perseptwal na salamin 5. Negatibong pananaw . Masyado kang madaldal. Mental at emosyunal na ingay / gulo sa sarili at kalooban 2. lumilipad na diwa 3. Pagkawala sa saili.

Tsanel 5. Kasarian 4. Oras o panahon 2. Edad 3. kultura .Salik na nakaaapekto sa pakikinig 1. Lugar 6.

Visual discrimination 5. Auditory discrimination 4. Kagamitang pangwika 3.Kawilihan 2.Mga salik na nakaaapekto sa pagtamo ng kakayahang bumasa 1. motor-ocular discrimination .

guro. Home background 9. kaibigan . Motibasyon 8. Istratehiya sa pagtuturo 10. Saloobin ng / sa magulang.6. anak. Katalinuhan 7.

Uri ng Pagsulat 1. Pinatnubayang Pagsulat / di malaya 2. Malayang pagsulat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->