I.

Panlahat na Gamit ng Wika
Naglahad sina Michael A.K. Hallliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika

pagpapahayag. Instrumental ± Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari/maganap ang mga bagay-bagay. pagtataya . Pinababayaan ng wikang pagalawin ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran.‡ 1. ± Mga bigkas na ginaganap pagpapangalan/pagbabansag.

2. Hal: pag-ayon. pagsagot sa telepono. pag-alalay sa kilos/gawa. Regulatory ± Gamit ng wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. pagtatakda ng mga alituntunin at alituntunin sa paglalaro. . pagtatalumpati. pagtutol.

pagpapaliwanag.Karamihan sa pang-araw-araw na gamit ng wika ang gamit na ito. Hal. pagpapahayg. . pagbibigay ng tama/maling impormasyon. pag-uulat ng mga pangyayari. paghahatid ng mensahe. pag-uulat.3. paglalahad. Representasyunal ± Gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman tungkol sa daigdig. pagsisinungaling. paghahatid ng mensahe atbp. paglalahad.

pagbati. pagpapaalam.4. panunudyo. Interaksyunal ±gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. pag-aanyaya. Nangangailangan ang matagumpay na interaksiyon ng wastong pag-uugali. paghihiwalay. . Hal. atbp. pagtanggap.

. Personal. Malaya siyang magbuka ng bibig o magsawalang-kibo kung nais niya. pagsigaw.5. . Hal. paghingi ng paumanhin. pagmumura o maingat na pagpili ng salita.gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. pagrerekomenda. pagpapahayag ng galit.

pagsagot. . Heuristic ± gamit ng wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa.6. pagsangayon. Hal. pangangatuwiran. pagtatanong. Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig. pagpuna. di-pagsang-ayon. pag-eeksperimento. paggawa ng hypothesis. pagtaya. pagbibigaykongklusyon.

pagsasalaysay nang labis . Imahinatibo ± Ito ang wikang ginagamit para sa kasiyahan sa paggamit ng wika bilang tunog at pag-iisip ng walang magawa sa kabilang dako. panunudyo. pag-awit ng isang mang-aawit. panunukso. mga larong pangwika. pag-iingay ng sanggol.7. Hal.

2. . Conative ± paghimok at pagimpluwensiya sa iba sa pamamagitan ng mga pag-uutos at pakiusap. damdamin at emosyon.II. pagpapahayag ng saloobin. 3. Ayon kay Jakobson 1. Kognitibo/reperensyal/Pangkaisipan ± pagpaparating ng mensahe at impormasyon. Emotive ± Pandamdamin.

Poetic ± patula. Phatic ± pakikipagkapwa-tao 5. Metalinggwal ± paglinaw sa mga suliranin tungkol sa mga layunin ng mga salita at kahulugan. paggamit ng wika para sa sariling kapakanan.4. 6. .

paggamit ng wika upang simulanalalayan at tapusi ang pagkikita. Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at pakikipagkapwa-tao.III. 2. 3. Estetiko ± paggamit ng wika sa paggawa ng panitikan. Ludic ± pagtutugma.P. Ayon kay W. . paggawa ng mga salitang walang katuturan o kawawaan. Robinson 1. pagbibiro.

Pag-alalay sa sarili ± kaugnay ang ugali at damdamin ³Pagkausap sa Sarili´ nang tahimik o mag-isa.Pagpapahayag ng sarili ± pagpapahayag nang sarili. 5. . Pag-alalay sa iba ± paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahan ang kilos o damdamin ng iba. katauhan at damdamin.4. pagpapaliwanag. 6.

8. . Metalanguage ± paggamit ng wika sa pagtalakay. 10.7. Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan ± paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao. Pagtuturo ± paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon.paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan. 9. Pagtuturo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful