Flashcards: Ang mga Galaw ng Mundo

Both Sides

axis

likhang-isip na linya o guhit sa Mundo na tumatagos mula sa Polong Hilaga hanggang Polong Timog kung saan umiikot ang mundo na nakahilig ng 23 1/2 degree

1/23 Speller new! Study: Learn Test Play Games: Scatter Space Race

All 23 terms
Print List Print Cards Export Combine Terms Definitions likhang-isip na linya o guhit sa Mundo na tumatagos mula sa Polong Hilaga hanggang axis Polong Timog kung saan umiikot ang mundo na nakahilig ng 23 1/2 degree equinox pantay o magkasinghaba ang araw at gabi pag-ikot na kabaligtaran sa pag-ikot ng kamay ng relo o sa direksiyong kanlurancounterclockwise pasilangan orbit daang tinatahak ng Mundo sa pag-ikot nito sa Araw solar radiation sinag mula sa Araw ang pinakamahabang araw at pinakamaikling gabi sa North Hemisphere; ang North Pole summer solstice ay tuwiraan nakahilig paharap sa araw; nangyayari ito tuwing Hunyo 21 o 22 ang pinakamaikling araw at pinakamahabang gabi sa North Hemisphenangyayari kapag winter solstice Disyembre 21 o 22; mga sinag ng araw ay tuwirang nasa tuktok sa katanghaliang-tapat sa 23 1/2 degree Timog ng ekwador sa kahabaan ng Tropic of Capricornre; rotasyon (rotation) ang pag-ikot ng mundo sa sariling axis habang ito ay lumiligid sa araw kumpletong rotasyon umaabot ng 24 oras o isang araw rebolusyon pag-ikot ng mundo sa Araw na tinatahak ang sariling orbit sa pasilangang direksiyon (revolution) kumpletong umaabot ng 365 1/4 na araw rebolusyon elliptical hugis ng orbit ng mundo panahon kung saan ang Mundo ay pinakamalapit sa araw sa distansiyan umaabot sa 147 perihelion milyong kilometro, nangyayari sa pagitan ng Enero 3 at 4 panahon kung saan ang mundo ay pinakamalayo sa Araw sa distansiyang umaabot sa 153 aphelion milyong kilometro, nangyayari ito sa pagitan ng Hulyo 3 at 4 150 milyong karaniwang distansiya ng mundo sa Araw kilometro tinatawag na Land of the Midnight Sun dahil nakararanas ng pagsikat ng araw sa loob ng Norway 24 na oras nangyayari tuwing ika-22 o 23 ng Setyembre sa Northern Hemisphere; ang mga sinag ng fall o autumnal araw ay tuwirang nasa tuktok sa katanghaliang-tapat sa kahabaan ng ekwador; pantay ang equinox araw at gabi sa buong mundo spring o vernal nangyayari kapag Marso 21,ang mga sinag ng araw ay tuwirang nasa tuktok sa equinox katanghaliang-tapat sa kahabaan ng ekwador; pantay ang araw at gabi sa buong mundo nangyayari kapag Disyembre 21 o 22; mga sinag ng araw ay tuwirang nasa tuktok sa winter solstice katanghaliang-tapat sa 23 1/2 degree Timog ng ekwador sa kahabaan ng Tropic of Capricorn; nakararanas ng panahon na mas mahaba ang araw kaysa sa gabi kaya nakararanas tayo ng mas mainit na panahon ng tag-araw panahon dahil sa mas matagal na pagkakalantad sa araw panahon ng taglamig mas maikli ang araw kaysa sa gabi kaya mas higit na malamig ang panahon klimang mainit o klima ng mga bansang nasa pagitan ng Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn; klimang tropikal nakakaranas ng direktang sinag ng araw; walang gaanong malaking pagbabago sa mga

palihis ang sikat ng araw rito kaya hindi gaanong mainit ang .Temperate Zone panahon dito. ang tag-araw at tag-ulan mga bansa sa gitnang latitude na nasa pagitan ng 23 1/2 degree hanggang 66 1/2 degree Hilaga at 23 1/2 degree hanggang 66 1/2 degree Timog mula sa ekwador. dalawang uri lamang ang klima rito.