Mga Batayang Kaalaman sa Sining ng Komunikasyon Inihanda ni: Julius T.

Gat-eb Paaralang Agham-Humanidades

1.pitumput-pitong puting putong patong-patong 2.Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman. 3.Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.

4.Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. 5.Minimikaniko ni Monico ang makina ni Monica sa Minica.

6.Ang relo ni Leroy ay rolex. 7.Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray. 8.Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw,

1987) Ang komunikasyon ay isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepono. Pagpapalitan ito ng ideya o opinyon. sa diksyunaryo (Webster. radyo. telegrams. sagutang pagpapahayag at pagbibigay-impormasyon. pakikipag-ugnayan at pakikipag-unawaan. .ANG KOMUNIKASYON ‡ Ayon. telebisyon o kompyuter at iba pa.

" .‡ Arrogante (1988) Ang salitang pakikipagtalastasan ay galing sa salitang talastas nangangahulugang ³alam" at sa panlaping pakikipag . an na may kahulugang pagsasagawa ng isang kilos na ang gumagalaw o gumagawa ay hindi iisa kundi dalawa o higit pa....

kuru-kuro at damdamin.‡ Samakatuwid: Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng mga mpormasyon. Pagpapalitan ito ng mensahe. pati na ang mga saloobin. . kaisipan. kaalaman. impresyon.

(William James) ‡ Sabi nga sa kanta. anim ang taong talagang naroroon: ang tingin ng bawat isa sa sarili.tingin ng isa sa kanya.Bahagi ng kanyang pagiging tao ay ang pakikipagtalastasan sa iba. ³No Man Is An Island´.‡ Sa tuwing naghaharap ang dalawang tao. at kung ano talaga siya. .

Osgood at Schramm mensahe Encoder TAGAUNAWA Decoder Encoder TAGAUNAWA Decoder mensahe .

Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Ito ang modelong linyar o Aristotelyan na nagpapakita lamang ng isang proseso ng komunikasyon. .

Ipinakikita rin dito ang papel ng mga pandama na angkin ng tao sa proseso ng komunikasyon. karunungan. Naapektuhan ang kakayahang komunikatibo. na may impluwensya sa tagapasalita at tagatanggap. . sistemang sosyal at kultura ng ating pakikipag-usap sa iba. atityud.Tagapagsalita Mensahe Tsanel Tagapakinig Kasanayan atityud kaalaman kultura elements contents tritment istruktura koda paningin pandinig Kasanayan atityud sistemang sosyal kultura Ipinapakita ni David Berlo na ang komunikasyon ay naapektuhan ng maraming bagay.

Impormasyon Transmiter Signal Natanggap na signal Tumanggap Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ingay tugon Ito ang Matematikal na Modelo ng Komunikasyon ni Claude Shannon atWarren Weaver na ang hangarin ay ipakita kung ano ang nangyari sa impormasyon sa sandaling ito·y matanggap o maihatid. .

Daluyan a. Pinanggagalingan ng mensahe(narinig. redocne-tagahatid ng mensahe 3. napanood. henemas: berbal o di-berbal .‡ Batay sa mga modelong nailahad ay mailalagom ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon: 1. erosnis-mga pandama b.nabasa. sinitsutnuyla-elektroniks 4.nakita) 2.

ognut o fidbak. rocedde. tuwiran.tagatanggap ng mensahe at maghahatid din ng mensahe bilang incoder 6.5. gayin o asaglba a. pisyolohikal:kapansanan c. at naantala 7. semantika:malalim o dayuhan d. di-tuwiran o maligoy. saykolohikal: pag-intindi ayon sa pananaw o saloobin . pisikal:ingay b.

.

ratinreposlan ‡3.unkaranlapang .ngapsama ‡5. niretreposlan ‡2.‡1.ampbupkoli ‡4.

ang uri ng komunikasyong ito.Intrapersonal .kapag ika'y napapabulong sa iyong sarili. ang siyang pinakabatayan ng dalawa pang uri ng komunikasyon .tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot dito ang pag-iisip. . pag-alala at pandama. . ika'y nakikipagtalastasang intrapersonal. mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan.

tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat .Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa ating lipunan ang nasa uring ito.Interpersonal . .Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa .

pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito. .Pampubliko . .ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng mga tagapakinig ay nakikipagtalastasang pampubliko. radyo.Ang mga midyang pangmasa tulad ng telebisyon.tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao .

radyo.Komunikasyong pangmasa: telebisyon. at pamphlet o polyeto Komunikasyong pangkultura: upang ipalaganap ang kultura gaya ng babasahing pangkultura Komunikasyong pang-organisasyon: makapagbigay kaalaman sa mga organisasyon .manwal.at peryodiko Komunikasyong pangkaunlaran: para sa pagsulong gaya ng brochure.

it deserves to be criticized and exposed to the people.KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON 1.´ Santiago . it deserves praise. Pampolitikal TAPAT BA ANG PAMAHALAAN«´If it does well and serves the people. If it turns traitor to the public trust.

Ilocanos at Bicolanos. Isang halimbawa ay ang konsepto ng pagiisa-isa o pagkakaisa ng lipunan.Ingles at diyalekto.Catholic at Muslim. stateside at native.atb.2. . ng usaping mayaman at mahirap.elitista at masa. Panlipunan/ sosyal ‡ Lunsaran ng paglaganap ng kultura at kamalayang panlipunan gamit ang iba¶t ibang uri ng midya.

Pang-ekonomiya ‡ Naglalahad kung ano ang kailangan at hindi kailangan. ang konsepto ng ³supply at demand´ . mura at mahal. kikita at malulugi. may kalidad o nakakaapekto sa kalusugan.3.

Pagsusuri sa Larawan .

.

. .BERBAL .Pinakagamitin ang komunikasyong berbal sa lahat ng pagkakataon at larangan.Pasulat ang uri ng komunikasyong nababasa at pasalita kung binibigkas at naririnig.komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat o pasalita .

kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalastasan .DI-BERBAL .komunikasyong hindi ginagamit ang wika ± .

.Ang ngiti ay ano naman ang kaya ang palatandaan? . . . galaw ng mata. kamay at paa.Halimbawa ang ekspresyon ng mukha.Ang mukha ang pinakamahalaga sa pakikipagtalastasang hindi ginagamitan ng wika.Ang mata at bibig ay mahalaga sa pagpapadama ng damdamin. ang matang malamlam ay nagpapadama ng pagmamakaawa.. Ang matang nanlilisik ay nagpapadama ng galit.

paggamit ng iba¶t ibang kulay« 6. pagdikit« 5.. pgyk 2.guhit at linya .sglt n pghnt. AYABG(objectics)pggmt ng slmn. pghpls 3.Tiyak na mga uri ng Di-berbal 1. YOSAPSE o agwat: pglpt sa ncdr. pgkwy. MISLOBO(iconics):ks. 4. NOHANAP(chronemics): hlng pgdtng. NAPMADA(haptics): pgdnty. pag-upo sa likod .pggrlgl 7.. ONTO(vocalics): pgbbg ng bss. pgpsl.rrw. GAPWALGA(kinesics):pglng.pgbbgy ng rss.mgng pggsng.pgst ng jckt.

Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon Sa pag-aaral ni Dell Hymes sa diskurso. Ang mga ito ay mailalahad sa akronim na: P K N I S E A G . lumabas ang mga sumusunod na elemento ng komunikasyon bilang isang sistema at masasabi ring dapat isaalang-alang sa mabuting komunikasyon na siyang binigyang-diin dito.

o ng may pinag-aralan o wala Ends o _a_u_i_: kaiba ang layuning manghikayat sa manindak .Setting o _a_p_a_: Ang paraan ng pakikipagtalastasan ay naiimpluwensyahan ng lugar tulad na lamang ng pagsasalita nang mahina sa loob ng simbahan. Participant o _a_a_o_: Ang pakikipag-usap sa bata ay kaiba sa matanda.

dapat bang ikalat sa internet o i-text ang kanyang kasiraan? .Act Sequence o T_kb_ ng U_a_an: kapag may napikon na ay baguhin na ang usapan para walang gulo K__ __ S: pormal ba o impormal? Anong antas ito? Instrumentalities o _a_ami_a_: dapat bang isinulat o sinabi na lamang? Kung galit ka sa isang tao.

pangmatanda.pampulitiko o pangartista« ‡ Genre o uri ng _ag_apa_aya_: May apat na uri ng pagpapahayag at ang paraan ng pagtugon ay nakabatay sa uring ginamit. ang pagtatalumpati ay hindi puro pagkukuwento.‡ Norms o P_k_a: May paksang maseselan at may paksang mababaw lamang. may usapang pambabae at panlalaki lamang. Ang pakikinig sa salaysay o kuwento ay iba sa pangangatwiran na mas pormal. may pambata.Gayundin. .

TANDAAN: ‡ Ang isang magaling na makipagtalakayan ay hindi yaong nakaaalala sa kung ano ang sinabi. kundi iyong nagsasabi sa nais maalala ng iba. (John Mason Brown) .

‡ 20 pts.‡ Maghanap ng isang agaw-pansing larawan ng patalastas sa anumang babasahin at ilagay sa bond paper. Ilahad ang kahulugan sa ibaba ng larawan. .

.

wakas .

Mga Kasanayang Pangwika 1. Pagbasa 4. Pakikinig 3. Pagsasalita 2. Pagsusulat .

Kumpas . Galaw 4. Tindig 3. Tinig / Bigkas 2.Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita 1.

pagpayag. pagpuri. Pakikiramay. pagbibigay-babala 2. pagsalungat 2. pagmumungkahi. paglibak. Pagkontrol sa kilos at gawi ng iba Gawi sa Pagsasalita 1. Pakikiusap. Pagbabahagi ng damdamin . pag-uutos. paninisi.Mga Tungkulin at Gawi sa Pagsasalita Tungkulin 1.

pagtukoy. pagpapasalamat. pagsagot. pagtatanong 4. Pag-uulat. Pagbibigay-impormasyon 3. Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa 5. pagpapakilala. Pagbati. pagsasadula.3. Pangangarap o paglikha 5. paghingi ng paumanhin 4. pagbibigo. paghula . Pagkukuwento. pagpapaliwanag.

Impormal 3.Mga uri ng pakikinig 1. Kaswal 2. magpahalaga . diskriminatibo b. Mapanuri a. paghusga c.

Mental at emosyunal na ingay / gulo sa sarili at kalooban 2. masalita 4. Negatibong pananaw . Pagkawala sa saili.Hadlang sa Epektibong Pakikinig 1. lumilipad na diwa 3. Perseptwal na salamin 5. Masyado kang madaldal.

Lugar 6.Salik na nakaaapekto sa pakikinig 1. kultura . Kasarian 4. Oras o panahon 2. Edad 3. Tsanel 5.

Kagamitang pangwika 3. Auditory discrimination 4. Visual discrimination 5.Kawilihan 2.Mga salik na nakaaapekto sa pagtamo ng kakayahang bumasa 1. motor-ocular discrimination .

guro. Home background 9. Istratehiya sa pagtuturo 10. Katalinuhan 7. Saloobin ng / sa magulang.6. Motibasyon 8. kaibigan . anak.

Malayang pagsulat .Uri ng Pagsulat 1. Pinatnubayang Pagsulat / di malaya 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful