MGA BATAYANG KASANAYAN SA PAGSULAT

Pagsulat
Ang pagsulat ay isang maingat na proseso ng komunikasyon sa papel patungo sa iba. Ang pagsulat tulad ng pananalita ay kailangan ng pagsasanay. Unang hakbang sa pagsulat ang ebalwasyon sa sarili.

Bakit kailangang sumulat? .

Akademikong Pagsulat Teknikal na Pagsulat Jornalistik na Pagsulat Reperensyal . 3. 2.Mga Uri ng Pagsulat Ayon kay Garcia may apat na uri ng pagsulat na maaring magamit ng mga mag -aaral. 1. 4..

Akademikong Pagsulat Ang akademikong pagsulat ay nagkakaiba-iba at nabibigyan ng kaurian ayon sa kursong pinagaaralan ng mga mag-aaral.1. -may sariling metodo at paraan ng pagsulat .

ng proseso.2. Teknikal na Pagsulat Isang uri ng komunikasyon sa anumang larangan na ang pangunahing gampanin ay makalikha ng isang tiyak at partikular na impormasyon sa tiyak ding layunin sa partikular na mambabasa. deskripsyon ng mga mekanismo. ng klasipikasyon ng mga interpretasyon. Madalas gamitin ng mga manunulat-teknikal ang mga espesyal na teknik gaya ng pagbibigay depinisyon. .

3. Jornalistik na Pagsulat Kaurian ayon sa layunin: a. Jornal bilang pang araw-araw na karanasan b. Jornal bilang gamit sa pahayagan .

diksyunaryo. Halimbawa: ensayklopedya. tesis at disertasyon .4. mahabang panahon ng pananaliksik at resulta ng mga eksperimentong ulat. Reperensyal Tumutukoy ang uri ng pagsulat-reperensyal sa mga sulating bunga ng mga teknikal na pagaaral.

ANG PROSESO NG MABUTING PAGSULAT .

5. Pag asinta (Triggering) Pagtipon (Gathering) Paghugis (Shaping) Pagrebisa (Revising) Pag edit (Editing) . 2. 4. 3.Ang mga sumusunod na magkasanib na baytang sa pagsulat ay makakatulong sa atin sa pagsulat: 1.

MGA KINAKAILANGANG GAWAIN SA PROSESONG PAGDULOG AT PAGSULAT .

pormal at masaklaw na pagsasagawa ng pagsusuring lohiko at wasto sa pamamagitan ng matiyaga at hindi apurahang pagkuha ng mga datos sa mga pangubahing maaring pagkunan. . inaayos ang mga ito at pagkatapos ay sinusulat at inuulat.PANANALIKSIK ‡ Ito y isang pamaraang sistematiko.

. ‡ Isa itong may sistema pag-uusisa upang mapatunayan ang kaalaman.PANANALIKSIK ‡ Isa itong maingat na pagsusuri sa isang suliranin.

. 2. 4.Mga Uri ng Pananaliksik Palarawan ( Descriptive) Eksperimental Pangkasaysayan Pag-aaral ng Isang Kaso (Case Study) Genetic Study Pamamaraang Nababatay sa Pamantayan (Normative) 7. 5. Hambingang Pamamaraan (Comparative) 1. 3. 6.

.Mga Bahagi ng Pananaliksik 1. Pasimula Isinasaad dito ang layunin ng pananaliksik 2. Wakas o Konklusyon Ang pangunahing bahaging nagsasaad ng kinalabasan ng pananaliksik. 3. Katawan o Nilalaman Ipinaliliwanag dito ang mga natuklasan sa ginawang pananaliksik.

3. 4. Pananaliksik Pakikipanayam Pagtatala Paggawa ng balangkas Pansamantalang Pagbuo ng Sulatin Talasanggunian .Mga Paraan sa Matagumpay na Pananaliksik 1. 5. 6. 2.

PAMANAHONG PAPEL .

.Ang Pamanahong Papel ay proyektong bumubuo o pagpapakita ng kahusayan sa isinasagawa sa loob ng isang taning o semester.

pangalan ng mag-aaral .petsa .pangalan ng propesor . Pahina ng Pamagat ( Title Page) -pamagat ng pamanahong papel .kurso at pangkat .Mga Bahagi ng Pamanahong Papel 1.

Pamaksang Pangungusap (Sentence Outline) .Ang nakasulat dito ay mga salita o grupo ng mga salita b. Papaksang Balangkas (Topic Outline) .Nakasulat dito ang kumpletong pangungusap . Pahina ng Balangkas (Outline Page) a.2.

Thank You! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful