I.

Panlahat na Gamit ng Wika
Naglahad sina Michael A.K. Hallliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika

Instrumental ± Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari/maganap ang mga bagay-bagay.‡ 1. pagpapahayag. ± Mga bigkas na ginaganap pagpapangalan/pagbabansag. Pinababayaan ng wikang pagalawin ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran. pagtataya .

2. pagtatalumpati. Hal: pag-ayon. pag-alalay sa kilos/gawa. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. Regulatory ± Gamit ng wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. pagsagot sa telepono. . pagtutol. pagtatakda ng mga alituntunin at alituntunin sa paglalaro.

Representasyunal ± Gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman tungkol sa daigdig. paglalahad.3. pagbibigay ng tama/maling impormasyon. pagpapaliwanag. pagpapahayg. Hal.Karamihan sa pang-araw-araw na gamit ng wika ang gamit na ito. pag-uulat ng mga pangyayari. paghahatid ng mensahe atbp. paglalahad. . pag-uulat. pagsisinungaling. paghahatid ng mensahe.

panunudyo. . Interaksyunal ±gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. Nangangailangan ang matagumpay na interaksiyon ng wastong pag-uugali. pagtanggap. atbp.4. paghihiwalay. pagpapaalam. Hal. pagbati. pag-aanyaya.

Hal. . pagmumura o maingat na pagpili ng salita. pagrerekomenda.gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. pagsigaw. paghingi ng paumanhin. Personal.5. alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. . pagpapahayag ng galit. Malaya siyang magbuka ng bibig o magsawalang-kibo kung nais niya.

Hal. pangangatuwiran. Heuristic ± gamit ng wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa.6. pag-eeksperimento. di-pagsang-ayon. pagtatanong. pagtaya. pagbibigaykongklusyon. pagsagot. pagpuna. paggawa ng hypothesis. pagsangayon. . Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig.

7. Imahinatibo ± Ito ang wikang ginagamit para sa kasiyahan sa paggamit ng wika bilang tunog at pag-iisip ng walang magawa sa kabilang dako. panunukso. pag-awit ng isang mang-aawit. mga larong pangwika. Hal. panunudyo. pag-iingay ng sanggol. pagsasalaysay nang labis .

Conative ± paghimok at pagimpluwensiya sa iba sa pamamagitan ng mga pag-uutos at pakiusap. . pagpapahayag ng saloobin. 2.II. Kognitibo/reperensyal/Pangkaisipan ± pagpaparating ng mensahe at impormasyon. Ayon kay Jakobson 1. Emotive ± Pandamdamin. 3. damdamin at emosyon.

4. 6. . Metalinggwal ± paglinaw sa mga suliranin tungkol sa mga layunin ng mga salita at kahulugan. Phatic ± pakikipagkapwa-tao 5. Poetic ± patula. paggamit ng wika para sa sariling kapakanan.

Estetiko ± paggamit ng wika sa paggawa ng panitikan.III. paggawa ng mga salitang walang katuturan o kawawaan.paggamit ng wika upang simulanalalayan at tapusi ang pagkikita. Ludic ± pagtutugma. Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at pakikipagkapwa-tao.P. 2. pagbibiro. 3. Ayon kay W. Robinson 1. .

. 5. 6.4. Pag-alalay sa sarili ± kaugnay ang ugali at damdamin ³Pagkausap sa Sarili´ nang tahimik o mag-isa. Pag-alalay sa iba ± paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahan ang kilos o damdamin ng iba.Pagpapahayag ng sarili ± pagpapahayag nang sarili. katauhan at damdamin. pagpapaliwanag.

Pagtuturo. Metalanguage ± paggamit ng wika sa pagtalakay.paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan. 9. 8. Pagtuturo ± paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon. Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan ± paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao. . 10.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful