MGA BATAYANG KASANAYAN SA PAGSULAT

Pagsulat
Ang pagsulat ay isang maingat na proseso ng komunikasyon sa papel patungo sa iba. Ang pagsulat tulad ng pananalita ay kailangan ng pagsasanay. Unang hakbang sa pagsulat ang ebalwasyon sa sarili.

Bakit kailangang sumulat? .

1. Akademikong Pagsulat Teknikal na Pagsulat Jornalistik na Pagsulat Reperensyal . 2.Mga Uri ng Pagsulat Ayon kay Garcia may apat na uri ng pagsulat na maaring magamit ng mga mag -aaral. 4.. 3.

1. Akademikong Pagsulat Ang akademikong pagsulat ay nagkakaiba-iba at nabibigyan ng kaurian ayon sa kursong pinagaaralan ng mga mag-aaral. -may sariling metodo at paraan ng pagsulat .

ng proseso. deskripsyon ng mga mekanismo. ng klasipikasyon ng mga interpretasyon. . Madalas gamitin ng mga manunulat-teknikal ang mga espesyal na teknik gaya ng pagbibigay depinisyon. Teknikal na Pagsulat Isang uri ng komunikasyon sa anumang larangan na ang pangunahing gampanin ay makalikha ng isang tiyak at partikular na impormasyon sa tiyak ding layunin sa partikular na mambabasa.2.

Jornalistik na Pagsulat Kaurian ayon sa layunin: a. Jornal bilang pang araw-araw na karanasan b.3. Jornal bilang gamit sa pahayagan .

mahabang panahon ng pananaliksik at resulta ng mga eksperimentong ulat. Halimbawa: ensayklopedya. diksyunaryo. Reperensyal Tumutukoy ang uri ng pagsulat-reperensyal sa mga sulating bunga ng mga teknikal na pagaaral.4. tesis at disertasyon .

ANG PROSESO NG MABUTING PAGSULAT .

3.Ang mga sumusunod na magkasanib na baytang sa pagsulat ay makakatulong sa atin sa pagsulat: 1. 5. 2. Pag asinta (Triggering) Pagtipon (Gathering) Paghugis (Shaping) Pagrebisa (Revising) Pag edit (Editing) . 4.

MGA KINAKAILANGANG GAWAIN SA PROSESONG PAGDULOG AT PAGSULAT .

pormal at masaklaw na pagsasagawa ng pagsusuring lohiko at wasto sa pamamagitan ng matiyaga at hindi apurahang pagkuha ng mga datos sa mga pangubahing maaring pagkunan. .PANANALIKSIK ‡ Ito y isang pamaraang sistematiko. inaayos ang mga ito at pagkatapos ay sinusulat at inuulat.

PANANALIKSIK ‡ Isa itong maingat na pagsusuri sa isang suliranin. ‡ Isa itong may sistema pag-uusisa upang mapatunayan ang kaalaman. .

5. Hambingang Pamamaraan (Comparative) 1. 2. 6. 4. 3. .Mga Uri ng Pananaliksik Palarawan ( Descriptive) Eksperimental Pangkasaysayan Pag-aaral ng Isang Kaso (Case Study) Genetic Study Pamamaraang Nababatay sa Pamantayan (Normative) 7.

Wakas o Konklusyon Ang pangunahing bahaging nagsasaad ng kinalabasan ng pananaliksik. 3. Pasimula Isinasaad dito ang layunin ng pananaliksik 2.Mga Bahagi ng Pananaliksik 1. . Katawan o Nilalaman Ipinaliliwanag dito ang mga natuklasan sa ginawang pananaliksik.

3. 4.Mga Paraan sa Matagumpay na Pananaliksik 1. 5. 2. 6. Pananaliksik Pakikipanayam Pagtatala Paggawa ng balangkas Pansamantalang Pagbuo ng Sulatin Talasanggunian .

PAMANAHONG PAPEL .

.Ang Pamanahong Papel ay proyektong bumubuo o pagpapakita ng kahusayan sa isinasagawa sa loob ng isang taning o semester.

petsa .Mga Bahagi ng Pamanahong Papel 1.pangalan ng mag-aaral .kurso at pangkat .pangalan ng propesor . Pahina ng Pamagat ( Title Page) -pamagat ng pamanahong papel .

Papaksang Balangkas (Topic Outline) .2.Pamaksang Pangungusap (Sentence Outline) .Ang nakasulat dito ay mga salita o grupo ng mga salita b.Nakasulat dito ang kumpletong pangungusap . Pahina ng Balangkas (Outline Page) a.

Thank You! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful